Produkty

Laminátové podlahy do interiéru bytu, které jsou oblíbené zejména díky svému vzhledu, vhodné díky vysoké odolnosti. Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem. Vzor laminátových podlah je chráněný vrstvou melaminové pryskyřice, která podlaze dodává vysokou povrchovou odolnost, zajišťuje snadnou údržbu a další dobré vlastnosti. Dodáváme především laminátové podlahy značek MEISTER (nabídka včetně dekorů je součástí této...
Dřevěné podlahy, teré neomrzí. Dřevěné podlahy - parkety, prkna, plovoucí a další. Dřevěná podlaha má řadu variant, každá z nich nám nabídne určité výhody i nevýhody. Při stavbě domu i při zařizování interiéru je dřevěná podlaha prostě nepostradatelná. Stále častěji dřevo používáme i v případě podlah, kterým propůjčuje kvalitní tepelně-izolační vlastnosti, prvotřídní vzhled i dlouhou životnost. Dřevěná podlaha výborně izoluje, je odolná a snadno se renovuje (zbroušení, přelakování).
Plovoucí podlahy, kvalita za rozumnou cenu, lehká údržba plovoucí podlhy za pomocí čistících prostředků do stupných na české trhu a vosku, který zaručí dloudobě lesk plovoucí podlahy.V současné době jsou velmi oblíbené plovoucí podlahy. Na trhu je jich nepřeberné množství, jak si tedy vybrat tu správnou? Materiál na podlahu vybíráme podle provozu a zátěže podlahy v konkrétní místnosti – jiná bude do ložnice, kuchyně či obýváku. Stavíte dům, či rekonstruujete byt a stojíte před těžkým...
Vinylové podlahy známé jako VINYL, moderní podlahová krytina hodící se do jakéko-li místnosti ve vašem bytu. Vinylová podlaha jesnadno udržovatelná za pomocí úklidových prostředků. Vynylové podlahy vydrží skoro vše, nabídka současných dekorů vinylu kopíruje přesně módní trendy dnešní doby, a to včetně dnes tolik žádaného vzhledu opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. V nabídce však nechybí ani "kámen", "dlažba" či "korek". Dnešní PVC neboli vinyl tak představuje materiál odolný vůči...
Korkové podlahy jsou cenově srovnatelné s podlahou dřevenou, podobně je na tom i s životností. Oproti dřevěné podlaze má korková podlaha několik výhod – korek je výborný tepelný a zvukový izolant, měkký na došlap. Každým krokem po korkové podlaze šetříte své kosti a klouby.
Dveře do interiéru bytu jak prosklené nebo s výplní, dveře od českých výrobců na míru včetně zárubní, montáže. Vnitřní dveře dokážou doladit celkový styl interiéru, dveře v bytě mohou opticky splynout se stěnami, nebo naopak vyniknout a stát se designovým prvkem interiéru.
Rekonstrukce bytu na klíč v panelovém bytě nebo v garsonce, podkroví. Provádíme kompletní rekonstruce bytové jednotky od koupelny po interiér, elektrikářské i zednické práce, instalatéřské, topenářské.

adresa:    Táborská 34/411, Praha 4 - Nusle
telefon:    tel: 604 200 378        web:    www.podlahyhozman.cz

Podlahy Pankrác

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.721ae54438.js","/re/js/vendor~app.bundle.1c0bbdcd10.js","/re/js/app.bundle.8d6a74768e.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.6a2de3763b.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.eff20987fc.js","/re/js/app.legacy.bundle.cf179a41e9.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.7bb79f57bf.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>levné podlahy – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9%20podlahy"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var g,k,l=[],m={},n=b.d.elm.split(","),q=0;q<n.length;q++)if(g=n[q],k=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),k){var r=k.parentElement?k.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{r=JSON.parse(r)}catch(a){r=null}if(r&&"rid"in r){var s=r.rid;-1===l.indexOf(s)&&(l.push(s),m[s]=[]),m[s].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var t={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",k,t);var u=("reporter_name"in t.d);if((u||t.d.impress)&&(delete t.d.impress,p.call(e,"event",t),window.SmartlookWrapper)){var v=t.d;if("string"==typeof v)try{v=JSON.parse(v)}catch(a){v={}}void 0===v.element_index&&(void 0!==v.reporter_pos&&(v.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",v))}}if(0<l.length)for(var s,q=0;q<l.length;q++){if(s=l[q],0==q){b.lsid=s,b.d.rid=s,b.d.elm=m[s].join(",");continue}var w={};for(var x in b.d)w[x]=b.d[x];w.rid=s,w.elm=m[s].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:s,d:w})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:62.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:68.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:68.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:62.500em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}._02c58d{margin-left:.8rem} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700}.SearchApp--phone ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 6rem;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12rem}._685451{max-height:24.4rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.bbcd57:first-child{margin-bottom:.4rem}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._33484a{display:block;position:relative;border:.1rem solid #eee;width:100%;height:100%;overflow:hidden;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4}._012ee7,._595b43{display:block;position:absolute;top:-50%;right:-50%;bottom:-50%;left:-50%;margin:auto;mix-blend-mode:multiply}._012ee7{height:auto;max-width:100%}._595b43{width:auto;max-height:100%}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[33]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/zbozi.bundle.d790c30dce.js"]:["/re/js/zbozi.legacy.bundle.f9860a28bc.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="ss_noxgb"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"levné podlahy","loginState":"red","lsid":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4","abtest":"782/1531"}, {"144c104b3stp":"sklik/skliktoppla","144c104b3srp":"sklik/sklikrightpla","144c104b3spi":"sklik_PI","144c104b3sto":"sklik/skliktop","144c104b3sbo":"sklik/sklikbottom","144c104b3stn":"sklik/skliktopnav","144c104b3ore":"ftxt-organic/result","144c104b3nre":"ftxt-news/result","144c104b3zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="levné podlahy" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="levné podlahy"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="skliktop~0"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny" data-l-id="hLJky5tp"><span><b>Podlahy</b> levně | Výhodné akční nabídky</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny" data-l-id="hLJky5tp"><span>apokork.cz</span><span class="c432af">/<b>podlahy</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Obrovský výběr <b>podlah</b> - laminátové, dřevěné, vinylové, korkové, PVC <b>podlahy</b> a Marmoleum.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Přátelství 247/38, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420733110405"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="skliktop~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-l-id="niKRKVJg"><span><b>Podlahy</b> výhodně | Lamino, vinyl i dřevo</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-l-id="niKRKVJg"><span>siko.cz</span><span class="c432af">/<b>Podlahy</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vše pro vaši krásnou novou <b>podlahu</b> u nás nakoupíte on-line nebo v jedné z 38 prodejen.</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Široká paleta dekorů</span><span class="d463f9">Dlouholetá životnost</span><span class="d463f9">Tradice více než 30 let</span><span class="d463f9">Snadná údržba</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Rohanské nábřeží 671/15, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420730163352"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="skliktop~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.a1podlahy.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-l-id="k3Yhk1Jn"><span><b>Levné</b> <b>podlahy</b> | a1podlahy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.a1podlahy.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-l-id="k3Yhk1Jn"><span>a1<b>podlahy</b>.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Široký výběr podlahových krytin. Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Čechova 2148, Benešov</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420317729418"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="pccategory~3"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ZboziCategory" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/pccategory&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8" title="Zboží.cz › Levné podlahy">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Levné podlahy</a></h3></div><div class="ZboziCategory-category ZboziCategory-category--5" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;categories&quot;}"><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=vinyl#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Vinylové" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082713/img/98/414x600_nilI0s.jpg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=vinyl#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Vinylové</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=linoleum#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Linoleové" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DD/9m5BYKd.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=linoleum#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Linoleové</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=laminatova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Laminátové" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Jm/8XpCE84.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=laminatova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Laminátové</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=5&amp;tloustka-do=10#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="S tloušťkou 5 až 9,9 mm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_f/SicB27.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=5&amp;tloustka-do=10#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">S tloušťkou 5 až 9,9 mm</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=2&amp;tloustka-do=5#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="S tloušťkou 2 až 4,9 mm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ef/RcJwjc.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=2&amp;tloustka-do=5#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">S tloušťkou 2 až 4,9 mm</a></h4></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziCategory-related--19" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Populární podlahy">Populární podlahy</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4003-dub-sedy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_9/gLllUe.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4003-dub-sedy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">669 – 669 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4002-dub-skandinavsky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HQ/KWrBiGP.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4002-dub-skandinavsky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">669 – 669 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4001-dub-pisecny/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gc/mt5mRY.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4001-dub-pisecny/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">669 – 669 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=782%2F1531&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další tipy<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-l-id="254e1d276d47b6f7"><span><b class=sec>Levné</b> PVC <b class=sec>podlahy</b>, výprodej - Riva - Riva</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-l-id="254e1d276d47b6f7"><span>riva.cz</span><span class="c432af">/458-<b class=sec>levne</b>-pvc</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Pořiďte si <b class=sec>podlahu</b> z PVC za sníženou cenu: už od 97 Kč/m2! PVC v rolích (řezový program) vám zdarma nařežeme na potřebnou délku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-l-id="1daa56e476fd5dbb"><span><b class=sec>Levné</b> vinylové PVC | Nejlevnejsipodlahy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-l-id="1daa56e476fd5dbb"><span>nejlevnejsipodlahy.cz</span><span class="c432af">/vinylove-<b class=sec>podlahy</b>/<b class=sec>levne</b>-vinylove-pvc</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Heterogenní - je charakteristické tím, že se skládají ze tří vrstev. Stupeň zátěže určuje tloušťa nášlapné vrstvy. Tyto podlahoviny jsou určeny pro instalaci jak v bytové tak komerční výstavbě.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~6"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-l-id="6bd0e2162490699"><span>PVC <b class=sec>Levné</b> eshop | <b class=sec>Podlahy</b> Plotz</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-l-id="6bd0e2162490699"><span>nabidkapodlah.cz</span><span class="c432af">/pvc-<b class=sec>levne</b>/kat1027.html</span></a><div class="_3ae308 a7b91a">98% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>PVC se zátěží 21-22 je určeno do obytných prostor s malým nebo občasným používáním, jako jsou ložnice, šatny, dětské pokoje pro malé děti, spižírny, vnitřní chodby, kde se nechodí v obuvi z venkovních prostor. --- PVC (polyvinylchlorid&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~7"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.podlahylevne.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.podlahylevne.eu/" data-l-id="ea9b6596a287bb6d"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>levně</b> - Podlahylevne.eu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.podlahylevne.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.podlahylevne.eu/" data-l-id="ea9b6596a287bb6d"><span>podlahylevne.eu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Internetový obchod s podlahovými krytinami a příslušenstvím. Široký sortiment skladem, skvělé ceny, rychlá doprava, při objednávce nad 10.000,- Kč doprava zdarma.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="obrazky~8"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8" title="Obrázky › Levné podlahy">Obrázky<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky">Levné podlahy</a></h3></div><div class="_423f0b _9b3784"><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="result~0"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3a1e1e90f5efc940e2b686&amp;docId=bd1392183c472d33"><img alt="levné podlahy-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="result~1"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7171781f62b29f4fa7a060&amp;docId=ad1bafbfb110cab1"><img alt="levné podlahy-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="result~2"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e0f0f96e1663689d8cba9&amp;docId=8ee5e1042ee6f932"><img alt="levné podlahy-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:8.6rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="result~3"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c1e0f131d5c5a492f8fd4&amp;docId=8bd631306d5ad85c"><img alt="levné podlahy-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=2" width="86" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-b-n="result~4"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=74747872529cadc142cf4f&amp;docId=433964e3b6c8ca4f"><img alt="levné podlahy-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:10.8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-b-n="result~5"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0789393dd4fe7a48a40&amp;docId=b0f458aeefe76214"><img alt="levné podlahy-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=2" width="108" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:13.7rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-b-n="result~6"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0f6be0e4d4d62aabc1&amp;docId=42719f2e013545ad"><img alt="levné podlahy-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=2" width="137" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12.8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" data-e-b-n="result~7"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c3c3cd2436a68a4a4af5f&amp;docId=1ccdf937c1a0444c"><img alt="levné podlahy-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=2" width="128" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" data-e-b-n="result~8"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0f220f9f6040e3f5f5&amp;docId=cd8c0306e4d87d49"><img alt="levné podlahy-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:8.5rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" data-e-b-n="result~9"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c1e0fb0bd0fc5661a8de4&amp;docId=a128dd652a3001c3"><img alt="levné podlahy-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=2" width="85" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" title="Přejít na Obrázky" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-l-id="a4b63b2e176ff256"><span><b class=sec>Levné</b> PVC <b class=sec>podlahy</b>, lino, linoleum - Mujkoberec.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-l-id="a4b63b2e176ff256"><span>mujkoberec.cz</span><span class="c432af">/2077-nejlevnejsi-pvc</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nejlevnější PVC <b class=sec>podlahy</b>, lino. PVC mnoha dekorů a typů, všechny za bezkonkurenční ceny. Navíc s dopravou zdarma. Rok na vrácení PVC zdarma.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-l-id="e8db3487cccac190"><span><b class=sec>Levné</b> WPC terasy a <b class=sec>podlahy</b> | Alza.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-l-id="e8db3487cccac190"><span>alza.cz</span><span class="c432af">/hobby/<b class=sec>levne</b>-wpc-terasy-a-<b class=sec>podlahy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Wpc terasy a <b class=sec>podlahy</b> seřazené podle ceny od nejlevnějšího. Většinu produktů máme skladem. Zboží doručíme do 24 hodin až k vám domů. Rádi vám poradíme ...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-l-id="158221baed1b6021"><span>Výprodej PVC <b class=sec>podlah</b> - lina skoro zadarmo | levnekoberce.eu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-l-id="158221baed1b6021"><span>levnekoberce.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>levne</b>-pvc-skoro-zadarmo-a19</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Máme největší výběr výprodejového PVC - lina v rolích. Nejedná se o druhou jakost. Potřebujete PVC <b class=sec>podlahu</b> do chodby, do koupleny, nebo třeba i do malého pokoje? Vyberte si z naší nabídky.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-l-id="780c1a6a312c62ea"><span><b class=sec>Levné</b> pVC <b class=sec>podlahy</b>, linoleum | Eamadeo</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-l-id="780c1a6a312c62ea"><span>eamadeo.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>podlahy</b>-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-<b class=sec>podlahy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Levné</b> lino a linoleum od 129 Kč. Vyberte si z více než 1600 PVC v rolích z toho 560 skladem. PVC <b class=sec>podlahy</b> nabízíme v šíři od 1 do 5 metrů.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.vesna.cz/podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.vesna.cz/podlahy" data-l-id="504c8fa9cd5ca8f2"><span>Prodej kvalitních a <b class=sec>levných</b> <b class=sec>podlah</b> | Vesna</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.vesna.cz/podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.vesna.cz/podlahy" data-l-id="504c8fa9cd5ca8f2"><span>vesna.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>podlahy</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">91% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Chcete změnu interiéru? Začněte do <b class=sec>podlahy</b>. Vyberte si u nás podlahy dřevěné, laminátové nebo PVC a dokupte si k nim také produkty na jejich údržbu.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="result~14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-l-id="cab33514235614a0"><span><b class=sec>Levné Podlahy</b> | InHaus.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-l-id="cab33514235614a0"><span>inhaus.cz</span><span class="c432af">/bydleni/<b class=sec>podlahy</b>/c-1</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Levné</b> <b class=sec>podlaha</b>, Levné <b class=sec>podlahy</b>, Levné plovoucí, Levné dřevo, Levné pvc, Levné lino, Levné koberce, Levné izolace, Levné pokládka <b class=sec>podlah</b>, Levné vinylové podlahy, Levné …</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="sklikbottom~15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-l-id="kDXUlpAa"><span>Nejlevnější <b>Podlahy</b> | Eshop</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-l-id="kDXUlpAa"><span>nej<b>levnej</b>si<b>podlahy</b>.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Velký výběr. Super ceny.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="sklikbottom~16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.plovouci-podlahy.name/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.plovouci-podlahy.name/" data-l-id="x0mjmFZ3"><span>Poptáváte <b>podlahu</b>? | zadejte si poptávku</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.plovouci-podlahy.name/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.plovouci-podlahy.name/" data-l-id="x0mjmFZ3"><span>plovouci-<b>podlahy</b>.name</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Poptáváte <b>podlahu</b> nebo realizace <b>podlahy</b>? U nás ušetříte až 30%.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-e-b-n="relates~17"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="pvc podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>pvc podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="v podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>v podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlaha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlaha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="podlaha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlaha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=lit%C3%A9%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=lit%C3%A9%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="lité podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>lité podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=vinyl%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=vinyl%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="vinyl podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>vinyl podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=levn%C3%A9%20pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=levn%C3%A9%20pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="levné pvc podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>levné pvc podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlahylevne.eu&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlahylevne.eu&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="podlahylevne.eu"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlahylevne.eu</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=levn%C3%A9%20podlahy">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">782/1531</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dapokork&c=DDVRUKXNACPFTWSXPSVRT2X6G3BHCMI373WAEIJCI7U5EX3XBVE6TKY3JVP5NU8PRW3E9UIVG3B2RQ7JDZ9A6NUYC85XU6Q3XA7AK5PIHWQFPRNHVSTMKENKGH3SVBCQY5S5PTH6NJJJRJ92X5DCCS4KCIAZTJXTYUMRE4YCKK2G7IZAQUGW6DGTNHIC2U6TA7FJTZVZ82ZZJUT2IVXQ4CJMHAKX6AE6NYGZBUNF9UJI86DG96FQQQ8KJVRGTEQWC7WH7TH7FE":"hLJky5tp","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.siko.cz/podlahy/c/C098%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-SRCH-PODLAHY-KAT-GENERIC-EXACT%26utm_content%3Dpodlahy%2Blevn%25c3%25a9%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&c=NBPRJ3K5M4XBSQE7AN88TSX9UNB7AXSHGJB4YGBATKNY3675KCHHDBZ3MR23TWUZR6DW6AF3A9SRZM4KIJCTINCMDKFKD729UTMQ7BQX35D8AZ39ENHY85DFTFM9N5I3599HQA8VPQC2KYTSXUMRRR7VNQ4DKINNQP7GFYCD78IVBE3QUHIXCE6WURYIEMS5ZUA8Q3IXZ7EF4GW87YRXWNYEX9YJ22JDS6HJJMHR83P6VI963SF2AD5K8FGPA4PX9CG6PQ6QQIH2PKTV2I6W9K267T4S":"niKRKVJg","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DLevn%25c3%25a9%2Bpodlahy%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&c=RQURJTPAUJMBGQTJZT6VUJMY3E9NNKTTVJQQ9MWCKFTQMFNUR482PA47V7VHUUFMWAZHS9SI9B5QV9YD94SXIJ9RNRKEETQCTVHKT3JEBZVFKJ22H3DIQXPPTF3WJX3FSIZ7G8W8X24N2SBEZ996F3ARR5HG3SIH6477IFDWC4FCUGCC2CKKIVNBXHIBYPG2NTB54MP584DF39CT43Q5WFFDEIZ8B5RF6N5QA64U2YRF23KXV9YA37U6CUBAZJVYTKSTZ8EMM6":"k3Yhk1Jn","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/%3Fa_box%3D28ehmbux&c=KUEH8A4HADEYPUQ4NDQF792SM2X5NDMJJFF89TRXHXIQRQASGYIYWTQTQRPJW5IS836RVFCTRSFT87QESN6JHGB8CDD2HRHIY3X6UFTBA68UT6KDXXP79FCZ842APVUTAFRWSAEYE9HN7P5YNMQ3CJB5G87GJXPP3IIPHZHSNGQGPFMRJUG75EUKDVUYNRSVQBYGMW2CU7MR7AEABI8RIMN5WV53DBBCBCJXN8XEVAH5AQY5W76ZFQB4KPDVJMKXDM7X9VEA":"kDXUlpAa","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.plovouci-podlahy.name/&c=4SPP6V8J5ZY47IFNUQNTQ298W94Y5TVWHSHPMGRD8Y74QH79MZ6A92MG6HZWZCJKRWR3T335FHQHDH9KWQ23MNS4CG8FU3Q6ITRM9QKFPDU2WJPV3QYJ9TF73ZRIKGAF3NY3UWMCUMI235QBIB7HYIM7D77AUIN3WFRWQ3CRT8QGV727IJYVBUW4IIDP97QQNK5UA9JYZY6JY82ZUIR2R3RP7MZRCFKKIM9DU9JZTAXUJNKE9FVNXZC6TBN2WA28VUCS":"x0mjmFZ3"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"firstRequest":{"firstRequestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4","eventTime":"2021-10-26T14:48:49.958481179Z","featureFlags":["ss_noxgb"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","layoutElementId":"app-root","startIndex":41}, {"i0":{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready","willReload":false},"i1":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["logo"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready","willReload":false},"i2":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["query"]},"box":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready","willReload":false},"i3":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["user"]},"box":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready","willReload":false},"i4":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready","willReload":false},"i5":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","search~0"]},"box":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready","willReload":false},"i6":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","obrazky~1"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready","willReload":false},"i7":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","videa~2"]},"box":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready","willReload":false},"i8":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","clanky~3"]},"box":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready","willReload":false},"i9":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","firmy~4"]},"box":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready","willReload":false},"i10":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","mapy~5"]},"box":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready","willReload":false},"i11":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","zbozi~6"]},"box":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready","willReload":false},"i12":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","slovnik~7"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready","willReload":false},"i13":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["skliktop~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2034192230164792107","callId":"9b51c316"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready","willReload":false},"i14":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["skliktop~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"3110779708026174741","callId":"9b51c316"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready","willReload":false},"i15":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["skliktop~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"1293751131927799899","callId":"9b51c316"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready","willReload":false},"i16":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pccategory~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"pccategory","key":"1409","callId":"581475f3"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"pccategory","order":3,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready","willReload":false},"i17":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"254e1d276d47b6f7","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready","willReload":false},"i18":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"1daa56e476fd5dbb","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready","willReload":false},"i19":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6bd0e2162490699","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready","willReload":false},"i20":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"ea9b6596a287bb6d","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready","willReload":false},"i21":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"obrazky","order":8,"group":"obrazky","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready","willReload":false},"i22":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"bd1392183c472d33","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":0,"checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready","willReload":false},"i23":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"ad1bafbfb110cab1","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":1,"checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready","willReload":false},"i24":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"8ee5e1042ee6f932","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":2,"checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready","willReload":false},"i25":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"8bd631306d5ad85c","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":3,"checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready","willReload":false},"i26":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"433964e3b6c8ca4f","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":4,"checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready","willReload":false},"i27":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"b0f458aeefe76214","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":5,"checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready","willReload":false},"i28":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"42719f2e013545ad","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":6,"checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready","willReload":false},"i29":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"1ccdf937c1a0444c","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":7,"checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"ready","willReload":false},"i30":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"cd8c0306e4d87d49","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":8,"checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"ready","willReload":false},"i31":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~8","result~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"a128dd652a3001c3","callId":"591df92"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":9,"checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"ready","willReload":false},"i32":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a4b63b2e176ff256","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"ready","willReload":false},"i33":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~10"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e8db3487cccac190","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"ready","willReload":false},"i34":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~11"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"158221baed1b6021","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"ready","willReload":false},"i35":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~12"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"780c1a6a312c62ea","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":12,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"ready","willReload":false},"i36":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~13"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"504c8fa9cd5ca8f2","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":13,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"ready","willReload":false},"i37":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~14"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cab33514235614a0","callId":"f0ab3e2b"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"result","order":14,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"ready","willReload":false},"i38":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["sklikbottom~15"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"6242218752568341516","callId":"9b51c316"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"sklikbottom","order":15,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"ready","willReload":false},"i39":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["sklikbottom~16"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"137895613556387842","callId":"9b51c316"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"sklikbottom","order":16,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"ready","willReload":false},"i40":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["relates~17"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"f737d37e"},"requestId":"ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4"}],"name":"relates","order":17,"group":"related","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"ready","willReload":false},"i41":{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["links"]},"box":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"ready","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;ss_noxgb&quot;],&quot;requestTime&quot;:1635259729965,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;356621af002043fe&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:false,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:782,&quot;groupId&quot;:1531,&quot;groupName&quot;:&quot;noxgb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DdMdxL1Z&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ab438344&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1PeRmnL8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ap7WP1tS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mKtJBsEu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2034192230164792107&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9b51c316&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2034192230164792107&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dapokork&amp;c=DDVRUKXNACPFTWSXPSVRT2X6G3BHCMI373WAEIJCI7U5EX3XBVE6TKY3JVP5NU8PRW3E9UIVG3B2RQ7JDZ9A6NUYC85XU6Q3XA7AK5PIHWQFPRNHVSTMKENKGH3SVBCQY5S5PTH6NJJJRJ92X5DCCS4KCIAZTJXTYUMRE4YCKK2G7IZAQUGW6DGTNHIC2U6TA7FJTZVZ82ZZJUT2IVXQ4CJMHAKX6AE6NYGZBUNF9UJI86DG96FQQQ8KJVRGTEQWC7WH7TH7FE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://apokork.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;apokork.cz/&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=apokork&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://apokork.cz/21-podlahove-krytiny&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Obrovský výběr &lt;b&gt;podlah&lt;/b&gt; - laminátové, dřevěné, vinylové, korkové, PVC &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt; a Marmoleum.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Široká škála výrobců. Montáže provádíme pouze vlastními zaměstnanci - podlaháři.&quot;,&quot;groupId&quot;:8611612,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt; levně&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Výhodné akční nabídky&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Montáže vlastními zaměstnanci&quot;,&quot;id&quot;:458064408,&quot;keyword&quot;:&quot;levne podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:406196396},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:458064408,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;247/38&quot;,&quot;id&quot;:2625617,&quot;phone&quot;:&quot;420733110405&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Přátelství&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Uhříněves&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xCSOe8G7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3110779708026174741&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9b51c316&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3110779708026174741&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.siko.cz/podlahy/c/C098&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.siko.cz/podlahy/c/C098%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-SRCH-PODLAHY-KAT-GENERIC-EXACT%26utm_content%3Dpodlahy%2Blevn%25c3%25a9%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&amp;c=NBPRJ3K5M4XBSQE7AN88TSX9UNB7AXSHGJB4YGBATKNY3675KCHHDBZ3MR23TWUZR6DW6AF3A9SRZM4KIJCTINCMDKFKD729UTMQ7BQX35D8AZ39ENHY85DFTFM9N5I3599HQA8VPQC2KYTSXUMRRR7VNQ4DKINNQP7GFYCD78IVBE3QUHIXCE6WURYIEMS5ZUA8Q3IXZ7EF4GW87YRXWNYEX9YJ22JDS6HJJMHR83P6VI963SF2AD5K8FGPA4PX9CG6PQ6QQIH2PKTV2I6W9K267T4S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.siko.cz/&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.siko.cz/podlahy/c/C098?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=V-SRCH-PODLAHY-KAT-GENERIC-EXACT&amp;utm_content=podlahy+levn%c3%a9&amp;utm_term=levn%c3%a9+podlahy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.siko.cz/podlahy/c/C098&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vše pro vaši krásnou novou &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt; u nás nakoupíte on-line nebo v jedné z 38 prodejen.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Nabízíme také kompletní rekonstrukce na klíč. Domluvte si nezávaznou schůzku.&quot;,&quot;groupId&quot;:109734657,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt; výhodně&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Lamino, vinyl i dřevo&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Přijďte se k nám inspirovat&quot;,&quot;id&quot;:547418758,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2500572987},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:547418758,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;671/15&quot;,&quot;id&quot;:13287020,&quot;phone&quot;:&quot;420730163352&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Rohanské nábřeží&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Karlín&quot;},&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2854592,&quot;name&quot;:&quot;Široká paleta dekorů&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sxRmQWlu&quot;},{&quot;id&quot;:2854588,&quot;name&quot;:&quot;Dlouholetá životnost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BgXvpxkG&quot;},{&quot;id&quot;:2854589,&quot;name&quot;:&quot;Tradice více než 30 let&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VvpFt1Qw&quot;},{&quot;id&quot;:2854591,&quot;name&quot;:&quot;Snadná údržba&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9jy7HoL8&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rwZdNUMa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1293751131927799899&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9b51c316&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1293751131927799899&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DLevn%25c3%25a9%2Bpodlahy%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&amp;c=RQURJTPAUJMBGQTJZT6VUJMY3E9NNKTTVJQQ9MWCKFTQMFNUR482PA47V7VHUUFMWAZHS9SI9B5QV9YD94SXIJ9RNRKEETQCTVHKT3JEBZVFKJ22H3DIQXPPTF3WJX3FSIZ7G8W8X24N2SBEZ996F3ARR5HG3SIH6477IFDWC4FCUGCC2CKKIVNBXHIBYPG2NTB54MP584DF39CT43Q5WFFDEIZ8B5RF6N5QA64U2YRF23KXV9YA37U6CUBAZJVYTKSTZ8EMM6&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.a1&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEARCH&amp;utm_content=Levn%c3%a9+podlahy&amp;utm_term=levn%c3%a9+podlahy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Široký výběr podlahových krytin. Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:41472910,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Levné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;a1podlahy.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:539924529,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:1244048205},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:539924529,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2148&quot;,&quot;id&quot;:187231,&quot;phone&quot;:&quot;420317729418&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Čechova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Benešov&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HiTlGHin&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pccategory&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;impressionControl&quot;:&quot;A3NQhSnDfGXiErQkBPM7pCaxmM1os74_0Ul4AtIW9vwuWeOzq7kLDe7QC1t6aJpL7DYR5oFcrhbMXnFVbqGBKQSD1_D7hvhFp84PhXS2vbHEzYD4KRaR74KeLD0g_65HLk9l4XvsPqbuhc-u1IjnCx4tYMLah1gA6dtK9vC4aYiyMGhT9cbXd2jzpBjfHAaXgwFgsScCogl84-bIbQxytd6LFU3z5xnpcHOUIjkTT4HM-aXOQ6UaGiAskWPWBtBD41sTRkCz3hPpW6H1SWqop9Oocpc2SPlToMKK8UV2uXr7kkroVUB4Ufm8BOa0Pju22QB1lqtFmPvgjpz_1I6AXz3cv7g=&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[&quot;categoryId=1409&quot;]},&quot;shoppingAdvisorPerex&quot;:&quot;&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;ba85525c-30fd-4f3d-a5eb-1c5a48778fba&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=%20podlahy&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:vinyl&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Vinylové&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082713/img/98/414x600_nilI0s.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=vinyl&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:vinyl&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gCFKiwAE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:linoleum&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Linoleové&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DD/9m5BYKd.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=linoleum&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:linoleum&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xzFJeZUK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:laminatova&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Laminátové&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Jm/8XpCE84.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=laminatova&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:laminatova&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2bk8tmYa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:5~10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S tloušťkou 5 až 9,9 mm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_f/SicB27.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=5&amp;tloustka-do=10&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:5~10&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fGj22bbY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:2~5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S tloušťkou 2 až 4,9 mm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ef/RcJwjc.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=2&amp;tloustka-do=5&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:2~5&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gdJEdiHb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:dub&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Odstín dub&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HD/j5GBR0z.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?odstin-dreva=dub&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:dub&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4A8CmWxf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:bily&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Odstín bílý&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_8/NtxBirB.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?odstin-dreva=bily&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:bily&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XuRPSZ3z&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:sedy&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Odstín šedý&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Jm/y2zGMJ.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?odstin-dreva=sedy&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:sedy&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;922lCj1I&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:32&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S užitnou třídou 32&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FP/GATXWT.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?uzitna-trida=32&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:32&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;glkan2wN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:33&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S užitnou třídou 33&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_X/k5pB5vR.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?uzitna-trida=33&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:33&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJdWerkb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6695852&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Yq1B6Y97s4x4KVjhQhoGX9quVNbzxgFmxmgyS6tDe5FShXb-0B97n7WmVXj7lETbFUw-9DPvQXF2rmRgnUKWqoUq3rFzN3Yiod0pIfag-o5SXGfo8aWdsnlXLK31EITVXRBNMHISL70_kH8_Roo-zIf44it8u1WWGt8XWcEdKeeI2OmPQG1hi2X1Ff9RonHVePbmTkz-CFe_BPzrpowe9gThdLP5R03IgNolC7kM6YIDU7mX_TsyPPlpZJe44rAVFNBVhuWyE0O1zZKfngdtd2pg_zEVUkjcc09FtXG7WwmAb2mPvClRvNoer12PkbomevDJqYokGXZQqDrMJS04J8S26FfdAJFO-3EFuwkvC8gA2HRUSbuXHF4PIfnsBOW6IclsRgg2YNZ-lAd6QMQUxXnGPOj1zYPVx0YkLMnJeguu9YF9GCx_20SUQ_Ak4kdI5jCjnH9Q4dUp3fUIUL3DBETKx0PL6sIpo2HAJ16QhSBW2XqsRpel9A8Np9pO7wgk78PC3RqrR8XAduaZ3fvKvJwzQmwBpmaYzra1i5WXQnTZvrICoIpdr4kG3i5KR0uue19JbFlU2C-6iaafpUf3PenZZAfuIhX5ozgr4HniZKFhIsT1KiO7k3DhFodTCfgiba75rj25U9_bsCKMndNm7o24PosmCUid2AoCahLvoXDoFUWiW-oL1Cb0aDoMMZZl6RCnxlKd4KbQbiuRz5PC5wWaW5eCM4JLoEiMkLSMNN0TREtxFj6uEQrkhgd1cRqCjvFlIGk0RgFsmNe-57T8i7ZLTJ2zGbOoeytcYoIyPXtqwIh9QVMerXa-G9CYZXeNmwF7r56bCKJKBmqDsB60zqhjR2YIscBbTQP4nZEuNLQso-isVjCYs5mfuH6FhTBbgZzsKbrKFdvUbSaEXTzCnXqJ7eIOHioWCmQPy6J_Y2Ti3TA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6695852&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;H0ScVPIghlI69ZuWFq-nv9RNJwUeRZZ_p_BSZ3j_bpZj6zY4eWeQIXvSC8wR5H7Q8ANFDQ37cR2_MVlWHTxWm5ywPWHNMLGqEIelCEBA6_fIK3azHlwhaoWSOYft3M_4NTpMzgKtTt_pfor8r0kwRzo6tP0GpPqTc-Pwfvjs9kLeY-c3WnwS7BggBlH_amw7ZubjYqPfLXG7OSi_odERzQANf0kTAT13IuL5gZqB_9fptnl6sRWtYnz14jzK50H7oK6oBO4qaEp2ZJqYX82gf9nDiwKjqNLfm14fQRhJY7IZklEKcjFr4IAE854OFRoWERrZUFPqsE1YLK4r6w6n7QJAVa4o7BIuQqId7GloAMdeRa3DWfNdsgVaJgAVvjXA267_j-nQKSCOXAgeUdd6mhU3tn1RojwcZQPajNSqgZwIEFcVnTGLIRPJe2QttauDMMSezFRZ_w4qY7tbPDfz9tv9osLwYLmotcrNr8GioILHyeowZ-02oadxpYeUD96NTD07HjCYPnLeuDb_5oWQy0Ld_4v8HcLhrU2NgYaMAsypx7G8_3hC6piL_J6t7bDKxlnkhEc3oYkUwvxJiXqFRVD604vh_QrXbOjeNw3ptRGWupV2IHiLwCdmx-esZSqFVNYbU83hjp2YndHS6Yp963gEUvugkAIExikmiV7MS19ZW5gGj5t_RlLdrUmoAchDzofStHjDLrtr4uuPyiGagY_7&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fcxBXJf0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LXnwr90R&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;122 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gCiK0yGG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ANqrPygR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6d1uVTHG&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_9/gLllUe.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yOXG265Z&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;dqN3ZP-FHiJjZ73xwkdgtHKT_yq6GKlJim_BMb0mSH9fkpnoZdFcOzadwXkQxlGaQVpDwWlR9Ep6j-0rcJw7GIMC5Zw-xT1GvoTtaqKfvWmJBC3mXs-rgCTUF92QTv2bXKRkh83tEqK3SKPV_d4lJZlmHfw9uis6rk3sBCFonHHsPT5zUN6O-vnubBySMkoCKt80Ux5e0R_1kkvF2fjQ1N3mXAcT_JBv7544KxdKmWeKKSauVzAby5CCHusgToVzErLLPe6Eplwy0aFeutqX0SL_V7HnsubLB9MdfJcMFRo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0200e698-5620-4bea-9387-65586b6123b2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4003-dub-sedy/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3U4Mt94R&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6520796&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;eGOnoqU31Py4PtXblnWafmVcsOH6e2JMaSd_zOJino0unkuBfocph6CiYsSyXOJif_Wnx0UOA5jEyU7pQ8mEX6iBbdqJA9k026dm3aaFGtuFRbF-qcj1qJ8egldWEuLQ5_fGYOaB1HuWIVhnM2wLM4vPTZU-cr_jw7pwkdsoBcBV9-TXci4b2aXZjZZpQrS5WZ5bC7PT1UHF00DjFgBEmuqx0QLk2L76txWXj1tkzfL6e5GjFHf5SxMSGPe_8H_V446mvr7J6LuwMqqPrjoypqgdBrlZ-zjuJVbkzI2YdcvIWKquc6Fw3ciwNZjWTYuvSXJ5FKXGE5YEiYIOjP5NeRlbUqpfKkrVZPvzQJt7Au04UpbMHScPW0W49z13CEHzIHbk03XoTnZRePIGmsYSpI8X9TRbBQvDuq0Dj-SdOPWn6reZGuLhZ8DvRekheekQDor8fAo4EIa_MTxSaamg6b4YTKPGkYeyMlKhpH7QxBnOHm7tpguUT9Mw1rNAHByku4J97nb_5qzr-sskdWLWOaLmj1BE5alJmGGbKDAeFlaKORt06RPsZl7uh29Dg8UGH6bWkepc_sYD_3VzOKbMX8ZnMugiSYIWNJl4vO0TL4vcYaKpI7QklyOg_PQCvabCH51i8bDmcKP5Dkw9wKu_XYhfRK0YvtZlC55SMty1kDdaNi04R374tDpu9PwWZ-GxSKVKwGgIzGRt6SWdnM1y-s8cy6SNF9_VUT_QlhSED-350rXXtRCRabw4ZAxakESq1wV8l9ERfgisrcUgnpKyow25W-cZSg9KVD-WjENtFd5IYbqmWXOu-aHx4gfnL-pJGchylDPah_gnJlE4EZ-Hn4Atcm6_qKRggFGLgV3gN0yhL0LoyGhHe9minuNDis_k6ztIAxUqY6fOirGtXjkBdORB2lrFSEXiXkOs9_nNMxOvbro=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský&quot;,&quot;experienceCount&quot;:16,&quot;id&quot;:&quot;6520796&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;GQGSuueXOCdg8biaaHXD8cIf5z4wWilYdRqGZtv7DJIFtTpLkz_e1jej-unQuWnTfbtR9OVsJTjAxFNXgQEmsshlCMNclYhn6VwEt9BgZf1Pvkf3S_KY02hDnzXbSgd-hCKrYZ9KZjy9yla8ouGsOayp4U-eLJjR9qoPSuhX0AvbmAYToIXG25GdVGvokrq3YkdF0Z7sggPmgT9bUoJj_i5No7MD056zBgckJFmkauiFz3iFRcztgYZuYbbOJG5kDegzxuCfE80UTlhQmuy8V_3nQtA7GQUGwKOZIz8makoqyjBSIa1J4z8DrUDYCjQytX_lPd981aG_SRdrcX6_sjsXjW5thJDv-bME27m5OKkPVm5BI8gxEsy3OXXkQa-R9NB953CyJQy5gw076PgZlvfuNOVLk1XT4b12ASHvK3v3NNbcnbi8GKyMiwfIN5KTznz3o_KCdpyPEBHRRKMIKzK2xSEXpxVG2ckxyDmcyzMbkmJQqo7igyaNRBwHllLW1kVMXkglClxPEmNvYMer4jXANmnGb0cjZE1S9kg2kXtEyEhcMPCDegoSm9tCNJMoyGFF1pnIYKiuBFVJlfnDn2Nh-E78kmTjxB7msXNKVkntL5rAoH0guCelAgaVrPsgZajyFyHhMSIYx7PneaNjHPZHerz4_uLZ9LtKqnaKyIKWb9avVXemux9IA3M3Nl_ghus8Ne40dUp3Qd_DMFHnrdh5&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z0ZQ1lG8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9hDeQXjm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;122 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tZ37D0s3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Uo6iOE8c&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;dub&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3IngP7dw&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HQ/KWrBiGP.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h37vRYoy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Ip5ovaY2WPqlv_9CyYyBudwouxLkdd5CvBaOwlnx6_-bfG3Fncowb40onDrSWy9TIPcXVSDrO7WHlpekRNdDGq9EdjvaKHUf7WNbCTZhkAGGdBJGKDI7G6prxdtByUfwJQDZfO75Zokpgmh6em_vC4XPDODcpcxSvcyz2D9OimqLZgD7ee2WZcmEluT5WQ1jwscYgKVcW5ZQy5iaXxE7CKKCOle_nHRHrueFXP9Rzu8wOJ4HEGUXwVaJWmTZUGJTiACoA5yFwmBrua_YNUi5gEeeOD1HtiMD731bNQ3mgHA&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;15c5f7bc-b2a5-4c76-b00f-cf9fbcbc92c0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4002-dub-skandinavsky/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JI7JlBVO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6532405&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;AcD0fODttjmRN6ybDUfU0bbcvfkwc4HQYhgIwbtSmYjx-jeqZ5NhFAOm_6x5VFCycolvgearGV_du9Pwt_hi9o52IznYdtGSix7g-qzpc5SMAN5B10BUXiPIv5CIHqgkrbz-F3YTzQP0OMlFM4RYkZRE1ouFIIxzWLItXpp3AqSO5iuCWkHOIEEfEAC1SYwBJFoxbHQ30iFhutqIJGuryeH7ztNTaoim5ZD6iZjV_fXMUpICGlVmQNVhLxmudjzpb6HF7CwGw-7_yqO3RfGlARwq4APRWkOXYyES0VYZHsz8mRB-ZyoJdFVW2ZwcI9XZYwOkue0nYjAwX_OvhFWRo8Nmjq64CS8EvIZl3GgUp4TVqfznWcqZJUaFHQHFexkjYgaT_mNmPkuXfJlVKGA0bgJUp9decUw0TcYNYMKzw9FoTsSYyQvKI30n0ynqTPj_WszSa4Yggx3K93qellp0gf0koHlkpWEMe5L8M-Z68UNgae2SZvMCzT2Il4eL3KlXimLGQjxGmUiUocfGkTUxlaJSuelbC8M5bp0yJ3hdPza0qT4vltBdr_8-X8yxgsCmrkMf9o-eUZuvmh2ohnbB0JIOfgdz_BgBwRp7dD-trEwt6UTkWUWbjqBBGm2UulFTAVAT9i-9XyEgYK4egJGxVeEHCsmnjA1HgLxDNsmQI-cM9GRjCpNvJz2S3sMXVDkM4BzvDNOFphh64EBz3QeU849849aCzmePf6ax_Vja6z_A9WCpbRg95fU6xvxuhbYrxDo8IaWVCegS4tEqjTHUsvpmT8GdBzJ5UNiXHsoV8cI3cA36lhafAqh4uyx7SooPOd_f4yXFzVbPulPDXWoJ2Le5VZ_mjDyUROWN16CCGp_8kSiDjvXP5leoHoY5c23UBX2iaBzdb1gA4fuZ4swT7---QnCEIGOCFM39fcx1Y3axcWA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný&quot;,&quot;experienceCount&quot;:18,&quot;id&quot;:&quot;6532405&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vFRrwf2ZVEqFrf8mYGFyMOetmoXfMtQydx4eYmWWzdMt4loTPBLblqFME90K2kqKo9r7ETf2vANjRgFfJBF_GPnRmxrWzFfz4RuvhqHBtVq-xcqxwOFrwnAIH-nFcqSTg17nacKwKm0gwlGXOc8tJyJ65v5yDkQXlrlgVIQgKkVX22k0gIyGuFXt_LNuM60t2ovpGYUxAd9lcj8IL7hA4YLxS4BhlK2TxPmY2z5N26H-TN5ECMoxi-fnaUc4HfWCnYaaiMappjkV3OscFq3fAhqk77nMOvm1ZuXNwBP5qYuDkP1lO5tDFA2q6VDLP9ovcbechs7203GMoaSwH10xm7xtQ6sW1DbKQ2odRAQ4yEXwKoYl6tLCt6USaHEcUu00BsuRLJti5558gTe5tlXutywXTnxr7Y2pu8Rsn-YXZiP_IWNaqSgo4DN5DPrqQT4R1zkOfHdUwQeRwuD16rLxOM7nw0HWWv26P9WuM6rh3UFdgB6SmeCLZkd6rUwCIbsDs7y8Bc8E2LVc3BR7GskYh3PFOZKVDCQvIjJ2U_aBWFWOIyJMA0dq7rQ1QpN9_U2Vk4SmfSQ8Dw8gdi1i0lt2hV4nFJcpinttAMJMc3j06Ja4MIpX_VDJ3bVHkLrTxrr5IIh0hCuBrPn5V78n4oQPAJFPVa63GgD80ytYvkgw23eBB5X7vlwoz2LF4B8_kwy7Y7YQkEdF2z9f9fxHMmAJ18Pq&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o1G6Gsxe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CHLZMRZh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WyNaSSW1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kq5eQ8FQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ybRyWmnD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gc/mt5mRY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ke24mvDO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nk3OIoXmR3UhYVPT5-9uy3a2v5io_dUho_THdZ5NDZxeTcGlxiWMMW9V_dIaogjmoVlunVZ69JxWm8cOYwQcFYXy2BG3RvVovEA6LltCP3986gwJgTh7YJN55Gd293HSHb29-Kg6-pFsu-G2oFAly1gF31VI4hUyF0S1-vdz0od6lN9D5Bg7RkA8qJJzGRLWr0GYDyLDaFS8023gUUnsth1SXP150x_0wfeaaXyiwyW4493yVY53FwUmh8oJVTcKrsbzQeO-XLkpJKPMHcRaATjbzqzstRdL9sbk9XQNMiw&quot;},&quot;rating&quot;:98,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2725050a-f9e4-4e51-9399-571dfa5e49f6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4001-dub-pisecny/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gXq0hYMg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6019228&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;d8PuqPztljqcHeb0gMgtuOu7iyygDzqNN81-yPFKmz-VUsddPkJ3SMhjtW1li_WCqllxqnYeSmSf5V0vkR8Kqa5DaUFP0xHYcVDFAmWy-LZTodqCi2v1iOl53fwD4l5TTER3LBFwH-QWW1YrVYmQCTBTFGw9lomsHA_mPA_AH8W-2qExa2nrVAqi7Xd_pUhWA8zYgFaPPwYHJVTG_EvRIXzCBGMaQpyU_8ab5dMRySUnGlq_66Z2JeO5Ipzhiy-mkxxIGvH0H5_nq8v3YMI-sXkXE_a6enkTX_P2_7Ymgtk3yApWB_JzF6qGC1OAmeNdesS8kQ6szEQejKkLWwcjapB6mYA96uaAdxUIhwYrXPRFnB_6W2krhRvW0MG4GAzMNv2KKinbghahz_JnUDilLbpQAsfK3H4AUz5zoUTSojoCv-cUS-AHfUlCXz-hK8g5P_6FTQFJdREmBJiLsM-0brHCIXUUUcUIIvOyh-qwLDAvmPyhf7YMY1rcMkMBeg0O7sHlONP1wN2ywytCIqDVEtpwgnHJ99m-wAsyEoLUELr5dCRYLGtWGB0FT5fuTolYdO1BE4OmcqcBHkD8qdQtOvkVkouTyCdWcYv3OPwCYgGDCurGUytVij0gH6PBet--XaB-57FT92DQw7biIZhQI1TqpDYt_OuqfZzoQVzOeULBT489sEdcSseflRHbvQTyES6X73UTZPUAe7FOvTvcBPR6bDjNyrYCVjsD9dl8k9w9uHUKKs4y9AywfyUhxN8LiRCUmoyGBSNEgBdxQ1t6qjKZavoqsQBsJWN14FQiIWAIyrLu24RSDXsXTIu6gNks1373B1plcUXdhbEcXxvRJYiZX2uPb6GP6x760EOQNlIxU_urGy3LH3ifSY5vV_9REs3ntD20NlEqe6ls5xvlEHEzTd1a29mLDwDLGubt1K2hL9Abeg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stilista Vinylová podlaha jabloň 20 m2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6019228&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MqbSwKXzO9Osa-bZtVh9GwxAIcbVdR6Px3Bk985dFxijlEOGDteQdNRJHfGjTr_rrkkkNdjOOAODtyFlkYkEhlmd2ydyK0PdtOZtuy55dUxsFGM6oCvItaUEtPjitXMatZiNPuHH_sFinhcDqcYPZuf0DuaoyE_2V66PmHASupcgY1MdOjW8w5ISSNsYLW8vnqq0-cs3Ob2C_DWkdCOaAsSIXyuyJMKRMtDIwR_e7lGGZV1kMi9h4BOQlt3wb0JCtEAGoMGtLlKHe-N5KGNjdZCw1JhDsqsHiBj7GxKPdsiX9N8kjBD-u6M0lVBjMLZDyiE5SLhGgCYatH-HJ08RTcNXvfzWXtO31bc9W_OkJy2bx1WXwZaJKZbAdRMYJ4a1jiSMsapB5aznpjNEo4mvChRqdo25KgUdKoKOO1oa5wkfq1Tbd8I8asRA7W0918gGzbHd7--m7UdUCYvdqd5OvUh5L5BRjdfM7YM-_np8fZOSE7oatFBsFQoKiXMjADwKMG6QUbE_b5WQQ_IUQyCEbNaq3c7a5l150H5JV3IC8JRaMk5f6OtwPDtwmEvlUn1H1D8ODncarYsF-MYTH6Q9tlKJdIfEXgg6bBKtt9VfGAa31-Q0BctxnqBQ3PEpGBjr2pCHXfUkjXZgaOyk-LaOhdRvqzb1brjy-yrImv3Bzh9fp6yf-juhBTjc14ylEX0Y3DpAng7Id2_ojgfvUsEhjOoGp5w=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:742100,&quot;minPrice&quot;:674600,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y0ZYwhUm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;22.86 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b403ioZJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;116.84 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ydHpFyBw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;61AlNNuo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jabloň&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mASxNVB7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GL/DpHBIqt.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rB4ktcrO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stilista Vinylová podlaha jabloň 20 m2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;6CVTUyF1oxknElpB-Wl8uMRM7HbU2vuesifXvXIKddKweFuYwudg2F-hdY6Z9PIMbhdRPArObxA4E6NlgRZwNIS9H8V7tz_mXmvTIVab_F1Igb0HKnSx6qcB878pK63fiyQkmlsplzpUtuEaFbZTDFOa_56YjzulKswicmWgdxVSKM0CXJTG_9S8gTyK-YaGaBkURXF0pzJRwUuJ3mQSeTIBtF8zTyM5rIWFInF-0CbuiQGMSl7cPnPNZ00kpD-IezL9dGwQE1wYOAm30Ag5tsLpYkdKu0sxRAnXuY1iUvo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;875c5567-cbcc-436a-b5b6-4f9c6021b355&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stilista-vinylova-podlaha-jablon-20-m2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stilista&quot;,&quot;id&quot;:&quot;14853868198233268308&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/stilista/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=14853868198233268308&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oM8sfCA8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5721631&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;qiwcL8Buux-k4MnAAox0ddpN6i-M8hFfCr1ru624zujv48o_QYa1YqqR3bhyqbW_qghuJ9LM7cZXGc5ZfFKG_Z8JU8Q_7C4R4BnK9FSQbjxPN8IOqGbOv53xS3W14ZYvaa7vupi0lIt60Q6rKbZUoqKPHqpP6laMpaNHUSgd3_J806YG7tP2SldFNATepvnlK7Y39eICqCJG8CILiCA2wmFqeEzcFlLrhf_Ayb1LNy6StB61ZtAUL16z3KaMJFtDoxWHQgAQfof5KDTjjd-Wwx3yZmBhKHeEUPnppV-yFATnZp1P1iLCMfkqEx60dRR2Gs_uRHInqToNS-h2i6FBykuJXzKm6D2jd1tFrcrI4vel1ac5FaCOHR8AJiWYUbjvjUN7iK1i0QCXnK8BhqmiKP_-ENeUnFwZL_sb2UP0waFaGgR2heV2w9Pr_pedM_PTWZ-wZRfycxMZUdyY6uo_5IjB0YRiaIwXmhqti5KXDhAILczO56Y0KBHHuEcN-PKCBKGx4HnotOQ23SPycxQUvXjuLIdIKw4Iif4AxiyACnyd9N04StJZ5-BJoYoQCoIvxkrBGPsiYKieEx2mAOqYYy-IY-HNZxaaY3ZXgLrYzkFTR0MMC0rzRWTToEwnpXiR0rndHfDHNQzpze5DCPOxkU4QMLOHGiCU1qJwRonusTKKyXBK4G8aQ2ztY3X8tRDpEAcT21sVzMsLLIwFD-xTuLv64xzMZSJhUS0o9obwk2ljQmxUapotMsxPvTNg9rdmpfUFFuXwcpA7B7YppzWyZblLN-nG7vriAWRDQjdhgx_DmamzlTb6nzwJVZP2zGffcVfNOH0WLiiMKdZfVA2Ygzxmz0BImO7dytYdjhnSW31EtMYFNWmZYAs_l7Q_Ylo3uzRuUBGX64pIlE_MruTa4eUSLZs_N3LP0Gb2qZ7whZh2Ua0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra Imperio Dub Norský 29510-1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5721631&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;8Uqva4OGHT9xCK7A8K-NPXFRAQR640WFDP9M5QZtvzqxuCKjhz015x2c3NZvUzlpej-MLI6YHj-hoYIFNZBxX99YRZ6VpXW0uX6j2PDrxLkU_u_QuWwl-2GzOs0pSUlSU_DgWpeC4wrMN_9WYzmgad9BuAFPZgDxVHmOaTWNbRwOgCekDhttKPSrBb7CKCGj9xNp9GRpNSteI2HPahzvmdlkl9nZeisNsvw5Os53HTT50K_mlgQFz0w6_uVHup1x8wWXf93LFx1TVqxSfs58fegD9XKmcZEKMQcgENweNUxQkrXkVDU29zJh5eyPtOXGJQlacf0qFi6Jl0Xp5a3GI8FmbVfoPzEBXWuF5BVl_SzpMUHshRSfHDpafNdHOwBVpNDjrKEyVdTS5wZnErKRsgnMGXOFjAz2FT0-0SCxPBjafXswGqjvVmZv0TQLqrL_9yFRhvY8owoGwOVKJEluaBZSB-7tTfpp-HTGxAApk_YORsfsZJQqHW-mlUwji34zrdZpG_BuI-63PVk9nk8YEPw38qFfx62gMZzplWD3fNPh1GQlaOBUvL6J8-MCUbYLS_lBQtU_AGXqGOjJ2qOyX1N06R7CYZHBX0g8rB3FtCL4A-_cYT49T9-MpY8PlwGP91Gvi4nVwlO4U4TVgOq0ruRoNdELK4frjIlbitrhAViGQDqlblBf8foCxtwL1D5qtFnOxyxEl9VbcHq3isjeKLYx&quot;,&quot;maxPrice&quot;:54088,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mirRXqTE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j8KUAfSL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sJ16kBT9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.5 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8H73mZSW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Eg/T6dqnh.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GVgIiYpc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fatra Imperio Dub Norský 29510-1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;937INDZS76B5HTpUeQ57NsI1WoBwPoq0iC7fiGrZPPwNnP9rJI6unV2y-k8r0yFcJbhGELjWdShSzhaLBMJesl_tuIWmAaalt7w3Nli3sKJu7Hc-MoGv5jehyGmLvyFofW4sezf7LuiaxoggSfJ3v5g5GdlyUKMgre9LgZdUk5u8j_ZXjs3R3Tydxx-eZ2aQPsJVQOvgLli2scRuc-phA5JMMD0HKblSx_DH-mnCIMZIm_wdPMiqjBvRLlALRP8D6T7-OwAHnjpowvLdelNCfg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ab3484ce-ec77-4053-ba9a-74641d52f7bd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fatra-imperio-dub-norsky-29510-1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Dn/TuEBfyR.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fatra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9492403572947066985&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xgRSKAVT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5722208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;qb_qETMqB2XArsd_FQSka2otNyUujz1MksN3PCC-xEV0eWB8yXyMNrKbPApdjrDE-5ddzwH_DbqWlHpXelEvkvJK-Kbd4kn7OR9Ow7-9eHqKxlotVZA_88DiYUQq1xh8rqYRFU7-3H3ZGEfT7uSyhd7K1rFGungB9U32loo7gCZYysTvw_O1QZaQpXKURgBZVANEqkaKkHFfF-H6GIsz2sh2EvfBqjN6p2ppKDn8BquMbC48zDaOv1ZQY1OTuYH9ubwEmgOrrTYy0rjZRwjxn8KckI-3D04ho5YSupm_sf3UboFNBOaqRcY-FaFiQFetKwIWYR6LK0EH-ZCRo41cYHkM6ZewD52cqaZFbwstYrHM40vvwe8NpfoYuOg-wpsQsS1R-elrpcPQFuCBlusFHO94yQpeQLq_DGlGnwIub6aG1J78nEoLxIx3sPGsT46IHt7D2TPED64LZMblqCPUCv6CpfbjbYjWqoDsyvulMLcWSCONhGi-QlyMLlTvY1142KlH-KAMJJdVZWcqJvOkoqXUUANhG5-3Wj6D4mHelp8SkZ33QFhTrfFOzo8KbAd0MFHy6mdgCDnZffvti8BArxkJuEBqMnC4NKEVahBezK42QjRGN1Sfshkldjka-VEIJbD7-a3wctlt7m8xXFB3P6YHFfjCc0wNTzkKcfUq0ghPU-Mutnv5_gyZbpli6Fk2spYh1d9zNS7IX1qrhqGoGdEbPic4HBRpfuVOvwUAhgDBCsjfxMn4k1O7cLzRBOpvvdiRF3CJ79TfIVeSuiGK3feWD6Olu6P7Tnm6vnbslOH2xe_PCncVh_JynnqOp3XKBR3DnQep4gjv8MxzRVW71K17HbVRMxdYtj5EZ__Z0x3ExG40Mh4UGK2z4ra0b4u7bfunxbXFSPYUMA36Q4X87oLwf2-wUHMpDzaHgHW5SGIFaz8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra Domo 4600-1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5722208&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;toGXXrS9QdjcKbbcCf4-qcJg2TjNgDNy1bZDm5wJoqjQfRaavlWsmySX7U62slnXGuX5h3j1tKiAqj1bk7FchYjwSoPEpgyQ5evjXin_woBV2SJIo-5_bsXc-pprttxolHRIXuIOYZdekjIG3pEwiBmkP_WSTrEa51uFlEvqarsBRWy40XQT-V7GCcNj2Yhf4o8XlGGjlzRi7vg-oazLb2MIBNVvsw9c-VnTL9MaaHbHJckJll15is_0cE8ZOyUEi5Y64W6yMl8EozRV8MNIowwjpHFBr8KSuJLzktokLzJGkSdZUnlvUGCXVkLbvfRdX7wiQQwgOgVHlLbMONQzovCTmo-HYzUl2nwPNX1q3N3QR9x7avwOmlsbkB00z1puFJgK_oREOQ3OV2Albi9AxnXw8lA0fn_TWxw7iD-ifJcn5di6Ovb9Ac0r7CicPlukRpmTe0TSZAJl8RD9M1ABuSqMx_3H_-DU-4zthLW31ILfABtRKYAFQlOa8OnffLYRzM07-1OGHwQhcK0anux2hTMXd0Qn1MMjb9b4YNkS_OqBAVNsJUZFhIo2ZDq61rRGf7rT85GTQsi6kgw0EHPi9UYt7wXHC4OZ18gxgoQuKuQEzG0iMKGONF1qVWMSZWXQg51c-mD53WYSaEAB-OYNZJH7RM2JojeiyU0tUe0Os_PR6kq2zfUzFQecG1m0YJJaChPp8t-MLPufTU1L_Yl2An9v&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28600,&quot;minPrice&quot;:18852,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pl64srTP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QWyyeEz5&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ef/RcJwjc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iiJeFyzE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fatra Domo 4600-1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Zy5iB__vlycgNNLDs8Cl_oO3RrlQfqQNkzUcznUW2i3DEayg1jxW5DrtEFeFaoeeA2krY1Y-k3wcSqzWf1da4xQcTor2TrMDkG-hg4Qit1OjZJspYjD2jQN25JmFAULc40UvfVNj-29_gb3EjZvTJdlQHAqcX22VPHLXzwVPqTkWj7YXA1FEhi7kG_042AWqed2M6epg3OGtaIyMtHLC90qyKwrx4ZwUjmZIjPCZZqVk-P_lJ2j2-KNQn2QkMxGSq7ffr1SttoK51OaIs0KO7Q&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;316c1248-65b6-443a-b18e-41691e8a8113&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fatra-domo-4600-1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Dn/TuEBfyR.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fatra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9492403572947066985&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FyoiaMgu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6607675&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;_3s_pwFuNRaaeGGefK04AZaWKyjkH2BDpsUqsGvcwhWL64xejG3WvI8SrKjmbbsCnrRhy88YOdmslD42WtnyW59PrncisZco7rigREuGGeT88uLgIGUKFQrWKAZDMWp7raGmYx9TaxCdUzQ69Cej0oTKpPHxy6WeVmp0x2GVXQSZksHCYdH2YZO0ZTXJL5GeCbd5x87xC0JeejChu3P5189CbZnsWk17_UBE9gOuZ8d1ITlA8RDQ67a1U_iu0Nw4caguaHY56LG1_vqymsRXEAH-M6BqsrOpj5wKbL7eLd-9PGI4kGCaCShTOly_ObUY96js5hpLvH3cWSpgeV7AI-oBFtVqRcNrNIXjmy8p9elThxgp80W3Urndc1AxNN4vyPi78KNEfOi3ueHkPh1BaCV71GQ1ELZmjoHRKZWz7GHF4isOi8MTjfXNzwftEDkZ3t1oTjGOGs-P8Df4NMtJTgFHhyQTkC7tvpWN_JoPImMbIM9A2f32vcKO6M96WL6J8W2tg9g_7wWkrxjXXWTcuaBNLgCd-zgM5zdD1ARTttt20SPYIapEVQtDB2KpxpujoUCKN8tT2FTmQP3hO4bwjSaUuq15Iwk2H-H7HocbEub4Wx19OTVRVgrbBdE_hFMPeKqNPzk2xlK6rKMXUsRTcxdQBMIdULGOoW3lG6p3LtJMYa9FR2WDPSsmp9fpl_-WaB-XK9dvw3BMW16OxGKyi-5JGPLMU_g7BX8Toj8pEJo4TjfUWBxxGr45_BHqtolVb-gvmNJIWXZGXz7_8R28Bh9Vb2WAikxT14D5AjH385J_v1Vqm0GUIPM7_p8lhQQ4jLMH1hgipEWs0Tr3Baf2Oie20mOeAYIqtzuqDE3QrTsUGyPR0kGKwwRwICrVpPLeqi1jPHcKSvpTVTmVfBAjAgHtYxRSYSeyT9jbiDI21Ld5wGQ=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Aquafix Click 9563 dub vita&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;6607675&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3RIUmWy8mPesI3cLlg0xE4TV_C1YKGDan4m1yiszQ0aA0HZZW1iz6sb9FJyA2oM6c1UfweISs_xEBHwqhLgzka4Q3jOMeiQ8eSPjccwxVbhzQ09HXJzHwnygEwtsT76flO7bMD7aT2qRLEfXhE_yZvJ48oI4WITADoMr-9MRh1--V8t5vzMYoriYiqIbCmcjwFe2XGMtGybC3UtIX2tBqgLJrsUewYcv4S2LfOWHr3mc4inbSB8MNFcyP-FSNsvMek7c7qkSwl8n1WIkHcPe1xX0Pj-oO3KccFQN1luEW_MshdNDMHSxg--ul09o_P4FRl-46MwM61oQ9Kh6Ukl2qyW-4qI7T6F2ik7OmferCZJrNn3v5o3YuQVxZfn21-GIR9lzdbTwW1XziUvAgo57rOfgE0Xc1aXtbcdnVjVC_I6eNlHRCGaIHjHgPjvMMkIWSdpYbeXkqYlHGzR1nD292qUhHWwGJvk-aN5CJEbtZOegFHznspt7XzeEikmnC0qdU_gdxExXVLSwWf1H5TjRxTZZipfApi3DpndK2fwiEQuqJI07ysO54Wr7M-wbCZKl_EQ6dh51tjfFtOXlDJVHuLAtjIlLI0aaCTcbo69gyloUvmBvgGUq9a24twThM1sE2HqB_iKTzlC0f8Om2lysIvfHLdeoK493k2mks0vWjTPliFCDzSaugNmfCY6wfBRCedC3XWIUY7xJRmgtj3zusMuK&quot;,&quot;maxPrice&quot;:93049,&quot;minPrice&quot;:93000,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pxHwPkK3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;23 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EnShKk2g&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;123.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KM4jEWiL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;5.5 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kzcQLhCK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;33 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;drad0YN0&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_l/Qjhltc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rQQE9hUw&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Aquafix Click 9563 dub vita&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;POI24ts9S1y9R8xxc-QjGHyODhLeHMD-U_7elrTKg1Fn-57UlQVpVBzElgPr5a-GI0LttC8R46l3bAC45veiE1d0PJvIofScczSgug5ok6Ad1HtpPHS4aAs-0XBkIRmtAcpZNUUaEKYZW2r5p8U95O12JypSy3ApU6AjdXABRt7gMtz7lbUCbFqokdQ8QYYNJ7C9PBylLVgGXvQ6tREcxsgb5bIWK-sf2sZ8NkBhEtM3CrqhaJtajf_-KwHLanogVzDTOb0mz8i0sAXuN8OgAw&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2755649c-f571-4fd2-bff2-8d5a3be1498e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-aquafix-click-9563-dub-vita/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SGUQ1pQc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5380036&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;DUYu-q8vdV3roiUsgm_9TdMAfHXpWaTFmRbLqqqoJJBgix7XB7mp9JDF8qROtWTA8l0h9JuRah6DzY4E1jrqNmQyNm6qpobf37962ES23hUgOmiJgOoMAY2NH3eJ0UwfGNUvw9B2EKBlAi7H0zNXyuu6-eXMbjIcAgY-eKYQLwEppKiTePq2VjK9QyN74LJN23OknAjenA5NfBEpUYstDrmvhl2nI4q4wL3KygYenszgcQ7BKuvMJBL-x-uUkg8E64Kc5tOSY6sHd4BujM1-RYfpDaheXRXO7HUhCGZ595Oo72W8haJq0nm7e3JnS0dU2qEx8p8mwrLvDqEnduuirQLQOficAP5zjgQO0LuuWF7UShld8TkLhddmbY-jb-tqz3NWgObFoTqychUG6QHR-BdLwmeW0uiA4DqPuMcCdIfVgmb7wOLIX9ci7wC_UzfQ2-WhHSiP04uQPMPm_3TOEPAO_U7hckV4GwcifU7E95LV-qgLlL3kGFlTyIOeXGxrCTAS0w7I6ubB1cH2CJ3uMC-54vtwzfK7I5K_ErjwgWMgsX9Jkz4BCykgLPLg3JXSRJejlwUo_ZVrMW8yVsiHy1piJmTC_HTJxXzjqSu2H6uyZE3NlhNYcsaPoLeSWW2oVxX0NlIuRvIVuvfZniI2pQo1ocoODTvVN7_eRn0w1qBSMEBgQAndhfGI20pSLk48S45leyRGMOfY-W2DcBx-IgaLv8pWymGpsBCghQVwsUxpfVbOVss5BA4xZbTPQUXTzg4HIh5cnb0QBgaboC5ecPvcc11S5ubJnsAKCMRTbhQLTTFBCTUkmlq7SNmyubmU2C9BewqchI60U2uobnNmsM7YMqpAuPJoF8F-Z3Z9JzR7kPrnoOwsSjwDxmW-zieyxz2x3UXBMktkSkzNgTB9d3Wk0U_Wp4ivnCFGpS81sb1VOZIH&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;IVC Group Whiteline Tavel 502&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5380036&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;y8PadZXc81FOBRX-30Xg2T60rYFlfiQjn6YDS-culmuw5Oxgz44W_R5XJkOD8HCJLETWP2P2aR6lTr1VVx9wjZP7LeGFGctw6blUrY62QxpHnG-IWhSqbLfLxRENmq_03-iy1crlobHvqcza2RV1W45mF7LbN38PkZmrQVlsSeoEaZa3TDlFp38ZyVd91OzfOpcSSvEX79sA-5Poj6QS2vaHM7S-K9uCDWP4UprXQPpF-QKZbegc-7QWyx9I5b7tCHv2JfYqqpQp0T7oiW96nx0L2o-9dGbUxU5yGStGXJDzen6Sj1DjmwleF5t5JYnpjd7hsznLGlaDYuJ5tpR95slUgWO3-5Eh9BUl_X7dMsXFOCR2RJBhlCCWJFQLy1R7HZFSKQOGJyK-j2YkeyagpNoDBbB1exRkN3j8IMPOTF4R1UtjkDBzEjWVxh3U9EaWyYQN1E7Hk6JCMgVbm5oSbBylxNoz1pH-toSqX7pS_wN4GGxiMEe6BDT67LoHacNXWBDeDr-Hhc6Q9g49vS55QGN2RulNV5Qrips0OxouYvxr75P2ZwbGC4dRQHTX3io1YDzy-a--5GJCYmWoUbn3ddfp82lzJvB0OgwOPn4gCcmAe0hopUJMwR2C3dFaK0bNQHJliOz-AMg4EAHw-ja3OtYKp3uEcyGp2HX-kH72tqNMKHxtkkS-Ti1Piuj3SKJ5xH_zr71ifsNEiuGyDDNY3hyz4Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:41100,&quot;minPrice&quot;:35800,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;linoleum&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XDjrFgZR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GO/q3AvZ9.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SA2VcUu7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;IVC Group Whiteline Tavel 502&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;berrRJaS9Zi6idMgqAJyyUoGv-xkiTHteHbjdyyBJOMAwVFvT-hy8gbpA7SirucrP9bMU8scBD3RlMIJXpOKE2RiFNNZbOFW3zqXQWq40fP8sAWFonQcXdkAwWvtpjGL0w1P5eKQ-XCBlWt7Uz9kX_QhkxEeDne6aT8p7dnjwZvPwxWRRqdZ6mo23TRp6xa1X5ug0_WgySXhtJacDINVu3kfeElQ4tUeWLjRGr6HsWNi3B7bPaDpvKMlJZEopsvM818NDbtCiCc4BK8qE3OEZg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c16d6ed0-681e-40ff-b1f9-392bc1b3f914&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ivc-group-whiteline-tavel-502/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;IVC Group&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18169650051982279385&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/0/150x150_nIzfVN.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/ivc-group/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18169650051982279385&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vh6xACpl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4480512&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vXM29IzwMQlC7cSi2G-4DwltX1K_m99Tqw19cBujzdkPHARwpYy0tQhkCebBLnvKICc8Y8aLOV3c383mFkTEHLePKV1cUKYyBVQNITEowXdbzHyVmLYfVsYs5khrXbsrH47SrFUt_scnaI004HLn410YX4IsnUDi9j4lLTubIFshv7fAThcplR7LSe6JkRFccmSch1HFilK3_ZFrkAaWEw-3gAQyYl8eVOcO2Rs-nyXWIhe4RxC6ITnoxA753UeYXXST_d_dvSUcifG8uYyrU97B2IlD4j2fo56pt0Lg2Ll24hkxzU23iAuYyQU_23KseU_iXi6ergy6FM3JjI9QWQzToKgFbNqEGswQkhnUbFQfHIaEQ0nqrXGtAyZ96Hz6m5_iJQjTpy_xeCu50DeXp64CHN4ab8nPZiRmQjvXHN3YCjDokoaxGd47Idw1-2zJRnyWHslYJwGMmVO-zB9fZ6FrwEbmDsKKnVkFdBpBtH1jkARys2yZjT9akht31zqYemnWcR-B_i_z_dTN21YDsMVjLYVUIxypmpX8mUtlH3DJaPjod5FsWUNBCGZIwQXVoqCjxWjAzaF_1tAf4cXpSXj9gOuSEp7MBv9VTZr336M-2gTfa4eX2jfHr7ogO5XlNgCXKVB2PiT_1mUJEew4d05lw03kgF4xGeunOMKS5Wk1n0JJcU51knGuOWQKcHUGhHGataGiMTrNLiJ93-6jX_H4ou90G1GaIhqUIcOJ3Kewlz-G9aJ7e2lH5RKzGLGxJ_vGtVMKuKxNoytaS9JoLEsJyRnmUPRi7rdKKRc-Ixg7vQuvc1LQEQsuUfe--UOSl4qjAFdGiw9Srs07twL1fV-sCSnskiZ_af0BiDOZVBxnkv19Dj-3lkki6awulGoqTnD86Z6_XXuXiEqU7jMTNSpbcEVW8JG9bjoyjKXx_iUTbOg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic 5968&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;4480512&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WsBomssIn4P44d1av79u9FMSb7mneRMX6tCV1ULliQSNj6kkhCWPvU4acs2-DJDjXNvbxf8Tg0gvW_N1SxGMY5JtAcxwJOSKGxHitRNGqNBRlKlIuAApoVim6d4MuOajd_UTpMo8b8uW-BE_eJDSKVBqAbr9_YX99kKqQLEzneeFihmZ8hXRf4yIKXLtE3jsp404pEEklJyiJ4MDnrQSDzrat6BUBho7mVLyFe7uE6iqpK4c3y9HJNSHfUWT3BHGDRJoStG-MnbA7AOn7TjF8-t2GvDDRQaE157tWm1ajZhjsy03BgdUjRv-g5EbduwjO6OrNButpQUo13Vpa1oqrLxHxqb9YcCnCq4SpBrVnrLYMssET_Zpymk6il42fq6d-00H8lLRM2Qq9BwBvKEeqBz5x9IM_z1PzMwoWozCZOOWljoDBnfb1QuNNdhFE0FXIpgkIVEUxEGHnNbqbxSYELFPnxu-NRuedZdq5MjnAYvJst81lX1THdjkH8fJR0TzjWiW0wsL1vTzBj6nSXsdEY8S_IONrGRkPnMizfsSPTtiAft5V-aGZgbBiANxHC-IK8b6uXBw__aiEFzemHHrlZQE6QENWNHlXFPZ8gutcMyu40BIikWST3A_UFaU4Q3hR4boHnltdxknFNpuq4r-seENzT5rLTFOr-ZWc2hwfZkO3LvB-3Dlgi4f-J8m7qrSf5sD_sEqQqa6ii7zrwX85pf_&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mINA0bUM&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082713/img/98/414x600_nilI0s.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bTWa0xN4&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic 5968&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;rCW9XoMbyIVzNTcqZrG2DYu2ouPvVn9_aT1WVYypgdwVc4pDzQaw7qiT7A0U7umR95fCPSexU64AAJDe6A76u5Sy-dhk6YclMFuQtsBu9yejJbGn78vy1SJ0VzOq9BwXFcjsVqEYHM5sy8IrzuXMFf1DFRhe96MCAff9yyhLxY2y8F5ARmubGSKU9BxcY1lCJCygX_7zks2DltCBt6yJe5V_GoTbOX2vwHNOWIdSbB1n4Qxf84DulrkJSGmZGMFdAxjdJjs_nzjjAGq9-GzEVw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;eebd569f-e1e3-4582-87bf-cef0e87c9f6c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-5968/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oKrxnUXI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6163988&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vcNVvzPUobqz13_5QVs5RuEY60bXF_b2O4RSf-C8aOx2h05jL_kbkYLC3_SwITf_fW8o76GsRgmGeGovYQxKMP-tZhYyIry9UpPEFV2thvTfGUSqaGeohXcTItwWiKysnHJDuMwMTevKfCJ74NZNnh9tn-BoBLwNpiklzeIVxkiImzBD3TbrbjlbmJhakLKUn3xafvguTzrQH7qouSjZ8qzb5rOIaXySl9an85fqQJgg4F8obi7PDLj9lz7cGSqrm_QVRt5uD1ss-ShPTum0tq6rIf0jncwkxlxcGQML2XLDz9KXZAYNHH7g0EFAMvjXoI-Ui9effA31iA8d4pHEmjzehi2gtSDtMZpYjCC88JhywzD1PB_ZqI_WhWC6-fWn1MqCVg7qUNF5KOmA0R34HT6D1R-acq9H3iE2SqOLus_eU5W-Xp3MeCmYdq-RMJ-3SNDm-2GCPuV-nFrW5_JdQKZShA0DXl5QxAV80FPQH4XoTvD9nv4r9vNbjeg_remIURQHSM_SAgxsF_DU0zKCbSXjgrufaSXYEiNlTTHwB_fPztSnsSKvgJHLODQKiHXecSA6nZScx3_D81XfH0GuJ8EIVPAxJyUPFCx1RVl7vNIQTyHPvSr5FAYk3HATCOZjjv2P_E-6k4wIw0aNUzjBoZopZ2WOq_MaY1vBwPgz-3v7CjIf8cp9KmY9qzu5GdKu6vNEwc_rht3HoYPTZ2hqZivMoMA7u5kRRxshcFvKGK3NUuLWmP7qMCQ1d8NddB4-gHlICY_EB6-VPHArtL4zk4OIvngD4LMJoNs26gUuGbdMKwnerAw2aHhQFIH8m9OH-RGpUBPL24taJ8VoUVNCZKPg_0DwNyR1UCbijdHlUcA2li2gND8CXwMc03YV_73SDrneGw1idHvJUl6aVBvGg_boVbg65Xn2eWVafjlNvesUQiRq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic P2 5861 &quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6163988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;tIBiN_xL9nycV_EFe7IVGo-IiXxxX-04izaOnvEau-CfZlC_ne0PjG4wunuVwJIthmIyyd7lMZbrb4fAW9dAFKMH2JbLFs4d4AN30-7IbJIor44UC7dW9PWNs5PEEtNHk9HA1QwCbIVwbDVQbErHcFhh3yXhFkgNmEoocL_la3aLAlK5pTv7OcX48ljlmfvmonm2So3HDm_aNxwkM2VVeujprJLj7VddaQvSN4Tt0-M_T6Axn2TW-7jcjL8d3nHrYBHSoCExqx8JhvnqiMDrESwPO4QrqNWZIqNbYh53qj8PQHgzU3KXGOCV7lxGgUxqj719xukYA0BbzSV6rhppFzm83jPft75PFDVweUDWfsIwLZRReTxlGwRQGlmRDD-crCKhpDag98h4GWcdfvoVHtwJobq3xX2nRTjWVczhrqhRxTVQuRi_b0xxA-pg5bnZgRrpr7yFAFmEJykk8FZzXrlYIwevI_d1MZRqw43RYh8F1dArv2JiU1-YMKFx4fraT4j2IyEqA6VX1oS4qgcBvAVwoDNodap3yLkbXRGoUESyOghGCE6RFYADOrPtv_aPSXRM3pnmxtq1HVGVK7Ig2PhT2qs44nPZ6yKi8fEMEeQCxLIxqNQgulS4rRQAsyIDo2e3ZaEeZcehk6SuUoJWLVKfz_7zVSPyw3fcCMEmieS2RLESGYQmVgef9O7pVvNInuv1pFrzcvHHWF9CXVedZBMq6w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tf8tVcBh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gfWOQvWP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HD/SBuBUci.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zgCCvQgY&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic P2 5861&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gvXyouqmSpK_OlMGn-kTTglSt_2KoiOQQk9QyS5lisCg-dDRAQk466Ncl4VHUVFRu5vQDrM5vf7gaaXhGtW9OlCkRJ4qgwmcq_0XK_CcipQK81uHLG26Kmb60nKWF-jPYuyA7S7tjEpcnQl15hg3xWlW07Olyq55JiWTBpJqMMXNzcdx8ZxKYzgeV_7gon5dH0D7oNBDOpTTfxbTIoCEJcZMzy2NRz-fAHlh5IClP_OTKKfXj9q74EOZgKhRoD1D3LIKjx-nDHCseYrzJ2bq-w&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9a6b9675-a7bb-43aa-ad17-7464236e95c0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-p2-5861/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8tccBR9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6283793&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;rHI8qk3lA31OiCycyJkBj-fBgzPolEFEPn5GD6mz1ylDvS7QgkVdlHVq1FQyXOB8K3r_VF8cWV82Z2dWaIOeMFyo1Bw-X1aqWF83fHkSk8vk845ysw1kIsJ2EOnZ62RrzuJOPfr0Csmc_GKQp7Ajn9tFsznAsOWuAndhS3lIzojaN0fv6aLMR-p8zZ1EdLXg0p0b34AuNqeohnpuhyq1vqcFf1pnbJAeXjE_bctLCFzOeRfw5eJsRo2dW6r46eOuR5YWkW8hVjPXS5L1kpirn6vZTEILASKYFsVZywttvD6pWgncM7yM1GF42CF_prUH6Onw7h6M61nYFUMQpT-wuFmO-b-SHnKVKehjC0SbYaA6r-sSp9JSXekW487nu5P3dAoJMkx-EEKyvvwqZEqyyGOsuuVcnnV-Sj_c8SIYA1u9L-MngRfrh55EQqcvUIjZA1L6yOBePBuGJebQNZDr0KX8pvKNkJtG737H2GMqUfvPZ7-AX6soUvHjYoyjhNf7_LcYwx8RVz42uXSqHua4YwUoUefyTuhN5DjOu0NIKGxeZdZEu_m6MuizZCe8GLVQljWVufZAiV1n0ynG4IggDZYqFH3SC16NwE_UtqEwQvxNoig2QzMA2SRLp-9Y2J9MKRsRCPilNPYR-a1pTNAdl8HSKqtk1R-8pvvebUHFKANcUbnKnLIELBE9UD1xmXNzCFBiYfkPH2W-_WwtK7f4IRax5kBl-HsKuhB4Tb8QVvR9dPk4Dm_EFa0OUGQQBvIM9IXJ75Os6HPgSMRTT-ph8-CD9jtl5uA08_C46HonaDVOpsTV31eeyOyDqcQ-jUyZ6nsON8TklrwqRTYEPG373LhJCECOOuaKPatw_TaToGNGIbXbXeJAkCWC7Ob021pV05Le1oIrrMhAyTUUrS2BU0tPE_ZCkPRYQHW-kUOHSIWsIHgO&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix 2745047 šedý mramor&quot;,&quot;experienceCount&quot;:8,&quot;id&quot;:&quot;6283793&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bqynQDB5c8Qkxt1yKyPqJahsrOGyUCitBvZSKc1FMNYlyY95yHDEVhXjf0N5-DMh6sWfU3tZ2tF9ugFkS9HGnEo96Gc_UZ8h5DtM5Fzq_-fBHT9IeXfMzFMbDI_WYOCaewOYUP0_mX3Drstxx8bzRoQCT_4VHpIJzNz4MS4ajrnNOnHVuZ3X0JtVsc7Hbesvngn7CDGLmdeigIAoYvcNGZ24jsRDr9z4ukqIrneZYfo8JKGzBynTGTWelrK5_cNYzQQVkj48IWmVPWJHJnyltmL4naSLCuVJ52BINfUjvvgl8DrBki-HvbK9G96GVyrIrMU0HEXLsGAOOKiV3_GZP9840qixgVDQdnagohaA_vk08NN3IoFVKqzVzHiDRuEt-EljaMfa5wmI6Hz7uLJ1vQr4w7kNMTKRzk2jzPKnB5vFH9hI1YXsOwtmMTMEiQ8AUhDBTatlAFcO1mSuIQnQdtRnILhZPGcB7Q2dzUiktjAKxOwjNnVJ5Zkp9IVJDt6jVx-vnBiVHt67Po2ENyCnF8Y6T8EnBZcX09RqgyPsylu0gFfbxOsQ9NMNgp086fvNaBibNpXMvJ4Fod41fmSAic91T2X4G9IQEGYv0q1il6BqJffYyMaZWCD6GL2ImsZXGk0WvIJCgnuGVRB4P26s5knI2mYOtQkYSplV_j-1QPUdzSISGCLZd8iVD8R_uNjBjlvLu2XoMzWcl_-TD9CzddG53Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:29899,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;linoleum&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1zKiVALf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;trftIkAJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v7BMcy5W&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PlRfOD2D&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_H9/Pg9B2lv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rAabhuCO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;d-c-fix 2745047 šedý mramor&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;u_iaV4W1kAwUuK7_7vRdnUKtFaDHE1CYylIC8yfucoIRPvYgkXfCz66bKarHd9QH8YlRYXDzKzDgPKno3aMbH_jZV0a_Puj6gmXzQRbbkzLpyQj8DhVj40H4jn7MymfsREGeHuXD5wlLdMLmbuMFz3RmpDzcxdf6KTtPQ_6jJnk0cQdtYW-_UO6zklYb-dUYH79Mlv9mxmay388IW4bnQotlQVpOQCsXu8QhIGeEnV_PEbncDBvHSfH8zV4TM1zG7-LLFF_lv3y_L0wk0lh4jA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2d3a6b0d-c549-4236-a5da-1eb7570cb6db&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/d-c-fix-2745047-sedy-mramor/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3417420639174548421&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_G8/5pKBR87.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/d-c-fix/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3417420639174548421&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uIX16b9f&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6279067&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Zf89f8u1sikci2i5fBHwFmoUeW9eF5EOLfUxZMuBZ2TJweTWHJXF34ymaKZh-_jpEDrCMzCYom5KAUSIohyuw4Pp1M18JjXWzxHfU76aLOSxe7lLwqRvb0qx1IW3uEzaWATrjgljY6HGsKwmELMOebK4mRFI9hydZG7ShQPuUbW-aTlkXxtvrPOssSmW7lYJBlwam_iqhVQZD2ou5yeilKpKLBEZqMjWunzq2OVo5-vm_zAUisaT1YDHP7Bcg3PYeUdjPXKGI6lZhP6BDR0wO70ZmKrFUBhiQ4jYGdk-L-ci7-616bXipQWPefqUc-B_I7XjTJDY4WaSbzJWG-6-bVBoR_J2uF2NRuLZCSsKe5PsZSElseS5UM6EPxAeXzhsRtE3LHOvySEmyOmlBEiY6xvfI9TAk6zQ0P84iULGtGHLmSR9paf8cbQXOq6nsTRF7564e0lSXl69wA6InQhOa9steL7muUhTJRbB8OcHJXGwHLi7brPZaxl--xF0kxtMeID6eTVRGZaFv4E7-oLeEVi9n52z8561hhJlwE80jGWzw1_lyWaFsbSYFt_9LMj5mtVY50Nbx_38fkC8Q1jWqzUtobkxmYI-e9106ZNpXF1lmm8pFQr8H67IHCuipfDLFV5eIBCuzkrLBR1oUntDu_NpfYtK9dLPcvnVPHhvNt3UyA4ZUV6pF14gUfcC-kJsEEd5d8McmHXXVjo1LHZwoFyeWm_Pi6CVbLEvyUch6TNC233K_DoO8xtfsltv0AXpkyzJ1Zw23t6oZAqr9CaVk7p4VNZCmhLtmBxkqcVZC2BuJljWVUmjnXUsTvvvA1mW53h6mCfnU25H9paGP9qlqj3m4R2HZOAQULpzPyanf76Yb4iS5_bfTw2TKlqso4WNVSQDKL5yGUXJUyTiHKzz2pX_ZYHRN3FDoyOPNKjSyognyBOs&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix 2745041 Dub skořice&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;6279067&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;A1GKC0H2R5ly-LEJfc3Rm37vBFOI0K2JjLt_fIbU2GKXn07yQp3654YDzOv9A-DNrZ00peMfmB6tJLDvYN3fq9zE2UKpPSUvU4iYPDiqKMyeQYqpUwz_7mYMwk0bqSiJU2KmfITLhDSexq5ufOEP9PCFKFMl9_CHHXoSQL6qDI-NtBG_pzLw8tGBFWol8d5vqeTuQWhAEjbXWANcqv4qWYhy5wqyhAFINW9ugPgGlMOQepcs9OdULrArF_p597Rs3JfqSUmCaH0v5CGyqBDcPS-_My03LaWPuYOOOuOWXpgkUv_m9uN35oLJy2SgtGofLb9ekHBbP0sz4GJVsiTBSmsP8GYbohkWxwyzdIegxfLhzB2CV2wRXRVJFzVV1kytcc9VDH6uuvZVbSXdkyW2g-TO3-_W18c77PuFMhCDtO9Gk_Eh5fMz69OpWsJ-hXNUz_5-VLiYEqH5SjwMYUhLUiOAyA7omOOQ03dE-M3MdvGlrj6fRQ4l33IHfCg6qoJWySWSvo6bFbX5-LLh6nJyjl00f9K0ukFDHnT9O5eA3jpDwPZ0AQs158l3_xP0okqp0T9JQP99v0n3g4WzOQ05eMYPkQB9rc6R3K47oGlKfTT4mOVebtolv_nwn4Qp6uqEiodNpZ7-eX60Z6pr8Dqx6mxaYGw4rpnZvCGTb4Y--1pdi61WkmiT2fOiDoCChXIJqw3uKOctBurgzXl0ZDEGP_i2aw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:29899,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I1rYlxrV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;larvIly7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bjchWxbA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zcaRt0W7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;dub&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eRxSlyx3&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Hz/YE6BDSg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LPenk6GJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;d-c-fix 2745041 Dub skořice&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;elAphUdDjhfrjc5lUIobLHe0Y0i6F_HLBn6mqdSUUJVc77JAmYx6R0NdJleo-Sm0J9C_ue9YMNIxAZlmNR90faRhgfDQvnwyTns7Nwjmpcfv2JyDCA9ehjkPQTYZvLGW9o-6fIvWcwWGaYMfjKv2u9BwgKTH4j0rfAaif6wJ3iwnBAfbmLgW3gp625SD_gLG_uF4mq3BClCCGj6IIwBnnZQyUYG6fcY8Qx9tnHv0QS6uACtP5R0mIUY98_eAlJRHC2bVgmEz93-6FV8cl51nVLjd8y4zPSakeCtF6RYvxJA&quot;},&quot;rating&quot;:75,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;76f45057-6a8a-4690-82a5-c1aec7836730&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/d-c-fix-2745041-dub-skorice/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3417420639174548421&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_G8/5pKBR87.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/d-c-fix/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3417420639174548421&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wc9eABdc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6569283&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;iOXC0cz28477y1Yo6Tdc3VxH723WpXBQdiyne7UyWxnqQed6uz0l9Z2LYS82Uwx47xTaxukzqoww90Oq9ygqBIZs2VO_rlFsXzEdnB-bo2-T2As7--Zp9ZZJTnX4PUOwYRgDIFhdQj5eylyqwxZDvBNC-AzfCXKdkpiSTm_D_iqy74cktwVUmJBKuNd9ExwlLYw4ovKjXZjCye3T1F95QYA9_Er4bEWHKCVaR5MGfffoEKqATs1H3dSoSRof6b_EQQ-gtfPBL4bmHP0dVAOXmZCly4g3yHICzMfRgJaOib3232aghrMTfwVbnwCJ1Zpaq9hTJ-rEyhgn9avzF9JXLp-OB3LN-4PXQ9sVsfGo1kzMNvR5u6rlfTqwnfPYZaEVHFwu4gssuc8iA8mCHqA8cnpWONrCN3UELSVEb0jLT8JZxs8ogYMFs_jh_9ZRsyPWAet5X4b3-tTZqTQDPaMG16XnGpRfAmtYodiW91_f2zB6xoPsVuqNWmfYO9rN5U3ls6aAwHxhvbE62He43_kMt4smZWmZdibOQjddg7YIGx9s90IEYs8aKXforx_zEC1PfiP69489RY037IfzTIl9n6higzrKzmyZNFjk75ZEg1x15PArZeu0MamVtl4IPQq9K62kAky7EN0bLGEdcw6wd7cNhwel9yys-E7c5rx_tKX4E4YxANJ8OBTOUdKvn8tj57NrHsD6j6xOA_qAG0Y22S0RZb9_hkfT6qt2ZfZV0PoEFBR0ZpO8mSzeLrXxSMn2cykAAFXJ6_C9vbZrqs-R3YQslC9Sldx6yDnUeA0CdJaV62yqcVgZ-RzcklrJAKELObfJaMNqd2X3Czo27ItRhOtmo2WvinFd8QD96vvjj3pOylzZQc8RgdXu1Duw7KEq8p1yJf_7OrErlc-m0qcnmV2n4AC-JmLxfpbinVsGAwH6d_ni&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4004 dub bělený&quot;,&quot;experienceCount&quot;:19,&quot;id&quot;:&quot;6569283&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;UYeSr9-yeRmBbWYbS9ordLUL-1EnjlWzLVjyN5dN1Bq6hc3KG1gr-um8J4nzbuyZpXENyoLLm6sPU9C8-UvYD_bm-g_VCpLKEVixrUTgZy533T8JToaOoAae5mIYZ0RwYW7OabILhXP_eSU_ShBKn-Rgc-JfFfgnb_4dp-FIx5yv-e5GKEADl59LMM9ZAHBd1jRLfRgKZ65R2zvD8IvjVa--LGtAyQyHxvPy-ai8vIUgPqDNq-or_Gy7At-i4ezPHnr7WGllO3eUMwuW3kyF6xbNuVFqcUIiu6kLil001LVzGyE1tadK99lu_H-sTshapc9BZtnzymhV2Cvj6OMXeMalnQ9mgheCdOesAk-Zxwe_MOn4BywLHoZkb08rRFdxy16fK4Uyw1wDh_NcgVhYNqTvHLN--aF1f1PU5i78CGndSYiIQ1O7wJYRJBKMtnCvKDonMPWBmT1Bjk1e6lTRe1GfTTFTj_rHOG6UR8t5BCqtvgsq0hywNi5pHaE1KpKVuQpkiY9iMN8WIfU0SGKBpr9j911em4XWV7H_Xs_4c6XZ88EQq6fXFOtLlu_c3dpX8F8dRKAdbSLyafWZ6wLKWt_R25yZ8ag29SfG_yreSQOFIEGfqEwqy4Dd6IQWXJnh57yb5BZPxbUqVUhLiHtk8B9l2F5cJKtJ0uF9aRkOZaVKaaSdPupy8ONTXJrZpufSuhuaRJXphwJu3iYH-votr7zq5A==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOzkObbR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T6NlPTKY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;122 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GIAV78xw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f1jThSoq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p9n0qEii&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HV/ntLFF9.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mrWm8lyl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4004 dub bělený&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;P2KfjCu-X9kTKMK6qC8QpBQpff5_odiA7XhB8kUZVEM8hKTX9uw_w-IISQaE8Hd48hsFnfJrO19KNhR6-BQ1SHh3MVyR04rf5ES6APVSIZlOjV3H0lSFgyqJ2NkzW8aKvObDuc9NmRvaRVNWgWAvXYPa3NL7Mrf0H-4XreVYrpwQweOQ7VqjpTelbZ_cmVGFjUy_YB-5j9nAzSuDb8KbXFlD9K2-cwCHfYURAIJ26lw0WpbodB6yCmIXiG-tpT1q2nTzDos7teq8axM4qMufiA&quot;},&quot;rating&quot;:96,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;07008134-2078-4599-a905-9a81ef7ff568&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4004-dub-beleny/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;U5IKnyS5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6163931&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;xeYZyM3_mWgimOhDbZJ_KWGRfTKDiO2KuZBOmwOGEu8qdwPHgzSI1xQqI_QDj0Y-SVCetjMQjAAUtYQI8LzjoVa0I9ataEamYqoy32HDU3NO7AgPjPslEG7KF07itND-0lUlLQiX9PhiG4IZXpPdS9HN5a5hl2ziyjHPu-EmPPWYiEOyjZsxhggWaz7-WtC-TV7AISYxs7w7QvBERSDJLhY_ssMlTJJLpwx-oO_kVxGfO7uvLkcK9xFES9EZpJTCZIHuVlIDSr9dbkiKWfILmHXWAQuCO_suO0Qtw7D2gPjID0aorBqDNvU2zjr3Z0Mf7m7d6o-dAR-vALDsfOpMVBb6AfF2XrUd9g-0ZMEgepqPe1emD1oC8GV9j1SJ6I3YkGOWUzb4O-87eyujpvo2Ahynhv0pNfv4GGwlPSHf-2FlUrLz_SkC41pdDSsV4UNMlwIUcr-KvWNKBqUONakTp5pRoxCWblFLrOLb_CUsEvRS7zqsm9u3pBMvjJmhitWhQxr8opj4j80LGwn-kKK19xlIBA-AyZ-H4vbcLAeQiGaKA6ubiA-5md7nuvHFkB_gk_WEa4fMzijtyenE90RwUUNHCCq9ooSs0HdH1lN3D33bFdvLJHWd4L6XWhdWAkH_o2zUJEMF7wROsUReGNGmvrVs92H0iAOmw5Mp8mUypOc1XPcnH287fNDpiGQvkoQppJ9VQtoJuO6ScIPEyCo5C03KY1AHRvdwntpe7OZFP5y283-9Z13TTBuVJTlmxWvObBBlIx9aKOCXkpntDnOqzZmMdultqM6RJFfi6fcptpHa_cJ9dXpStJ2-L_8YPqMWAk7l14Bbm3oQf8dEDQ6gylY3wqByQOFSxZM5rDFsvm1IUxpEMFNCp-Ly9CdNVLn4t2LN-Z16uk9swFXwfYIZRd2tBl2OF1K38A43RXA46l-buzWL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic C15 5819 &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6163931&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wr-zLR7tCmy7ek6FMH9oT-0yJ5QTMMxp6-X_DRQpYe6GhNx63QKqpGY9QeAehxz8Lwh1T2BXr5loKdbFuz21H8o6Gm9_B96yNMaYokqtx5u3v_x3KfrBj9p4QHqkk_gue1ID3PwLtmu7R2Ge02AmF0TV2uTmsgGMEV6zXHrNxBjqMa01JiRStCCDivm0c86-d-K1eZiRwwKn2pI03lTar9WdZ5YGRgACJKWQ2h9jbq2dOzQCpv37wcOhnd9pPj9K9XH6OuvXvKTupp1gat-pTUYhaX1cYPSSqYyIKw37KTrZJAI944FUrThajy7F5csdXtisqaB7pklvBilf0H163fbIeK4tGcky5Dr9Yz8DTv-_TzWaNOYayUPgqcZ4J2GTjSTDs3aZwpQzoqVTXc7jY0tlqRvyCBTMfGwYR8eZ1VNqM17qsC7Ab_uhQChcWUT30r29jJp7oVT4smVQLZtDyU6BZwEPUaoBXBED64cASrxqDiPQYhiGLbD5BnvyIwBHSKdcU4hZlmtrQnhHFArUs1D_CSQrZAKeXcaboytOAtPmeiUxVIHUIdb97PHINRsQUjMPlEg21lNzjhVG5x6h3xvkIBsZfV2Q_pVUxe8FIySiOAtz60CVdcMK2XnDGbC6JS7kZ__etpIcEont2vSjOw84RBHxCWU8tiPnYxKwFJhFmodsowAVq9d6ygkPpbu-PIpwBcluj7piAtDDbnKZpCuzSw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KmEuaPX5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhTnTGq2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;dub&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0niBNYSp&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Gc/IyVBOFI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TFyufnpK&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic C15 5819&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;iCH7eAGsiKD9FF41UFnLe-LHX0cEd37wnEfRyrYf4WEd83vWKTy0gU1IJhyaSLXuFgo7bx01t4sMfwHMP4KG0OVKLFNRMtXLhBMl8qzEYs_FBNl-sdo3HHrkrFLwFuPxq5LHLo6Truq8_fWr06e_juboAokMSPTIGL3v2xtoRavHSrtUYPKtAiL-eUCNCapYCcosXjzReqXzPTgjawyu_V_3IR96IqB6_XZiYnOdNbv-YtCXtlIRw50jXHIDPS4I8JovqVgA_bqacLzPrNlemg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9a52dfdf-42c7-41d3-9a2e-d4624aa7ab87&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-c15-5819/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKNTWYpe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6021118&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;z5kg-YheL8k8Foh8lrnu3gxHqiRZJhfNEIWFNdJq_YS7YxPbALP09mbKwo2PsNubWhxFQ_HYdxnJ-KJv3nw0gNWYS3X3tbBE4kw7NnKlU_Pc7dI8AxoUjpAs5dboKKy1lX3Ox0AHZipr6-1TpcClW54Ol8X51Q72r7xSVr287tAwyc63pJYTKdL0y3KSpHpKK3JsSQYkWrftopG8lIb6vHJbCWED2k0Z4MelHcC9FzX9VxqZNPbRyh3C8NnPR6P6pnMDciMKmGJKfLck4eb_PKrhuAgY7Bj4bO_GtFycOsM0aYBgmvcz3tLADXGuVHEr2e5Zl76gEtnXxp_iJuSbYUBqxNAxszZrIbNWxUDaJJCsxncZpry4rFAMYVK7PFTamIsDJJcEYMnhp5ljtuJGdszLAmXoE-wLPQgSe5WjR4HdrQnngo3iL8oHgl8tj_LdM4zfGq0SRDAkxz_YuDXgDmMyfESDPMcsM0je3S_uNdH1XdZGR9wknC0GLkEAHOHxUJjbndVOcQsqNuEKLC8wwu6648cFNobQM0oT3wyDAhaY_8F-eEpeJHfc3bEigvTl7VBF8o_NDxy5_7FpG3epS6HFSYsTnG8kZZZ5IOUXJp0VsVIpCKneEv6i4jahke20uhme8tyFdZ7RcULP1H8j4zru84DTvntWn5iBYbO5vg42udd0XYs9GYNq7TrqyZEDHVEWfnq72FjTxHQdoyQVRURCdiNhyrvPm6ZVVpS_S5LBWkKUZYIe6gmGGIdsf6jOg1RoJtPtdX0ECivt-jH2AKdyDS_A8K1fw16X97mPmrEGY8RzU9dDyrA7t8JvnxfRyhqGUX1KQUqKxg0bIRxDXUn85sOzF8yYTr1heGRuHCaY39A7n2po5vxMKdeoNmH_iyQwEXMzKzf28eJkTnSRx2EnaI05W6C1UYamUoW6ybI4x23O&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Grey Saw Mill Oak I2 5845&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6021118&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;4nt-fLqIGJvk5ZTfWxqk1oodcXhigU-G_Dk1LFfzxfUNn-1s7uX2jpdMvI0Py1v78NKrOYWBHBPXEpJQ5KDeyFj4J0zmG7JN3le3nzU4RtE-LxKhBwQFg1PRbEzvuW9mJz8xAj9k4MSWmMv3NwRUIi2-UBbCagHjdplddgFhwpvvMB6MoP73Ez0frI3jHf8loLxY1oqpebwGhGqr20tjeNspkqRz-bYeUrEPePU-9Ol6fFFukxKneYHOH1N3pKR9jAVdJbSNL90eRJWux-MJwD4Xip8az8JOBhFl6NaVw-thjVW-F28P-vhevQtqowZcxkAbELBrZVT5UtQ--lZgdS25HTvklJUMuMgQ_0PWa_dpGnsr93M_ffMF0aoAn39yEtlE3O2uOCIFx6gTvJKSfucwjhQ1a0AkxgLWMyRfQn3VM6bodNjbjT9QHoOhMdOWI9uk58hKHMnYC765siHck9uCIM4rTWjYK6dHSMXw1UQiAJXZ12JNea9OV5pMxrQCjAisoXtedbP67okNYbwM82dqpnYuk4nft6uqLLIuptpl9fiy-2ZDyEsmPDezS3e8hzS_AjTdmn6HQDs7ciuz2nxoXYjn2NwrvXTvA5gBgOm8s6Xl8DdUcSSH56fho2nMQIVGa4rRf-qjJI00KjrNE3_CAP1Uv7vFqWJpjhCsd70-hzi5OSqk6O7pzpQbhbQkNx6sQwktPvtp6UG8Oh6lsvWCAA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tVm6T15O&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Fx/RlFq5O.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0gSk35YG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Grey Saw Mill Oak I2 5845&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;jK6G0142WK_PmCfuvCJHK2mzq8o_C-6gxrkxMWuZPejBK4cpKAATYTYGr4RJ37WYFaV9reHf4RtTpsM5B68VGH_H0Fw-m4jm7dv7Ykf3oB0GjiG-AysYBhXYuNgPWHPV3j6am_yH4hQ2eQ9jyiFc-c0MtqJbWsARiAbEYaoJTXtaacEisMM_CHzy77ReoCHaEEAlTOPwMx2ovKc-efbvVEQ7rBzpG7pL7TI0YxCLqyeGlui7klE0IumRLdcpy8VmUnOaC7NyOOPVY_g0u1789PW2SOLAGAD-BPtrddRre68&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a5c82db1-787b-4815-9608-6102ae17426d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-grey-saw-mill-oak-i2-5845/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vmYiDYQ5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6088524&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;iD83Y_0uuvkXva2W3-fNhgXWnGD1mri9Sqm8Puw2PDQHMFZTPbjzg-9XZdi_DQlEgrcou57PTvB8rlJOlUhq9vD99INoY_l0ntvmJrH4F-QhdteaWIDb4rYDSMsV63UNTNljzLyq_BRvUxlneWyfzVCbwl7vXG8ewweozs_gf3V1oWkqRSTf1psX4z3-6ZgHFGP-nI-92MOZn3RpNJEzb3AzabYQXfPaZvFVkrqEhxccvjokRpzR4LLbKJkMFoOctE7It_rgM_WBeuf6DwSUz_69-V8_uZQnOiFWC3slRHqAPykSH2RTqGDhAgh2szE6jM9Z4-7gwYnhylKuYAiGDwuXIRWuG5nIXBmviu7wk1FXUtXlDsuuxE_HYkTazq6SJYgQG7BcNQyLAKnuv_HTOFKC3nqJslIUHOJ1KfnueZSoAMGTzhOqmbAjhk-wj7z1rwb-rXlS_b_XetkGfoFM9047pCT3BZdDEgJ_vzQ1xTLp3Gg5UKPvBlyGhBZ7CdQHVVL3h46Yzgcvt-j1idZJJQNyGecv61PLwr84bQsSI_CaaZDQEGvg8kj_g6VTHWUekHHdxUXs9MOitFUStO4JGguoGPZ3bdGr279T6aP0LjmwB1t8MtOth8hWMHgrc8DkjxV_MeOUGvashq3EzQ1Moeq9BtMpIBgXpb3-JyBsAg1QiN2x54VmCLp-HghbO3qtkqVH7djeweniJmwgo2tvGW9zeqGdXLSsJE1AfpYqHWijebMaX6lumDdM_klhkhI1bCr2gkuROsLz2SA2Veqa6dI8G2bF1o80h9Sn40OrNdzsRAPN20Iyd9hRjJTi-zCtCvb_NOcJsetk5HwyGBJ_pIXihsD-VsW5mDb4ySudWUKoAsh6C_9q5ULLCfHEv8GSQWV4fPuGEPGCBxNoLqtGLYUr0Rf6Efs4drPP7umKM0JTcI_C&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Gerflor HQR Noma Pecan 1442&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6088524&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Ia-h7kyZX1h1b1UbZb8A6QVH6d68G0IwCUP72xZhDQwozX9MCY-R6BlzavfvZtoB76X9eiVgk-uH-DCd1KmDfMu_DOT4s3B-Jao2VLJM1vSHxwmgt3oBFtdPQDKrySaOLsiN_qQnkqwcZ-DfC9QTVX79qFuU6POdRItlmpczBTHDgXILWmGMWUjmAL64y70lkp5PvqeQLdGXC-peTrGw7FMOIbJgR-RNFMWDwiLkqmHKcdebSe6ZifOlCo7rv9pW040u0tfmsQR8yrGSs69Mzkc-EbxJuPabrcgMD_2b_0i7zgc9oZnQttzhWtpjMA9ByyeVNzqa9YDy0HQvMUE50BB9m1e8ybniUsrADsl72f3UnLfrrxW1mBvaEPbPqcORkUZpwwCIkLft6bs2XlBIf9ev2_rYnhB4EO4FFVRU26ec5oQ0mDQ1gcKaoFR9iCGWPMZC1CvhqS3ikyabKSJI-sliG0zmQ6rC9gN1ql8avTQRRflma29l90FC3MWG42XDKFs1bHwc84NW0me-71g22dDvEFu5kGleZF7uFI4QMvkHL8SAZIeHepiPUUYkTKxOZ-ao3r8yXcpAINwNdF-NH-6kiWPOqCWVZWbXZqxcsXN1eviThlnk6IxKyb2kgrFszS7H3MEjokutGRmCLQKG7vhFQcyr9Hmm5BtJKlTsYMC7gNmsrllyYnxIHUDxeheVtO9ELl434VnyuT1l78JWSlggig==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:58100,&quot;minPrice&quot;:49900,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;linoleum&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ztYXbr3c&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F9/NtYks6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5LQAPqGS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Gerflor HQR Noma Pecan 1442&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SsJyQ8EeP6lpw8oeCFV0ZX8-kTnIy0XD31pmXiwAHanLuKO2OUMRJaBme5aIbtmsfZ8lWz9AykCl2sdfFOPvTniBBC0L9WID6z5WxhjzNTo_RIR0BCK3a68rzJkQlCioRhY4LsuNA_Pl12ZoLXEDnj46jFGj31mjH4s_SSyKNJVWAFn4Sf9ltQIzHQhBCsrszyuzbKMPR4wVxlPZybw0flXyHdp1QpHqb-KcTxa3cvyYHbj3ZUbJ4hRX-gmzivYltKo97h22gcOC47QYN3UaTp1plRZCGo45PiBD4HvxI-U&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f89eff6f-5aac-40e9-bcd4-c01c986a4202&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gerflor-hqr-noma-pecan-1442/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Gerflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011232/img/37/150x150_HvQWO7.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gerflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9046183768627733386&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;R3Bsi3gf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6021115&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;iluMg67qgGxWR00l59cVPRw6NFcsFPXTjjtILzPOgy0PAU7fR04qqMjy2xy55_SLE9mHPGGgmzBa6tKFlgSGCONOo2bVPhcSftdU9olMNTL1Dp_vO7MJ7JSVwv8h_rPgIY1-wpxs6KS9VK0B02gTZVeOovX6EfsQluGiecn8pnhlzpknXxT8Lj9SCk2YbAIbEI32R6-38l6bm_GNcM8moyJMlBPVLCSA2plzE4YiVw76ddc7pjaMpXyElvFTSpNLcUhDnIhw_KVRQOrGOuFlG5-P6jWFGKEfyHAjQG4c05b_HZQGQ02cclM3RkcTrNmahwZ18rrm_FLaXMkrbk4w7EEo9bMWAv423fk7W33z0Am0JvMVcFmYHVZue0l_V7y-Apyonhr2jfZ65qLeoB66s1w7LXxfsuXhEq9zXI9Ochm_YhaMjJQkZ0rEf0OUrF2lQEufw7kMzjLzrmq-awggf6zks4SKreffoqYLVSRr2g7JlyWM_WDQ_GiRBpE0KAQF-AAjgbWmmRwPasPoJ4zgpf4_5Qf4VoVE8Usk6XsEpbzMX9d0BU1iL44UoCFdejnsJmk3Mxr0cTs9EcqEREmPFoWBWodqpoHT-jei1Z-IMCeF7AKiM2wje5OWiiEHj9fKVjjELraqYno8sy0uU7nP-WPTNhhYmAOij-VZvfslKbC4MFQs5unqhdek32yfQqB2VG44eUrUJ9wvsGWdApjEiJLf6bjARx5LU6VCPC3T02Ba6qRV5JkoKzcqYm1B4gaj1rQBkYzWci-RrasAvG_pZuUcft4_oW66n_HD7SS3JJVR4tk0eN0tifT30bzL6wIt0uw4FwjvNnOTdYVjzpUmLmx0ahmyQn2390Tmr1-O-_vGOVNq1shgqfPIAkKbqJjBMyWHBQcpIuPlk6wwwaMXZVWMzslQBYod9TSV_doVNCOB6ryn&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Golden Geometric P3 5849&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6021115&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;udRLwjoqqKDqgJm2gHKffZYuepb0SRCOW3CrhJ95ErmY9abiv2_nlu0RtVbrv1PVF1pdoFVyzl_Q-t7QiVmOiwdWMUGa_ev0EX6fiBUXKyjRdF6-lGGv6zZuDnhL47JW5jHJ9jGtdnA_or-tQKLI2aQvpQz0fUhhc6u0rILWsZeRE1cjLzDMKWzfKf2kh_0QljgmkvTWBYBMPQj0VZ5MBoXRN9Fo3_xAp0nCMTGoW6muLD13a6omoJoh7Q7qOw6L4WhHmcKWgIVvH-EY9Xyk4ApAekhLO258qa5SIlAMqdS_iSdEp5GKM31EUVbvnSvDQNjmjMBM27LFLPNS56iOumHYJCmBZ9SP0g_NGFgVwA8XkbIXjHhXMQZ-iBc_i_oE0oEgyTAHjYM4W_ZVKcsogmepj3l45LrJQJZ4qH5YeDnbPn7D0BOCovqbefDKjTfL8j7aTBBV_q_C7XIQvQaQu0KtKp5HRvtCiSRlqw5tXMyEtBY4r542bfd-14kJ6eerkT_eiXOdt0SWBnSx5zU7x0QhddYH_ljZSdF3WM8sReXCfmrxQdpSyKRRg_p4faMnJxoatdeTPoC7ZNNoxanIhQbN40sHLJwhd6L8t7fOy0kQNqNDrEM7nSgdqJM9lxn-eDZHZLPO0mrdZzU94Lz8Y2XUbgT09Sjq1jyYYq8UKgiKcLkzXqvwWGPHwR48fC4gUeinerTaXx-Llpl7GWB-Aqo6Pg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FvoLaIZS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fl/yuqB6x0.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kPNW9tgc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Golden Geometric P3 5849&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7pxNLbaSrokvrWV4pKwKvYe6qhsyhasnrTBGl3HuBjhNVz8nfUe9f-YV-Rze7i9XggqipbANM_s07X7xwYLa5QU3NIWKCnntIDdTntvW58HlFrEkcNSEhJrXEQV2MMj8ysr1R1UmfgaG_0qmNyRDSr88CcGrNAABI-UdH9z7xP6X-_mFGBBWQurMDwTcPTcGY1NmnUrF1GkLd7P8rb3e0E7Vpr7nGv7TH7nAC8y0bODxI2X5lbRvs5IT0Eq_bdVSzP0vFaqb-hq_N7rEOChr1w&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ccaff5d6-854b-4b1e-ae03-c7419fc9d22e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-golden-geometric-p3-5849/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;edKv4mMI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6726515&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;FtMeReHClhLMuKpnfvVKRTy6t-vaqtF_ay0QQ17bQ3DXpRQHAw24PBsyZYi1vgYfyYEp26hRfefUaVIETt_pqf2UiWb5EGcYOB1_tqhxk3rg66wZ3p5YuFRcK9EQm-_Osj1f_ar-VxVOxNx2zDGaKzrr9oRrarmnlox1I4c2qcNKS719BvkIAp9Pfi2llLGqLiDcoJkIml1q8xgLwYy0Ki0AGh7frvqdyubK5b3QKObJha5kTG-WvrTK8TCwRCU-a1xkkthRWLbqIN96ywDp6UxwnG32fRR1Y4BC2a0N4THWkH1oTnxJENb33DZl54JwakTH_Q53Mo5AW_mkhqp_V6SPiFICGXOmAFxBmYmuxBjYGSSkjLHnxNLR0wVrrclK97ODcYwPISln4Np_K7NMEx9T9j2Bf9QboiAUm2SY70nEqLYpGI4xQRZNCsn9ZG60jvXjrwbBV-a3qe5OSZA_th08gis_J_HqeeMxcvh3COwGBbTxwPOxGVZfQQ3O05a131OW8wBG_ZHK6qCXwn7O-i0W2ThOZmbfU28vwwYWSg1RGzwJ4Z3Ga8pZsczZGwpUzeeFBb-o3UILINcvqIRFt3iIOgqiU6r3Y_y3Sa3rDxaDPZIlSB4A2zAoUG2XKgxwXAJJBsW1LW1SX0m3Z-AfmTbGr1bannKlS9bIyds4XYnT94f2ocE8U7z9gTjOhb-1Ml4m7mer_edwSsi_f7Q1_NgeWs5at1yumTH2ftx0XpRhlpNeqJCqEMxgf9ZbT7V7v1841oU1gb0WSuMUHvlp3VoRXonAq5ScEGvv9mvvQlkSJH-YBo9KP1xW3rhJGMtQu2qGEhFWfz2Oltkp7IiATmP53Ykvw9YaYnNR9YaynytBaxCRz-_fnZ7zBxlwpG3GwlP4Qj54x0rlDzICKeDtZSmJajEE60LH3gZV9VtdTndupELDLw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kronospan Kronostep SPC XL R111 dub Sunrise&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6726515&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;FZcSh6rNWDc-JQLQFJR8oZic6OKZJLFZOaIDq0XlDE7ZW_kBe5jDbRfZe0omiFw8DBUPHNGAWCiam3WaNBTKpv1xhEOPEdioouFE5jduzC3VKHD-6jVfAmc0KM3mOrtY98d_wN0yTP8d_NqtZu7UGaGa_2_1cbNnfDeRpGigWFvbxA_7Hkhi0nf0M-c7euija0WoMlzCjAfd73NMf0BdWJpQWo8PpLqT6KoXYjQAEu-LLLgHTFNsW2It-xInJS4MQtkb6iS8XBhlrKeft5Hvwj404yFk1mgWPKqdSaGfDYH_by0jSIV9_aIGVcXGO7GHv8HvfVDl8I2umbChh7l9lzfQ7g0oM4CX2ExU9ExdLHxDQk8-musaCRpM8mb7j8qxRd8lVDIZfXjmogHEMrCxBxnkYtOP_-F0CHDX_NHLSspwJ-kDSivwjmQz-y5rqyRkkqW0YVcNCdqgxYUGx4ZW1FMcLjGJQac09PGGmZ3VfNN-qHZXsgZtfwHIn2jwO6Zc_WJYDpqDL_oy5FvBIr7Q0fT6JGXg5oxDxcue4LlN4dTwF28aG7a3_O-DZPKdgx0KrCBuI1oZCYbDGMziNqM_a5WxKyn1Aor0ElcTk7nBvDX9q30OAvv3TVA_mgOP_fr_UdV5TwG2ro7uWNBLSVHBitGtQx6KoC74kkW-gI8psHlutGANPfN51xBvS4GaXJm6OD3KqVJTGnRVtCaHTgRz1hJfFpU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:163900,&quot;minPrice&quot;:54300,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fBnJNifH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NuxrWYzO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;29.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oLUTA7qr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HuY6GssH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9pIOR5If&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ht/lw0XWc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;68i3K7nK&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kronospan Kronostep SPC XL R111 dub Sunrise&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;T4wTut2X6knMx2LdG6QCAyVNsvQXbi3fy0gzhcjssYSxitkWV26dlRpJvJHg72n4Vx_OyhD9egp1QeAIX5e9cWll30DGKHh5UfYKTZ63AMdK25oh1EnXZGpn6p5CZ_Z1VN0Z9nRl_KXfVgctvcK3Gp0BxuReehL4FKpQNpXNbQsMmtHY2dphbuP7HiNYn3itktLAaa5lhDzFYsrzfjOMDI1YnCOYNHJ2_mFG8E9RQzs1u10AcTvpLliNJP-gGEZzx0eoe0IuT_pLXNJS843uckSW7tOD1ITTYT57Ad3yDfI&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c9aed2e3-d080-4db3-a878-fec8b9faca7a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kronospan-kronostep-spc-xl-r111-dub-sunrise/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kronospan&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16610548386245811466&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kronospan/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16610548386245811466&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EpDILgvV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5721619&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;581475f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fiA9tLrQmk-Ezk5TdeCe0KNCPt-HsHtQT2P2ih-86aF-FScl748yVVFDAF3EmYDJt0Tae1fPURZyMe1zeCIilxgjODwpKx46pWKfgK1cDbdC3d6KAugof8yk4i5v0KL9Eczay5UCjg3QKU4AEcm8rX7R2svf5KvsgGra4v9iFUYkhieX6Fw4QFkeg5YMctjZBrRehpynI-ztSICrqBJ5CEdQrz7iLNFYrB6MRwU1J54OcbAgaCySaTK7c-bELRkleXzbZzAtjYZHe-StpsxTkysBG3Qccv0VPkQuMdV2eKJSKkqwATaMIH44dQUCtI0F2HfAJsdRWwJW_69yn1gMILnjxYSf7-n2avbhNB2g7grJAhKntcmdVdFizAntxsny8senD3SxeriITZc4KaQk0KkUjPqQ5l3p9ukL8ZQh37vI8Ax6d6ASrJm4Qb3DDQFKjj7V2vWz66sCsH2otHDNfHZKAR-jJKfLW-ZMk-jEIQlDWvxrO4RytekBi2xXy-M2OrffigSHNSTJZOo_DTiRe1x1U6QQP5M7QIZE6mdg7qpTdqQTx_B3tCGkLS06O-iMjYEhdtCtxvLZRxkSepS6034d_eCyCTbiEck_lCrWrWj37jy2L21ESXo1BUReiF-UVc1RWjX8DfB1Sbx4Y_7WlBWyV-YEPr4FQACbTgOABwkPH2Zz43Y6jzBYjbGmkp64BtjHPwBbzbObIzpHMcBAMRQ2liWA3ufJ5VTbMykGrA1HWtQq9vCnut3PSgJfNwkbfnqfIIhEOR29quUXqd8Ak5kNbHFHZ1X7W7kM2U4zepytSWJyuKsHbUMGLNK-OsrjcdHX2dbXJilLtMf4nz-2OOLqJmBBccHvii98i9bkUtYODr6CQoaXICXJMoQ1bmWlqxX7_m2j4GNGpHWvFBFkTgwIF6r---8Hgs9WOAIRhHWQeUGb&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra Imperio 29509-1 borovice aljašská &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5721619&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Onl2D35uJd9vgwFm4pan1-2ydWqj5NvgxZIPqGWKR14xe23T0WLgc7w_aqnL7iGiHvHwJ9XJcSFb8rImLaJZ5siyvB-cAsSTIVGlUsm3xbd0-CRJQxHB3K9w6cWl4MmWMCilYxMMvtOyrqLcljF5rj_kQ2jjTUB2ElhPeWJ5YhypaxcG3ILyYgG7DPJhQdFpxvFMwQOsZh7qwqcoPijbJ-n_w5MNQTTtMJHDNv6H58RrCNuAvbh65lhbfUAK5xyCZAZQ3HMfJdG9l55QfUw_2DklMfjHmhE_bjjLmV5QUL81IyiQEo72ee1W7w_nBaMv0ggCV25gqYB4K4yGedhwp26e6ITaa7vRjMPZ8bZyfzIojsTxN03xS4V-LnldRs8GItgnmjiGrZ9oIK_0OHBnzorioZYpAzbG0B3CIuQJTp2KLKnHd75NspW2bbJ4_5roiivFt3CM9YLltDL2G8StZtySu4unl-7aVWhlUasPbKaQOarib6K7cJtk7xApTgX_piqgf08pKKIDaVIjWb2XdcEl-1uCFVWQQQdvQMcHoys-37xzMdJ5uVKRYP4yUL3WkxH2XBDdmlfpAoBhiSO71tMj_wC35ydgCrPkogppOIM0aWvzVdjb_qsGZF9DGEsUpEpUof1MGc2xch-IsmoXT9-wNS5L3oDoduAXNpvjjvTmsLgIFUigpsowTgvEW8laM_4Ann3Ek27wZxKvZQ6msxO2Gw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:54088,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u7qiNpX4&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E8/596BdG4.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nMekeSXC&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fatra Imperio 29509-1 borovice aljašská&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cMhSDWDN5iVmjLRNYzbtGUvI5PJ-yjJfBclMehpG-GHnoBXVfMt2d9yrDhx-2IXH4FQZcwmC4ZnoigoL0UDrXzTYT1OFv9WoaBYuCZs_F2AGB9I5y0AUrVXo4WzNa9RkgoEpClvCQTLfL_N6EODePKsIydZ5umySaCqQI0yyAE4kdtShwO92mMPmlWADudY8v5fP6JyavW1NXvkuWUGNoOqLWX_q4ywwJj6Aov4HxAVQo9UexjLIk62MkjlcBiwNq0A2v_XqxNlUGKHjqfovpw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;dbd61e14-acd9-4276-b0b9-148524df382e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fatra-imperio-29509-1-borovice-aljasska/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Dn/TuEBfyR.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fatra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9492403572947066985&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3OYl1o3H&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;54PoNjRY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;254e1d276d47b6f7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11911490119615887095&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1397084400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1541798782},&quot;docId&quot;:&quot;254e1d276d47b6f7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Friva.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AHlvTa8r&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.riva.cz%2F458-levne-pvc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Kal5PglNYKztqEeKIcgN6zcciURr0Zs4qzeuKr46-LxJJG7CbZ5ofARLjNVWsAeJUbsbcC77VfoIXA_5mW6mUg4POAb_Db84dK4I2kClRA4lbP86KeyPAKjIWs-zymzoMIVaHzVE6ajGkmgWKDs0Vgx7o-l&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pořiďte si &lt;b class=sec&gt;podlahu&lt;/b&gt; z PVC za sníženou cenu: už od 97 Kč/m2! PVC v rolích (řezový program) vám zdarma nařežeme na potřebnou délku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, výprodej - Riva - Riva&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.riva.cz/458-levne-pvc&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://riva.cz/458-&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-pvc&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mtUNNndV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1daa56e476fd5dbb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11360988549244345787&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1483570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1633598588},&quot;docId&quot;:&quot;1daa56e476fd5dbb&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejlevnejsipodlahy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I32Nizel&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejlevnejsipodlahy.cz%2Fvinylove-podlahy%2Fpvc-role%2Flevne-vinylove-pvc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=AA9d-t4NToR1x1tQR_ypQFAmUUjlPbjTS7eHG4NQJg9DLkBbuZK3DhhTA35-ih-i9__-F-YSKqt7UKT7A_4zYeSidK1DQTq_SVPFKnBwe5k6TjQ_-DGPN-bPUOJlpx783j2Bs4zXogenIm6UvQsz2fP0MzZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Heterogenní - je charakteristické tím, že se skládají ze tří vrstev. Stupeň zátěže určuje tloušťa nášlapné vrstvy. Tyto podlahoviny jsou určeny pro instalaci jak v bytové tak komerční výstavbě.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; vinylové PVC | Nejlevnejsipodlahy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-vinylove-pvc&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0YufuIAx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6bd0e2162490699&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11461049957642553968&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1559084400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1561522748},&quot;docId&quot;:&quot;6bd0e2162490699&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnabidkapodlah.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w4dMZEkD&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Nabidkapodlah.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.900000095367432,&quot;ratingCount&quot;:306,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/138620/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nabidkapodlah.cz%2Fpvc-levne%2Fkat1027.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=eCT7KjFRIgWY1oUQjkorJgSzFXJAvCS_XpXELmiYnKL7gDVb8de8nLfyXbEtYWeuEvgpZQE_iCF85Nj_CHz5m2HME1ySMNb4xyyK1wNmQuAcSbutrDOTr_o2IPWcLPi7ND-KriyqU8wLf2RbLRdqYguGJTR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;PVC se zátěží 21-22 je určeno do obytných prostor s malým nebo občasným používáním, jako jsou ložnice, šatny, dětské pokoje pro malé děti, spižírny, vnitřní chodby, kde se nechodí v obuvi z venkovních prostor. --- PVC (polyvinylchlorid&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC &lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; eshop | &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; Plotz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nabidkapodlah.cz/pvc-&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;/kat1027.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JjsaEKbL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ea9b6596a287bb6d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16905217323911592813&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1422226800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1499122836},&quot;docId&quot;:&quot;ea9b6596a287bb6d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahylevne.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wKHIqCMl&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.podlahylevne.eu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=qjkDlL9h5teFntaVh8yGsrVFAvftA5FAyg-6XYaGFE1BYeM1iK-5DKqwFedxnZX2oSqgI3dPG7F6kA-5O-ZUG7kIdf2D5mH-qQMP5smI1H9BCumj2PYbLqPLoeIwFfwDgRpMkzZE8o1u4GPTtCcn1nEGbkq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Internetový obchod s podlahovými krytinami a příslušenstvím. Široký sortiment skladem, skvělé ceny, rychlá doprava, při objednávce nad 10.000,- Kč doprava zdarma.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;levně&lt;/b&gt; - Podlahylevne.eu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahylevne.eu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://podlahylevne.eu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ki9nbdno&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bd1392183c472d33&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3a1e1e90f5efc940e2b686&quot;,&quot;height&quot;:1170,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1170},&quot;docId&quot;:&quot;bd1392183c472d33&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/6,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CWhw4M3F&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha LVT Yukon Tan 5.5mm 0,55mm&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/sklep_oferta/112756/vinylova_podlaha_lvt_yukon_tan_5_5mm_0_55mm_2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UON7YvEp&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHGbal9p&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qvUYfa3L&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PyB7tkBI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ad1bafbfb110cab1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7171781f62b29f4fa7a060&quot;,&quot;height&quot;:870,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:870},&quot;docId&quot;:&quot;ad1bafbfb110cab1&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/4,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zArHIawa&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha SPC Castlebridge R090 5mm 23/34&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/_thumbs/sklep_oferta/73223/vinylova_podlaha_spc_castlebridge_r090_5mm_2334_3,bIp0v5mco1Tw4YiqmplnarJniXSAlpaj.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hmTXjlly&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C8xAzSP2&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bFuIw61d&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XGYkeIn4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8ee5e1042ee6f932&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e0f0f96e1663689d8cba9&quot;,&quot;height&quot;:362,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:290},&quot;docId&quot;:&quot;8ee5e1042ee6f932&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/quick-step-eligna-el3578-dub-riva-prirodni/p1211&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OBQWJ00f&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Quick step Eligna EL3578 Dub Riva přírodní&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/4/3009-Quick-step-Eligna-EL3578-DUb-Riva-prirodni-product-preview.jpg?v=1709710232&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hwy8UD5c&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LZaTFwCm&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AcE7ac1y&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VaMqmpIk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8bd631306d5ad85c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c1e0f131d5c5a492f8fd4&quot;,&quot;height&quot;:320,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:464},&quot;docId&quot;:&quot;8bd631306d5ad85c&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/laminatova-podlaha-meister-lc-150-javor-6017/p1967&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;90dPAKWt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Laminátová podlaha Meister LC 150 JAVOR 6017&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/5/4178-lc-150-javor-6017-product-detail-main.jpg?v=2627282144&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:100,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YgiqiP6b&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gTctHrMK&quot;},{&quot;height&quot;:580,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:414,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r4aM4z93&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MA0Vplm7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;433964e3b6c8ca4f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;74747872529cadc142cf4f&quot;,&quot;height&quot;:870,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:870},&quot;docId&quot;:&quot;433964e3b6c8ca4f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/5,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GzOICewr&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha LVT Delicate Oak Brown 5mm 0,55mm Starfloor 55&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/_thumbs/sklep_oferta/111494/vinylova_podlaha_lvt_delicate_oak_brown_5mm_0_55mm_starfloor_55_2,bIp0v5mco1Tw4Yiqmplna6tshHp9lJeq.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7AXJ1M2T&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QD4TJVak&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;in2OGdIE&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EHzDdyk3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b0f458aeefe76214&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0789393dd4fe7a48a40&quot;,&quot;height&quot;:320,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:464},&quot;docId&quot;:&quot;b0f458aeefe76214&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/laminatova-podlaha-meister-lc-150-orech-6440/p1968&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fhBR0ACc&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Laminátová podlaha Meister LC 150 OŘECH 6440&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/5/4179-lc-150-orech-6440-product-detail-main.jpg?v=2627282144&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:126,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W1TKSOFv&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:252,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XdEGhUej&quot;},{&quot;height&quot;:516,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:465,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o3eaFxck&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0yMpEiGa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;42719f2e013545ad&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f6be0e4d4d62aabc1&quot;,&quot;height&quot;:362,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:290},&quot;docId&quot;:&quot;42719f2e013545ad&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/kusovy-koberec-corvette-300-grau/p2944&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kwn97Nbw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kusový koberec Corvette 300 grau&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/7/6623-kusovy-koberec-corvette-300-grau-6-product-preview.jpg?v=371712245&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:160,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6onhnssa&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:319,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fvVYilNY&quot;},{&quot;height&quot;:459,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:523,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iIiUHDh7&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2fOLRkuc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1ccdf937c1a0444c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c3c3cd2436a68a4a4af5f&quot;,&quot;height&quot;:900,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:960},&quot;docId&quot;:&quot;1ccdf937c1a0444c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.floorwood.cz/novinky/jak-sladit-tmavou-podlahu-s-interierem-a-vytvorit-utulny-domov/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YjysclpN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Tmavé PVC podlahy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.floorwood.cz/db/wysiwyg/tmava-pvc-podlaha.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:149,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kxXExWMv&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:299,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FeiDMupD&quot;},{&quot;height&quot;:474,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:506,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hKIM9Np4&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vRnCTvNa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cd8c0306e4d87d49&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f220f9f6040e3f5f5&quot;,&quot;height&quot;:870,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:870},&quot;docId&quot;:&quot;cd8c0306e4d87d49&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/2,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jRONzOUV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha LVT DUB COLIMA 3,6MM-0,3MM&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/_thumbs/sklep_oferta/61705/vinylova_podlaha_lvt_dub_colima_3_6mm_0_3mm_2,bIp0v5mco1Tw4YiqmplnarJkjH2AkZ6l.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZdHhHJXw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;81YsyLLP&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pPty5nd7&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7wbjPAX9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a128dd652a3001c3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;591df92&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c1e0fb0bd0fc5661a8de4&quot;,&quot;height&quot;:1024,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:724},&quot;docId&quot;:&quot;a128dd652a3001c3&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevene-podlahy-levne.cz/drevene-podlahy-vrstvene/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ez04VYx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;MEISTER PC 200 Dub živý surový 8478&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevene-podlahy-levne.cz/foto-zbozi/5319008478.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:99,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QOlQ2H3o&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:198,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hFKJtX77&quot;},{&quot;height&quot;:583,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:412,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlDHvZEl&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZrvI3S3c&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ahNQbH4E&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a4b63b2e176ff256&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11868738937129267798&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587423600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1591743961},&quot;docId&quot;:&quot;a4b63b2e176ff256&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmujkoberec.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VLLnoF2r&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mujkoberec.cz%2F2077-nejlevnejsi-pvc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=e4tkbdy0z455PZbaWp2BXJ0rLjx3SKhxJAGz85LNEdVRw_L7-u7K11z2iASrXE4sKfenv4xAN3LKZUquWYPtDgX7iSla-YYULPat485clRJnZVSBNOx7J6leqXCAVYM_5C1W5ZEEhd8bhYBVUuTzxfm7Yya&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nejlevnější PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, lino. PVC mnoha dekorů a typů, všechny za bezkonkurenční ceny. Navíc s dopravou zdarma. Rok na vrácení PVC zdarma.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, lino, linoleum - Mujkoberec.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DDiN0Y9p&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8db3487cccac190&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16779062594559984016&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1620169200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620504578},&quot;docId&quot;:&quot;e8db3487cccac190&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falza.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rRDWjaPA&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alza.cz%2Fhobby%2Flevne-wpc-terasy-a-podlahy%2F18889080.htm&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=1GK3_EZYuP49lYa_wT229pT3QULexC-g_KGLLLgpU8rLhJ9DhZK5RDc8QEFDTm4z7EY5zkLkT4gyHVLobV_pKCvpCM82Eq1TxXSBZCGq57jVBESG4UHCCpzGAlQhYQg0mZx1ePlEgtnJUN9T46zfGgzTESj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Wpc terasy a &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; seřazené podle ceny od nejlevnějšího. Většinu produktů máme skladem. Zboží doručíme do 24 hodin až k vám domů. Rádi vám poradíme ...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; WPC terasy a &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; | Alza.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alza.cz/hobby/&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-wpc-terasy-a-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qhSJvwwD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;158221baed1b6021&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10773210345349275681&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1334530800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1615977764},&quot;docId&quot;:&quot;158221baed1b6021&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Flevnekoberce.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mLvsY1fe&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.levnekoberce.eu%2Flevne-pvc-skoro-zadarmo-a19&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=lPvXnJPPRVA4WiXXWmask6ejQvmEWg0NRiqYnuh8Se73i2MSQ6IXUtk_98LYlgbMrUbszX-9M2AGZLnG90OUnGzlXNyhgOlK5G0tBE7tYpTlxctYOn5EFxV_rswyibje1qpXqEBeibrLELolYxcw7XoVww7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máme největší výběr výprodejového PVC - lina v rolích. Nejedná se o druhou jakost. Potřebujete PVC &lt;b class=sec&gt;podlahu&lt;/b&gt; do chodby, do koupleny, nebo třeba i do malého pokoje? Vyberte si z naší nabídky.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výprodej PVC &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; - lina skoro zadarmo | levnekoberce.eu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://levnekoberce.eu/&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-pvc-skoro-zadarmo-a19&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qZyChvBf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;780c1a6a312c62ea&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17873690064520504042&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1482274800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1488849824},&quot;docId&quot;:&quot;780c1a6a312c62ea&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feamadeo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fTvbKRIt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.eamadeo.cz%2Fpodlahy-podlahove-krytiny%2Fpvc-vinylove-podlahy%2F%3Fsort%3D2&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=u8aIBQb1NRci8GP-7jWMYrwTOPo3yDC3UhQFqdiaBqCiaAhJg-mdevgw_KNDof5ZYJW9UeKaxnLf6b-ZYy_1BOWazDUvLMkpgAXRWEtT0sr1IQwSrqlEbz5GYio_IE8Kj-NOKseXX-jYrJ2QJ5DJHFVRJSl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; lino a linoleum od 129 Kč. Vyberte si z více než 1600 PVC v rolích z toho 560 skladem. PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; nabízíme v šíři od 1 do 5 metrů.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; pVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, linoleum | Eamadeo&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://eamadeo.cz/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MrurvsBf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;504c8fa9cd5ca8f2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15009529617576667378&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1456182000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1509649274},&quot;docId&quot;:&quot;504c8fa9cd5ca8f2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvesna.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZgGAqbPl&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Vesna.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.550000190734863,&quot;ratingCount&quot;:4855,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/119044/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vesna.cz%2Fpodlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ePBlLSKIkVOa6YcesRqOYcha7VGH1j6CcPzEor3ma5z85FEkPMPDjmGHOUbh-6TfzpxAFZzpovNbaCjy61soe3PbeG-XE34FomDyDdnM7OMaRT7-05QTo4F13QWCgo46_U-8TI4dVyweYf8NrsFffx9WByZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete změnu interiéru? Začněte do &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;. Vyberte si u nás podlahy dřevěné, laminátové nebo PVC a dokupte si k nim také produkty na jejich údržbu.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Prodej kvalitních a &lt;b class=sec&gt;levných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; | Vesna&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vesna.cz/podlahy&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vesna.cz/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8oRZDjbx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cab33514235614a0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14606076377101112480&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1492210800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1583994579},&quot;docId&quot;:&quot;cab33514235614a0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Finhaus.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rXgabWES&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Finhaus.cz%2Fbydleni%2Fpodlahy%2Fc-1%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=WEMgun_WD15fBy-60N6NZdrNTCr0KgO7vzOu3k9KRYlEymerJZCZH3UIbiLBfZzGxmY_TF6RlW7e7kl2tKf3C3KCEt4_eFiUaRKFfuhRxR3SjC3PPm-uj_3TEMgBqYc1o8_x2MDzEYaN6UXBLRO33TO5IIp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;podlaha&lt;/b&gt;, Levné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, Levné plovoucí, Levné dřevo, Levné pvc, Levné lino, Levné koberce, Levné izolace, Levné pokládka &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;, Levné vinylové podlahy, Levné …&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné Podlahy&lt;/b&gt; | InHaus.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://inhaus.cz/bydleni/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;/c-1&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XJMFFZOj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6242218752568341516&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9b51c316&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6242218752568341516&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/%3Fa_box%3D28ehmbux&amp;c=KUEH8A4HADEYPUQ4NDQF792SM2X5NDMJJFF89TRXHXIQRQASGYIYWTQTQRPJW5IS836RVFCTRSFT87QESN6JHGB8CDD2HRHIY3X6UFTBA68UT6KDXXP79FCZ842APVUTAFRWSAEYE9HN7P5YNMQ3CJB5G87GJXPP3IIPHZHSNGQGPFMRJUG75EUKDVUYNRSVQBYGMW2CU7MR7AEABI8RIMN5WV53DBBCBCJXN8XEVAH5AQY5W76ZFQB4KPDVJMKXDM7X9VEA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nej&lt;b&gt;levnej&lt;/b&gt;si&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Velký výběr. Super ceny.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:87741029,&quot;headline1&quot;:&quot;Nejlevnější &lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Eshop&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:536865462,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2197330822},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:536865462},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;H6aazVFS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;137895613556387842&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9b51c316&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;137895613556387842&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.plovouci-podlahy.name/&amp;c=4SPP6V8J5ZY47IFNUQNTQ298W94Y5TVWHSHPMGRD8Y74QH79MZ6A92MG6HZWZCJKRWR3T335FHQHDH9KWQ23MNS4CG8FU3Q6ITRM9QKFPDU2WJPV3QYJ9TF73ZRIKGAF3NY3UWMCUMI235QBIB7HYIM7D77AUIN3WFRWQ3CRT8QGV727IJYVBUW4IIDP97QQNK5UA9JYZY6JY82ZUIR2R3RP7MZRCFKKIM9DU9JZTAXUJNKE9FVNXZC6TBN2WA28VUCS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.plovouci-&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.name&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Poptáváte &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt; nebo realizace &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;? U nás ušetříte až 30%.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Zadejte si poptávku a mi vše vyřešíme za Vás. Již od roku 2009, unikátní systém.&quot;,&quot;groupId&quot;:1068118,&quot;headline1&quot;:&quot;Poptáváte &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;zadejte si poptávku&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&lt;b&gt;Levné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;id&quot;:521884781,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:185709619},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:521884781},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j3yBhjBk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f737d37e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pvc podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pvc podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MX4otM4e&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k6vJlSEk&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;v podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;v podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xVuKyLmJ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlaha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlaha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F4b1jJ2O&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;lité podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;lité podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TeZVRFmh&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;vinyl podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;vinyl podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ckEn1HY8&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;levné pvc podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;levné pvc podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O7uMmv4F&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahylevne.eu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahylevne.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gB5TglzK&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;B7LHoEcj&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pHCIALVi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:4500000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DnB6HwiG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e8e789a0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cvLKOFFy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ab438344&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mUHyWjrq&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jNqPPqZz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0ab3e2b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T14:48:49.958481179Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lbLNScUj&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:false,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:782,&quot;groupId&quot;:1531,&quot;groupName&quot;:&quot;noxgb&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DdMdxL1Z&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;levn%C3%A9%20podlahy&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;levn%C3%A9%20podlahy&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;levn%C3%A9%20podlahy&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.41191683231599896,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@144c104b3&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;ss_noxgb&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;ey7pI9u8FB4gBYVH3gR4&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>