Produkty

Laminátové podlahy do interiéru bytu, které jsou oblíbené zejména díky svému vzhledu, vhodné díky vysoké odolnosti. Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem. Vzor laminátových podlah je chráněný vrstvou melaminové pryskyřice, která podlaze dodává vysokou povrchovou odolnost, zajišťuje snadnou údržbu a další dobré vlastnosti. Dodáváme především laminátové podlahy značek MEISTER (nabídka včetně dekorů je součástí této...
Dřevěné podlahy, teré neomrzí. Dřevěné podlahy - parkety, prkna, plovoucí a další. Dřevěná podlaha má řadu variant, každá z nich nám nabídne určité výhody i nevýhody. Při stavbě domu i při zařizování interiéru je dřevěná podlaha prostě nepostradatelná. Stále častěji dřevo používáme i v případě podlah, kterým propůjčuje kvalitní tepelně-izolační vlastnosti, prvotřídní vzhled i dlouhou životnost. Dřevěná podlaha výborně izoluje, je odolná a snadno se renovuje (zbroušení, přelakování).
Plovoucí podlahy, kvalita za rozumnou cenu, lehká údržba plovoucí podlhy za pomocí čistících prostředků do stupných na české trhu a vosku, který zaručí dloudobě lesk plovoucí podlahy.V současné době jsou velmi oblíbené plovoucí podlahy. Na trhu je jich nepřeberné množství, jak si tedy vybrat tu správnou? Materiál na podlahu vybíráme podle provozu a zátěže podlahy v konkrétní místnosti – jiná bude do ložnice, kuchyně či obýváku. Stavíte dům, či rekonstruujete byt a stojíte před těžkým...
Vinylové podlahy známé jako VINYL, moderní podlahová krytina hodící se do jakéko-li místnosti ve vašem bytu. Vinylová podlaha jesnadno udržovatelná za pomocí úklidových prostředků. Vynylové podlahy vydrží skoro vše, nabídka současných dekorů vinylu kopíruje přesně módní trendy dnešní doby, a to včetně dnes tolik žádaného vzhledu opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. V nabídce však nechybí ani "kámen", "dlažba" či "korek". Dnešní PVC neboli vinyl tak představuje materiál odolný vůči...
Korkové podlahy jsou cenově srovnatelné s podlahou dřevenou, podobně je na tom i s životností. Oproti dřevěné podlaze má korková podlaha několik výhod – korek je výborný tepelný a zvukový izolant, měkký na došlap. Každým krokem po korkové podlaze šetříte své kosti a klouby.
Dveře do interiéru bytu jak prosklené nebo s výplní, dveře od českých výrobců na míru včetně zárubní, montáže. Vnitřní dveře dokážou doladit celkový styl interiéru, dveře v bytě mohou opticky splynout se stěnami, nebo naopak vyniknout a stát se designovým prvkem interiéru.
Rekonstrukce bytu na klíč v panelovém bytě nebo v garsonce, podkroví. Provádíme kompletní rekonstruce bytové jednotky od koupelny po interiér, elektrikářské i zednické práce, instalatéřské, topenářské.

adresa:    Táborská 34/411, Praha 4 - Nusle
telefon:    tel: 604 200 378        web:    www.podlahyhozman.cz

levné podlahy

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.721ae54438.js","/re/js/vendor~app.bundle.1c0bbdcd10.js","/re/js/app.bundle.8d6a74768e.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.6a2de3763b.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.eff20987fc.js","/re/js/app.legacy.bundle.cf179a41e9.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.7bb79f57bf.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>levné podlahy – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9%20podlahy"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var g,k,l=[],m={},n=b.d.elm.split(","),q=0;q<n.length;q++)if(g=n[q],k=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),k){var r=k.parentElement?k.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{r=JSON.parse(r)}catch(a){r=null}if(r&&"rid"in r){var s=r.rid;-1===l.indexOf(s)&&(l.push(s),m[s]=[]),m[s].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var t={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",k,t);var u=("reporter_name"in t.d);if((u||t.d.impress)&&(delete t.d.impress,p.call(e,"event",t),window.SmartlookWrapper)){var v=t.d;if("string"==typeof v)try{v=JSON.parse(v)}catch(a){v={}}void 0===v.element_index&&(void 0!==v.reporter_pos&&(v.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",v))}}if(0<l.length)for(var s,q=0;q<l.length;q++){if(s=l[q],0==q){b.lsid=s,b.d.rid=s,b.d.elm=m[s].join(",");continue}var w={};for(var x in b.d)w[x]=b.d[x];w.rid=s,w.elm=m[s].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:s,d:w})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:62.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:68.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:68.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:62.500em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} .c615c0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666}.d463f9{margin-right:.4rem}.d463f9:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}._02c58d{margin-left:.8rem} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700}.SearchApp--phone ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 6rem;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12rem}._685451{max-height:24.4rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.bbcd57:first-child{margin-bottom:.4rem}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._33484a{display:block;position:relative;border:.1rem solid #eee;width:100%;height:100%;overflow:hidden;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4}._012ee7,._595b43{display:block;position:absolute;top:-50%;right:-50%;bottom:-50%;left:-50%;margin:auto;mix-blend-mode:multiply}._012ee7{height:auto;max-width:100%}._595b43{width:auto;max-height:100%}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .z4b8482526d{display:none}.z861b13eb51{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.z861b13eb51 .z0ea72c07b6{position:relative;background:transparent;text-align:right}.z861b13eb51 .z46fd629ea7{position:absolute;bottom:0;right:0}.z861b13eb51 .z474a01c225{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.z861b13eb51 .z0dfc03537c{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.z861b13eb51 .z3cdd48338d{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.z861b13eb51 .z428382aadf{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.z861b13eb51 .zc0fa3a0b7d{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.z861b13eb51 .zc0fa3a0b7d:link,.z861b13eb51 .zc0fa3a0b7d:visited{text-decoration:none}.z861b13eb51 .zc0fa3a0b7d:active,.z861b13eb51 .zc0fa3a0b7d:focus,.z861b13eb51 .zc0fa3a0b7d:hover{text-decoration:underline}.z861b13eb51 .zc0fa3a0b7d:visited{color:#7b009d}.z861b13eb51 .z3d02c2456f{display:inline}.z861b13eb51 .z61b6920d42{display:none}.z861b13eb51.za91bac848a{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.z861b13eb51.za91bac848a .z46fd629ea7{position:static}.z861b13eb51.za91bac848a .z3cdd48338d{margin-bottom:.2rem}.z861b13eb51.za91bac848a .z3d02c2456f{display:inline}.z861b13eb51.za91bac848a .z61b6920d42{display:none}.z861b13eb51.za91bac848a .z474a01c225{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.z861b13eb51 .z3d02c2456f{display:none}.z861b13eb51 .z61b6920d42{display:inline}}@media screen and (min-width:72.500em){.z861b13eb51.za91bac848a{max-width:40.5rem}.z861b13eb51.za91bac848a .z46fd629ea7{position:absolute;bottom:0;right:0}.z861b13eb51.za91bac848a .z3cdd48338d{margin-bottom:1.6rem}.z861b13eb51.za91bac848a .z3d02c2456f{display:none}.z861b13eb51.za91bac848a .z61b6920d42{display:inline}.z861b13eb51.za91bac848a .z474a01c225{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.z861b13eb51.za91bac848a .z0dfc03537c{margin-left:0}} .zbacdd76622{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.zbacdd76622.z79a2f32731{visibility:visible;opacity:1} .z1e7bd2b31a{background-image:url(/re/media/144c104b3.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.zd156f26561{display:none}.zaf3f91ec2c{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .zaf3f91ec2c>.z1e7bd2b31a{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.z1e7bd2b31a.zb442e60619{background-image:url(/re/media/144c104b3.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.z1e7bd2b31a.z1d4365a182{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .z1e7bd2b31a.z1d4365a182{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.z1e7bd2b31a.zf5a06267b3{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .z1e7bd2b31a.zf5a06267b3{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.z1e7bd2b31a.ze995fd6bb7,.Page--isSnippetSokol2 .z1e7bd2b31a.zf5a06267b3{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.z1e7bd2b31a.ze995fd6bb7{background-image:url(/re/media/144c104b3.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.z1e7bd2b31a.zd367226c4b{background-image:url(/re/media/144c104b3.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.z1e7bd2b31a.z08e9d9ed8f{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.z1e7bd2b31a.z08e9d9ed8f,.z1e7bd2b31a.z684264b198{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.z1e7bd2b31a.z684264b198{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .z1e7bd2b31a{position:static}.z1e7bd2b31a.z70da7184e8{background-image:url(/re/media/144c104b3.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .z2013ed3ee9{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.z22061b4bec,.zb5f5e32bdb,.zf77b85b51b{padding:1.2rem}.z06ee05f84c{padding:1.6rem}.za20c3bbc53{position:relative;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;background-color:#fff}.z884a979af2{width:12rem;min-width:12rem}.z27c5c32714{width:13rem;min-width:13rem}.z63d8e28e87{width:15.6rem;min-width:15.6rem;z-index:1}.zf6a88be573{width:14.8rem;min-width:14.8rem}.za3ee94af43>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem;z-index:1}.zbdb7230b26{display:block;margin:.7rem .7rem 0;position:relative;overflow:hidden;z-index:0}.zbdb7230b26 img{display:block;margin:auto;position:absolute;top:-50%;bottom:-50%;left:-50%;right:-50%;width:auto;max-height:100%;z-index:-1}.z9bb3185bfd{width:10.4rem;height:10.4rem;min-height:10.4rem}.z56657c2de5{width:11.4rem;height:11.4rem;min-height:11.4rem}.z46b225a7fc{width:14rem;height:14rem;min-height:14rem}.zeb3c8d25f6{width:13.2rem;height:13.2rem;min-height:13.2rem}.z40e7850c84{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:1.8rem;min-height:3.6rem;height:3.6rem;margin-bottom:.4rem}.z40e7850c84:link,.z40e7850c84:visited{text-decoration:none}.z40e7850c84:focus,.z40e7850c84:hover{text-decoration:underline}.z40e7850c84:visited{color:#7b009d}.z40e7850c84:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.z40e7850c84.z52b11a3b93{min-height:5.4rem}.z7460271989,.za53fd705f0,.z230ce0b715{max-height:3.6rem}.z7460271989.z52b11a3b93,.za53fd705f0.z52b11a3b93,.z230ce0b715.z52b11a3b93{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.zf1e5dcd27e{margin-bottom:.8rem;height:auto;max-height:7.2rem}.zf1e5dcd27e:link,.zf1e5dcd27e:visited{text-decoration:underline}.z5557b994b7{min-height:1.6rem;margin-bottom:.2rem}.z5557b994b7 p{font-weight:400;margin:0;color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-height:1.6rem}.z0f10e1efcc,.z88494a5808{margin-bottom:.4rem}.z0f10e1efcc{margin-bottom:.8rem}.z0f10e1efcc p{text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none}.zf0ea558169{font-weight:400;color:#000;font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;font-weight:700}.zf0ea558169,.z714b05338b{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.z714b05338b{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;max-height:1.6rem}.z1d9afd4c47 .z714b05338b{max-height:3.2rem;word-break:break-word}.z1d9afd4c47 .zf0ea558169{overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none;-webkit-line-clamp:initial;-webkit-box-orient:initial} ._0b54ab{min-height:1.2rem;padding:.4rem .8rem;border-radius:1rem;background-color:#999;font-size:1rem;font-weight:700;line-height:1.2rem;color:#fff;text-transform:uppercase} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[33]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/zbozi.bundle.d790c30dce.js"]:["/re/js/zbozi.legacy.bundle.f9860a28bc.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="first_tvhint2_tvhint"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"levné podlahy","loginState":"red","lsid":"ULSGksNjsE_CBKck7vro","abtest":"824/1592,823/1588,782/1530"}, {"144c104b3stp":"sklik/skliktoppla","144c104b3srp":"sklik/sklikrightpla","144c104b3spi":"sklik_PI","144c104b3sto":"sklik/skliktop","144c104b3sbo":"sklik/sklikbottom","144c104b3stn":"sklik/skliktopnav","144c104b3ore":"ftxt-organic/result","144c104b3nre":"ftxt-news/result","144c104b3zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="levné podlahy" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="levné podlahy"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="ULSGksNjsE_CBKck7vro"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="skliktop~0"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-l-id="dmepIQgP"><span><b>Podlahy</b> výhodně | Vyberte si ze stylových řešení</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.siko.cz/podlahy/c/C098" data-l-id="dmepIQgP"><span>siko.cz</span><span class="c432af">/<b>Podlahy</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Neváhejte se poradit také na nejbližší pobočce SIKO. Jsme tu pro vás.</span></div><div class="c615c0"><span class="d463f9">Tradice více než 30 let</span><span class="d463f9">Vysoká kvalita</span><span class="d463f9">Široká paleta dekorů</span><span class="d463f9">Dlouholetá životnost</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>U Studia 3143/36, Ostrava</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420222300400"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="skliktop~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.a1podlahy.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-l-id="iMsbn759"><span><b>Levné</b> <b>podlahy</b> | a1podlahy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.a1podlahy.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-l-id="iMsbn759"><span>a1<b>podlahy</b>.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Široký výběr podlahových krytin. Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Čechova 2148, Benešov</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420317729418"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="pccategory~2"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ZboziCategory" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/pccategory&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8" title="Zboží.cz › Levné podlahy">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Levné podlahy</a></h3></div><div class="ZboziCategory-category ZboziCategory-category--5" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;categories&quot;}"><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=vinyl#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Vinylové" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082713/img/98/414x600_nilI0s.jpg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=vinyl#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Vinylové</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=linoleum#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Linoleové" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DD/9m5BYKd.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=linoleum#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Linoleové</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=laminatova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Laminátové" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Jm/8XpCE84.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=laminatova#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Laminátové</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=5&amp;tloustka-do=10#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="S tloušťkou 5 až 9,9 mm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_f/SicB27.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=5&amp;tloustka-do=10#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">S tloušťkou 5 až 9,9 mm</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=2&amp;tloustka-do=5#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="S tloušťkou 2 až 4,9 mm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ef/RcJwjc.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=2&amp;tloustka-do=5#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">S tloušťkou 2 až 4,9 mm</a></h4></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziCategory-related--19" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Populární podlahy">Populární podlahy</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4003-dub-sedy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_9/gLllUe.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4003-dub-sedy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">669 – 669 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4002-dub-skandinavsky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HQ/KWrBiGP.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4002-dub-skandinavsky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">669 – 669 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4001-dub-pisecny/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" title="Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gc/mt5mRY.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4001-dub-pisecny/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">669 – 669 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=1409&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_query=levn%C3%A9%20podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další tipy<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~3"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-l-id="254e1d276d47b6f7"><span><b class=sec>Levné</b> PVC <b class=sec>podlahy</b>, výprodej - Riva - Riva</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.riva.cz/458-levne-pvc" data-l-id="254e1d276d47b6f7"><span>riva.cz</span><span class="c432af">/458-<b class=sec>levne</b>-pvc</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Pořiďte si <b class=sec>podlahu</b> z PVC za sníženou cenu: už od 97 Kč/m2! PVC v rolích (řezový program) vám zdarma nařežeme na potřebnou délku.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-l-id="1daa56e476fd5dbb"><span><b class=sec>Levné</b> vinylové PVC | Nejlevnejsipodlahy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc" data-l-id="1daa56e476fd5dbb"><span>nejlevnejsipodlahy.cz</span><span class="c432af">/vinylove-<b class=sec>podlahy</b>/<b class=sec>levne</b>-vinylove-pvc</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Heterogenní - je charakteristické tím, že se skládají ze tří vrstev. Stupeň zátěže určuje tloušťa nášlapné vrstvy. Tyto podlahoviny jsou určeny pro instalaci jak v bytové tak komerční výstavbě.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-l-id="6bd0e2162490699"><span>PVC <b class=sec>Levné</b> eshop | <b class=sec>Podlahy</b> Plotz</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html" data-l-id="6bd0e2162490699"><span>nabidkapodlah.cz</span><span class="c432af">/pvc-<b class=sec>levne</b>/kat1027.html</span></a><div class="_3ae308 a7b91a">98% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>PVC se zátěží 21-22 je určeno do obytných prostor s malým nebo občasným používáním, jako jsou ložnice, šatny, dětské pokoje pro malé děti, spižírny, vnitřní chodby, kde se nechodí v obuvi z venkovních prostor. --- PVC (polyvinylchlorid&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~6"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.podlahylevne.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.podlahylevne.eu/" data-l-id="ea9b6596a287bb6d"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>levně</b> - Podlahylevne.eu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.podlahylevne.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.podlahylevne.eu/" data-l-id="ea9b6596a287bb6d"><span>podlahylevne.eu</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Internetový obchod s podlahovými krytinami a příslušenstvím. Široký sortiment skladem, skvělé ceny, rychlá doprava, při objednávce nad 10.000,- Kč doprava zdarma.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="obrazky~7"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8" title="Obrázky › Levné podlahy">Obrázky<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky">Levné podlahy</a></h3></div><div class="_423f0b _9b3784"><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="result~0"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3a1e1e90f5efc940e2b686&amp;docId=bd1392183c472d33"><img alt="levné podlahy-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="result~1"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7171781f62b29f4fa7a060&amp;docId=ad1bafbfb110cab1"><img alt="levné podlahy-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="result~2"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=1e0f0f96e1663689d8cba9&amp;docId=8ee5e1042ee6f932"><img alt="levné podlahy-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:8.6rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="result~3"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c1e0f131d5c5a492f8fd4&amp;docId=8bd631306d5ad85c"><img alt="levné podlahy-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=2" width="86" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-b-n="result~4"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=74747872529cadc142cf4f&amp;docId=433964e3b6c8ca4f"><img alt="levné podlahy-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:10.8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-b-n="result~5"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0789393dd4fe7a48a40&amp;docId=b0f458aeefe76214"><img alt="levné podlahy-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=2" width="108" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:13.7rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-b-n="result~6"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0f6be0e4d4d62aabc1&amp;docId=42719f2e013545ad"><img alt="levné podlahy-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=2" width="137" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12.8rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" data-e-b-n="result~7"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c3c3cd2436a68a4a4af5f&amp;docId=1ccdf937c1a0444c"><img alt="levné podlahy-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=2" width="128" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" data-e-b-n="result~8"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0f0f0f220f9f6040e3f5f5&amp;docId=cd8c0306e4d87d49"><img alt="levné podlahy-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:8.5rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" data-e-b-n="result~9"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c1e0fb0bd0fc5661a8de4&amp;docId=a128dd652a3001c3"><img alt="levné podlahy-9" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=2" width="85" height="120" class="_595b43 is-loading"/></a></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" title="Přejít na Obrázky" href="/obrazky/?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-l-id="a4b63b2e176ff256"><span><b class=sec>Levné</b> PVC <b class=sec>podlahy</b>, lino, linoleum - Mujkoberec.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc" data-l-id="a4b63b2e176ff256"><span>mujkoberec.cz</span><span class="c432af">/2077-nejlevnejsi-pvc</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nejlevnější PVC <b class=sec>podlahy</b>, lino. PVC mnoha dekorů a typů, všechny za bezkonkurenční ceny. Navíc s dopravou zdarma. Rok na vrácení PVC zdarma.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-l-id="e8db3487cccac190"><span><b class=sec>Levné</b> WPC terasy a <b class=sec>podlahy</b> | Alza.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm" data-l-id="e8db3487cccac190"><span>alza.cz</span><span class="c432af">/hobby/<b class=sec>levne</b>-wpc-terasy-a-<b class=sec>podlahy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Wpc terasy a <b class=sec>podlahy</b> seřazené podle ceny od nejlevnějšího. Většinu produktů máme skladem. Zboží doručíme do 24 hodin až k vám domů. Rádi vám poradíme ...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-l-id="158221baed1b6021"><span>Výprodej PVC <b class=sec>podlah</b> - lina skoro zadarmo | levnekoberce.eu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19" data-l-id="158221baed1b6021"><span>levnekoberce.eu</span><span class="c432af">/<b class=sec>levne</b>-pvc-skoro-zadarmo-a19</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Máme největší výběr výprodejového PVC - lina v rolích. Nejedná se o druhou jakost. Potřebujete PVC <b class=sec>podlahu</b> do chodby, do koupleny, nebo třeba i do malého pokoje? Vyberte si z naší nabídky.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-l-id="780c1a6a312c62ea"><span><b class=sec>Levné</b> pVC <b class=sec>podlahy</b>, linoleum | Eamadeo</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2" data-l-id="780c1a6a312c62ea"><span>eamadeo.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>podlahy</b>-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-<b class=sec>podlahy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Levné</b> lino a linoleum od 129 Kč. Vyberte si z více než 1600 PVC v rolích z toho 560 skladem. PVC <b class=sec>podlahy</b> nabízíme v šíři od 1 do 5 metrů.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.vesna.cz/podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.vesna.cz/podlahy" data-l-id="504c8fa9cd5ca8f2"><span>Prodej kvalitních a <b class=sec>levných</b> <b class=sec>podlah</b> | Vesna</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.vesna.cz/podlahy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.vesna.cz/podlahy" data-l-id="504c8fa9cd5ca8f2"><span>vesna.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>podlahy</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">91% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Chcete změnu interiéru? Začněte do <b class=sec>podlahy</b>. Vyberte si u nás podlahy dřevěné, laminátové nebo PVC a dokupte si k nim také produkty na jejich údržbu.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="result~13"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-l-id="cab33514235614a0"><span><b class=sec>Levné Podlahy</b> | InHaus.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/" data-l-id="cab33514235614a0"><span>inhaus.cz</span><span class="c432af">/bydleni/<b class=sec>podlahy</b>/c-1</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Levné</b> <b class=sec>podlaha</b>, Levné <b class=sec>podlahy</b>, Levné plovoucí, Levné dřevo, Levné pvc, Levné lino, Levné koberce, Levné izolace, Levné pokládka <b class=sec>podlah</b>, Levné vinylové podlahy, Levné …</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="sklikbottom~14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-l-id="sZMsesth"><span>Nejlevnější <b>Podlahy</b> | Eshop</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux" data-l-id="sZMsesth"><span>nej<b>levnej</b>si<b>podlahy</b>.cz</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Velký výběr. Super ceny.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="sklikbottom~15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.plovouci-podlahy.name/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.plovouci-podlahy.name/" data-l-id="vR9DukgH"><span>Poptáváte <b>podlahu</b>? | zadejte si poptávku</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.plovouci-podlahy.name/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.plovouci-podlahy.name/" data-l-id="vR9DukgH"><span>plovouci-<b>podlahy</b>.name</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Poptáváte <b>podlahu</b> nebo realizace <b>podlahy</b>? U nás ušetříte až 30%.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="relates~16"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="pvc podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>pvc podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=v%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=v%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="v podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>v podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlaha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlaha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="podlaha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlaha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=lit%C3%A9%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=lit%C3%A9%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="lité podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>lité podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=vinyl%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=vinyl%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="vinyl podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>vinyl podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=levn%C3%A9%20pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=levn%C3%A9%20pvc%20podlahy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="levné pvc podlahy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>levné pvc podlahy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlahylevne.eu&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlahylevne.eu&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="podlahylevne.eu"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlahylevne.eu</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=levn%C3%A9%20podlahy&amp;count=10&amp;pId=ULSGksNjsE_CBKck7vro&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="ULSGksNjsE_CBKck7vro" data-e-b-n="product-advert~0"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;144c104b3zpi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="zbozi-product-advert"><div class="z861b13eb51 za91bac848a"><h3 class="z3cdd48338d">Nabídky ze Zboží.cz</h3><div class="z0ea72c07b6"><span class="zd156f26561">13</span><span class="zd156f26561">13</span><div class="z1e7bd2b31a zb442e60619 z46fd629ea7"><span class="zd156f26561">144c104b3</span></div></div><div class="z474a01c225"><div class="z0dfc03537c" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow za20c3bbc53 z27c5c32714 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="zbdb7230b26 z56657c2de5"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GP/Jy6JIX.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="z2013ed3ee9 zb5f5e32bdb"><a tabindex="0" class="z40e7850c84 za53fd705f0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/6602020047f12609cf4b3a6e68282a1d576e5cac/" data-l-id="lDmMzCiu"><span class="Ellipsis">Dubová Podlaha - Mallorca Village</span></a><div class="z5557b994b7 z88494a5808"><p>Skladem</p><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="zf0ea558169" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">1 488 Kč</p><p class="Ellipsis z714b05338b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Dřevoprodej ISPAS</p></div></div></div></div></div><div class="z0dfc03537c" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="zbozi-shop-offer/1"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow za20c3bbc53 z27c5c32714 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="zbdb7230b26 z56657c2de5"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/qWAJMx.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="z2013ed3ee9 zb5f5e32bdb"><a tabindex="0" class="z40e7850c84 za53fd705f0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/660202008e5443ce1e47444f373c024e42406fba/" data-l-id="fycamXL2"><span class="Ellipsis">Dubová Podlaha - Verona</span></a><div class="z5557b994b7 z88494a5808"><p>Skladem</p><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="zf0ea558169" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">1 573 Kč</p><p class="Ellipsis z714b05338b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Dřevoprodej ISPAS</p></div></div></div></div></div><div class="z0dfc03537c" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="zbozi-shop-offer/2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow za20c3bbc53 z27c5c32714 BoxWithShadow--noPadding"><span class="za3ee94af43"><span class="_0b54ab">Akce</span></span><picture class="zbdb7230b26 z56657c2de5"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_H2/uCiTMJ.png?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="z2013ed3ee9 zb5f5e32bdb"><a tabindex="0" class="z40e7850c84 za53fd705f0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/4aa00000b63237f767d06ccb5387c2811fa3c46b/" data-l-id="wdxT4qe5"><span class="Ellipsis">Arbiton Dub Dakota CL 108 SPC vinylové podlahy</span></a><div class="z5557b994b7 z88494a5808"><p>Skladem</p><p>+ Voucher na další nákup</p></div><div class=""><p class="zf0ea558169" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">826 Kč</p><p class="Ellipsis z714b05338b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Nejlevnejsipodlahy.cz</p></div></div></div></div></div><div class="z0dfc03537c" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="zbozi-shop-offer/3"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow za20c3bbc53 z27c5c32714 BoxWithShadow--noPadding"><span class="za3ee94af43"><span class="_0b54ab">Akce</span></span><picture class="zbdb7230b26 z56657c2de5"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_KA/5TWrvS.png?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="z2013ed3ee9 zb5f5e32bdb"><a tabindex="0" class="z40e7850c84 za53fd705f0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/4aa00000082589330655a2207eef659a98576a40/" data-l-id="cNZtlWzY"><span class="Ellipsis">Arbiton Glacier Concrete CA 149 SPC vinylové podlahy</span></a><div class="z5557b994b7 z88494a5808"><p>Skladem</p><p>+ Voucher na další nákup</p></div><div class=""><p class="zf0ea558169" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">946 Kč</p><p class="Ellipsis z714b05338b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Nejlevnejsipodlahy.cz</p></div></div></div></div></div><div class="z0dfc03537c" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="zbozi-shop-offer/4"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow za20c3bbc53 z27c5c32714 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="zbdb7230b26 z56657c2de5"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Gs/M8GBvPl.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="z2013ed3ee9 zb5f5e32bdb"><a tabindex="0" class="z40e7850c84 za53fd705f0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/8b0b02002d3b0d1415ea1b6c26aee02cb9bdd74d/" data-l-id="te65LJ5x"><span class="Ellipsis">PVC Gerflor Home Comfort 2090 Empire Classic (Home Comfort 2090 Empire Classic)</span></a><div class="z5557b994b7 z88494a5808"><p>Skladem</p><p>+ Doprava zdarma</p></div><div class=""><p class="zf0ea558169" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">599 Kč</p><p class="Ellipsis z714b05338b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Epodlahykoppino.cz</p></div></div></div></div></div><div class="z0dfc03537c" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="zbozi-shop-offer/5"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow za20c3bbc53 z27c5c32714 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="zbdb7230b26 z56657c2de5"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_E6/v5EXpb.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="z2013ed3ee9 zb5f5e32bdb"><a tabindex="0" class="z40e7850c84 za53fd705f0 z52b11a3b93" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/8b0b0200a2ea347d0d317687e06494aa5e790e36/" data-l-id="bY9VrCw7"><span class="Ellipsis">Vinylová podlaha Gerflor Creation 30 Lock Tamoure 0586 (Tamoure 0586)</span></a><div class="z5557b994b7"><p>+ Doprava zdarma</p></div><div class=""><p class="zf0ea558169" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">882 Kč</p><p class="Ellipsis z714b05338b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Epodlahykoppino.cz</p></div></div></div></div></div></div><p class="z428382aadf"><a href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=%20podlahy#utm_content=zi&amp;utm_ab=824%2F1592%2C823%2F1588%2C782%2F1530&amp;utm_term=levn%C3%A9%20podlahy&amp;utm_medium=zi-side&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="zc0fa3a0b7d"><span class="z3d02c2456f">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="z61b6920d42">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=levn%C3%A9%20podlahy">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">824/1592,823/1588,782/1530</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.siko.cz/podlahy/c/C098%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-SRCH-PODLAHY-KAT-GENERIC-EXACT%26utm_content%3Dpodlahy%2Blevn%25c3%25a9%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&c=39H4GS69WQJR2FMJQEA5UTA2DQMXNPMS46Y28IJWEMTJMDM7BCMNKSX52KI646SW6YFJZ6VQU6E2CKD2TJRR6NCUXRA2RG53KZWIAVGNT3Q66QWSNWUKFVHSMNNQGA7VWI7B99CUG7CHQP7J8BPWSRBDKG6TAHRCFCZ9BDMKB3AM4W86QWNUA4327P7G8TM5VD7GAGUNVVT9X863D5X5YU6V75CE3QQAIIH7S5VX6KWHDFWXKFSI6MHE6CUCJTR8Q3M45GTBNXUPIVHYVCXKJSIG5Y42A6I3TIVSNCKRFGT2NAFVB6AIGVA":"dmepIQgP","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DLevn%25c3%25a9%2Bpodlahy%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&c=H4BRCFF59BD6BKRTIPEU9KCF7QYU22P3RP2TFZBPJK7I7VFZSBZJVS7EGP68TGGRGW87UH7FH5KFQ6FZ2Z26274FR69YN2FPGHYFBBZPFJMVXZFHRF24FIW6FWZBRZ659A6J8CSYRBRU3EXNRH5B5BFZB6U2ZEI778TNP3BA3JGJPEJR8BMP5ZFC6JQHK4PB34UNNTHMEMPYBS8FGQZWJUYU8E854C8S2X5N8S546X3Z6QISMIWVJVHT86UYUXS7QRPMJTSN6RAVVFA2W9KJP7B6CNXISGCN6WSY8ZA":"iMsbn759","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/%3Fa_box%3D28ehmbux&c=42532B84MJPQB983R8DVPPHYX3G9M4Q77N5MNG2KDMGFBNYIT2FBX5U7DE565YVAIF3JEX4WPG33Z93SDZMQS2NSGCX34EBMTXXRASBSZCPS365VKATVKAI4Y9QTMBYEDHBQHQ6MCMZXIA8J47GPJQU23BK2CB4WBI9XQG5MR4UEM29UVC8ZANW8TMBUQARBAQDIFZHYJTY9IU6VECC4QAF5J2WFWA8UFBT35YRGVY5X2VIUXAVC37K6S7XF6Q87RZA6CEFCQPKKZKY45Q7DSS94IRXPYQS7QF564":"sZMsesth","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.plovouci-podlahy.name/&c=TGP2348GAND6JXGP8QUNV8559K45KPM7HU6I4Q2D5FBAS2N63CFPS3UC5C33BM2H8J6IVNFCQYYXD69CHW7W7RR35PFZ5ABHWEK4XISZEI49SQUJWP9I4NBIDRUC8BM63AB7YGI93X8FMMQS2TFMQPPQC3VXM43RD2I9J5CCY3J9N39CB29EE3PKIC8P2877N5WWMISXAZHFVXKWR6NKWIQ9HGTTCU4KY4QDIQQ3J9MGSQF23XHA8GIKCBAFAVT8D5TTMQBBEZRYCMSAR2XQX3GEQTIT5RRH":"vR9DukgH","https://www.zbozi.cz/clickthru?c=3E8I8NBHBbTz3_pIxM6bh-QQMDvOi5wrsxS9-pdWvElMwi5Q7yPaC05HqjD51r5sFXbW3MFXwPoY8_e8qWJAG2z8Lu24DSIILZjA6A3bU0piTVu_NyBbBaoEiYvViGHrsCr_pxH9qhpHORW8L6eP211HE_Fgu4GGFXctR1KfSf_P_xr21IsDFSwjb6iZTwyF8FzpWxM8PvtfsK64LEBZMmPJSKHlOoRQVpNDHGqGmVTude5h6EpGCkQBFwisITb38r47YpiI0YI4EZP7FjT5iU3FKw-4a5h5aZnAjJKo-eDnMY6Ao65Dihby3ve3MCKTfhb-J_DnPL-a9iPE02_fFJW-SczwGBaPWv184PYgGE19FNfoCLcqv69wDWaxFjjzSFYRbyIixghI6kz-hVArx-UQQ_NSZajBD5CRRBW0gX_xi-rGkY2a4fBlOAX0Ka2_LqDw2Ek1VLuQ6eQgNTVievBLVYFZGCRUS-qjjyxFh9Mkd3fGPmnlx9hkar8tk4qce2arKJ2Nh1i6gftNTvqm6H4hQLvOr_-KIwJBPcElHBmZFqJP9uRdkRZJclIk4eB1O3ft3VlNwXvE0lzW1XX4Kdp5pRoTRrzyZRlWbuZN-cLjwWqxJy6e3gk0s-kq45r9RVQqQzArjEdMGswC9xE1ivtxAWBGuJlCEevFFfBg2tfssj16UvQgTHjOcMVf6WxERYgPEsmOoVb2DlGIRJDSbUgA9e-EaD2l0x-LrCt1jrBEWYLogQcJ5eFgtkrlatGTLda533uoZxgSyQeU7fjDr6FrsxezjohsPRAoq01ULQRMUQ97iEFyGTjcdUqdMlQJEKJPktGsRrIztEKmG7DrfimiEiohso0WShR1nCmHh8e2nN0aHpQqjR60j8IogN4qcMJcNxNJIsbco2c4eBofBz4xLLOXXPXnCX1tjU67l3hatm8Q2slcA6IrT1uyhMwHs6m1zF7akUrPDkHbfg-Gf9nRmsjojzirwSTn0l74W8vZrXG3P6pw2I7JvVuMt2J2glv18gkegtzPHchyTCg4x8Ulh1vZybgzuicZ0oJlpgFuprn8jnnEvTYbWAZxbMNyf6oOKhSKn-EpQpwoR5RZINkjDdOsO7z8vcNRbcF5J05DbUDabJh27SXFggHDaToHeO15SM2SCrbniIB3Uoc98acwhZ2_2w==&a=17b5a04b-3bab-4b2a-bd87-f1578c4e2e5c&j=1":"lDmMzCiu","https://www.zbozi.cz/clickthru?c=TynpTMdulaiH6cjuIpRYU7psmr7xyJtizsn-ieM9lNdvfkeS5zMe1BzhCh0Dda9iB3RaENux3JWWsefZObG3rH1pguAfms-z1E56_0-9PlMUpUlTOc5flknVykzE-KoKkTgi36mbkvJUquDM8kpUcsUa39S7QuADkQinHUixllCGqkSQiL14MiA2WE2HDBC0Fn2OYNix9Tn0CkkiQf6SiBan-HdsKLo2BVUsqabTG8lHAEGf2ZfupsZBsGqsv0LsTq--TzViItKY_ucF9opzY165SZJgiRKFKzWIsRZEd0ybwr2dPhOL9t1fNL0HydlbaIRCcEKRh0pdRm_m8sW1RVKLIdndO_HDghTDMMYAVraeQo1edbaXASL8rjbaBC1t7qsW4kA4KTYSInpj1_m3UQJoX8RcdldVcLLX5s-xQmbpSY4lwSCKElsIjY8Bo26gh3Xe3hr99JROs4YmzyYdj8PsvQ4ZDUswTP0S1f9uu9Usrl5WOoQFWxqJtVKzFvdTLBEnCDTBqSYsp1PBZVU70zqAC0NKFSctM9VT5EKAXai8Y8hNIB872Eui3B0QSYJsPo1RFQcNmHA3C2fnvY8KTeH3KNzpGzqWRLrGfab1PnB5jl4LSq0UY8JtOFFXs5234Nlsj3zjf1cp23uvG4YQocOkA8ydTetWFYTCe4cwi1fIAcw7ljPKOFUbgfbyfvyb3-yzxouhoKp0mmWc1PpvtMPKG-YAu28FFAXTe53ZJDNJWCmwnBDGKhhLyXH1g4uJkMxnTm9f6tGL6RvbHuTlmVtrJrnGbZ4lsUarhAxpxVIhU6T90VrAkHvt0HvDAQPV1OL9DTSju0c_TUXDs9_ylYH892txXEqxbJExLdB8JjzUhZQvc0mVgD3qJKQ2752GRpjbLAuUja0Iv2TA_vhbGIS502cxt9kVp8lvoeHn0tQlDIiMt6iE2YmaD4G8c3XjmEplcAWdudLH9TRQh5OgDP4N4Tefrk31K5rN1MuhuyovidmXkb_6UWZwWx4a5mmnUJ4_QKmtJF_jUkqZdq07jeGiH21EsEjdus9wjaqAYra6NAmxLw_pQrYQS9kRzYzc5l382s2NPT6ROt4C8rdDTVFJveUovC4M9J_1apm7qqkCdDBHg0b4t23-V166HLx84ik=&a=49d69d73-94cf-4e14-9e5a-c1408c010740&j=1":"fycamXL2","https://www.zbozi.cz/clickthru?c=fEQkwtXmfakRYYSf0Q3Xki2sTpe8xYGSgoSM1sxhJTmrCdYiKR6nRWwsxZu3IRsd2cNzjHJpqORc4P_9AL0MUsWD1SiGemcp9SFGVCdWvzQwgexmAjWGDE4fuxcbo9YnKMhWUzbWck4L98w0E2vRRCmAEEY2zjf6mfpSNr_Uchdp4tkRrcejd0km6C2-R4t02gV32rF-glPP_tCusziIRGxzXKQf4isnq9_3Q8vukHJo9OX6aatlOc_TUi7ZzdgWk3RYBakAzHmrkrb9V7jMujyTPpW3QHWz_4LmAk3uAvaQGHWF3FoVgjHGWY4zK-PhCOQn8Nzpe3Pz5Fv0bj7EWItZIcjggNa19KHrnWzv_-Yrus_JVArJ88uPiXQAxy4iUaRDOnXnzaEYjkvaLLB_TMVTl_B8Dllpat02YmURQC6TJa26VtAXlUISmkC7iidoqSYKjxCbxVX7UKDsI2v6vkV4SwSSSZ-PMUVgQ3llLQPW16IPPCX0D25zmXNrrO7W3fxOcT8-M1dZ_4I-yL0XaxpUq_UsVyCKE4ofW_cNtZtYdAaHXuGYONxdxg-cM4K7CJUWmrNr6JsazKCNqlit-CcZCLLDfYQsD-V6LXzGtfvG79FahJ1LfVmAgBrFXkee8J71M8LuejEqN1sTLsNXAj3CrcIa4TLoKq46VIWNAaBAzYuSFbX6FlFj_2bUqZ68u_RSwLShUIbROzIKnVjQ4D4jt23qgtRLR_OmqYTBfxUUOOWt8sjR3x5hXFpYckyKFDrWTsCrouyHGh1fzy04FuZZmqB-YSl8n57ZA7oUXRrYJ4u_iUwqMMWzm6yrGrbMB1fJ2KatHSYGOz6IxqOh0UGs-Td-r3XQcAP76X_gA2ZDTQ2qe52VaQBScWm8tXKbAEIWNtLUN-t-jYQczJaBmJXDAb9n0EZiInHGuXGcb8kIecOkqq-lTw73ndW4b-0RfXr6MjTg-ErQzG19C7kQFms368WI6rx-VdRZbPeZwP0BrCH9z0uq55KXfxTaHIzv-udVzVPjTTwcCYgbaCgSWYNpnLB99cZr_PFyd4KFQZKJ2Y2U8ozZ0vhNaeLhDLCzr94ymbHvPzO_PDt0eKNIwyup10mQysB_8ERb4KB42Txc6ZQ8eYceweZT8X0VHT2W5_dWFYbmxERsh36BqSphs_hfKR3ZBl6SWiW7bvvLv_fbHFB4RlLDZpxl90Kr0eaKAy7458zXXjw-vZTeslgLBw7DkQCud3nFvExnV7Q=&a=7be8a93a-7a03-4216-b8d9-e773a577f648&j=1":"wdxT4qe5","https://www.zbozi.cz/clickthru?c=BY-5nrBetW2F8B6-wRGZ6aQtopUhPhZyYmcK1cLgtYMPqA2RNUDNCNIvdefCBUd8keSUFSsAsymnqkzahPk_z36B4MtU_nu9E9j_1-_XAJicYhys5tXzD7iaGz5OLA5sVyvyoMSJVeeXPTOYhAaXnOXjR5JCmEAgE6VnQpFeOKRRtL08YEnLUbhGvUMm9Uzvk4ilkvQSNcbs08pRKgoK879auoYJWAP3YuTSpJ95bnuZ8ZUljtmfHY-KqA0NQmMLdCycE1g9EYVBCzZLxpjpaSBEx8hvZNa2-dKEoISzUcNdgH3gSzNwhdjeJtflFSX2gRqKYzjaOv9CpN93lKrAj072YYULCHHQGpelIooGLr6kj3XsuqAFpY0yH4sFrfkMs22XocP549-3wJovlInrV07I84a8XT_ogzTc80YXgk_xMDeCjQ5fhHXNmfiLfR-l4U4LZDlLcx2uxNN8mY7QWesV4N8atgeqZpWFQZRicNYpSLJIZ-ILCEzR-928LsUobpExjOWp6dZRd5puJDtsPSsal7_H-bTCuzNzvX0r-eS9TqYa3bMunEbXVx2awcFMnCKTBIXMdXUxPBbbZeOX8B4M2Z6XoPf6cpFm_962YzFBmH-1pQAXT41QOi-7PFPJoFR9MC88iJhRxMCJrJK8qeMIZt0SaQK7yvp_AfuMf5gJCuRV0w9HpzK4-n6zvMHTN9XJQA5u_Y2C5nvi0vL65nuYWf0aS2c2ZPUQGCQSINNGan52FVC6i9vai_1w7wpCyvA4-my4tafqb32d5klrMi0JA0D41jeLtcq3KSEJv82ybFqVKCvHzVGqWlP9XnhO7T1EKloKLUhP4bmePCMmFRe6Cec3AKAgQ1Tw4CsQrDOKufwdoLU7DhtM8ewsNzszH2S2zDg_22rkp2t7s4p9iy1-pmeoJ2ADjuLFjBEHHGrizi5QKa_H5mOlNzh038MtTQWM-hjozdpik67Wd-KFUBhJj8RpcejVz7siKLuslKXUZVUi7B6G5fYLQ4RlJhU1Ga2hisvA2YIqdEvpT0TV1zqCqz1RZF2oZk_5P9h6QrLDUv-P0xEW6Wrlldjk1ZgmMnu13-aR5hI32cv95TuYj63aRsgiUoIOK6ZoCylMlG2leEJgGEYgmkSYsHxNVdS2-nHOt-cQbS4wo8q8qO_b1oEL6Sz6oLHtfCgwKrBkY3MAIwRBmeoYik1E0NH1SLWq4Yzhi7SYS5Plk6CN_OPrn6nltMn4vu95hoyBCBWeUo7tYS01PMj5gMM=&a=1a5e91ee-67ba-4e63-b25a-fcfc08b83315&j=1":"cNZtlWzY","https://www.zbozi.cz/clickthru?c=-7QEd53Zp_yLqjLQL_ZqXERHoVJ0GV75UbwT-Y4j1E09dyMJynCunbX7InBglonMq1SrLL5Rx7YOHSmIlv4xn_Q0R1iJljAkHTQAlBp2oGSkGejEDs_AF2AFOMVL9stavU6sKXrYwB3OuZBlvUZtfkF-FAO9hEmXBLa0sEfJDekVzfpZMAl9MsdYNbWXvvgoyTRGCoMUyFRhPeiiDiKN7hUiIu7F4IeTN550CIP83cL8h-iZ_IsEKfc4I8Na78-Ty6BCvdJID2hsPZ4jsH_kxQFKv2sRxNn-0FNWoWaNq41BC1HhLPXfv1CGVxaKhFE1yFu_RQs3WivvgGUBWZqEkAAI10lo9S-kZelrGwWClabzdbmVG9DohVfh8Ty_UeQXlqMnGB8FqnJu46_9lTmmbYl3uQDUbL5il_9UNyoLVM4_GWw2QNlh7_wcvfURN3sL7x2g8a-vakb2C-iQCYYt2c0oE3edUrDYLRCUBCk9lLCKnY6qto4Ij8FuhsqWC9IhkENT4qITnl4Pfdwy-EaPY0lnUx1cK4w6rWHg-mezIBKwsHHCn4mSoUQBJwriG-vEIVE8UTfOnzSSSVkq6juSGVlXImZV1Z720pNCUriUhgE2v_OLFQem2-iD1edZ5L2slhg2a_m43b4CQkd_IK0Sf-AQDVAc-OL_0RoyjsdVjQpDRyr-FyBLKk7R1PW4UDELubIN-GTR1Fr5yQcrVdJYDie57VYLE9eVKwuc51UbV_YT8nqb_D7yKccG4W8XsU2fVtZ1zj-NRzcx5SX11KoRvFooZHHKTplAr7Jhn5WmmJU7h3IF-boFfh1xuhPLDw9MpspD7QIgpW6Vc5tGejAijF-u3sV9hJi9S1eTBcSqw1NWochHWLP-cY--6UbMtwVd47VtUAjnYfZO9SXlHpUphRRVzbvx7-dbXQUgEOI5HrLBLScMsRpdJcQdpUqOLiakPFGxjhNMIUiTJrxJyfwpj0ouFZhbeUKrU-AC3Q-y0uayHPgdSSvhkKGAGePqUydVLQPAEMBhaxQLWavmidZWC8BSL3MqLLUHoSeCtX1PLmfWxk4cwco6aPCKmVBul4D9RMNQq5Rv30IBxdEhHp5jKu0ALURIL5keiVc_5gHrM9Oz_oT27Gb6pkRGPSoXQMdE1oD5aKjgYFDPf9z1YKrkJe54zF0k2jFKAn7kwf7_UpdARvff-3uNmVk742kLWlB1p8-s3uk6pFEoRc_qZEH0vjoLExnCAAE30Ii5yEFJIZnF7sZiqHImNv367P2wsjoZ_--TQRAfMBlJEA7015f3OnkD1x7IYPDx8X-77ZzhGRgf75hpsC0drMSf5R0j&a=5ace1d8c-d5a9-4389-ae95-3962f313a777&j=1":"te65LJ5x","https://www.zbozi.cz/clickthru?c=QnVQBM8xt2777xpsaOJ5byoZRPzi_-lNq-S5aNvxYe-S1iMjsnpqc_bOeelCQ-COQoU3I_DYy2c9kCqZzk-11RmJhWIdgQDDiYuiXFdrTZSxxluKAX9SIDUpTeCSuiW_MZ6EtdjMCYFs5lB9ZlkZhbLBJUVWZ1O8yY6Q-kiPSwyszxfFcIvl_uP00Dqa7KYnqTslcVNIzIjI5j4Q3uqxZFE07AjzUez4EFMCQu_6Sj5cS8FIYemSKCm_gTJxxmekNU7amddJdGuJv94mOuVz3ZpSkH80iv118lDsMGdpk-3qr44gGPAnRma4p2Q-4D8usWrA8tfIg9O0qkewucs8VCAvZz03VPATbC0Cj4qezg4Ep7MAPMRf4xmhac8k4T1V6K0_X70E6DjmUMyhKQqLMV-MDQefalOV4DSnRTgqqv8dMCJ6GWie_9WJWw5DUPpIZ2R45LNB89g6y1AP5yZci0gsHLIH49x_jTzzHmaQR3YqXevb6LYzu57OqRlHSsXw403MVyiwO8SZuTqtPlesA2Isxt92MbYD0VXUGGnPJiSBhzjjse9K62MNFSzlrbU1UDZD8hlOq1-yacixphJ5_J9An8VcG3Qaqhn4cbUwTHKVhePrEZLgQodUFetj5RbODv7McwaxRcMuO63ZNtrCx85WE40YhR1bmZfDMnWu_uIOlN78FVBEpKkv3H_diQyarV0ffMTCncK8BDjXA7HxaUIJp4m-_X5DvZsm_yc2GgmRpPaMfJRgTog0CkMyZv9Qhlt8elA-eqrcwhr6Ndp0nWum_ChhfrKKqdIC3dxkZaz9kveb8kq5pzH0OHBYUgohiZIQR67RCdMTG4rfymNuAaJYs2lv1E_m7rJI_leeC3fdSiMG07T1QJ6Kg4lGaRhAzqi0bMp2xCXvoeJVp7wI0ccgromPauOdKAzXh-292us6tTQAZnddMOoZ7BZwZuwtb_NmDfeCw7wR3eAwcRY1MqHtXTFwPQ0o1hDQ1tCLQgQcr5eIeFtbYUZvmA9CsjTDCX4qmwD8-mqDtCqhMInG5ZbRscrMJ9yLuviZl655gdM8MnHyL1VjvdfObcyePVCuxW7bIpll4XsSGvXcPN_0kUrjRP5wla5NCGlG1W9lkqLv6Q3pobOZACrpzYGVPrSQ3JpKPBIo06AfwCZ2ECra38kbZE62gHUDj_ieHrclw5I27OVPpcKJtX3JICPEVhVPpZEl55lhho8YCwgxdNJ8_0_AzVrlrFkGR8sn4w0zhxEVwdydQKXCejzkVx2MA5g3XKCRZHTVccLMk6iLYs8TL5-Yky6wLLTH2Xd3uEQKgLasexvj9moKQ_u-kFe6eA==&a=c002c92c-03cf-496d-8536-023fc6d0adfe&j=1":"bY9VrCw7"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"firstRequest":{"firstRequestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro","eventTime":"2021-10-26T15:51:58.641838093Z","featureFlags":["first_tvhint2_tvhint"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","layoutElementId":"app-root","startIndex":41}, {"i0":{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready","willReload":false},"i1":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["logo"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready","willReload":false},"i2":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["query"]},"box":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready","willReload":false},"i3":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["user"]},"box":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready","willReload":false},"i4":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready","willReload":false},"i5":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","search~0"]},"box":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready","willReload":false},"i6":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","obrazky~1"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready","willReload":false},"i7":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","videa~2"]},"box":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready","willReload":false},"i8":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","clanky~3"]},"box":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready","willReload":false},"i9":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","firmy~4"]},"box":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready","willReload":false},"i10":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","mapy~5"]},"box":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready","willReload":false},"i11":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","zbozi~6"]},"box":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready","willReload":false},"i12":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","slovnik~7"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready","willReload":false},"i13":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["skliktop~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"3264836031143331906","callId":"f2875c36"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready","willReload":false},"i14":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["skliktop~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"5215597520944258849","callId":"f2875c36"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready","willReload":false},"i15":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pccategory~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"pccategory","key":"1409","callId":"fdb01010"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"pccategory","order":2,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready","willReload":false},"i16":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"254e1d276d47b6f7","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":3,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready","willReload":false},"i17":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"1daa56e476fd5dbb","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready","willReload":false},"i18":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6bd0e2162490699","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready","willReload":false},"i19":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"ea9b6596a287bb6d","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready","willReload":false},"i20":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"obrazky","order":7,"group":"obrazky","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready","willReload":false},"i21":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"bd1392183c472d33","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":0,"checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready","willReload":false},"i22":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"ad1bafbfb110cab1","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":1,"checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready","willReload":false},"i23":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"8ee5e1042ee6f932","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":2,"checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready","willReload":false},"i24":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"8bd631306d5ad85c","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":3,"checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready","willReload":false},"i25":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"433964e3b6c8ca4f","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":4,"checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready","willReload":false},"i26":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"b0f458aeefe76214","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":5,"checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready","willReload":false},"i27":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"42719f2e013545ad","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":6,"checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready","willReload":false},"i28":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"1ccdf937c1a0444c","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":7,"checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready","willReload":false},"i29":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"cd8c0306e4d87d49","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":8,"checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"ready","willReload":false},"i30":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["obrazky~7","result~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"a128dd652a3001c3","callId":"b91868e8"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":9,"checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"ready","willReload":false},"i31":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a4b63b2e176ff256","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"ready","willReload":false},"i32":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e8db3487cccac190","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"ready","willReload":false},"i33":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~10"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"158221baed1b6021","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"ready","willReload":false},"i34":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~11"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"780c1a6a312c62ea","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"ready","willReload":false},"i35":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~12"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"504c8fa9cd5ca8f2","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":12,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"ready","willReload":false},"i36":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~13"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cab33514235614a0","callId":"c2efe140"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"result","order":13,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"ready","willReload":false},"i37":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["sklikbottom~14"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"7265524657451383509","callId":"f2875c36"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"sklikbottom","order":14,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"ready","willReload":false},"i38":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["sklikbottom~15"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"4030351348379885097","callId":"f2875c36"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"sklikbottom","order":15,"group":"sklik","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"ready","willReload":false},"i39":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["relates~16"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"37a796ef"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"relates","order":16,"group":"related","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"ready","willReload":false},"i40":{"hiearchyId":{"zone":"right","namePath":["product-advert~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product-advert","callId":"c5aa1bed"},"requestId":"ULSGksNjsE_CBKck7vro"}],"name":"product-advert","order":0,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"ready","willReload":false},"i41":{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["links"]},"box":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"ready","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;first_tvhint2_tvhint&quot;],&quot;requestTime&quot;:1635263518649,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;2e39a51b87ef2f18&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:false,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:824,&quot;groupId&quot;:1592,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci-A&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dN5E45ho&quot;},{&quot;abTestId&quot;:823,&quot;groupId&quot;:1588,&quot;groupName&quot;:&quot;tv_tv_nad&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iaJli63e&quot;},{&quot;abTestId&quot;:782,&quot;groupId&quot;:1530,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mol6GqOW&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c9369a48&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2BAlwKZN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DKif1wtO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5aa1bed&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;vKdeQTkC7ZiSFBH7XnhKMLmY4DKs6axNFFPJDIDJ-lCBngeGxQ4OoB6Tz-YRLgWqbWCwFyd3O8gZnlbPK_XM_rOAml6Uq1j1J-5iZdLqm6teKVsUJ6un71jLGa3WdHeoH04sKSz87UrnR9k2bfr2g1Tk71D4rso96rgBEvAb6CB2dLK-_ahRPGXhVXSy1Rda4luzRt_s1Ffj71HCtBkRvBcRv-TUN97A4zf45t_rVZmnUi4pNoHuX48lxLMDF1oBXWW1F9-25TAhSa9cfEPJSzW23Gv-TqlIVfY2kzK_9c1WngZkQ9oss7q0fZEi7EUdmabUvvPziLge5M-EKxdgbCwLmVM=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:168,&quot;trackerId&quot;:&quot;8e300c06-1230-4a43-9aa4-24a7e95a8ff5&quot;,&quot;version&quot;:3,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=%20podlahy&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6602020047f12609cf4b3a6e68282a1d576e5cac&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5aa1bed&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aHBW3QeF93cbeYhGVeTD2XxN2KmLEv7bCEf9k7ovQCjaFV29EpVs_49mezZdOVF7Wk5MvaSyaRyXRHk9LIBqODmtctrSnFVC1iujOfBPIFQ4ahZCT-KNSEF2d_AjYPLv0436IGWOPtPhtIP21oTp21N49rXR4cZe4iMHvCiypSHcYrfpXhKzRBgYmj1ZmkVhimVREW7Ex8bYeConoUVea98nz4Fq26fSpWF8Pxu8CPM8XzMjlVHpvvloeuG8ceFjR1JLzvQsG3JgB7KZcZgakjWan1KsWK_Dk1c2xDIdX9g-I_GlAJ2Eb8F24ax_OI8Ilf02QbdKzjWDLMW-VOI6dVtRF0sZxDgbn_nC8ImAFpeI2-_HBcgCm_25HmNMZjgC43vnhAMl02MZhor9ZvDHSC5SMT4BXIDwLJ2QtywMNLnhVgrgfuOXoAnRrHuMm9ZuR3Ra9DULgt38d8CQFed6uRNbHCdBJoJtrhUIpM2r335hjIVU3qWBGlk42ZG81UL54JDcZnkVDIMXtAMW4E1id96yjlJ7DzKq8aFZiuu6XnopSLCyT3X7o5a65jyZdupWJJJUm8RZmDO25IsRsX-aZpmxpZZTjW9mBd8w6CH3koCxgAPsSOOF9JbtJzJItaHZU-N4bFOPzqv3l7MJ7l4AgtOiBUb1wzrMgqFIVrtuVhyoqYbEoNbHo9AsA50dIq2tgQUDfU91qBYWL1XBqjDm1QIJdIui6oG4DOn2RsmFwjI4LlPyGk3LVO-IxIHNHXtbLwFPx5_RZCyT-r-yGScTjxltyF5J4E0f7UmRxiV0veiF2X8xYLzm8w3Dqq8gdCAn3mNoWmHikPh4OQz-8gr3SOQ7PXr-YcSHO95i9s4CEQ7gHs29WUOhRhV6s94DcjW4AY8iZ6Yoce5xWv_PanCS2kccY6Pf4h1k8_ElrAQty7GAO1Ewtfj-HYhweXCk1xePrDS_Nppby3RkHp4hhDEigBrc-eMXuKrCFPluEmqwnMm1wkUqF96L8CrkyYalDNGCRnFLh4p-QXnj6JkCFGmGWNu6a68HQUDJ9EaVy7uuh2EgQ4uoxIRhoKYMWhdxNtIwqpo7Ev0BYnFk8bwEEDgzVcvPCAXD6dlzdglbDG_Reyrhl0gh4Bup_zS3InUgoDSp-n8ko36GnQAEgiIM9G1sm7xwBwQBHcan_iVeVjHsndVjjHwzCw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dubová Podlaha - Mallorca Village&quot;,&quot;experienceCount&quot;:780,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hAGJ7r4N&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;6602020047f12609cf4b3a6e68282a1d576e5cac&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bXjs6dh1iZLXnG7--cGDY8j4uymBMl-Al680BvdrxIobDxLIsPUTGoddsEGWJSXX0__M8DMsHnFyTXzJEVG0Mi7s9G-ODWFdnGVUXXwlQOROlswh0n7cX53zMc2wAK_6LFbBGz5m-GzYp-o3Kq9afbtXFXGJzwqE-T0JxyTOcH0_b6s48I6DSr_I15xXJrjxsVqv6RpIRklAOXNYT1qBxJg8BEKPnggtN2hdl3uz_FR12I1WkBs9mI9KIdGP65Hwy7ekRnW_AjaGB0r-QFvZrGiDpFBUtEaVzIgkO8JaaAuy_5MdpoBy90E9jcdEVtaNixQpj-yu50hT5ye2rEyah_GkMwff1it3WPRebRHkhDfAZf2HWIs6RO94iLHlbr1aeMnNWfX9SDVHSBEtRNuEnXGh8y0SbKMaHUaJCZ5gGfvKPPIqcItPa2ge1LHEe6EoBViduxUwU0mV2wz9-O51Mo0MpkNpxvYqxISzd0eVcqjUTBxuOa02OzTaoOkhNG8DNdLEd2JvUvArJYq9i9sVOmpLu-TMTDMgP8UMoiEJLcO-BcKz2bomCBz3NhUlUOMLn6dyXNTlrF38iGEOvh1X5yQR_E6AduKsYGq2pesjaLjICckEfaQzwxF7cxLpxCEkw4uHKHSOffIyEM5YWSDiF0fjLZpIBdDRbAaEufZC2o0iwTi_oLWGsFlo_vhHEzWztL8L0CgmO1si3bCKcUV6zhRcKH7DWu7qGwN3klNmZ7RGf0SFAItGijWPlzSK_pDQN_c3iBVwzoi9EJIqMTtFuMoesfTwezv0b7HBEj4rVk1sM7l0GGo99EnnpuXu50ZIXYaT&quot;,&quot;minPrice&quot;:148800,&quot;offerCP&quot;:&quot;4dTsU2x9GzrsEtXc4e_sEg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9266597160633839412&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:131019,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;17b5a04b-3bab-4b2a-bd87-f1578c4e2e5c&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=3E8I8NBHBbTz3_pIxM6bh-QQMDvOi5wrsxS9-pdWvElMwi5Q7yPaC05HqjD51r5sFXbW3MFXwPoY8_e8qWJAG2z8Lu24DSIILZjA6A3bU0piTVu_NyBbBaoEiYvViGHrsCr_pxH9qhpHORW8L6eP211HE_Fgu4GGFXctR1KfSf_P_xr21IsDFSwjb6iZTwyF8FzpWxM8PvtfsK64LEBZMmPJSKHlOoRQVpNDHGqGmVTude5h6EpGCkQBFwisITb38r47YpiI0YI4EZP7FjT5iU3FKw-4a5h5aZnAjJKo-eDnMY6Ao65Dihby3ve3MCKTfhb-J_DnPL-a9iPE02_fFJW-SczwGBaPWv184PYgGE19FNfoCLcqv69wDWaxFjjzSFYRbyIixghI6kz-hVArx-UQQ_NSZajBD5CRRBW0gX_xi-rGkY2a4fBlOAX0Ka2_LqDw2Ek1VLuQ6eQgNTVievBLVYFZGCRUS-qjjyxFh9Mkd3fGPmnlx9hkar8tk4qce2arKJ2Nh1i6gftNTvqm6H4hQLvOr_-KIwJBPcElHBmZFqJP9uRdkRZJclIk4eB1O3ft3VlNwXvE0lzW1XX4Kdp5pRoTRrzyZRlWbuZN-cLjwWqxJy6e3gk0s-kq45r9RVQqQzArjEdMGswC9xE1ivtxAWBGuJlCEevFFfBg2tfssj16UvQgTHjOcMVf6WxERYgPEsmOoVb2DlGIRJDSbUgA9e-EaD2l0x-LrCt1jrBEWYLogQcJ5eFgtkrlatGTLda533uoZxgSyQeU7fjDr6FrsxezjohsPRAoq01ULQRMUQ97iEFyGTjcdUqdMlQJEKJPktGsRrIztEKmG7DrfimiEiohso0WShR1nCmHh8e2nN0aHpQqjR60j8IogN4qcMJcNxNJIsbco2c4eBofBz4xLLOXXPXnCX1tjU67l3hatm8Q2slcA6IrT1uyhMwHs6m1zF7akUrPDkHbfg-Gf9nRmsjojzirwSTn0l74W8vZrXG3P6pw2I7JvVuMt2J2glv18gkegtzPHchyTCg4x8Ulh1vZybgzuicZ0oJlpgFuprn8jnnEvTYbWAZxbMNyf6oOKhSKn-EpQpwoR5RZINkjDdOsO7z8vcNRbcF5J05DbUDabJh27SXFggHDaToHeO15SM2SCrbniIB3Uoc98acwhZ2_2w==&amp;a=17b5a04b-3bab-4b2a-bd87-f1578c4e2e5c&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_GP/Jy6JIX.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DP7X70jF&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NSELHWGQH53Ygy7Im7PgibVugbKdp-dLOuVYqCglvJBGYv3V85Tpuz0sGrwnbiHq6Izcu_Mfpitua2vTWy5WkuWrI8EE7ksVWbORRCjzygMarg51kkvMzJVaxNKpGbwaLX-O1eo5L2sBw-BQ308FZnIr6CN4jZzyAqltG88EyHS5xARfQmX44OAb8Si9v1P-kt0w23pGylJJ4t-g5IMFJKWUcThXSksLVAI8Ghg_NXzxesTbc6q4Pl5OKZjqmLVW0wavI9HTa9BY4hHUbd-xiX4i08F35JDnOx0b-9CvXa8ZzhDKibgzzf4X-gM8kdloqMYPscROIJXvjnKtRV_9pV7Bw6MRL_qAH2RsJnM_tNVXDxzHVceaBfvTSMKglwqOVBjZaX4UlvQOK2hnn78tvj2GGxVefzIDNQsJfjF3mdaUS3LMBESeEqWIZCA0-gekrEdbddph9UxlHf3azOICscvRLaROHwzGPFRlJynRFYs70bRg4MKRKBTJ6hdvap_TuzBlrJwmkl-DxhAnRbYuqA&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Dřevoprodej ISPAS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/6602020047f12609cf4b3a6e68282a1d576e5cac/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SJS7wMMT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;660202008e5443ce1e47444f373c024e42406fba&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5aa1bed&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;c66zc3GKnh2gRKQOPt01uwxZgR-hSDu_rc2_b7qrOXpYhM1aIYR8W8YTjJ9-EfvSKJb00qZUiRjpcG4YbGJVjbLcQx2YHbL9j94yJ2o8rizZORVTngCRDtkfSkG8YKv1ZmS6DKPEq6Qlh995XVaYqQ-Dne3vVTyzqOHMH4I27VJVvZGxUBemN0aTHVPy0WQa5rQU9EcYKPHNncY7E1GLuCsClz5oynXRVJoYLl8njBoVw0wKPEhMDF6Kggf16jLSWvOyim3uMoDExfYBI51Zqycv2oSKAn4s3M3QWpAZ9ozhzo1ri6cokt4PNdht3DHGGy2okz-8ebTAgDmyLxSubtllG4mqcXFTgiQoD0vaPvYKBGdYLTct6_VLE9vTu0OF4ACYzrR8j8ty7nDdDvJcNh7t5DOxG4XuHt7JUYSoSJYB5a7uLJ_fieQuZG0FcIa2WNRaX-cLGj28IZD1s-XZgvuqtfO7x8ESkspDFuDveao29dul9yOV-1zlRHA-ynUstplZzsHcC_gqYRumbJPMWKSMy24RLOj8CF3Hz2IA-ao6QTlc9jCQPXCSqXCGg6Fnp3p1OXwrcGYruU_VHkz3n0GUwPFSynK6zyc1vVQTtX1653tDQYwsBka_6ilM2SnhoNAQP1jXPeiJx0cCcmGTJLb_WF04O1Jqt36aqNC3IsgDgO_bQg2TWJFrKsa51oQRBZEAgZdh3id3ssxvYp5W0U4vrj4sp1Wh7BcQoAOipiHxuKCVolILIwyoJtXgRzJMSYZ5dsCb1d-4FWGLhCFHxNs2SamL6TuqWa2khDj_AGdGk1D5MmlHgVti3vpe_c-OXM6jhs1_i6ytvU0wOlOYsw_N_iz5Nd8pfwXluvlE_aikbzvv6urb88cbFQntBxTaU6qXbCCIipXfrSpLgqAuQZVHcKN77OxQWzUB0U7K2HpB5PfdK-n8f4ret20hV4CRI4x4lw2tmdxBGn9qLo3NLpmQqSOberRmoyOTeo7EI0Af8vtTsEsL0ibs15X83aK1agnsHwBm2OeOLT2QMpr-lUGuxZzHE11BvqzbPVNID18DHDAPq4OhXTFRdbGpKy4RCQrIREsjzU81iiFKz8vCG9tEvRSTZVWQ7tm0sWiilOjgFRXcf4SJ1ZwiUDVzwHAwxvxeckPUPFR13LmZQs5KSII=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dubová Podlaha - Verona&quot;,&quot;experienceCount&quot;:780,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WAdZ94Qk&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;660202008e5443ce1e47444f373c024e42406fba&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;c2rZIEvWkeZ3EDI0s3-Kb-6IHGyHW6A8hg-0fVQEMEGJR-BA49i-jii50WxmDvVEJTOEB9WHszmVQxh_ZaecsbQBLf39fOH6UQaj2GcjzwWPSpwFMEDbdiFVoWv5p7RMNdwbzYcES-LnUg-EoxCbC-muPcZT-x-54u7042ZkALKpKSUXIWpaJPtwkzfLXb85WfqgkJWfW5xgJaqDfTZiDTlF2RYzxqHd2ODWeC_OXHwA714sVQRUiayBAMHyRJk22f-talMqvK8reWVL1oJaid9ERHzntFQ8ntqrIU2ltpmrigAjB89QBnn8iRCLOgx_AWTCZxb_oTA73vm9UuB7p4pkjKf9ZLoAPHlHgNRqu2RqggWqPvCwO2zygZuuFKI26VxmYGbYmrji7vLsR7PQNi2u6AHKkDXSEEGnsI5-20uemM7guRc31lHWttN9Wr9Y_IJa73GvvZZzgJ79C_kyKogK7MYr-61Uu6tLK5Um2VUx8yHsJ16_zU_C6hy3f2PhvsdR4GTwyo64IDbxGa6SFBTeI_9805iOdOk5iW8sDfP0pPmtim7FgfY6ecq-MabO1MJrfbuRxCA5O_dBdFN6w-KK2g2jIaT7Tc4e0A4h-rKKT_YI3BKQ-RTa1DgKgVNCLhoG91wHA_lk6p6e3kXVlEQ9IaONIZRoDn5eZl6KycauZT4LBx20USTK9OSYa75o8d2rHu4ztnsw-0l05N6Owx4H-h0TXibqtrzW0b0BM54yhn4hmD1RLe1c0CUr9uEHdLU1RNyFLv0fTxXuXRPeCuO5yWx1QY_vd9G66GnKg3Xxs3_sCSaOY6CtIcsPApR4hntN&quot;,&quot;minPrice&quot;:157300,&quot;offerCP&quot;:&quot;2GkxQ7pZTIL8_YuxS550dg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9266605637372838270&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:131019,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;49d69d73-94cf-4e14-9e5a-c1408c010740&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=TynpTMdulaiH6cjuIpRYU7psmr7xyJtizsn-ieM9lNdvfkeS5zMe1BzhCh0Dda9iB3RaENux3JWWsefZObG3rH1pguAfms-z1E56_0-9PlMUpUlTOc5flknVykzE-KoKkTgi36mbkvJUquDM8kpUcsUa39S7QuADkQinHUixllCGqkSQiL14MiA2WE2HDBC0Fn2OYNix9Tn0CkkiQf6SiBan-HdsKLo2BVUsqabTG8lHAEGf2ZfupsZBsGqsv0LsTq--TzViItKY_ucF9opzY165SZJgiRKFKzWIsRZEd0ybwr2dPhOL9t1fNL0HydlbaIRCcEKRh0pdRm_m8sW1RVKLIdndO_HDghTDMMYAVraeQo1edbaXASL8rjbaBC1t7qsW4kA4KTYSInpj1_m3UQJoX8RcdldVcLLX5s-xQmbpSY4lwSCKElsIjY8Bo26gh3Xe3hr99JROs4YmzyYdj8PsvQ4ZDUswTP0S1f9uu9Usrl5WOoQFWxqJtVKzFvdTLBEnCDTBqSYsp1PBZVU70zqAC0NKFSctM9VT5EKAXai8Y8hNIB872Eui3B0QSYJsPo1RFQcNmHA3C2fnvY8KTeH3KNzpGzqWRLrGfab1PnB5jl4LSq0UY8JtOFFXs5234Nlsj3zjf1cp23uvG4YQocOkA8ydTetWFYTCe4cwi1fIAcw7ljPKOFUbgfbyfvyb3-yzxouhoKp0mmWc1PpvtMPKG-YAu28FFAXTe53ZJDNJWCmwnBDGKhhLyXH1g4uJkMxnTm9f6tGL6RvbHuTlmVtrJrnGbZ4lsUarhAxpxVIhU6T90VrAkHvt0HvDAQPV1OL9DTSju0c_TUXDs9_ylYH892txXEqxbJExLdB8JjzUhZQvc0mVgD3qJKQ2752GRpjbLAuUja0Iv2TA_vhbGIS502cxt9kVp8lvoeHn0tQlDIiMt6iE2YmaD4G8c3XjmEplcAWdudLH9TRQh5OgDP4N4Tefrk31K5rN1MuhuyovidmXkb_6UWZwWx4a5mmnUJ4_QKmtJF_jUkqZdq07jeGiH21EsEjdus9wjaqAYra6NAmxLw_pQrYQS9kRzYzc5l382s2NPT6ROt4C8rdDTVFJveUovC4M9J_1apm7qqkCdDBHg0b4t23-V166HLx84ik=&amp;a=49d69d73-94cf-4e14-9e5a-c1408c010740&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/qWAJMx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UuLagedQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;uIeOoap5gDD15IKhOKbiWwrm7hFbHtTwmlJiVJdSyd98ddy3w4JzSxm3CZ1uc2v50FP7UhmXgX7HQKy2cxSPzZzaLkY1uA5N4XFrv_iWYspVmJ4ZIULEvwTRVOUeNXJiU8GCmCDrw12yu0hF9JI-tiNqNhEX9f8Sn__0TAvQ1EFft_c_CUhn8GmZOGo-rkj-2ePO0isKf01iQiuHvcouR6vJ9FdaildYE24V6gtVQT7Af3SRRsKP8-yx5FXOXh8YKB4FImqT4IhKtM4x9KUbFWojRa-kQcZ_FJGfOWnVYf8lFwuRLo2Q1OcLXho3f9uc-zuUDWW_sJBD_qPrlOpfvfX6wV-nCaqCjlNU7QTrbUgYsvKuzXVm3t_MziYEbjTbtgd_FZ2_2xdZ4ntXTuC2nhUfm-Mq5hfvpz2O0xZZ_NUkzJp30luDezTZN06tF0L572P_M7Ja1XOhkcJuQvoyns42CqToAuladH02oHrY-QXSaYeIEc354xgviNy_JR-W7C0sIQNGpxxAM2mjnITHFw&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Dřevoprodej ISPAS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/660202008e5443ce1e47444f373c024e42406fba/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6B0ZhZ1B&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4aa00000b63237f767d06ccb5387c2811fa3c46b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5aa1bed&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;rfOLke9TnxIW51Wm6nmGbbw9-z6pQBgJ5Kgngry95Lc_W2gWYJn5QpEyDGnyePFhh-HTlfZ7nPYBU6iP2bLg8fK9MiS1U6sDP0cabpWDJVFZyBjnh_lqlXw26SlJ9ya33PMmr1Vl-erOW2Ig2KDdVu8YE6eFy74L00adUtBtVCcJxar-OJjEq3OvIuagJ-VDVmCOcMo6WSq-TuMK-n2wyv8zv1E_57Spjx_riRE4mRULKEdODTFEXDMO-jgCdIeNFIec-z7DhBwB2vAwoimiJ0LzP0w8X9dTjF5eMMs159utywOvZKzf8U9SCZU-tDUZN2hj07JV4djXRGN1_-4zKRMhw6QtiNzlW7CEOhUuAZ5zQ791_Ave_sLltzG4ouNSnWWgFcG2p-0j0WmleDg8VE6BK8lBpfUxdlCzNwSbqyZhhZYog2bd3evnQiLIgzXkTpcxO8iZmMif5mlIPT6ThuI-RCWXwW1ZBmvAYATVVbLAN-rglvWnQv1048THcRXYXKT6vDRvCLcriBX0GTDQThTPQObvQow6NDmA_VI6GahaRDNePfdx4UhFl9g2mIpTo22bHy9AXDiQ3yRSAY4efUlQqUnQgiJfITg8AB-cf86IdFvGM6efMGxZr6AXWXy55wYjWtdnfheWNxXHdbSV1HgWyAoAqucpnp-nUgX7M7EFPwAdvm7vBVK7-y-fVXTGgFrweS5e9GjAhJXwlJ1_Bi7OejrjCmV-xYNL69IF0zZE9qDve2j1x8isQXzSj4GHDw1U4RSx5NtdaKK6grc0Q7xOZwSGC5F3bL0O8aK50CA0CKA384VH9ibbqFE7McMxMuymN0FNrqw6UdnbcgKvHaI4RtpKihP2kgUBg37U0Yflf4fRFcSkHbJHunwvTQu0l9v71Esp3jtGCEYYSZHK29Emx1YTJxwMSHrogRIzI3RZPVpvDf_J8lHuliYLPis1GcnEBWqW0yFq_Sg6-5FsoaWP8S17vcMdON420a8_jPkQB2L3xRp3t-9HHi2mxl8mvDg383GZBGZyorQ2RafSgu6GtEiSa1qaJrjVzH3iRg2tFd0o2wW3K2wyfS4B94y3wdbyXhDR9AFkW91lBYytU5mhxGaJC8YgfGBH4O6HOsT_uL6Yiha8L2C9jZAwdEmIq_RdlRP82abkeBxdTcrcRX86rHgZhrDbaZClWKKULAXY_o9Afffx0VYOe0tPMAW5ldmaEuYbSldPPGV915t8BKGl2Gf6-ppGkv1R7zibv0OhUhGjUslfEHqYkhE=&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:19900},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Arbiton Dub Dakota CL 108 SPC vinylové podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:386,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;voucher&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lkWxuBvZ&quot;},{&quot;text&quot;:&quot;Podložka Rigid&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_gift&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7RipVjny&quot;},{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x3sCSUXt&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;4aa00000b63237f767d06ccb5387c2811fa3c46b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;A_HNdC8LnVxl7WvsVgMLol89Rg-QN2thCGTcXGLqO0Es6UFbyGLCDPZPIgf7VxyKBK1pNUT6NL_15-mF2Pb6kq3vr9JKsLVZDJ84AkanbjrAvninTMY1lx0WowbG_m9oh-sSUHX9-6R8ESzHdAgTO00fJt9g-q9Ndvn8BRuuwgQBnFX3Zesdj2XcrYiHUHqjqIhcKv4f49qBxlpoKRS7FkhWTpePB367hOqItveo8w_EZtTYMHTr808659grDbsk7bevEZFWVKcWjLAIeQpWZmMSB9KCvasrUH23ndpBOsj2-T3DPRbxLmxRIE4_b_JbRlqtJSIUwtT4IJUAFi_3it5XWE-PgxyuKpN9oFuOiRACciwp55scUudAqnXhRLXVPw6ssQAIY5oeOchYpVLA-0NATj5X_QfVFlFQUSGvVGonAy3pNnr5ASP1u5fAXQLlqlf8LKR8Op6Hzt_H5LuRiKnhTgn8JW5txdcJdxHIL_Ri3HqWPpDLOVAQHOJlm5YDk4BMo-Wp-l306P2NvTaBG_VbqEqisG56Ubad5cFFW6cWk-fR8B3UnpZyUPttv-b85rxhD7fCo5f2zptmkjJjYxq0njLhfYifxuhUW--KKLAdnqg2dbHezUiKHSzo5A84BZ4o90n090ig-uIDt58a7fc3sJOS7gNwoy2_tDIKhqa-BspqoPFQdU8GtPENAPRD0caDkk1G3NSefpn_vWmUQjyiSlsiX-A04uZ7OQiquyw0RD0aKYCFeybC-cOgxDZHJ0O0X43R3XLjTFg4nZQhZaFNtGZJIiJVnfbDiZP6gCGj65IOdAYcLbvHMc-qf6LHu7-srBHZF-SW4nhhkUUf3Z9iIOfDjwFANpnZ2NzFBExxtNzRrE8iPQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:82600,&quot;offerCP&quot;:&quot;Hb6UD7yb5K2v8GlZEb2v5g==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;2887535330843654955&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:40692,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;7be8a93a-7a03-4216-b8d9-e773a577f648&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=fEQkwtXmfakRYYSf0Q3Xki2sTpe8xYGSgoSM1sxhJTmrCdYiKR6nRWwsxZu3IRsd2cNzjHJpqORc4P_9AL0MUsWD1SiGemcp9SFGVCdWvzQwgexmAjWGDE4fuxcbo9YnKMhWUzbWck4L98w0E2vRRCmAEEY2zjf6mfpSNr_Uchdp4tkRrcejd0km6C2-R4t02gV32rF-glPP_tCusziIRGxzXKQf4isnq9_3Q8vukHJo9OX6aatlOc_TUi7ZzdgWk3RYBakAzHmrkrb9V7jMujyTPpW3QHWz_4LmAk3uAvaQGHWF3FoVgjHGWY4zK-PhCOQn8Nzpe3Pz5Fv0bj7EWItZIcjggNa19KHrnWzv_-Yrus_JVArJ88uPiXQAxy4iUaRDOnXnzaEYjkvaLLB_TMVTl_B8Dllpat02YmURQC6TJa26VtAXlUISmkC7iidoqSYKjxCbxVX7UKDsI2v6vkV4SwSSSZ-PMUVgQ3llLQPW16IPPCX0D25zmXNrrO7W3fxOcT8-M1dZ_4I-yL0XaxpUq_UsVyCKE4ofW_cNtZtYdAaHXuGYONxdxg-cM4K7CJUWmrNr6JsazKCNqlit-CcZCLLDfYQsD-V6LXzGtfvG79FahJ1LfVmAgBrFXkee8J71M8LuejEqN1sTLsNXAj3CrcIa4TLoKq46VIWNAaBAzYuSFbX6FlFj_2bUqZ68u_RSwLShUIbROzIKnVjQ4D4jt23qgtRLR_OmqYTBfxUUOOWt8sjR3x5hXFpYckyKFDrWTsCrouyHGh1fzy04FuZZmqB-YSl8n57ZA7oUXRrYJ4u_iUwqMMWzm6yrGrbMB1fJ2KatHSYGOz6IxqOh0UGs-Td-r3XQcAP76X_gA2ZDTQ2qe52VaQBScWm8tXKbAEIWNtLUN-t-jYQczJaBmJXDAb9n0EZiInHGuXGcb8kIecOkqq-lTw73ndW4b-0RfXr6MjTg-ErQzG19C7kQFms368WI6rx-VdRZbPeZwP0BrCH9z0uq55KXfxTaHIzv-udVzVPjTTwcCYgbaCgSWYNpnLB99cZr_PFyd4KFQZKJ2Y2U8ozZ0vhNaeLhDLCzr94ymbHvPzO_PDt0eKNIwyup10mQysB_8ERb4KB42Txc6ZQ8eYceweZT8X0VHT2W5_dWFYbmxERsh36BqSphs_hfKR3ZBl6SWiW7bvvLv_fbHFB4RlLDZpxl90Kr0eaKAy7458zXXjw-vZTeslgLBw7DkQCud3nFvExnV7Q=&amp;a=7be8a93a-7a03-4216-b8d9-e773a577f648&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:2661,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_H2/uCiTMJ.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4truvRFi&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;CCIS3D6YaKQn9h26iWOfx1UR_gTFl35jxyso9Ruo9a_UsuWb-z958IjzXus3xSRwF_p_ylsKZWjEP2QLX8JSeqXihaq9vuuK_auU-LNBzsrEfEGxM57FD2V6MPKQfyVHbmyZrvE90KdZrQI2Gb08qO_UtTDDy4rLEof03jECqs63TPLmC3EKpnrXDM_HI2c6JVW5SKjJJ8E98IFoA1KsGsa5wmSoEUGFDNHLQi_ggTjAMHUENvm6e1iVVw0s97L0ElbwiW_hf6J5oFHNti-4ZEBbeH4g3bwf8AXqD75FKHyPNhR65K79Q-aMjHIXTIr4eCDxRMEGR4xCBmVYXXh_uRXHHTGtFhndwOvnGhx2GAf-k7Ku1CQK3ZlQqyRSGk6aU_i4vss72whfe3GBDaB87e3hDT5MbE2TZ2BVo56vtRIXdiEaKXfSY2ZSw2exSZOB_BAClXgUbE_kMW_gEwHkoFbKMPq2tn6OwIt_wolo5NFkpcMXPBIBGbWax64AhLXBZY8LVs87fm9AxkZQwnuwnA&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Nejlevnejsipodlahy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/4aa00000b63237f767d06ccb5387c2811fa3c46b/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;10347104541248144240&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;84RpbPE4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4aa00000082589330655a2207eef659a98576a40&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5aa1bed&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Qqkkr4_yinHO15ZrDsqdKaJTfUHTqudbKOrjtx7-68L1jogvkBX0Fnx8MX5LgKlLPxrUTN2tIIdEmDDzw2F-zpWsOS8S2ZyeucLiJsgNgS1q6rveAACXZyKbq7bUaTA_MD7aYOe5MnmjcSl8di9yWy1rbFr0jCgykdO2CqCJMvKFG4DS1zIyqH4d4mRSATDoDBvSRAsOaRZoqll9uxW_CsYV7j7zuUiFaiwDISNlDoxDXZ7mJXau12_1RcL25HG8zNAZ2MahG2yLAIgVqGPJnS0IimXdW8gxPkTHEZi8WoDzdHyPgEPWrPSy0kQeSmnPu3NaFH6KwtLNHGkXhaNBhzBruRmiq7p1K9-f-Y5kqWvdfpVngqNMenrdL5iRRynAk7zGKb-FkMaMN_-TXLaE87hvzU_GvmIOlJmQmqJvggSl_0vMggvQbiw3mi4jqah8f3hk7V3GvFwd-Q_9LgDMc0D955udDwqFeMB7Chvbn2dg2ppN8HcTZsYv8m8pRCznQjByC75IpvTZaTqkKfs_OAuyBqJR-ht-ztDkQ8hpoiBBysusHb9mvG96yOFATNWyOkGJU7uxA07vvtdNvhw3CxGsmmJhIMgm2XL7c00_hplDw61hBRE9WKpVeAgI63TqGvHhhSx0rfcvtQpwy8UEPV_nwiP8NfVdvXbFtNUPCLX1dqhv1lgiRQZ8CbvVONjOKQS5Csia51fK7UlxJrrivaOGDlab5jT5ANoWRZ18qzn6kHb655QcTBEYAjEVlSN4kUkbx62whrku1CrpwH7XaalLUFIg581u11oU0NisPv0o8_7uj_6Kh4Y866Pv_BBGdKGUfuIUSBBJ3Wj12zlmOznyrlJMaJAy9Zjr9YYg_Z8Kj6yo_onTyYWI76E47u0gYTjb5WDrTLAV21vDHdH-cnXLQDeUZM1txmuaXQsY_Mu68QQK04NJzIhAr5ZhcRjvVW2a5GuLwNo5ZA0mj7XD6Cew0crg4s48x76QPbzpJOJp5SwiMb_cnDUYRP-MlDxOTdSVVmd7jXQ5V56bY-bMTADfpDjZgWeW9uFY4IoHhp5qKHNaviMga1jxguc-u1Cv2OTeyG8Aiheg9MJC4s21LrxnBlHU6qxfvEmKCz-pB1WIXeAzRlVogQkLKOYG-JFYpkq-GHvjbyO7Nvkz43bn_5xCofdtREawqHIhsaWF-oDMVVHSiIBSqPBWX-g_lqbQAyj4kyE1kbwj73YXrW0HNBpQs6Ho_WZK_HjdBjgS0KgOV1e-oESKU5D9GUwiW47O7hy32QaGen0=&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:19900},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Arbiton Glacier Concrete CA 149 SPC vinylové podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:386,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;voucher&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ejA3te2&quot;},{&quot;text&quot;:&quot;Podložka Rigid&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_gift&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fCGKtePd&quot;},{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;avSI7Xo0&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;4aa00000082589330655a2207eef659a98576a40&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;k4VbRrq2ymtQ-GBye0MHSUBjpywJqP_vxMasncijrCdekyuGeAiy52xMWtm5dkwlLw1C8-G9anQLxStLhxaRHqn0l9pIYcfDq4kLqTYqlDhj3ecwDwflOwPHq9ngyswT4BuVEE2Dv59ysojVv1qFHzGKXy0qANKqFMyopxTjc_i54oLmCJpxMWHHbXKcG-mEWz7OGbRveOJ1lTVnDHwNdda-ZdnW-Lbq1T9myPQ7fNR-jZofSaJCsoxsqgY_U8Ei-iRo6G55_qC24xvc0kQgu5wC99zaMAFLGeSjAfeJyw23YDy-D-j3JLcKYD1DTwH1n4mSJivp_60MKV_RRvbHJZx5POQEXTVqYzt4HyStVph573LbdcUfrsEU8VX8X-na5rXv7a-ibZ6jyf0HBu6XJHd23UY_868SB-xQ_HI9Tzwg0lRCj-fEFMmM1YG-vbdUJTj7cixsXTI29fjIgxzgjHtBNE4xWG7lEtF6sOdnubnGlwdXqggVYh9D-3orAdWfkm-ar4AM_gyyF4kmr57jsSZo0uX-6uoUIwvmobbDcxJ5lTCfUhYS0KC7Y2UAdOUYx6DiDrPsypIuHR6TixQ463m8S_cj8au-DJXA4F-_ZpxQD-XlTr9M--aReRafgvr20effu6-z83ec5tC-u3LBZg-29YurbCdxzpn1ZAKd2XxN5iPloKNBsHCBPYeeQ_g1pb2zgRbGJTjfDq4w-mDUZm65MeWrzNqK9FJFdxR7G1x9iuv8ftSLa2lJSUp3duioedfhF2EAUVtXHBSHONOzxMXhnMYPuzTa6DWnAz5tYdxD_RvHoW50T9kzcwU5a40qwU9OIccDZzk-k2n13O0PGn5cZI2J3W5WI-so2mwLFs4C9BzJtmOcjg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:94600,&quot;offerCP&quot;:&quot;lo4sRvkwsTJaHj6siU-F7Q==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;2887533566863580264&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:40692,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;1a5e91ee-67ba-4e63-b25a-fcfc08b83315&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=BY-5nrBetW2F8B6-wRGZ6aQtopUhPhZyYmcK1cLgtYMPqA2RNUDNCNIvdefCBUd8keSUFSsAsymnqkzahPk_z36B4MtU_nu9E9j_1-_XAJicYhys5tXzD7iaGz5OLA5sVyvyoMSJVeeXPTOYhAaXnOXjR5JCmEAgE6VnQpFeOKRRtL08YEnLUbhGvUMm9Uzvk4ilkvQSNcbs08pRKgoK879auoYJWAP3YuTSpJ95bnuZ8ZUljtmfHY-KqA0NQmMLdCycE1g9EYVBCzZLxpjpaSBEx8hvZNa2-dKEoISzUcNdgH3gSzNwhdjeJtflFSX2gRqKYzjaOv9CpN93lKrAj072YYULCHHQGpelIooGLr6kj3XsuqAFpY0yH4sFrfkMs22XocP549-3wJovlInrV07I84a8XT_ogzTc80YXgk_xMDeCjQ5fhHXNmfiLfR-l4U4LZDlLcx2uxNN8mY7QWesV4N8atgeqZpWFQZRicNYpSLJIZ-ILCEzR-928LsUobpExjOWp6dZRd5puJDtsPSsal7_H-bTCuzNzvX0r-eS9TqYa3bMunEbXVx2awcFMnCKTBIXMdXUxPBbbZeOX8B4M2Z6XoPf6cpFm_962YzFBmH-1pQAXT41QOi-7PFPJoFR9MC88iJhRxMCJrJK8qeMIZt0SaQK7yvp_AfuMf5gJCuRV0w9HpzK4-n6zvMHTN9XJQA5u_Y2C5nvi0vL65nuYWf0aS2c2ZPUQGCQSINNGan52FVC6i9vai_1w7wpCyvA4-my4tafqb32d5klrMi0JA0D41jeLtcq3KSEJv82ybFqVKCvHzVGqWlP9XnhO7T1EKloKLUhP4bmePCMmFRe6Cec3AKAgQ1Tw4CsQrDOKufwdoLU7DhtM8ewsNzszH2S2zDg_22rkp2t7s4p9iy1-pmeoJ2ADjuLFjBEHHGrizi5QKa_H5mOlNzh038MtTQWM-hjozdpik67Wd-KFUBhJj8RpcejVz7siKLuslKXUZVUi7B6G5fYLQ4RlJhU1Ga2hisvA2YIqdEvpT0TV1zqCqz1RZF2oZk_5P9h6QrLDUv-P0xEW6Wrlldjk1ZgmMnu13-aR5hI32cv95TuYj63aRsgiUoIOK6ZoCylMlG2leEJgGEYgmkSYsHxNVdS2-nHOt-cQbS4wo8q8qO_b1oEL6Sz6oLHtfCgwKrBkY3MAIwRBmeoYik1E0NH1SLWq4Yzhi7SYS5Plk6CN_OPrn6nltMn4vu95hoyBCBWeUo7tYS01PMj5gMM=&amp;a=1a5e91ee-67ba-4e63-b25a-fcfc08b83315&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:2661,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_KA/5TWrvS.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8tWUcVWo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;WqMFC8-1ZQ01B75X_FKwHnr7x-3-_vPlHsy4Q-NGSp_KX-atcf-nC9Iy1PCec6q7AtlSpjvQJOFTXNCMEhneCHScnazPOgnjjCqjGYL0j0N7B-QftRIKW2PyxRPILX8_c1wrvgdap_JR8noLczBQ3QTEllSw5QO30KM8lnjawM6xuTvSRmHe-woJRfXf8DpcAAwHGK-XJyCTH7W9CrbRo4vyhORvgCjA1OsLcWVesbZWMhU-PL-XXktJgKXBSpbF8_KBH2XFrr7vM8icTiz0tv2siMVI9wKrPeHcHruD8aomlVshDZmPlf3ny3LI2JtXaf61zu53kkd54-iX9Jkg6vchHxZ78HFMYrMhzVoyk_kO-I4yplHnfqSWeOnxa_-gXuA3e---8UMT4Hga0GRe8bPyg5HM8i5ONxyDWFXCwMuTBefPKlLUSN7y6Ba5G4JXh1to-ZNI9-00imQkTH3tfwMyPvBh9hXTLU8QCPmiDf8GPP6y4jqKe-qczUX3TKJr-xVkdedLg2PisOnLD3hRSw&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Nejlevnejsipodlahy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/4aa00000082589330655a2207eef659a98576a40/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;10347104541248144240&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vGiimfly&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8b0b02002d3b0d1415ea1b6c26aee02cb9bdd74d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5aa1bed&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;0HsWWjTR2Iq6q3mMKKpW4sA-P77molFcK3ATmBWvCBksJqnQC0YyVj9MIsdY2CRamSahUI_qTy63hj4sPYXf1zPuJQjbCT_hEt-yiz06HUWkRDbWXqBQb91HrzjjWYkUFQf9RSoVypY9ofdfboKz8Z9lT0kCxj8WLIkoVhPKPGSP7WUb_spkI3QaH4KVQs4IZYEvrzBH8s-EGctY6nb_hj_AhCKQlY_PoTRfjJE3Lleh1yc3bso0DeakqagnJFbyGp5CLzz1xuiFbbNK8SfZ4Xi9m4JnzNWgP6myUYeK0Ln4DjfgXlgwxjKq1g1pCb7ZC9DjuOrDIw67O0Z90bSMn13LxRD5z5gHcHaiQHX3ou_iZEKiRGQ7QV2vfGIpKcDwFKwKuBWE5VHnbJoODTWIeXrGAddWbWBUf6L9xA3qa7NKjOxXem_LJycRN1ir82h10qGD7Ch_LvRzQ6P3uL19ubsVjBC4QZHJrwQK7N7DUSysfEwwfPvEZSycI3tZ0RsbBoY46EZd_qFW21fgb75i6knunwcumMNfTRBPn_Pr_1yF0KX7MTMoMfU83oZ5s_25pUUthP8UYQKUq7HCv_rgelkAWNxx-XHBXc_v9JMRvEAm2krMf-Ou-eYHZYiekmgWrW_ao6JxCPsaNUYjTwGzyRa5CU6IsQCzD92pIprLpxJciS7Qwqqfy_OokdsZzKF8JCNl_7P6P9eJhXfkquNmIP_CHWFdaJ2zXzOwx6uIzWFwC88VOELPZAqv8aSXpPBzVNV6qNNWgz3LB54GIC_kaOryYK7miyqXnbEDPmWz-J5Ko0YZSErUommx2FEj8k3Do11Yhkdm0QeKDSxq790DGeJCNx3VWuy0AhkY38wNHLjWFjBlgSJRgLXO1PWhdC81apV3zQ0gznqx6kjXfWbSvrDsI98gjIUwWwZyoSyHUhnTrh7UGSAIGasJW8fKzZWIrIIGF9WHRr1hl7ek6CZd-DadUXJq-1Ui_EMnEpapLM6wYOW_eYy-uO3cJ40G_Gu_vjMouPLzQc0O-A0Ng3vA66NB9DjsL5ZA1sXquStDbTGECNCneU1Uwu4utPee_2AFlkyzSfOqI4_siElujFbbPpHOiFWqVT1cBZebi9up-FMqq9ERdt2LS7aSHK1r4N3mFGThjzDAusM7e65-XKIHG3A0eqHzOhmJPI3K5A9NajW7JOm7L-WRtmdei4EVM1H4aZQ4QOllAeLn_zlxIw6ne1rlGXbl2yQF96GGmpKWMrUg-eD2QOFx6JEcPSlP5sT4yh67DRC1Eq6kyfAcyEV_Px3d89YEyTnHsjWCAU-0EPsN5Yn_AVJIsNQ7_9KLkHBCBCyy5eBjPaPVj9i4&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;PVC Gerflor Home Comfort 2090 Empire Classic (Home Comfort 2090 Empire Classic)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:22,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Doprava zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_delivery&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hw3eXSB5&quot;},{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DLIsMax4&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;8b0b02002d3b0d1415ea1b6c26aee02cb9bdd74d&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3bznc3KZCL78C-c8tAJA5rfnNVP9ODU3lZQG0h6sey1NnAKOnbYxtqLirzkKlyBe3-s61Ff9Dj4-YUYTtr9DjYOdfmzzJHTIsot9tqhBAaJOeRy2ixlF1jvDe5q-o08V0xc2JnvlqEALspqcovEipcrs9hVnbnik1_KZAtG8_dQLeqlJ1OwUWKZp2TCRyDSw8XTRk5QtsnufyHAjt-v7-dg2ckPspgsIZAbM6FC1rj1SHC804Q2YLsD4TrRrsnP8K9KJoBf5B6X0M0GHxdkq4GVpIylJCdhgWe0rZgsQ_ymsMsDFAtT-C8r7WqG8HAmluTvbRsSAlaBK35vBegYoqn6l_rUxkp4B7XFhAJoqMBC1rJeuzN0DJaxn6-C4WNgbnkNMWHBiIabd4CE9s1UUpi15gbWrzp3JTu_UM-aL-drBe7cq3EDC5y7Pqek5u29cM-KXco-GyGCNTtWfiGDG5Lj9Fbxkp19AkdmaglkFmGwYfNONyrIJrcXBSnIyr3P0QYSENkunB3cidMfA86G9OxSxk954siZGzExbet3HwwxpFKuMZgmpUdt-U_ggjYGuQHkAS6uJtjkYOlMEee71zxPjJhTb7oOvcfbfx_JdTiI5E78MBHJlELyNQ_FgLxkCGZcY6RLix8oD7jdjsC8NWvHDXe6KkAmCJWdxqC9Pop6Kxl8OyHg8QQ17oUnMAfQeKRqtmCoKi9oyAxbTVMnfCks9LjLC8yUI4kGZWX7EWRnjnm-jfXGbFB2BK-G4JYwWAi2WZcFQqPz6ncGFje4GWgDq7j9JHoGLJewyaBKxHAv75IigMfQnATN3hHbACAJMLPvncYxGvMM1dXVae0XOp55PucmhvgPtR6OLK9rtK6QoBhUoEJe_mBL5l-Sw&quot;,&quot;minPrice&quot;:59900,&quot;offerCP&quot;:&quot;aiTP8u2BX7q-WxIGj-Nang==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9431312825171899978&quot;,&quot;offerProductId&quot;:6304539,&quot;offerShopId&quot;:133419,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;5ace1d8c-d5a9-4389-ae95-3962f313a777&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=-7QEd53Zp_yLqjLQL_ZqXERHoVJ0GV75UbwT-Y4j1E09dyMJynCunbX7InBglonMq1SrLL5Rx7YOHSmIlv4xn_Q0R1iJljAkHTQAlBp2oGSkGejEDs_AF2AFOMVL9stavU6sKXrYwB3OuZBlvUZtfkF-FAO9hEmXBLa0sEfJDekVzfpZMAl9MsdYNbWXvvgoyTRGCoMUyFRhPeiiDiKN7hUiIu7F4IeTN550CIP83cL8h-iZ_IsEKfc4I8Na78-Ty6BCvdJID2hsPZ4jsH_kxQFKv2sRxNn-0FNWoWaNq41BC1HhLPXfv1CGVxaKhFE1yFu_RQs3WivvgGUBWZqEkAAI10lo9S-kZelrGwWClabzdbmVG9DohVfh8Ty_UeQXlqMnGB8FqnJu46_9lTmmbYl3uQDUbL5il_9UNyoLVM4_GWw2QNlh7_wcvfURN3sL7x2g8a-vakb2C-iQCYYt2c0oE3edUrDYLRCUBCk9lLCKnY6qto4Ij8FuhsqWC9IhkENT4qITnl4Pfdwy-EaPY0lnUx1cK4w6rWHg-mezIBKwsHHCn4mSoUQBJwriG-vEIVE8UTfOnzSSSVkq6juSGVlXImZV1Z720pNCUriUhgE2v_OLFQem2-iD1edZ5L2slhg2a_m43b4CQkd_IK0Sf-AQDVAc-OL_0RoyjsdVjQpDRyr-FyBLKk7R1PW4UDELubIN-GTR1Fr5yQcrVdJYDie57VYLE9eVKwuc51UbV_YT8nqb_D7yKccG4W8XsU2fVtZ1zj-NRzcx5SX11KoRvFooZHHKTplAr7Jhn5WmmJU7h3IF-boFfh1xuhPLDw9MpspD7QIgpW6Vc5tGejAijF-u3sV9hJi9S1eTBcSqw1NWochHWLP-cY--6UbMtwVd47VtUAjnYfZO9SXlHpUphRRVzbvx7-dbXQUgEOI5HrLBLScMsRpdJcQdpUqOLiakPFGxjhNMIUiTJrxJyfwpj0ouFZhbeUKrU-AC3Q-y0uayHPgdSSvhkKGAGePqUydVLQPAEMBhaxQLWavmidZWC8BSL3MqLLUHoSeCtX1PLmfWxk4cwco6aPCKmVBul4D9RMNQq5Rv30IBxdEhHp5jKu0ALURIL5keiVc_5gHrM9Oz_oT27Gb6pkRGPSoXQMdE1oD5aKjgYFDPf9z1YKrkJe54zF0k2jFKAn7kwf7_UpdARvff-3uNmVk742kLWlB1p8-s3uk6pFEoRc_qZEH0vjoLExnCAAE30Ii5yEFJIZnF7sZiqHImNv367P2wsjoZ_--TQRAfMBlJEA7015f3OnkD1x7IYPDx8X-77ZzhGRgf75hpsC0drMSf5R0j&amp;a=5ace1d8c-d5a9-4389-ae95-3962f313a777&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Gs/M8GBvPl.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;05Jo8SKt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;bf0a7z6sXbV1N_pzuETiyxbTScYDDzkTox1Yl5AxxkKRWpcqyCjUQqjF5FrfI1N9j3ncpGKofTa21JpekQVkM7dDlva1UBeNV-wJXpLh0Mp-4KzbXcFrehh0rx8SE_2IAb-SNBQOsnexgVxzjOu0YMddSfIg-9xoPtnhz2BxVlWNfBTmOo8E9Krxyl0j3MkwPWcKA_BlXzHdpvGZ8YDVB0A0Hc8siNw31Tg9JZ0AujzlU1qVAR5VUG1VVfQ2dtaoQbvkzOD5Z3_oLkIGh8SRbGm3cYVjNTXU_Sjk20izbHy1yBRsNYBCaM4YfP_2il9ZB69bQsnteBupI9eL9MPgfSdQ01gyGrJlKcL0aIDA5tdpU_NpnPcqw3iwkheWWEX4uPMG4mRrUXQ1yq0WrJg__uVDPmlVRM6DtdcLBep48wmxBy2uAoU_tHMR9xRzK9K60gQd5bLFKtG6zhIAvckGLf2zdbfELyVGBmSyKk1X9ygt8Z1pWGzU2To2DOTyQ3gkVBEXmxLvP_-8nM8bIj1vDQ&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;shopName&quot;:&quot;Epodlahykoppino.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/8b0b02002d3b0d1415ea1b6c26aee02cb9bdd74d/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7O290KNW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8b0b0200a2ea347d0d317687e06494aa5e790e36&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c5aa1bed&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;on_request&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4F1pOXrk2SPUM7QqBxBS78ZiwtyNzwC4bCI0SCVou_mD8VL0ITzS_GbyeXGCemXjh0a7DpgLWiWcl_WVHeWn8rtoJzl_fWP6qGh8w_r2gLK5nedDPhaeujb-_PdO8xJF2EdHM49OrVZpd6sKwMIQenijaWBag13kImg0CPfcTYpfU_n85qoj_7rXUjwgEQ6PS4a8Q2nELsrCkYKTAKVnf64LN9Zs3SpepxH7GK6EHbo7-0Gd-eygPWuaXebToKuFMUvNomulF4usVcrQTfcFwdY86W5v5j46HBzXcgYlznWeiFW6XRStoEPDPYyUyv8ipuvvOl2NpWYiJ-DsX4YfE4w66DyPFrM-XKnaWXxU2p1yulN5YavL_wfoZEdH4s30fQ-oykbB68I1wjSvo3CE5MzeOU_K9wc71BqAkvrN5M_dQrH1oD62NdoLPZ31r4tdQnbR38pfhvp2MqX4NgDRm4mWIhlnxaKgeGq3--W6G6a2i2_4cdeZ5JWO_fXlSdr1c3HNFC4m8hWuLqZuBh3yPo0oc6odsX0JHEdvYSD5BqwTH2MSfFLW6abc5xOlvtPMBMZRTYn87l0Jr702oTqXBapKCZ30ESQ0Vmxg6a9xt_KxkJOSXjEdCVDyw5d6BueuzxMaAwshNlzMc8k0aL_8JidU5QaXOyn52oNaDnwAEzxrWkLuy1pMob1sDWnpvFovWZS8i7YmP287jcQlN6Yt0wRFVNxTdQeRcJ77VrEasZoclbHEslOlvQuaALDKJkPIukDt_geVNw0VAF04DTGeMizOkdzLOuTcv3n7s40cI_5dMlFZgWuFJsWwybZYP-W1z7GOtSTRjLVqLk85JKQqNS0yN-eQrtfvk0EqCApI861xLQ3OkP4djKL2TWkBxwXPWL1KkadwsTGptcx5zpzFjg-j0vdyeWUan2nx2EKoXBjviGTdTNkGO3ehQX5-XS1KWLBuLoyASdb1sQsJ3v8OhTzYhbX_vSyWOsCUVswimf3PsaqKABvozjPF1vL6dUSCHA4bh8jWdrWZcM3jreD88CBoUX8rTW7MqCxXrbBoNMa5Fcud9OYWlBbF5uH9IZWxyTKiodYkFtqDhDZ0wb1KTk2Onwwc0YNVEGMTYEk8iw5P4xAOav_5KP7UQ5gPNwSisWKgpW7RhzFGKIcQIO9Jp0mkI0yRfrrd5ed3A7LhnEEj89WR_XrRNCm1SzE1G3FNzjObUOddY36fkucYiz-3Jy-iOTAPdWjLCnd05CfrDY1B-8_aYCjySiJmu3V-I0wuvJNsh_U83f33A3ys3t9SvCfWXrUKQVjGVp-WAmHeIXyhlyK6_v-1uJ24zmEk5Hd6STSsE7d0yuLTy1DAvQ==&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vinylová podlaha Gerflor Creation 30 Lock Tamoure 0586 (Tamoure 0586)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:22,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Doprava zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_delivery&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6HIWFs0F&quot;},{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xL5ncCcc&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;8b0b0200a2ea347d0d317687e06494aa5e790e36&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;rIw8Kq5QrmBK8f0KhFwGQDk31R1GMheNdbClud6ze0FBdEmTvI2a4jNcfxQ1EtsLGtak_rix5TC_Xev9lCbESUHCslYKAB8XghSvABzELBKeA2KhWFlBsS6Zk_WDHAaJuPkBPvIY1_791Xt7y373kudty0Rb8noTFGZWyWDmxWH2YdcqDDBe7WbI5u4nXMVXdsVQDe-lWVV6_e-nbzgqh7JCvVC6FjIUW-M23I7tF5jnKMmYvldx-ES3Swd5r_h9SSJVqGDUC6ZQsL4LnTpV_5MWaGGciUUYqoXAmYxtyfXagv02kihKzaCSUHY-ByAo-0kg3Ee01vQKnHgDs0EQD6mvttPybxahFMwJ1d3I0KvuSY_LdAFSGLUoI1VHAl4kpdHeAEQq43nuB3egC3EU6jy5fzPwQmy-GiJKwbBuOghwlaS1Z6PgaTCTy43VxfTOB0zjIZkkXWsyp2mUnVV_xAovM-oFaYph9LlTsDSBZyjC7opfysPaU1lCkSDUQoetkp5iPauNonQgEqSocSW0VZZMzTDvaDNiNp-kqaGuk3_0mxKwmV-z9ui40iT-zkM7npUOjxffDHT5PUPtPI-J2fWM9mxAGWZNB0nopXe_1hyVq9OMGNM-skh1jKr1vmScLNX_MqJfoM65HILDXygwfMTk6Xc8t1RPPX_9N5IvYYwabe6iCUcX_zTtD0mxz834g8WtkyNbQugDSspgVe7b7HGuxoxajyyl5B2rHewcNIu7U2gud3dCAWlQy0YWgzrM9YnjYmfhJ6JDdKM6q5uqJVSTxnWilUbFdp1BilOGCKh0ZW0HC4KOOXk-WFP5vaOFMDpC3rH9Ji7-YJrx4Uk0staypelXzeSauUbt9NDJfaExj1KnQL5fhj4sahCN&quot;,&quot;minPrice&quot;:88200,&quot;offerCP&quot;:&quot;RYnVR2AUra1KNUeUEYADhg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9431332419558521932&quot;,&quot;offerProductId&quot;:5567981,&quot;offerShopId&quot;:133419,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;c002c92c-03cf-496d-8536-023fc6d0adfe&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=QnVQBM8xt2777xpsaOJ5byoZRPzi_-lNq-S5aNvxYe-S1iMjsnpqc_bOeelCQ-COQoU3I_DYy2c9kCqZzk-11RmJhWIdgQDDiYuiXFdrTZSxxluKAX9SIDUpTeCSuiW_MZ6EtdjMCYFs5lB9ZlkZhbLBJUVWZ1O8yY6Q-kiPSwyszxfFcIvl_uP00Dqa7KYnqTslcVNIzIjI5j4Q3uqxZFE07AjzUez4EFMCQu_6Sj5cS8FIYemSKCm_gTJxxmekNU7amddJdGuJv94mOuVz3ZpSkH80iv118lDsMGdpk-3qr44gGPAnRma4p2Q-4D8usWrA8tfIg9O0qkewucs8VCAvZz03VPATbC0Cj4qezg4Ep7MAPMRf4xmhac8k4T1V6K0_X70E6DjmUMyhKQqLMV-MDQefalOV4DSnRTgqqv8dMCJ6GWie_9WJWw5DUPpIZ2R45LNB89g6y1AP5yZci0gsHLIH49x_jTzzHmaQR3YqXevb6LYzu57OqRlHSsXw403MVyiwO8SZuTqtPlesA2Isxt92MbYD0VXUGGnPJiSBhzjjse9K62MNFSzlrbU1UDZD8hlOq1-yacixphJ5_J9An8VcG3Qaqhn4cbUwTHKVhePrEZLgQodUFetj5RbODv7McwaxRcMuO63ZNtrCx85WE40YhR1bmZfDMnWu_uIOlN78FVBEpKkv3H_diQyarV0ffMTCncK8BDjXA7HxaUIJp4m-_X5DvZsm_yc2GgmRpPaMfJRgTog0CkMyZv9Qhlt8elA-eqrcwhr6Ndp0nWum_ChhfrKKqdIC3dxkZaz9kveb8kq5pzH0OHBYUgohiZIQR67RCdMTG4rfymNuAaJYs2lv1E_m7rJI_leeC3fdSiMG07T1QJ6Kg4lGaRhAzqi0bMp2xCXvoeJVp7wI0ccgromPauOdKAzXh-292us6tTQAZnddMOoZ7BZwZuwtb_NmDfeCw7wR3eAwcRY1MqHtXTFwPQ0o1hDQ1tCLQgQcr5eIeFtbYUZvmA9CsjTDCX4qmwD8-mqDtCqhMInG5ZbRscrMJ9yLuviZl655gdM8MnHyL1VjvdfObcyePVCuxW7bIpll4XsSGvXcPN_0kUrjRP5wla5NCGlG1W9lkqLv6Q3pobOZACrpzYGVPrSQ3JpKPBIo06AfwCZ2ECra38kbZE62gHUDj_ieHrclw5I27OVPpcKJtX3JICPEVhVPpZEl55lhho8YCwgxdNJ8_0_AzVrlrFkGR8sn4w0zhxEVwdydQKXCejzkVx2MA5g3XKCRZHTVccLMk6iLYs8TL5-Yky6wLLTH2Xd3uEQKgLasexvj9moKQ_u-kFe6eA==&amp;a=c002c92c-03cf-496d-8536-023fc6d0adfe&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_E6/v5EXpb.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R3HjvZD0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fztyODEIT-aZOURlO-QM1THNoFTwkl_s_-5xtbLzYrhEr3aeLijJN06zTER8mbtwLs0w3QtbaVCpo3eyCr7Vs7rE5P37rEjugVcgrkqQ11W8KMOBZqcjf3rwV423YuS4besEvb0d2UDgTi639c9x9zNCMDdX_cFFU0mmu97Nf4NiVIbiV-hhD7HWxzsfwLUqUw4by3sR1iae5pURbNdQXRmwyRvR3Ar1ddUA-ffuVWEUa--gxaodbtRgR5bNVjFGXwZEqd4Sw5yb1PxSOr-RoZYrGjfpDafA1zVTa4hIX0LQAAGldhmrfa-EAF9nqj4J2OsR6JTjuZ4xlpgAZttaNFsRn5yinrNoFEM2TrMAx8TqOQ0wb_nfmhEUEwVDOqZG7QZ9gDlUr3XV4hbfS0jEgzUnZ8UfjuRLx3PzKZp39q5sXLJF0c72gh849T6ybPlxnJK84mgfS_YWDoDXRZZKtoqra-cmHa7Xd7XsaTG5Z8C5ek1YsdiAbA4gE2J5k5r06bAsriIi_wo_MeYQKId-Sg&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;shopName&quot;:&quot;Epodlahykoppino.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/8b0b0200a2ea347d0d317687e06494aa5e790e36/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jbKFXWg0&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dpvlg7rX&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;evh218ar&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3264836031143331906&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2875c36&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3264836031143331906&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.siko.cz/podlahy/c/C098&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.siko.cz/podlahy/c/C098%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DV-SRCH-PODLAHY-KAT-GENERIC-EXACT%26utm_content%3Dpodlahy%2Blevn%25c3%25a9%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&amp;c=39H4GS69WQJR2FMJQEA5UTA2DQMXNPMS46Y28IJWEMTJMDM7BCMNKSX52KI646SW6YFJZ6VQU6E2CKD2TJRR6NCUXRA2RG53KZWIAVGNT3Q66QWSNWUKFVHSMNNQGA7VWI7B99CUG7CHQP7J8BPWSRBDKG6TAHRCFCZ9BDMKB3AM4W86QWNUA4327P7G8TM5VD7GAGUNVVT9X863D5X5YU6V75CE3QQAIIH7S5VX6KWHDFWXKFSI6MHE6CUCJTR8Q3M45GTBNXUPIVHYVCXKJSIG5Y42A6I3TIVSNCKRFGT2NAFVB6AIGVA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.siko.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.siko.cz/&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.siko.cz/podlahy/c/C098?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=V-SRCH-PODLAHY-KAT-GENERIC-EXACT&amp;utm_content=podlahy+levn%c3%a9&amp;utm_term=levn%c3%a9+podlahy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.siko.cz/podlahy/c/C098&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Neváhejte se poradit také na nejbližší pobočce SIKO. Jsme tu pro vás.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Řešíte větší projekt? Nechte to na nás, nabízíme řešení na klíč od návrhu po realizaci.&quot;,&quot;groupId&quot;:109734657,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt; výhodně&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Vyberte si ze stylových řešení&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Nakupte online či na prodejně&quot;,&quot;id&quot;:547418756,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2500572987},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:547418756,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Ostrava&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;3143/36&quot;,&quot;id&quot;:496999,&quot;phone&quot;:&quot;420222300400&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Studia&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Zábřeh&quot;},&quot;labels&quot;:[{&quot;id&quot;:2854589,&quot;name&quot;:&quot;Tradice více než 30 let&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rd1eixMI&quot;},{&quot;id&quot;:2854590,&quot;name&quot;:&quot;Vysoká kvalita&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yL8irLKb&quot;},{&quot;id&quot;:2854592,&quot;name&quot;:&quot;Široká paleta dekorů&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7WhMHCPU&quot;},{&quot;id&quot;:2854588,&quot;name&quot;:&quot;Dlouholetá životnost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Vhm8jWQ&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TyHWxnle&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5215597520944258849&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2875c36&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5215597520944258849&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DLevn%25c3%25a9%2Bpodlahy%26utm_term%3Dlevn%25c3%25a9%2Bpodlahy&amp;c=H4BRCFF59BD6BKRTIPEU9KCF7QYU22P3RP2TFZBPJK7I7VFZSBZJVS7EGP68TGGRGW87UH7FH5KFQ6FZ2Z26274FR69YN2FPGHYFBBZPFJMVXZFHRF24FIW6FWZBRZ659A6J8CSYRBRU3EXNRH5B5BFZB6U2ZEI778TNP3BA3JGJPEJR8BMP5ZFC6JQHK4PB34UNNTHMEMPYBS8FGQZWJUYU8E854C8S2X5N8S546X3Z6QISMIWVJVHT86UYUXS7QRPMJTSN6RAVVFA2W9KJP7B6CNXISGCN6WSY8ZA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.a1&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEARCH&amp;utm_content=Levn%c3%a9+podlahy&amp;utm_term=levn%c3%a9+podlahy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Široký výběr podlahových krytin. Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:41472910,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Levné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;a1podlahy.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:539924529,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:1244048205},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:539924529,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2148&quot;,&quot;id&quot;:187231,&quot;phone&quot;:&quot;420317729418&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Čechova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Benešov&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IEPIpy8e&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pccategory&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;impressionControl&quot;:&quot;aSVdNhonET0k5PNotvg8xtieRZq15frApHoQhjjki5ngbRNJIQv-ZRyxknyTnGt65GvUgrkYO_rh7rgcdJxlC1Y9NblUq5uZgUkWLrvoXGmjOWz1DLZOnq9B7Jb48n24VvPbDjrrNy1O7TA5rOMEnjxdfbRMKLIFWSfCMs1YEqdNIYLkHbI0JsRcPCorrCUO14M8a0MFxEpEKA9Q3mL1237UMHNncpHt6xix26n71Jg0wQqPb_pyNzZ86vzfvIp78P87elVkPC5s9waELPp981UB8_wEBYlxzJ6gGIWUOJUSya5zIMGYl5SJ9xZMH1FFJvoLCsTDL91FAuzPxPRCSx7ToUA=&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[&quot;categoryId=1409&quot;]},&quot;shoppingAdvisorPerex&quot;:&quot;&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;90e66ba1-2961-4770-bbf8-73736a08b810&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=%20podlahy&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:vinyl&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Vinylové&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082713/img/98/414x600_nilI0s.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=vinyl&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:vinyl&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ovqfvH83&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:linoleum&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Linoleové&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_DD/9m5BYKd.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=linoleum&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:linoleum&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;g0fcPVVm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:laminatova&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Laminátové&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Jm/8XpCE84.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?typ-podlahy=laminatova&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=2131:laminatova&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;b1uLyjTX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:5~10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S tloušťkou 5 až 9,9 mm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_f/SicB27.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=5&amp;tloustka-do=10&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:5~10&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;D7m7ignB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:2~5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S tloušťkou 2 až 4,9 mm&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ef/RcJwjc.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?tloustka-od=2&amp;tloustka-do=5&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;rangeParameter=250:2~5&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tw6OWxJy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:dub&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Odstín dub&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HD/j5GBR0z.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?odstin-dreva=dub&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:dub&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jszm18NB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:bily&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Odstín bílý&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_8/NtxBirB.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?odstin-dreva=bily&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:bily&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aboD5Abs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:sedy&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Odstín šedý&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Jm/y2zGMJ.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?odstin-dreva=sedy&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=1029:sedy&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eH4ILfRz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:32&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S užitnou třídou 32&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FP/GATXWT.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?uzitna-trida=32&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:32&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;t3RLPkDZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:33&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S užitnou třídou 33&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_X/k5pB5vR.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/?uzitna-trida=33&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&amp;parameter=4291:33&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YPD8NwkM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6695852&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jM6LkgH3mBlPw8Nan8R1tFvSf4BrqysET-WigFV4A_e9E8TR0tYOeMWrHEC2nZ47_nDFrQAiUs-8aH26QpU4tx-TbOuWWc3TGQbQj-eLoHJqrN-NA-17_7640yv9dqvQiX0kzQQUSbPA7a2A9SQGzqaLpkYhn-etBtAoIZhQIctsF2Rg_oJsIIZiZxJhTFUkFgNQFEJTF7jpt6TCPL62N3W4nHf8FHl1hOJEdO5b0yH3N7pfjqD6bAcXvYBO0lHFERwcwQM_G7D-UaznyEDogpdaG6k8a3JJSWhUfs78GbzoF6KPzazMtEAJMEkrykbreFJFtnUPX1KROlGVjw2_7W0rmPhGuWdYcJhl0IFtuFqSbaX1ylfYq1Xa0V1Y4FG-qlI2EWYWTg0RZXznLg7S0Vb6OTS3JfqIxRia8MAyZK5O0P9N37UaHinCfxkdw49Z-x6u_yK3gxMw9A4MmjC9afU2TzMFgY5NqJEI8uRboChoKyvY0M6VGLlNxpW-fvWhH7epfnjV9R0piPzBFm9UpM5FwakVEL5yi2XqMbve4ty7ZCqmA80UnKFGH1z9HjKrbUaBWgRnIdjtgLU9iBTzXe9s9o8Pqs4JU5HXCsHHK1SxajcdRMvUr9r4b9ByC_kQtK3laFXpqfwnEjWyoyYCk_qI6s4QWhBuYwYt3lf1TiaWRejVR-hoZ3KMb2lMraWZ7u0fra5ZTZK5lUp6sNc4fGBAoJfU1-QijbhsVrDtn-4bQLDy2mVCvxVI2ZjhQFA843Yjde2BEcSUIUaBNfhGxMSI2w6c0N3DEDAhSfg-sJTW94Jl-8ml8OvVhATksVOjLoZKsTC8RhH-x_iTPiy1E-TVza1xWWuGyW9TqX2ZtC0VDvb8Ot6sviC-o4Muv3MBIbmzKiWZD0AO2DSg6lSH8_kwu8nHa_Uup40fkpnOyIPlpAAagaYxM4ZEjNEq4RUNKwR9O3XJg5Wt&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6695852&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;odaFtMEDZtgGRbbZH0H85nmzRGLVGp44Zlob8PL93GaLzykf6nllOvDjeWOzBTitk_URo3YP3VBGUeho1iCNdRbMjBCtlT5OZgTUClTlOtvdY9gVobKhn-x-9NuI9MftOgb5RLi-ZpqkcJUgHUGEMPYZKB9aixM-ItmocRc_JxufkQV1V-S3gFZ0qUgUAKTb_joW84KSYJRV5dsM6zTZHc2yc1r6lAi3STnOZqaeO8SEVMH2fVwCh_RH79nQTL1AgcrD_ArpIIXSHSUBzrQrejNKtr0IptVTfVxuPIpEFMGSx7Ck6QejYtZh9ovBdNiGNlYwz5mxPeCaWAKkJtA8wNBD2FlhHIBPaJEZXRefg3H1E3fh99Ep6USGrVvxjudRteiC6Urvv2dIcoRTqqZZxVql5wdREylrVojbwoHTvZ3LeVMKM473ZzxxMzoOM3YiZvtVwgzFIJIqyyOzQJ3WzUwFnU-Z1wlb2JKmf7XtjlwgHPgerdEG7nMA3TFuE7IUzi-8UBeklBh6H9LfH_VYxpzxK8Z3oTNUNGEo-tlwnBEVUoz2lmNdunTVCJ__VuI6nJWnW7gTDQvGao-SHnpwRnTFaiVVf3HBYZxdEd-Q_W7Wu6y7I8pmnbj2W5oSbJrpiz4upeBvyWNuyuN-bfgkWUvzwpr-JB1DV_wB5euUepUriEoY3SVrQcVbU7mdfQxsbuwZ0NpFGsaswST0uqqlyEfatTTDYS5d90kNhWZ8j8PaVrzpCeJtOg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aDiZBm2f&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;epQPupSF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;122 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZkNA4PH0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;okauCW03&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0WRciBe9&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_9/gLllUe.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;txvCtFDz&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4003 dub šedý&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;dqN3ZP-FHiJjZ73xwkdgtHKT_yq6GKlJim_BMb0mSH9fkpnoZdFcOzadwXkQxlGaQVpDwWlR9Ep6j-0rcJw7GIMC5Zw-xT1GvoTtaqKfvWmJBC3mXs-rgCTUF92QTv2bXKRkh83tEqK3SKPV_d4lJZlmHfw9uis6rk3sBCFonHHsPT5zUN6O-vnubBySMkoCKt80Ux5e0R_1kkvF2fjQ1N3mXAcT_JBv7544KxdKmWeKKSauVzAby5CCHusgToVzErLLPe6Eplwy0aFeutqX0SL_V7HnsubLB9MdfJcMFRo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;95da5262-2373-4da2-abb8-e2f3ed853c46&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4003-dub-sedy/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1JLas3rZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6520796&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;b_evhYB9lRk1cM2Yu8UPQYADhIXel9wcTk7DP_pFAS6AlvPUsXg-_XfI4P0vmt-IgVaFLYE_sfMjwPydU4ht6K2GE4TTRKjdsfG1mFMmoTCMP-04p3dEYFF37hcFZdQMA0AE15hpfQDoNDRDA4glyhxdGXxxHnX2DIFKEQ3bZ2JsQPACWKJQOG1bQ0VOwQbleXmBI92PA4sF2NmzhpWNuVodWjAzkEFetJtfxt8HSlTkML-Gqnr4OuwAGgY_vDe6DOIcPVdloBdVEGMvAAe9N9w-1u4JmfKPrByL5B3as2IVTghV3Cjpd9B-lS4UXz61o2j5ZbgHqKxUGlLngzV0aSv4kyyzWojsPTXi4OPhg2txyTCw5dDTxNpJw00VEEbPEHUp7vXvNZI1zOfKCLg_Ls-C0TSxIc4xTGlaiKy7mPr5NaiIvo_8Zn7nNLt0_snyZ87HRHBXt7c0efQl-KiazsUUin38NZPvMrdLsMPJruh6jdgDT1hW3KlhMOmL-LrkuGdcrmiiPfrHP-JgvR0j2X_GyJgZaAxlWyrqSxtAtqfJ6XYeTeCwAD4uirzDsbfHVXnlliQcrI3eo2W77MqWQIs2EFze1_fIlLVCYmUi2BAJC3fU4JZRRgFX9YWkWfAkzE9_9M_FxH8-53m-4jWPkgm8JqWIJhSerZ-seF-1USgp64sGSvdyRqkpKiKQSrxOK-ZWKvMWj1WCb25y44Bq9NyCTO5orJk6aZO1a1ObFjGqckMUmyoFqoZ2ITKW8g3zhB_IBqkBJHTLjAixpPRhIupveuTJO_-R1h5bP9YRBAUopLjfqYUze_TW_FLUQtYTC1CySSOdC-wOYKCsZ9KwB1e2rp5b5or9yTAJYSwwKtTKnJf5rlKA04QD5A33zko2E4H9Ary581v3GPS4UqdiECrMCul_TcS3R3yr7BbeOGlu7aa0ZCNh46_gArwapZO5z58_Rx2Xp5X-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský&quot;,&quot;experienceCount&quot;:16,&quot;id&quot;:&quot;6520796&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ag47IssPOzIaQ6Z0qH_pTBlQkce9s-Yy5TVQv8eSNnpo0LJ0gJbgT1Z9xgrzO4fvhkAlhOchUxh9PUVQ8fCqom-EdDY4Gou9UDTNv_7JEVfsIvTkHTl98O_CxMtMgFph_3M_A1rDgbLOGS-4oCW0wSGQY7o0RqHhAE7Ce5_ZjrD1KxfqqBbOvwqldckubQXlcl6Ft6h9kbPEzBe8iJPCrArINHZHPPvIXEv0GCEqQAgXi0XmIQZjiValVcqJ9kn4e5MHTBhCXRrhYarzTI1GXgGEFsUCyvZI-nZ3SAkCpMBnzfBUO6cEToOcCoStLm-HT_XF5yYkkeu7KiuieOYFpdlDUu12qvVtOcCdf02hfbVbQ9x5j-J-ZNpnFtOxbmrXvuPHzlrzBtbq2MjBL8jsSoo8F0WoAWLsYQ93MHFJWM3iLGYolV6XmwK5E4mFqQhWHmQKvGa1diYnKLIskg2nYCnbW20NGm6R3-Y4el_lziy602CZOMTkz1KSRCciglHs7w0sD-OuWVEHeUvuurp8DIokUY6RB4-ghWVDNJacpdbuWlnUkf-Fx_p-9oN1ocVfOtLFDsSG3B9JYdnNpnzIXTRqwc9F2o6tRvzw-JAilMppXq-bgCuh-QPHx-d8vfkw6FSQiHAbyPpYlIfnfmDSgrzDiNpxDoDdE1zwp4wsHBhe8cCeZ4WWgrGZSeU7VEjOwwoKR1ynJY4ITswMdHw0vXjsnYjETMQ4cn2sIw7Dzg6FWvtl-JKZJw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PTsUKu0V&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z2wsuXLn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;122 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gCvHbImz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ilx7hVvR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;dub&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1UWMILed&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HQ/KWrBiGP.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HsOnA4R7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4002 dub skandinávský&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Ip5ovaY2WPqlv_9CyYyBudwouxLkdd5CvBaOwlnx6_-bfG3Fncowb40onDrSWy9TIPcXVSDrO7WHlpekRNdDGq9EdjvaKHUf7WNbCTZhkAGGdBJGKDI7G6prxdtByUfwJQDZfO75Zokpgmh6em_vC4XPDODcpcxSvcyz2D9OimqLZgD7ee2WZcmEluT5WQ1jwscYgKVcW5ZQy5iaXxE7CKKCOle_nHRHrueFXP9Rzu8wOJ4HEGUXwVaJWmTZUGJTiACoA5yFwmBrua_YNUi5gEeeOD1HtiMD731bNQ3mgHA&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2534eeb9-5411-4d19-b736-28c43df0eeca&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4002-dub-skandinavsky/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pkctB65G&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6532405&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;YoePcwa6ttfQnX8CX3IKtt7T0TFR0b0lc6CPeGZoDm8Y3xeFLTHbJ9ioA0l10MagIvRizG3Kfi_P3b1tnbKHl4ROrQIS8hTYYEb0WHoukSHFFqBpssRRBvoBb5hZn9zCItwvPDj8N-9Pd5XSjfsyKm6oBIf6uTnibS8M9TRsqb-P-XqJJuUzSX7KfGU12XA5j2ZJc8Gm2fyPUkdcIjHh_LJb4vhHqzQGrTKRRJ3POXHRY3qreP1kVVMvb3ZiyZOcupGbMocigPOQhM15QbEW8T34G45qSGEU86lqQi8oujTIV7eM6l50wj_m8ckWX015EMyoRflloImBYEUrmBhRIoeHA_sZb_pzVYi7ny-6-HT3TImRy7nQK5Na8yAxwuPLHfx8XBhbPHBPiZRWqgFtiQd49IWgtxMeEWpagP31YUruU6RQvhZ5LvKPug9RP0YAY7-gdvoaLz6wnXpo_X0wlYChgL6Fh2AwcnDEulIZZz2Zg-6G3u0ir43GwC4n9M_8G8-oBi2qAMJXPb_8O1S1K9qBV4jz87j8KsEznHGfWnAf7-7vLQQyTGd0OiaBdCQ4gGLvU9HBQzrVWVilq4HNr24hhgfoyX8N-CCRt_jw2PfkpSMTC-CFr5oeFJHa2_HQBwhUiAYMEweetbQ_LnIlIWMTBq69c8_dgGm1QknN47ieUhzHxQ3GHFxUK4vpG1jTKKfbFS3Ow2qjqcZeUBalov6Lk6vK6hSi0sDMVuKIvYZPxlus1Roj6pKE-zdJ8ZuuutuC1P1CYd0kto7LzNMGLpLWN3-pYue_S4kLFbKyxLk0BRkuVrvckSxh64N3H4FU4HNxtO77GqcHlQQ7kevNWmlaTNX7ajS2yLSwoCME-9IsJuObF-kx73BRN4hm3X8VOJGa6G5OCNCnZGFIKpjb6UUorSeuAnSLJPxta4xTERr_hC7ER5vhwuGMnNHyhMc6Btzb4WNLRYE9&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný&quot;,&quot;experienceCount&quot;:18,&quot;id&quot;:&quot;6532405&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;eJ0WdGqrMi8p53G3zsB946URfnGa4WVBJos_6ecAcsFb_BrmkrQ3r9UZVodHKMvLcghjR1Hj-nkK9oODiA92Q8xKx-zGeSbvEGXlPTXznSYH11n4syfMulXDUDLNMQFQR3pFgg9O6TwGDLD6Mw-VL92FqUF7-2ipSXKqlrxG2btydIZKLTS8hwL8IRLVM8cf0lCNcFA-8SIg1zcDWkixw6bHGs3uIgv_TMPdRrxibz7VV7Cpl6eiOmonVZmoPHXyOgFNaBrNpnPPGw2wV9ASc5M0Paf2OWttO7NUHn38GP40Lth1jswFGYa5HPbCW9-z5EbJTiby9cd_bTI4fI9ctiPkrZYYesoef42z9mMclHso1cpRtwFZ_x7BPWuySkm9erSQ7xUQ3JsGfja4i9EenRVJovySy_w1MEYlYwyLVF5Z-b-ncxQc6mV4ruca-afS4mpidWrVDwnelNEq7LhFm4j9KQ9qo1MCUWZY7ipI5zgV6-VyuI8IexmNM62E2HNWCDLBDCn2QRqQJrzwHwNEGGwfxOj2WGNQ6DsuYtqm5RkWJeU6Ngj1483Xm1FzILtnPQ4KFhQax296OtN_RnwyEaz8IH2c9J6o-ews8pnyMXi7pBNoSCHqWroBjUCUxTMgVZCYK3cfoSkVtQR5dvuQ5XYqQh4jpLI-mPjizekNcIsBZkOJnBlWuM15TmUNw50xNxV1rsPt4h8QMoLPQRsFX1NveB9VLChHTVF61bGsmElJkx67VfvnAg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhoYsiem&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rlfC7OVJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pVjZ6Efu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bA4jVUrC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bh9Bs4vu&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gc/mt5mRY.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e4RRh1Qq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4001 dub písečný&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nk3OIoXmR3UhYVPT5-9uy3a2v5io_dUho_THdZ5NDZxeTcGlxiWMMW9V_dIaogjmoVlunVZ69JxWm8cOYwQcFYXy2BG3RvVovEA6LltCP3986gwJgTh7YJN55Gd293HSHb29-Kg6-pFsu-G2oFAly1gF31VI4hUyF0S1-vdz0od6lN9D5Bg7RkA8qJJzGRLWr0GYDyLDaFS8023gUUnsth1SXP150x_0wfeaaXyiwyW4493yVY53FwUmh8oJVTcKrsbzQeO-XLkpJKPMHcRaATjbzqzstRdL9sbk9XQNMiw&quot;},&quot;rating&quot;:98,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f2d9c869-55dd-41f6-869d-150944dbaacd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4001-dub-pisecny/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;V25c5xnr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6019228&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Mq-IRgI4c2m9U3zPY5o3GZF37I3rQIpXuTjlCRcExAsex1UUGZpIk9dZJcPbgl7aklldI38l-8sa5p0MJyNz1bDxZX_23ZwOXHqXClGnm-8gNQcsOocdoJkd0oHmjv6OH5qB2nR8Q4QC9KmKhhktOqfjXyrIqUf9UuERJjMAAx2vJ990MhoLLQsYJ36AxE85XpkSNjrrw1FkJ6CC8FAMZ1ikaTXlCBY2TqSp5Ead-diHGaCVUe4GQDno1AgK-p_Q1-TBOx_gmyYbz3LIw0Xi4w4qkZeLMwn2EShXWMqc0mVSEAkgsqiBDeyQbGN57GLfzin-p8p0mGt88C-TdM_RSdAY01VGw7CkE9FSQVjMRZLySqAAAeLpEGI2ydX8IcJeRJ2alwiJBTx-VG_VXJqOOmmxdQDB5-q2coVLK53dHFx7iQ8Eob3fl4vg1kBu3N0jHz9Uv53E7FxwLV8cYHEIBP1tbZNfhPnY3lrTOjMNFaAidmNi1eNdtaSf7gznL4dbg21WgE76WRCmSoDWQapC6FZYxn0coQuVp5TCLKK6q3vvn3-vvAEPTOow-HymO_oqdGrpEGYIAovqY7GrnEyhxQTB0ymTmkf2ehviAZFuzozX7vgHjLeTeneIGCGgPvaFGCGvOpi0JtrRJT17kX33Kwy7Z5ZWdv6W17nXg5APU0_AXTXqf8yZQFx8CAdybIuvZzayzRkWZaiuCcNANFBfZeK20KA4i8EtmoVtZ5Izj3vKDpzPG7K_yxkjVvtSoNguTM5-W0bDR23a6A-X0HIZQTbm6ztB93-i9hAedzWNqk-vm8Zn_j4ikRQ7T1i1MmmydeF-i7Dhu79cTwGzur0JVPAY7mooH3eIcrSCrVqmVUL2Qa5AGZY9y7X7Kal1uRilkX6WNqDVVpDb1dcWAijAkNQG2C461imy9SXGF-hKx5CkBQGMgp_33i14h0Da5kx2cLNJkpdqDP67y3o=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Stilista Vinylová podlaha jabloň 20 m2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6019228&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;NpI-X6DhR_shHVlpC5Kv32jPUseCzRRRrcPl8odNKow4bMt4iBZdMIIrssk0vUgcYdcEBkD6Rni2A71pL-0oDCaZWWkW3O6PfI0-9JT9RMin7tt6zXmSP8cwCK2CY0cS1-MAWW0IjC0UrJOUqH8Ohyw2s7M5xX3bzAgRnTJcaq4q4djhb9lj1Mb3teAyRuewXiNHcqN2dXoEhzp767rJxWOTqnzvoGi8jITlKCE5Y16wjwPtNa-ag0vCi2a99oHtPfA1bn4QZLf5EZtUeCbFgasqXLoeWOdQDXr_hmMrlZx1Ka55wAE4RzzWPAUUsmQ5M67tGA5BWNizlZ65bvrWj03VaMS5oPITfUDQ67Zh2XG4jslW4VZO5yu-KYDmEgrHMIwlelLvuwV_8OTQTalt96aBaKKCcv0tYgESYrYU-gpMZW65x9YqxuM1CTIqXDW9AiMjtNdqX8jfDmsBRVZ2TIWFaUg_GziHH3wjaE0ncNFgeSN3Lv6u6u7aR7Enu6vCRZjTHN7zLGXLob7YNnBNQco0n8xpuzuXk6rgzfAwZzxzpwO8uYT-YPMPLr4TvZNZxDp1juC_an7PUjlYwEbctj0EkF1EC8yNjD_XREjKgHbKEuLEFYHQ5PNk5zGIMO-aBi1GEP9ny6uBOsl_CA-oNOVWSJl67SQZ43FDpE101zWAeOmxVVVy-gGz1cj747SEjrAXQTND4BXMySCuY9NKikwbFP7ktXxw_Jwsd6eB_2Huuz3crNAK_kag&quot;,&quot;maxPrice&quot;:742100,&quot;minPrice&quot;:674600,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rvKRrXXG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;22.86 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RR1U6PQl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;116.84 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCbCtzSJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L3ytdQrQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;jabloň&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SWUlSFuh&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GL/DpHBIqt.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqTEEdza&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Stilista Vinylová podlaha jabloň 20 m2&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;6CVTUyF1oxknElpB-Wl8uMRM7HbU2vuesifXvXIKddKweFuYwudg2F-hdY6Z9PIMbhdRPArObxA4E6NlgRZwNIS9H8V7tz_mXmvTIVab_F1Igb0HKnSx6qcB878pK63fiyQkmlsplzpUtuEaFbZTDFOa_56YjzulKswicmWgdxVSKM0CXJTG_9S8gTyK-YaGaBkURXF0pzJRwUuJ3mQSeTIBtF8zTyM5rIWFInF-0CbuiQGMSl7cPnPNZ00kpD-IezL9dGwQE1wYOAm30Ag5tsLpYkdKu0sxRAnXuY1iUvo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fe7a2c10-742e-47ee-bde2-cfc87a094fd5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/stilista-vinylova-podlaha-jablon-20-m2/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Stilista&quot;,&quot;id&quot;:&quot;14853868198233268308&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/stilista/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=14853868198233268308&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0YMQJuff&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5721631&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EWXsv8NrBxlm66CW35qLtmiSnkmoKyLwkjR-T3RlI72VMDwNIF-dGPTL2rbaEhUuQyCXDV7obtzpX3Iypei2HM3ljJxVEPCGCGUosIBIm3G7h7UiHyym9f5y_ToOk-EfsNI91xgBJfpnyQ0Ckyi5eokYhbzjNlN5FhWVX8FwD_rQ_FFK9JNfNR4LO8L--qO4UnuNMW5F-1DS8zSf2oMA2myIv2icIVbNZuaUCjDAI_HbOEb_toUt4Wt4iZ_JDX86kt1dJd1wR_QXkBo8FQHTKbbTe1PRqjPsaGbAilUpUJ5QZGBEbY7bFrTHHdw_Km3vZ0CvRYl6NBlbRBh_fOnxCE0LKeswr4qyCDwSV0jKXbSE8KpX2VLKrcjp2FS_Cqb0ch5BJCctdKu37AkDuaUf_w_5ot0FnJTlnCuBeYtQkxd4Wwn4oEpAK9OBfENT8qRacWvfMeyTngRM1IwlBhsiQNz0-rzpeQqI3Wfs5m2Xoxpb7eDAoK_js8ku5Z5OqgkIzBQrWN4cJx55JpMFjCnPrClCQ765fdUpQja3-EeUXGBWcIzoGIF6zMJ9BWpBNIAVql7XPJ_eQoeeaM8QsWij4KhcxOeYpuyuYqfSb5AiD9ivncy1jRXRpGfnjUQ9IFig6ZLlQqN7RgawRv0GNO-IEoIuA30Y9IgGucf0TP7c_7t67-YtcZEdeJKmgKnNz0iOpnNeGwzvBk35RhlSvvtq__ALV4eoEWK4gSzoLRCSP73B2kitO3X7MshEFctj4nBBgIHbeMwbQGrEb_uo7SvADXtm-QeNJY9q5Mn7bh6Bu6_3jXjWyrBN65BBbMn5V0gJPjcYqppkquah664rHTltD7Oq1uKy2Zn10AfNGfOmJ4YP7jWyha-vv4Tn-62VBCk1ol_v4e3_TMBJnP2Gt0P0jGSMA_2tw-tdmrayT0CNArMvTN7e7uefzuDxZbbfLd0PZcjle-mPDWbf&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra Imperio Dub Norský 29510-1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5721631&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RD7C3jf3PLsFWsEcMLMtBpG_LbEKl-5b70kB_DFtialQej2kRa_YfBrEb557-LfGFvYxDCFnKwF_mu8KryFaxCaBKghWz0ItXNzD57RSVU5sDBm3CnWCaOp-K4fx4nnwAMNlmvhXw-8RVGIXCTJLBwpl-T0Qfy1N3-ZNBRxowI8lr4qvbur-8tmqEvzbCy7dAoVbWqYhZHYS47ZqIpyofJdq-UZmYi0lSUaCGnOokSjHvVhdQ45oX_66VgZMmv6LpOb9nthsg_cJIYgnJlfLUowbABUK92wLK3hReD5KgAmwJD6NDZZGNSv9shk9H-FXrzYg95ngRkrJvH005L3lKHU9OsrRbFVjDXRvhvIsYuPNpYWwHl_aKyeaXICkt-KOGY2i2nda6AKI-fCAGrpWRB4_whU0KOotXXirvM1NUQPh0saWDOhMim4EXpCXuYjIN_1ZPkszCcqYkoHlvmZuw4uK1cPW2iG5zyw-zchIzjp0tsYJDSy0EAy4AH4SuJf3m_RW4F1GGdXHfmbN54qLOcCbZMEcwVuZsv6Vr9Ka5Js71_FR1ag1urU0aBYTe1jp6BfT2HPrQwKEjBpEmukT4Xtalp5cP81tuUDuvMg3S6gd-6MSvJMmTRW6-bYZB9nQYOR9qSoYiOJ3nkd6lsc_jR-HFbL4vW2RYhMkx6Xf6UBbi6DViP2FBa7b5_UZHcsA_Dr1bCRW_hevnvwY00h0CDBEXqtNdNLmgNKqOcD93y3mOHjiitVxDQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:54088,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9PU6J1j&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SP0HPoO4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8C1JCMus&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.5 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hUzmnOnK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Eg/T6dqnh.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CQC5ENqK&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fatra Imperio Dub Norský 29510-1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;937INDZS76B5HTpUeQ57NsI1WoBwPoq0iC7fiGrZPPwNnP9rJI6unV2y-k8r0yFcJbhGELjWdShSzhaLBMJesl_tuIWmAaalt7w3Nli3sKJu7Hc-MoGv5jehyGmLvyFofW4sezf7LuiaxoggSfJ3v5g5GdlyUKMgre9LgZdUk5u8j_ZXjs3R3Tydxx-eZ2aQPsJVQOvgLli2scRuc-phA5JMMD0HKblSx_DH-mnCIMZIm_wdPMiqjBvRLlALRP8D6T7-OwAHnjpowvLdelNCfg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d851033f-4b1a-4938-a7f9-11df76ff6ed4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fatra-imperio-dub-norsky-29510-1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Dn/TuEBfyR.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fatra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9492403572947066985&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MVmgH7rd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5722208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UjK1kBQF0A-EdpC20t-YgDD-aYcU8W3qmv6qn4mybdpHUBQwXnYDp43lK2i-fNvKK9Y77ctXgHSuCA35i1j-RLfRb7QSyx5F5GjK8EEtBHEGRj5lDpPniKRuS8zEChnWN5a6TB--kFaNlwVjIdgnDMEgo55Dy-OvUUyDMZ73FUXkdYrrmm0qS4Ndx_1v3xKxrX4bPV1NY71zQ88s6QDoPwmMv7l32tYkusE_6uHUs3MXjeHJ-uqLyVi087L598RQ6pfVGXenY8pVUxSbvDUuOT4e2KB7sAUFlgGaRQUgLq1-9L5BgH9oRizGPUtQan1sprNkHk-ZL2JQ9xJyFoX3u6u7Buoc2q6rH185kdZFqR7iyZFuSzEe-jxE_5h5IwUfCwSOfpBAOLqHQJBKEJZMr7iQ87T1HNo6M1U9KvYH8Bwha7grdvXvfsP1ULub1lYgQhrqyL77pq9QyBfjBEPJUXmHgMMExoF6_BCn8OURIIqK6WFAgo2YCftpGKxtiNLPIy_Q-j5HEph8Rs-pz0QRLqAyW2X4x0RBSVQ83zlUqmEEHDjjJHKoouPZz-p31GvYN0MBkQaIHjsv23bg3Q3nLqttSiDOq4DM8hxNEI38nb0MdJRo5MNuTTCLHPyugRmc7pbEipnMDDF5vvyUcj_UaZAyEu-yGgz1WSO9FsGtRymitKVto7k3RWneWRJ9mD0LAeNcdlgRLmsfWWHOBRO_YGZCTwBVWQmMKYKlqO80AoGtY-WA42WWuneyGYJ_qz4Ol6BPUhtvKx8hKgTOrFhyS05njOo7rPuWjQkob2EVThtpOMVOyL_1s0P8zvd8ryTmw9qcaVc2VyizvQ7ZrRuprP0RmZSHpY63x6fc2Aia8Ipr0EAxUq61PSCskx3AiQvNXNLaCA_AbuUdCt5tRo_vgDobf2vzdSlLOjqrZVD66D59pVVPGO8dqlo3ybzv9s_P87Why1LEgcRW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra Domo 4600-1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5722208&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;1CDs974KE2KCuDgILrXNRMuAYu93VIfj7_c1GuVaRNSHySsYrk4JPkexKUSw-ZvG0Xj0iu1_rLyBah-3vg0l7TqBLDEG4334BB_d9Ym4bnyv1ZC0sC6YCSvOwcvlw5ycOSIV9jmHZWCFBzxhaT6iohKpfBmiHwG6qdAKM4siWf2cRmo_wLlK-rTuVkji6UAn7hE60tco98iVudFGA4deW646rdWM4DHf3NHGwG9svUeLN5Yjobd8QlqfGxkCEiSr6LqzST2njxwcN2R_b-5_KwrDtcAkHXO13Kupupp2APHkSzwhdVEpRsvGJbxbBP5_9Zpp5nzkAO7dpRxLi4fH9yILwjSVuF0x5TkE1-Lf1o_9ueCSrAyhDlnrBxp9Kv1Tzz_zf88hJ2NQPxjRmEfSd9HQ0S8RiQBtKK5mGeyiLJlAurLNLJvH99SeTjvAPRWQ7WEY8iPbv6_4Hbs36M_Nikk_XFMHZ9oi1oftBPCCOR4Cvdhk8E3YFly51N8ZYoXCXVRMsUNF2TQjFT9JSzVSbpZ9UM5Ii-hmTeHCY9V7fM3Kz6JpPNIcPPHHChSwKTdNP2-a_U5-yaF56ndJg7g0R2q4i8C8I5k6X6kcmL3avCGkspmsoB9TzZ7qcWYyJFjzlypup04Jk-2Ed7TymB3fwg7TNQd5ycq3iNhZfCb2ycSUss79VoqDd1hi14YvDXZKvg7x6Y57TZNE-BxVtS6XyHgyBo2J9Gg2iofP8uLvD7Bf733UQRbe9w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:28600,&quot;minPrice&quot;:18852,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s1fP4pii&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MyFgc9dY&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ef/RcJwjc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DkKViXQw&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fatra Domo 4600-1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Zy5iB__vlycgNNLDs8Cl_oO3RrlQfqQNkzUcznUW2i3DEayg1jxW5DrtEFeFaoeeA2krY1Y-k3wcSqzWf1da4xQcTor2TrMDkG-hg4Qit1OjZJspYjD2jQN25JmFAULc40UvfVNj-29_gb3EjZvTJdlQHAqcX22VPHLXzwVPqTkWj7YXA1FEhi7kG_042AWqed2M6epg3OGtaIyMtHLC90qyKwrx4ZwUjmZIjPCZZqVk-P_lJ2j2-KNQn2QkMxGSq7ffr1SttoK51OaIs0KO7Q&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;22c0cd93-6393-4eda-bf5b-9dcf66a6685c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fatra-domo-4600-1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Dn/TuEBfyR.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fatra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9492403572947066985&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;d5UD9X8o&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6607675&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7uF7hgCWmPuKhbPKXuA1vTPSSJT_MCwGoCNa8ql0IiXGg6Drd6LV_f2OXUCdY7O-2hmrGshQnBEl6wfgvNRv6rlOypkwvY-cdAfNXBQCiMbgI1VSl4KEtZOBM9NRc6tqZLuqslEaowUTGv0Jgh9WwxSZB0kf13guWGOc3rn8NdwdSEusuL_D7BundkjnPD4qTu9-21xJ7h4IT92phitKY4dRd6gj9873E6TlxU_OB2ntdV-jzf7NSC7pLa8O2tRbzqsbLmQxLbGjHrUXA4QnvhLLAQXqrnGqDup1RMz6WgU6nUHi883bYEayM_VBrNX89eCyQORTM4_zZXJnZu12uvh_ZGRU5ZlmZxgR6hetqTZ8hcUU1MQbAYWtVAiOf4IAnxdrcnshFim5h67tRbTo2-Cuw46mj7-H1mjOyH8lpeKPMbyIhhmVYUXWaVK9YTsjq8wo7Cl1XoyNE43USdUm1_5qXCIAVlLjiaLI9iD6Ie6bcHWWdNiUbXSVFllPOdOcv33CNXQWszL809t3WLRemMieCAxbZHMPfC4SnBGt5Bc0V2oKLj3UBD65B_L6lGcQwkP4ubMjJbrsz642J9Xm_WovUPxTgCC6B1Mv3epgRhAmQBkiFrMD1O68smCV32d8CxvZdip4shJJpbGOjPvvJc1-9s22jY7dmcqX40JTxl2_cth1taMH7hZdiqa_19YezTDQGd1Hu19Pe1eneIuh0WLLkR0XF04-hpbOR1S2GEXT8-ieUJiCF3QtnETKlXMmYOpOqPAWSHSHY_QxxRcSqrIUsZMM-YHBOmBWhP8NOhLcmEdViOp84CSI29js1aFY5iI5ZDGco5flXOcJULNDs0g-e9lggHEbGrck3kAXr6D0ivsDYvjFAcdIkDljZdCbPZcln0bV5IFbTguXOMr0hUC7YCPZA2EEObS7lMT1PHTxiFklompxBBs7aVl_2_YSGSp8gYEwlFlM&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Aquafix Click 9563 dub vita&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;6607675&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;n8_dyhYQYvumDTzovYpJweI9-jv_lSlw-5AUbvTzhF0QlzVQPj_EEg9GvINbjBVRa-hVFUehCZFEnDaCeDhyixx1cWJbIdIeNjjZbrbBYlhgxIAV3IpaTdDb45Gpdbvaf_EyzkK1J9z2GBCUUpoJloPWt4S0I1MlR-_7NtA_G5gtmgpegikJLPjwoDtEOGO1wH0LhPcHGUD5lDKsq4jfTrMq2Ysx2dUz-h92fevNQPLflFqMBog4oO3trV5f2eUP7wcyr_Sun1bWZw2-ppOmckgodzFmJoPSEfkL63SqWICtBboQa7RHRQD4NLbOjiN8jV8M42Y0rrZe4vqez00MmSOlqgYXNyxj9PjuI1YNEzPHrQz3MeRZc_KoXfVJ12AvcWAoILvwD5y670jyaA7cS8qTJVBkE3qX_v0am_8zcnsUea843csRiHlfEZ255AOqn2AXnHE7uNOyIWYct7M3U_nTFD9VXZJwQXWgJfykU4vII06cyd0nM8fTvAAK0se8kulgbF3zzQwAMUD6RMQnQYdcssmEHjf0gtGJprF4ObS2GK_Ksw0wAa07VHiyJeM1y5kPn5na_TCrM-YzW-6fmvsKHNOKvtd1KtbH-0xnef4xp6UfPVGLKSmZH7EAUV-eAsrWO0so383-Y7DS0xUFiucIn5gvypK-EpJ4TaDH7HO61D5_-iGUd01VNnd0tbpOsNSnCvyrI79tOkTfXI3ZLwHsMDBSSy9F2OXkfUs3c3scKG9qtVwMZw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:93049,&quot;minPrice&quot;:93000,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EZE9sDzJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;23 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ex2MdZ5D&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;123.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SbJvPmOl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;5.5 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2anO04QD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;33 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0fxZgHZD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_l/Qjhltc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r0cBPozu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Aquafix Click 9563 dub vita&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;POI24ts9S1y9R8xxc-QjGHyODhLeHMD-U_7elrTKg1Fn-57UlQVpVBzElgPr5a-GI0LttC8R46l3bAC45veiE1d0PJvIofScczSgug5ok6Ad1HtpPHS4aAs-0XBkIRmtAcpZNUUaEKYZW2r5p8U95O12JypSy3ApU6AjdXABRt7gMtz7lbUCbFqokdQ8QYYNJ7C9PBylLVgGXvQ6tREcxsgb5bIWK-sf2sZ8NkBhEtM3CrqhaJtajf_-KwHLanogVzDTOb0mz8i0sAXuN8OgAw&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;41209e69-3cd8-4227-bd6e-4797c30c7ddd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-aquafix-click-9563-dub-vita/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HDb5epTX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5380036&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;e0BzTfJgFp0DW4hpY8y1V33JdC4e6K6kDRAtek9KXMs5mxnPKsEhb5NwJU1E3J7YA-YrSxxCw3KfNtyob0jrhcyj8iwieLgvbKrwXVJaESJXvWiBa8SS13vdLvxig5GAOYgiAidUR0s_VyzrEe5N5njBKswcZZTtor76S3AHyyqcjeihdF9h35vvQ_B3CHCrfjb5cZUmJK_VOZZdSZoUI9Bn2wFC0bXJwztCKIZTAdfmCWvxCTegzY1L9Rg0Y0BX1BDuU-0VsniMYpLDvdr5xnwa7oW6YjXg16BuH_sCUc0fFb_oF1eD7bUm8_r4geySwlaNnLHUKS3VmUQaNzQFFRylLd64bmN4ED5Nq0AN0OctUkDaDYRn3A6VmFrR95VtYN5fHzR7PtE7jX1a3AtvA2k5XWUnBqvsMJMHn91VRDJn3z3gAgfjF8Ok0AbSmW96O0hoq5B4vDlOyy7yjcDT9ez0Ap9dxCSCrWP4KYfHQBgKcNrtkWo12m5dlZG9MtFTigWnktA3xPacyjkkExJ5_zy_BPmFVIEMdkIN1_N6CaUUGiT4482bV6p9UBVRN6UzktdFv-NqSusJdCXf5S-L4vCEWjm7vKzonsfORAfa8ANU7camcHXUfv7FAXIcx2uCk3s0x-wAIlzK_Lei-2fsIefqXDvT5FiQnZ91JDd45oxKPAZukKQOenpCRA21A8dgRdT_4F1TL1R__DiskKZFANQDqB11cYad9-HZnXD7xU6Mx6jltH3JESKG31QKF9TEnOzAemtv33T9VdpevO73H4_ngHUHrj65CHZEPmnDg0sBZEZBiDnPCGwrWafDcUIYzIlgNFtz83qt3GMd35svTBiiBwsf9RidHNkrRBF61GOhO7SbEcmFbxPXMs9cXqVn3xRC1VXL0P4sgUxs8-8YRtJiOO_46sF5VYbAWjgUFFc0pQeJ7-ffrljlRbdgtGz7kF5FFwvNYlcrNw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;IVC Group Whiteline Tavel 502&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5380036&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;yHQ1A6MQuX4vUySUrjS1zfttFgJIzkVQQccn11FazmSGwVr4C-S4U8KHbTgQ7YhcgOKJ6a7--2UOS0AFXY1AsucQFXr2DHFFKnZeNjIqIlSSxqLUyqx7cUDpujGOslVll5TR-VP3ft8DwzpYMBRfpFW5suWGRcKHQhFfiiQiqbU6Xz6nGZHgn09jr5xfvRpEg8KvigucAvuKyIdEgmRMRjq9noXdir1WaQsZs9HjIcO8LqBXF0Is_94hBY7yRh5pV6ORcUom06-O1lLua1cqJxz3MkeLzMZ-_iubBLKDwMauX5LsXniwY6jkLDkBcpTm_P0nrR6Z4RtaDcw2yVLK6zj_krskW9lWXlNJ3bZu2bZnQ1Wde1o3cZQ0B8oU8dcFFpyilT_XGUgbwN6LM2IM2uMAcvxhLl0KvyQ5k8ZYtsAbHFM0tT9YPsX1FNkqUPpDOEJgPc_YB2-HbQMxGMdL_3tZ70REnJ3o3uyOGkCc-HfjO3prJ1cfV7V2qn9n_g6xBseqq0CmpEzNUu5nUGbD1lwL5UeEuYCwhooso5dD3XgiGkOHcwjBkUZCWot_-C9Cd6V2nFvkC2T3RzsiNlxXtoR96j3GW2qGavk0N7mcqCuRVMb4qLnBxFOQ3lycs_BgMOA4T2HwOSzY6RQIwm0w0HMMnIPXW9gHBMqb99bjCmjuY49X48GbQ7GG04ko4ijsezyWA9aK1rk7qv9JUwUcmjmYkmjdi8pVYgWPik9Y-wOMW6lji9GyHNo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:41100,&quot;minPrice&quot;:35800,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;linoleum&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;da0MZ72d&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GO/q3AvZ9.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XYgumDUy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;IVC Group Whiteline Tavel 502&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;berrRJaS9Zi6idMgqAJyyUoGv-xkiTHteHbjdyyBJOMAwVFvT-hy8gbpA7SirucrP9bMU8scBD3RlMIJXpOKE2RiFNNZbOFW3zqXQWq40fP8sAWFonQcXdkAwWvtpjGL0w1P5eKQ-XCBlWt7Uz9kX_QhkxEeDne6aT8p7dnjwZvPwxWRRqdZ6mo23TRp6xa1X5ug0_WgySXhtJacDINVu3kfeElQ4tUeWLjRGr6HsWNi3B7bPaDpvKMlJZEopsvM818NDbtCiCc4BK8qE3OEZg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4c4d79bd-10b4-415c-885d-703d33945812&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/ivc-group-whiteline-tavel-502/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;IVC Group&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18169650051982279385&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/0/150x150_nIzfVN.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/ivc-group/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18169650051982279385&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tf9S7O7s&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4480512&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Afm250Y9Edxz4mbVEfJ362GhHYUZdJxcGZLOUe4WAcP2DjWFnq5crYJAVSbpYb7orVUCPB8SLtXMP_ZtBTIZXxnq075FjPgIlvBDaflzGRHOgen-GyjLIFtYstL5MwFs2nTKjt2p-hTf5s0xGuRI_xP15y7_wXlptR16_TRDyXXpo8Tn-5n-46otuR4tcVtyLPO2WhpnTISfec6ua3z3ROB22kjbPU12Sj3Z-DH-TXPnc_9mb0V1RIGL1_hoyg9PYRnQajJfC4_R_33RNS9yOEXdtYRapuCd1mcC5WpLrsCi3Zeka-nFjbljBdhKBVgsczTWXpWRdOm7rS-9Y65YIDhJ7SJ23BzvhnN3V7l4r991YkGvcsc2vYui3sEFaUOsbBv2ul6eXKt40pauNqo4JKsSwqlMa3DsQL-4Tw-17RBX_2lqj-9huKhWV5eXIDlTM4cRDSZ9Y2wwbORpcGe3lbG15jhgPOqXKrW7G5ljjOVzEv5Sau03wV6KAIJnVDR4SoDabk5zV2_Eeyy-2Bo3F7F1FIVOYj0OPphjT6MXkC5ZceV0NVm1IN_dIBMm7_AeZra0GMLe96psz6FAPJ8i_6bGJxNeoOdd7NqYjWrRfVgulo52ms6KtcOV1Ih2N4-1Kd2jmdbMR7kDCOYDyoP8PBwkctZbno42J7kbhjxY9FC5esBgLZ7ffY_3nyzGns1NJ-ckh21YVVpfXl9nR6Naas1M1y6D3L1eDHz16ih1ySdkF3-5WqX1GFOTpTY6wX6MBRc264dkpyfliA-0aI47fjZuElAKDQNNX7VlcodTmUzdk6cAGKFgQhSNO8WQiU8SLmGyV7VbbgrEUt8JncdLCPbPllzDVH7MjI9JyCAO4PwgnCKWG5TMHoq1_zaHyyAvL8sNfASnR1001IPGXfguzE4kchix97FvusaPL2HHsBD4_LpReNe9h3GFqaRen_zHP0Uuroo-p_EP&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic 5968&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;4480512&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;A1-lepRIYIwVT-aC68Xs2zlQ0yLUdwWtrFLdP-_74jINHl1l5R_zIfeFp3MLBZw9VNRHbPfxXBSZzMNSXBeI5IHKLqX3FGJ9ruf0Sbzz9FKEJqkRNSPgSQimeW4MHmZPv5ua3XCsxZ9znichtNLxMy--xwWmOmzo2ZGbTlJEBhgxD0mlPTMaTD_9QK9udmWv9wsgWZOdEQjwax_sAyVwyVU_wzBidTBoef44ruRvo4OA0dUBcyJ11TOuFnkPI8Wrgc4Btz1xUtBGL7voI4G-DJ9ncaU_CG1YlnTFDX15yS7RwZGp4esmJv8_OHgWpm0XnK1vCN-gjIaHOd4n08ZXerT8Dt8SF2xIKEBkRNrbCmrraNSZ0quP8fLStjMqHV_ktPdfXWwyafA1NDW2SQKjnF2uI9w0TpD01mohixpJKd8YhSQ7HqtepFCIHHvMemCSmui_CI8g4bZP8D7x1eijhBHD12d8YbnGEfCMUf1PueFSLRg99B8qFol6QfIg-9xXdvpTw1X3DSuDl519KRkOkXDedMzi1MlfnYO1awihlh65mFuR4aFB9djgN04IE9Gd9u-W3hHIQT36gU4jH57wo4ACuZRWGp6VtJRmbEtrRDWs71m815WEenGagqntYVIHtFvOfau4vYKFE3y0DwEAlOBymmYdheOy8MAuIjpz2sXdFzzb4lkOLieDuRAmUPRyozJkmnk-L3vUtqqK8_KS0rijRRB6KBtLXE7IC63rdVmpIIgvfjBHzA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i8LBfbgo&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082713/img/98/414x600_nilI0s.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EBl2NH6E&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic 5968&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;rCW9XoMbyIVzNTcqZrG2DYu2ouPvVn9_aT1WVYypgdwVc4pDzQaw7qiT7A0U7umR95fCPSexU64AAJDe6A76u5Sy-dhk6YclMFuQtsBu9yejJbGn78vy1SJ0VzOq9BwXFcjsVqEYHM5sy8IrzuXMFf1DFRhe96MCAff9yyhLxY2y8F5ARmubGSKU9BxcY1lCJCygX_7zks2DltCBt6yJe5V_GoTbOX2vwHNOWIdSbB1n4Qxf84DulrkJSGmZGMFdAxjdJjs_nzjjAGq9-GzEVw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;15584fd7-2228-4e90-baec-2d9ca503086d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-5968/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BgdzplTw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6163988&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;HcyhBlXD6_cV2-LpR-I2yNWpO195sYVMJ99Zq1a1S-ytNwzl_y_XXaio6UkSWZljL828WPWLAnxoVb3gifHJJC5jB8asffp-x5849p6w6ymPSVjDwhW6I60vEl4T2yXPtyOooHgQDXj36U6MZVaP_z4Vp7_572T2BGkPG8rm3sPZ3ogFXLpCfz8Xn5X0foBVeI6NaVb14LxKWyB8vqqj-83p6gEbel1hrkz54xbTdzuFmOP0sXr4UMjXh05wHk1POB27j33gAXfULva2NjGIVkylMVHPP-1zLMX-McRZNzDOM3EG099s2Z6XmXWwg2GFLPiuMqMDz9jZGsbpekIYvyN2qRdjTs6JplssqABRqmBkQMxTO4HhgClaw6Ysk0ZM3ooeoHp1i1taN6phvSLrpqmpMGE1AP3CmVVR0hEBcf7zMbszh5Kg3ruW3i86VuZCPCmcCVrdUACFLy49-EXYLY-p-zSAQjNlChAsCSGW7Y-xv8h3MiCtxOp-VpGzijEFGQpGuIqylDtm18IVlJlkyp1LErW76W9Cx8SjSimVznLCWOckY2ma3hof2SPxP_-S-Mk0HACzcoOhLD6_-dCUNo-C89nDBrEGL9ZeD68G4x2d2B9VWno5sp6QppD2XSM63GlHQz_FQzI_xysNpS1Y80q2FwZsCwv2PW_CGDEQT5zglE9LqW_x_O5g0vArWgXWE0g1PAUs03TuDlGEhr23p2qnlqSdRFeZc14Z_wAE_qgjgoB-lZXsIIzHojNB977ZTWHPywng7nR-gJuJfxiK6m0lmpNhpxn_U9oIRJqxp8q-a6HGSQLNZcy-35bv62Qy9zWyjlm-hlCIl17zF90c6lebUET3tiFeza3goKVtHxu4NYHDrPPg04G_xd_3SL4KA_C9yQ7UvRgsY2_OOz5BtaO1GBHEjB-K3bD-TeWYmu9xFF4NXe8Ad9TUIGlIrMAlODNGbxd5ruFBrA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic P2 5861 &quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6163988&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;eoQKp1omGaJbdyrbr76H_4NQw2linBl6KNnOWnpCesGtfdehqVeBZEvLcoX2fsYQXG9oXYkf8fyRWHOk9rxg6w-5szrX4-090NW2RkVf36tp1gNMrnLBQqfKNBI9UsWZDIFsholoMu6mQ23kzzBRvcPBFSsKZ_6UltQuZelkKDavcX0MMuyscjrNHatFjH2RnWNcntQaBcgqZoFOo5F3Anm7m6Ox8ufbH-XEN0thUbZUXjyBt6ZHGAWCoyzG4Qs6jsA4iHK7MaHpUIdGhcpsU_x3bILoSi_adXza71TBas3Fx0Q1YgQae5_ni_ONZbrFy7GxW_O30_rc5lV-GXUYZcVfVRI55X_6t4oNUrPWf5nU-SwaAoRPAFIdHN8aBg43_22_eZ5APVF5dCFKAuBShNHGh1Ml8YVu5RKp0POlNfCOPPv-QVW6SgspuWwEdgCXo-4gnylUz9dgNEWBvhmFWi73laQ4IZZKvJMXx3I2_v638tpyeRveB-sr2y8WzTQxEZU0cCv8Sabdmjf4VvUW0N9uE8_V1lF3woEqnDK0xgVOItZVvRi-_TwZ2pcRrujurs2F2msR7C9upmPySufWBsVUWEBcOFKgEbUyWvM1JlPoBJUQlkRlhZ3L_jm3YZCNwMfFTvaNUcUplYk5Q-M_COVJC2Mv2w8zr4Hrrw_5ZZuMAJI4XJlmYGgMYgzEedZ4_qNcXWLnwLgTHIJ3AmeFMZVy52DHrebRzrLU_OxzUOvUHMzxFRNFttc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ukVL0m0I&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9dm0G6JD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_HD/SBuBUci.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NdpvPPHZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic P2 5861&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;gvXyouqmSpK_OlMGn-kTTglSt_2KoiOQQk9QyS5lisCg-dDRAQk466Ncl4VHUVFRu5vQDrM5vf7gaaXhGtW9OlCkRJ4qgwmcq_0XK_CcipQK81uHLG26Kmb60nKWF-jPYuyA7S7tjEpcnQl15hg3xWlW07Olyq55JiWTBpJqMMXNzcdx8ZxKYzgeV_7gon5dH0D7oNBDOpTTfxbTIoCEJcZMzy2NRz-fAHlh5IClP_OTKKfXj9q74EOZgKhRoD1D3LIKjx-nDHCseYrzJ2bq-w&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;772ef976-55bc-4dfe-a547-bad51f341c88&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-p2-5861/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ycgZR6xE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6283793&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;74l5uP2q_CLc0ALldBsEJ7QqohZuW8MOTKHE_HDsHU7B0IXCzoUp0jPJuWrvOk9tQtnfKlb1DoWfKhMsHGkPo8ueNpN7XKIJ1oHLQmRhQPW7ELR95mG7NgIJi0Kc-Go2Xmr0Ww-eYynVWzyLA0GAvEKCkFHjQrdQ1s0eFfBQmlobwrgZ_SOuh36DLlA-uOz_yHd-_Gx9IvfPLF7QbuQapVbJQl-5B0ZrNln7W9onbPlfreNeXwuDDq43Hhh8pDwqTE2XFZDuqIxjnNGZgkCdmJVnSQmaEd8tgbDVAEdMYUDOQbICCnmqWSFyC_qUowHfZ0PzIKRtTr8lvm1dMaIvydq39YFQVk7O-5mrViNybOReXF84JZrZkzyZ-Xi4-G-S_1Sewg6kDGVyBKuhJaAncIPE6mMIpxnoD3BgLR6785Ztdf_yHV5wN4X9sYI16teKqOZDkj_dDVkLjasNRFZx-mxPwWobLHm_SiAYOpRkNCYxAVT_-09OObGd0y85VH4TeQ8nVHwtmihP89tiY3n1FJrvk_CEb_bwWUSRThwnR0eO5e-SX0Is2q-lojvwPVLlgAUq2kb2FnjlxSDRwFHCULNFBjQcnwwauUHj7qa91m2PDuNJqjPP3gTp5_vTbNwCDFpquzL9tCF4Cb9eBXH0ZZjgYJodWeNY-PcNI7__fioS5TS7p0Jyy6WZiPU46xiD6o_82-7j_Gyhql6FBtDH_JtuYaG2-LEqvDZcHSglifFzxtpRjPY52-AbiSSZ-i8PuWY3WPSI6SDLxWoMYfjBiB9-Nq-vj9v1gaesh0YDEGw-z2GCiFvGAW8BesGjeAmw2kGdNhWux-JiemCpv9dFpGvePKhUGqYt8vwN5_f8No7XRSANFJE7Puc9mJLfMeHRDYELwR8j6wPKwDf6rmeJUYw3Io_G0dhrf66QctKgtV2H24b9MabQT4OzJSt8U828vg_dkCLADM_s5Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix 2745047 šedý mramor&quot;,&quot;experienceCount&quot;:8,&quot;id&quot;:&quot;6283793&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;70L2IhyrrskyHqk2sT7BhBL71OvpM-HEQM-8qyFIaCIhL9_s1Cb8KpH9dYaUPS-Y3uzaEqDYahQVxy9ULD26bBq-Z0mR8cWnH2i6eo0QBNIEMDvU_Lb2lVhYvWFrNxRoNE5XlMmGh0nWSPyWymhzfL6fV61xQXVxyOIIZDTc02U3XL52gkn1-JlFNO8Vek16LMDLDIpC9lCnuU6aeYzr_YdGPEpnpivhXl5SbsxZQ9JgQsofr7YKbqOqWrPzjlu4CFRDk72-e-3aPRI1lOZ_e2dV9ztoK6BvxBxNFb24TO274rWEssLdXkbeVz8T3PuUb1gFph_kaxIl-kc1gzomMAFgDXT76vbvadq-b4O9PsizuoyQ9LQfLjHdaKtfpnAL7ElhqK_ofewbonA4oFSVvkhH6UWWDKlHhIcOSyS3tj9dN81PbB9if76j0htClEwZ0JD-CL-lbxJwzlU309NOuWSMvb32lULy4LnrKzv_DyuV7sClcD34f60QAb-W8w370mnAX30WnSbkXsaWOEfUToeCcmyFKaqyUP_C4m3NZFhBlrwjSxrSBB46ylcdp2AjRYMRrFMd0hpmsUa0u3xGbKhFq69YaFFEM891UV7mD55tS4yo0JEn6eIZzfPqfyi8DXHeo6ldcUdkYoWGw10fbyYislKaKtTouFKcTImEXfvq5wgbiXC9k3ttFTDYhX54rw7XAgSbxCpRs3Wwp8VdJ2rem9jUWzELTBIiuCZO4t97T1RL5S57iAg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:29899,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;linoleum&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vpi3sBzj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X49Vdb0D&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3vI7mhEf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;12 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zs9PYxsd&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_H9/Pg9B2lv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Myf0kuRu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;d-c-fix 2745047 šedý mramor&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;u_iaV4W1kAwUuK7_7vRdnUKtFaDHE1CYylIC8yfucoIRPvYgkXfCz66bKarHd9QH8YlRYXDzKzDgPKno3aMbH_jZV0a_Puj6gmXzQRbbkzLpyQj8DhVj40H4jn7MymfsREGeHuXD5wlLdMLmbuMFz3RmpDzcxdf6KTtPQ_6jJnk0cQdtYW-_UO6zklYb-dUYH79Mlv9mxmay388IW4bnQotlQVpOQCsXu8QhIGeEnV_PEbncDBvHSfH8zV4TM1zG7-LLFF_lv3y_L0wk0lh4jA&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3969ef7f-9f9c-4df4-89de-33f851dd7d8d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/d-c-fix-2745047-sedy-mramor/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3417420639174548421&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_G8/5pKBR87.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/d-c-fix/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3417420639174548421&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VSTOKbRV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6279067&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;abLFoz1h9MvsYMobwbDWQAW9tmQLg1XejSgb6jKXu0avInfA3-DJxlDYoWl6GWMed7_bnKFNLi8y0hgVZYpCTZbBPoqb5pM2zQiZXbw087bCDXErcBb-KW80XUteKtuA81xLti6bb_9Q55lCO-ruQ40v-pYZe4fvmTYQEQj9EyD2WM9KWYd_6Z7bfIF9qOkopbaAbWB8_6UC8X7O2tr9gTz2PSA6sP-nzFjqthZx_bjdnZCR0Mg6T4SAze96uDku0ti6I177n4QsqQJ4XCsvRL7-6Mk4EkpCdpzlRN4dHsu8NTrF_O9gLKClfhbvqlWYn_TD6vNrn_KkGH8U2Cw19Ntb4QFOW1lbzqLuIeSK0pCWzFAFXABkDx5JvMEMRlfnPmf2FetP0a2jpEhMx6HNS7NMDybyTrfw4hpow_Z9AdYaUgwsuRupvny4uA3M9SmSga6fdg2S7NdrVezLLX_LJxQydtP5ZzC_ykw51qZEf71cSgR-3SNAzu_KSVXyiRn7HuaNkSmG1o7nGzU2GGhUtMYDbZ_2XuQCbMneEQ2WYTbLHweRCvCFa_rslYndzaXp7lAw2Xu31DEn91_KgtELX8WRSxEpaXa1_6lhizzD1-OeXgvqXbhkR3q7qAt-mgFhnunOEM4n8fQbIYXKMtJKfHzV4aDAq74IVXH-dZeW-Xo9KJOkh0eWGMkhgk2ia5dhM7W9-aLx0SgX5yl2ntWJOmdk7K9jZLbE-14bEAhJsnYncBaDmS6BQu1oryb1uloIJmeBsulHtwX5iirJtNaSqQcnrfl6Y48mD-eLuB9ObhSXmBZJx2fQnrM8p1xkKndXiGshj08QZaSaWsxk1foV0INTJU1SI19YslEBiW_lEd5GEiv6Ax1CmGP3E9epXRLtdQxETvcBXMcp9USBVikBVdZ7XmZ1rIheAPTDDMN6ibK4XE5dx-ClP180-k0CqMc39S3tmsR8HAGbxw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix 2745041 Dub skořice&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;6279067&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;rNBKaWiBZox90mJStWlTsHwHjO4pFKuZPYj-gag4Kia-9SOup-tO_vzoTGVh7v214OrMxTitX_l5ytIn7ly9XA72ijeY9KIWBlf7q8CRaQJXYBAPROc3fFJrGGgVCGKjQpVVlHk6jEB-zMXJzzqA6Ei2p8qa65o2El6pleoSDEBcJlZvL2L4K4j5GNYIpNdMl2ubX9LvNJ5CoGcLl_C2HpIBnqVNx0V564pSdcGhVeqx-6ohHS6_4gWGmhqlmrtPaGA8ebPQJRD5Jw-kY2zm05gzF-FQQs58TJ238eh6VWKXMJCgwnUoEByN74Dpw7u9QH7TaDZVomaBMcNRgqSMMrmG2Fpx5Y1EVbVHLoes1GTfkBWSdWbMrskodbrevfwOGcdMAPjfvxgkr0b7KWH00INuksuZCz6cAdyJPHRH52j7KMDZq-FkzRY2JdQYn2t1maVGFqcfAMfIJR4nszJIlR7V2sIzejgymkuDfWLiiNW9ESRpPXFjEbriYTYY3fmQUGBBOHAiIY99-LiCPvOyGlcHdkbKiCQCqaLWOiBbYix9xqyI-uKHz9297zWGEHZguU3uy4YLo5MMqq-KjtlrYTB-f2GWgemVCs_mYRg6tf8jy4cSVok-zB6lCCET7keqPjGyseZuqQfkvFzQ3FZLQysZpdwh1Y0C4X39dYezgHAQUZyfr19P0BlmWq_6KftPJ0vtDhwtHUxAWT8cbDw77WZNVwrsGmlEsh4rgCvn2F9mgPUAzbwb8aU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:29899,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b1TVdWoj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U1OD04T6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;30.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t9hmUiRL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;1.2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1puzoYmY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;dub&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OYWcQuFA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Hz/YE6BDSg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q1dlwFT8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;d-c-fix 2745041 Dub skořice&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;elAphUdDjhfrjc5lUIobLHe0Y0i6F_HLBn6mqdSUUJVc77JAmYx6R0NdJleo-Sm0J9C_ue9YMNIxAZlmNR90faRhgfDQvnwyTns7Nwjmpcfv2JyDCA9ehjkPQTYZvLGW9o-6fIvWcwWGaYMfjKv2u9BwgKTH4j0rfAaif6wJ3iwnBAfbmLgW3gp625SD_gLG_uF4mq3BClCCGj6IIwBnnZQyUYG6fcY8Qx9tnHv0QS6uACtP5R0mIUY98_eAlJRHC2bVgmEz93-6FV8cl51nVLjd8y4zPSakeCtF6RYvxJA&quot;},&quot;rating&quot;:75,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5931bb01-ea66-45bd-ade5-3b2cd49082e2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/d-c-fix-2745041-dub-skorice/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;d-c-fix&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3417420639174548421&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_G8/5pKBR87.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/d-c-fix/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3417420639174548421&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kKH8rZLw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6569283&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;J_62bc47qYbc7DJLeYDlyRnt_fQl-h_Z59z_26xvX7HyKg2ew_SjZwJnR-SM74BlclooWbDPJS3ERRGwkIAxbKXQnvPqOjAsyULOwMJkWaPEYdeK1D2mE35lYU73fjSp_oL9Wr4-VxjiMBzdF3eYCE2DhO6Gpgu1_ZfNIpjx0VRGM1NNcvrFBy7u0jAIKxfeoEflsNzWuUzyHlE5CK-xBoYENwGgogUa8kmUCw1MrtitHmTW8nbJFtj1pnf8PjbX2cVIEP2ZGA5xC9KbY-7YOEKe7xzxPo4YYomxr7EqH5jnEMsb2oQWlsQLutMP82zy0O-0wYusVvAKjNM6yPq-uekxFONClY6psaaE94YR6fyXwGyONh4y3I7iBavcDM9wg5dorbRFJwMPngPPGC2bswQ9J02HseG3TzppZSvNjGpobZCex5VUK_FlXUZm7hXS4176QQv2LqqEcDKl4evHOcXeX_TtEnqOOy3GSc5ZTKwEvoOd_PjBaQk4tEPATwAyBX73RzWPC9ZmvJNTL4VojG8tcMoTFaybDtarZOkmBRBGM6XZWc7rvlZJL327TRzu6e6wAwIkmlQASDdBAyEmUCGIGEfDeYtL8GOv94xTPqo9IqDcPN8Puc28pYUUtUtx4WizJP6kXTdAiQpt4VTap0K9BKTC8XurXKdOuOcpsQUXqQTSvGYz7RC_fGfAS8jxSAu6n5jY6bxOuDa_cPsZ62_bpulzEtBbyUgdzjIbq-iGG9fOECMegIuDzl3cSPQQk2FE4f1DcJ0pMIn04S1FYZj1AZw_V1PKhEFRrysXmdNsBGzpvjrWnCjluOwatXrc935chi2CPi2KaElMi2t-NC49DIvXNHG-0ezdor1Sh3eARURi0hZUjEOcgmbKhRhbmIkXXfMDBp4z2whjTWeFT3lAM5kDvPniUUEASqZohysGZj0vW8fBvU30SV2pIEaJ00-00-jPU-oulQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4004 dub bělený&quot;,&quot;experienceCount&quot;:19,&quot;id&quot;:&quot;6569283&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PrGmFakss15MgL4bWrAzr3X1qSZh3yDh4Btz4Gc41fK81vpCdazi0I2w856OlDZ2AWBwuUBIDZ-htYrf20j1v_2O5ZiKwQdchUvrzWQrwt5M8gtuy_Woc4nHdeByBCdJUdJ4ufAyWUMD16El4yb9fWd8M-8eNOzAqOmxckYxuSgtW7DMbZd7vplavc8U_tIfSznb7Ef8Mv-4Zy3NLU18dubX_y4cwKpEOEYslbqKuybzC7dacAKYMuPg5fHQWZZBTl43FL70Rrj0PzKjgb3Xf98n39w4F-RJaronxo7oAOGZiCpheCSd1lvzu0xHeTTNb6ns9K-5FitwnJyg9FECqZ67CZgmJYFSOKype6R2q2WD_FULxLtm3BkYJV1ljSw0z2TmFcUou8ttStW7qV39aJ6O0H1eVL61OF6YJMHzBrjE-b14BlvNDkGvzJ1_P0HAg0hZ93WVXnmzvOCt47ylcBJi1d-K1ZxgvOglxd5KerzexyBosD0diBR13GNlxuibgfED2N5JBSbuaO5ji5qaJiesyU0z-3Br1mYXacvuIZlbF0L1zr1MXmu0pj-WH1SQeG4pwg7txyhh-8z6lwhKF8AkuviNgnC0elZgbCHowmBMofMDjBkJ9IEYoT7NBfl9oQiCVweTrQPkGuCpGNqCuYAWOGiQfFkHiyBleY3Ptdpn1uMTIJpw5Y6SFNuDxWdfS8yZOZAD6L8EcuDs8y6LA8M28wG27Rfro3OwBPvJRGCebuZzCANg2IE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:66900,&quot;minPrice&quot;:66899,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LWN4dCkC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WpLanIIa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;122 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KU5Nfmqx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v8qbweP4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zeSEHqG7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HV/ntLFF9.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IxyLtNdq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Brased Smart SPC Rigid Vinyl 4004 dub bělený&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;P2KfjCu-X9kTKMK6qC8QpBQpff5_odiA7XhB8kUZVEM8hKTX9uw_w-IISQaE8Hd48hsFnfJrO19KNhR6-BQ1SHh3MVyR04rf5ES6APVSIZlOjV3H0lSFgyqJ2NkzW8aKvObDuc9NmRvaRVNWgWAvXYPa3NL7Mrf0H-4XreVYrpwQweOQ7VqjpTelbZ_cmVGFjUy_YB-5j9nAzSuDb8KbXFlD9K2-cwCHfYURAIJ26lw0WpbodB6yCmIXiG-tpT1q2nTzDos7teq8axM4qMufiA&quot;},&quot;rating&quot;:96,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1b67e388-e9c8-4d36-a60a-b6b6f8a33e2f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/brased-smart-spc-rigid-vinyl-4004-dub-beleny/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Brased&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8677948256956506532&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_HE/SgcBsla.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/brased/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8677948256956506532&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zZH993Wa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6163931&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7CefGooKi4ZIAlG7E9RonMfx3goHb56OaKaGMgDhc5CyMlZzbI31yxXQfA8KWb8ZdJ5cl_YdI6cHbwcbNJqnbnfgtwjGY4JftNlP_sdodwHLzbEBgJSS0el7KXAGt9OVPKJhlG26WNqce4RVAzzN06dGYvgHQdE3K3nluUzIl8bALL9PrJrKH9h8Mi3tuGA1arxtHXavKJ40nJ9mHBEh6K9dwPnu87F25tW7UwcEZKzwlhxOclHE3ykVjoG3du5uhhJhA43OdllgUCiQ9lqIgK86j2Wv7Q1axZGpMS_jbfxWcmqKTkWw22evsZ2j-NiIXL5xuejZeToFrDZ27k_AOQAOpjhCIuB73tR-rt-ODtsFzXJbig9sP7-e84Jsta6GkYpyrg0Qv1i5dUtnipvThTHtFXbYZWXMenBAuc8N-snitZLGT9TruyJ-Ekh-RPA9hBW83b8gBNY64MnIusxxcIFwurEG-eWpeiutltlLMV2x7q1jwLgiLDHjwvfDY4ohFCfR7OCT6vCjkqO_OCPOujn-h1YPVHdC-1j3aBReU2geIb23TYhX99IKWnFj9BPX6j1h-p0oLkSWexQMF--jRFRzFeswAklZ821KswQf9d7Xwu16CE8WUq91PsT8JEnWJ-E3DMPWX8ZLe2lI9Vah5rA7tCrZafZWiJn7L898Euj9Ir22NFvOO7Mlu1HxNTlr40Q3OMAOUV6KTAoCtQ2XD6LI1baP3k8USoysEgMvF64G45t8I4RwR16Tiiwwf7xtsRECiSkVBu6RS4FW4zlK6NAYBmwG5c3UW37FV0PpY5xsmiWhg_LCzAVGEQ1oKa4UtQLG-Q77Ym5dHLeWySHlx70oOWxuuG5FL6dM_9XlU5R8gHYq29P6untNTbP1G4L-ssxEcJnMJTR8B3lDpZNvJX6F9GHdUyt_mgLJWpa9DfIfN5ryFg-2yCQNmAFk39479lc1Kqbb9ha3cA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic C15 5819 &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6163931&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;629Jbs2b-c-sebiNm_xH4MTYBVn1ZuwoDaOWz5QnPLYKZruy_mbaynJnH8eX2N5BOL7-xBHaXgCpd3zMLCsYSsD22R3E8GuuP_AtYAKrSbQzebf_d4EOi5IKUwPnt82PFVcbHqkz2vv_TwCdMRqHj4-HLG5Ubo7ccNF-7LVk6iADGGd7c4Cpy79UX6O1L8JHgKV1ol5yS_3VGaOIT9NEj7jpvyiSL8qVi3sb6e6ltOPTwCI8Qukfq9ebp8MNDO8575w5jawt2GG1TJh3VSYcXicp3iC4WS2T6yTbu7CtZHKwqJEilvCNp8RMl-tLBD9J9gte-n-6uHcdSQNXCObb9jkjjmjSwUa3fsbh4RfEdCeyP9CDAKJyX9NQNbFhIbICnUp7piB5WojBuMfTVp44VmpX7scqLh4TWh9WN8c0KEUytBv2JzTJ--v34k-Ol7CWMAvhBDhedJ8MRDHt5kZ5dlE2XhWWzRIm3l_XBEo83EnbkOV3sF_gIEZzYDAK77BrrjQBb59s9RUVL5bvdk7URpl2xQ4snNE5QYRm3wFzRAOrg0fXK7cTOigv6hhLDNildJcuF3U7mERtUCmilEgJaYmQ9UIiRdtTgQVJtOUTzyGmWbLtDHzJnCRXcs6kigUI7Tzwk5snTXownq11a1aZ0PD2dSzDsxEI0wP-Y3VSP77iijUeJfQe350Qnx4RWMh8KhLz_3wU7xxzMBkw1CynPNWGebThPjdfmw2A0S2vWhXvrQf5Eh-d8rc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FgNZteFH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;2 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Srk4lqmw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;odstín dřeva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;dub&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vm0F8g2m&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Gc/IyVBOFI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MrHCHLCR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic C15 5819&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;iCH7eAGsiKD9FF41UFnLe-LHX0cEd37wnEfRyrYf4WEd83vWKTy0gU1IJhyaSLXuFgo7bx01t4sMfwHMP4KG0OVKLFNRMtXLhBMl8qzEYs_FBNl-sdo3HHrkrFLwFuPxq5LHLo6Truq8_fWr06e_juboAokMSPTIGL3v2xtoRavHSrtUYPKtAiL-eUCNCapYCcosXjzReqXzPTgjawyu_V_3IR96IqB6_XZiYnOdNbv-YtCXtlIRw50jXHIDPS4I8JovqVgA_bqacLzPrNlemg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;aec7f910-7add-4d86-b175-790b32b63178&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-c15-5819/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;frMMyB5F&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6021118&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UM5iUfQwifPSdYuVh7_LBFuOhC9Xi5lwba_lDOkJ0cDGIJm2IHQH9h4QEvYKR_jod4P3NYoupfZRPGPKMIbdv_x3KWuMRpQEuwLmAMVvLmFrIXq3Y4BVD-IP27RZWhs4uKcTkDSd_tcxa9KtDoAtaAvqHvctQjJTlctU8CeH8GUetnKRqzDOlZJrvBmb3PbnhcUCIvI_0gycLUhhnh8T5eWBfyIjRckkzkyrECTMFWsHSdvqsNbZqcsJIn0lge9bugVsca7DESWErjVWnm98uvs3L2JLsqGZEIJsgFDUAmogGm5vyTchaHWeQmBxxhBr-LrKBGE9cJtvZMi3Ti7heBkDTgIXeDtTDOoatT4ui4GZBn1UjCvPWiDORSW7SqYNuoeDQqIXaYIh9prs2rYJ9VGo4rWyiCSzDeGhfhKQj4hLhsfquME002bBwubYVmftgfuYaq2mrRWITwTtux7Hw42DW1TPSBIawetD1ZK-d5BdsFIa2JnTRxmMu91uLisequGPZzbdy6Z3cKEW7zURCEfGqV1l2RIYxzSYd8iUzAGbfwee00OAWH4MamIJol56YYwK6w7T5HLjV7Nx8ugbi5DSR8g858fYtSLA3Ae5bZ6OoWKNHF04UXOAziC-T4FNsz1-aPrw_cxeOR9h68Mb6p_BSjAbQ22ZF3Lc7TyJSTUcKkeLZuiSyMtz6TZzWrRWTuLoulCAas73X6bcy2sjLyfsXZZz9ZqyExVVu6ORwwSNHtbhQAHEni-GCmBQof4ri-XT5k9vi0sp2Cs2_Nketug4xWNl3aCWrCWrMatv-SJ47UNyIp2BSOmc2HBHY0vi9Z4ePWb2Il7DLvXgyiYZQ2TTtLmA3Fku3Uo_svqTN5zz8LDgkRMewfydJElvSC8zYE-GGjB8-PM8IAlSoKoiMQN93rFiGDmPRvlRtIu6BmHjBqmdk7tCW7xPvyQnqyapxaGdvKgoP8jJaQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Grey Saw Mill Oak I2 5845&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6021118&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;outIAY3rz2oAwy_136VbKYFB_oB0keDLlAapIy5uC4CsKG_J4h4DmoXqllhUANN9akJ1VnAgZal7IxLyvdJx-OK_yZwY6HqPvUeIOHUm5ee4O4Y0nn9hYYaDivDpLQRRfMFZs8NxxjY27HY4lOIU3W2XWi8tPgtyV0Sls6s7uSgytVp-hFJSvd1ptp6jCwJW6lbigq_HQBvgIZRXEagQHQKeHHkyrPPjRNGUcz7oiVMf4y9JK4mxCJ952xi1J9b2zgSKdaIsFTPj0TnB7dL3ZvxRpAajP1A01zxw-va6cp9w7jK3pRT8SbsAOHsw8yUi8f6zRKhVdzEJwdlDmrbwoWG1dH_OdrhsntbBxi5kw5qN-vje6QzkZX70bpzgPzWg0rZ-8PwyugvCnIOA3trsaX0FMSV9IDBhjHsbHe2MiLuO93Mvps6i7ZCQcMBFMuL4acRZBt8eCJ27l9WN44yRlMIbS8AMmUz5rhAaJm1gSkbwBMZqZpfSknsp_hUCOkdIGBjZUSUSw6nPP9oxeq0uToInWoqnUifadnFByz6byE17MGAtkhFJ9zRBxej-kW_xjPSzcS7RNgIFSVcp5u7aLYzwnZvzQfQyuZHJFfg_YCDrncZWKvvCKnAOkHXdNvkgy2QLWvWsq7eMa9KcD9Jd-hfWtnK5GURlSd4BrOYt_u0Hd18AIf_LP5tZ9UZtX8lV2BH4HkejP6J1vU3k2naGUCCEk6fqZClWj1neOgOJ2QZ7tEfImJTLtNg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fNU2IUQn&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Fx/RlFq5O.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PrkedaM7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Grey Saw Mill Oak I2 5845&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;jK6G0142WK_PmCfuvCJHK2mzq8o_C-6gxrkxMWuZPejBK4cpKAATYTYGr4RJ37WYFaV9reHf4RtTpsM5B68VGH_H0Fw-m4jm7dv7Ykf3oB0GjiG-AysYBhXYuNgPWHPV3j6am_yH4hQ2eQ9jyiFc-c0MtqJbWsARiAbEYaoJTXtaacEisMM_CHzy77ReoCHaEEAlTOPwMx2ovKc-efbvVEQ7rBzpG7pL7TI0YxCLqyeGlui7klE0IumRLdcpy8VmUnOaC7NyOOPVY_g0u1789PW2SOLAGAD-BPtrddRre68&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0195f643-978d-40a5-a48c-c5893593d9a9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-grey-saw-mill-oak-i2-5845/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;H92xF2Nn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6088524&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fNapuLmuRVOW1qtXVMO54PaQbGGm8apfyJdIyM4-SMh_P2xRV7KEw32X4MlUgr6AQJb5BsAdyCDejGeG9cMyLUhV-QjwtDRqZfjGkposAqy3lfSYgq5Fu93rJg1QMk0EJeP4uL2CcEnXuhQIJXMgyP1FqzMJH9h4wi4iZSTBce2_N9WQKfMR_tSzRE6EX4wJh-GmTT9u3bCWeVX3wDYyrRsNP_EiQiAPxw7R2eAO4z7ermjKwUAVaKjiaMsLC0QX1UF1tfMUrj0_rtNMhsu4kmuYWLkQKQ2gWly6YkErz3jeT24v9PQRKMXimrYvYCxnmhCCFSXs05vGPM7pcoGuW2jcCzVtUp2cWpOacFODqRCXSbaCLgB1OkPATKi_X_-wpUzlO_X05h6E4lgARsqiFxJxQf7eVnCCc6ybbjCVteor-hlEm2ZVwupy-J1jjk9fRovG0eY5vvdYAnyFPQDiFsP4ZR5heYvPB7LaAur7mPpgsLdySeZiES3-JhZjzuWkAuJ3iyPX1UDLX_FeIBRdl31R-BRFL-AlMAsPAPGMXVenOC7TaZU4Mt05C2_2WAOMuIyx0fbfiNjrAErrdqcQJ1i-Z4QbJ0Rc0k7UdMTLc73-nTHPc2d5wviVO0Udj5vHTLyZb522aALzjIBePtfVtXlMYP6FK1FtrjZUxeQcxa8BE0BzRPMWMzboGuVuUNu2VAnY677zwJ-thy-ZucN28pmSjycGzDYJHBIYne__DepnInBkJqfiIuDDLJQVYSfrpUolLsqqNWj21nEwW_Qg4JnwgQPBlQZCW14XC3c3Demotw1uZw8HbqqGaNT3I0GaW2RlfPZEuv4s24F63ARZcOWg-k9phuJ-jWKMFjWUVSnl9ALJVUUD-L1evOz0feR5zihBXF1JeL9r7oNXLqzXfr-hPJc-kwprdN9xvkWPcTQ710mdG6ulJj1cHfs3VqSjcZHhHAa3GVLZrw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Gerflor HQR Noma Pecan 1442&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6088524&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Ze3acgZRKK31PZSy_N_MtZp9wJdusi8tk59XxMGJy0ah4LkJQHUPVRLlsRwNMirzAYmGbba6qfH7HoHSse078NT0uVZtEWDtbQQZDBj3r7ahtZpRLI0gXHFy4UiDyZTEWrpjBVtaKapEWi1pkd_GKsK93EnBwYLU-3GGm2RjUqc7_36mivfFa4dpwjaK5wSyUC-95uRSYwtdQYCAJhIaA89aaA0qSLjuTjDnz4ejevfXcRW3HTd2pzW8GaN-BTSH3JvplMpO1Ju-fZPXPB2gNnbfuMzsYhBAaVvAp_eT_hk4nev6sxi6FCmzx8Yv1do-mhc5lLWvY7cj5Sz5pnP_I8MPLLitNpUIi8R7wCE3tcQbMUvlGiXvPlrNVdpWZv1oFNBMc6s03_Mm9kQGmP4Lvu27ZrhfHE8B7D5goXxOAD6_sSS_Alv-kRLCStfifqngAxwLohwgId_p2ylxjkPenFMnxE1JfLNaWQJ5pR03-ch5eKJndRzliX4IuOuPzq9kS2bKUnTmTmT9q0jwoeUuCjT98i9rpKBqYHRy-eQo1G--ki93ZFqMmloS8_g3gLnYLHM3C3MU0Ypdy93k4iYtYVA4MD30ufqdebnHiE6WLnoSkvWu6awilsvQvwoAzAcvn6Y861WyYhAHR7pp9AKUd8CsIFwD7M1YbH7QRcrGRjzR4ERg8Qkd1A3yJ2EfaLTcSq-J_ozmCTvVeM5YDc9P2l-qEil6HwB1w0NTH9W_AkdTMyQOCIbp41Q=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:58100,&quot;minPrice&quot;:49900,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;linoleum&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9AjSNtcy&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_F9/NtYks6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0E6eOaiq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Gerflor HQR Noma Pecan 1442&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SsJyQ8EeP6lpw8oeCFV0ZX8-kTnIy0XD31pmXiwAHanLuKO2OUMRJaBme5aIbtmsfZ8lWz9AykCl2sdfFOPvTniBBC0L9WID6z5WxhjzNTo_RIR0BCK3a68rzJkQlCioRhY4LsuNA_Pl12ZoLXEDnj46jFGj31mjH4s_SSyKNJVWAFn4Sf9ltQIzHQhBCsrszyuzbKMPR4wVxlPZybw0flXyHdp1QpHqb-KcTxa3cvyYHbj3ZUbJ4hRX-gmzivYltKo97h22gcOC47QYN3UaTp1plRZCGo45PiBD4HvxI-U&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;72c8bc79-f828-42ad-8714-d4ce6e5ac64c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/gerflor-hqr-noma-pecan-1442/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Gerflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011232/img/37/150x150_HvQWO7.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/gerflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9046183768627733386&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;n8uESNrP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6021115&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;2-JSMo7mEWBM0KFee-lcZztB0H0yV58leMfxtYjUtTYLH4nmM-5remC145jpluPAlzspE-TkpTch14CWLuc0AGbHkIrsn8V8zIWXDafzDp3YD6GyhkAvVclVCLA0xktK_sVthC6eLxTt6hhByLpTRoU8ZH0Ia6Zqgyj4AwDGhlN8E0dQQIfzW50wVfNrXBmg4j1JP_gUZOWuCxPq_iRjTf6GAmkmRt378QW3BJ96hU5qayHCT_FLkX-lsSE8SzUA8Xtg24Z7CUgSomN_9TVnqqebAj21UgRSpr-dgpWp24xldMomIQx94gY_WLJx2SeqCb2lpBj82Ck38gqLcrWQqJHo2d0vO1xF2FWiItepapKQoUlHWnCezRMfea7lDhT58Mh3LGgV5DtXvToUKfdAeyYInNVPOJNQ-j4suB21x6svjvxXhzjrlDW3Pdl2UXtUMySw-4VaT81GcL9_y0XrcUWBoBnE8iuxnY3XbB8csp0Zavv4u3FrgI7xvkhDnRKfLqXlSJHtLmh0cyU1fDhbTIhqln7FMEG_44PN-gA_ox53sXM0hgcoMWkDIhZpfp2UOvD9p_G6LjrwmubNMnqd4aiFDk4lGe4Uuv3JGFS_O4NrvofCDv8F49ozPzsxGufgkwuFDw7XGtwGFPr7le4ARUo5frzaWl_pHXr80-mU2OuQlg5Esp6y6uB2995AvrApsxFBG_JIOq3ngwROjvKEfFSjqZIxWcTh6ak8-ToW-gC1Zd0YNBSl9N8z3_m-0WoEWfX3C3JQ47_OR8r4CdpJdSvWnnyJVIML89Q09Aw6EcmFYvYE96S7f2EpcVd54v9u14yXLm02fDP2JDNLHCsUzhl5J3zrSWrXGqSzqUJv_yZHy4dJ0N0c9g_2cTs7tgdXOZSIUwQpzlL_gZcgOHfXfCgMPCreCPwq55ZwoSoBmo9iP5PrUm--lpGIDYf4GTzt3QA2SG5MmlWFxQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Golden Geometric P3 5849&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6021115&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;t1NyzHETYe9L4eX78iClRbAw52TE7jaquIYd5uH_yCgH8gcnlbBYRt-VudZoeU_AO0tilSyqR_Iw-srO7DJM4iCPOqa32s_7OH6WodFL3hMEEkiu6GtUc5xzo8Hmxh1EzGGAgqbH-DpvNw_QYmf0rDtcM-8-kYgePjfOqRvr8BHONn-ZFu3La8UGh_1IRc7eoYWoleLcI3zXag_bbQSSky1aCckg_TCH4ILD8vROraPR3bCSurXE7bWCQWapmOnLXb_H37S5RTnI1G2uR4JDSibL8dbvHKBAJsLCmnXHvcov56_D2F02v0JEuJK6P5lwDeBvO7Cna-p-3MpnYPGF1Bxw5S8eSr0adXIApSwgQawTl2sjd_QNr3LZnYr-E97U1KJo5aHvjeS2_mjNt3mgh9hT78c2lJWqx9gAMRCvtR1wWDetwttzrgOZ78yLtJ40rIj0IVuGA9iab8w54g7t8MQ6Z2-VoPKMlY_o8q6wjIMLnLgTH7fsv8ycwIv5Jiv9peSjJB5Sk0-LST02buRqYnnoel19AhFI1MbDz3MlQfQGhEjWZ85fqBtdGXJSs-ke8D0Cy72Q0P1p4TGtbF1FX0pn73jl_lhxQNr5A-P46PZtHf5XfRqs3IFNsywWwjv31forD-LFA9WAi84P9f0HyTrc_oFD5zw4jrrtU5A0xQ9CMtKjEyz1YjYI8HxVQo5TvRYGdxbvbyn1Ye2qz7-guOPSPhnJqYCzjE8IYxO2ymObgs9JMLCQTck=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:65945,&quot;minPrice&quot;:65900,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l8b9oC7e&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Fl/yuqB6x0.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ylDNjFiH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Objectflor Expona Domestic Golden Geometric P3 5849&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7pxNLbaSrokvrWV4pKwKvYe6qhsyhasnrTBGl3HuBjhNVz8nfUe9f-YV-Rze7i9XggqipbANM_s07X7xwYLa5QU3NIWKCnntIDdTntvW58HlFrEkcNSEhJrXEQV2MMj8ysr1R1UmfgaG_0qmNyRDSr88CcGrNAABI-UdH9z7xP6X-_mFGBBWQurMDwTcPTcGY1NmnUrF1GkLd7P8rb3e0E7Vpr7nGv7TH7nAC8y0bODxI2X5lbRvs5IT0Eq_bdVSzP0vFaqb-hq_N7rEOChr1w&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9901b53f-b7e3-4c8a-92df-0af8f351ba93&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/objectflor-expona-domestic-golden-geometric-p3-5849/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;objectflor&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4239610773202094869&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Cf/o58Bq1g.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/objectflor/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4239610773202094869&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IyCAFyWt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6726515&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4ZQynHsUBRJVAQ9keBy3R6dGt7pamDnfDVJ6ivnu4kesQyHRLKYFfZEa0pdBrXTBgp-52TKA7dawMChWNTDOOx6GIZf2PldicHUlm1Gs5Mgg9THtwHPXQbzScl1pe0m00TcMX2TMAHIVAPyuwC2qbrhBoKeoVqwTSRm6EZ825gtv2wbfsywxyniCT6-4iWUNsJzjVp5BcGWyhVymGNGffuvWjQJz9hrkAfkhxiRgC7YoHhLFn0HBloIGHWhBkKlInuASMylLQZGRS-IcgcctCa_RIOfcNo4gvZVIewKZrH3lb7Z0yb6SRLx-3lXEC56Al53slLv_kZnPdyR4zbcTHYE7g67D9bpni7_Ke_cJwIuW759FNeb_E4qN7gZDCJ3yLJ3fT6BsSsacaD6GhteYVP9pJAkbA_zEY3u1GZQ06KFqFucslXZ2iH1-BuqAApZKJeXkZTp5epG8BhNLW7yMYD6vpps5L7JJFiTWhbgYbv5-mEeCLC2jCVjIe0cf13RmdZ5ZxGV-4OZu5zZhIj2-MHG7nI-aqAOytw9G-ZDla_STUnN8vgKJ4ZCLiSVrl3V03YJGy_Ju6rQBX29Usbv3DbLToAu2-nV-7Lhm6X5NHJQviwnipqDe-WRnhRPVx2iiTs4uL1JKJ7nldL4dBHFAqwzx7DP3LrY-mEDWSEZ0u4NGNFdHVyPodCbL6DpCwSrxV62OqOJzZCVxJbOLZ4zhF1AgVf6wLejfvxGLk4xVmDqUiCDFAXSEzgVQnbHkzw1lxibPLtKspaO0T9ulvpw3ROkSqR1Lm0tACQLpasABYghDGuI8UTcV2_syuqeIpjqqAPpTt8SExKQ_dlQW5Y-dfgsLckPqdNbfm7Ws_mj3EeHJDH7UIAjuqeDBV2VClB4FuVP32oTw3WMuOFTgkozkwU1WCK0ge9LzB68mo2A8YXlp92ZGG7qp-jA7MgvP067Vj58gDgLZ00gJvmY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kronospan Kronostep SPC XL R111 dub Sunrise&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6726515&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;0iMLANa_mMwwb0tz_1BVUpqM4n-UML5s96pDlu-1gpg2z3-R4GzSrlC9AybwQDlPdbQksW9iJc98lKe7jU-o1CgGsSxjYwEU61rgh5zZy8mWfYBQiwJRol43Rp11MOoBwZJeYqUb0HXF0pZkam7YfXk3RAkKop3diShpLDy_VgAEVF4OIyNbvqr3WI2hWs4o-VahKwaN86X0LUy01WgO61dStjYfL1oEGgsFhfRYmsxatmiZKDArW7KQuTEjbfJYsGlSnHXcQXA5T1J0ZD4LTAFpFFcfXMTOpaSScJFDUBQkwH0x0IuI18bfTVHeM1_HLsnVTn7f7HGn1HUZYfiQy5x4Bi9B5Eeomyzdt-i7K3UEs4oyuGd8QZWP3C-GOXWr54yHMbZCjBS6dDIGt5qwewbCYPzcJ1VJbsa13CkN7JBYV2yJqVn7H7y2GFE5W7YCcQ2DVwNW55YYibpB0kCot0F9k9lL5EB6RGn7T_zaQhK0zU5zv7uLCiQ_wx1Od-fzMmMNvvk5YoePs5dtx-PkbvgXn4YzWHMU-CZc0emdzHr-TL8cKdf1Fpl_n4DsVcEju-vKpq7P65S6IXRLcJV3ehnplBM4_L1McgqXyHY6mVh4l8NwQguIKyHvNmaY-SEb6IJW45oQJ2hLy08QszcCDL3FdQhgLimxH99thgfHnISKByqI5FyUhaMVnVzmTsBqozeKbwa_I2d0wn1lWjfy9iqm8YKH_REerWY5-yb4m2MKZGcpOfIkQJjv&quot;,&quot;maxPrice&quot;:163900,&quot;minPrice&quot;:54300,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wGtWsiHY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;128 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HnIQdCyb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;29.5 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pIq8plH8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tloušťka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 mm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4p0mtj8Q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;užitná třída&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;32 &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZeExw3Ax&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ht/lw0XWc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rCAaTUN9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kronospan Kronostep SPC XL R111 dub Sunrise&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;T4wTut2X6knMx2LdG6QCAyVNsvQXbi3fy0gzhcjssYSxitkWV26dlRpJvJHg72n4Vx_OyhD9egp1QeAIX5e9cWll30DGKHh5UfYKTZ63AMdK25oh1EnXZGpn6p5CZ_Z1VN0Z9nRl_KXfVgctvcK3Gp0BxuReehL4FKpQNpXNbQsMmtHY2dphbuP7HiNYn3itktLAaa5lhDzFYsrzfjOMDI1YnCOYNHJ2_mFG8E9RQzs1u10AcTvpLliNJP-gGEZzx0eoe0IuT_pLXNJS843uckSW7tOD1ITTYT57Ad3yDfI&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5b872536-fcbb-4155-a1ba-6ef5ac083642&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kronospan-kronostep-spc-xl-r111-dub-sunrise/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kronospan&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16610548386245811466&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kronospan/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16610548386245811466&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;o0BcDdOe&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5721619&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fdb01010&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podlahy&quot;,&quot;id&quot;:1409,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011282/img/19/320x200_yJXZyu.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/podlahy-a-prislusenstvi/podlahy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ilWWtOyYvW2Z_8aioqmlWleYIRpmRORA0z63_KI7kQ90T2Iab34nXqFdhKvGpBX5v7YNVjobYJHrxMwKIUU93357Q--SSn19teMIbQCiLk4Mc-dmsHHqwHA3wkVTT9CscubKIVPK3jdD1EPiDRlu5-NKj9U4Obcq4UzDUH3WSil91DGFHL0BN7wHqTiDZBz8tF8GCNwivOmblifxg8N8Ew4PafEVO3Xq3fq2mT3wH2MIVTghO0GrCtxNf585o3NSjUdM_2nZAqD8dw-KIgSqxoPAh-4YJch_FUZCGtYXATZxBLu3iZgZZ9ocQr9hY_BVQPbXl8feIEAgWdLrpg5X1Uxd-DkPJWpl0YZyDXO275bHNE8_aAdoU1RE5otyTwuecsxN_7kWhP035ja_S2so4dyLVqZNxjLGElA5Cp714aTRddsPVwRiwxi8DZxvO9AeAD40QPkIOaAblB_5AspFmHxcApbc3EkAhbwAZf93_DkSHTPMwV4aZGhHwdJ1AmWO66vmuCV7sPMS0nuDjK_Phwp2XMzlas7EkA8eMZtofTOgCNLQkwGqc0kKeCVBjKn8cA5_7FIwmCijXvtTY_PALKceInYTnWCGH4sRdaBGIXwR7-wtzEjdZVtsF4BYcLMy81TX2znfE9kwBVyXfzA0VL9wMFq2YvZ5_Pmyi1qd_BPUtlvxMaQmRswx-z1A6LdfmCixqEzdYBogXg29V7YyE94yc7VmOE3nm9F8CN3k9ezvRzA9I3x4uN7OYztx-96jxacS7we8eEowlMgI7ljbpcwfiebP8k6Mrt858zwORxfis8VLHQwlLN3IjiKBn9R_o1uwU58mCNrb-zItN7lUK9obeUxM8onJw9RjS09w2sllPXrTGi5OGeEdMfNolmtqMxGGPLl4B8dRXEXjiofBAKqXHl2K16kX_bqQnRmJANIpjPBuqNxYKO98fXjlZP4Yz2qpML8k9bcBuQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra Imperio 29509-1 borovice aljašská &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5721619&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;g9mVOnb2dwVjJbAb1KLk92Zvrb736eydEt22ChvRpaeHD5wP5jqn4EvwB0Sw8On7xE3vG2AT9SaPxqHP4660KA1fM9588nXq4jjQK5w0W079F6FoC3Krioesp30pDY8a2sXoS_XW3i85v6y_b0CjRA8IlG0G-UcW7cRWY7hZdI6jzLtSjnB_SGjl_dXiaP70plD0UmomAkahc1Puj8yqWJRWMPhzPDZkyX9pjQTOYBaEJnaSOZVsq6rw3TQA0vp_3o4H-jnJYBQzMs0REPadKaeQhfPC88lmM17Vlo9bEWiCbwCw2Yux9vEVmC462Fechposdpwyc4-TdVclrq2X-1Te1NskvN1aTJMyiwsQIMNUScsGIIGHIO3Z1e1C7hIgAVrb4DV_uiqhBwnHhqgOrv-_V_cvF4nQGS8idTClc1HYnnNCCAEkZ3rEIm-MSLch8nOt_nSCL4xU7TdR8fOadJKtvAvbK8J33MWSwJKKmV-bCWSMqyDQj1lEiDjhVY_K3D7b1D9-5PT4fwiT85aTtrnIPn_sMyA3pLg7A7NABSeNKXnvjQy1GLoUkTv08kLIaQtNQqjjybcnQ8sFRcWiSod9U-8WRjeXdtWHunzxpKGnaQwiPQcoeBafxk66VPSqeAJzi2scGjdZnvGKodQjRd6T0LQB8OwbeKlo1OFhKazBZpFpld8ss_npPYR6sf2RFCkvzi3cHbJYOyO7YwwMgoblf9XCXyVipZu8_dMABfBJUa8tACtkhKM=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:54088,&quot;minPrice&quot;:33900,&quot;offerCount&quot;:21,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;typ podlahy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vinyl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PmUu94qS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E8/596BdG4.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Osknnu4f&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fatra Imperio 29509-1 borovice aljašská&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;cMhSDWDN5iVmjLRNYzbtGUvI5PJ-yjJfBclMehpG-GHnoBXVfMt2d9yrDhx-2IXH4FQZcwmC4ZnoigoL0UDrXzTYT1OFv9WoaBYuCZs_F2AGB9I5y0AUrVXo4WzNa9RkgoEpClvCQTLfL_N6EODePKsIydZ5umySaCqQI0yyAE4kdtShwO92mMPmlWADudY8v5fP6JyavW1NXvkuWUGNoOqLWX_q4ywwJj6Aov4HxAVQo9UexjLIk62MkjlcBiwNq0A2v_XqxNlUGKHjqfovpw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7b440f19-a2b6-4912-8ca8-b4a7441cffe1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fatra-imperio-29509-1-borovice-aljasska/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fatra&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Dn/TuEBfyR.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fatra/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9492403572947066985&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7t0pT477&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gGB7ow5w&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;254e1d276d47b6f7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11911490119615887095&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1397084400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1541798782},&quot;docId&quot;:&quot;254e1d276d47b6f7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Friva.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O8Hqp88Q&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.riva.cz%2F458-levne-pvc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=t8UO7N1CY_LN-_c19iXDLSdbP4Q9oSyvxOPZJNLw0dQxlCUlWI0hyI-RX6v7A52xEWN8fYTRy3jrQplw_SIhU4WvR0GTpVUMEuG0nXKp5Fn0Vl4tED8mNJDgH_7k0nIeYXRgmsQIb3L_S0A9Q1bqhYqTcoR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pořiďte si &lt;b class=sec&gt;podlahu&lt;/b&gt; z PVC za sníženou cenu: už od 97 Kč/m2! PVC v rolích (řezový program) vám zdarma nařežeme na potřebnou délku.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, výprodej - Riva - Riva&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.riva.cz/458-levne-pvc&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://riva.cz/458-&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-pvc&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;R0wNxHQq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1daa56e476fd5dbb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11360988549244345787&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1483570800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1633598588},&quot;docId&quot;:&quot;1daa56e476fd5dbb&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejlevnejsipodlahy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;seWX5ZGw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejlevnejsipodlahy.cz%2Fvinylove-podlahy%2Fpvc-role%2Flevne-vinylove-pvc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=o6Vo3NWibJ9u0FSs9NIkG3-flEFSy2eA_mMjIbdrftBEuhEEKaxfEgk4E-KZsYS_xhNs6p95wZblrgJ8JImwxilCoHZXfKBgoJxFihMo7OXDCALc0TIzWJjFhrJwhc-uvb0elATG5Uzm5-2Zxn-yB_3UPzR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Heterogenní - je charakteristické tím, že se skládají ze tří vrstev. Stupeň zátěže určuje tloušťa nášlapné vrstvy. Tyto podlahoviny jsou určeny pro instalaci jak v bytové tak komerční výstavbě.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; vinylové PVC | Nejlevnejsipodlahy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-podlahy/pvc-role/levne-vinylove-pvc&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejlevnejsipodlahy.cz/vinylove-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-vinylove-pvc&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aq8kbov2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6bd0e2162490699&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11461049957642553968&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1559084400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1561522748},&quot;docId&quot;:&quot;6bd0e2162490699&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnabidkapodlah.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g2b5wxT2&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Nabidkapodlah.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.900000095367432,&quot;ratingCount&quot;:306,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/138620/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nabidkapodlah.cz%2Fpvc-levne%2Fkat1027.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=n1Zij24Xn_fN71YQp7PO5wU1B_FtJV2WTjLR8ntqNXKl5zeUs4xQdQEX3fPyoF4wgtLwBY1c3JEmPGQ7v3ffzutKYLhJV69VkwyO0oikzx7OnzAbvlwQn84DRTmfo4uiaHvVNToIYOoqaVj8sTosgErZ8hw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;PVC se zátěží 21-22 je určeno do obytných prostor s malým nebo občasným používáním, jako jsou ložnice, šatny, dětské pokoje pro malé děti, spižírny, vnitřní chodby, kde se nechodí v obuvi z venkovních prostor. --- PVC (polyvinylchlorid&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC &lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; eshop | &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; Plotz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nabidkapodlah.cz/pvc-levne/kat1027.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nabidkapodlah.cz/pvc-&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;/kat1027.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h31xubNE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ea9b6596a287bb6d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16905217323911592813&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1422226800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1499122836},&quot;docId&quot;:&quot;ea9b6596a287bb6d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahylevne.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qwArmFLD&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.podlahylevne.eu%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=HQEz1GTznAK1Jq6AEKv1TCpYqLqxiIJS4gTJrS7SFFksdK1lfiwPMVeg0oFJ_w33o0-372RbkmAky6zftbiuWQejk_G4Fe7GhlKRJo_4nhiPDAUZKlRu-rZ7CSRp9EWxX7my7QdE-Ytz_q4Fu3hIJQoLZna&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Internetový obchod s podlahovými krytinami a příslušenstvím. Široký sortiment skladem, skvělé ceny, rychlá doprava, při objednávce nad 10.000,- Kč doprava zdarma.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;levně&lt;/b&gt; - Podlahylevne.eu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahylevne.eu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://podlahylevne.eu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EppL4uvW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bd1392183c472d33&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3a1e1e90f5efc940e2b686&quot;,&quot;height&quot;:1170,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1170},&quot;docId&quot;:&quot;bd1392183c472d33&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/6,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B4nGnE4P&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha LVT Yukon Tan 5.5mm 0,55mm&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/sklep_oferta/112756/vinylova_podlaha_lvt_yukon_tan_5_5mm_0_55mm_2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HEaCGF75&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L2dDObgY&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=912ecc58fca999e6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pA4K6mEL&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0u36L4fQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ad1bafbfb110cab1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7171781f62b29f4fa7a060&quot;,&quot;height&quot;:870,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:870},&quot;docId&quot;:&quot;ad1bafbfb110cab1&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/4,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kKTLzUYs&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha SPC Castlebridge R090 5mm 23/34&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/_thumbs/sklep_oferta/73223/vinylova_podlaha_spc_castlebridge_r090_5mm_2334_3,bIp0v5mco1Tw4YiqmplnarJniXSAlpaj.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lptwhXjy&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O5jvuaVR&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=cda013b5441ec5a9&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yyYRlbQP&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TlY8VhWD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8ee5e1042ee6f932&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;1e0f0f96e1663689d8cba9&quot;,&quot;height&quot;:362,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:290},&quot;docId&quot;:&quot;8ee5e1042ee6f932&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/quick-step-eligna-el3578-dub-riva-prirodni/p1211&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vd6CXA8S&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Quick step Eligna EL3578 Dub Riva přírodní&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/4/3009-Quick-step-Eligna-EL3578-DUb-Riva-prirodni-product-preview.jpg?v=1709710232&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dhgu85pK&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JKVn4bYz&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f62d2d4036e3eb0&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;diguz5PB&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3fpwsFJl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8bd631306d5ad85c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c1e0f131d5c5a492f8fd4&quot;,&quot;height&quot;:320,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:464},&quot;docId&quot;:&quot;8bd631306d5ad85c&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/laminatova-podlaha-meister-lc-150-javor-6017/p1967&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XeQ8KjzD&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Laminátová podlaha Meister LC 150 JAVOR 6017&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/5/4178-lc-150-javor-6017-product-detail-main.jpg?v=2627282144&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:100,&quot;_reactKey&quot;:&quot;76AK5FkI&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L3U6KZHP&quot;},{&quot;height&quot;:580,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=659b333fdcbc01c7&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:414,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Wplu7Lk&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YZQyX3Bw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;433964e3b6c8ca4f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;74747872529cadc142cf4f&quot;,&quot;height&quot;:870,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:870},&quot;docId&quot;:&quot;433964e3b6c8ca4f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/5,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9HVDscGJ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha LVT Delicate Oak Brown 5mm 0,55mm Starfloor 55&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/_thumbs/sklep_oferta/111494/vinylova_podlaha_lvt_delicate_oak_brown_5mm_0_55mm_starfloor_55_2,bIp0v5mco1Tw4Yiqmplna6tshHp9lJeq.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zHJ8dckv&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GBMI1xI4&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=5128d16b54b93a99&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KxdFV46S&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eTcI5B5N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b0f458aeefe76214&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0789393dd4fe7a48a40&quot;,&quot;height&quot;:320,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:464},&quot;docId&quot;:&quot;b0f458aeefe76214&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/laminatova-podlaha-meister-lc-150-orech-6440/p1968&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g8Sjy1Mx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Laminátová podlaha Meister LC 150 OŘECH 6440&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/5/4179-lc-150-orech-6440-product-detail-main.jpg?v=2627282144&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:126,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KMPHGItx&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:252,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VIX84e4f&quot;},{&quot;height&quot;:516,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a7b01dd03e823686&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:465,&quot;_reactKey&quot;:&quot;74Wjz2rN&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nbmw8t6U&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;42719f2e013545ad&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f6be0e4d4d62aabc1&quot;,&quot;height&quot;:362,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:290},&quot;docId&quot;:&quot;42719f2e013545ad&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/kusovy-koberec-corvette-300-grau/p2944&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sCTlXVWH&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kusový koberec Corvette 300 grau&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-levne.com/data/temp/product-images/7/6623-kusovy-koberec-corvette-300-grau-6-product-preview.jpg?v=371712245&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:160,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qaedwd8z&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:319,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gUjePe8Q&quot;},{&quot;height&quot;:459,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a679212a9e364ea&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:523,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gxlSxLOx&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nrhg3wsE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1ccdf937c1a0444c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c3c3cd2436a68a4a4af5f&quot;,&quot;height&quot;:900,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:960},&quot;docId&quot;:&quot;1ccdf937c1a0444c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.floorwood.cz/novinky/jak-sladit-tmavou-podlahu-s-interierem-a-vytvorit-utulny-domov/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YApiVX94&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Tmavé PVC podlahy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.floorwood.cz/db/wysiwyg/tmava-pvc-podlaha.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:149,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UDwdoTj9&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:299,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jTqatHBG&quot;},{&quot;height&quot;:474,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8054b75e20e96661&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:506,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RL4jHeIH&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tvLGX3Nf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cd8c0306e4d87d49&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;0f0f0f220f9f6040e3f5f5&quot;,&quot;height&quot;:870,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:870},&quot;docId&quot;:&quot;cd8c0306e4d87d49&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/vinylove-podlahy/2,strona.html&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ftRzR47p&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vinylová podlaha LVT DUB COLIMA 3,6MM-0,3MM&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.baumax.cz/gfx/baumax/_thumbs/sklep_oferta/61705/vinylova_podlaha_lvt_dub_colima_3_6mm_0_3mm_2,bIp0v5mco1Tw4YiqmplnarJkjH2AkZ6l.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9wpoYHtT&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8MpNRLfx&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=054582b132de1fe0&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ndUJleXo&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T7JUX5Jw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a128dd652a3001c3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b91868e8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c1e0fb0bd0fc5661a8de4&quot;,&quot;height&quot;:1024,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:724},&quot;docId&quot;:&quot;a128dd652a3001c3&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevene-podlahy-levne.cz/drevene-podlahy-vrstvene/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xIe7houP&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;MEISTER PC 200 Dub živý surový 8478&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.drevene-podlahy-levne.cz/foto-zbozi/5319008478.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:99,&quot;_reactKey&quot;:&quot;djdzKD2W&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:198,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ux1nA10y&quot;},{&quot;height&quot;:583,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d3a7e8fd9dc2016c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:412,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K0RGF0YC&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X0sxZgQe&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mAdv0SoL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a4b63b2e176ff256&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11868738937129267798&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587423600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1591743961},&quot;docId&quot;:&quot;a4b63b2e176ff256&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmujkoberec.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1fWUGefW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mujkoberec.cz%2F2077-nejlevnejsi-pvc&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=2zpNzJBNqUZbLucHYaXe5n2L-pdikmfENQmNoHbSRJgafggSARFep8fXb_4SKZ-U1GUNcauOYBW3GhbM_HpCXodc1Wm9nVcJn_TBbpNdfIygH8qMPVxcmiekmX_pm_Ya0qmvcMsCGeaJEr9fZvaJnA2IJbU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nejlevnější PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, lino. PVC mnoha dekorů a typů, všechny za bezkonkurenční ceny. Navíc s dopravou zdarma. Rok na vrácení PVC zdarma.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, lino, linoleum - Mujkoberec.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mujkoberec.cz/2077-nejlevnejsi-pvc&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cm0xXBSS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8db3487cccac190&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16779062594559984016&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1620169200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620504578},&quot;docId&quot;:&quot;e8db3487cccac190&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falza.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hLbJUOBR&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alza.cz%2Fhobby%2Flevne-wpc-terasy-a-podlahy%2F18889080.htm&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xgsdz--A-_G6BT0jr8eZOZ3UiKs7SnzShEyF-Ydxk8XCZotrE7BvgmHjDKgMZUgrvi0LDqhzAqKoAk_jYSFQavD19LL4mHCbPOARtvQnCMWwt0Lxa7dWZhq1mE0M9CM8AMpbJXJ-94o9RXPWH2GlTGTfwRL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Wpc terasy a &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; seřazené podle ceny od nejlevnějšího. Většinu produktů máme skladem. Zboží doručíme do 24 hodin až k vám domů. Rádi vám poradíme ...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; WPC terasy a &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; | Alza.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alza.cz/hobby/levne-wpc-terasy-a-podlahy/18889080.htm&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alza.cz/hobby/&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-wpc-terasy-a-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QNwrOsEr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;158221baed1b6021&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10773210345349275681&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1334530800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1615977764},&quot;docId&quot;:&quot;158221baed1b6021&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Flevnekoberce.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xm7nRu5V&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.levnekoberce.eu%2Flevne-pvc-skoro-zadarmo-a19&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=0k8ZfQbtU1QDKxiqRdZh-57ERKvM4d2Gku3yZ-UaA9fpwYtae4mh_5VfEAKFhzUZ47W6FIEhe7Ye70vetfMk4BVVlCQSl1kIxMMmHOYMMPjPJzAxyZy52DmDqqAxLyloVJ0WdHvKewefy31m19yWw7pisyL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máme největší výběr výprodejového PVC - lina v rolích. Nejedná se o druhou jakost. Potřebujete PVC &lt;b class=sec&gt;podlahu&lt;/b&gt; do chodby, do koupleny, nebo třeba i do malého pokoje? Vyberte si z naší nabídky.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Výprodej PVC &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; - lina skoro zadarmo | levnekoberce.eu&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.levnekoberce.eu/levne-pvc-skoro-zadarmo-a19&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://levnekoberce.eu/&lt;b class=sec&gt;levne&lt;/b&gt;-pvc-skoro-zadarmo-a19&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DXGbe7Qx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;780c1a6a312c62ea&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17873690064520504042&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1482274800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1488849824},&quot;docId&quot;:&quot;780c1a6a312c62ea&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feamadeo.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lxi8Hi4t&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.eamadeo.cz%2Fpodlahy-podlahove-krytiny%2Fpvc-vinylove-podlahy%2F%3Fsort%3D2&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=qRaDhr-K1TRmpCdqgFtlkaew1EIEkisANhDWnikg-vRrT5YtDxkJQ7vpM5Heh2kNDyDI7dyTO9p4VdsGlcVS_tsRrKDBrJEOsup0m1Z1fT-4QJCTwmWM5B_Id7aUWKx23gE8m97VH3IgPvKJN390aCCfaOL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; lino a linoleum od 129 Kč. Vyberte si z více než 1600 PVC v rolích z toho 560 skladem. PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; nabízíme v šíři od 1 do 5 metrů.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; pVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, linoleum | Eamadeo&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/?sort=2&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://eamadeo.cz/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eU8YDzH4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;504c8fa9cd5ca8f2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15009529617576667378&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1456182000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1509649274},&quot;docId&quot;:&quot;504c8fa9cd5ca8f2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fvesna.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q564Uthi&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Vesna.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.550000190734863,&quot;ratingCount&quot;:4855,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/119044/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vesna.cz%2Fpodlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=UOocR602a22UMvUixtqZA0B3RjwgsTeAzkmZDRkiEeoZSD0e4OqkTujUrep5P_sDhd29o859WIYsj5XFVqdkc2D6HgCVDlUrb8ewYEUxPhY2rTMrzrwJOEqYJtbSbnG3-Z85G4TKA8rG_vIcQhpmjsOCAxR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete změnu interiéru? Začněte do &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;. Vyberte si u nás podlahy dřevěné, laminátové nebo PVC a dokupte si k nim také produkty na jejich údržbu.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Prodej kvalitních a &lt;b class=sec&gt;levných&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; | Vesna&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.vesna.cz/podlahy&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://vesna.cz/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sfvfLrh5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cab33514235614a0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14606076377101112480&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1492210800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1583994579},&quot;docId&quot;:&quot;cab33514235614a0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Finhaus.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WZTzI5jc&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=levn%C3%A9+podlahy&amp;url=https%3A%2F%2Finhaus.cz%2Fbydleni%2Fpodlahy%2Fc-1%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Pr_dQq1cmHa4wOXbGFs4n8LsB1vl___9dwVgmsqZ6orTlZ8nEdxdt5uakw81E05CoaekPyjxXGLcxGXPREPAAx7SQ7Op32o4zC9ai1m0yBN70nojaNPLWf0JGZJIUEoE41dBpnfIbf0YCaXy_JKgQnU8FFl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;podlaha&lt;/b&gt;, Levné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, Levné plovoucí, Levné dřevo, Levné pvc, Levné lino, Levné koberce, Levné izolace, Levné pokládka &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;, Levné vinylové podlahy, Levné …&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Levné Podlahy&lt;/b&gt; | InHaus.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://inhaus.cz/bydleni/podlahy/c-1/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://inhaus.cz/bydleni/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;/c-1&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RM0MMspo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7265524657451383509&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2875c36&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7265524657451383509&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/%3Fa_box%3D28ehmbux&amp;c=42532B84MJPQB983R8DVPPHYX3G9M4Q77N5MNG2KDMGFBNYIT2FBX5U7DE565YVAIF3JEX4WPG33Z93SDZMQS2NSGCX34EBMTXXRASBSZCPS365VKATVKAI4Y9QTMBYEDHBQHQ6MCMZXIA8J47GPJQU23BK2CB4WBI9XQG5MR4UEM29UVC8ZANW8TMBUQARBAQDIFZHYJTY9IU6VECC4QAF5J2WFWA8UFBT35YRGVY5X2VIUXAVC37K6S7XF6Q87RZA6CEFCQPKKZKY45Q7DSS94IRXPYQS7QF564&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nej&lt;b&gt;levnej&lt;/b&gt;si&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/?a_box=28ehmbux&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Velký výběr. Super ceny.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:87741029,&quot;headline1&quot;:&quot;Nejlevnější &lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Eshop&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:536865462,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2197330822},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:536865462},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9aaG60rY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4030351348379885097&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2875c36&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4030351348379885097&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.plovouci-podlahy.name/&amp;c=TGP2348GAND6JXGP8QUNV8559K45KPM7HU6I4Q2D5FBAS2N63CFPS3UC5C33BM2H8J6IVNFCQYYXD69CHW7W7RR35PFZ5ABHWEK4XISZEI49SQUJWP9I4NBIDRUC8BM63AB7YGI93X8FMMQS2TFMQPPQC3VXM43RD2I9J5CCY3J9N39CB29EE3PKIC8P2877N5WWMISXAZHFVXKWR6NKWIQ9HGTTCU4KY4QDIQQ3J9MGSQF23XHA8GIKCBAFAVT8D5TTMQBBEZRYCMSAR2XQX3GEQTIT5RRH&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.plovouci-&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.name&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.plovouci-podlahy.name/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Poptáváte &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt; nebo realizace &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;? U nás ušetříte až 30%.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Zadejte si poptávku a mi vše vyřešíme za Vás. Již od roku 2009, unikátní systém.&quot;,&quot;groupId&quot;:1068118,&quot;headline1&quot;:&quot;Poptáváte &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;zadejte si poptávku&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&lt;b&gt;Levné&lt;/b&gt; &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;id&quot;:521884781,&quot;keyword&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:185709619},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:521884781},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jZzeagju&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;37a796ef&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pvc podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pvc podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cPHX9FAI&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LpNP7BCf&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;v podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;v podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yLfMhBJo&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlaha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlaha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MIEoBccJ&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;lité podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;lité podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HKat0l6m&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;vinyl podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;vinyl podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;27M4M6T6&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;levné pvc podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;levné pvc podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ju2vttCW&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahylevne.eu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahylevne.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UCPEdarn&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;43ECDMhW&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JTWY3nkA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:4500000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eBawdmrW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7f60fec2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ToTwIYyX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c9369a48&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AmCXRpoa&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QjqYYopB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c2efe140&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:51:58.641838093Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7E524IQz&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:false,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:824,&quot;groupId&quot;:1592,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci-A&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dN5E45ho&quot;},{&quot;abTestId&quot;:823,&quot;groupId&quot;:1588,&quot;groupName&quot;:&quot;tv_tv_nad&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iaJli63e&quot;},{&quot;abTestId&quot;:782,&quot;groupId&quot;:1530,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mol6GqOW&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;levn%C3%A9%20podlahy&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;levn%C3%A9%20podlahy&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;levn%C3%A9%20podlahy&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.15255633080782216,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@144c104b3&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;levné podlahy&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;first_tvhint2_tvhint&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;ULSGksNjsE_CBKck7vro&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>