Produkty

Laminátové podlahy do interiéru bytu, které jsou oblíbené zejména díky svému vzhledu, vhodné díky vysoké odolnosti. Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem. Vzor laminátových podlah je chráněný vrstvou melaminové pryskyřice, která podlaze dodává vysokou povrchovou odolnost, zajišťuje snadnou údržbu a další dobré vlastnosti. Dodáváme především laminátové podlahy značek MEISTER (nabídka včetně dekorů je součástí této...
Dřevěné podlahy, teré neomrzí. Dřevěné podlahy - parkety, prkna, plovoucí a další. Dřevěná podlaha má řadu variant, každá z nich nám nabídne určité výhody i nevýhody. Při stavbě domu i při zařizování interiéru je dřevěná podlaha prostě nepostradatelná. Stále častěji dřevo používáme i v případě podlah, kterým propůjčuje kvalitní tepelně-izolační vlastnosti, prvotřídní vzhled i dlouhou životnost. Dřevěná podlaha výborně izoluje, je odolná a snadno se renovuje (zbroušení, přelakování).
Plovoucí podlahy, kvalita za rozumnou cenu, lehká údržba plovoucí podlhy za pomocí čistících prostředků do stupných na české trhu a vosku, který zaručí dloudobě lesk plovoucí podlahy.V současné době jsou velmi oblíbené plovoucí podlahy. Na trhu je jich nepřeberné množství, jak si tedy vybrat tu správnou? Materiál na podlahu vybíráme podle provozu a zátěže podlahy v konkrétní místnosti – jiná bude do ložnice, kuchyně či obýváku. Stavíte dům, či rekonstruujete byt a stojíte před těžkým...
Vinylové podlahy známé jako VINYL, moderní podlahová krytina hodící se do jakéko-li místnosti ve vašem bytu. Vinylová podlaha jesnadno udržovatelná za pomocí úklidových prostředků. Vynylové podlahy vydrží skoro vše, nabídka současných dekorů vinylu kopíruje přesně módní trendy dnešní doby, a to včetně dnes tolik žádaného vzhledu opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. V nabídce však nechybí ani "kámen", "dlažba" či "korek". Dnešní PVC neboli vinyl tak představuje materiál odolný vůči...
Korkové podlahy jsou cenově srovnatelné s podlahou dřevenou, podobně je na tom i s životností. Oproti dřevěné podlaze má korková podlaha několik výhod – korek je výborný tepelný a zvukový izolant, měkký na došlap. Každým krokem po korkové podlaze šetříte své kosti a klouby.
Dveře do interiéru bytu jak prosklené nebo s výplní, dveře od českých výrobců na míru včetně zárubní, montáže. Vnitřní dveře dokážou doladit celkový styl interiéru, dveře v bytě mohou opticky splynout se stěnami, nebo naopak vyniknout a stát se designovým prvkem interiéru.
Rekonstrukce bytu na klíč v panelovém bytě nebo v garsonce, podkroví. Provádíme kompletní rekonstruce bytové jednotky od koupelny po interiér, elektrikářské i zednické práce, instalatéřské, topenářské.

adresa:    Táborská 34/411, Praha 4 - Nusle
telefon:    tel: 604 200 378        web:    www.podlahyhozman.cz

Laminátové podlahy Praha

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.bc6ce6a4de.js","/re/js/app.bundle.3e808e6269.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.95101a6d0b.js","/re/js/app.legacy.bundle.b74747618c.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.386b82738c.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>podlahy praha 4 – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.e9f9d0,.d09c93{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left}@media screen and (min-width:48.000em){._781cd6{text-align:left}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:108rem}.Page--isSnippetA .b5ed48{padding:0 1.2rem}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:128rem}} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .S88b516f965{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.S482411fe4f,.S88b516f965 .S2107600215{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.S88b516f965 .S2107600215{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S88b516f965 .S2107600215:link,.S88b516f965 .S2107600215:visited{text-decoration:none}.S88b516f965 .S2107600215:focus,.S88b516f965 .S2107600215:hover{text-decoration:underline}.S88b516f965 .S2107600215:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.S88b516f965 .S2107600215:first-child{padding-right:1.6rem}.S88b516f965 .S6b086b8426{display:block}.S88b516f965 .S6870a79639{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.S88b516f965 .S2107600215{padding-right:1.2rem}.S88b516f965 .S2107600215:first-child{padding-right:2.4rem}.S88b516f965{width:11.6rem}.S88b516f965 .S2107600215{width:4rem}.S88b516f965 .S6870a79639{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Sd177242474 h3{font-weight:400;margin:0}.Sd177242474 a{max-width:100%}.Sd177242474 a,.Sd177242474 a:focus,.Sd177242474 a:hover,.Sd177242474 a:link,.Sd177242474 a:visited{text-decoration:none}.Sd177242474 a:visited *{color:#7b009d}.Sd177242474 a:visited .S3a81a5f69c *{color:unset}.Sd177242474 a:hover~a .Sf3aa3454cd{text-decoration:underline}.S6e9486e37b{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.S6e9486e37b:after,.Sed95e34646:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Sd177242474>a,.Sd177242474>a:focus,.Sd177242474>a:hover,.Sd177242474>a:link,.Sd177242474>a:visited{text-decoration:none}.Sd177242474>a:hover .Sf3aa3454cd{text-decoration:underline}.S72aff5f502 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.S5abc420460,.S72aff5f502 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.S5abc420460{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.S2f622fe680{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.S2f622fe680 span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.Sf3aa3454cd{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sf3aa3454cd:link,.Sf3aa3454cd:visited{text-decoration:none}.Sf3aa3454cd:focus,.Sf3aa3454cd:hover{text-decoration:underline}.S6e9486e37b .Sf3aa3454cd{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.Sed95e34646 .Sf3aa3454cd{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Sa6b9c03872{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sfb6273ba64{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S3a81a5f69c{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.S9e8d5e1282{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.S3a81a5f69c cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.S6e9486e37b .S3a81a5f69c cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.S6e9486e37b .S3a81a5f69c cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sed95e34646 .S3a81a5f69c cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.Sed95e34646 .S3a81a5f69c cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sb4fc6f6922{margin-left:.4rem;color:#666;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.Sd87ea478a8{text-decoration:none;color:#0645ad}.Sd87ea478a8:active,.Sd87ea478a8:focus,.Sd87ea478a8:hover{text-decoration:underline}.S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small{color:#666}.S068c5833de{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.S6e9486e37b .S068c5833de{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Sed95e34646 .S068c5833de{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sc250e12808{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.Sca2190c95c{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sca2190c95c:link,.Sca2190c95c:visited{text-decoration:none}.Sca2190c95c:focus,.Sca2190c95c:hover{text-decoration:underline}.S4f9b83fc43{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.Sbf48f904a0{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9288925cc1,.Sb73d819b9d{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.S9288925cc1 li,.Sb73d819b9d li{list-style:none}.S9288925cc1 a,.Sb73d819b9d a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S9288925cc1 a:link,.S9288925cc1 a:visited,.Sb73d819b9d a:link,.Sb73d819b9d a:visited{text-decoration:none}.S9288925cc1 a:focus,.S9288925cc1 a:hover,.Sb73d819b9d a:focus,.Sb73d819b9d a:hover{text-decoration:underline}.S6e9486e37b .S9288925cc1 a,.S6e9486e37b .Sb73d819b9d a,.Sed95e34646 .S9288925cc1 a,.Sed95e34646 .Sb73d819b9d a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9288925cc1 a b,.Sb73d819b9d a b{font-weight:400}.S9288925cc1{margin:0;max-height:2rem}.Sb73d819b9d{margin:.4rem 0 0}.Sed95e34646 .Sb73d819b9d{margin-left:.8rem}.Sed95e34646 .Sb73d819b9d li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.Sb73d819b9d li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.S6e9486e37b.S0d6b656362 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S0d6b656362 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S8a22c9aec9 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S8a22c9aec9 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S50bd07e8ef .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S50bd07e8ef .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite small{color:green}.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem}.S6e9486e37b.S298a93c646{margin-left:-2.8rem}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{font-weight:700}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c cite b{font-weight:400}.S6e9486e37b.S0d6b656362 .Sf3aa3454cd{padding:0}.S6e9486e37b.S0d6b656362 .S3a81a5f69c{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S0357757b48,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S5d6db82bb0,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S298a93c646,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.Saaf40924a2,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S6f772813c6,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.Sfa57caebac{box-shadow:none;margin:0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{padding:0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S9e8d5e1282{margin-top:.2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S0357757b48 .S068c5833de,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S068c5833de,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S068c5833de,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S068c5833de,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S068c5833de,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S068c5833de{color:#666}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sfb6273ba64{color:#666;line-height:2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S4f9b83fc43{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sbf48f904a0{margin-left:1rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c{padding:.6rem 0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sb73d819b9d,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sb73d819b9d{margin:0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sb73d819b9d a,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sb73d819b9d a{border:none;padding:1rem 0 0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sc250e12808,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sc250e12808{border:none;padding:0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0,.S6e9486e37b.S298a93c646,.S6e9486e37b.Saaf40924a2{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sf3aa3454cd b,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sf3aa3454cd b,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sf3aa3454cd b{font-weight:400}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c{padding:.2rem 0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite:before,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite:before,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite:before{content:"www."}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sb73d819b9d,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sb73d819b9d,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sb73d819b9d{margin:0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sb73d819b9d a,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sb73d819b9d a,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sb73d819b9d a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sc250e12808,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sc250e12808,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sc250e12808{margin:0;border-color:#f4f4f4}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S2808413953,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S2808413953,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S2808413953{border-color:transparent}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{padding:.8rem 0}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c{padding:.2rem 0}.S6e9486e37b.Sd177242474 .Sfa0d50f458>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.S72aff5f502 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.Sed95e34646 .S72aff5f502 img{width:9.6rem;height:6rem}.S5abc420460{height:6.4rem;width:8.8rem}.Sed95e34646 .S5abc420460{width:9.6rem;height:6rem}.Sf3aa3454cd{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.S6e9486e37b .Sf3aa3454cd{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.S6e9486e37b .S068c5833de{line-height:2.2rem}.S9288925cc1,.Sb73d819b9d{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.S9288925cc1 li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.S9288925cc1 li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Sd177242474 a:active,.Sd177242474 a:focus{outline:none}.Sd177242474 a:active *,.Sd177242474 a:focus *{text-decoration:underline}.Sd177242474>a:active,.Sd177242474>a:focus{outline:none}.Sd177242474>a:active *,.Sd177242474>a:focus *{text-decoration:underline}.S4fa45c2114,.S4fa45c2114 img,.S4504648673,.S4504648673 img{height:7.4rem;width:13rem}.S9288925cc1 a:active,.S9288925cc1 a:focus,.Sb73d819b9d a:active,.Sb73d819b9d a:focus{outline:none}.S9288925cc1 a:active *,.S9288925cc1 a:focus *,.Sb73d819b9d a:active *,.Sb73d819b9d a:focus *{text-decoration:underline}.S6e9486e37b .S9288925cc1 a,.S6e9486e37b .Sb73d819b9d a{color:#005ad5}.S6e9486e37b .S9288925cc1{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li:last-of-type a{margin-right:0}.Sb73d819b9d{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.Sb73d819b9d li{max-width:100%}.Sb73d819b9d li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.Sb73d819b9d li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.S9b9e30bd85{margin-bottom:3.2rem}.Sbc044cf388{font-weight:400}.S9b9e30bd85 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.S9b9e30bd85 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.Sa485958dbd{float:right;width:8rem}.Sde3c2a70b2,.Seb2698ef5f,.S04f87626c6{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S04f87626c6 span,.Seb2698ef5f span{display:inline-block;white-space:nowrap}.S04f87626c6 span:after,.Seb2698ef5f span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.S04f87626c6 span:last-child:after,.Seb2698ef5f span:last-child:after{display:none}.S04f87626c6{}.Sfb85a0f663{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S3d569a3460{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.S24641a2edf .Sde3c2a70b2 b{color:#222}.Sac0f436bec .Sde3c2a70b2 b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.S76d806697a .Sde3c2a70b2 b{font-family:Arial Black;font-weight:900}.S90349e5afd .Sde3c2a70b2 b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.S9b9e30bd85.Result.Result--organic .Result-title,.S9b9e30bd85.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .S062213b92a{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.S062213b92a.S90e08f3212{width:6.4rem;height:1.6rem} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem;pointer-events:none}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.ad66b152c0.js","/re/js/zbozi.bundle.65faae7dc6.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.e9043ab7a3.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.69d2905e18.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="ss_secondary_weight_1_2 top_pla_carousel sklik_test sklik_pla_extra_messages_carousel sklik_impression"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"podlahy praha 4","loginState":"red","lsid":"j4PRBrIz34fK-A776MuU","abtest":"381/761,302/664"}, {"0146a9de2stp":"sklik/skliktoppla","0146a9de2srp":"sklik/sklikrightpla","0146a9de2spi":"sklik_PI","0146a9de2sto":"sklik/skliktop","0146a9de2sbo":"sklik/sklikbottom","0146a9de2stn":"sklik/skliktopnav","0146a9de2ore":"ftxt-organic/result","0146a9de2nre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0"><div class="b5ed48"><div class="Header Header--top"><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="podlahy praha 4" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="podlahy praha 4"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="web"/><input type="hidden" name="sId" value="j4PRBrIz34fK-A776MuU"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div></div></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-content="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbomaparket.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle" data-dot="title" data-l-id="wBqiybaH">Moderní podlahové studio | BOMA PARKET s.r.o.</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle" data-dot="url" data-l-id="wBqiybaH">bomaparket.cz/<b>podlaho</b>ve/studio</a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Vyberte si novou <b>podlahu</b> v moderním podlahovém studiu se zázemím velkoobchodu!</span></p><p class="Sfb85a0f663"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S3d569a3460"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Nad Vršovskou horou 88/4, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fyesinterier.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://yesinterier.cz/podlahy/" data-dot="title" data-l-id="yV7PnzF4">Podlahový showroom <b>Praha</b> | Vinylové a dřevěné <b>podlahy</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://yesinterier.cz/podlahy/" data-dot="url" data-l-id="yV7PnzF4">yesinterier.cz/<b>podlahy</b></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Hledáte vinylovou <b>podlahu</b>? Přijďte se poradit do našeho showroomu v <b>Praze</b>.</span></p><p class="Sfb85a0f663"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S3d569a3460"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Lumírova 526/3, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13218260-podlaharstvi-patrik-zakora-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Podlahářství Patrik Zákora<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (10)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Pokládání koberců, linolea a PVC</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Krč</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.podlahyzakora.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13218260" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Proparket, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (4)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej plovoucích podlah</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Michle</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Pokládání koberců, linolea a PVC</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Braník</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PENZO.cz<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 92.703%</title><linearGradient id="star-gradient-64-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="63%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="64%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-64-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (1207)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej vinylových podlah</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Jičín, Valdické Předměstí</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span> do 16:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">BAUHAUS</span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 68.891%</title><linearGradient id="star-gradient-45-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="44%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="45%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="url(#star-gradient-45-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (8)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej podlahových krytin</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Michle</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha" data-dot="title" data-l-id="eONOg8lK"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> • Praha <b class=sec>4</b> • NejŘemeslníci.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha" data-dot="url" data-l-id="eONOg8lK"><span>https://nejremeslnici.cz/profil/24363-<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Prověřte si dodavatele: <b class=sec>Podlahy Praha</b>. Na Nejřemeslnících realizováno 100 zakázek a získáno 76 recenzí od roku 2013 v kategoriích: podlahy, parkety, broušení parket, vinylová <b class=sec>podlaha</b>, plovoucí podlahy, betonové podlahy, hodinový manžel.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-praha.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy" title="Přejít na: https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy" data-dot="title" data-l-id="5fLOK8Kx"><span>PVC <b class=sec>podlahy</b> | <b class=sec>Podlahy Praha</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy" data-dot="url" data-l-id="5fLOK8Kx"><span>https://<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b>.cz/pvc-<b class=sec>podlahy</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>PVC <b class=sec>podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> od naší společnosti <b class=sec>Podlahy Praha</b>. PVC podlahy jsou tradiční podlahovou krytinou s vysokou odolností. PVC je v <b class=sec>Praze</b> nejvyužívanější krytinou.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmand.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/" title="Přejít na: https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/" data-dot="title" data-l-id="nP635VMd"><span>Vinylové <b class=sec>podlahy</b> a vinylové plovoucí podlahy | <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/" data-dot="url" data-l-id="nP635VMd"><span>https://mand.cz/vinylove-<b class=sec>podlahy</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vinylové <b class=sec>podlahy</b> a Vinylové plovoucí podlahy od špičkových světových výrobců Quick Step, Balterio a Floor Forever na ploše 330m2 v <b class=sec>Praze</b> <b class=sec>4</b>. A máme i dveře.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/ncobrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Podlahy praha 4</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0c91012d6160aa20&amp;docId=bfa969ed71d1c23" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:12.272727272727272rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-0" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=0c91012d6160aa20&amp;size=2" width="122.72727272727272" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=45b81a8510b5d86f&amp;docId=13242f887c4d1e76" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-1" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=45b81a8510b5d86f&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b721c114cb25307d&amp;docId=7101308e7696f793" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-2" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b721c114cb25307d&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f7ef90ff6bcb9980&amp;docId=e63d04eb9e369a8" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-3" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f7ef90ff6bcb9980&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c249b17e29520951&amp;docId=54d1557ab6af854e" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-4" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=c249b17e29520951&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e94d2972a1984557&amp;docId=b40a8970de2e8b4a" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-5" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=e94d2972a1984557&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e08ed6e5fac2d8fa&amp;docId=cba6a0dbb9ec72d8" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-6" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=e08ed6e5fac2d8fa&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=141a2d7c911a183f&amp;docId=abf4596d046dcc36" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-7" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=141a2d7c911a183f&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=a02db804e7e1a943&amp;docId=f1091e6bc6a66794" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-8" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=a02db804e7e1a943&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4863ebc0e1cc4e5e&amp;docId=372e1d4262fa7398" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-9" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=4863ebc0e1cc4e5e&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahari-podlaharstvi.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/" title="Přejít na: https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/" data-dot="title" data-l-id="WKUXcftS"><span><b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - <b class=sec>Podlahy</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/" data-dot="url" data-l-id="WKUXcftS"><span>https://podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/<b class=sec>praha</b>/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Poptávka na <b class=sec>podlahy</b> a koberce, podlahářské práce pro obvod <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b>.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fremesla-profese.sluzby.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4" title="Přejít na: https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4" data-dot="title" data-l-id="9V2H4Ei5"><span>Podlahář <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - hodnocení podlaháři v <b class=sec>Praze</b> 4</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4" data-dot="url" data-l-id="9V2H4Ei5"><span>https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Podlahář <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - vyberte si ve spolehlivém seznamu firem a služeb, hodnocených zákazníky - průvodce podlahářem v <b class=sec>Praze</b> 4</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.proparket.cz/599-/" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/599-/" data-dot="title" data-l-id="nPFhy9wb"><span>: ProParket.cz - <b class=sec>podlahy</b> dveře vinyl</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.proparket.cz/599-/" data-dot="url" data-l-id="nPFhy9wb"><span>https://proparket.cz</span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">ProParket.cz - podlahy dveře vinyl -</div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/item&quot;}" style="position:relative"><div class="Result PurchasesShopProducts" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-item&quot;}" data-dot="zbozi-item"><h3 class="ResultContainer-header"><a href="https:////www.zbozi.cz/hledani?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=381%2F761%2C302%2F664&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Podlahy praha 4</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></h3><div class="SuperCarousel SuperCarousel--arrows-out ShopProductList"><div class="SuperCarousel-body SuperCarousel-body--isFirstPage"><button type="button" class="ArrowButton ArrowButton--left" style="visibility:hidden" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;arrow-left&quot;}"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></button><div class="Carousel"><div class="Carousel-inner"><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:65910,&quot;cp&quot;:&quot;MPmhAqZ2k0TrPWtQa8zhwA==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:105115,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ff9a8758-0d0f-4292-9b3f-5d3fdc5e7820&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=pWtbgrjiqx1Bd3GuW1zuhST-Ya5q-qV6V4lqZB743fN_MzEuLnRV3NMJffQA7A6e48dEeIvif-a_7dfcOAW8YVUsk0rDiwGvJCTkxseGo9G7vTdfek4WWVyietDVH0jSrrcsD_dlggsipOJCc7j6RGuOjMgMphasY4uepxSYbLqRXXCjf0rScaNViVTBHhg1ElZntD7UDYWMdqGCALv6gi2CpW6SJC-ODnHMP9T2UexJRRTWKoGIM0WjZflq2B_olAwrXaMbtxxCf6C5Mmrgi8KRhMphVeMx5jv5QxHVJAKEpiwI0nxs_1b5xUvzIxcf8BUlu46ouD32bZEHO_wPyOz2kez5SrWMvBshS4fEM1Sm7uZIUZ2jNNC9wjz21jkP0zXwh55CPLB1DyuXPAwIS6bGpi5CbST0dmRFNKlmgbInCItGYJzoRo_hW03JDzic_iXPD4fKEJmoHX53hovXGqN0FaE9oHQo4ZmnDDjr1RgWIhq-a1BDlbF1WFGIDgNJ93B9Dn6JM-HD17EybU_-yV_MmrvWhGJCn1dFfYDSHN-g3ZDAHCXJeG42-iBnBRgyT-j9Awo5vFoj3FmxTtPLp-fnRxjYShLDy0zJyn6YLIhE5jaWoPAgmRNG3baez7f16YxriOu4tD2zqVf6yX6oe5wP8MLXf_DRF-9mMNfhfI7El3Iac4wxt9h-7mMyiPC1aR4HHJI4w0WNrBRe5HpTrAQTlW8x2at1p4OvyAZoyw_bpAtzFt90hqgSwfQvJTZObxSaLyFjRBl-NmYZJa476t6Ylybp1cPz5DlXIRUJDBVOVxlYvTAfNRtcccIiNLWv8zOBLoQ6bJLJKoprw5vmqFdbiyG0zDQNwTip_4PZ3UKC0vUg1mNjrvLp15u-eMQcNjiq8ZMRYQ6ebGLnwci_ugyMLRX9ZUzCKCBN3JGQdVsxMUC_kuyyNuRB-4yKB0_R38bttM0w28a6QGXxdakanf6FofayATnMxC5tZh18f0PDpw9gxoGZjtKg3eH8G3wTxX8j94iU0KqioFuqYNpjzr9oNU_ze0ec42NfbZ0Cdn8QPFl0ylw7LIlTcrxSHzOarZR-eVypJeeafnQ9qil2tKPVcGB_eiM2hvCVJmyFnaa089DzNELiJxB8J51m8lcMP6iD1GERxzYS6CmVztxGrH8Nkd5Zt56AZ0XedzzjnkiX9PuKTGJLnaAUtVu1xe0nQ9bYnjugeqhQlJBNghwzMefhXT3iyt-izXs-sHY8Dg==&amp;a=ff9a8758-0d0f-4292-9b3f-5d3fdc5e7820" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4</div><div class="ShopCarouselCommon-price">659 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">PodlahyAlfa.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084037807179038045&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:383200,&quot;cp&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;01e846ae-bc9f-4906-b7cb-d26279373ada&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="zbozi-shop-offer/1"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=cl44ZGdS97tQYobZ_76_uIaIJwDl1JqZu6-AJFq4R2S0vHLEumLFspKMDmwCm0aGejo502QHuRPBMDaGXtM3rH9gCqe9fvzH6WS3BnHAUCy0ErPvPik8BgcyqnfSifhR1_bZp1tZdn1MIUm_elWj3DzZs3mc_V-vdSJcjCLYd7Wq431A2znyOJFPHOQGGWAOQXO162ioAFdsquzVMfElMkmLvTehRfz09q4eT2QQVKBcUjGEb--w6IrOq9sd2E-vJ0AMaGiSwkfPc4cz1y9Sw0zRNR-q3eIxP7tNlnxcveRWePblhXkx14Pvai7oW6kWf_DnqmgtdjfeOxS65GlwCamjQ-JMYWM4CSiWz_hzQk7TMUaGLlVdvPSIu6CdYixeKJwYbWhidQkZ07TghUA4I-sQjGsC6EhQ8xhPrhJlqg4UTALnJ1roXu6mpQsdTa9JBo54wLHsxdzC-7lRsA97ujhevOVk_HmeI-B6REJUzJFzpicItrovViPSE7Nx2RncA--SNa4SgM1v82gJzB7LUxfdBcnIjoLeXgS5J4piFhRHfJoldxq24Y_TWKSfCUtakmnJUwq65_NUnL63MSWVuwxEHiidxhNoNMnfZCoXU7jZK1PkTwZbS_eXdTDbzxC0gkVjrEbQJSee8vKkY2AGnLLoOToh2KuWvJ9gCNn86L96F1dlG7jPvB0FGVGbjtRXhz5TQv579nEJk9qaCuK6Ya3YF2zYxQ4HDPe9tvMIYNBUtctPMwwMKyTfxUw1wUs_3d320uCdQ50vCBZfnOHoyc5mJqvjD8CBeLNttNw8cLI0wVV1lxbnAtO8iEQ_6lwFxH1Nvp0DuohWC_7_gVvUCeKxwbZACjEeXXdqcrC5vQ-C7AXwDjSBBkFxdmt-FvbRM2A8Wa0usbojqolv-j1YEAxpJT4vb_3oiVsblQ7GfKYy-cbV0RwnCSTt1Bx6s2E08dAP6fTwnHBfKkPeT8vbTfi8WkYJm7FzR7WnMHmxtAG8kg4NKcNfTHQbkbi6kSusjyRYSNyHl2H6p7t56x--b7RITxcZoQpLepO9IyG-I55k_B-9XyRbeu4IYzV3HBa7xDz7gvkgtAOx2-jw-rbWiS4tMipPaJNdV-z6FPwicrkkKnoKzluG05TnFpVD3nobR8f10CqLnuYqdmTBsaSgKqvG9Lr14uEMMNmK144U4zEs50ULiLgb&amp;a=01e846ae-bc9f-4906-b7cb-d26279373ada" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Podlaha hliníková 4,00 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">3 832 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084039112783740118&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:86700,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2084de2d-181a-4d0d-b6b5-d9e15788527f&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="zbozi-shop-offer/2"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=kOf_m3_RtlpMkliwPQNuDMdqIIUYSwgPNki7A6_4ky8qK614Vt_ynOpFjCSWl5lM747b5nw__KDL9Lzlv6qFU261HgW9qQWZl9powJDiV4dsmXC5NzuEqxXQlHjYmEvPcr4jlMpfdomTYlowHGtJPjCnPTAqqOz7-1eAwAswb9MbtMy7xjvfUZFDtSlq3xjjV5EOLkje0SdBpX-thR1G7q-3PcV0XmiQLJT2M5IVsiyPvIcAOOb0mtm9rEdjz0HBLf9fe0GQXHwrjpHjgNiP0SaD1sPhGCHB8y73eG_W74HYzq8foFf8CkjbDDlYzo3Cm-D0ZUc-rT6ejtk4tLB1p5JNd8dNJ7UlWfTH8pO1c1pxjxXrHPYrr-PWYjF1CPDoxYsSUptsOHdVMtVYQ6amppWVqi3fNnFJS-SiCshnQh-UHLqRhbNcuYEgHEJHX9UfzgPBirWLlaIklOsV602TDkkfyVs1Ud0WunzMH0mh7Ya3Ha-86iNOZeC6Tmg93VuXcl2iyJDijr8pryNmxTbONl1E1U2SG8WsvHWWS16SLAqSPXALtwLPcvE4oBWnoc4nPxcOZfq32mo8hCK-Jq14NwGcsf_fti-2SbWvCMaC7btKITmvBgpbDexP_3dGhCDsRb8-Yn8Y6o_IhEz5n3mo0VSjjaMPdIP2DDB3SdXazaJfKK2ecEhST6St0ORyrClZAtY0lZ7ddQWBuvcIKWpJgHNueB_0nE6U11yMMGaTRIDcLw0uSv41DbCdFthVqOklFerWAPrg8mnYg0CDyV7oVExZm6zqo3sZ3cLCrCeCbmw-L0hiewQGF3KAqhTgUyo-u0g-90WkRTeb06VEc_6W25zOc4dQVGPkdoqY5W2pJ0Q0zDMTOlkF7sv3h3ydOSVdYjtO44YDXzy6XS-lcZEHLABouuBiE-DWiNuXkfGFp7C2PCewQAGkgAw-DvWWyBbfNPVcFott8vOqSls11o4H3cresAcZJ7KGq-3sTrfoshZ13z1B90ti2z2m4GLOV6FS-Nhoxfo3b_po14GqE-muanUtXQ9aPIwRK2a4EvLYdEtbUA-Q3aAwBXgDelqNJ1P1cJeaoKVlZ-am_Zf2g9dZAFUUoqfvOBSonNn4FIcXKNBguacw2MpKmDYn9XJZY49AAxRwx6ZVpbLxcsIMMxHjG_HVeC00zx6upzzj9zxFyJ3l4YAR3NhhNOpRSrgra4yxQj1dfr35S2tUQGZFMMK58ac0Ga3Gbz8=&amp;a=2084de2d-181a-4d0d-b6b5-d9e15788527f" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Závěsný příčník 0,65 m pro dvě podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">867 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1366179097767048625&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:43600,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:19471,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d3323114-4976-463d-b10e-def094c2f77f&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="zbozi-shop-offer/3"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=yqfGhRLDLMNaQWsnAMt5v4HcSxoUO_5CX1tyVy2DEd-SePTq2b5TmDZviaxTKVvzPU8Wd5hfrj_LFpBQsaL6bPVs8QC9BmflAOyxnak5Qx3TpmM_nzAgHFZDPqW3GmVcKx-Sst3O4--SbM8tVjhmdkl5wiLmi9H3P1k4HnU4QBssFE7y9aUUfFQqPnJbHgYkaFgPVWeD3VaUmqlgMLoxswxo3NVJb81eMsM8lW4J86Nfuzvm2mXuk0-EIP4OZkrS6QtlSJWcrLZ8v-iQKA0rQbayOLM_dwusl8oTMcwrXSqe_qIUwbiSlfQhjnaaOq9QGpqeLR8SrCJFBms8WQ8BKI2hKOFCmRU3QAR7yuS7ZxD_m5Sm95Xg_G2O7HmBL_jT8nLGq3Ans3XHXehIeOJfz6LFB8ig8rdMK5-PoveO7xapxoD9ALWT70ZZPaxQNqi1BMn3rP2UkmDT2JOYp79dlA-SElhB7HFZrMaPmzCL1Use0SiOUkirObnnGOpDFxEY0YgkSg2Bon7SabsoUqoSMvCTC_gpOZ_4crtH4EcUTDDILMKDTK8uoRjITevUi0I9G8rHIYgk108fFW9M1xhdHpR-b5QLuFQspWMR_uAp34ldxLDy1_5hgIu0ilnoqrMeMJ1zCFBUA5k_SDoCPN3wk4Hc_0SqgmnLQlY0SUL5uwliK2f3xJ30XSlD9uNRGNTX1yfeBpmlATHkV5bNisKGeQn9-4-B9rjFvBwtsrjJV3NsCDaWx2vQWBgsaoB0247gYf0h3BTa5gg-qntCoiPnTp139R0MNCOFBfcV1YbFz8kAiph_oTOsyek72q2E97Du3zdWqinmw98qgsC6PVLI6lOhFGb_bCS14OjQRCbwhJTP3qBAbW_ExNZ6FTYdzWGLY7QAYctutqmMa0LursTTDQktyFTIutbtH_8oCDPQZuyeI4AZJujA8_SnXHdprea6pzRrh_Vmo2HmeckLyQ9YaF_3J1OdEcTkLbHQyOxj-qEL3TnZyInoDyBOfFSds-NPdpSj_arQNkOYR0H0_nP6dhTrd1r6oVn9ukCMfBQSVwwMWffQNgd2OG0_y2fOt8_zNrCntphmIvX_ma0DF5Sb4Aekaf0tBeCqMY1lTnnNK_u8ENomlq1DOGEvtRbHpbj5sAO2CNag46CEmd61o4QntiTbPCJp7IEpm73GjZuNEL_rm78naaxURHnUV-M083h2FEBfso3z0YWiCGzyRwG_BVAVnbIxys2gy5cvHjijqT0z8BBXilhfXPT3k26FnP1BzSoO4_3kBpXc4rgnyBSYxYL4WwSlPdB4g4np_GzbMI3xUJ_AVYJCRJ4mDrt3S2E8gxVZTBQ0quaQMKhUMRtrC0ehO4czHFKczyZeO9qcEazrRdWsWjZ-1fzbNYbwe1sh85E=&amp;a=d3323114-4976-463d-b10e-def094c2f77f" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Terasové rýhované prkna přírodní SKANDINÁVSKÁ THERMO BOROVICE (jemné rýhování / hladké) Vrut nerez 200 kusů (4,0 x 45 mm)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">436 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">E-zahradninabytek.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8459318416373339211&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:9890,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:118363,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3775d65f-4cbc-4b3b-825a-c6456cc86ad5&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="zbozi-shop-offer/4"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ckqGAG1ocKcD8HVLQ91TbYV9VEXdeCeGVJxr7-TQDXaiMPd56En67SSOWLn-vv1TpriyM5kvay2rqcWTEG8H5v3KDLNCtLroGiFQ0w6SSSB6SMIBUT5IQU9lRCI8-CsmuPtD5ks_izWl1T_CnanyyY0fYWXUhgvLDKSBDpGic8PVrCxuKSXiEMSJVH1C4JXv8yGsL9ZHYVtr8wYZaIr51ZqS9aX0b6izJBpZSX-7mq9faXP6hkJ3zz8usjK48GjhJexTSkIvbUPU--pENDO1_okfROiaImlB5KdblrFElRtJzWrET3BhOH5cpyHu8v6jsEePDXZVqRJrO_Q-gJKldgkbqdd9ZaNTgishEPO3gWOoZ4gYKx00wk-mbwkRr7v-3S_gaDP1nk1DQWN8jpMUeCKzYLq5Nva_Yk4S-I0Xu2MG6ryhCs_g218g2jDnEdibGmSde6V8XNb_ctS6PvI7PqySkC1x28iUpeX9sZchZ2VsjpNKNbFTsrw1-Bf-DDovea-uNHUUpLh8ZJCqyxBEgooHNg0Vj_cg7sqwVdAJmHachLmf5r_WlttHO5aOUC0PYVwqh3y9HS7msDjvnY75NKB-evO6oR1aIH3h4TLFHkEGqvjtSYnZ5QyI0AFMXMYs6LeZJ6gBM4dmaEce0ZFYjKT6WLJ3GTyTNyS3C3_CzoDKMZrX7ABlmPZQZHx1MtpL0v78ngguJKHUJREmw5ahd-beVdZ4A5zzLgOmT_QqmeNIKXF0VwN27IsGrms0-Nepu41WvT6-nuuOQfZ0J-_P2kX1pM7m5q5AM9korGfmnEPV2LKiKXsRtfSUOLorr5WHG3yHOsTrV2uioWoX9AYfIaxIV7DnCBtr739qVQR74ijklxcEgHzcjq4MNpaYuWsWIZuATG54gzxpulWtMD1O5XLvo8cSaJ2LqC-A6-R5H6HtgkVQF9DSzJ34UBkV9J-sv2L0KfBoxJSL8ToiD9h2IvB5MMsO-yp6m4oK7w-GOYMvLC1fBzxiLQUB7xTii5mSzoM5SaI8CX5boVwj1cVmeC5DfQIrRdHSP0kho49UhAsPhlwrMiTA7dRW0NeeS-QH3yTWQNNEXTRAAVdrdm3Vu4ex0q0pTdBKqxyI4Del-cH5mkxg6fsDPtB4IYQBCq2r2kGfpwDxHQxcIBJ4kbFw32gEVV86xHFkW4zhbaqMWXIlmaK8ak6R2hwKnczSuJiPXuGyU4xiG7owz569MPr5SgU71ka8gsLQrzcI_g==&amp;a=3775d65f-4cbc-4b3b-825a-c6456cc86ad5" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Sanytol dezinfekce a univerzální čistič na podlahy s vůní citrónu 1l</div><div class="ShopCarouselCommon-price">99 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Košík.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8865659771463275043&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:699000,&quot;cp&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;shopId&quot;:123655,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ce956313-3b6b-4253-a42f-e8aee4757a2a&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="zbozi-shop-offer/5"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=C-Z_cYb85L8mmygY2RADn78-4ga_4FeAnRyiX89NY2HcWjzsnQNDMG6EKmViMcvmOyLbDWHG7RQ7yj05ZKZU7mxrUEk40BvlRPZkJZ910sZcVnQZtmHLMFeZDl4r6AphvloqfTgA16Kt5H9cc8xnTGDnDEVxqa5x_84VJ7xgDgQX2veEiefgmG3g7w4vWHV4_2HCp25C_9nXoOZUC30PpWVTVtDsaBQs9UZuC10xD2-xy9c_FRqxNLI6DxjyQq-b7SCFj4SrYmQCCSe1uHI-zPyYIWQD4bJ1a4iWN4_iQu0XyOrI82UuFNfZN80CrO3iQ597Bw4d5Biu7H7MOFu7gWebBfs5nkhI2JvOZk7SBfJfVPilq-817avYvnCxUBtNWLEZp0qjN33lv098_qRsJi3hhqZWInJ8Es7bJO-_XeI1yjk1KTdGaf7qgfqINPIiLxCT32VcHHSNAmoiKVQyswdKIcSeuGisWszRYt1HTB9cdAinQkRmfc47xqeKTv2CHqwoEwUKHzJw1PvheIhasSkd-AFube99PEjYK9VVIhtYnw5It3suaHnEU4LF2_V7U1RDZVYDbsCwp0sQR2J_5dKIgmYZ8hQjNczb9EjNgbLrE4odBQhpcD8ClMdEMet_fFLUzteliZ3ychY9u8iq9ECf_4Y0ralfj2AYznmTWk8NZtFMnVu1i3tYWe3CnRtbQDC8uCP8-UJ1f0OrNi_3cMKf4aJxWSQT1wVsxGoAG8LEKDp_OYUg3qMbhz1RiBvFZ_c9UQX4IDRtickk_wYZhT4nrFbyTCNO5QgXj190xZwbAQhRiO56NwCgMGRZlb3ZN04HYN6HgsyV35h54haknNu52FDyMo7qeco8XzmoNaZtjxuMTE5br0-izqxyYtcP1hyI9u9FSdO70nVLkXpda6lx7opR1p2Fus7eTRQ43RslKe8cX1tW40RjI7W4PFVs0LQYeo-Ldyc2wIH27dWPSsAIbo2T0ZwD8Twe_hr1sdtApCwDEOjpcr7h4IFMbvHnXPE6Wa5iJfGiwcSnfYXNwkLBmncxt0--MFEA_T0pR21qZVo4zzB4I3ip_1qX48wT-B702_o4Zs4dHAePakgguvJvRelpnDKwLwgZHWIBO_8Eqz_zguC-aIo1LSXVapoeUFbYh4n972px75iP2UvuQIR2fUaDtCH32hC7nN3iLYRBzA2rdkv2tIOufFI=&amp;a=ce956313-3b6b-4253-a42f-e8aee4757a2a" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">BOWFLEX 4.1 S</div><div class="ShopCarouselCommon-price">6 990 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Kettler.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:31900,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:46187,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;38620d26-8f4d-46d0-a6e8-cdb591d62274&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot="zbozi-shop-offer/6"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=VyKnFS85_wcR2NS2EFxv1rSdpcljmPVPEzh33l8vEmGg9ObvOq7T124gsNZAY9rzJsv4l3Sa6EGHkhLm90UpHyhvTRN4hmwpkO1633y7G117xCUkhdy5R_3yxl5wO4ogFAhbC2KJoJKKrTMSF-lNQDhUGW5RsoT9pV23sQAVAt4l2kXxXqxOO8Cwbx8Ozv2OXJT-ZSpiXow9bPrSym1Hc07c_cny2pmmc-Ip8KNdlrc1W9B4RUeZo6kpQ0D7G-bK1ji7AXZsT9j0NFwZA15Xr3PVe_iJ3ZjuiaPSDvB1jcOESJTKT7Aalu1Gtzm9RRPau_YPI-iPPGVOaj4AiUBy2pquuB1upw5yDnj-N0-MGkus0Ql186ULEbfdWIg3XGTLsppQrTnIvOKyvCQW5WsQSkwKNqbZoQy_20lowfbJToFsupRtizhMxi-LowN9YEF1DGv07Uwyo6LD8PXNJwiRM6ncVz6eF6hz6PJFZobM25-MGGCXvQe0nPjYGH2PtUl26XspNs9dCYlVHjY2wk7nHj1fCwePdiqLro21Fl47aHVZffB8TJLxn9mjkRBnBCWkMyMsBMspEQ092y8OlUpyexJurzhPW3haiBt-G1Vezkm_fXtLz2DeQ7HpR4jkDLcxgJIqQi03WJjlCbJeVntsCtnjNwBENpJfJsunQQgY2BJdOESZu8gFGKoZfYQxMUQZorhU1qKsmaEoyu19wArhY6S1b1BdTjmq5iST6l4kjhkY31tV6AlfscVzVg6Twuvw_REuGjjueybgFXwWRoeWwYFS9UiiGHOQH0y5NWb0RRMih7aHc3PI3hoiTqlUUmMaUhGXqevQSQREtfoCHs9FVozjguLzqRB2CxjOz11Mtt3hbYeHeKk7iGhVnCtfD6zkhXrZ5AXnRk3ng1NJDewIqnajOfwd0qyGm3z0mwWrW7c-nwJ5s6Fo-c6XK7lLagBYy_LDiUSEpdXz4cOhRNX78M55wFJ-pcQ36KdTauSPj1m4tTMKohBrE8N36XZ90sRitQdt2-9uEbQiFY3C2L-tATPR3bnaRwTFLYmfBoP6sryOL5MIxRD8vIJ5RB26XAbpLQaTb8_KGZtDXzn8SRtD_36GTgl4os9tQH6A9i2EZOsI0957aW7iX9QLh1xFu__5bzEkMya_K_0xg-S2IX1_Uk4olkmd7ygchpRReTEyvq1x-BrCZIQOOrUCVPOAMH-UiBqNXYwhtEkeE-9HmbMWWYo5aBrjpho=&amp;a=38620d26-8f4d-46d0-a6e8-cdb591d62274" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">DETECHA IZOBAN šedý 2kg</div><div class="ShopCarouselCommon-price">319 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Barvyprofesional.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1331152547972568465&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;price&quot;:22900,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;shopId&quot;:19018,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;69e2922f-5aaf-4fd9-b153-1f221bcb8dee&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot="zbozi-shop-offer/7"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=IQi50l3VMgiyEv_QGqKZXDRaOuo4LMPAmVzwZCvRHi5a4Mdcs2cIJHQRA6ffy_0_IEul0MvcrCXNvDYnWzCMmTr-Dqw9nnVR5iziJKyk9SlxmSkHZN7IIdSDZLrVFK0yI8Km15CRHDeQWHcGMFYel-i_aCki0gg_SJ8oOusZy2tNg-MG4dIcGXsXHKw3jzYOwBrHlhxhcLWBD4LCPEOPKBdNAQ31ZNsOJ-MO4lLfgQpg9L_eLZvvUUxS-d-3ZE6SXmeWigqR1YgbGWpUHpQ9-II13ValfSM6EpJ1vYd9ALVOfa99sIv9TJkwkiBKXnlIwMhFZP3XZPaVIhyIFLlny0xlAhESiU9-NconmUnY2J5orpU9-ctBE1ZG07Zx2XPPOAnXDyEed2dBFCqtjjsuzw_HNiwlBoArQcFnyTiosNTRTRQbgLvvu5xAJut_lNHMd7cff2TolPGbi86bGGAl07I4j3uT_f60QJAL26SZM2veXZuhSDadjqySER8vkx6RwmPZjRW3851SdKYsCCfwvCOSIR3foGPx9ZTQcgHcX5Iv25FpGYrtKaC4P2-ZvKbNM2IXqLVGtBx83MyQXBJ-4UuhOl7pLn_pTTNcaGgqkcWULwh4rEsHzQIU3KpkfZAoZ6bOzXuKNeR23KC5oPYgb3ZO0CtP0fqfQ13cImgpBVMpb3fVBx4IZF4W9t2WeZojzXJz5F3Fboptz7vEXGQqYLcaqVkASeYQomhiGADMH8zL7P5Ev3MXueHGEAhBQXMusDck0j1I3ssXOun593HggfetD9Mqz04xeGMylCnl5pFZ5AwbbjX_pMyZEjfQVbMNW5ESaeIv315fnInc0TYIXdnGLSVZCvhI3XBii1rtLQk1v5yYMlRxr0czGvNnJ1nqI8zyXpMQlsxfvtQlUJkJCeIfUOP5xiI8GhXaKybMk3AyHBj8JxtwGiLywkZAKvTmtgWz1jysVG9GfHdfCcWZuYu6GaptY-CCHWqgOjYUN3rf55iORUiNJt3Eo3cP4CQkZ1AikumFENcRbxMOKCTmDGF9RNqLZekbKCiqkaqkdWAQy5NVe9IXzRRriFro6iOU1dk8hnm6w0g4WoLirwlnTjboRp2GDrlc-OUmC150Ns1OaxJMxAiGO64OYREd74vmzAoJGaNzM-88hEU7WokRY7ZERl70oOiRP16QIAEOgHzqXCMZQ1L_Zdm4F4eDgWblhHrjbnMX4HyBczJa-PTzpRmhzhNvVP6MdOjkcJgAokYb18EHsj2wDrJHUojWkPA_EG80GD0TRFpgJDOOXNd4h21vL_QaOG6yHJPp5Funm-8-lnWsaVi6Md_NU1M5tH72B19Sw7_T2ml13e4=&amp;a=69e2922f-5aaf-4fd9-b153-1f221bcb8dee" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">FATRA LINO DOMO 3100-41 - Podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">229 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Veselý Parkety</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1331112651703305673&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;,&quot;price&quot;:44800,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;shopId&quot;:19018,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a70789b0-b55e-4179-b9c9-b3ce21b42500&quot;,&quot;element_index&quot;:8}" data-dot="zbozi-shop-offer/8"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=l4DGt2B0Y4irB8F5Hu9QT0SOk2Uh0gWjHSb1ekoNVboY5t6QcY8Fjn5JKT7wNlV6SoDgZy2rDejuaUe0W9W0aBgklAf4hyYrdtVhVkZfh52ybW8UE6G6sRTuYb3hykYPv_UBGNF-htm4QdwuxgHxLdZ8KlGnX_5EFBu-VYfhWHjecO679W0QxFSScoG_28eseHnNBSYoEyOcPaWxofuUvC08zgFaerd2BY-XmvC4-0esvjR24t1clqlRAHWiB9aBs0r15o7oo5PiPjfBfWGuXck_xGgjT3-7Mi19pqTYTqpLUMh9ncKPMyWbLBHRCxix0eenitisdGX8rCzasu6x4sqdydGligDy2m-U_oKWJFlswpBXddEoPyJi0me6FEcN7ckfAct9v9gCoFGI967ojqMdow3oM9-bC6ujK_x-9_zvYLffGg6Kr_IubGbKT44QiQOgpRPXZDcsS1fZAHDczSrs34sIMUynNhEXy2h5w2gFXAYxrOdggkFWKp8C0APl3hobT3uIbM5U2-4szZce2Hupoa-CJMnDqjA0o3CaJfo20hB-ovBQghgiQkf7qXnPiJIvtFPZ7A7wEVZR_-GmwDjKpZg0e4T0jgBL7tQVcs5dR60zAbgwnMhmN1gHB4FKsUL3rj1VNgAP4GvrmWW020kZutzJVn8ifv0sWBjXji6ObEFGsvbuknE7o93MRekHsh9nsP4M2KR1DFQwL70uchSNWn6OY1RfkWsTwsjo7iQv7wjXuruGoxyKRwS7nTWmx2cTMTGu44MWH_1azmNPnwbQeHvEv1hIoktXpH74ilQXh3KZlMbpfTHwQDTQHA0ZL0RIm0f9rq0oh5kZCwm6n8GraNJGbtx7If5kqLawVZyAzmeFWITPReRPnCSGuttZ6_BNr0WEUtSvbkyGxhs-o-zaiwSN0UfYigIUF6vtMY_s4NDXXfj_Krgp0uXTGazX44-XJ2mfxXAGX8OTJnRNpeOvBqsbjDrJVkWgaW2WHai9moPwJk1xQWu4a88UUzLIwvd7xTi9y4hxYklgAUNamk3X-78eAdCx1BfU52WCnUBwfDL-oc0sD9n-ZJwRWwf9ID7gk827TdKW1iglrr6vGETzk3U_8L73hrQTTpBbmRYirQpXsO9b16nAwDhLv-i2qOd63N_O7wT73JgMEFPLkay2FfUcRTls0wrRCkNJW0Kr8uTYgb8BlZQRwh-2q2dB3NbupYZF9PC3yiHW9VRN0sFLZmwC3NIe80jXhfLwKOt1x-w0CwptKePf-iSXaJspSNqMdHxE8gTAaBtuLpjzcA563BeVvSj6oUzGmB5l7MFL8uuMqlJvhU2U-9_qLJGHovw6zdI=&amp;a=a70789b0-b55e-4179-b9c9-b3ce21b42500" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">GERFLOR TEXLINE PARIS BLOND 2086 - Podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">448 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Veselý Parkety</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084007658573313277&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:68200,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1f88301f-6321-4400-8105-4e9538a42ca2&quot;,&quot;element_index&quot;:9}" data-dot="zbozi-shop-offer/9"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=KBBBzU0i1NxyuFHzo9fJm5A9PTS9oIcX-TJZ2Ako_aSkYDG137TAGuv0o2Z-GmjPcIu-8eZgdjPK1Kg9fzJ0dpmzseGJ8L_EaGflEDRQqH14RNxmpjNpxU0McjT7g-uvHzkkB6T4Uu5jPO4OPbRYCq-vc9F1xoMvi-foR-4Pn2F_2uXv8ZIMqk1d8kklWR1TRXFIkKrTLeripf6UXdzgfCkqJoG1p7H-oF013fOGo_Mjo2j1_-MayexFkPSSA3_3LIZxqidS74I5A41BMX3BczlAuOQ7RlxLEMmvV-Bn17GM7f4zvXjfbSME3RRBGytS3glNBwj-TyVcHhiIx7KI2yA95J_TtzMHDie4AOsOwWZrGvgveXFi94tyrBvIOwyEx5fNEHV5lHtxHP4CNYw-bJVzhvFZ05Jpke2TqpPy3lUh-UQ0M9m4VeuBZWQszsPwgBxRtuz_u15bf5soJCBAPSt2gqPvaXekYrVkVcm_ok0Op5zg-a-S-8bA0GKa3CTDPMbxnyqeXNtNErIomA7fLnY-YGcE7a2DwcgkOSvKdy-mtgu9xuDkimxAoWhV8WStnvIElxN-vTk85wh5clwghIBaM6hNx5zPvqm6WZgWIdZVEHmqG-v44WJTg3lQBfDmoWH6YRFmGQ2YqiFgXVbdX-ve682uVuL9bfG9izQjt4yRg7RR7ic0mdpmS2pcnzcq8Vr2hrnoY_4iVOoBC5yPvCN4WeRI6FpgvP_-j9CEXoxTvJ90iIKdZ0hUGrOWZTjwFxUqJ3DyBy0oYrHA-rHYpzpoRpObd6zgx03AsIrGT3eUZif6aIJutqV4AwhowMCtWOlNDiL4ZQM5efknd_0ItYdlKU-SRDjoU1FYJL4MmozzjNzgJsA1UkHcuGd5PZHSd-_wjbObB06PPEfHRzTOyAhhs-Gm7DxrmXhTDnCU6xWJIuaE19pvwejOS6BWlT5dX3Fq_-I89zVcEQoLLMkR2h9rOigCVg-vgtvrZA8KpbLBbnjS1wMZYFwdT4Eu64fsEXUaDWJOY5yEKbTsSa6ooHYEUA138kkXD0S9uxmO7rTD6NB0pfZX3k45ycF6YBvwcJCNjbetNzHefv25C94oFLmSAC1fV3Yi0zo1dG7KJuQe2BKi-3GEp3BULzfsIHwq_icQ7eklr9mkkH38jT_qBKwsmpy6vNk5Yp6WmEG-NKRd_Jls&amp;a=1f88301f-6321-4400-8105-4e9538a42ca2" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Zarážka okopová 4,00 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">682 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084018778079250824&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:30900,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d2dfc131-8220-4aaf-baac-7c5856f8c08d&quot;,&quot;element_index&quot;:10}" data-dot="zbozi-shop-offer/10"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=1olHmYdi3giHkx6LLdta3amBx3F8UkScJ0fEhBXvtjna5cMOjYgBFcjCKJG7e97VsrkdCJT_hLniTiXiq8C3KZpjm2Tw0xcQP0trHd7zCKzNoLye_iP29OMHSR87zQ6VUXUN4sT1b1lsrOv4UgIlwkPRmcLDuTZGAL4bEd9XsRKkW4suaeMeGgrwrW360jZyuDPuFjeXC_ufrI_i8RzG1sUlJCbiQPhiIZugMshyeCRrPQtz-Fui4ILWYZNNuEDlEgIbNnz7U9nH9aGmlWpjUrwQYKS4Sx0xHmDHKBhYSb_sWP4MEr-cJWl9C_2QfepXA2IKEwfTmhqnXx04D6U9T3NXzdGiggS21fTQt8dSszWBdvOOWrJbC3I8K8W9L3UxCTo7kREsgqQZjwpfV30kM8zkeR_cygD_NgTqbJDLEDS6kJII8ABFRzZHPCl9kP3eF7EZexwHSTF8u9-hLg0DCqJKl9nBiOI8ZJj2pFy9EK14iwpUsqS3yG2ri-WirGd8eW6PQYaQJanR4pvlb2CuJlSyiimeAIGC2HTl_OAYDtxltvQO3Phypgzysq_BkDUh3qNMc8XKNzUtuQEvFPky00QPyEHt536sHxD8y0WEkea8LUAC7eISS611eb7tcOrVujBW6doBezlj93cCioQGoBYjM9QC-XOJGLKMn1PoU4d5XZ5sIWruQSORg3VJXAeKP0wFhZxWVcFE3-xW-NhMEsi9sNenpzzvAcCeXxUqbeqLxAEtIyNwCYtYO07q1gY2U_FADrZLl_HMaMbLWEdJtyUOKxX0M3mekEcis2SIA3b3TYSNf1z3rsQj6VF8Et3L6JXyVG9FtP0tX9QppVnmJEXLDd4D8Z5Gm8imEbyGdw4dticx_FqMTUEeO_YttcYwkfhVVZjlNnIE-eIO5AOh1cKM2lD4pYcsovMCXoxDWkFRMtNIlrKOAYv7R2e5c6u_n5J4WQQYPwUfofmo5ymPtGqU0dTrcvkjup9dOFf7DnWauGi2MG7oca-nSyvF2w1xWA-CwkH0rVeekW9FtN8OWLjbQp5XBBMIy50wEQHLBD0amVrr57kUKGMhrr4ndmnDxYjq88apY0olbzeqZufmXq5AP47t_FiVqOq2PhCN2Jfs_DQf85y6IUtmedljla071-2o4pmju4-GBePeJ8Xkrex-6oSFio11PLoxaIvRsNr5ZP86&amp;a=d2dfc131-8220-4aaf-baac-7c5856f8c08d" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Zarážka okopová 1,57 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">309 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1331142470592364538&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;price&quot;:22900,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;shopId&quot;:19018,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e0f3dedb-16ec-408c-a5e4-b27b86e7287d&quot;,&quot;element_index&quot;:11}" data-dot="zbozi-shop-offer/11"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=pm6LvqLYQJrccI1As2mOTxlasVbvq4fb43CmsfzrjgU2FFa0XbIOnwqeJpK1gUAH9VR5quV4rsvLScYPOLQAnCXGRKOyWIi6qLMU5wLC3QUKHeFuXXFm_DtjMHxz1-ZSt03NqHLZTt7atGcgiHPQp47qDhF-EwThM9lRoA2ekSdRO8J-mKVsjY5cU5tO4QDmgZUjrn-cRVNAn1aywtr_vb1ZW81hce5Q2ZDUJGuhBKiKI09nfDsw93qAJduWDrqkVsEvZaN5f4xU6eJjrorq_RuwZ7IzUq2gLL4Lp9z_LXdBGsOmLyHCxpfff7hUFQPx-s_jAOnQgJIZDqrDPrcugDMOeojYqoB4OmNwlbbgf3-6Az5sXY5Dz2phyUVcm07m2Q_wbrD1xHIt50tOJax8PlIkpXYpdsTLDP0Q1DkjGkT90OgPRvv6EbWYcTQ3oaLMIqBY_bn73UCTdln0irPXa2o3oRBusZTg9DvE1PsqSXD8yg0dDqFy0UJjqH-Fy1vCgGHCYjCC4vc9AMkdgBuYw8UxHDm8jDeyfOH0dCEeSv_Q_tkpECDDRbbSPLGH7-pvNDYx8K4q-FH_imAW2taEO-wkTGxGv4zD8GMR6MvD05iqjU3_B189uiCkfPvk6Narv9G5shGEm4t6X6e5Jk0aaEOqhlkPpueU00hpJB7sQh_LrjL9w3ZN_tyjX8drC6hqlf4pFbPGO5r72KpiEYOlmLfaDGcorOqDYZwykoYV1Rq-HQldHTic5BENA48KdivaJ-hHsPmeiLcoeMDSpWRrbZ83M1GHUQOJbPINooHysiqJQo5qpFaIYyrD-RdM_UpjWi5_f21Ph6uia9twb6cHsTAwqsp1rWDE6xokPdZSz3thpKEqPrmoQPoiLVF_0N1_StTDG_zIyTD5qJbTyndABjBtBE7uHI0Lv2V5D6EnYK6vPVuZl1-bGxuyRFc28Np6Q19roZKNPAThtf66bcZMEnc90YTiqh9ngJzW2jB0epMXfLlU8Wiu3Un1RaKY0Ofaw3wzDKdKFbTR6KXwOkFwOd7CRmLf0euT_tlsvmLM8ghcPQcOf84MkZH_joKgkJChrkgJnfyIrLyB_EQXrSdp9wrqKqbkk9gdkfB5f0AfIxMIsrtsOnO0_HTF5C8dxENH2zwt2RDwhRywyd6X8rVgNXhVAaFducCtByztrPVpVWK8wJqzR1rzizP6MFRyT3fXL72w8qdMVAwDJzoh34R_nTUpesVwUupfcq7cRZw4R142DGMm0LyoX0yTT8KzeHVPhtzthekGdyFc5yukAbOtrrT_THjYo9YrvzeDmL61TjAkQYUCyIcAUppjkMqXeNjzsQxvAWwcnx9JADbY7bIhlQ==&amp;a=e0f3dedb-16ec-408c-a5e4-b27b86e7287d" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">FATRA LINO DOMO 3100-22 1m2 - Podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">229 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Veselý Parkety</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084013809934322066&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:34900,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8888d885-474b-4046-bd36-3bdefd0f77a3&quot;,&quot;element_index&quot;:12}" data-dot="zbozi-shop-offer/12"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=TJL7zoQKm9SceOgdwaRG77W2YpCzRdPmUFSIftUMlMTg--W_R2WaY9YhdRxj8qwSR3IwUMbPC9Lmbx3mEdaalJcSu-EPX2_BUiH6P8sAxPyPv5krdMK83tUiywm2oNkxeI9euYQO787BSdncbIhTTmiAnzvAR-CvRIlywSPQPg5P49mxwKZd5K5vk_vXv2Bo3GhLrRJPjBLJSQa8OwJ8o642f6K5O4uguxubJPZGz2T8N3VaB2__sH0uouDhzfKyzmqtqH0taXk_F4Zjlwqo7C2_gHTvEiRCU5wPFvfLxWHmhh8qfDcoq4319I9XtUKwbntuDtd55GdDCw3kVSbTDVg-SXJS_n6RXBTULFXFVSXRknWYQ_OtFbrLifStvGVgnfBs20Bw9JdgZ4JFMJ7kqiaKWoB3YSBC6RFzQPIVlnS2miWIIu8NqtTXk7aRWbl-ygJRDEOyN6fOdKqZhZT8vQWNWk593cGHYfojg0e_1xsMZNnc3fuB7dmxlgBcpeuozQGJkzZLtN-ynOIqBLkVLaj_E-M_MkgbXggHBjpjkvXkzlPxh5WBBOaNqdKOJHPJoVqTx7R7k-dv8q69pkArKpONG5509uuemTNXj-BbxHlY7nWQMxUH68U5W2Dgnswx34jyMJhnSrvk9Z42uw1-1bZjVJo5Qc1v9NpWC5lox7R5OXpznU1H_psA5e8XniqfcSMe20bFavqPohKI7RNqdKY84lLhRUkbB97Ed3ZM9MLS2T5TfEZCyQwFYJ72NLI9xShNsqxoWMox1eKVmD55bbz8Verulaqh503K9dN8S9p3ryZ2ByeEfTPlhsMgi9-7XLt8rGvjHyoSDNZ9tWpm5r_T_YD_M1FuF8ksnkljI1-ITf80-FsSKceVsdGWKSI_H5IaaIzedpBaWGj8ZemnnINS_aVjypN4a-K_U_q5J8Sj8waHFzv_Io3uqNWXnVsFvpiioGmrNU0bVpJYj67D7SR_1mwK_NLDJ8nmvgVqwMMowPNjnTGdvFB1aEi-8MtmrSeCYHJSy7N27y3vZZrUsQgr3shbXuMUDuOOQyrdoHu2Dq5CvJiVpN6YFWx9ehzNggzoeVBz8So3KYQQNbjHhJfgpBqoGwQjfIgU2K_bUCsnzcWPtucth9K8QJmgf6wL_ZVmHUHer-w7UcDmYrwm_wMsUaS5OdfjTU3_aOkH24fmiGqG&amp;a=8888d885-474b-4046-bd36-3bdefd0f77a3" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Zarážka okopová 2,07 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">349 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084041694872827060&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:56000,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6afa7467-e34c-4e13-a1d3-4fb17a9c6372&quot;,&quot;element_index&quot;:13}" data-dot="zbozi-shop-offer/13"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=emnInIKCoFD6oE7XzdB-VS5Fquk9xTc-HnlbzRDyEiQ4TM2sPlbgpnz0dGrAYHi3CD4WZrBp9s3REkfvzTtaBK9wWfwMO1Mo8ghaXLLZkOSfIORX_h1hRqiDU-jsw-xaQMEcFLtC0yDZr2iRk0qWkc6higIdnHVGwmcAG2XerY3zmyLjt5__MATc-U6_nqVd727bj04gYuUGShDUC-PUCwKz4YCj42A5d6-kwJ1y4PEOpfmNmjaLM7FeOMIdqIb9dVRjhJPohH5r2tfou4pVN9WwQiF51VLMUWH9R1DpwrsLywi7E1rGf5P8uj0AKHfFovB403TVrKUswrn-R3Qg1133FKuNx27A6tANPcSfMZ9KwzE7Pqszm93Exy31hrTqV2Vpd0fXN_psjpQkcf8QfOVfwCFZsyG3JizgYbMmoBY4Ju4HG8CFsZulhFawQujGXcWaT83D-j0Qq5TLX38TifCOCY6mMxWrpexcxoJmyNXAIlkf1KSH4DCIA827VABav_031jZG6n7W-mVRQm7rjZeC-KsAe5hJm2IYNasL2WOMVNoLs63QkWqoQ2_3q8wJsajG6zUDDmb3r4KekV7cZZyouOtlweMNRxNa94P0emXg7vwStrV_DDohSJnCVjXde5eYH46xzlfTmB1aTpjl5bY597Y1_6uw1efEtPtFzWWdbT0AOeaZzwPbFl4ygu8GmZnHJBH591kFMueLNJh_gQmDcnujgdoYhu2PEaiSKkKq8eL_ynGuWA3vpErZe8gauXotjzQCNzcDGe61LptGCZVjYHs7vvmtlTPthUE0KGsrrLpzzyxCm5nvUGqD1MpC9T_a5BJFOsaBAJciH6pePijucgKpiFu2-P2fOPkrLhhFb8rcyMFuyppPzKFKTw17KEBOvEi7xvxLMvS-_esDK5o7d-_T9XGbBcxCjstCdGYQ_R7TpP1uAs78YAtT2esL_BSHUtToH4ZOn784Hk84Eb84r1HhJIkC-uiBbvCizttj00p4SMmT4HaNbjQtWLZVBQduQrKOCKsh2Smg3E-E0wwpn_5pVxMpK0woqB2eqb7EzbT3wocpT3-QUAx2ClDKrXcnhCZeXV3wIgiBqe_FWjJ4h9tsJnKgIODiDO7_E5Xcsn04RiDe3oNExhPZe_-wKnhqgQZqxEG4juyjNRS_jbxAoG6Ob2jyYA_nGmynsGApy1oeMU4vKiEsqa6U13XqUhJe8GLA4cLfkR_IvQ==&amp;a=6afa7467-e34c-4e13-a1d3-4fb17a9c6372" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Sloupek zábradlí 1,00 m jednoduchý</div><div class="ShopCarouselCommon-price">560 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084047296453025107&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:279800,&quot;cp&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f08451d0-8522-4c8d-af4a-ebf2fc0f22ab&quot;,&quot;element_index&quot;:14}" data-dot="zbozi-shop-offer/14"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=VpT0UypU88jZkiQFgt4dnHBlvGgOx3ZG4ffjIeTV-vF4TR91mbz6bY8ka_xBNuJnDzPquZa5cjtfFA42U7Wz6HnuROjQb2db9MvJC3sMMEKV2lDTkkTAMWQpyGpyCFPBRVOkJPl1qyYWnCxtQAH2nOSuTPqt5FHkdairbChZYj0_iH9h5kMa_joM2Me6QDOdC6wzCmt1lOHV0VmTeUCslfz7wxgDgiCTCFOu8HN15--qXjeItc0rXZblKqYXuFqUdH6vyiWH8WrA6X2e9xs2IdFAWSIvqLM7OrrejiI_F-6qAkuX7RhgnsoyQ1N4sfRp5K1ad4ZfYby9HQ93NKfgcYLGnYBnqWGlHmkzDb-TkvYcsbRD3rm3IiF4doagr6ddt9N4J3xoXIZNJf4kc-s87Jio8Pi9D_5P8EAtoWamr6NQSNMmVUnDjR_x2Ci6-Y7ymbBXVhV2W-MAcHQE8bMEQpHLTjoNS1reORyrK7gig1YnIP_FCnsIjNDQ1owSWjH5T3zkUyVKYIpGUJKOjIWNDr2JhlfZVQ6IoDKWcOgXqTcC3QmjheFdmGNy8WIfoaCr_0uM-O3OX7s9fasvoz9YbXcicn8c55sjl5MglN1cAIAvzuN5QUtVkEi-9bJCoS9RKz57x4R_CTmBPiv8c_p-NkAmwqKCq7r8L59YoOxAwZWCw8_JHMNVQWuReP9Jcr6qH5qeW-iaT8GcZLLmVpii7FtwA9qjZLDmGRMOTdoFOf8wsv7aPTTmKzrqwbQAx8W12p9HVCdnSfnaeleRnp4hSbLJqkhI3lk1Yz78GY6xI9UGA6XHNJVtBgH5Ocwjqb8BVaTVsLYRQp_IJ4r9ql_sXI87E50DsqCQ5jsIYeXUd4rNsLUUG5wz4CsKZXcTkgbnGS49y5wP21onw-3gt1odqjcMN6_UnFClHI5QPlZFiBRS-FOsh3Zxq92VVwYc2Qp71h6jKeHLmne81qPIR0lNhKBFkLl6aJrLtBDIR_WVU9glgqmFeqPlyjgcqSy4sD3WBSomBD6Ytd7l4DRXUX3aFkz4FNZFKOLpF2qqUs28_8whVS6RYQucyDzNkiMiYut764NISTKXicekHDOcv8S4wy-ovWBV-XSHqSpMa1lxszHN8WeCMGTqhQPhJl-ZLIhdvZZ5fONvRzd0MmLJMpjkqYFNPkRhTmsdGYtpdYgOHr8xZpiAtaB7ttHf-l75VFq_IAjecpFOdXzTQteTXEMDgQOjkNvy3VDmOgzO&amp;a=f08451d0-8522-4c8d-af4a-ebf2fc0f22ab" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Podchodový rám - nosník 1,35m pro 4 podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">2 798 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084006503717749394&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:58200,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d102aad4-f1c2-421b-a2d8-01e62d388268&quot;,&quot;element_index&quot;:15}" data-dot="zbozi-shop-offer/15"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=dhPYSJ0K3dn1VyCsOwFm5HD0o4eK7LT4gu-W09R96XDIWI_aECbB28gm4Zl7WJ3udker2KLGNc_VaHptm5eQet4_3YylA7kqnRjIJKFPty4D5mDHZFGxDaz7ZPjK-2CJtIPA9aOnDUQFP2izXQjEKk_NdH138nk4e9c4WgOMtzjwWHlqwitAfsrzUlIIyRHSMc_L6uJPRZqLjAGoMrpxW_Wf9Di0J_kIbRjNr2GjE4tpP06zn10sLAA9VswkHSUkpOIfR4ZwQoolMAadpAD4okGkmxds0mzmCF8tnCRyl_6PloN60hPYlVryRKya9WFC1J8-pK2jd4xeyVfzpehZHO7k0kA85AGUVjAE8IZGEnmivAk19ppHkOIlTQPMZ7XQpt92m0khsIg7EV8xDxjKqUOOErj1lcL-7n08zFPiJmI5VKoR8Qi2TZJJ7D_Z9kJ-Kn8SmtX1RJrIMa3rJwXGgtb404CUGzZIVhHr0tHpO8WzTuuwPepFDw4UBUMsNOSOUVV2uAIerwoqynLX3aWM_vg6lpc-CEdThWJyxt6rZwJXLZkn_Ji0MvE-4to-rE8l0-3P5AgtD43Npp18bw0aRzkgeujD9IlpQ-R05auVHuLVSh4BMkW7hLb-sUW2xEhu94XazNNeNAyQKavSXt-p5-eauLcqRO08H14fv3hA8N66wQAib5yDvh5b9qUbMCiW99MHUSrV0MnWeZtzLey8__fAU0CNiCArB4jNUd83EX2R38F_xJNgt-HJo9HpLbjyge851QY3jRRMM3O8q4fLawwCTfZJPazOj58QHNVW0xnAj2fhQzXXVVZkEv6I-uLjxlRCDwOTPFiNEp-0I_nJtqk38AGyNcmISf7X184aY8YfCB3Q2gu_xi1Y6sb7bbXxG3s91p3KuZesaIgymnA_3-kOMsnt290g_gpodP_KcsFjOo_H9bWV7RC3FE_fSLEDeUmfgiVgRcFKCOlmlTrNwhZ3u-R6jgTbglCgCPxHac6xNVXD4J7ntz88en259Lrlt2JWqx4b6TYoa6mOlbUwDFe2469rO63S8wGD4-cDKOrQ_kIwC55ATmIebikr2IWmqla1lO1pXTNMs579xEIq4KlXMH8j1ROR9a-b7ie-fzeYW1lOEqS2ShSfJy7S2f_9xQ1ZWi_16VaS0V88a2cYB4qyGuYlez-RdYbLiezlBAh_Ccs=&amp;a=d102aad4-f1c2-421b-a2d8-01e62d388268" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Mezisloupek spodní díl</div><div class="ShopCarouselCommon-price">582 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084043786095940468&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:155200,&quot;cp&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0ec56bb3-d2f0-4988-bed9-36ca12716e04&quot;,&quot;element_index&quot;:16}" data-dot="zbozi-shop-offer/16"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Zio58ZaX0Wdi3stQJ_CZCtEbG3ZqAxTYXLVOG-pha-fI8d4vIsMQteR_lHMjy8vUJGUSq0ODcXvezy9ImGwRUSkeou4jfeGNUZxYQvBTftohog9jp8_3pR8b7T80E7akDA3fEZIwKUxLpNnCj5t8xQzjAt2FXboBDVRZdc6yIkTOaOLTuxo65qnDmk79L75ioJ9zajJ1Da1jYeq0gWgwS1rNMKxQRc7P-tCDeqcHHlXDJoiH2Fm_KLSbSqO0rcRalWBFc_zbzTRyniZM5iUxyilR4O8pup3ULKSZEdS29wLxTtwrzyCzmbFKC5miIqPJddX0Nf19ZEKecLf88seed7Y5bFJCoCJ5p4qir4xpiQ56xspsqBrByP2sSaezrrnr1rGuVt0Wr2aUSB41SGV5Zca1JPRfPCRMlr4v4G_TUpkMTBe1ueOfHD_43h8qbmvAtv_EjHu5wc2e0GHiRrfQ38BOCvkUvTD0r7h4DGW-jEbxpUe7NUV6Zi977GRtlpA-YlkG4KADkDF0j8C_tUxpEgX2iXST42419GRsj-kx8c0N0dNahxhsPU44Jv4GyUCmNAiwzQfX-zPUSCxv34ixcu5Cd1f81Dz53r4PzwhIlaxil7W3LPlU-QUxvtaIHNJJCylE9kXcrhHb16soefWpmfkLXHB4yIqODXwwASXfVMNrUI1I_ayYM8c5nwBuXcioL4FMiYkmFkzCLLTTkh_1t1YPxmBURyc8l1GepXeEr8kTKEgQcU7Cds-2zpYUEIUIz_sU2VQKkVcdbOYailOaqChbrK13BrJV4JRi57PoGN0xMoPjqPDpunj4mRaLfmQV2D3X4aX5PU5aSUOLPf4A4EJGAdFmpizjO8YLLEFPI5RcTO9orA2YfIgbp7QC-IS5AO4OjDhyHjbl4309W9iAAfbhxQFU2U_uY4z0gUqI5BkNfTCMXdMDyT65ihNijD6SOQiAOTdGY-NpKBb1hL4BD-S51gRcMaZ87iy5G35q2qojxPKAzgIdjz2qdKnwqI1HslCyv9503Blxy0NvscDvtcom6nu9n7QGjY7yQAfUQ_rzWt2kSwSzhzG6QtniCveDqlT10t1y-I-Sxyx_ARVcOn4dAVvRytPw2UfC60Aji2Wc7n4_iBCiuoSazZQD5w1MJmhIKygL1QNf7hVnAYoKP9UOuT5zR-6g2PgV5qPbshpDC4ZKz44knA==&amp;a=0ec56bb3-d2f0-4988-bed9-36ca12716e04" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Podlaha hliníková 1,00 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">1 552 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot="goto-zbozi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;more&quot;,&quot;element_index&quot;:&quot;17&quot;}"><div class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon ShopCarouselCommon--next BoxWithShadow--noPadding"><div class="ShopCarouselCommon-body"><div class="ShopCarouselCommon-icon"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></div><a tabindex="-1" href="https:////www.zbozi.cz/hledani?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=381%2F761%2C302%2F664&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204" class="ShopCarouselCommon-title">Všechny produkty na Zboží.cz</a></div></div></div></div></div><button type="button" class="ArrowButton ArrowButton--right" style="visibility:visible" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;arrow-right&quot;}"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></button></div><div class="PageIndicator"><div><span class="PageIndicator-dot is-active"></span><span class="PageIndicator-dot"></span><span class="PageIndicator-dot"></span><span class="PageIndicator-dot"></span><span class="PageIndicator-dot"></span></div></div></div></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/" data-dot="title" data-l-id="tjNaZMu8"><span>Plovoucí <b class=sec>podlahy</b> – <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/" data-dot="url" data-l-id="tjNaZMu8"><span>https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Plovoucí <b class=sec>podlahy</b> – v okrese <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 50 firem, živnostníků a institucí.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fextra-uklizeni.com%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html" title="Přejít na: https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html" data-dot="title" data-l-id="NBd9QOJO"><span>Mytí a vytírání <b class=sec>podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - Extra Uklízení a Mytí oken</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html" data-dot="url" data-l-id="NBd9QOJO"><span>https://extra-uklizeni.com/myti-<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b>.html</span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Potřebujete se postarat o dokonalé mytí <b class=sec>podlahy</b> v městské části <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> (čtyři) a sháníte spolehlivou a odbornou úklidovou společnost, která vám na <b class=sec>Praze</b> 4 (čtyři) poskytne mytí oken, výloh nebo jiných skleněných ploch?</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/" data-dot="title" data-l-id="uCq1fsyX"><span>Dřevěné <b class=sec>podlahy</b> – <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/" data-dot="url" data-l-id="uCq1fsyX"><span>https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Dřevěné <b class=sec>podlahy</b> – v okrese <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 36 firem, živnostníků a institucí.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsklenarstvi-praha.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha" title="Přejít na: https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha" data-dot="title" data-l-id="4Ah6eQxx"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> | Sklenářství Praha</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha" data-dot="url" data-l-id="4Ah6eQxx"><span>https://sklenarstvi-<b class=sec>praha</b>.cz/<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> jsou kvalitní firmou v oboru podlahářství. Podlahy Praha patří mez firmy, které Vám můžeme jen a jen doporučit.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fa1podlahy.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-dot="title" data-l-id="rZx8MXUx"><b>Podlahy</b> <b>praha</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-dot="url" data-l-id="rZx8MXUx">A1<b>podlahy</b>.cz/<b>Podlaho</b>ve-krytiny</a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Široký výběr podlahových krytin. Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.</span></p><p class="Sfb85a0f663"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S3d569a3460"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Čechova 2148, Benešov</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomeer.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje" data-dot="title" data-l-id="hyAgTpUS"><b>Podlahy</b> od profesionálů | Najděte inspiraci pro váš dům</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje" data-dot="url" data-l-id="hyAgTpUS">homeer.cz/<b>podlahy</b></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Kvalitní materiál, spolehlivý dodavatel, příjemné ceny. U nás si vyberete.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="j4PRBrIz34fK-A776MuU"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=podlahy%20radot%C3%ADn&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">podlahy radotín</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pvc%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">pvc podlahy praha</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=lit%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">lité podlahy praha</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=plovouc%C3%AD%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">plovoucí podlahy praha</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=vinylov%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">vinylové podlahy praha</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=podlahov%C3%A9%20centrum%20praha%2010&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">podlahové centrum praha 10</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=prodejny%20praha%20pvc%20linolea%20podlahy&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">prodejny praha pvc linolea podlahy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=a1%20podlahy%20praha%20kunratice%20v%C3%ADde%C5%88sk%C3%A1&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=j4PRBrIz34fK-A776MuU" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">a1 podlahy praha kunratice vídeňská</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=j4PRBrIz34fK-A776MuU&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=j4PRBrIz34fK-A776MuU&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=j4PRBrIz34fK-A776MuU&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=j4PRBrIz34fK-A776MuU&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=j4PRBrIz34fK-A776MuU&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=j4PRBrIz34fK-A776MuU&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=j4PRBrIz34fK-A776MuU&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"></div></div></div></div><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=podlahy%20praha%204">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=podlahy%20praha%204&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=j4PRBrIz34fK-A776MuU" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">381/761,302/664</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2BObecn%25c3%25a1%26utm_content%3DModern%25c3%25ad%2Bpodlahov%25c3%25a9%2Bstudio%23PRAHA%25204%2520-%2520Nusle&c=H8VZJMPRAYYUZ46XZZCSBC6R9EMZTMQKR74N885FVK5G9EBMA3FVY5HBX7ZY3BJBE4A7PA5IY6C67IS8RF6ZB8WD54EBKFGVQEGKPFM5ZFJABIUM2GMFM7DGXJV274463IGCJN4AX6FSU6TVYSRIFA9CZZ3DHYQF5K88Z79FVFD5664N6UYIG7MR224NR3TJFIMMAKRY8W3UAAWCAF9ZE29WP888XEHVS8GN4EU8IUXMVUIRJHDFMGXJWGWY3BUR6EEA":"wBqiybaH","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://yesinterier.cz/podlahy/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SEARCH%29%2BPODLAHY%2B%28OBECNE%2B%252b%2BGEO%29%26utm_content%3DPodlahy%2BPraha%2B%255bPH%255d%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha_podlahy%2Bpraha%2B4&c=MBBBVAZBHFJ9FFGG2D3KQIGX6CNVNSTERZK5ZPFYTAJNER5BAYGS9MPPHEHSQB6BPSBHSXUXKG3WSTWFAP2ANMAT65WHF8VR57V2XGVSZ4D862Y72RBYS5KEY7FT4R8ET8QD69PUVWCW7WITSMRZJJFT7ERHCN72IGUQXF8QHM5CPNSINMCJKCWMAHFSW9MYHBK5VZCUN9X8DX7F9FY3UU7BRTS8REGPMWZNFAV3JPA7MUR38F7Z6ZW5GIQHIVPDXI":"yV7PnzF4","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DPodlahy%2Bpraha%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha&c=XRH4BQBQDZ22NE947JQQU9IK4U9UCVUNF8ENGPQBBQMWZ8UIEWIS2UIF9AMP4ZXJV7SS9G6CVUCUP7Z53NTMRIRE4IIBTTNBDSXMSQR25GJG6QJZDEVCVQVSPFMWUAWAU5VR2MSJV2GGQQAVMBQTU34VM3KBRZAQ6F73SP6UKMW7CZ487J4JHPBXGXYUDRFEFBQ6W5H6IYG2RC2T53W6C5P5WPKF9IZ74CYVA8ZU8M7DTDA2RE5I78T7J3EGAF4EDI":"rZx8MXUx","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEA_Kategorie%26utm_content%3DPodlahy%2Bod%2Bprofesion%25c3%25a1l%25c5%25af&c=2R7Z933XZWNSF3IFGN9BVXPVJNDE8TMR7C6JXMCAFWATJ8PVXXXM5Y9WPRCJG8NF7SGIHUPZUSQ5S3N4H9Y6Q2R67WKYIKYX4D4YZMZQJRVJ6BNWWJME9IFMZXDIFYTXFGJG4BEQBKIRUH5FHITJ5Q96N4JIPH5MMBVA2B8UBR5NUZQ2WQMVM4GA34URY48KJ7HA8XD2U24X8ZU8Z48ZV78B6N6K9IA78K8SV63VZ4XE3F9SUEAKHHYRZFISII45P5ZEN":"hyAgTpUS"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;ss_secondary_weight_1_2&quot;,&quot;top_pla_carousel&quot;,&quot;sklik_test&quot;,&quot;sklik_pla_extra_messages_carousel&quot;,&quot;sklik_impression&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.17090533109351824,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1611321628128,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;25ca016eafd713d&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-22T13:20:28.119374769Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:381,&quot;groupId&quot;:761,&quot;groupName&quot;:&quot;secondary_search&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i4g2BTvs&quot;},{&quot;abTestId&quot;:302,&quot;groupId&quot;:664,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dDfRLHjY&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nMXQNuPR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;295nFvCY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;063c000a-0662-47f5-b775-e54c65f5d22c&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b2c2bb0f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;063c000a-0662-47f5-b775-e54c65f5d22c&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2BObecn%25c3%25a1%26utm_content%3DModern%25c3%25ad%2Bpodlahov%25c3%25a9%2Bstudio%23PRAHA%25204%2520-%2520Nusle&amp;c=H8VZJMPRAYYUZ46XZZCSBC6R9EMZTMQKR74N885FVK5G9EBMA3FVY5HBX7ZY3BJBE4A7PA5IY6C67IS8RF6ZB8WD54EBKFGVQEGKPFM5ZFJABIUM2GMFM7DGXJV274463IGCJN4AX6FSU6TVYSRIFA9CZZ3DHYQF5K88Z79FVFD5664N6UYIG7MR224NR3TJFIMMAKRY8W3UAAWCAF9ZE29WP888XEHVS8GN4EU8IUXMVUIRJHDFMGXJWGWY3BUR6EEA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.bomaparket.cz/&lt;b&gt;podlaho&lt;/b&gt;ve/studio&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Sklik+Obecn%c3%a1&amp;utm_content=Modern%c3%ad+podlahov%c3%a9+studio#PRAHA%204%20-%20Nusle&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si novou &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt; v moderním podlahovém studiu se zázemím velkoobchodu!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:16077354,&quot;headline1&quot;:&quot;Moderní podlahové studio&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;BOMA PARKET s.r.o.&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:405952748,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;keywordId&quot;:2197520753},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:405952748,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;88/4&quot;,&quot;id&quot;:162236,&quot;phone&quot;:&quot;420272660732&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nad Vršovskou horou&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uGrDAaP4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ba8ec1d1-04ca-4216-af31-4a4f03dfde40&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b2c2bb0f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;ba8ec1d1-04ca-4216-af31-4a4f03dfde40&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://yesinterier.cz/podlahy/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://yesinterier.cz/podlahy/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SEARCH%29%2BPODLAHY%2B%28OBECNE%2B%252b%2BGEO%29%26utm_content%3DPodlahy%2BPraha%2B%255bPH%255d%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha_podlahy%2Bpraha%2B4&amp;c=MBBBVAZBHFJ9FFGG2D3KQIGX6CNVNSTERZK5ZPFYTAJNER5BAYGS9MPPHEHSQB6BPSBHSXUXKG3WSTWFAP2ANMAT65WHF8VR57V2XGVSZ4D862Y72RBYS5KEY7FT4R8ET8QD69PUVWCW7WITSMRZJJFT7ERHCN72IGUQXF8QHM5CPNSINMCJKCWMAHFSW9MYHBK5VZCUN9X8DX7F9FY3UU7BRTS8REGPMWZNFAV3JPA7MUR38F7Z6ZW5GIQHIVPDXI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;yesinterier.cz/&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://yesinterier.cz/podlahy/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SEARCH)+PODLAHY+(OBECNE+%2b+GEO)&amp;utm_content=Podlahy+Praha+%5bPH%5d&amp;utm_term=podlahy+praha_podlahy+praha+4&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://yesinterier.cz/podlahy/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hledáte vinylovou &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt;? Přijďte se poradit do našeho showroomu v &lt;b&gt;Praze&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Provádíme dodávku na klíč, včetně montážních prací a vinylového obložení schodiště.&quot;,&quot;groupId&quot;:99577101,&quot;headline1&quot;:&quot;Podlahový showroom &lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Vinylové a dřevěné &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;yesinterier.cz&quot;,&quot;id&quot;:497348965,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:2345942013},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:497348965,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;526/3&quot;,&quot;id&quot;:12946857,&quot;phone&quot;:&quot;420739673111&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Lumírova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nusle&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QS2Zdxks&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;578a592a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vUc6bqF6&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:86,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1248/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jánošíkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jánošíkova 1248/7, 142 00 Praha, Krč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jánošíkova 1248/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.2534562211981567,&quot;_reactKey&quot;:&quot;muQv7mXU&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.23963133640552994,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ymR2vTOU&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.1382488479262673,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XfucbzHJ&quot;},{&quot;categoryId&quot;:16641,&quot;weight&quot;:0.04608294930875576,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a4z2Pjp3&quot;},{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:0.09216589861751152,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y5HLVdbz&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.2304147465437788,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R31cz1bD&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02177429199219,&quot;gps_longitude&quot;:14.458208084106445,&quot;group_id&quot;:13218260,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;99sKDmGa&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OOxOWH.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tqc7dLf0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xn8kSjTW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EZgS9WvP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sS0dEmLR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xOk7MDYM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UVXozdb5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OYfLDiec&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SVQfX3Bd&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13218260,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dQjPtirT&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BmU2cc5i&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7g64K5Kg&quot;}],&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4073172,&quot;title&quot;:&quot;Podlahářství Patrik Zákora&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahyzakora.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13218260&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13218260-podlaharstvi-patrik-zakora-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.458208&amp;y=50.021774&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.podlahyzakora.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OcQyrp4I&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.12745098039215685,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7j9Q3ZlF&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3UlBsiqg&quot;},{&quot;categoryId&quot;:16641,&quot;weight&quot;:0.19607843137254902,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1eGTIa5z&quot;},{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:0.11764705882352941,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TNXaKv5X&quot;},{&quot;categoryId&quot;:26261,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zmJAsj3J&quot;},{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:0.16666666666666666,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iez1AUyh&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZkLe3KKt&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31272,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cOHVBIDk&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.056365966796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.450923919677734,&quot;group_id&quot;:12939585,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kc2bZcg0&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;psn6F5Qa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PGe8jwPx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IVpeuMjG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kRA1KYG2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qmCkFgpR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AGpqh6Qs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8WLxJObW&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SYhGJ1UJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12939585,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3884706,&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.450924&amp;y=50.056366&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.proparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BqLZSKlc&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;797/89&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Branická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Branická 797/89, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Branická 797/89, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.5409836065573771,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VqaHsR6M&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.2459016393442623,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e3RuPBzI&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.21311475409836064,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r3wsanrW&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03446578979492,&quot;gps_longitude&quot;:14.416733741760254,&quot;group_id&quot;:161337,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4tWMfdcT&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlXOumrE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VpH1lg1b&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ACisj7Z8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7KUu5080&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PdSWcfBs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EMaakkug&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WDzQ31am&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nXqKJXoJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:161337,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qHwROYZU&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SbUs5WZT&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2011204,&quot;title&quot;:&quot;Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.416734&amp;y=50.034466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CjcwQOlq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;782&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Jičín&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dělnická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;50601&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dělnická 782, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dělnická 782, Jičín&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:92.703,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CMLnoAAz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.428501125227996,&quot;gps_longitude&quot;:15.363669589897924,&quot;group_id&quot;:2597687,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;32ynk6Kl&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FHOXsNEA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jaoyKt06&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yqp0oXPF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fmGAcU3s&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rZ0lmyfr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;brIxnHVG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SRDE56e1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pJhfzAj2&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13264339,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dE1AZCK8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KmQZu1QR&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ysrfW0r8&quot;}],&quot;review_count&quot;:1207,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2663121,&quot;title&quot;:&quot;PENZO.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=15.363670&amp;y=50.428501&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.penzo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F895KWKZ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;409/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Budějovická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Budějovická 409/1, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Budějovická 409/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:68.891,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZBLkio7j&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05018997192383,&quot;gps_longitude&quot;:14.4431734085083,&quot;group_id&quot;:198851,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xnpgVQN9&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/540&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/VchKID.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fpeLLXPL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FEjAGrvs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CjJY4Cmj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9My1Omh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tvAKpQIm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;glTG5TXJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2OHyLFrO&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xj8IrNbT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:229379,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:3.5,&quot;subject_id&quot;:2031859,&quot;title&quot;:&quot;BAUHAUS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.443173&amp;y=50.050190&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rWy8SIb8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;681/18&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stříbrského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMmrBVKn&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0277099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.530856132507324,&quot;group_id&quot;:12806156,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pFHrGo6B&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aUyPpFce&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0EDAioLs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;598nyLpc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eoDA8pwS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZcaWxCbA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YtNU9zSP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LYNXMGt1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FbpffmzZ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12806156,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3809248,&quot;title&quot;:&quot;Milan Pišl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12806156&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12806156-milan-pisl-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.530856&amp;y=50.027710&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uE7qBQ5b&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2/85&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Květnového vítězství&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.106,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EpRIos6F&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03631591796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.52457046508789,&quot;group_id&quot;:667649,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B1L1GJ1R&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N1W50Qui&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D9HpLJGE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2zYAHpih&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pDfog9dt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;36D6zXYv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6dBYJ7nM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tMQQKB8V&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:11539066,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;e256w79q&quot;}],&quot;premise_id&quot;:667649,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H4n7ZA2d&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a5MHqtHH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h7IoUqNk&quot;}],&quot;review_count&quot;:42,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2175926,&quot;title&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-667649&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/667649-vesely-parkety-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.524570&amp;y=50.036316&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eMlNGI5k&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1599/16&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kotorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vEYkgXSi&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05318832397461,&quot;gps_longitude&quot;:14.437439918518066,&quot;group_id&quot;:306172,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VEnXs21M&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aXBXy58B&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8D4VQA51&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UqG8nWp7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6nwhpoxK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dqaQyB2R&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S1y2EWhL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CstwhOBO&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nDuIsZ4m&quot;}],&quot;premise_id&quot;:306172,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wdkMRg9j&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2V4pkgCJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6k8fUyPN&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2227202,&quot;title&quot;:&quot;IPSAL Carpet design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-306172&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/306172-ipsal-carpet-design-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.437440&amp;y=50.053188&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l5nTav39&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1735/21&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Horkách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ix9QdqjB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06230163574219,&quot;gps_longitude&quot;:14.450268745422363,&quot;group_id&quot;:162236,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/07sBxiv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/07sBxiv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6pdlTy9D&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;idoVNH5D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DGL67XHx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ABuHxSu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jdv8Krau&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;39EFFhiG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iw6BhOZo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WIIn3wA7&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0wXmebl0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12971179,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EGlRllZO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PWyaWwx1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eK9vIh0o&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2011679,&quot;title&quot;:&quot;BOMA PARKET, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12971179&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12971179-boma-parket-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.450269&amp;y=50.062302&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rJZs3Fe7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HWsEYS9a&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.45046615600586,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ICqmAzy7&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JgkNAOJ1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x9pNQNsq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rVFICqnH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;04IIdhfv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j98h2Ug2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fAjlMVjN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rVanHBmr&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bqwkxeB9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;56Fp0x60&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o5acRaTY&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.450466&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5u8RVM8A&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Volary&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;56&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Volary&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Soumarská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Volary&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;38451&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Soumarská 56, 384 51 Volary&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Soumarská 56, Volary&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I1Xw9vt1&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:48.909907102110196,&quot;gps_longitude&quot;:13.889627735044598,&quot;group_id&quot;:12888617,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání litých, průmyslových a betonových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3XkyfxQo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1bP3ikIJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jv4MmI47&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EgXasGTu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7OEeyDnc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3rqrJLGs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QCAuJ7KQ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:78391625,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iLNSSQvX&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13055974,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:3861940,&quot;title&quot;:&quot;MS BETON s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.msbeton.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13055974&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13055974-ms-beton-s-r-o-volary.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20lit%c3%bdch%2c%20pr%c5%afmyslov%c3%bdch%20a%20betonov%c3%bdch%20podlah&amp;x=13.889628&amp;y=48.909907&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.msbeton.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;brSIZWd8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dAFwn0lp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7PoEXV5Z&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1w6x79wb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dq6yFPZW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a19lZrCw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wi4YisXE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;My8e2Bud&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eH9oSwvL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IFK5dyKM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rGE76CkJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tJLdglwe&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lw1aDPYF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kjQxajK0&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bG7vVfbu&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1257&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická 1257, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická 1257, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dnPAlOuJ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.010311126708984,&quot;gps_longitude&quot;:14.4694185256958,&quot;group_id&quot;:12870753,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NjiV0BAM&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ZRbAiWT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;96Pm3xQG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m1wRAj9x&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2XFl33N&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vaYe0TBp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9SaFtpqY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;irC2XOl5&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Je3r0UE&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12874636,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3853359,&quot;title&quot;:&quot;FASÁDY &amp; TERASY s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874636&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874636-fasady-terasy-s-r-o-praha-kunratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.469419&amp;y=50.010311&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXVAjycE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;280/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 280/15, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 280/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lT06VNZn&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c4w3JkGu&quot;},{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMIt46nF&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9AyVVDZQ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02748489379883,&quot;gps_longitude&quot;:14.411360740661621,&quot;group_id&quot;:149822,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Q0w2CPQ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K69Fmnnm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0WJqPQom&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zdKr5DKD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fqF3Ux2W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XXY8wN1K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WV4K05a2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JUgnuu89&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;b3k7YKHY&quot;}],&quot;premise_id&quot;:149822,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2004635,&quot;title&quot;:&quot;Efekt Carpet s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-149822&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/149822-efekt-carpet-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.411361&amp;y=50.027485&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JvfIHpFm&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2031/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Štíhlách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha, Krč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NP68DxsG&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02048110961914,&quot;gps_longitude&quot;:14.455802917480469,&quot;group_id&quot;:477250,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LmeJFT5l&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání litých, průmyslových a betonových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KpMbsc10&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OLYcN3kq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uMipuQFF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ltrvJg7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;asHOpVuj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BdVChrHW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TEHyne7G&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Fg6UyoK&quot;}],&quot;premise_id&quot;:477250,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2463405,&quot;title&quot;:&quot;Němec, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nemec.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-477250&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/477250-nemec-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20lit%c3%bdch%2c%20pr%c5%afmyslov%c3%bdch%20a%20betonov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.455803&amp;y=50.020481&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nemec.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3solp8x7&quot;}],&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QE7j00cL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;64d2fc3c78263ec1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1500850800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1600839490},&quot;docId&quot;:&quot;64d2fc3c78263ec1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T3PScdxw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejremeslnici.cz%2Fprofil%2F24363-podlahy-praha&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=VSbLG2O-IwiBOgveD2i_3cfdHAT_llLHzLtL7fSZmMHZACKSZhD6laUa7Ok_eNtFqYH3WyKj1fwCdYqpFwZJuqtP4oxdsqfu_UvIvKvAllUkRhSDQ_lYc0e9-o-luxgAz82a9A4r7dCxIyjDdSyfnxchlJ-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prověřte si dodavatele: &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;. Na Nejřemeslnících realizováno 100 zakázek a získáno 76 recenzí od roku 2013 v kategoriích: podlahy, parkety, broušení parket, vinylová &lt;b class=sec&gt;podlaha&lt;/b&gt;, plovoucí podlahy, betonové podlahy, hodinový manžel.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; • Praha &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; • NejŘemeslníci.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejremeslnici.cz/profil/24363-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eONOg8lK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a9b47d6b1093f623&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1410303600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1559175229},&quot;docId&quot;:&quot;a9b47d6b1093f623&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAtSbi7b&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.podlahy-praha.cz%2Fpvc-podlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JjpoBUp01IkKdXZU0RUAstSfBjW-BP2jLsjBBrz_b0ldCTVD2o95T8s4dUIDBZxRDX9_om1M7zVQANjAtnYXWbD4nmxfjB_8MghRUyyno20W-jmo1UwE53D7tgnOIHkSPh2aHB3VlS3s3mWNPBAJ7RlGb9w&quot;,&quot;description&quot;:&quot;PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; od naší společnosti &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;. PVC podlahy jsou tradiční podlahovou krytinou s vysokou odolností. PVC je v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; nejvyužívanější krytinou.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; | &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.cz/pvc-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5fLOK8Kx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7de61a8ea970e522&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1579388400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1610048647},&quot;docId&quot;:&quot;7de61a8ea970e522&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmand.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8B49hZt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mand.cz%2Fvinylove-podlahy%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hRValt0CBXEUMnECj5FGdDatgOfzP4OVJINVIw0xA8JAQePUUDZ-DRbeeMgXlvNWDDjzaB59TsA-TIIPdvCViBBkcVwyYMmrmQQb8CgxMGxlbMrrJ9jtEQGIdlWMsifhwzUWOOv1CQKlFVSi8rlNPYemxyl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vinylové &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; a Vinylové plovoucí podlahy od špičkových světových výrobců Quick Step, Balterio a Floor Forever na ploše 330m2 v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;. A máme i dveře.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Vinylové &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; a vinylové plovoucí podlahy | &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mand.cz/vinylove-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nP635VMd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ncobrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1ba4f6e5&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;numResults&quot;:1000,&quot;results&quot;:[{&quot;docId&quot;:&quot;bfa969ed71d1c23&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;0c91012d6160aa20&quot;,&quot;imgHeight&quot;:484,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=0c91012d6160aa20&quot;,&quot;imgWidth&quot;:495,&quot;url&quot;:&quot;https://pokladkapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/10/renovace-kazetove-podlahy-praha-6-600x600.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w4FHT8CO&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;13242f887c4d1e76&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;45b81a8510b5d86f&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=45b81a8510b5d86f&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OTirEFMs&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;7101308e7696f793&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b721c114cb25307d&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b721c114cb25307d&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/udrzba-podlahy-praha-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;niaSVhzp&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e63d04eb9e369a8&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f7ef90ff6bcb9980&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f7ef90ff6bcb9980&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahypraha.cz/images/photogallery/4/3398-2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Iqy23h6v&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;54d1557ab6af854e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;c249b17e29520951&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=c249b17e29520951&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-3-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tsUgDL2O&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;b40a8970de2e8b4a&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e94d2972a1984557&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e94d2972a1984557&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-1-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7QA7rd3C&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;cba6a0dbb9ec72d8&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e08ed6e5fac2d8fa&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e08ed6e5fac2d8fa&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-17-1-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PkXIqi5w&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;abf4596d046dcc36&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;141a2d7c911a183f&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=141a2d7c911a183f&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;43l32DmP&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;f1091e6bc6a66794&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a02db804e7e1a943&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a02db804e7e1a943&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-6-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qNxsZqlC&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;372e1d4262fa7398&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;4863ebc0e1cc4e5e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=4863ebc0e1cc4e5e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://www.podlahydvorak.cz/public/files/gallery/11/vinylova-podlaha-praha-4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ParQNgci&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e8050c36371ce60&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d011323ccadaa2db&quot;,&quot;imgHeight&quot;:348,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d011323ccadaa2db&quot;,&quot;imgWidth&quot;:500,&quot;url&quot;:&quot;https://cdn.hornbach.cz/data/shop/D04/001/780/491/027/970/DV_8_5512674_01_4c_CZ_20161115082527.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;APDXjvug&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;6daa8ab6046b4d8e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;6a244d2201165c54&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=6a244d2201165c54&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahypraha.cz/images/photogallery/1/2370-2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2iVjifwf&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;2d9473b3db678cbe&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;12c701627144c860&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=12c701627144c860&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-15-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U385g4QX&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;8f84357935628634&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;690875f0b797573b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=690875f0b797573b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://renovaceparketpraha.cz/wp-content/uploads/2019/06/renovace-kazetove-podlahy-praha-4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UppqLCYz&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;4a33db3466f0c34&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;0436d529c7b66373&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=0436d529c7b66373&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-16-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;igUcy4nC&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;53e49eabd0ffb28c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;5e638288ce70c53e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=5e638288ce70c53e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-5-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cFyUBFRW&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;b758c7475f7b3a38&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f9f871e3a29f0430&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f9f871e3a29f0430&quot;,&quot;imgWidth&quot;:599,&quot;url&quot;:&quot;https://masivnidrevenepodlahy.cz/wp-content/uploads/2020/04/Jasanov%C3%A1-masivn%C3%AD-podlaha-vzor-prkna-20-1-1024x684.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vygvrsir&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e5749487e53e3956&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b71648b309a737ab&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b71648b309a737ab&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-14-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aD8p5i2C&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;35e121a6c59d32b1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e5d40d7ca4451c7d&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e5d40d7ca4451c7d&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2018/05/renovace-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-podlahy-Praha-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m8eglkCG&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c78236683acdf6bc&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;1009f954dfd9853b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=1009f954dfd9853b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-6-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r29FjprL&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tb2kRI24&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f5dad743959da16e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1584226800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1594035317},&quot;docId&quot;:&quot;f5dad743959da16e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahari-podlaharstvi.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KikhKhFW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.podlahari-podlaharstvi.eu%2Fpoptavka%2Fpraha%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=tRSHiOSmKdSSTt6ksPdAHM4WuBAERkl-FXoBLwYSIknQb3T_NBYRk4s96mTaw_6s2moX17R6LIYuLvsxGhaoLxbNfiBUBwzLMWc1aaQo3cB1TpEprcqLjPIRW1YZJsJQyUkDoLj3YXLKFaQtJaKqE1SbFmp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Poptávka na &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; a koberce, podlahářské práce pro obvod &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WKUXcftS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;973768d5a5edfc13&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1461711600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1558934356},&quot;docId&quot;:&quot;973768d5a5edfc13&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fremesla-profese.sluzby.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LsVAmknx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fremesla-profese.sluzby.cz%2Fpodlahar-tesar%2Fpraha-4&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=2eVkz0j80Vt2CeLKVVGX9KWCntPiT6iH_Hup5B6ODs5HfFutb_7J99zK84rku1jqyMGpf9VoRcXbio-OAfdyW9Hxulb6zXU_bBR9qDidKjAQzXDZS2OOnx84bU1Y7DqcqtD9a3yAsbBqIip_R4G5CuXlBI4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Podlahář &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - vyberte si ve spolehlivém seznamu firem a služeb, hodnocených zákazníky - průvodce podlahářem v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Podlahář &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - hodnocení podlaháři v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; 4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9V2H4Ei5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;80935992a1270be6&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1487113200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1549661419},&quot;docId&quot;:&quot;80935992a1270be6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8QlrugnB&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Proparket&quot;,&quot;ratingCount&quot;:0,&quot;ratingVerified&quot;:false},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.proparket.cz%2F599-%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Df_1pc84UlJhKa06ljGTxpQE8xa9_oFZeQs653_xw0n6vWlT_JaSSFEj4GzBUI43ZRG4rZxXEWtsF3924d_3VufVmXotTsQRNj0s7qlH_jM919WV7rHGjgz3YhFvPTRvNc1SyBz0se_Gfi2MzXzCCeS6Mqw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ProParket.cz - &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; dveře vinyl -&quot;,&quot;title&quot;:&quot;: ProParket.cz - &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; dveře vinyl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proparket.cz/599-/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://proparket.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nPFhy9wb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;item&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;I-xOUKc22ff9EqGqZ7gMCW6Oe4L_iXtXINZi3EYvHWzQfcImHGR9wCtU9Di1e6-F6Sic9LfTtJeoCX0B9vbjo5O39KPl9hIZV02BGqiLZqIzKJD3qFpVTtIu5dxu28FugTOxp66EWSl6isjtjVsIa5EbOxBnv4YqdpvPacm88_TGc_ThISor1uRhmup6p5LVMfbicXWy3Nq0DxIk4vH3ac4Njij5Gd6Iub_lj_WjOYNxNTp1dcYrRtNkNYv5sLRk9jHj9dh_QESaaY0uZ-59lX7bKrgr8bzoz5TUL1Pj_re1Mdu1Sasl7Y2PjiEOe6pdocFnjSBTaAtMb83hzwxyLHscvSC2kiMiiTfKXZphGtCK93TKYyIclzU=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:17,&quot;trackerId&quot;:&quot;f330d480-a3f7-49f5-81bd-01d88f4dce92&quot;,&quot;version&quot;:2},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;850Zw9zCrQWwhVhgoXo_ApU9K4OvOLSRbyTjHOJ2ktaMs97Kr3N152PlbAtsmP3hEmaLCl13pKlannQ4SPI7t1lzGLdtFyDBMHwMIHquTE8nSRkTe6PnM8mwGoPeBhJwLZ5UG5BRM0HtaaIRKy_s8MqG_pwSSZkKfTruV1o5nM_yJHCsX4Hgpze20l0jbTbn-qGHZnbwT5gtsq-2p8XihE2J2g8CUfhsazDCD4xusCrVyzPI8QRxkSx65oVZ6BiXAuLhCcSnjhsJrNnEfwvlyudbkH0qOFZ7vDbNIHscmMLDYiHkSPrDAeciMz5GOr5_2SBYMXWJvdMsRDMDGhgCBLFrnXYXiMpm7o8dXa8jekUopnXlQx5WxVkttLgVZnTXFpqHBGyS1G38JCHYkUR3xX00fwUrNTb4TIzvMlKVo3UqNEz8ILIfz7STKtIc8I0yg-v0tiEAO8w6vR4ZtLTwuv-7Hps2rUCgp5iHSab_3wysY_H8Zl5MyC6XBrR1WhITshujbYwGI08Lr76zD7-hzUp9w2uKqYN-y4p3KuurvPHr7bGfb3hPNrD-9ojRmt8R4REmfSaSgFjmjMJqWiBJQ052C2c89vfXyyCsZCeP0XJ7GWDrtDNjOI0HJEqWm7kQkwQBNDL9dvcAgf5ukz4rDLzGkcZjMjO35DZo6PSuniAfkmoQztnMg4BKXvMQmqItvfDRAIxd3sTviWNxWVEw3RHOkjiHShZXBPnLuOD3yU6RpijMmoLsn7dplvNeviJNMZgX0s1aKWV2jdAnIoWfxNeJ7-9ZEkrwn-r8-wj8tyE5rkjdxNH9GudvPHc1avHGIjTpHI-inOGZXczUjk7wilaPbikIETJGM6dnA1y58zK3SU3TBxSTs4qUMeV_PMyxS3F_w6vETI_fW2V6B2_g0uqOZVVbkW5AGRDyBWXuFZIxBV-H0jZgBlDAhkoTymfpCbJY82jeXOhRwFY9SGbWayoycn62aIqM7DasEjOGKOoz5-gfH3iWIpVcDs9AYRmUWky0y66nwe2R6pOoT2X6brwe03DVmepgXW3Ve3bPXLHvQy4Phzq9U0RIYNZksHQEuMfDaOLmTN7-EBFgKBesDprtpsfFEYXkdnqjkLlhPRmHqUgi04mNS5WYSPu3USgYuq6jz7ioCZ9G3xaA9NtrVWkd_sy6K8R4hcQDVbm5fy5778b6V_ijDwys-yQ5GBiJSJ-lIR-EUaJ1rb36vNxCaK59K75LF8mlLhqtZIIiJX2hPTkcbmHaxYAKL9jXVg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;n3IGK1HqvoOUCsQOaUv_x7-xlwCrtyAyddEAgE4oz2wiILS-y8UY6Ovh47qKKuMQxF7hT7m0sBnCV47_8ELUUNct-k3qOY7VJIA3lpxiHKZ3ouMGkrDxJexJ-3EOit3vXCiLhuz9PRa0jboz5eH4m2XV9vijpXAUXSFqG7pLWSSbd7Muh6ra6SrS1l-pjz0FQFGFfL8aMoF3SRCyuufAPDvWdipewo0uJbDm86E2t5qfsl4ANRXFdPBHaz0akSwWCYs9CoHmBpIhV-aZlcLoGeajvMBKKf-f-x_PjdSUTS7Xm9MdDtN1zQx5NqueHPGEBCF7kZnqARsaV1SfB0FPVkk3Vumf9ZAmj9NVHWoBsfSqt7-7FKvItm9pFN2nm6nLZ9KZDzY6dihlgJrrZwC7OOJgYMsRxWo6VFYoJz_T3mqaZxJEkH783k-gAux8RwkZRVEi2IpUaf1P4adaS3_hAsCdBM7qLj8xQTKgebHjRYYi1fy_lXo1FAwp4n8utphbU2Gid5MiwEOJlP2EH6moWQO7Gee4N3yIy_pgSWEAN_d-nDYYB2KyFY5OP-xzgmDQ-MAL8f1_YgGSmzM9MsD8R9PndeVWIR78NQbCtd9nrr7DnXSrK5goldjZGzqbOWo-hbkMfZDnSOgbiCtjre4y5OI0_CZPTy6SvWEmfWijPoTA6XyjHO28Wa2yjKaUyttTiMhN7i4R7-P12gfcy2ZYhCAI_vRhbNxXkAZpytIC5cDUfUceptihPblg&quot;,&quot;minPrice&quot;:65910,&quot;offerCP&quot;:&quot;MPmhAqZ2k0TrPWtQa8zhwA==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:105115,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;ff9a8758-0d0f-4292-9b3f-5d3fdc5e7820&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=pWtbgrjiqx1Bd3GuW1zuhST-Ya5q-qV6V4lqZB743fN_MzEuLnRV3NMJffQA7A6e48dEeIvif-a_7dfcOAW8YVUsk0rDiwGvJCTkxseGo9G7vTdfek4WWVyietDVH0jSrrcsD_dlggsipOJCc7j6RGuOjMgMphasY4uepxSYbLqRXXCjf0rScaNViVTBHhg1ElZntD7UDYWMdqGCALv6gi2CpW6SJC-ODnHMP9T2UexJRRTWKoGIM0WjZflq2B_olAwrXaMbtxxCf6C5Mmrgi8KRhMphVeMx5jv5QxHVJAKEpiwI0nxs_1b5xUvzIxcf8BUlu46ouD32bZEHO_wPyOz2kez5SrWMvBshS4fEM1Sm7uZIUZ2jNNC9wjz21jkP0zXwh55CPLB1DyuXPAwIS6bGpi5CbST0dmRFNKlmgbInCItGYJzoRo_hW03JDzic_iXPD4fKEJmoHX53hovXGqN0FaE9oHQo4ZmnDDjr1RgWIhq-a1BDlbF1WFGIDgNJ93B9Dn6JM-HD17EybU_-yV_MmrvWhGJCn1dFfYDSHN-g3ZDAHCXJeG42-iBnBRgyT-j9Awo5vFoj3FmxTtPLp-fnRxjYShLDy0zJyn6YLIhE5jaWoPAgmRNG3baez7f16YxriOu4tD2zqVf6yX6oe5wP8MLXf_DRF-9mMNfhfI7El3Iac4wxt9h-7mMyiPC1aR4HHJI4w0WNrBRe5HpTrAQTlW8x2at1p4OvyAZoyw_bpAtzFt90hqgSwfQvJTZObxSaLyFjRBl-NmYZJa476t6Ylybp1cPz5DlXIRUJDBVOVxlYvTAfNRtcccIiNLWv8zOBLoQ6bJLJKoprw5vmqFdbiyG0zDQNwTip_4PZ3UKC0vUg1mNjrvLp15u-eMQcNjiq8ZMRYQ6ebGLnwci_ugyMLRX9ZUzCKCBN3JGQdVsxMUC_kuyyNuRB-4yKB0_R38bttM0w28a6QGXxdakanf6FofayATnMxC5tZh18f0PDpw9gxoGZjtKg3eH8G3wTxX8j94iU0KqioFuqYNpjzr9oNU_ze0ec42NfbZ0Cdn8QPFl0ylw7LIlTcrxSHzOarZR-eVypJeeafnQ9qil2tKPVcGB_eiM2hvCVJmyFnaa089DzNELiJxB8J51m8lcMP6iD1GERxzYS6CmVztxGrH8Nkd5Zt56AZ0XedzzjnkiX9PuKTGJLnaAUtVu1xe0nQ9bYnjugeqhQlJBNghwzMefhXT3iyt-izXs-sHY8Dg==&amp;a=ff9a8758-0d0f-4292-9b3f-5d3fdc5e7820&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R2PzFTYa&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;kOy5HAECblFoy9QPek4jVgv-JLWMwnaS7iDIXP3HKxM92e8stTHaXdxWxCubzTAsyUnyUEttvwCORio7IqSNDOdBEkPo78DLiOx8FcBmu9AzAlGTBpQ944l-xWA8nE9t-9kXeTSRJPg-CndX_-FNNwPLBVjtpF-4d26hjm0S6ZPt30knJq7BuIpfDZSGQEzY7aClmafAShvPGe1juKCKH1Q7NaWhDFaCSEWT4eUvAdey3UE2wfNz6B7SG6ioHD3Ii3oz9WgRwxL-S_j7XftKD5QyT48rJPaC7p8_wodnhmY2hWdLCIW5f6Iv4YxJb7ijmY3666l4vKdjNNqa46Ykv6E1voPtKDbR42r5Tuh8sYMtbe6LLiwCvLqDDbiTh5Nen9RfirSmK1ZUZrIQMQd1tNSbAaE_lQH_kOINz6ATOPIvQ5aXtM1efEYAr2ROWsB_bksHt_795jD-UGvlS-uW1BfsTJr44ZQmZTOKBWfi7G0-f6goRsujnJlLEX1rFvo9&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;PodlahyAlfa.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3C0ZYeQp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f020055743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cyjiM-2NgsU_DT8PUd_dlBR1TaXMtwyEXgckr52mbDzu3wSd2P-oaRM13vdZeX-FCRwihZeA5Y3XQ7fG8S6BY63drrpU0LbLJLZDLFXWZHoxrtq9DgHpTqowu9QjIHxQw2YY8wz2AQl4-K1ZQGXy2oZQJ1FhmdDRfAX_HS96iwP6b0mCmYGaxzqNYVETy58Pnet1QhI76A8xFyAn6o99JoRkol5UEiuzrQEYMlHRNhpTaH3Y0uIPJUVwkaFVqlPxcCmXQ2nnmglWgu9tCp8zTDjxOiAPngCRgcsSVCyLaf9oqMXPo3ZF74dQT_H-tUPSCzUiX5SmN09gT8k6l4aR3JjZPQdZWW7ZhFtEZ_KNrV8hbBytH3oyGDjxC_T9GNbzYRcD_MvIBbJve9qB_sKITbvIrjaagjmEFwlfGYDRwsWWaIY3TiOQN-AtIHygr1A2sE66fcCIvnm0sbw6QLnQCjkvYPC86R8aSOcRDvCZ4NklXrpM-KxoHfGLSx8-Lzp1lz5G4gDuMv7qDvOrj6NE_mcXNgaoorHLXKFxv3FWRm3p_6rZ_pA9BKsmyi9xAy509Fjk4xM3li7OIbOOTP4rSZnLEX58ojMh1-H5QuqlHIyzBviHUv-mmJCWxkoSihoFO63g-N6l_RDyl7Tf0w6rflBI0M-OvssPWsnxr_GWQiLtMJsdEGUtBmmoJ6C_RSNBEZPJxdp5-8zyikCiVps8DTUbdhMJU9V0k3w9R-tnBAn1uNtpLqrQ0nJ5FBn0lj1x2U6UiLxP8t_HRhioINKNcN5InGjrBCRYQlJ9jIDRe4C7X8Lgz5uC8Cnij6EngOtcEUrWBqM6da-LjC3U8naNIZR7yBhavg4o2uqEBOu9oyzmevE_BCc81V3JHtB6sOcyRgVl15TYSq4vTZ34UusU7GUq2iLk4PWI7uPj4l4cMExujRuD0HOlz7VyOsWspoQaopTBoBm4DOzBHXR1CHMnaf8rUDKapvYbm9Ol_EqZd3nwQ39FL06MRssHh1ZmtKtxgk7lyjAJv9j6gsJoG0G7Atxp-n2jtEECeHo-njfVEJLZ8FyWTmc2MNwxWO8xG_m4i6LNXSV47yDomsvx_lmcfFCbd9Ipy7OCE3KDf9Yy6wj2w1GI7_G_F2Cs4w72XhUDc7ZRFy4MPipRmqiwhcQf4RuuneDsnfV5K0BXMsu6LpWDli45M7JglW-M5TRG1n-_du3zktz2&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Podlaha hliníková 4,00 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f020055743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WCARq06FwNAwSKT8lbe4VF0mTROOxet2XSidJHb95-CAeqVbso9xYiDN8hbOGOVwWRkVoITRl7aPwO6MmsuEpUdWFH_LBvwO4sgPzjst1uVOoweEZ8-hpOMGQb9Hh2F1IZNOLU2xNYHPEtBmA-z4NMqe2Sm5ZUHG1L37lcfE7nrE28SrZBeaZyJy3dedY_39_xhALkTtADlv2YkSZpbdAFUbYqH90fTYHxOI9TTHxY0JL_gkktWCFwvJyHIom9oWeHCXwxu_cIL-BHjKYFAb2vwmby7mZNySu15ygxbGe2F7u9KPRZatpKsRAGA4i8y-I8CXBPJ_ya1ZNXeqtZKmX6Qz5uELvmooaulEZhIRYJrDFxGh4lvIhXMfRwibhiT0_HEqtGXXbhKqhy5c1XGNj5vqGOAjpwiCpyCI086B7u23DxmRsEwMHmtOnMTrtyj99v8pHCAuiSMQXfnb4gPvbX2jZaY66pvVK55nMjoCENaZqX5LEISAdHWZ1M5ZyadGuwRCGd5LMYGtWJwsOeZh2Mb4l41NtjBbOH-pVdv4015vXk3JjYOkR_baoZje_8u3at_1zWrOkfME_gsOJ3XW71asE9IXlC-9w3XHNP_FUYXmXQowIykVw357S2DTzhKCKCGvT8GASZmpciTPHvmBHIJgEBaO7qo0qC_w6g0FBDz9D5rACvIV_mz41ABOqEEwwSCGaC-MRLgJcdAHQcJ7SV1lsXLriGVVW_nVmFCMg9dZ7Xh2j60ng2DwAcE=&quot;,&quot;minPrice&quot;:383200,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084037807179038045&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;01e846ae-bc9f-4906-b7cb-d26279373ada&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=cl44ZGdS97tQYobZ_76_uIaIJwDl1JqZu6-AJFq4R2S0vHLEumLFspKMDmwCm0aGejo502QHuRPBMDaGXtM3rH9gCqe9fvzH6WS3BnHAUCy0ErPvPik8BgcyqnfSifhR1_bZp1tZdn1MIUm_elWj3DzZs3mc_V-vdSJcjCLYd7Wq431A2znyOJFPHOQGGWAOQXO162ioAFdsquzVMfElMkmLvTehRfz09q4eT2QQVKBcUjGEb--w6IrOq9sd2E-vJ0AMaGiSwkfPc4cz1y9Sw0zRNR-q3eIxP7tNlnxcveRWePblhXkx14Pvai7oW6kWf_DnqmgtdjfeOxS65GlwCamjQ-JMYWM4CSiWz_hzQk7TMUaGLlVdvPSIu6CdYixeKJwYbWhidQkZ07TghUA4I-sQjGsC6EhQ8xhPrhJlqg4UTALnJ1roXu6mpQsdTa9JBo54wLHsxdzC-7lRsA97ujhevOVk_HmeI-B6REJUzJFzpicItrovViPSE7Nx2RncA--SNa4SgM1v82gJzB7LUxfdBcnIjoLeXgS5J4piFhRHfJoldxq24Y_TWKSfCUtakmnJUwq65_NUnL63MSWVuwxEHiidxhNoNMnfZCoXU7jZK1PkTwZbS_eXdTDbzxC0gkVjrEbQJSee8vKkY2AGnLLoOToh2KuWvJ9gCNn86L96F1dlG7jPvB0FGVGbjtRXhz5TQv579nEJk9qaCuK6Ya3YF2zYxQ4HDPe9tvMIYNBUtctPMwwMKyTfxUw1wUs_3d320uCdQ50vCBZfnOHoyc5mJqvjD8CBeLNttNw8cLI0wVV1lxbnAtO8iEQ_6lwFxH1Nvp0DuohWC_7_gVvUCeKxwbZACjEeXXdqcrC5vQ-C7AXwDjSBBkFxdmt-FvbRM2A8Wa0usbojqolv-j1YEAxpJT4vb_3oiVsblQ7GfKYy-cbV0RwnCSTt1Bx6s2E08dAP6fTwnHBfKkPeT8vbTfi8WkYJm7FzR7WnMHmxtAG8kg4NKcNfTHQbkbi6kSusjyRYSNyHl2H6p7t56x--b7RITxcZoQpLepO9IyG-I55k_B-9XyRbeu4IYzV3HBa7xDz7gvkgtAOx2-jw-rbWiS4tMipPaJNdV-z6FPwicrkkKnoKzluG05TnFpVD3nobR8f10CqLnuYqdmTBsaSgKqvG9Lr14uEMMNmK144U4zEs50ULiLgb&amp;a=01e846ae-bc9f-4906-b7cb-d26279373ada&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZIx9lMEj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HKdZPWWlTnhRXb9Mi4LPAGYoNJGJ8eMIcVBym54Jwy-79Jmes4ugz7Bc-q_ixz6GCB188NGm-GMqWRq1WtTCuNfgQHdADhD2PZqisSfyu1_23KIz4hL0hqABeJPIonH9UDhc0_R9NMsUCmqA8EJfXXn5awVNwniLuL72q7QfncEV_fn8Ti2CyMqpnTtZe6ZVPJbUM7GDY58KGzcaIOImBurbZrvJ2uUNhzS7l6G1LVOL0_MRDP5zbIrzXSNcjdknwhOLW9kR0KuWlcJzP7gWxceObT9PrAirwji_spepyqo_2WhSecQ69dpZqJwc4q74Plce2L945uRxArwFgq8AkLouhI9sIm9PJxTg6sLP6ycMNGaWnOELY7u85LhIBTWK0x652HvBUufH_uImnMIkcTSNHO8XaJftDcIsfghLMO_1kVsxL4EzgDws6t790K1ViYLz68EHhiGddqGnPmMzYCaOuYNYrM5XDQd12Y_WZPkcj95Bty4gKCyJ92C2t9Q7&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f020055743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kvirH9e1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4G-QsnUX7e35888sISh-b3ft02NsU_0JM5V9jMZE0vJfz4l6Vh9MRo0JfP7AgHcz0PS64t1qF4B9_ZJ-Jh0t4eeXJbEi4GPk_Rto24Si4kghBUJ4kbE7DFNItGx5he8Y56eXXQJ3AQEKftCnqEaAmwIfeu5XGaQBGqb9vLe1RJTdK60iOWNI781sX4qmdfFUBkx-CtOlpUnSputDZCeaOCQ0e7ab3aeMCUPFIXjNejQB8HRDrYNLDOYhuVpQ_IvBQFNi7cNMcfRJd8CnBPWEqUHO1oSujSHsA5whqxmeq3QxuVs_CLE_0LO5KW65_k6_0orsDbEKizLSGbSRAILP2Kg9JoIAD541hX9O-mrHhHUah67HwozLHuGmZFsmhFuX1pvZJQbl0ZB7LSI3QSRwcsHputS-1UCKjR8sTvi14AcQIgO3FbRV6iiahlDQc6DmCRRwuMXIFCSJDLjlHaDufAoQWwpWlFsgMeaUDIF_2b7V0UbfDgZj8ERPU9B0olnHWLM7SFFLFb3FW1pHdJbX4wIgucz0PFzl-I_7lCD-vKMctymq6SjLKXQ0-Evn8V3YJ_R2yMeH-f5pOaSZt_-1-OFN6bJIMkYGKo0LrwEvUhg6r2be9CCSxdAcqjHKFbU5_O1dPOQCQ0cBAPRJD9-FxQ_ZfOJDQFiPDeCvLt3NWs6NZljeEP5ZltesUIlb0UMXbPoByhG2TaZ_CWqR-VObQvjQcMchOS50wODIQ-71-8wCdvD6cWF1aqbjVX0Vk5ELT6mYp9qoLstERRNkygK45BX5YeNQ1oMw7daX_2q-P6PtcJZb4hGXBiIFadrbpOR0viYWQprTzQwGQv-OABiRqXBqnxIpiMs6tzVAjhNcgghSiC2tZJbmkUg5cU8SFGkywNoZ6VlKi2c17SAC-ICq_Yp6pGrShCMJhHmQnoY4O5hxk_AJsOzaOo4HCUPZb6rTGDmdxf10N43jYyy2lvabeCY77G1pZ8jkCCBv8zn27UL7KPD48O_TOWTpc1hM3TPiRB7T6ecaO84vm-WMZ2eHwiMEKq899N342ySIRW9zlLtSYxtQYyE410LxKUto4tvy3DIQV4TAYsmtu5ee1tc8xA20sSvd8Gpk7bAeojtHW_Y1ffbvz5QkbeFoVm45hbbG-PF-fuIQIu84j51heDNDdmZ05mh05wl-l6EER0FMsA83-wVucUrpwl9NQua7HKoJT4RAngQuV83aG4eqhRle3h7HaPTwcqciB50AGgZeCbRj9UExOTs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Závěsný příčník 0,65 m pro dvě podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;G_QrBRHTXSO9LfMVUXWoR8GIjTy-KsxJRGXsYFeURHkrLwmz7b6lfrbEWE7v4eDCcuz8ssBD77h-OvFuTBrTe_YqD-oaK49iJw2vQF5AkfXF3ZsJl08yhdbdJAEZekXuEZsZhP4XFg5Br1HtfSoAUHamI7G0qjWyfZ94-uC2C1DWxRocnIraxgLEuB3hhG76BmB1SfUSY-hOR2ixywkWMFx_l72U7OSG2WtjPp1ZHx5W1fp97Fmk_Xgacg1AAUR1Kv874DWVec_KwIkE4vKGKQKlsIEF2h0DRT_mKIEh7tkhlVJFyU-6D8S26Xx2mabSfzBxBPzKJxL7T_gALpTSYhtoCehrHpVw1wURNwpe0_JSz280xCCoQkLr0zua5YPAWsNABebHlUzXiAqy5YoONuUSjZ4zCf_CYEQ3GnE72yjLeR3sxB3aTVjRRd6a6h-GRm9HsUmqn1zRphCCDPYk2pZ-xLP7YeQ1aQklS43Cl3utqdRJHCE6oWquaY9MIDWXkxGAafUJvjja59ZsCcb4SXQXrDW3zytquVYKOaPDySiDlBeD8zb08mrG_zVWX_G_700jcuQxlC8DGfIv1VZgialV1MQ1D2L-G6BcRvD64ZK1k0ilWVyeEqkehcFSQQUXaxq5QCZ09jsjMPeposus4ZfmIddNEzVusxI6H6R02U6-rByaH7bzZqHateFR3LeMdJRQmhDkYzzHGbdd0evjparhsvjFIS5h2uP-jI5mtwKNBu3I_CV_2Kf7Fg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:86700,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084039112783740118&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;2084de2d-181a-4d0d-b6b5-d9e15788527f&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=kOf_m3_RtlpMkliwPQNuDMdqIIUYSwgPNki7A6_4ky8qK614Vt_ynOpFjCSWl5lM747b5nw__KDL9Lzlv6qFU261HgW9qQWZl9powJDiV4dsmXC5NzuEqxXQlHjYmEvPcr4jlMpfdomTYlowHGtJPjCnPTAqqOz7-1eAwAswb9MbtMy7xjvfUZFDtSlq3xjjV5EOLkje0SdBpX-thR1G7q-3PcV0XmiQLJT2M5IVsiyPvIcAOOb0mtm9rEdjz0HBLf9fe0GQXHwrjpHjgNiP0SaD1sPhGCHB8y73eG_W74HYzq8foFf8CkjbDDlYzo3Cm-D0ZUc-rT6ejtk4tLB1p5JNd8dNJ7UlWfTH8pO1c1pxjxXrHPYrr-PWYjF1CPDoxYsSUptsOHdVMtVYQ6amppWVqi3fNnFJS-SiCshnQh-UHLqRhbNcuYEgHEJHX9UfzgPBirWLlaIklOsV602TDkkfyVs1Ud0WunzMH0mh7Ya3Ha-86iNOZeC6Tmg93VuXcl2iyJDijr8pryNmxTbONl1E1U2SG8WsvHWWS16SLAqSPXALtwLPcvE4oBWnoc4nPxcOZfq32mo8hCK-Jq14NwGcsf_fti-2SbWvCMaC7btKITmvBgpbDexP_3dGhCDsRb8-Yn8Y6o_IhEz5n3mo0VSjjaMPdIP2DDB3SdXazaJfKK2ecEhST6St0ORyrClZAtY0lZ7ddQWBuvcIKWpJgHNueB_0nE6U11yMMGaTRIDcLw0uSv41DbCdFthVqOklFerWAPrg8mnYg0CDyV7oVExZm6zqo3sZ3cLCrCeCbmw-L0hiewQGF3KAqhTgUyo-u0g-90WkRTeb06VEc_6W25zOc4dQVGPkdoqY5W2pJ0Q0zDMTOlkF7sv3h3ydOSVdYjtO44YDXzy6XS-lcZEHLABouuBiE-DWiNuXkfGFp7C2PCewQAGkgAw-DvWWyBbfNPVcFott8vOqSls11o4H3cresAcZJ7KGq-3sTrfoshZ13z1B90ti2z2m4GLOV6FS-Nhoxfo3b_po14GqE-muanUtXQ9aPIwRK2a4EvLYdEtbUA-Q3aAwBXgDelqNJ1P1cJeaoKVlZ-am_Zf2g9dZAFUUoqfvOBSonNn4FIcXKNBguacw2MpKmDYn9XJZY49AAxRwx6ZVpbLxcsIMMxHjG_HVeC00zx6upzzj9zxFyJ3l4YAR3NhhNOpRSrgra4yxQj1dfr35S2tUQGZFMMK58ac0Ga3Gbz8=&amp;a=2084de2d-181a-4d0d-b6b5-d9e15788527f&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;897uONig&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;CRV8UE2mhNKWf7LNOgO942Ux7_6qzNo2myTTEZFUR7ztme9WlozRb3onO60RlV-8mu8sb33sZTG6NBvJBQBBMppjCDpP5jUzJ8dc1ApqJmy02LRJqqsSUd8hAKlI_YeAIMjQ7TKYkf0QsUTUxnjjWez0CV15WOqlECLUvlZmUNl63uIBZukKNazbri0jL2bd_W7jLPJPZeVzrNgFSQHc2ASsanV0ODugv1demFCKmLtlxNr7xxxoiY_yC0k9eB7CmU3DBv-OjUtMZiQz6iT1PS28bOKYcTdno4CBopsfLle4tnxHlsUqa8nkzZNoeRb2gAqn49Wu74dE4MjoVo6qoMwE19DeTbt2DIjGqwGdW-RggnWEyfSk7nXQ6DIWc_7IwSwRGoAToL5eMUIYviSF5zprdWsYYrgREDylLSFQOhBB4TkqFEvPp6quPo-T8bQV89233yWl32junvJRWD4guIOA4URAsZaMdG-YK53Lrc64P1nSOp1FLFjXObVqE7NX&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LxqIgGOv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d64b0000258e130476290221f597c56d351224b6&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fZdpsmwZtxt0x5sqFiMRHE3xgaDUhHGmDox2Yawud0krgGkmJkAHPeO1YjaQAjW8ddhjEYacQtRZLS1j7NHNO7X5MVdYOsaCueYJaJHJNLGkcxx6ZZ1to0F9S2PwJpDUYTr_MJARlU8coILA6gp6vQjTbG9a50-mZgWwWXhUzR4JTK5FtKk8m-GJZkoRRBfAb_dyaZtsuRGzkt9lpZnwbU5jvjKhw1pXauPeWt2CQO0wwLtgPmBpPtyCLvrGZ90Tg4C8a9VGlVgcGvuTEOd2-ve4oJ9AduidDumXtokmFSl2GqZMHgtlo142ktu6u9It2523crX_nvQaqHiUCltGIwl7lzJeSTmHwUvDvP72gJXM28w5U11_CDy-mrZeeTdd-PMBuX_fnjFHCGTvGtugjPHt9eta8U7MEflBYqwRoVgxjJgnWKDIIbWrI80VZ2S1JumYFHxJeOt7HEbwSFmzsDeK64A0bGPRYIngwxqiht3esX-0iu0hLvXADzifkRwaD4028HaYRNmN6ntlC8QJucQ_umIBwj8Ra1_kd0q1Gnn1W9xUe1YUKo726KnW_9kletKjOYsxhuy3yRf2s96tJze1sydUoNmz7Ez-bSLCr8VlQ-FdbsVaQ_QvA_Shr8KxBPwtYKEoXfFM24jyIDiYqtIu7WiiN4s4lFnTbWG-iQIGOSsAPiSGUVBFpD0L4Ggfjg3lldfbfxZZKzyciWSIJDMsy39vdKEAK6iD8w__na-ULrbqG7E6Cwlb-Owr5YuaravVF7U_LRw8m6Za6YRQxe8NioPQzjjTW6fE-yJk91hc5Z-W5nNNglSBBa1ZR7k6u8OuJIJaeFiCXaGOBZT8ahLselfLsWIMKbWNMnqrPZROU_l2BcqoV4CkMc-TwbvOhNoS-zyQ7D12nNQp3TJXR2BTjyIFA_Ao5FkacmlenT_8aZwZGajdSRoxe_G2blfMXI0CTP6fAvEs-Qh56X61HNL267sd1dgyJEVrduzAefc-__5bTvG74BAENrD5qoRvBYFy3rHjW3Ee1kR6cbxaRjX3aXxk2ANbLLzyDDGFsBiQe-K_bbL0I1UEyh-VG_j1Av6PuXLCGh9WsAJO9LfQVQXVRN5qGgVPKUoIvbLFOZGle_I-yohUloMXcd4iWeu1M2Tdq29XwvZKiptarKHU282XKZAwldqI0YWYPjb_ZFffJJfyV8KB-YbCN4PWqephKzZcm_UOTLtf0sof56K4JP8yavFlLikwg2dGR4mL9IDwYjKpQcxREMSFvaSFWZU9XtZjYFtzolx76HlDEAYv7iNS_bWgweADZnRVuf7LLDf2ndGEHLrJwFhEqXpVk4rnswSNjNIQgpF44lrjy0aDq_pRPzqlLZKtLBi257PIY5krN5XGxIUJkGslfr2u0njqKrrCJ1GWXuwC9z9gZNxfOGg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Terasové rýhované prkna přírodní SKANDINÁVSKÁ THERMO BOROVICE (jemné rýhování / hladké) Vrut nerez 200 kusů (4,0 x 45 mm)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;d64b0000258e130476290221f597c56d351224b6&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xJ4CB8suX9qPyQuRq516HPvqc_MLJv_DDkUjn-0N4F44OvbF4gDX22NWcUbfgMM4ozElQ5-Xi4oBAAi0CUMRC3ol4gRuMgHwtGRsj44bnxGbtACL33OikxAjVZnxt5Cizz_BteyC0FHheG729AV2KfOyshcWjG3_OC0iznw8RAbBB23DCKZsInliEyisHGICMuwaNPgtpSnpicR3cci5dhlSe8ofKLevbKZ2qySliW2DwrHpyF-myg60rPw1nM2c_sxvopFwUu9_XA_H4nNnHSfKOLopo5Eug-fEO9X6hOtTsRMEBW6avp6NXsx3kD9yGK0GNjrqNp_Jys3UmSbgxQ_0nIRLzFNe6Hzns859PLJhA1xIpIUOfg1acg1UHSh2psgw1h3sjReIo3fNKIG63MzQlKXBdjMQJmU_GYDFglH54SsBahFKvwMFIOoZOX_GVIPo_PEcZ095OVTmhm-cdzVCWi5667711jrT06bbj7rihi75Sjh1vmOdJ3-Fbik-1QcuvaF0JMOPp4KTjDp4csx5k_CORiAWAydxhvNpZHAM4q2XqJTY-iEcTeWptJQLXmo6TSapuAtF51sUp2MvDisUPQfGoAoyVuqkY8gGV-uDQ1fKPg8wATCs2w-9KY0juv2cbzR4D6uOIy5JDP3jBtU5O5Hfw8wOla147rnALZ-Let0KKNgnv2O7mun3g1FLFSDcCiLZXZsxee1eBBCOoYglqW_YScQ9XPb5DKGhSgyo1x5sOVv62MYx&quot;,&quot;minPrice&quot;:43600,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1366179097767048625&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19471,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;d3323114-4976-463d-b10e-def094c2f77f&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=yqfGhRLDLMNaQWsnAMt5v4HcSxoUO_5CX1tyVy2DEd-SePTq2b5TmDZviaxTKVvzPU8Wd5hfrj_LFpBQsaL6bPVs8QC9BmflAOyxnak5Qx3TpmM_nzAgHFZDPqW3GmVcKx-Sst3O4--SbM8tVjhmdkl5wiLmi9H3P1k4HnU4QBssFE7y9aUUfFQqPnJbHgYkaFgPVWeD3VaUmqlgMLoxswxo3NVJb81eMsM8lW4J86Nfuzvm2mXuk0-EIP4OZkrS6QtlSJWcrLZ8v-iQKA0rQbayOLM_dwusl8oTMcwrXSqe_qIUwbiSlfQhjnaaOq9QGpqeLR8SrCJFBms8WQ8BKI2hKOFCmRU3QAR7yuS7ZxD_m5Sm95Xg_G2O7HmBL_jT8nLGq3Ans3XHXehIeOJfz6LFB8ig8rdMK5-PoveO7xapxoD9ALWT70ZZPaxQNqi1BMn3rP2UkmDT2JOYp79dlA-SElhB7HFZrMaPmzCL1Use0SiOUkirObnnGOpDFxEY0YgkSg2Bon7SabsoUqoSMvCTC_gpOZ_4crtH4EcUTDDILMKDTK8uoRjITevUi0I9G8rHIYgk108fFW9M1xhdHpR-b5QLuFQspWMR_uAp34ldxLDy1_5hgIu0ilnoqrMeMJ1zCFBUA5k_SDoCPN3wk4Hc_0SqgmnLQlY0SUL5uwliK2f3xJ30XSlD9uNRGNTX1yfeBpmlATHkV5bNisKGeQn9-4-B9rjFvBwtsrjJV3NsCDaWx2vQWBgsaoB0247gYf0h3BTa5gg-qntCoiPnTp139R0MNCOFBfcV1YbFz8kAiph_oTOsyek72q2E97Du3zdWqinmw98qgsC6PVLI6lOhFGb_bCS14OjQRCbwhJTP3qBAbW_ExNZ6FTYdzWGLY7QAYctutqmMa0LursTTDQktyFTIutbtH_8oCDPQZuyeI4AZJujA8_SnXHdprea6pzRrh_Vmo2HmeckLyQ9YaF_3J1OdEcTkLbHQyOxj-qEL3TnZyInoDyBOfFSds-NPdpSj_arQNkOYR0H0_nP6dhTrd1r6oVn9ukCMfBQSVwwMWffQNgd2OG0_y2fOt8_zNrCntphmIvX_ma0DF5Sb4Aekaf0tBeCqMY1lTnnNK_u8ENomlq1DOGEvtRbHpbj5sAO2CNag46CEmd61o4QntiTbPCJp7IEpm73GjZuNEL_rm78naaxURHnUV-M083h2FEBfso3z0YWiCGzyRwG_BVAVnbIxys2gy5cvHjijqT0z8BBXilhfXPT3k26FnP1BzSoO4_3kBpXc4rgnyBSYxYL4WwSlPdB4g4np_GzbMI3xUJ_AVYJCRJ4mDrt3S2E8gxVZTBQ0quaQMKhUMRtrC0ehO4czHFKczyZeO9qcEazrRdWsWjZ-1fzbNYbwe1sh85E=&amp;a=d3323114-4976-463d-b10e-def094c2f77f&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yhZtz4nH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Tt7uNobXUwHslPW_RtMVJu1KsmmQ_erZnu4_C0rJE8j-7XcDR1-N9SwGOpoCPq_fI9b2wGbXYwT_MAOxgqnFOBc7EzgAhcex75jB57PR9pZK25JMJVe8a0GEEX2dXqyuB5snYZ1YcnUd4LM6zbY_7bjSKeW1fAquGdwaXUr2KDcbHhygPofWzudSR21qWmooijaVF2O5e95lPLuYmPx8dJqRuF4QOrh2aaG_m20C_X5GzixM2v6pryPp7QKH9N5xo0OTE4Oa8SxCZHJDzlDwbqGv_8jMLaKIvAitWDuklzYec3irXmminTgMgph9AbKpfBrsHEql2cH9hvlkkJMEDjgihqKgV5LMEW7R2yzMcXMfhdrGiJqmXz5vN6ehOpnBDCj1sqkJukpzteFc0KxVhnTXCqXLHSfgmPIRwEoBscLr_G5YDU81HmCHsEF9E5mnaGM0Z6X20xD6SPPkgiYPO3FqgM-Gk95QmVrU4MKOX7w4qGSmvrS7r_BdC-I4fuwL&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;E-zahradninabytek.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/d64b0000258e130476290221f597c56d351224b6/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;e9q0x4Sk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;96d5010028e982c83d5cbb7558616c7d41742176&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;yngz8he5JuTugk6Yi6fxUBkwltOihzQfh0ZjJM6mrUAM7q9j0Pp4ovF4n5hJBv6SFn9cMw09DP1cyuJfbKGReQLOLk_dBysp64UZUZaS9XYex_I8rSxxotQCLmAKQYpzC9M4ekWWpMX6GUmORjHTe4EEgQClfu4clfxqiPZlqihtQqrK7wVklE4tQS2L5u8Q8X6AnWOWgX6hFvDZe77pHzc3rtwQM6fHd9hUhnUe7N9fX0Y5_DVZ_nM5BZ57xTcX1LReaqSAZTvejE-2GzlghiBL-CB0Vvt68Q7_6BNa0mNDZQylnamVP_mddZUSVTyiMsLzK39HBZcddKc1EbDLa-QLXTbQ6s6xwGWo-CoRfCtvz3AKiem_d4YdDniRhZETXn10oh2XNy29jgkH2lpLR5LnGL20q_lCdQ983KT7t0eMJQ130m_o80pUg_pnOXCbDegGpr3VeqPAxiD6qokY3q4PT1rpSwITqMa2gKVTFGFr3xD3FWUepOXT-ExGS1wHXZy0pduBvdakED8uCKF2c5JyvDtraN44upI34F5XgQ017twGcSbz0lMqrLMe3xk_PLb4fSI4Ap8zgxr3r6VKpi5TBjgXmHvmBg61Izw5P8ZD7YSyqZdXX7GoGexFh7elMdehOKq7DItjcNDo-UAr0DFHEmfzKZgxFoyk2R3jxkc7DSGmC_vUVarEBCD1Ude9j6WoOEszVj88wLgkrOqBhLBsSFLsUi-bDk7_mYVZywT0mpbNLbufi2v3YF82hdpNLxYFJKu5WKSxQOdcLAtSvFw5yCbqlD-xp94P7gusrIpEC411XH2Z5pxlEbgwOqEUDlcmOpWbJquGg3PuE3ljQKushg0OKm9ANRL-g2UQQtXCe2S31Fhh6CH7UQSaLtTvFpWrFDhC76fGYjCyuI0mIZ3by0bfOJm9GBiERqkFJjGHqjUrlMqc6VYmHMwsgIwOQlD9VB1sIk5rA_z_Tn-FVSScHSth7OdKTTP4kQhQ6S4VFOY4I5cUS5KGl8dg-vte30XrUiU7jUgTiJ-eTbrdRyMBwSPmg_13ClJy7XEbBKarbYN-d7apPAQFHQzH9fBS7PpX7K2s1DNj4hfT7WkYmmaM5I5X6KKwXQ1XzmxzCL3wbzFHn4Oqdehf0pxLKsObTQmzY9FnWGnSeNgqvV4rpwfwW8EaxTobsfHk-Rv9Z1CGhTi7w-79t58Y2jv18nPdn-F9oHeaaDD9ROoi8GjPbBvINqqwL6cGsc4q5NgZQI9ssXUetj2ddTuHNw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sanytol dezinfekce a univerzální čistič na podlahy s vůní citrónu 1l&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;96d5010028e982c83d5cbb7558616c7d41742176&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xjt5rbd7FQwti8qUv-3aofoGUl4Ep_lyYPDLXWfZbw4LKptvR7kPvITPhN-9NHNYAzCfp4ei-PgZYmZiqaT45U3epB-9WH15rt_rMT5IDuKrwwD-Pvsb2tPHRu18TxeFWRrWE3pxtI19ySVFvCBDBj1gIxApOcuXcdVkZsz9X7QPg2XHLG1Od4FtlrpSnvWJQY5P0IXI8KnaN5eYYeI4pYHo6T7Zd9HhSFcpVuWoQeW53VRS9SJhhd3L0kg-sRqEjFVTZUzfSHXEizcM48xViiaymCAdhtxYkBUW67w9Dka6a-K4IgogkZzvmATYWsRo-puMEStwo5Fo86okGcIJLsn2mySURPIBgmINb0RYy-IUhNViKMxIyw5DArxMRrchgGpMxSckdM0ZV_Rla8DHc8uSbqLuAvMwexZ6ZAW4U3uVJH4KjoYjr_KakghMsLSNGLy8K7LfXdf5o-t3WXWwScrdx9Vhdb872GhAQrepVTAJB1XR3NVpXhb8FK9oVq6cKEDH2un2uGKfE-czEUTARmziJxWi6ApgUXLoJ_BYh1Xe4m8IHFCesXUxRhjidRVfKzfw5AJcW7-ovIkx3Qj5tdUg6eZqdnEfmHHvwuxlJ3sgI5yA2vmbvDBeX97OSpHYVcZkMQ-9nm4jGusmBiAHo4YtiL6IJfIz_a4O5jdVVooMlGXgRRMfDcIZTXRCpg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:9890,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8459318416373339211&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:118363,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;3775d65f-4cbc-4b3b-825a-c6456cc86ad5&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ckqGAG1ocKcD8HVLQ91TbYV9VEXdeCeGVJxr7-TQDXaiMPd56En67SSOWLn-vv1TpriyM5kvay2rqcWTEG8H5v3KDLNCtLroGiFQ0w6SSSB6SMIBUT5IQU9lRCI8-CsmuPtD5ks_izWl1T_CnanyyY0fYWXUhgvLDKSBDpGic8PVrCxuKSXiEMSJVH1C4JXv8yGsL9ZHYVtr8wYZaIr51ZqS9aX0b6izJBpZSX-7mq9faXP6hkJ3zz8usjK48GjhJexTSkIvbUPU--pENDO1_okfROiaImlB5KdblrFElRtJzWrET3BhOH5cpyHu8v6jsEePDXZVqRJrO_Q-gJKldgkbqdd9ZaNTgishEPO3gWOoZ4gYKx00wk-mbwkRr7v-3S_gaDP1nk1DQWN8jpMUeCKzYLq5Nva_Yk4S-I0Xu2MG6ryhCs_g218g2jDnEdibGmSde6V8XNb_ctS6PvI7PqySkC1x28iUpeX9sZchZ2VsjpNKNbFTsrw1-Bf-DDovea-uNHUUpLh8ZJCqyxBEgooHNg0Vj_cg7sqwVdAJmHachLmf5r_WlttHO5aOUC0PYVwqh3y9HS7msDjvnY75NKB-evO6oR1aIH3h4TLFHkEGqvjtSYnZ5QyI0AFMXMYs6LeZJ6gBM4dmaEce0ZFYjKT6WLJ3GTyTNyS3C3_CzoDKMZrX7ABlmPZQZHx1MtpL0v78ngguJKHUJREmw5ahd-beVdZ4A5zzLgOmT_QqmeNIKXF0VwN27IsGrms0-Nepu41WvT6-nuuOQfZ0J-_P2kX1pM7m5q5AM9korGfmnEPV2LKiKXsRtfSUOLorr5WHG3yHOsTrV2uioWoX9AYfIaxIV7DnCBtr739qVQR74ijklxcEgHzcjq4MNpaYuWsWIZuATG54gzxpulWtMD1O5XLvo8cSaJ2LqC-A6-R5H6HtgkVQF9DSzJ34UBkV9J-sv2L0KfBoxJSL8ToiD9h2IvB5MMsO-yp6m4oK7w-GOYMvLC1fBzxiLQUB7xTii5mSzoM5SaI8CX5boVwj1cVmeC5DfQIrRdHSP0kho49UhAsPhlwrMiTA7dRW0NeeS-QH3yTWQNNEXTRAAVdrdm3Vu4ex0q0pTdBKqxyI4Del-cH5mkxg6fsDPtB4IYQBCq2r2kGfpwDxHQxcIBJ4kbFw32gEVV86xHFkW4zhbaqMWXIlmaK8ak6R2hwKnczSuJiPXuGyU4xiG7owz569MPr5SgU71ka8gsLQrzcI_g==&amp;a=3775d65f-4cbc-4b3b-825a-c6456cc86ad5&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gho10tEv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HKdZPWWlTnhRXb9Mi4LPAOp2MreFFn5RjIetBE6Ablu_1af_plW_xrULM5c-eSkQaJkkzjarlVZ5H8178uK3XLUERLKLvfCf0hB4FDstuWSTPGPrzyZOzT_os8cQlwk2DZDUSJ7Ad5rt6muKTO1ZaZmhBYqWQfcIdKlY5bof_i2UFhp21_SnEpXsDQb00RWA_11fykTUdScfIUxdakqAC0YqfMn8sEfxFy5cobIY1Bkl6eqlniduCr6C-QwrwZ8cYsx5WdOLtE3D5DZAoNieami3TylbubE8jYqSafh_iG-5vg1Gg--LYSGypuwkZb2HWOxWxuu9AmWyFrlOgkZEpvz8vGKS6CfM9uXkbMVBw2_cCN36ccCEzoeAuRzT_FyIkbWmM86oiFrMO1n71ZkM09x1hCJQJgT2uYf35JyV2ca5Uu4nibptTHXfr_4KBre4bCrIWGY7bjtG5O4pmrDOInmRUdwZmattXQonFmi457SrQAhp2aPb5_7iLA0kDXEv&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Košík.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/96d5010028e982c83d5cbb7558616c7d41742176/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ndXenFJf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;24ec0100ae5a4f6d19b8b00f33c5a4580e096d3d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;click&quot;:&quot;KVGSnWiXxKB0X1YXihxruAPL1ojJtSQMwScSp6odAAVy2_dxDqh59pcdMSQnJI0m42T0bPBCmt6FtrIAY1rSdyPa59VL-8ez-m3L7-G_x2CORW_Bi0XHsXG5KlVwA3B2ZMlcuX3LM6CEa9Lwe66lkEbBdmoo4TcDvLDYzwDdF7kFwwD-G9weLRow_pIkkY8N88vH4WHAu7aDifnxyXrlnpX9y-215WDq2SjsgvZytvzuAI0BA5UARkPJRIebTeTre4WF4pl42MRxtrSM78TbfY_GCM_otFeWmu2D89yt7mFju7hpv-cK8idQi0X9htLNWmbp-CgP-AHF6w7xjju7QNBZhmEg82L9O2IfSgJYbG84qKqU5eeAJUv5cSu4AhoVNkFc-VUZsAEjzSjMFaPR7REpMfW1W8lFCn4VDQ6CECwzef_uoiYjGqD7kPshvDYXs0Vdli_LC5jYNvKld82WEG9iDqNHCUQOlYziwZo7VfDk6x-ymfo-qK_uafhF0qsxg8pn4cndOUnuMRC1lk2Z2A37cLlwtV9S6b8JLXBPQtv2N6sNNg2WKe4HbJCKj7JPpZEAhbepjlpy-wE_T_6mNfLyZu7eBl1uK0zR7hmmjkdyGypoKdf1ycCNrb4KxBbMjxHNYVhkHWhrtlP-JdrVRiwJoYqkfcq6baqb5OTDc7rHENC_9gYoDDYbsakh-UYytD36iew4iwt2EM1ZW7DV7iwbWgRP6p7W8_kbb18wNm-jM4KtsOpTzFzt038RLWO070uxFS1MdQSozdy_3dcaWqQ5Y3T33rIHgjKo1_3q8LJGtNP0il73384sI-paelxMLpnO4I593rhg0H0e-s5emkNk9nyM-2KfNwubL4U1UfwwAAa7sLxtyrWX8qTAGRze23zu97w-Z22zziHuaZlRCqb8n4Uk1bD8RsRXk_AQGJvYi0YN8tsGQbtLqzyBHJGOCJ6r5SPL_Xg1QRhySoU19o1QXzdYZY3eSXymeWUC16vaghVqjD6AQkfNICgRTz5reDdDqgdXiK25sqnTxqPOo9CK0k6qdXW6reiGYGvXSwt5C31GWJdbFQOw00E9mF6vvenPXGAsCLssO-liK547ADS15gakhACFV37NwsOOZHqm8hAcl4V7VeBBnaypzpw3tOua7axOZpxBSPGQ7Q3NRG8AH_HAyrFeOKD82Oyz-1Xv5Wf3swZKlItyhK_uc-d_B42JKFEEcG72FS0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;BOWFLEX 4.1 S&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;24ec0100ae5a4f6d19b8b00f33c5a4580e096d3d&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ORlUhbvqaj7-THSiYieIGAaulMueHQCVf8K8pCYYMFRhPSPqxS2bH4E3N5Gy5hT7qz8TuymrouJM9DnQ67bwYLjZAGH1-RO7AMZ8c0BCY-pQF6vdCcPpuoQWLu7yaVFMhV4Xmk2TsZB_bce4IQzH-k8H2JboYCY8sVilx6j48ZjuN-XgGXf5N-nOpe_dkO7uRga-ErgRtoCloX0XMvJkqYzUELMWVYkeEd7EtO8fTeSdWKQxru4513pHRFsv1bFT-gYE_4WMLvnBnq79I95nxQjZIq0suPZSuXl6zq2BbVAIoxphopoJ18awCGdurlJDkPwweY4t6ycTgARbTBsXjsFOCTTFiBLssrs44dfwkbmqY7sbfPr7rWfk9uJZxuF3X9gpcZrzmjLicJ2rdnY8GnPV4f9u9JwprT1CQMF2rcYH3ZgM9a6d1tlpMhD8LbPsCdGeOaYQPgWdDbYU_buB9PfsI5O9xOG6JnkvX3ibK8oAACZrDZZkmdTxJRj88IlJLEBZLbsNnWMxIVlDrpVvFQ5rMKR3uprWItp_AdP8JXXiHMSmzXcbe47NLPtk4uiYZRkTAScz1On7yJWIb1SkKp7pVJ7ncizjJPY2xxJ7gQACMgnUhCQZutGAUqyP0r0Us1sgQJ4aJxKxP81jbuFMoLrVEEBTK10xIoh1lCNFw3VgmM3Ln-o8EGMgmB-X0jPFHUmj-oASVgXN9tb373PaQwZd2X4vRToHO_t4-1nIdL-Ie2F-hZE2WrBf6Ac5QvxSXhgmJNcy7_iwpmo=&quot;,&quot;minPrice&quot;:699000,&quot;offerCP&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8865659771463275043&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:123655,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;ce956313-3b6b-4253-a42f-e8aee4757a2a&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=C-Z_cYb85L8mmygY2RADn78-4ga_4FeAnRyiX89NY2HcWjzsnQNDMG6EKmViMcvmOyLbDWHG7RQ7yj05ZKZU7mxrUEk40BvlRPZkJZ910sZcVnQZtmHLMFeZDl4r6AphvloqfTgA16Kt5H9cc8xnTGDnDEVxqa5x_84VJ7xgDgQX2veEiefgmG3g7w4vWHV4_2HCp25C_9nXoOZUC30PpWVTVtDsaBQs9UZuC10xD2-xy9c_FRqxNLI6DxjyQq-b7SCFj4SrYmQCCSe1uHI-zPyYIWQD4bJ1a4iWN4_iQu0XyOrI82UuFNfZN80CrO3iQ597Bw4d5Biu7H7MOFu7gWebBfs5nkhI2JvOZk7SBfJfVPilq-817avYvnCxUBtNWLEZp0qjN33lv098_qRsJi3hhqZWInJ8Es7bJO-_XeI1yjk1KTdGaf7qgfqINPIiLxCT32VcHHSNAmoiKVQyswdKIcSeuGisWszRYt1HTB9cdAinQkRmfc47xqeKTv2CHqwoEwUKHzJw1PvheIhasSkd-AFube99PEjYK9VVIhtYnw5It3suaHnEU4LF2_V7U1RDZVYDbsCwp0sQR2J_5dKIgmYZ8hQjNczb9EjNgbLrE4odBQhpcD8ClMdEMet_fFLUzteliZ3ychY9u8iq9ECf_4Y0ralfj2AYznmTWk8NZtFMnVu1i3tYWe3CnRtbQDC8uCP8-UJ1f0OrNi_3cMKf4aJxWSQT1wVsxGoAG8LEKDp_OYUg3qMbhz1RiBvFZ_c9UQX4IDRtickk_wYZhT4nrFbyTCNO5QgXj190xZwbAQhRiO56NwCgMGRZlb3ZN04HYN6HgsyV35h54haknNu52FDyMo7qeco8XzmoNaZtjxuMTE5br0-izqxyYtcP1hyI9u9FSdO70nVLkXpda6lx7opR1p2Fus7eTRQ43RslKe8cX1tW40RjI7W4PFVs0LQYeo-Ldyc2wIH27dWPSsAIbo2T0ZwD8Twe_hr1sdtApCwDEOjpcr7h4IFMbvHnXPE6Wa5iJfGiwcSnfYXNwkLBmncxt0--MFEA_T0pR21qZVo4zzB4I3ip_1qX48wT-B702_o4Zs4dHAePakgguvJvRelpnDKwLwgZHWIBO_8Eqz_zguC-aIo1LSXVapoeUFbYh4n972px75iP2UvuQIR2fUaDtCH32hC7nN3iLYRBzA2rdkv2tIOufFI=&amp;a=ce956313-3b6b-4253-a42f-e8aee4757a2a&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rku9ZNkA&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zNuHqKhbogLoCNm_hWwcePvKJyjiscTn6R2BeM0ehMJW8tbdH78iF9dnmTADZzfaQxpqfnzW-sUsAToOEoiDeoBASMB_lprRLm0F4ywnNbBKZtuW-z7Q375o53GqbXqz5Vt4kZPwsxR6o1HlVH-GZ8FLv80HgnGcgUeggq-g7TWe99l-NKVwCJGjnVVdR9btizUU-nD86CDukbTn2UwHxRhZQfkpi72mEYzEKtoH4vJGt3hL6bau8IPhGcG7ngPQCOmFT_iAEkm8rNSgFb5MkBdGCDHdFD-GxjL7k-tt8ptQf4QuFoObQCwV6Osp-bMgUxLmBnesQIWkp0Qpb0S8arvef_wcWHusMdbWn77yPakVfm_HmmrSSBJjnNXvi8QD-DPIHZOR_Lt1tl2crOD9plR1N2K3GokLdsjI4h68MgZ4woYWFI9PFzOZ9J_pJpIPrkwSglOlOl6fSpGtQI05NB3XAVyAgiKHrRDy79V3VP5Qp5-GBSCvaRfsvdJKZx6R&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Kettler.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/24ec0100ae5a4f6d19b8b00f33c5a4580e096d3d/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GSnIPoxr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;GEjk2EskSAeEx4uQd9g19p5z1ECwkVvXg-WHKuNVAhZJq9500REpoCozLUKCQytb-DNbednirkO9IqXsyZm6nsfNxHQwV-iJuXQLLBsMXM_3L4Mguie63GRjPKJpNDYN0lCDC4DRFhlnZwUVV5bm2LRYzyBqJyAGbzjdOfUeBc1TUfzu1aD8Gx8-KCrUs5t7qiWUEtCm65GC9IW3udnQnGo2Eb00tZ_K9OXQ88L-6zPDJKziyUZdGTdRi0Hm2ELegaDZytD-ltvMAy-VwkDnPdK8zSFqn5MkjFByTb6yCxqf5UlFQz9yxudPaxUXlOXe5eu5ERMpwMcxYYlkVsuw7j2pQ9Bcpx2fCt5qOr6g4avXMV_71TqP70iih-3asPybQChJhf2tn_oUkm378H2A6DDd_E26XBKlUdWQJe5LiGPOnyDMBps2bBeFCfTMT8MP9MtSBtrFm3xwhZKDC9t_OgdL4xYuUuLLKmPftJvi0bQmZK0C1sknBP5D0H8ARA7RvyV7Jcj6LykXQR7IAZTv5jv2XOy5uaP6MaFq4aT7A38bnFB_KME0Wi3MvX3YI7__ixpl8u844ABuxJB5n3CeXgWXTC2FQo64CIhMgbSjjdhQkGec-zKa8fxTfUG3Ch4AMCHoA13LxD1sk5T_8Nb7SL8FrKm7jxM-uPFsi1RY1mMUdw-yN5GEDW2hi2nwJLDc53sSYbC4ShzROI507tV2QtoTu6wiVq_Wwgh2xLyV8VcIyRt3xlLP3ZkLirVaFTQsWdWqbAw832GiA4ROBbJwqOK8KhUFpAg-xUgY9sTEgDZGx6RASZesE-8Yow19T3FiI8hVcd4J88x43aB8F1Q_oeYF86imFeUzszIGrE5I2CQj3aZe9VCJPY_WyzCtVBkonTNDljnZ6GVnYFZO1Lwe7AgtYJG95ZJZl38rtYFyZ_ljGwBtY2Zr4JU63pA3NEilub21iS5R2yyW4jP8_gP_ylaBvKPFEw3Bb7WrKs7WybK8v9Q0zuEXL7IGOIz2brbr0Jft0qA3t9OhNPlNnDxWMsOzXmeM1aTeX0FUyHKiyjznFN88BGPzWrvghi3NbDoVOvHHK6fyCgEM0WIJXSShLdMlyZn4HYvP7I-I8M_oTuA4hFGiAolIii9JUkzz7ith6nlnJjGKv9AgpSiXVvab059LxKRaQmJlK4PvcKpMHImpiE_ezDJMD2TEXvEvXfMp1oQ0TNzksImVjTnknlAIA26K4Uj93MUyg3HLB4UTZT3S5Qc-v9c=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;DETECHA IZOBAN šedý 2kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pRhL4D3L6rmcvqqWUmdMaBu5b_WhLpk7KL0-ZPgwyP2QYQ47hSh_Nn47n8iL_CKa_BCstgeiw7mmBtXOM7t9piNvsmt2DVByDcOS8pwJ2j_L95NPwHMBLt9fowEuktngNrsGIBoFhleJrz_UyDghLIiGxCsYXsAdQ2FQWxk2looD1f5HnYV86T_PMwu9TOlEmC0G-CQuPj4oybkcPEfigKwlQbysBgtxbSCVIUX5akioTSW8jd6f3jNlZktNnft0Wc8phH9RSFLPPQzvq31217WEmVN7igjMCBzeAyYrj0JvKM-LBpXQZktb4n07y4iCe1jhtcc2my7v4qwv2lOzpsGPWJQr5p6XA0JYfUFDAUCywCzG0W1Q-gkK5JUCxMO2DK7oK03P3bD-iv2b-zUcxd0Ql3f8raQYTfQQzT4bXIfiofenYcPgGebAn9SC04mZ8zHzAAgQcEziZxtGMuys6g-V-RUwElmhXZbD3KQPQoTkmNnGigv_zkMjrHKWBWC2jffnpY56PG4JuE9owtS62QdUwSpjSgTGI2Lm-foWsG5Sq29VKb1oQxC20K61ALHSHYEQ8iA9K95QZG-iYJk20xxvOUr0iqwvnUtUMwrEHsupXmT7eSP9BTqqasz7XJ8BqhzHf9c2PNCLL_JqnOJXiIw1YxihJ3Pqw0ss715Nqa29O05Bmjy0YPdsU6OfarHY6QD-6mEZS0IJLMqfDtbUeFxKWOAoqJqol3eSOJAmd6EvRmn75F4=&quot;,&quot;minPrice&quot;:31900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:46187,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;38620d26-8f4d-46d0-a6e8-cdb591d62274&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=VyKnFS85_wcR2NS2EFxv1rSdpcljmPVPEzh33l8vEmGg9ObvOq7T124gsNZAY9rzJsv4l3Sa6EGHkhLm90UpHyhvTRN4hmwpkO1633y7G117xCUkhdy5R_3yxl5wO4ogFAhbC2KJoJKKrTMSF-lNQDhUGW5RsoT9pV23sQAVAt4l2kXxXqxOO8Cwbx8Ozv2OXJT-ZSpiXow9bPrSym1Hc07c_cny2pmmc-Ip8KNdlrc1W9B4RUeZo6kpQ0D7G-bK1ji7AXZsT9j0NFwZA15Xr3PVe_iJ3ZjuiaPSDvB1jcOESJTKT7Aalu1Gtzm9RRPau_YPI-iPPGVOaj4AiUBy2pquuB1upw5yDnj-N0-MGkus0Ql186ULEbfdWIg3XGTLsppQrTnIvOKyvCQW5WsQSkwKNqbZoQy_20lowfbJToFsupRtizhMxi-LowN9YEF1DGv07Uwyo6LD8PXNJwiRM6ncVz6eF6hz6PJFZobM25-MGGCXvQe0nPjYGH2PtUl26XspNs9dCYlVHjY2wk7nHj1fCwePdiqLro21Fl47aHVZffB8TJLxn9mjkRBnBCWkMyMsBMspEQ092y8OlUpyexJurzhPW3haiBt-G1Vezkm_fXtLz2DeQ7HpR4jkDLcxgJIqQi03WJjlCbJeVntsCtnjNwBENpJfJsunQQgY2BJdOESZu8gFGKoZfYQxMUQZorhU1qKsmaEoyu19wArhY6S1b1BdTjmq5iST6l4kjhkY31tV6AlfscVzVg6Twuvw_REuGjjueybgFXwWRoeWwYFS9UiiGHOQH0y5NWb0RRMih7aHc3PI3hoiTqlUUmMaUhGXqevQSQREtfoCHs9FVozjguLzqRB2CxjOz11Mtt3hbYeHeKk7iGhVnCtfD6zkhXrZ5AXnRk3ng1NJDewIqnajOfwd0qyGm3z0mwWrW7c-nwJ5s6Fo-c6XK7lLagBYy_LDiUSEpdXz4cOhRNX78M55wFJ-pcQ36KdTauSPj1m4tTMKohBrE8N36XZ90sRitQdt2-9uEbQiFY3C2L-tATPR3bnaRwTFLYmfBoP6sryOL5MIxRD8vIJ5RB26XAbpLQaTb8_KGZtDXzn8SRtD_36GTgl4os9tQH6A9i2EZOsI0957aW7iX9QLh1xFu__5bzEkMya_K_0xg-S2IX1_Uk4olkmd7ygchpRReTEyvq1x-BrCZIQOOrUCVPOAMH-UiBqNXYwhtEkeE-9HmbMWWYo5aBrjpho=&amp;a=38620d26-8f4d-46d0-a6e8-cdb591d62274&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nZNFjuuf&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;10s5Lp5R4-edgodE0pYQwe6FajFR1MZPWlxrqdlZqg4f2tn_qhql_0nfMG31_aqwuu_-EHxkIFGNDWwnLdCP1EZsy7qSLW4A_lkR95xPX1U7HfUxZLvl5ut5YuPcZIRNJfoHgW3V_x_05dABdk2RPAqLedxACrjN4TSHiZ48Dw21hgFL9vgJfU8NmD4Lfi_gQ_bncwvSUwVtl6GPqtjcLbggW7o9Gl1hT-0PRH5pXHgbyBdk14G3AIfez9QqXEnlsJMXP-X89B7KLHeR4GMRjsDHlblLwswJiByO7Jf9u2nnlm79PJdhP-p3_bVOB-VNHTisEskVZTblHatheiY4x8XHuMacJbZKzA6NlYA_Q6DR_B0rXlAgVO9m_DMqkugmmp-yKFnJVq-cp8Fit8f2QNY1kbPtay1p03SkMCG3j1Bo45h8biONl0_RXrcX63991prEEhXMPaLJ8jD7yOOCZO_yPflCQwaPFm23zavBnSIUKfkaE64H1maK6yWaX5mB&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Barvyprofesional.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MggwigJj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44900008d749ea54f6657b0396c204d3148da60&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fL1XrPr_X333f4oJITZkaQSbCyrZ5GAdQaqe2z8ZjgGJKR4bOOZw8pE5adOXoifik55uuCAbjIZabKiCii8WMHc0uEzzc00fw5OQiZ5JQxl_LHbF5g7YEVT-jb8V67GdWjG6S6JuB_V91htGudxbzAo1SQuXeuXfgmqdE2irQh_7i2mnRYMru12cSWUPgE7UQjxnLorevDD6MBMCR9YKfLhOeM8Qkgqxjw9kdHS7rg_dZjZJRHEX-kRWgT9Y8HGgdNZ9k_as59vXNqSQTo-wOF2yZNvUlxEQhZXSvEpEPPLJYfJhOBiaURUdk3JAOUw8qUQUb9V02nptfZNzdatBRLdFRDEGqTWT9wuFFF0y4TqpJ_lIfIn5dC1vEevY_UD5uNfmvb_DyQ_iAUnT2DsElYnNOlvJlY5mVavtEfy0eQwjkmsFJNa0zlSPyNlKzSoAA-eoUUKuSShMw-hkLjlT_A7feRUj5iHXUD9ROIMj8IFfSdM1mAwIHRY1De7DSET7awx6XFcs5brBZQRFKBolg7rQsY-Spt1swbhUJB7wm22ySlRByhHuFEkh_tGSl26L2YqBcvfR8qHbrcSRQ6_sKy4OJ_KpNHx8UW38e7I1xoPyHkF2oryRSN_TJiZhrdIu8-JcI0Mrom8DER7sl_1k-bj_UBqxFf9ItUfoShqdEPTouGQj1VwudYGcTpcZ4fAHArgkGPCHp8dbmiQTz0OtA-stnWdCEYZ2D361vgI7Sms9LuD1BE36kUlO1VH_b2M5T2x0Ew5YTiJW6sjIO4j-bWg9K-X1cGsc1lFN5UfwrskiO1oBKwM5O-Ju4bvok8KR-X96hAboFO6wt9lm3_61D0YEwt5TAkUH9HgSgT3PnPUWX9ZqMQZsezCuGfb8UJvecUhbGEVyzOhq4NQNK6aePIPtweSy1NQWtmFx9_6ODoUxmeaEnXmzzNy_K-DqMFL-LnKKH8--Ap5LB_6jqolpzHEryYeoE7MeLq93zfGtPGJ25OsQBTSXRfuIwwJ78av-P7GpYPQKDsolCGQ9hxDiN9YJqNcOVFUfuILMfKrQmthmykj8ZQLTU0UutM61m1bBsdGCnwipfTafjzfZ8a82p_oA5UTKn_Rw5BBaY5A1iT6-_VRIm6w7dGLMbyCmX1wqBxzlG9VSM_XmF89FX69DSVWictRKeMYf3zMHY7kwXg-3tUJGJcHM9EPVCxRdhn9b49WplflkVQKtmoz6hvZP2PR7Ct-fzqF9TuWg5rYRN4QhxZSjgzRHzw8gB4764jAXY-70H6OGhpixIt1Yzk0dHAeHuvoagazbV1ql9ZGDP8Ri_-sTXaE7sv8q7aJcFUW1jj97qA_wgQDbdWHC3DzBPvo4SfZ95iXwKZg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;FATRA LINO DOMO 3100-41 - Podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;e44900008d749ea54f6657b0396c204d3148da60&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bkGYekeRTVGYsDw0GvkeA5Iy1-x4L61wiid4uPePco5G1RyE8m1qndXBsAzfUr_eIvdUsLLiAcslrtXyNLAX8PG7QXiAaPO8hEpFWs4FLqs_vojQ3V30-CU7mqHaNXan-k3068LalwAh6YIPpK5B8c_o2NgrNdqLxTDIri4YGgAEaxRDWyxwLCjbzEbAAkslvAnwNCHCzvypk1qGZfDh1JZ19n6gNOd_1-XaaZXLbGJ2T_Fg8i_EM_jgMKNl9lmPZgt6M_51BN_ol9fMveWO07XqT1u9PQGsUkAeDAGfKrnM5-AT3ICpyUcdrruxJ30i5KIC702oQhc7N1FKmtHTEOfQNJ2ZUAe_jFdPNP37ini9lM9-FlCrkuLow8nlwCGoiRQ-F9UhXFr3o3KWU9Uz29dkf3vtkK8LD_lU464auDsTuftzkj3WgVzHgIpCkguHYl8v3k2RIfkni8GyNNQiU39iaVzHUS8Af5NyOdFj-7Oa7dqOXxsSZhzv3EGNaPUSYMHm4kME1ug_eALiY_g7EqdxNEH1Owwv1M66eHQKWd_qNmXWbSSH85S8BEhAxJCaIW4u5Cu78mGrwyOOFt_lFZeUqQj8g36zVnohYiShnYv_Gsqs-ObVop8rwCH4GLFZ_pWKil6hbD5K7eGRdtAWBkS7Y5nJ75JFXTbUMj0SAZK5LvYyJUpqmDQiF9I7o4ilBXOMR_RBqDmsMaxy8O4rl5xcn4rwI_0YdkRLUfd3FgRn7rBPbkb7iHZCWb1aYIA1iU6301pj8wxOvVegfbNGGsC6P6s_xfr4emPRx8pudw==&quot;,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1331152547972568465&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19018,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;69e2922f-5aaf-4fd9-b153-1f221bcb8dee&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=IQi50l3VMgiyEv_QGqKZXDRaOuo4LMPAmVzwZCvRHi5a4Mdcs2cIJHQRA6ffy_0_IEul0MvcrCXNvDYnWzCMmTr-Dqw9nnVR5iziJKyk9SlxmSkHZN7IIdSDZLrVFK0yI8Km15CRHDeQWHcGMFYel-i_aCki0gg_SJ8oOusZy2tNg-MG4dIcGXsXHKw3jzYOwBrHlhxhcLWBD4LCPEOPKBdNAQ31ZNsOJ-MO4lLfgQpg9L_eLZvvUUxS-d-3ZE6SXmeWigqR1YgbGWpUHpQ9-II13ValfSM6EpJ1vYd9ALVOfa99sIv9TJkwkiBKXnlIwMhFZP3XZPaVIhyIFLlny0xlAhESiU9-NconmUnY2J5orpU9-ctBE1ZG07Zx2XPPOAnXDyEed2dBFCqtjjsuzw_HNiwlBoArQcFnyTiosNTRTRQbgLvvu5xAJut_lNHMd7cff2TolPGbi86bGGAl07I4j3uT_f60QJAL26SZM2veXZuhSDadjqySER8vkx6RwmPZjRW3851SdKYsCCfwvCOSIR3foGPx9ZTQcgHcX5Iv25FpGYrtKaC4P2-ZvKbNM2IXqLVGtBx83MyQXBJ-4UuhOl7pLn_pTTNcaGgqkcWULwh4rEsHzQIU3KpkfZAoZ6bOzXuKNeR23KC5oPYgb3ZO0CtP0fqfQ13cImgpBVMpb3fVBx4IZF4W9t2WeZojzXJz5F3Fboptz7vEXGQqYLcaqVkASeYQomhiGADMH8zL7P5Ev3MXueHGEAhBQXMusDck0j1I3ssXOun593HggfetD9Mqz04xeGMylCnl5pFZ5AwbbjX_pMyZEjfQVbMNW5ESaeIv315fnInc0TYIXdnGLSVZCvhI3XBii1rtLQk1v5yYMlRxr0czGvNnJ1nqI8zyXpMQlsxfvtQlUJkJCeIfUOP5xiI8GhXaKybMk3AyHBj8JxtwGiLywkZAKvTmtgWz1jysVG9GfHdfCcWZuYu6GaptY-CCHWqgOjYUN3rf55iORUiNJt3Eo3cP4CQkZ1AikumFENcRbxMOKCTmDGF9RNqLZekbKCiqkaqkdWAQy5NVe9IXzRRriFro6iOU1dk8hnm6w0g4WoLirwlnTjboRp2GDrlc-OUmC150Ns1OaxJMxAiGO64OYREd74vmzAoJGaNzM-88hEU7WokRY7ZERl70oOiRP16QIAEOgHzqXCMZQ1L_Zdm4F4eDgWblhHrjbnMX4HyBczJa-PTzpRmhzhNvVP6MdOjkcJgAokYb18EHsj2wDrJHUojWkPA_EG80GD0TRFpgJDOOXNd4h21vL_QaOG6yHJPp5Funm-8-lnWsaVi6Md_NU1M5tH72B19Sw7_T2ml13e4=&amp;a=69e2922f-5aaf-4fd9-b153-1f221bcb8dee&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gERE3pcj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HKdZPWWlTnhRXb9Mi4LPAHnDUR2u3AlfAp6F71ZFdSRPlJD1OMOzWRhM5Mhpp-XXBfA8sX7GNfJOtHRo3F56KTNeLR4aiJyDp11HjuXK9yo1carh0SNMsccKtHTahIcJRtqSjMeugtZSCUivHYFrsPQKiXYTWSB-Jr15Xl-WOueUBa_Q6gvnzvo50ZADXPMBhQqvS81Fn2HVGXVRQ8l1K9ehcoew8soKH1Vh42xf1-aW5-Xbl9uZ2aKz7hqXrRIAswKzKJxHe1-M7iHgoCs1EQdKVTxMs4UoXMOisucwThr64q1JEMZ1YqOTrLEcER3dywurvXSCXoFmxgMkE_ks9n4NyxSVaPPdlXES0DwB2PKm33kx94xoC7CsfBX_Nl-B72CvDXCuTIXyx9qBwLln1YBPkFi4dxV-baKJk1UTA6v7daqCoolXzstSeimYNq2KSU8qCfuINqnrVVv6L8WC3VfnY24h616VU-zYBW1BM2uEpozFUZ6CIA4e_5HgCSPS&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/e44900008d749ea54f6657b0396c204d3148da60/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9mQocm7e&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44900001aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;click&quot;:&quot;k7MOrvKbfczH_35IBT0puKmJ-2Qa2NY4jOFLV1mF4oveP-Pw6xNsjVBm1ad0ByckI_TpM-t1fnOBqqnaBhD8kEjNd9AneIWqOy1J-WEXN6OpKDdo9xvlXANh66Sf_BXXV6dC3QVGVv5f3MzN5WsHhu3U1WDRIdCxoPM0TZh3VEtrFwS1NLzZnpih0VP5O-rwgx3HclBvmqAygj1Ojftpyz0ORsTATdkpAyKHE5itM3XmVlrdtNViIRYPXXv031sgdIGra6mr06CGjWExo5AD8ej5Sa48pSK7UEloHkpO59b1rLpkoZynqjz3hPMUUsNSz--3_9ZxNtqRnbvn7TOCTVwqPNtaJO4euUpLspHcYD77uico7yhfrlJggMzLHz6tQA0PBI-rTFn0pZ9XuBIPnwOFoSsE3SG03X4mQ99tC7zl_mXlncwqGL4JaN0SZb2Sd9nePdgHX8IY_XDkxApeExiBZ-cSAAp6i8Sb98Fk0VxiwqLD5kqgQwhhJ5ePkOIrugyAQsV1gGG0JE3HxhkAFCK7QOZOmqlJEv9tHGYajMEDTQDgfkWhcAqAOgusu948VZK-kbVX_Q1VbHvOkysD_xzCXOuMX78o0Wkyh1hee14Dhi1gfrkVDyuPhi9WB_gchjfMUjJL4-E6VZ4ioVBpO0XWPp9l6sgQl_cSzhdeHzcsMljj0WD7G-wMp_706Vu6YvqgHq4QJW4thNiOIvYFeULevjcyihsUiHE1SMejqz63HRY6pZ-Po4Whl3JSRf6Ps484QzAoAQjBUxitd3mMfX5L5BRs6Mv5Gj3wuUULiImr2IpJAZLjeC9R2_uVT8arKyKipZkVMG1Xq86byRRvmqE2LzNeQDa5dpF7TCYEcRyBfnySRDHNeR1X6RAxVqUuSbYedF3h_WSYHVJcNLmB7hiilv1qXwr3c2GaKlK-J2dP9t_0ExTJkmojsC6cykrqDKLqShRcO-DNS5zKYgCZ-ziRiXRJovcFNOGW7Ge2k3WE93iRHwtUOwAY793jfrzXn2eosw9dso6x_Zy2kYCBLW_cEfEu86eaEZ_YBJIDIJmVEOIh45janoBv3QXsbw0Aee67q2LayvrBtu79H1zdNQBJKhFuzdfyf7AXmzpxDu367TssKnDzPjTSPOXleehbnIR3YwGCUa9W80Wg2hMtW_KYyUtiSn9-s2T8s-5d4Vs1p0cKQe16XyceDaO1k1_BSbsOzJn6836BTTUXCE3D0Vi0QRYeyOVwC5XmuWFkelqJtQSQbHdzj9Ce_3ng2o8GNyDw-O-JKv1ULtzNG220HzBQrOBMqMzkX2F8WJb3Q2t-ECKKcbHazoaf89dBRIkvUZ4lBGrLu213vFNLI1f74Qj0j8E=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GERFLOR TEXLINE PARIS BLOND 2086 - Podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;e44900001aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2x3JKtUQAWoVs2_bRGxHaa9KoyOTeKus3vkE0olMTLHmDWVYaVi68rHGtqTaWAE1sfGJZytYTzgnYBp8kLyc2qFy2gNxWSuXERNKwSpcZMg2OL_441UlVVA3nEfqL83-917w8hEvaVEsiZz6-v5lQn9AxHjFAHX-Ot2oCQDI51PwMsFMypFUlEfidh0-IamTu6vyJYgh1Wbs1NPGdzVu2-ZLWP39Q-ScCoYsBBqx9_wAWZqa8WivNzdfIlEOOKQPqzpFBIR_ESu9uoqOnoJCirFSaLU-eV-3d8Je2F6BXdg8XWTUHRKkreWHrHQPbsvQYOjwFRcsbA1RcWCMSqqW4LqPn9DTDdJt-aQ4BiYbk3qY4O--Hksul9gT8iMGhRLAH0keaIkQ1zDL6vJ8qWC8F39vUHsf25011lrFW2Xo4ttJ_iG9O_k0vr0NUMsrBfF823AIYAdzvzoyiG1fok8v2mc63Xj70oDemimZ5WfuDK-0qMKsfImhIImykCX-lA4u5ACeGcnyvPukgiB8gXUFcGKcNwleCZEWceWWnVKHCFffFgWN0dXUzTqcZy8qGgK6Wz0me-CXoMGpSX78fm7BM0pxD09BX9YOK_iwQW53xdvdSKOzPr5-h_0d1qHizBcAmWkEeVfxJdq9gsNPXrRILkRtc8UdqJoQp0zbj6avzFcmIvtl7lTop6SK1rBAhOW9gSmgMFD7wgBeFqvvUgf6cRsDRT8G7d15NSxLqDUucaEEsLLXR_A05-3E0OgbV8Q_jvgn4covk1sqz9rGNqx8wB3XOS83UQWjC3YYAQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:44800,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1331112651703305673&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19018,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;a70789b0-b55e-4179-b9c9-b3ce21b42500&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=l4DGt2B0Y4irB8F5Hu9QT0SOk2Uh0gWjHSb1ekoNVboY5t6QcY8Fjn5JKT7wNlV6SoDgZy2rDejuaUe0W9W0aBgklAf4hyYrdtVhVkZfh52ybW8UE6G6sRTuYb3hykYPv_UBGNF-htm4QdwuxgHxLdZ8KlGnX_5EFBu-VYfhWHjecO679W0QxFSScoG_28eseHnNBSYoEyOcPaWxofuUvC08zgFaerd2BY-XmvC4-0esvjR24t1clqlRAHWiB9aBs0r15o7oo5PiPjfBfWGuXck_xGgjT3-7Mi19pqTYTqpLUMh9ncKPMyWbLBHRCxix0eenitisdGX8rCzasu6x4sqdydGligDy2m-U_oKWJFlswpBXddEoPyJi0me6FEcN7ckfAct9v9gCoFGI967ojqMdow3oM9-bC6ujK_x-9_zvYLffGg6Kr_IubGbKT44QiQOgpRPXZDcsS1fZAHDczSrs34sIMUynNhEXy2h5w2gFXAYxrOdggkFWKp8C0APl3hobT3uIbM5U2-4szZce2Hupoa-CJMnDqjA0o3CaJfo20hB-ovBQghgiQkf7qXnPiJIvtFPZ7A7wEVZR_-GmwDjKpZg0e4T0jgBL7tQVcs5dR60zAbgwnMhmN1gHB4FKsUL3rj1VNgAP4GvrmWW020kZutzJVn8ifv0sWBjXji6ObEFGsvbuknE7o93MRekHsh9nsP4M2KR1DFQwL70uchSNWn6OY1RfkWsTwsjo7iQv7wjXuruGoxyKRwS7nTWmx2cTMTGu44MWH_1azmNPnwbQeHvEv1hIoktXpH74ilQXh3KZlMbpfTHwQDTQHA0ZL0RIm0f9rq0oh5kZCwm6n8GraNJGbtx7If5kqLawVZyAzmeFWITPReRPnCSGuttZ6_BNr0WEUtSvbkyGxhs-o-zaiwSN0UfYigIUF6vtMY_s4NDXXfj_Krgp0uXTGazX44-XJ2mfxXAGX8OTJnRNpeOvBqsbjDrJVkWgaW2WHai9moPwJk1xQWu4a88UUzLIwvd7xTi9y4hxYklgAUNamk3X-78eAdCx1BfU52WCnUBwfDL-oc0sD9n-ZJwRWwf9ID7gk827TdKW1iglrr6vGETzk3U_8L73hrQTTpBbmRYirQpXsO9b16nAwDhLv-i2qOd63N_O7wT73JgMEFPLkay2FfUcRTls0wrRCkNJW0Kr8uTYgb8BlZQRwh-2q2dB3NbupYZF9PC3yiHW9VRN0sFLZmwC3NIe80jXhfLwKOt1x-w0CwptKePf-iSXaJspSNqMdHxE8gTAaBtuLpjzcA563BeVvSj6oUzGmB5l7MFL8uuMqlJvhU2U-9_qLJGHovw6zdI=&amp;a=a70789b0-b55e-4179-b9c9-b3ce21b42500&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2DUrvPXU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;JN6_YcNs2WPFJHRMr1V8H_bZOdDlphMVBs3Lt2Xw4aC4AflczqvIJQbRiVuSAdC6AKmNTdiT8FThWxmoaI_gQIKarkx4DvpnXhomS1WBi2_CDGLHFpmmr2fPWqzW5UlJ1sAOgcKh1DmXwKJ7Sy6sy1ZzvwXC9UM7e7JxE5xS_4nounwXbRuS2s4rlAaG1NqvwVia8PHZfbPsi6oQTii0WQ0ApT8yQVeVqi4eZeygub1xSltaZLXbLa47zCd7aUhvvuMDBRYHH37CSUHdbofpX0IywoaQTStAubiMVLMgWKQx3zFcDgWWYejvqLIhw1Tj3pl1oI8bHUNcroJ6Di0aeb7-TkC8LYo7DPncca2GehShLUcKUAWOlNwhxifu5VJz43fXEUoFfqS0I4O-c9P-0sphHN_TrPWgFBkM1VNFKzyTs8Tvxk-5trMNykxPVjizt4E4qxmBHg9GRo4DSdfs9nvE5STqLS1Ww9KDpHN-6mchgczut_9Yv_Mzns5BQ0q8&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/e44900001aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;S6uremvc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200a67f096809415ca1c9f112d96d27689b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Ev7JiisXeok-5KP8_jg-2mpJiNLjrMwMIf4620eDiKhLnJNaUdWI7RFD3AF2mTt2TLqmiiSXaj8BbPTBprzuXnO6DJ4miV3gnqj-KrKytlsl5HBzCvvXZDX0AzH66ZgVoXn1pUPqhtd7P9sueQT-oKYiD0H8dHFQ2_TLRWDo6Uezswb64424DyN8BZYKlL3Pr4cK1Wh7_ciqRzYmWag5zlgKb2uNDpRMahnw7kBH6aWOimrE2JdM6JDz4CbCMUw6d5axUA_X0C9vkguqVoCjCmrp751nOkQcvEibFXmHGHYXh5-UvS1C9uuvT-grP5MPPpj65fbfwJhwAk0t0oQqB5HAv9qUzCR3eWjUpS3xEqEhzW671YxZws4dPX3_7bNDqZgHDB2gKX7DChnVAk3wN20B8abSIRuCYC8L5no0gK9HA3ACibyWQsAM-Bi6XX9nFzFTCK5rfiqEuunxzcHe7dopJwbWLp0bTtK2B64qubHkcKJ2IdeVIbf0Kyh_a9hCXY3ZRc71hCIsXHOtTRZ8ACZ9ljN_Hs4H88M0PiONPyziRHMzvUSzehDHMV9RVDyE4l3IJNd5Nhpyxd8PNp0YyTc4Pqygz0KhGo-CR9sPG_hjzQvqYHpofDSnCqFrWoJ1DNcFEp5N-SzMUXMi0sBmtWFTTLkbQq2fwziQWixKdGO4f1oO7I4q_OQjqZGpw8j6ksvikut6hOiHTnpjm-94Cg2pyOFvX56fB72a4rsn_vZp8GOVSTRsgjN_r5uxE3UC-yIWBaIcq__wLnqoF1acHmqD8QOEEDpS2RUwySIcBegdfbRXzc0cKWpVtWaXmEqP3hreR9DoPRnEEwdVjLCvnhnxNUA5WhonKvmfe74dceau0g1FR_d2X9ZyBC810un4f5XM0z9bEchKZj-J8SYMfl6uaILRj_SeEMra-CX1ozC5j9fOwiCKdnNJHURmAth_zihWuV8wHN7CUOmtb-1C8rNflMzC2hcex1iZT7BFPEGGuCPvUNa-mvqu-tr-Eho1OWgL3MV-jVxhs6ZS41WPEADShckpfqn7sfeLr3CnmmkCN9Y-INZ-VbOiEA8ns2sT0K6HfGSuACkckga44C6qqAMKgiKpKqHIB9UFFbRttR0kj4UlB8k6IaUSMafEUXMoTupPn17j8edyClHNoj0wjhrQPPbbL6MLduSllnPuo2UDGu9e5OXz53lgOovgCvSqgqKl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zarážka okopová 4,00 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200a67f096809415ca1c9f112d96d27689b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;0YbdtTRjKcvUh62hSOuyAkEZniVB0ufbLo-DUaiZ908h7z5ONf9ie-BdXY8AaPTRv0-j4Ay2Y-_4UivSMHTR9M6D_OhR4dw_8-uGoYmSm9PyxB1-IC2xUDEQoPMH8HlTjAnlyXkqUuLFyvuueEdGHb29x9hnNysXUbGx6y5IpxtCJfaL3QpTwXvrxuvQGcix_tuoCpleD-uj1RRKmf4MI0pMG3goMWSGdyVNZHPTW0Dw3amdm3GskwL6miG0-vu5lObVLBCQdzmoODXm-4nrWznkVeBE9brbK2BZWXUhnaCC0iosVAkAdNAvqS0JpfLA-JkURk_E6LC6zG79mLW9fus8gCxCVaINhICtHfzyiQK-uChxm3_q-MR6uY2O3BElU-1N2Ozu2P1e4Ff9Ze6GvRqHff639n-z6kuThZ4wmlMLoIoJy6Ngy6sGjpS_gZ_mWJc4SOwe-Xa5tDZ3kfKvetmo6KVFgkvmM0kHqq4o71BSBhzTAM1Ir5HYCJsNo3oguk70HbGdojEwoifJr3UnRkMKO-Keuu6mKCeUAWMzzVn_xKEjJ-epCF7QYI5lMVGpz1HlB6B37Nv_M56dcZ8BIsPcPUQ6prqrevGPXVMg3tJrudIdLGpp8FbLsXAnr2Y0lkPqoR2y16H_OzRSMSQSOoqQlJGTI_-_P6NlfjLLSOgTlt_9qUZYEV6sIlrsvS_yVasOJ-SW6i7M99MRC07VUo1xQztZp_ZpcnIRrSu8bi1gLQVMEu-aY9OsVXw=&quot;,&quot;minPrice&quot;:68200,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084007658573313277&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;1f88301f-6321-4400-8105-4e9538a42ca2&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=KBBBzU0i1NxyuFHzo9fJm5A9PTS9oIcX-TJZ2Ako_aSkYDG137TAGuv0o2Z-GmjPcIu-8eZgdjPK1Kg9fzJ0dpmzseGJ8L_EaGflEDRQqH14RNxmpjNpxU0McjT7g-uvHzkkB6T4Uu5jPO4OPbRYCq-vc9F1xoMvi-foR-4Pn2F_2uXv8ZIMqk1d8kklWR1TRXFIkKrTLeripf6UXdzgfCkqJoG1p7H-oF013fOGo_Mjo2j1_-MayexFkPSSA3_3LIZxqidS74I5A41BMX3BczlAuOQ7RlxLEMmvV-Bn17GM7f4zvXjfbSME3RRBGytS3glNBwj-TyVcHhiIx7KI2yA95J_TtzMHDie4AOsOwWZrGvgveXFi94tyrBvIOwyEx5fNEHV5lHtxHP4CNYw-bJVzhvFZ05Jpke2TqpPy3lUh-UQ0M9m4VeuBZWQszsPwgBxRtuz_u15bf5soJCBAPSt2gqPvaXekYrVkVcm_ok0Op5zg-a-S-8bA0GKa3CTDPMbxnyqeXNtNErIomA7fLnY-YGcE7a2DwcgkOSvKdy-mtgu9xuDkimxAoWhV8WStnvIElxN-vTk85wh5clwghIBaM6hNx5zPvqm6WZgWIdZVEHmqG-v44WJTg3lQBfDmoWH6YRFmGQ2YqiFgXVbdX-ve682uVuL9bfG9izQjt4yRg7RR7ic0mdpmS2pcnzcq8Vr2hrnoY_4iVOoBC5yPvCN4WeRI6FpgvP_-j9CEXoxTvJ90iIKdZ0hUGrOWZTjwFxUqJ3DyBy0oYrHA-rHYpzpoRpObd6zgx03AsIrGT3eUZif6aIJutqV4AwhowMCtWOlNDiL4ZQM5efknd_0ItYdlKU-SRDjoU1FYJL4MmozzjNzgJsA1UkHcuGd5PZHSd-_wjbObB06PPEfHRzTOyAhhs-Gm7DxrmXhTDnCU6xWJIuaE19pvwejOS6BWlT5dX3Fq_-I89zVcEQoLLMkR2h9rOigCVg-vgtvrZA8KpbLBbnjS1wMZYFwdT4Eu64fsEXUaDWJOY5yEKbTsSa6ooHYEUA138kkXD0S9uxmO7rTD6NB0pfZX3k45ycF6YBvwcJCNjbetNzHefv25C94oFLmSAC1fV3Yi0zo1dG7KJuQe2BKi-3GEp3BULzfsIHwq_icQ7eklr9mkkH38jT_qBKwsmpy6vNk5Yp6WmEG-NKRd_Jls&amp;a=1f88301f-6321-4400-8105-4e9538a42ca2&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwhEFvNc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HKdZPWWlTnhRXb9Mi4LPABW2MtnjfJfM9B_4z6y3Ej6x6oUokoAt7lbiTnz81jmoKXiwT2mQVHiilP6ZCpRU8vQKIX9Tij6c-tDHGo6_mv2M3o-76BnwVz630hPLiD5qfsHHzyy4V05d_FGwK-gDyYX7YxwCTrXSth7dZ6KlvfmvfxZUtN1nWquk1ACF_6oJ1aVOy99qZT9SYzQSd-4r5_2GhcP6ba1oNyBsAkj6dgizbFFLmA1X1dP6gESjc9ibh7zkoOFQ_ddC38QRlA8OBN1TWhX3KINq12fSSbmvOG1aNG_mFSIUg2IGkKfhIr75ZTwLS10zNgk9UdX4_lIkeyYL14fNRJtCvq-1QPzvC_gU9CSa1MJpFhlz32VexsZKtBPKXF6pH23qeoaDFxz2glapSoRhReqE8prIEnrmuYxat3CNETpwCpizgQYFlLvahziZBfrNBtyWdPVVAobtC_Kc3RgYvsOz-b1qKi4DJ5GefGoBI7_-VhiSU_NufSc6&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200a67f096809415ca1c9f112d96d27689b/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;72wmCX3d&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f02009978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;HAWwVnDzdC44005ExjuFAwqnOJj6D8e9dakbw6BwVZ6PgDHrELCPvZ1nejYqmds6gnZdoa1tGMUJRvYAGd3askROmDbGt7NOBRqpA6DjUX74OC8hd91QI15Lw57xkWlR1wyEPe327LRYVrUwlQxsDLx8fwCysImdrv62sp_z9tbEUJlYe4DxFOOftdzxqhpw6pfQ6HkN-_-8MYhgwsZ3eFf9aJ9pPeP1L2GEkk2c_ERnX_-e7Wz6Tdra4-rESZPL0YNfV9JT2_oDmXSAB821gju93SNpS7iuSsjZVYfBNonmI2qn8jQyEdaA75kvyH1sA4pixAxX6Rx5oPuRInOabR3WDm7SepRKgZdJOTcEl2mi7s1u86xb4H0LrbW_YwK5anAcKmU_gvchNSCX_-ZPecZfZnlQ0xQZ54F1dHeHaMWmZszngeNaqY2arbxVCXUdYVbb7QK-vUsGth1kNsUwOwVMQeuSFTitnclry_AswbmVmjsQYQtp6OszU1dRw71ypXLA0gy9gZXt95rkXDOhjgfn81hhhrZABApGDyQhYyy4poP4AKp1DVENRxTWRAKti-R8ayhTpJYkqg-5Ces36AKXp00TsyG2VcjzU_QYmakL6214bNFi7XJzqH9Q0XmZYWOqe1vBogc0u0pStQJuhbJ-qVt5EvtrD74hn2GhBzejo2uSOv-dfPkvE4PmlBQX0Gg9cPy92WqZDJSarAHYq-XdnT4Riq8lavtbzWphmieFFPEsJVKWphFPKBtO85cqWlMo0-lUMp-WQisxCz_4AY5ocgdTSpGtz-63slHMSNjgGK46jh2DaVf9kZ6meQYfbHIRd_mruXuZdb4_hrKar8TC3XQhM6aSao8z_8E13pgSfNJJqQfKsdPpZnxxG_DarIYhu0pDt96LeFxy76vs0w8LUXQSq3-iKCOXm23tGVIKWU0zfSRtmWi9PgBaN6RVWJPY87l6pfCZV8VBLNy1N-5sLilU5feIh01qsQQt7gvxzReGPaB2C0lsb-6jANAq-CC0CCcMwnkG7qbl-3koj65DtXPEjc8QEiHzbbvfY-ojRY5KBz-z32QW7d1uYSLKUU612v7OTErkl9DdDPm4AJo3-9tgdaCqE-DeLgbT6nrp1yLrR3SJA2DMvbFB7p4n2pJyagRjCdAAl2lQLjXw-UMkaMou8sNTslrTdhHc1BKc9MHiZYHeF0qDBvi5Ev1fDaK7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zarážka okopová 1,57 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f02009978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;VSUYbb5QURBdl73HfW5DhIcrN85unZRf4ihCXM5a3Vq-t5275kRY9Vncl78JfbXj_NIxSt6-lzBG7xzUHHqGGXov0BNTNH2-IWpK-zfzDENwl6YoaZEIODHCko7vbsXWYp-XK3JiLpZDCiXO8UCB6r0RU8KSHQYgf2Ll29n7f_eix8mUAmrlivKt18-Acg1rjC-Vwn028UyGRgo5N3gvMO_PJb5mHEACDPoFQ6VazysDKoWQsiCN_M6eHNDAYHWPjZgh9UUlIxD_As-MjbfzAEXee-nF635904Y43-yn9F1r9KIubdzll7v3-wEuj-cihwGJyZVAqT8MdnxdbwRf6oyN8LcWnCVyBHKdnPiQV9IxC0LlboAqbyAHGLlte3cI9-y8BYr_5UY_n5Jw_HK8pab5W_7spbl4effW5FJg4ge0BHCHRJiCY7MJz5ffMNH1WLZ-l7JwHbuBjVz3Q-RLbO7OO36uj_JgNTJogNuDLu2gtqXDU9a-rQx5PmfyCx2TpFkTq4OCTo3DJXhpfzttUI9C9Qe-x6pdha2xqcHqmW6-u-t0Sjf3oBVWOPiYRT9VWRoyiGoKdSeQtNMYd2CxXs0FumZAiL_IL92PwIAMZnbszFReNCGfdr23aL6Dpt8Rd23oLkJpFXbYpKojpoVP6MPcbnFc38QKfSpiGAbVfCa50w_NxG_iuK-fgF0HdcMZdN-Dda64NrMfDJKsZILGpkOtX4hpuOWc4hywWZjOO3ZzQ2aH-Wc0mMFtTzg=&quot;,&quot;minPrice&quot;:30900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084018778079250824&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;d2dfc131-8220-4aaf-baac-7c5856f8c08d&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=1olHmYdi3giHkx6LLdta3amBx3F8UkScJ0fEhBXvtjna5cMOjYgBFcjCKJG7e97VsrkdCJT_hLniTiXiq8C3KZpjm2Tw0xcQP0trHd7zCKzNoLye_iP29OMHSR87zQ6VUXUN4sT1b1lsrOv4UgIlwkPRmcLDuTZGAL4bEd9XsRKkW4suaeMeGgrwrW360jZyuDPuFjeXC_ufrI_i8RzG1sUlJCbiQPhiIZugMshyeCRrPQtz-Fui4ILWYZNNuEDlEgIbNnz7U9nH9aGmlWpjUrwQYKS4Sx0xHmDHKBhYSb_sWP4MEr-cJWl9C_2QfepXA2IKEwfTmhqnXx04D6U9T3NXzdGiggS21fTQt8dSszWBdvOOWrJbC3I8K8W9L3UxCTo7kREsgqQZjwpfV30kM8zkeR_cygD_NgTqbJDLEDS6kJII8ABFRzZHPCl9kP3eF7EZexwHSTF8u9-hLg0DCqJKl9nBiOI8ZJj2pFy9EK14iwpUsqS3yG2ri-WirGd8eW6PQYaQJanR4pvlb2CuJlSyiimeAIGC2HTl_OAYDtxltvQO3Phypgzysq_BkDUh3qNMc8XKNzUtuQEvFPky00QPyEHt536sHxD8y0WEkea8LUAC7eISS611eb7tcOrVujBW6doBezlj93cCioQGoBYjM9QC-XOJGLKMn1PoU4d5XZ5sIWruQSORg3VJXAeKP0wFhZxWVcFE3-xW-NhMEsi9sNenpzzvAcCeXxUqbeqLxAEtIyNwCYtYO07q1gY2U_FADrZLl_HMaMbLWEdJtyUOKxX0M3mekEcis2SIA3b3TYSNf1z3rsQj6VF8Et3L6JXyVG9FtP0tX9QppVnmJEXLDd4D8Z5Gm8imEbyGdw4dticx_FqMTUEeO_YttcYwkfhVVZjlNnIE-eIO5AOh1cKM2lD4pYcsovMCXoxDWkFRMtNIlrKOAYv7R2e5c6u_n5J4WQQYPwUfofmo5ymPtGqU0dTrcvkjup9dOFf7DnWauGi2MG7oca-nSyvF2w1xWA-CwkH0rVeekW9FtN8OWLjbQp5XBBMIy50wEQHLBD0amVrr57kUKGMhrr4ndmnDxYjq88apY0olbzeqZufmXq5AP47t_FiVqOq2PhCN2Jfs_DQf85y6IUtmedljla071-2o4pmju4-GBePeJ8Xkrex-6oSFio11PLoxaIvRsNr5ZP86&amp;a=d2dfc131-8220-4aaf-baac-7c5856f8c08d&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HyVCDEWR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;suXbvTxv76vAywAjjGuWevVUX-vo9EOmq8SlDjoTKGPA38oh_-vc5ex6p2PE_GWCf8teIEVO-deZT0ugW90mSrwsq3sD7lhTESUfBHdI_2izOTbBL6EapnZIe_xUDbRxioS2hVN5TkGLFBDLV3PBPl2f-R7J6mrauAAF8jdYd34cyWPXVGKzjyU49oeT1uivHe7cIBhtIONof3NJnWzO-BnfVEEDZwGyPPWCC8tN3Epq4RwNfAH_R6f_YxuOKfEkh2uSnspVMP93WvLAXAXlwZ6D8WAjwMYDq5RHQRfyuv435Dg7VV2vcEhSzj5u0xL51mCEiXq6l5zr9T1GFKD-v9CE3P7Des1oAI_5B3poLdpTYbhhitcsGie0qeTgkDhthKPPwCjTH-XuHDGJZ8S69Ptcz18x_Yh5HO71qCS1ZBEjtDNjH6GXJODk13T4zOvva34r-KrpnAYFF2Gxajh_F4vWTkdVrFuL9SyiafESUSdEwbIwaKl0_LW9oS_Ejw3T&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f02009978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Cldcptc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e449000070117ee3c0b15a2950f1e82a215e812b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;5Wr6XiEkETvJ2d0d98OZxUAhrZTRA2UFoZa9qV8ZkNjmkOMqWKXwS88-s0kNvUvwE5Wr6bMK-nPvb7LcfkPm_EZIJjXdoloaZH6pnipX73xhxtuPhDJo2fjJc3E5YreN_VnVjgYGhSAr8qtOtfnFRRHCOHe0M7xAfzIIK50LVVbtiMZm3T7NMZuHbGXIObOEBTFsYE8i-BaI7VqX8pGskwnTac5mvLKCTEMV5TxpSWxb3k0nR4u1rrysnWvp4XH2E7FaIubmOAFPZF8jVSnvIIbyMZFJ1OuLNU7sHXdtZmRdje7G8WuxLsiZMmtCxriDVcsUEQ02JP73Krpfr3i9H_MKGgcxAGvGaXkas8ecxHMFkHCa1SnGpaYdChxMY4ZmVtTf4CGMYTxw215m-dK6zrAkYUpOjMF62i0f3DraonVRTuWjx7LjY2nLvA2B25Gsn4PfcGT3qR54dGaVWZ4dJzyioC5V3CvYLIKIukZo3vy-CfbqC2HgTe7bVlSV61ineB1lHDeYYHE-dl7MLOGMiYyHXzf3CNgmBYX6r3c3evJUO4biDXAYcJrZ-xUP0iA-yhjc1qFlCqrmHJaKQz5wUlx5jAyV6i9Z7fqTZjmQnRc_STBIoQnm_vI-kzo5ChJ3pcXTUIckEkCYG4GAnj8lsZ79xlL5JxrXdYGQd1UxdEpYU0ibwlXYInTr0EfN_rVy0nBvHZJ1AfRR4GmyN6m6WlZjKYtC-6kOVkTtzeAMAEa7f3KWqtyMf_Pr4Tp6Q_RJx2xVG8uvEQrKiLDmy6qr22kAhqlF8QmUJgJ4zJJ843lBm0Bb-XvLt0ifSUX3P6hw8opTYFwGwMmrJ5Wda2aGOWr_uZuTnN-1mkDS6BY-M25yJ5FlKKXsPeoNjaxhim9OzXrjGs7eFJ5xjN5HpRpT5j2FuefUxA01akTS1_XD-jFftR1zHfKYvQPbnsKRXeDqgYTauGr44DwuVgglWcmP0kUwAkd6-cKjtaTQiC3qsmNC1n239wf32dBO-cdiK5VGx-EoqlJ03d4dUhZHMGNxIn3jg0Gz2wIIjGRs0ym5TLE7AZLe4arH1sh4LUIM7n344c_Fkz5aCYNLm-NY3iRNOoDCNXmYlZYKa44Hg-2UdgNLZZC2ufzGcI5BoFyrMv2tzVssE3C6sMfWCQveA2U9R15-jMGMBDNC-vErKKJujRa7jOn3ijZDNLs3yGDH2y8B-WvA7ocip4SVdadGGc2JOTrvo_IxE5bQHcPOoHU7kwPDuEgRvLQjTjJbaD_QW1iruVBhYfm_6hv4SlXjLRC4i0-ILWh8lix7ZtnR6XfkVIk5wHHSKIwll7x4A2lozzx2hFD-fh7RZRZOoWEKeS1gJfhIhLRM4T5uA7tqqRvcZA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;FATRA LINO DOMO 3100-22 1m2 - Podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;e449000070117ee3c0b15a2950f1e82a215e812b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;R8ciMOviVX0r7NmYTJzwvSJKTRBGdElDlmDKJeqcTejBC9BR_Msmk0Ho8nnHV0OvsOsa-mhuMSZrKEKCPRrUcrCrXOIAYS8k47_wb1XR86Hqikytmyuqr2rm6q939QqooWmj_gLfsWEQZzlsU6pA4SNLd_3Eeg84S5d4d2Zx0H5nq3SNZrniQbsiwj5l0hFBK91GD7HOum8CjTy4yrpEmQsGu5E2rmdQqx_QvTQl_Hpog2-3C1kMWgHhvjUi0quzVV0uW1GGLbaSweC4BUGnh9QQlz8wocm-FPmxdq-S0uvNM4oHkkcUICQmWt5i19hnjlxCr9OBSEroCBkp9pj3_osJMPWBiI5vxcf5pU0QmMEmmrQ7vYjEG8U1BFjU5zBW_Aczr5xIjMyhi4vql9di4sQC3r2aoyYk-6x50KXWz0U5z6m-SJl4zAiZCQtJWOmI54LrYVDq3hlpE-31wbSLa4ZzYLd2ErZs4oB57JYEAl4vXlZfbi6HDE7lEyzM285gRYDasEQlc-Ll5RcwplZ4sqpRwKlZA3ZF91UEhOC1uIeCZAF4mg4CgXDfBLMsw5bi9Yr-NvFCG3gBokST4laAa4-vfKooPixEFJzeZs59-H65NyrMaTy8799ufUSpf9zNUR1v2fboBz9zW3KvvlzbF5Ds73AUHyVfFw40YEySJ0tdlSPYmWwuTPeglRU2GB7VTU_QkSHbEJgJ2IHwZNecV62fIKX_CClizRWn6z1BqhKNd_SAClq6dkaBgwpquAEIJQvHeUUtGp5EFtc0HdzRkAPyl4u_L2mXYYUfsU6nPy0=&quot;,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1331142470592364538&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19018,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;e0f3dedb-16ec-408c-a5e4-b27b86e7287d&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=pm6LvqLYQJrccI1As2mOTxlasVbvq4fb43CmsfzrjgU2FFa0XbIOnwqeJpK1gUAH9VR5quV4rsvLScYPOLQAnCXGRKOyWIi6qLMU5wLC3QUKHeFuXXFm_DtjMHxz1-ZSt03NqHLZTt7atGcgiHPQp47qDhF-EwThM9lRoA2ekSdRO8J-mKVsjY5cU5tO4QDmgZUjrn-cRVNAn1aywtr_vb1ZW81hce5Q2ZDUJGuhBKiKI09nfDsw93qAJduWDrqkVsEvZaN5f4xU6eJjrorq_RuwZ7IzUq2gLL4Lp9z_LXdBGsOmLyHCxpfff7hUFQPx-s_jAOnQgJIZDqrDPrcugDMOeojYqoB4OmNwlbbgf3-6Az5sXY5Dz2phyUVcm07m2Q_wbrD1xHIt50tOJax8PlIkpXYpdsTLDP0Q1DkjGkT90OgPRvv6EbWYcTQ3oaLMIqBY_bn73UCTdln0irPXa2o3oRBusZTg9DvE1PsqSXD8yg0dDqFy0UJjqH-Fy1vCgGHCYjCC4vc9AMkdgBuYw8UxHDm8jDeyfOH0dCEeSv_Q_tkpECDDRbbSPLGH7-pvNDYx8K4q-FH_imAW2taEO-wkTGxGv4zD8GMR6MvD05iqjU3_B189uiCkfPvk6Narv9G5shGEm4t6X6e5Jk0aaEOqhlkPpueU00hpJB7sQh_LrjL9w3ZN_tyjX8drC6hqlf4pFbPGO5r72KpiEYOlmLfaDGcorOqDYZwykoYV1Rq-HQldHTic5BENA48KdivaJ-hHsPmeiLcoeMDSpWRrbZ83M1GHUQOJbPINooHysiqJQo5qpFaIYyrD-RdM_UpjWi5_f21Ph6uia9twb6cHsTAwqsp1rWDE6xokPdZSz3thpKEqPrmoQPoiLVF_0N1_StTDG_zIyTD5qJbTyndABjBtBE7uHI0Lv2V5D6EnYK6vPVuZl1-bGxuyRFc28Np6Q19roZKNPAThtf66bcZMEnc90YTiqh9ngJzW2jB0epMXfLlU8Wiu3Un1RaKY0Ofaw3wzDKdKFbTR6KXwOkFwOd7CRmLf0euT_tlsvmLM8ghcPQcOf84MkZH_joKgkJChrkgJnfyIrLyB_EQXrSdp9wrqKqbkk9gdkfB5f0AfIxMIsrtsOnO0_HTF5C8dxENH2zwt2RDwhRywyd6X8rVgNXhVAaFducCtByztrPVpVWK8wJqzR1rzizP6MFRyT3fXL72w8qdMVAwDJzoh34R_nTUpesVwUupfcq7cRZw4R142DGMm0LyoX0yTT8KzeHVPhtzthekGdyFc5yukAbOtrrT_THjYo9YrvzeDmL61TjAkQYUCyIcAUppjkMqXeNjzsQxvAWwcnx9JADbY7bIhlQ==&amp;a=e0f3dedb-16ec-408c-a5e4-b27b86e7287d&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PgchAwLl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;v6xZ1J4utqwyudyHTvauqv7nrJ7T194NJKAu4V82bS--1hBYBEFFvrsQKhMtcMDBRjlxsoNskX0V8BQfo_aIIf2-sQkS3taA5s6hog03flPIc0h1OU05W2W8mwchEnq6tOXobe5898sGrFZ5Bs0RHZ4ea2RhRc1hIHAZ8sWGtKR60kdk4w2pstNVZaJ2rKBAA_lkQgcYMkUW00_qQHwS4hdfJZ4L3oPOLAN_Lo2uidmH3CRQlqVKp-Y9CdRJpQMgz9cg0JYokA2_PgcUsPV--8XgP9uWyZhjTSqPFRzGvkSV8PXERFv_jI68Cvqt8ZctMTo9fZL4NqR-whwN3xixlU8seA2NQVXe10JKL55S1ki4avcRQCZoNt5DKZfinZwUAQ7fXf7-L5MX_FuMow_kzLnkJOxF8oADvMWYLDpmsMk9p-aDIK5YQtZC6MbXJKgY84j5Oxoyv2PBpd-1N9lsHPGpJ6m_2aaVCyrMFfYhLhBdL5ZdS0nYxkZzyDPS4tRg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/e449000070117ee3c0b15a2950f1e82a215e812b/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T8UwJ422&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f02007bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;9WjgMF1Aw14eLtJh3yQ2UUflNr96Ina6GgtFYgMT08mMehsz7u4xR7PHSazcIA8uSJhS5-6d1OuWMzU_PnTI-WGEdG5_jFlJhwEMUUhFnO8-03YTeXdJEJAnbaclAAy9s_74psmzuxR3lw6ZEYR6iEzH5t55kqnOAuoaR0JB61CKQrhqi_ahXOiB-JvHLm9Uc86URhBbRIDPzY8WUrzeagWUeZqm3dlk7Rc0ZXSZbEq_PMmTSHRjKxkuxvfIIaH0VT-yWYiHHUBV4Y-5ys41vIvJn6nGfxLk36TqldK_fmyt3wJwn0cHfEFT5l6SI8CVQ4nfQ9AdWsB-pPcnQXGXXmBwZg3_CZ_YLYDVJ8Irtrf8i6bBB-GfdDEXQFeE7McwOzqgmOCNZNawI2eNLq06gDHU0xRwAc_mxiiwkvqWQvanqrHyQELotMvASd_PBQBPqZ8ckhMyacX18JhIpsvQ4Uo6bFDo3OtImQ4JSuYhDm5Gb5VoVtGAPJWjibMgLxY-4JogT9ZWHLLfb33Dqujl4KhIyiarBQPhDbkM8HtAWj6IvapQHfpM2CCj5OkzprZZ6SGLm6UB_wW5WACCcFTl-QtQCqZG3HTdYQMqf_oiuVd-bfZKb5sFg6qZatL-xx-MTLadTiLVeLbiY0MRXYADCnQB8hsjlnAT58lr1f2_0wUd6WvhdZunB9D-qSROqSMOshhLoNFpQZ_9nXfX0Kdmf3yi8XAoltcTA42uaOGi6-OY5RKX-BG3qSXSriaihGz3hdIXWno7Mv31cRvf-bOhWPXoLIuBCgJTN6Zgb5rDaqYtZ42k5h0d-aQE5kTkwB-DqGS7uZknX-PbYATj9rLU-9Cbd0HTqX-Yt7qKs0W15HmgZ4qh7RBKhrqLj-atmePnsa56ovwE4gGI-vFfiGli7JxcKXzyyWtGnP7K2iWaRdPLjgAPeVu9a9NsMw5JDsN0gpWPO4LyTJnhT8f8J-D_wTbi4iV7m-WDGZAOliS5_9wOpy-Bm1hYT2TTduV9ObwatY2ByoH8to5-qE9GctewvYnZlIylAdK3WuGN4TZz7NMpaS9-GdCb8aKTTv49uV1YkgU63V4rm4GrTmuIaGlc72_fV63HSo3Bi7PryOvCfRqlisz7CZwGn5sCNpwW8weNTWpAxco2t1piNXN5Is6K2ZU4GmEmRf-AyYcbrgqhupOis_a1F_a5jMNBxPAZu2vcSSVG&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zarážka okopová 2,07 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f02007bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7jDnrU7BaD3vHQzOiJN8zWgx-syD0bJNY9upz5a1BadzX_48d4s_kovzD-H30Ognpy5WmfilUiUUDwXtqsLOq7xbaEcAeOuRxQohjqiKfb32a0uQeD9nEJpZF5d5SNivVK1NlPcXvrkjcdP5yQDvBISjSwlyo8EN8ripXbLu9vABgtrZyly4xl4PzYqjRZHotmwhgb6qanK48ZPOShIfm3Da3f7kzGoAqEWUKW3cCobixLKUks-p--d_LT3KmMcweX4yGKwW1hidWmhV6H2aPTf4nykgT35Bqzc3MVY1sOs0A-nJlt6RP5_BMZkCyCtoQsMrlFBSP4i1_0nG1IUa-7Rp1umU6RSXc_1Q7RMP2Lh4QQ074GHP0gg_nRQaELF5f3pPM6HbIljJOJ-iALBmCX5OFKPL32juOQKtyLkIHiIk0Ru4RHf7GxoVjfPMeRDAsCXhL67aR55mHpwWf-cqM48YIG3B-8Q4rwJyPGPDG7hz2D6KinO3pOl-QrKCweyuiU94lLWbiajeu9msO8FZcLXqIN19K928z87h3USVRQXb-y775K7VIepBwygU9S9AmutRZYwLXdELvFbifo2VZA-kE88-ODS6N73BaqR8--CSOxprnX4pFxyJbq7BcZXo1_eTxDJgYZoM6kaWqK9ay1AY-fOWCGKW3hRzC8hTf4EZdS9wf1vUwa3zbgPJnX87gAhYWAtLbnujD1_I7D6-WK1NGA7V_IXImLdSoYFMmSLlRCbz8uSsIyrcQi8=&quot;,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084013809934322066&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;8888d885-474b-4046-bd36-3bdefd0f77a3&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=TJL7zoQKm9SceOgdwaRG77W2YpCzRdPmUFSIftUMlMTg--W_R2WaY9YhdRxj8qwSR3IwUMbPC9Lmbx3mEdaalJcSu-EPX2_BUiH6P8sAxPyPv5krdMK83tUiywm2oNkxeI9euYQO787BSdncbIhTTmiAnzvAR-CvRIlywSPQPg5P49mxwKZd5K5vk_vXv2Bo3GhLrRJPjBLJSQa8OwJ8o642f6K5O4uguxubJPZGz2T8N3VaB2__sH0uouDhzfKyzmqtqH0taXk_F4Zjlwqo7C2_gHTvEiRCU5wPFvfLxWHmhh8qfDcoq4319I9XtUKwbntuDtd55GdDCw3kVSbTDVg-SXJS_n6RXBTULFXFVSXRknWYQ_OtFbrLifStvGVgnfBs20Bw9JdgZ4JFMJ7kqiaKWoB3YSBC6RFzQPIVlnS2miWIIu8NqtTXk7aRWbl-ygJRDEOyN6fOdKqZhZT8vQWNWk593cGHYfojg0e_1xsMZNnc3fuB7dmxlgBcpeuozQGJkzZLtN-ynOIqBLkVLaj_E-M_MkgbXggHBjpjkvXkzlPxh5WBBOaNqdKOJHPJoVqTx7R7k-dv8q69pkArKpONG5509uuemTNXj-BbxHlY7nWQMxUH68U5W2Dgnswx34jyMJhnSrvk9Z42uw1-1bZjVJo5Qc1v9NpWC5lox7R5OXpznU1H_psA5e8XniqfcSMe20bFavqPohKI7RNqdKY84lLhRUkbB97Ed3ZM9MLS2T5TfEZCyQwFYJ72NLI9xShNsqxoWMox1eKVmD55bbz8Verulaqh503K9dN8S9p3ryZ2ByeEfTPlhsMgi9-7XLt8rGvjHyoSDNZ9tWpm5r_T_YD_M1FuF8ksnkljI1-ITf80-FsSKceVsdGWKSI_H5IaaIzedpBaWGj8ZemnnINS_aVjypN4a-K_U_q5J8Sj8waHFzv_Io3uqNWXnVsFvpiioGmrNU0bVpJYj67D7SR_1mwK_NLDJ8nmvgVqwMMowPNjnTGdvFB1aEi-8MtmrSeCYHJSy7N27y3vZZrUsQgr3shbXuMUDuOOQyrdoHu2Dq5CvJiVpN6YFWx9ehzNggzoeVBz8So3KYQQNbjHhJfgpBqoGwQjfIgU2K_bUCsnzcWPtucth9K8QJmgf6wL_ZVmHUHer-w7UcDmYrwm_wMsUaS5OdfjTU3_aOkH24fmiGqG&amp;a=8888d885-474b-4046-bd36-3bdefd0f77a3&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LS1h6kd4&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7SrmGpxTkuAd0wiMCdg_5YdPQA478YYtHxI_DypGYW3D6snelPpEM34y3EXZ4mRRO1PQtTn7MJwOME_0zbcJ6Kfw07c5RS4AM8Y7ktI4EvK50OhAL62DEIJopaeZinuvSCvi0p60hd3jPlvxpqPWr9H0RV_A2Rgs-mYDcXluL5CVA5ZVvwu-SRav4dGZ9yrDmlU7PTvA7wURTH5n8qzznnE5uHQ-SbaypENUig5h-bnmZAF-7C3QdZeOwgPGHrEvF-c-XO9sveQaylZHXN4tSxjpuvn4Sf4O-vJWM1xtfKyb5DO1Pna_ULheSlneUkmYDmXqfr_BTs5gO-NNGbwppVK0OGtntMn0pJfh5N8hwOreNCEcErdSAlKQ2dLOZu4lldIWlhp1AvMkw8u1GWK4x3sLBo9ei57QWHPZPctXslkt00mONkupQNhKqKY6H_rbQTCk5eIjDRyANGVLWiK5FIwVazXkzuV3V_IcNceBWYqFeqJ2aOTUb3Bhu36BNbUK&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f02007bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OCaw4vAw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;O97-2vch0cl0cgvguqk3gbBvIJqxVSzifajfzOdiG5VZe81T1IThRyMGIZ1kJuwYDVaE3mi4WMBjvVLLODGmBBfgO07fV_y3es5xjrCZgoVVEFmI5rsZM29HZJhBgxj0TuuOwUMM4s-mETo_Rcsq3FazD6U3fyZGlwhQxYSUQVy32vm9m6TxZowTT4aNfzIUym0XE8nYcI_mVf1xG14BjRKyDp5W30uRR6Aww3U1pQFqMvrtD_2TqbAGnZ5r-MOW1aoffsy4yj44nxtVAHL0rrdspzAoZ8kEKzaYIeEcr76nHnlSVVXP6SUEU2uFfKmzWzgooRly50sr67ZYUWlP58FnYSPr5zCtbqmJ3kTEJQ6mJhkEfBZnjBC_t8_oPK_TtOhUpsr1wnUu5VaAFxDW_CN3XonUAJUEpfhUjlmFQrkH5YIN5x_rrrZQfFrFVk5tTaktpIAboqUfsQDLQN1XsfzgMniUGGVOIypvcX5H5DAjRMgOGedRy2rDBpVG8qZ2yT1Edrndwj6lEAIpNPs6uzTKVCr466q5byOy6mZB7EEEAltgJpG3gHwNAub9Pt59uWivEYccts9YgKsN4uakQeygJ0kcXsJC_ISd4TQQdGLAvCChizqkCyu-cJ56zpEUBkVdCyoXqsXO7wcDIWFeCug5YH7k8zxk2kscU3knPqN_Qx6IEVS1QvQM-b41ho7xc25Dow0o8GT5QIPQfYh8BJZMV99s_awLGxwDFlowD6NileyxZygfkE9k0pFZvGf3u_tJmrXAR6eP2CevqGoMI-lo8m7akkSz8aYWn37UMFCUCOZ7O4x9V2HW0m8eA7yB5_V9qcnMU997bhn2GuZSUF3sF4ElCOEk_tABes8iyLFoKdalXX8xVv-MOg9J80zscDdsuLsXVXP8YwuGFQrGLiHUlM-EgOZNyNZW9raoz-dQ7zDHg8MCTTRscB5uRU5SA2uIh57eZLSS4XCkSq9fvcyNhw4-cIAYO6WQB4D_Sd6QieElM_j0jquQN_tQ5lQSyAZHaueYP4pmBQnrojKmUL50hoR5kt8kmd9zIfbW5_I7TfQ-QutTkt3OEBo54HnX4t8U-RNzUyrC6ucmRUNEWZ2BSF6tTFc0jR5w-dN94kHCnuy-vq7HlvGBECpNzsm15XDjicmgazR75AcMP7LJgcvuRthHfCGjbouFuYMAsjZofLKz5nRFYP-zutgtjmFIR9etUZuWVh_w0UgumASBCdHnAMzaSFt_1GglBA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sloupek zábradlí 1,00 m jednoduchý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;n2VCDdP00cPclslArS97llrlvZtGj8ZXDJ-zB7y3r4YUJxdMD9wdHmxNkxGOCIZz_iDXMzCdCpZPBkt30ElNmQFogrnux5q5186C12FeynMNFetwkZdy0vpPqhAGpJN3CsntrL0mUdo9Uta5jvfJqWL4X7jA6WvYyyG6fhKlHjKXyHLCXNCT-UNW7wXG1R2QJumIXH2oYu-ujCsy3AxIyYvDT34ix8W5gpfxe0alIWFo8tOKTY06vKeYhDcCoNR-vFvKQZXEjNVDVIVuip83p9L8JSIQ-ID0wQHFWlxgQf42Pi2R6fqPhqvxIB9DT2GXOuY-EjZzm-O0t-_sTfnO0fNndf13HATAPLnNWD7X4QEoCBHA1JbMsYEsbzJfofjKVvj1FGFmzKoLZCrz1gJ5Af6QdROcGzx2kqAlD1Eyo0UhZEM0AmC6MilahfsvEEktbYT9Y0MvsJNn4MROzNxgSIVIuoRgAtlSqi-bg-vYt2I6oFh3UVPXbftveaZaNA_186OkN1qojaR9MqLORqGWgJFjsb2NrDAuTxraKFnEUKm55R7yJ_P0a5iailmPcn1jc5XAQBy7ipvvkNqSM8y6tV8-qAND1kN-n8S5yJtu_cob0Wse658hj5y9PoXu0fFnKmdkSsSPxu7irSLMHX9L54X81IKf5MsHCW42wkdvM26Yks7_MRGGkIOI6BQ6NkTWxEuWwvmrUNqIWHcEXpEPZWli2cvTPHI2TADuQNMPXn4g6dztEqOWcB_RMwY=&quot;,&quot;minPrice&quot;:56000,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084041694872827060&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;6afa7467-e34c-4e13-a1d3-4fb17a9c6372&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=emnInIKCoFD6oE7XzdB-VS5Fquk9xTc-HnlbzRDyEiQ4TM2sPlbgpnz0dGrAYHi3CD4WZrBp9s3REkfvzTtaBK9wWfwMO1Mo8ghaXLLZkOSfIORX_h1hRqiDU-jsw-xaQMEcFLtC0yDZr2iRk0qWkc6higIdnHVGwmcAG2XerY3zmyLjt5__MATc-U6_nqVd727bj04gYuUGShDUC-PUCwKz4YCj42A5d6-kwJ1y4PEOpfmNmjaLM7FeOMIdqIb9dVRjhJPohH5r2tfou4pVN9WwQiF51VLMUWH9R1DpwrsLywi7E1rGf5P8uj0AKHfFovB403TVrKUswrn-R3Qg1133FKuNx27A6tANPcSfMZ9KwzE7Pqszm93Exy31hrTqV2Vpd0fXN_psjpQkcf8QfOVfwCFZsyG3JizgYbMmoBY4Ju4HG8CFsZulhFawQujGXcWaT83D-j0Qq5TLX38TifCOCY6mMxWrpexcxoJmyNXAIlkf1KSH4DCIA827VABav_031jZG6n7W-mVRQm7rjZeC-KsAe5hJm2IYNasL2WOMVNoLs63QkWqoQ2_3q8wJsajG6zUDDmb3r4KekV7cZZyouOtlweMNRxNa94P0emXg7vwStrV_DDohSJnCVjXde5eYH46xzlfTmB1aTpjl5bY597Y1_6uw1efEtPtFzWWdbT0AOeaZzwPbFl4ygu8GmZnHJBH591kFMueLNJh_gQmDcnujgdoYhu2PEaiSKkKq8eL_ynGuWA3vpErZe8gauXotjzQCNzcDGe61LptGCZVjYHs7vvmtlTPthUE0KGsrrLpzzyxCm5nvUGqD1MpC9T_a5BJFOsaBAJciH6pePijucgKpiFu2-P2fOPkrLhhFb8rcyMFuyppPzKFKTw17KEBOvEi7xvxLMvS-_esDK5o7d-_T9XGbBcxCjstCdGYQ_R7TpP1uAs78YAtT2esL_BSHUtToH4ZOn784Hk84Eb84r1HhJIkC-uiBbvCizttj00p4SMmT4HaNbjQtWLZVBQduQrKOCKsh2Smg3E-E0wwpn_5pVxMpK0woqB2eqb7EzbT3wocpT3-QUAx2ClDKrXcnhCZeXV3wIgiBqe_FWjJ4h9tsJnKgIODiDO7_E5Xcsn04RiDe3oNExhPZe_-wKnhqgQZqxEG4juyjNRS_jbxAoG6Ob2jyYA_nGmynsGApy1oeMU4vKiEsqa6U13XqUhJe8GLA4cLfkR_IvQ==&amp;a=6afa7467-e34c-4e13-a1d3-4fb17a9c6372&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eVDvh7LT&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HKdZPWWlTnhRXb9Mi4LPAB00-Q4GgJyu6_pxUHH5ifFwE8e2HGul2NwprEML3dJ-6e9XP9FboH_zsqsvcv5wUZrdFEHKn5W61Uaxkvi7enSgXx4SDZZmIDKZ9_pDPtEDDje_5teQMqPjeXqG-t_SkxJ6TKnu76hb-G5HHQCFUIgfdBhDMxUypUPkX2CmTRklFykA_tfPLA0JV3AYrg-WsvvItLTTVqXINNEl1BTpVfuNnMwdFl71M7PxC04wIeCNlfVeBzuRvsR5ZS8JU6_21mjf5kCHovsFDRDb1AEoPfSLdLm-DayQAwY4Wvu9La58x7rX5yNenB9KnR7HYJpSx329TOQpgssThdYkX40zvTFhUG3-ytc2i5rSvhe_COH_5jpc3kQpmTtV3TUtz323JJc8v-1bPKwS_XmfT-7l-RGprk_Vq-1TC3UQU95oHFAQyEHv4v_srgzb0KDC8_Juou-WOuUKuITfDqjjkDJQN_4raEtzHnzvqG9OUfjDbxMd&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pniExbmb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LXf_iDKXKpEfdnJ2kZC3bRBF3QX2JpEhLIb9putiNbBTARGTwGCuDavDNOXe5kxMYVOBaY0cPEr4BBqYHdl-C3tCBouxO1x1dK0BXGD16Yp36RtASxKp3heM3qod7im6er9wz5r1m3UnzaCTdRNvI70ZOD7dnmiLE6kz-KbhLpDn6aYTP2St7aT6a_h9UDnO1ah-O-BXgJ8BzyAhgziCzc9hgZyUz85_ERWPFiEofSEbBbr4twKZ_pLdVH7VKGs8eNld713kvYP6hlpxmwiXe3GuJEiXG0Orzg3fPo7yq63-cYW7EF03PEe0diunOx89wKN_jmGEzxLOUgu-U8gg1ElqRdnE82QhVZwJxjBZ5ITZ_cKcnAWIrFwy3HSLfXZB-UbkNVjlhpo3gWV99GCpX-ykqsj68e3ymiGL5EwWQVJROZ6gV85z634XT0P2H10dy024NtTxlCLSwVnHWN3Kj25YALXtB3_nXhJKWTMFadC-pSl1lJHVbY9GwLOx77wejzfCxhnZEcFS-AKHlII2R-e2-qXFDkVIMeBpYkrQ-bKwF1KUw0qrOn3Lb0S-v6RPj4OZp7XiwTgSSwWFYAxgcL2Z1Jgy3HgrgHFl1cw4OrUhkecIddWZAVPfGERyQXJMTb3Ff_WABuXY9M8Q6EFHusnWhkGE0AIE8kNtjgDFcO-OdHO3XVSkP_WQQbEL1HaGaF7Q_t6tOyvF2PKIBscNdPv8zkHZUJvfVJmqr4w1UlfCbWM2V-wXyS8dwCVKjNKNFF-94k_oZ_JAz7bDOY-zc74zUPC6-Jh4utsytPb-iJzI-VlHN0WxweTyaRruJrpSJ2b_0mImIxLznkoxtbjJ_5gOymiPLZo1F4sg1RVgafRSyUtq7ED95vByjUNQqF7IDfD63ofyZDwA5JcifZmRr2niFlOdklFZXdDuiFria2Ed9vn3rr8n69YtkPPITxdERoj6UbiK9LwvIi1ROugkVkM4j5kAZ4CfxAzajHPsLiRT2xEUKdSHzn5PSLjPLnNhKzvzgJdhIKE8H5LSBhW6xGGD6eEh6qOELpZbCzUEBuTb59vv3rurkCG1uOWYUBCG_hduhVeCxMqFekWzN_SSixfH2D-kxG_PpgVjeBubVvvLyt3kzhc-Oi1D8DJChXuAQdtHz0qoAIgpw0WjvNShbIsBHkYgxahnLzjdBnwCGp5M5TVoyWf35-x1YZsCfOEN7yk6NrZ_W8F5oDUZXbG8Vh-MYatlanHDFmeE37Bd-y1sDlr-Z4vJ-mIM&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Podchodový rám - nosník 1,35m pro 4 podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;R6L7Trj6vWfD7WKbc-XWybIrxCL9Cb5XXMBKcOraJeaXMzyief6LSuDeKtWG0H3Fv8fecA_ScoYF2H5_LDPGV31HDIoy_UjXdlSKK49XvdAGX6BR4Cvwzb_4AVajDsQtfmYuheuMKELeotXma155bjqz8YHpUC880i4nl48uqPXxPv0PNceiKSOSrGw__WsaBThJdcpsSvXXVvo82JKWzfevChE4mRXpvlfmNY9ZcawCXzo9Yetqgk5f1046O7Jvm5P6wcIa3tkxSUdMLIHAU_b2iSihs2N_HDeZfivqo1AeyQXQR7Otj2blwrxR8QtT94OdYc6lodYeQsvRClU_aL-Le7WrIRsnb7br_i_lI3DdgAFvra_8jQ0ZF2WFlqu5e7561QTI1_lm6DFHigLBRam7hQ3GYh6EHjz-IbO0ui1b5jTGikPMQ5LBqs5rSkkNloU6TjHK_UqCn1kr3AsSas9C4KDXzfGjAdrDbx8BOjsYF6vsxebo95qw6cNF99osm2jYEm26p8VMafZ_JZYjE_HELH9i46dqIx3Xwh8ZCx6G3KHscrvIphvyUtXLYiL_tVeDN97fOgjOFWg3V6LwlncMXUFru8K_HUA0HyMDFpMnlIYEdBZt0ZS-UVt1Aqtd3sAthuErQE1BphG6Kv5yuUbbtqFQeXhzRXqEmHaSPLvUWYMVhfjf0uXmg_el0HUGA_H85jVCM9WJZjnH6v0AgfC0jtyUP1gTBIv2PlDIUNkYUR3ey7bBtmEJnPbh&quot;,&quot;minPrice&quot;:279800,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084047296453025107&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;f08451d0-8522-4c8d-af4a-ebf2fc0f22ab&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=VpT0UypU88jZkiQFgt4dnHBlvGgOx3ZG4ffjIeTV-vF4TR91mbz6bY8ka_xBNuJnDzPquZa5cjtfFA42U7Wz6HnuROjQb2db9MvJC3sMMEKV2lDTkkTAMWQpyGpyCFPBRVOkJPl1qyYWnCxtQAH2nOSuTPqt5FHkdairbChZYj0_iH9h5kMa_joM2Me6QDOdC6wzCmt1lOHV0VmTeUCslfz7wxgDgiCTCFOu8HN15--qXjeItc0rXZblKqYXuFqUdH6vyiWH8WrA6X2e9xs2IdFAWSIvqLM7OrrejiI_F-6qAkuX7RhgnsoyQ1N4sfRp5K1ad4ZfYby9HQ93NKfgcYLGnYBnqWGlHmkzDb-TkvYcsbRD3rm3IiF4doagr6ddt9N4J3xoXIZNJf4kc-s87Jio8Pi9D_5P8EAtoWamr6NQSNMmVUnDjR_x2Ci6-Y7ymbBXVhV2W-MAcHQE8bMEQpHLTjoNS1reORyrK7gig1YnIP_FCnsIjNDQ1owSWjH5T3zkUyVKYIpGUJKOjIWNDr2JhlfZVQ6IoDKWcOgXqTcC3QmjheFdmGNy8WIfoaCr_0uM-O3OX7s9fasvoz9YbXcicn8c55sjl5MglN1cAIAvzuN5QUtVkEi-9bJCoS9RKz57x4R_CTmBPiv8c_p-NkAmwqKCq7r8L59YoOxAwZWCw8_JHMNVQWuReP9Jcr6qH5qeW-iaT8GcZLLmVpii7FtwA9qjZLDmGRMOTdoFOf8wsv7aPTTmKzrqwbQAx8W12p9HVCdnSfnaeleRnp4hSbLJqkhI3lk1Yz78GY6xI9UGA6XHNJVtBgH5Ocwjqb8BVaTVsLYRQp_IJ4r9ql_sXI87E50DsqCQ5jsIYeXUd4rNsLUUG5wz4CsKZXcTkgbnGS49y5wP21onw-3gt1odqjcMN6_UnFClHI5QPlZFiBRS-FOsh3Zxq92VVwYc2Qp71h6jKeHLmne81qPIR0lNhKBFkLl6aJrLtBDIR_WVU9glgqmFeqPlyjgcqSy4sD3WBSomBD6Ytd7l4DRXUX3aFkz4FNZFKOLpF2qqUs28_8whVS6RYQucyDzNkiMiYut764NISTKXicekHDOcv8S4wy-ovWBV-XSHqSpMa1lxszHN8WeCMGTqhQPhJl-ZLIhdvZZ5fONvRzd0MmLJMpjkqYFNPkRhTmsdGYtpdYgOHr8xZpiAtaB7ttHf-l75VFq_IAjecpFOdXzTQteTXEMDgQOjkNvy3VDmOgzO&amp;a=f08451d0-8522-4c8d-af4a-ebf2fc0f22ab&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LFFrjPNt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zNuHqKhbogLoCNm_hWwceGbudZ5fDcW32myHRgCKLOXzLKi-A4k9YuQRN-pzoye10EZbavji72tJvYQwPM06VDTkvaSQsVKmW9xFFw-kJVBwj56HnD0Tvr2coD6BImbwW9iQh5-rnu8u0r28ymYJVHraFHkMQ0trkvaFbarOsEb1au1FVcEGigEAxcE196gt-3DPNzXk7Oc7DLnOZlkmlahjFGkncUsfrZzBE-auOnDdxAy57sg856P8oBTbCxAx1vflEbqHch2Ueo044sCSm2dW3IlUV1eNvWuG7WpjuW9UyUoJYRXcldlLWbKe9UuEuCgHJvMXj_N3_c-FdWsUZia75ZVhRpESvp393GBbSDKU29et_4wyuCf2poQXfk02MoDqOOBRoLdikuv6WQ-EZSQzYUpHROS2QDRC9nLaAk8rus0ScwdjlH64dgY3BlQl5i711sCCJkoEzgl6aFLsXlSCGP__IGUlFnmRGl__anEXK7SORVOVbZOU1MzheHTm&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyzbInIM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f02006150ccc6069bea6b5716254057a194ef&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EKr-bO6ATDDyxEjNaJCjly_1e9hZMymg_kpi4_mMpIY-HA2Eo8V87Yqldc8QXkAM_xrFfMXunyKZHXrr6hVRTGw1TOv3ZBLAnavMZMwj4MDbfIqVYekJ0bWKiiy9O2TEgI1WRAC5fC25gYvSOb70U4P1zNREC6K-sqhFQQPo2maC4gAr5J-RtjfjTEdc0MLWwa1XWnAqb5kmCFDuhzj1Ud2fe5fDu1fNIo8esD7vwQj229h6T3c3Iy6UJ6e7eLJK9D452Icmfa_YlPdh9dDOdLqAGTk2eiHl7J-tIZ8u_Nkn-O5FVP4jAfaxbXJJtFtdIOmrpnhh6RTAhdJhUbPvaUlCN7qQ8KC3SiXqQ0ASn1B6WOs3suQKzkIGO0elQ4oE5qWucso6isnbNIVqbiQx-TdZF691N8n4P0yYi3xHLWG8SoEh-Fl84i_1o0UF3XaMGJOnjuxhaWKRv8tM6h2e8lnQUniSzfAqkLWovUr_uNjIOmS6QLcBu9HkevKuI9CmlZaUPa7qvV4fvokx7nBy6T5h_IqoFNxaAt-f7Wes2YM2Kq0htJO3imnCn0wtZipEvn2cCrKyCS_o7bdVfgXBw3zX2FSGtVMlyOCZyATig81o3erzj05FgLefvSuJtBcYfePycVTXIylxXAqRtTsQkMaGpBU5wProjOOiuvhECsso-TYj2uU8mCcHlG_Mn9aA6Xz8f032lxC9HsMepSKybc2f5OzeX6IYaCtJyRmOq5nydv645z1J-jG6YpOSai8-SqxP_ICj-A3G3LHj6OIdfwI0ftvWjzcH1q-xUmIb7MTUZnLlH4MZZjl434AoJ7oIdq3Em4X21tg2ZW0bnIKP6c0jM3RxIfiH12kq5cgpWPMewmcn5jAUCCo17JHOxgtWGbdZRVcMQ3egllfKmvxon8VbXAELVHVPuVT3C6nwzhR22pJn3Y9y_RI7gPnTJnCd86gYG3Erfy_EdtHctsXQfD2cRQWECSO6uzYUtm8DIvBNEiumV37BDq7PJXk-_1LS162M7f9egV8rtCu7Mv5T74PkhddNAncn8Zxti3DNcTelClkvXXb4zpMnTloa_noxSZWDqok_cJakP1C4HM_nelFwExpAuh9Piwcy0tjHnqMnqPppEdbFe_FGqPF8_qF-J0q_9C-yNnkdbooYbxULPkslzOBTjVL4y5sQVuBDagmfP-OVX1XQh0kLClTwOFuTzzQ=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mezisloupek spodní díl&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f02006150ccc6069bea6b5716254057a194ef&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Ztahj9bhFF8R0eSbGmzjSo3zxkRT4yAObWnVvHQ4jXhSHnGP08xDujHumBkuRAThBcy6NeFf1upRFcH1ZsR5FWIQs8JltUereXzQv6DpYwT8-l6F1Waek9J2p_1g5JvWBlAeabdyZSrzoEfIzKfDvLgXHgYxolom6UUJqVqlokmDN1t77fE03rLyhh2jswDUdOmhHRNhSKEeZFo5Lkjdd6DUQSXrTAGIkoqUQDcRbkAb4kL5N5nHt62ij4Fuk00ZPT6DV-cTyZNZ8yp826EfWV750_oMt_sU4iIe7INHVgAIGuVyYO5aZhxpLXcJaZECr-K8CDjD50-synzq67jPpafDEnHvRZHTLhmv9-WRdASGYG3lcyfd2K1YjN9FIawiUBBPNjz5AqFnJU1zWEhH6rGiatgYU7LgWGrLyyWpXxDkbVgpzxrI_dgNQqT7c4GValhB3FU_vDr71H4Y6hBb2BxF0vpqJ0GAnXN78mrzevRTzVPXfRdvwDJUcA46HwcDER_VQJUDm1AyTiWQEQuusX_PhppP_wrzM4sguO8EexCbd9fieJmlDhLv5FkKQhvFpFauEjLA1GLMc9_53xrxbJUxy_U_S_fxye-6QsxqIvfOgIUbBBtK3x5XTiFmLIA9K4wthXnxroK1Al6J6kMF1IOhGqGxCr9BaqjCnbYhM1szTh7I8Mi0meRY4VSrjmba6PMLMT2nGq32--Y0waWQFeUwnvZBGJLvvMzABsopM88g2TmbV90Kq9eDuxg=&quot;,&quot;minPrice&quot;:58200,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084006503717749394&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;d102aad4-f1c2-421b-a2d8-01e62d388268&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=dhPYSJ0K3dn1VyCsOwFm5HD0o4eK7LT4gu-W09R96XDIWI_aECbB28gm4Zl7WJ3udker2KLGNc_VaHptm5eQet4_3YylA7kqnRjIJKFPty4D5mDHZFGxDaz7ZPjK-2CJtIPA9aOnDUQFP2izXQjEKk_NdH138nk4e9c4WgOMtzjwWHlqwitAfsrzUlIIyRHSMc_L6uJPRZqLjAGoMrpxW_Wf9Di0J_kIbRjNr2GjE4tpP06zn10sLAA9VswkHSUkpOIfR4ZwQoolMAadpAD4okGkmxds0mzmCF8tnCRyl_6PloN60hPYlVryRKya9WFC1J8-pK2jd4xeyVfzpehZHO7k0kA85AGUVjAE8IZGEnmivAk19ppHkOIlTQPMZ7XQpt92m0khsIg7EV8xDxjKqUOOErj1lcL-7n08zFPiJmI5VKoR8Qi2TZJJ7D_Z9kJ-Kn8SmtX1RJrIMa3rJwXGgtb404CUGzZIVhHr0tHpO8WzTuuwPepFDw4UBUMsNOSOUVV2uAIerwoqynLX3aWM_vg6lpc-CEdThWJyxt6rZwJXLZkn_Ji0MvE-4to-rE8l0-3P5AgtD43Npp18bw0aRzkgeujD9IlpQ-R05auVHuLVSh4BMkW7hLb-sUW2xEhu94XazNNeNAyQKavSXt-p5-eauLcqRO08H14fv3hA8N66wQAib5yDvh5b9qUbMCiW99MHUSrV0MnWeZtzLey8__fAU0CNiCArB4jNUd83EX2R38F_xJNgt-HJo9HpLbjyge851QY3jRRMM3O8q4fLawwCTfZJPazOj58QHNVW0xnAj2fhQzXXVVZkEv6I-uLjxlRCDwOTPFiNEp-0I_nJtqk38AGyNcmISf7X184aY8YfCB3Q2gu_xi1Y6sb7bbXxG3s91p3KuZesaIgymnA_3-kOMsnt290g_gpodP_KcsFjOo_H9bWV7RC3FE_fSLEDeUmfgiVgRcFKCOlmlTrNwhZ3u-R6jgTbglCgCPxHac6xNVXD4J7ntz88en259Lrlt2JWqx4b6TYoa6mOlbUwDFe2469rO63S8wGD4-cDKOrQ_kIwC55ATmIebikr2IWmqla1lO1pXTNMs579xEIq4KlXMH8j1ROR9a-b7ie-fzeYW1lOEqS2ShSfJy7S2f_9xQ1ZWi_16VaS0V88a2cYB4qyGuYlez-RdYbLiezlBAh_Ccs=&amp;a=d102aad4-f1c2-421b-a2d8-01e62d388268&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mWn7E0Ou&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;V-NOolXkHw2SDe3IiRfkXrSP-59s_WI6RHRfNYJ8xy5zFNXNpowxPuVGwx4mp3tLEc7MegfBpLCqAOtzMKiynkppkap0l1Nm7T_THV8FznjcGUcU-Q8k0ZXHFTDhigCr0d0U90j68iF4eTtLWhvBJZTMupiEipcweyZ0_g-PLqjNrU9cYF2yJQe-q0kvX6IXSE95b7T6f2HAFPZDH-nt0YPmWvrzMlSfoDmzTx0TnSCsSyaM6MQpCGoEGFnkVVGUWSof757ZCW_RusLL275aRQA57PSUKeNQKw-zIy-2tPwqmH4cFIFD4KgPPiA1_GSkKH60NhHuYhFWMeQX6I1l1KtlFGxnbJMEozVj3Upy7tMRvHb1Yn6vJAIuAawWfA3f0D9GDeHRY8z6zxXM0RiZp-43Mq1n_gIfxexvnjQ17zKw-9CuP3YWULNfla1T1JYjbeKOuTGQkuMmeCUDvIZ_UbLl8FO-2dT08VPMvCBb0PgL1qwkKriYCQQ9_QxTh3ZY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f02006150ccc6069bea6b5716254057a194ef/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DqVb4I04&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f020065fc52ed8f88c81323a418ca94cec2ed&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;a325c9a2&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;2uDQ2WjY3s2gkK3iODLyQGxcdvS9uLCAzjZs4RHR1jngTjdAeKOWXIYfSR9ivKXfDRaidjBy79bKiB6CZuAZyiAhaR274a567iT6H7YAqk8onE5nq1Y0lAzgulAGYx0cfBPUZwVZY7_PNrSmYOLIQleDFqebLHZIYR4mqcxgiWfL4p4shEQnsEzLBB4ske6fggRmzx66DHmce-3pX_-fWnkhm4K_fmz9vrvKrhfnqyByZM1opoWjGHtCn45DABkBF6TMYkIJmANhzBFaM3Pypc06q9wZXy35Sk-RYTta03XuaYnKdRpTjDrt-bFCrpkBPPBkkqzjc1chJyKZaBNYWG4Jrs8Pxz18xwLngOcyUwmsz2z6bfEK1s0xxau_DRmDaos9taAW3vIyAAnOc_opDFyZhUTAqyTGnGOm19iQUSFHRqMFlmjHJn-T0re3K-RPm8bVymr2XonxRjqE2lkIEpiYNooxFrUrsiyYD8Y5b3RGKZpXIu_wN-0c0kZtcRyb0FhLYAczcyxdMUBQXz1PNhGHPAXtszoZEG9I2z8O9pitAW-8ChJJFb-a1tWItF4mL_qDPmqsmHLc_4QBSj3XFB59tTb6WqWknxM58ZKuQcsEQzv_T6PueYQ_ysBpcpNFUowoyqgGqEomEFNyn8922YXqjmz-Lm10TybpOojpPMdS0MlF9oeDuZj_-B6aodPettK6tA6VJrczweOnTdxBckQ5-mrq94T2nKvhSYCF-aY_Ue9Xqp5XImI76PsnHNk9q8XJS06wmDowVWQ13hm7nGMtcA3nSZeeg6g-Ez4u8UwE0KkBoZZoy9jmhZQB05I936Y6Dz7na7Hjqnc004unAadeDHEZKW9JTY7XK6z9KnJd5mtBXc7vOeJAiBC0yy-QsVQ7l9Cr-4edgexD5XImUrAh9NB7_b1c2bpuga8ptS_wxAlEC47K6jeafKkRB7lZC_OzEAt-4fj6MG3oHYCb3HtJK3nkZVs4cm2YbyhAVgd7Wg1RjFPANiUf8EieFZ95R3cLU6zTJlluHctqn_NA_d_LZcUaxyzr5M7jVoY3qiaYNJZ4R3yejEgigiZDwXZfAPn7enXDUfb9uFWzWjkeyCxxqES68rcWJvqn-KUG9EIguJaWjzd-yimxv0M4b6hwjBq2xxXteOlRvbZWIB_gPyl7XYRbKB6p9xUhjPqjUUMOwdK10WQ3G03XWNWTu10kfqTSP8cCSA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Podlaha hliníková 1,00 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f020065fc52ed8f88c81323a418ca94cec2ed&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;0m4-AJoh-T7jt1saxO3nJXj3a4Zt3dPn-sLIDr0mP7gYurNsz1qlWmbKzxqUiaCeoOV1EoypQtu2V9nHRPGfpwRhsRcVjhdx_g_fL84bpKISPRsl_6UTBZh71QLLc43BRg5EeDhyRSFND8jSTKcxeU6FU3Cf7NerGkFMQ-t8dq5O6p4xo9N5aDwV-NdIc6KM7NH_nH6VVo3aa2narrPwvHzxg3cEQ4v2AP6IF26FdCtASIC_H_ZjynP7KqlWa1C96F53exODm-heDyqTRdYZc7q3PcODnBVwAkRefJ7X05If8NxaurUueWWApze3OXeNVbGBM_FB45N2CIDwIb8c_45I6vTXJIZyrp8VS4eLTPJI9-KkC2xd6swqbVdJlUxFhs3p9FUa3CLKaS0PVhBvDJGTcMOBsvvDMX07-YTyUlaFe-JbEB6YfpGbY3JRWpiX0Ypz_k3ercEYZuw5JrJhWsVKIVnzC7xquoazdiokuBxs_GpduXRHTnJvPF7OuoQdH_bf-s2bXaHTJ-8QX2YWYTFDy1L9xYawhvltJACNrYhEeCdVnqCfewVLBRJD_QgtKwT3Kpm8pyQlwVF7mJfGav4x2bTNr5Ti_dZ5ew6dLZ1dEDROqvol-LwhK3mVD515Famdf_v3LQI_wqAnqIo4aSu2ZzYUeRI6fuUwnCEEOue-sqHGqzn6ozObK4kPQGAcIPILktbk-d4Q-DV2-C20beH848QnIDrJDbF3-ygRCj23iFFXVaNO9SBURsD1&quot;,&quot;minPrice&quot;:155200,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084043786095940468&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;0ec56bb3-d2f0-4988-bed9-36ca12716e04&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Zio58ZaX0Wdi3stQJ_CZCtEbG3ZqAxTYXLVOG-pha-fI8d4vIsMQteR_lHMjy8vUJGUSq0ODcXvezy9ImGwRUSkeou4jfeGNUZxYQvBTftohog9jp8_3pR8b7T80E7akDA3fEZIwKUxLpNnCj5t8xQzjAt2FXboBDVRZdc6yIkTOaOLTuxo65qnDmk79L75ioJ9zajJ1Da1jYeq0gWgwS1rNMKxQRc7P-tCDeqcHHlXDJoiH2Fm_KLSbSqO0rcRalWBFc_zbzTRyniZM5iUxyilR4O8pup3ULKSZEdS29wLxTtwrzyCzmbFKC5miIqPJddX0Nf19ZEKecLf88seed7Y5bFJCoCJ5p4qir4xpiQ56xspsqBrByP2sSaezrrnr1rGuVt0Wr2aUSB41SGV5Zca1JPRfPCRMlr4v4G_TUpkMTBe1ueOfHD_43h8qbmvAtv_EjHu5wc2e0GHiRrfQ38BOCvkUvTD0r7h4DGW-jEbxpUe7NUV6Zi977GRtlpA-YlkG4KADkDF0j8C_tUxpEgX2iXST42419GRsj-kx8c0N0dNahxhsPU44Jv4GyUCmNAiwzQfX-zPUSCxv34ixcu5Cd1f81Dz53r4PzwhIlaxil7W3LPlU-QUxvtaIHNJJCylE9kXcrhHb16soefWpmfkLXHB4yIqODXwwASXfVMNrUI1I_ayYM8c5nwBuXcioL4FMiYkmFkzCLLTTkh_1t1YPxmBURyc8l1GepXeEr8kTKEgQcU7Cds-2zpYUEIUIz_sU2VQKkVcdbOYailOaqChbrK13BrJV4JRi57PoGN0xMoPjqPDpunj4mRaLfmQV2D3X4aX5PU5aSUOLPf4A4EJGAdFmpizjO8YLLEFPI5RcTO9orA2YfIgbp7QC-IS5AO4OjDhyHjbl4309W9iAAfbhxQFU2U_uY4z0gUqI5BkNfTCMXdMDyT65ihNijD6SOQiAOTdGY-NpKBb1hL4BD-S51gRcMaZ87iy5G35q2qojxPKAzgIdjz2qdKnwqI1HslCyv9503Blxy0NvscDvtcom6nu9n7QGjY7yQAfUQ_rzWt2kSwSzhzG6QtniCveDqlT10t1y-I-Sxyx_ARVcOn4dAVvRytPw2UfC60Aji2Wc7n4_iBCiuoSazZQD5w1MJmhIKygL1QNf7hVnAYoKP9UOuT5zR-6g2PgV5qPbshpDC4ZKz44knA==&amp;a=0ec56bb3-d2f0-4988-bed9-36ca12716e04&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bg0vCSTw&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zNuHqKhbogLoCNm_hWwcePsYOzmIjuIQDbrguvYpgCJI1e67FhRRE-jSi4KL3kQ3_Yl0txsg5naQu2UDNdH5fKSuo4ZPNNsfVKrfChMtI6w1IaJqygHVATxpLS2vvrSm8tIrdiWEuEct0-fBiVnc1u8Dk8f9CfCIVviEDzLX-bIw19fUb8tx5f6hro__Yy9hTDh2fE2c6GkQnravI0TQ02mveM_9mScxskZMx2X0viJ0Do_wY4j60ydz1VqR2Bg2nnyhZe36PwcO-I06iJS0HtKBX9fp7BDBrePVwj25L1SjFHa2eddENMFEmHEDJaKiSoXbonk_Hob-8obtwfOa0_LuqpJlubYmbhTMwgPoAM8AolI0N19xUaftZsxLFoyWtHbPzeob2N95aXPoGKg3ckONENMqGAKF2t_VqowIEQDPES9TdhYen_p1sMlLuQ4CpVWlUGKWzvLOC4rlCDoGt7ElacCcYxKyeQ_hoYM55Gf3w1jLs4x4S_pW_LW4Szxe&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f020065fc52ed8f88c81323a418ca94cec2ed/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qa9k4nNe&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;fKSYpHKb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a4a40ef515b469f0&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1488150000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1605413794},&quot;docId&quot;:&quot;a4a40ef515b469f0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ROmHzOs1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Fkatalog%2Fstavebnictvi%2Fplovouci-podlahy%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=d6T2xGq2Q6L9DOWrdis1v6IyNBzyzpI1aqwR45XWCCID86kUfwR7h-7eR2g0Ql7_Wd90bp6HK_8VWkXWm0MNVKlmX_UF38WCPg2-RkwbeDM1N5L6QuvAcvIoS8ImPHiDD4xymwHt1cgsJQFxwL_2SoJdvMq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plovoucí &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – v okrese &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 50 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Plovoucí &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tjNaZMu8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;82c736706b43bef5&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1545260400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1584261513},&quot;docId&quot;:&quot;82c736706b43bef5&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fextra-uklizeni.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WPYOfN15&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fextra-uklizeni.com%2Fmyti-podlahy-praha-4.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=S7bB2om3jGCzOzGW_BqBPwJ_V-Q7QKRejOei-CQFuFRN-owZk0fkjogEyvb4vhm4h9QhB2CikI4JFTprVAvnU3YPieQBREaFKJqbTMYtuhXfXzOKCgT75Jf3Srbd1T0I7eb4CxvugIA24Zi0O5Sy_y9uYIa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Potřebujete se postarat o dokonalé mytí &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; v městské části &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; (čtyři) a sháníte spolehlivou a odbornou úklidovou společnost, která vám na &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; 4 (čtyři) poskytne mytí oken, výloh nebo jiných skleněných ploch?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Mytí a vytírání &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Extra Uklízení a Mytí oken&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://extra-uklizeni.com/myti-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NBd9QOJO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;91d44535a1ac69d2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1393801200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1608473447},&quot;docId&quot;:&quot;91d44535a1ac69d2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8k7Dshhb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Fkatalog%2Fstavebnictvi%2Fdrevene-podlahy%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=REQCOtOw8KxyTzmTjCk3mL1fo2KF7afYxkjLjfEyAi9cwPheZ79Q35RlSznpYEoItFt4qWrLXt88_uGVsC_3r8syN6n6NwD6lJBx-2MNnVjOmL-La53ujxt75Vi9pvNBbPgDk9GUztLDcdYCQbexGsMiacU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – v okrese &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 36 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uCq1fsyX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8486fcb5ddc1a99&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1507503600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1599548999},&quot;docId&quot;:&quot;8486fcb5ddc1a99&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsklenarstvi-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cvilrnax&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.sklenarstvi-praha.cz%2Fpodlahy-praha&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vmJH7fynve6YvTmHQP3YAqT3euqbsgCUj24zYvqt3RxYJLVbOJz8whftq9ZrB3LxinSCl7UDcF2mwKipoi_jtpy0Y5bdqnTkIi91nJ4qJmW8hSfEKPvP1p2k11Wrc14VChu1xzDAcKIboA_KBV1RHPFnEx-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; jsou kvalitní firmou v oboru podlahářství. Podlahy Praha patří mez firmy, které Vám můžeme jen a jen doporučit.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; | Sklenářství Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sklenarstvi-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.cz/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4Ah6eQxx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d570b0e7-70fa-4daf-bca7-77b67b0734bf&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b2c2bb0f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;d570b0e7-70fa-4daf-bca7-77b67b0734bf&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DPodlahy%2Bpraha%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha&amp;c=XRH4BQBQDZ22NE947JQQU9IK4U9UCVUNF8ENGPQBBQMWZ8UIEWIS2UIF9AMP4ZXJV7SS9G6CVUCUP7Z53NTMRIRE4IIBTTNBDSXMSQR25GJG6QJZDEVCVQVSPFMWUAWAU5VR2MSJV2GGQQAVMBQTU34VM3KBRZAQ6F73SP6UKMW7CZ487J4JHPBXGXYUDRFEFBQ6W5H6IYG2RC2T53W6C5P5WPKF9IZ74CYVA8ZU8M7DTDA2RE5I78T7J3EGAF4EDI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:1,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;A1&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz/&lt;b&gt;Podlaho&lt;/b&gt;ve-krytiny&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEARCH&amp;utm_content=Podlahy+praha&amp;utm_term=podlahy+praha&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;creative1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;creative2&quot;:&quot;Široký výběr podlahových krytin.&quot;,&quot;creative3&quot;:&quot;Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.&quot;,&quot;groupId&quot;:41472910,&quot;id&quot;:150963542,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:1244048204},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:150963542,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2148&quot;,&quot;id&quot;:187231,&quot;phone&quot;:&quot;420317729418&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Čechova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Benešov&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UArlGxZS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ddb5f4b2-2f03-4820-a0fe-1e5942c54477&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b2c2bb0f&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;ddb5f4b2-2f03-4820-a0fe-1e5942c54477&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEA_Kategorie%26utm_content%3DPodlahy%2Bod%2Bprofesion%25c3%25a1l%25c5%25af&amp;c=2R7Z933XZWNSF3IFGN9BVXPVJNDE8TMR7C6JXMCAFWATJ8PVXXXM5Y9WPRCJG8NF7SGIHUPZUSQ5S3N4H9Y6Q2R67WKYIKYX4D4YZMZQJRVJ6BNWWJME9IFMZXDIFYTXFGJG4BEQBKIRUH5FHITJ5Q96N4JIPH5MMBVA2B8UBR5NUZQ2WQMVM4GA34URY48KJ7HA8XD2U24X8ZU8Z48ZV78B6N6K9IA78K8SV63VZ4XE3F9SUEAKHHYRZFISII45P5ZEN&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.homeer.cz/&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEA_Kategorie&amp;utm_content=Podlahy+od+profesion%c3%a1l%c5%af&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní materiál, spolehlivý dodavatel, příjemné ceny. U nás si vyberete.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Vyhledávač HOMEER je web zaměřený na bydlení. Rychle a přehledně vše na jednom místě.&quot;,&quot;groupId&quot;:107040828,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt; od profesionálů&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Najděte inspiraci pro váš dům&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Široká nabídka za skvělé ceny&quot;,&quot;id&quot;:529285694,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2452460646},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:529285694},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bt6o9nKH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;YP3iyWFmp6wkyiN2loxU2g&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahy radotín&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahy radotín&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jPx7TNg7&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pvc podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pvc podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GiwFPveI&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q7XRl678&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;plovoucí podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;plovoucí podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eL6kR8qx&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;vinylové podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;vinylové podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UiWWIQzf&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahové centrum praha 10&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahové centrum praha 10&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BvQxf6cI&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;prodejny praha pvc linolea podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;prodejny praha pvc linolea podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ksQzpgij&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;a1 podlahy praha kunratice vídeňská&quot;,&quot;title&quot;:&quot;a1 podlahy praha kunratice vídeňská&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f9fwWBs8&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WMJyur9h&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;DkGQ51rU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:4400000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ewnsMc1G&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db6b41d5&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:100000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hy9HzFAR&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;I0n5DMdt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;33c1f024&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OANUhlIb&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-22T13:20:28.119374769Z&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;j4PRBrIz34fK-A776MuU&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:381,&quot;groupId&quot;:761,&quot;groupName&quot;:&quot;secondary_search&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i4g2BTvs&quot;},{&quot;abTestId&quot;:302,&quot;groupId&quot;:664,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dDfRLHjY&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@0146a9de2","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"podlahy%20praha%204","featureFlags":"ss_secondary_weight_1_2, top_pla_carousel, sklik_test, sklik_pla_extra_messages_carousel, sklik_impression"},"rid":"j4PRBrIz34fK-A776MuU"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179>