Produkty

Laminátové podlahy do interiéru bytu, které jsou oblíbené zejména díky svému vzhledu, vhodné díky vysoké odolnosti. Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem. Vzor laminátových podlah je chráněný vrstvou melaminové pryskyřice, která podlaze dodává vysokou povrchovou odolnost, zajišťuje snadnou údržbu a další dobré vlastnosti. Dodáváme především laminátové podlahy značek MEISTER (nabídka včetně dekorů je součástí této...
Dřevěné podlahy, teré neomrzí. Dřevěné podlahy - parkety, prkna, plovoucí a další. Dřevěná podlaha má řadu variant, každá z nich nám nabídne určité výhody i nevýhody. Při stavbě domu i při zařizování interiéru je dřevěná podlaha prostě nepostradatelná. Stále častěji dřevo používáme i v případě podlah, kterým propůjčuje kvalitní tepelně-izolační vlastnosti, prvotřídní vzhled i dlouhou životnost. Dřevěná podlaha výborně izoluje, je odolná a snadno se renovuje (zbroušení, přelakování).
Plovoucí podlahy, kvalita za rozumnou cenu, lehká údržba plovoucí podlhy za pomocí čistících prostředků do stupných na české trhu a vosku, který zaručí dloudobě lesk plovoucí podlahy.V současné době jsou velmi oblíbené plovoucí podlahy. Na trhu je jich nepřeberné množství, jak si tedy vybrat tu správnou? Materiál na podlahu vybíráme podle provozu a zátěže podlahy v konkrétní místnosti – jiná bude do ložnice, kuchyně či obýváku. Stavíte dům, či rekonstruujete byt a stojíte před těžkým...
Vinylové podlahy známé jako VINYL, moderní podlahová krytina hodící se do jakéko-li místnosti ve vašem bytu. Vinylová podlaha jesnadno udržovatelná za pomocí úklidových prostředků. Vynylové podlahy vydrží skoro vše, nabídka současných dekorů vinylu kopíruje přesně módní trendy dnešní doby, a to včetně dnes tolik žádaného vzhledu opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. V nabídce však nechybí ani "kámen", "dlažba" či "korek". Dnešní PVC neboli vinyl tak představuje materiál odolný vůči...
Korkové podlahy jsou cenově srovnatelné s podlahou dřevenou, podobně je na tom i s životností. Oproti dřevěné podlaze má korková podlaha několik výhod – korek je výborný tepelný a zvukový izolant, měkký na došlap. Každým krokem po korkové podlaze šetříte své kosti a klouby.
Dveře do interiéru bytu jak prosklené nebo s výplní, dveře od českých výrobců na míru včetně zárubní, montáže. Vnitřní dveře dokážou doladit celkový styl interiéru, dveře v bytě mohou opticky splynout se stěnami, nebo naopak vyniknout a stát se designovým prvkem interiéru.
Rekonstrukce bytu na klíč v panelovém bytě nebo v garsonce, podkroví. Provádíme kompletní rekonstruce bytové jednotky od koupelny po interiér, elektrikářské i zednické práce, instalatéřské, topenářské.

adresa:    Táborská 34/411, Praha 4 - Nusle
telefon:    tel: 604 200 378        web:    www.podlahyhozman.cz

Laminátové podlahy Praha

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.721ae54438.js","/re/js/vendor~app.bundle.1c0bbdcd10.js","/re/js/app.bundle.8d6a74768e.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.6a2de3763b.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.eff20987fc.js","/re/js/app.legacy.bundle.cf179a41e9.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.7bb79f57bf.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>podlahy praha 4 – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var g,k,l=[],m={},n=b.d.elm.split(","),q=0;q<n.length;q++)if(g=n[q],k=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),k){var r=k.parentElement?k.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{r=JSON.parse(r)}catch(a){r=null}if(r&&"rid"in r){var s=r.rid;-1===l.indexOf(s)&&(l.push(s),m[s]=[]),m[s].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var t={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",k,t);var u=("reporter_name"in t.d);if((u||t.d.impress)&&(delete t.d.impress,p.call(e,"event",t),window.SmartlookWrapper)){var v=t.d;if("string"==typeof v)try{v=JSON.parse(v)}catch(a){v={}}void 0===v.element_index&&(void 0!==v.reporter_pos&&(v.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",v))}}if(0<l.length)for(var s,q=0;q<l.length;q++){if(s=l[q],0==q){b.lsid=s,b.d.rid=s,b.d.elm=m[s].join(",");continue}var w={};for(var x in b.d)w[x]=b.d[x];w.rid=s,w.elm=m[s].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:s,d:w})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:62.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:68.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:68.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:62.500em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}.f8ffc0{overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none}._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} .d31be9{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.bb423b{margin-left:0} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}._02c58d{margin-left:.8rem} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700}.SearchApp--phone ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal} ._683a4a{display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:.1rem solid #ddd;border-radius:50%;width:4.8rem;height:4.8rem;min-width:4.8rem;min-height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #ddd;cursor:pointer}._683a4a:focus,._683a4a:hover{color:#000}._683a4a:focus{background-color:#eee}[data-ff~=carousel_2109] ._683a4a{box-shadow:0 .1rem .4rem rgba(0,0,0,.08)}[data-ff~=carousel_2109] ._683a4a:focus,[data-ff~=carousel_2109] ._683a4a:hover{box-shadow:0 .1rem .4rem rgba(0,0,0,.2)}._17a853 .c9c8a7,._17a853 .ff270c{-webkit-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}._3f4857 .c9c8a7,._3f4857 .ff270c{-webkit-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg)}._9b6f04 .c9c8a7,._9b6f04 .ff270c{-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}._82c048{visibility:hidden}.c9c8a7,.ff270c{height:1.6rem}.c9c8a7{width:.9rem}.ff270c{width:1.6rem} .ce62f9{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;min-height:1.1rem}._8b0786{width:.7rem;height:.7rem;border-radius:50%;border:.1rem solid #fff;background-color:#ccc;display:inline-block}._8b0786:not(:last-child){margin-right:.6rem}.fb8388{border-color:#ccc;background-color:#fff} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}._3a554b:visited{color:#7b009d}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12,33]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.378c61234e.js","/re/js/zbozi.bundle.d790c30dce.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.99b74c69df.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.f9860a28bc.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"podlahy praha 4","loginState":"red","lsid":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D","abtest":"823/1585,824/1593"}, {"144c104b3stp":"sklik/skliktoppla","144c104b3srp":"sklik/sklikrightpla","144c104b3spi":"sklik_PI","144c104b3sto":"sklik/skliktop","144c104b3sbo":"sklik/sklikbottom","144c104b3stn":"sklik/skliktopnav","144c104b3ore":"ftxt-organic/result","144c104b3nre":"ftxt-news/result","144c104b3zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="podlahy praha 4" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="podlahy praha 4"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="web"/><input type="hidden" name="sId" value="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="category~0"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="Ellipsis d07c54">Prodej podlahových krytin</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">PENZO.cz</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(2723)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej vinylových podlah</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Jičín, Valdické Předměstí</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">BAUHAUS</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(12)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej podlahových krytin</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Michle</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/667649-vesely-parkety-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Veselý Parkety</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,6</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-55-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="55%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="56%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-55-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(206)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Pokládání koberců, linolea a PVC</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span> do 18:00<span class="_3608b7">Praha, Háje</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-667649" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/149822-efekt-carpet-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Efekt Carpet s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="Ellipsis d07c54">Prodej podlahových krytin</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.efektcarpet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-149822" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-l-id="6308c4ffa2d0e095"><span><b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - <b class=sec>Podlahy</b> a Parkety : Parkety Veselý</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-l-id="6308c4ffa2d0e095"><span>parkety-plovouci-<b class=sec>podlahy</b>.cz</span><span class="c432af">/kontakt.html</span></a><div class="_3ae308 a7b91a">94% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Parkety Veselý - Dřevěné <b class=sec>podlahy</b>, Marmoleum a Mozaikové i Exotické parkety Navštivte nás v <b class=sec>Praze</b> <b class=sec>4</b> - Háje a vyberte si z velkého množství nabízených <b class=sec>podlah</b> a parket.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-l-id="288df88f2467177a"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>4</b>floor (<b class=sec>Praha</b>, Vinohrady) • Firmy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-l-id="288df88f2467177a"><span>firmy.cz</span><span class="c432af">/detail/13256882-<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>4</b>floor-<b class=sec>praha</b>-vinohrady.html</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a otevírací hodiny <b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>4</b>floor, <b class=sec>Praha</b>, Vinohrady. Telefon: 737 290 ...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~3"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-l-id="7e61ec1e5d5544f8"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> s.r.o., Praha, Holešovice - Živéfirmy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-l-id="7e61ec1e5d5544f8"><span>zivefirmy.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> s.r.o., Komunardů 1154/38,Praha,17000 Praha 7</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://podlahybim.cz/kontakt/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://podlahybim.cz/kontakt/" data-l-id="8b15065d7f9efcde"><span>Kontakt - <b class=sec>Podlahy</b> Bím</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://podlahybim.cz/kontakt/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://podlahybim.cz/kontakt/" data-l-id="8b15065d7f9efcde"><span>podlahybim.cz</span><span class="c432af">/kontakt</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Podlahy</b> Bím - Čimelická 958/3, <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b>, 142 00, tel: 724 773 587</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-l-id="e5e4cc226691769b"><span>Linolea, PVC <b class=sec>podlahy</b> – <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-l-id="e5e4cc226691769b"><span>idatabaze.cz</span><span class="c432af">/katalog/prodejci-prodej/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>️ Linolea, PVC <b class=sec>podlahy</b> – v okrese <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 33 firem, živnostníků a institucí.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="item~6"><div data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/item&quot;}" style="position:relative;margin-bottom:1.6rem"><div class="molecularization-leftColumnMarginZboziShopCarousel Result PurchasesShopProducts" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-item&quot;}" data-dot="zbozi-item"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8" title="Zboží.cz › Podlahy praha 4">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=823%2F1585%2C824%2F1593&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Podlahy praha 4</a></h3></div><div class="SuperCarousel SuperCarousel--arrows-out ShopProductList"><div class="SuperCarousel-body SuperCarousel-body--isFirstPage"><div class="SuperCarousel-arrowButton SuperCarousel-arrowButton--left SuperCarousel--arrows-out-arrowButton SuperCarousel--arrows-out-arrowButton--left"><button class="_683a4a _17a853 _82c048" type="button"><svg viewBox="0 0 9 16" class="c9c8a7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-arrow-right-9x16--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="Carousel"><div class="Carousel-inner"><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;9192728393916262607&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:23900,&quot;cp&quot;:&quot;FINl46hLJNwC69o8Da0xgA==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;shopId&quot;:128079,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b79b2ee5-70d4-4552-9734-2432abdce7c1&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=y9JBJSScbICDIeMs9aS7wXqDlO6uZtS_gxt2vkCFTooN_7hUm7D-gNHrFqX7qp_RCibyHD-hpvJ7JHyXmKmD4BMt4jaJDYmnQ6TYgOu6dpOlYcjPnsYvKmK5azNC7s4M0kQePATHTA5-0msRj7BfOGscj0YQNxtD2do-_RM-NYIIwhIEv2t9Qzi7SoYrWyBxM-0hVdwjxAKAUdnL2DpbnPxw0LkHcdl0v_6b4YNEPL7cIJw7_KjSS6uWMFZwSB5cUiGb5yt7EQXnd0-K7_xnUJok41qW1U_BonwNLwTXfnlA3tJDHj8FwoMG3ANB6aVQxQH73c0-gtVecQJ6_BcJm7mhfJ55hLUo8eqKGU3q6z3loQqu5uzmkDIYkDjQlAvPpVwU-xGtJITXfvInjz2mlEVbAEQCIbHCgxvQxLxGtMPxxxI-dW8VuJ-U-yB7JXto3VSyk38vZ9olMtCZOMSf0sXmySmCiwwmzvCXjmP9Ww2f4HMS9g2yHPnFaF8j6HqeNiErJx_RiB7l3LOwcUWS7R6HS-LVii43fnSdSau3sUn4_rPCqGcFW-AvqECbPm_4dEcEnYVD9jvfkTKu6a_ZFS_AYZyM9R9LcgarbQFWU08YFSBzs61sfg65ryjf0A8v0Vh0gu3GB9FnzaexgumPwbZKROvkx6PfghSXQidG9CPrKoa_xPXGbaTKUh4zKwu4V-zx1VHxLt5WXdgyILHmf7SKprJK-OlAIoxox99KWpHHB8_VpzZwEGz3v8RY-26HTa84PJXiifkUzzy4t7oBk83mDsdjbZ37fvhFEfOjgZODNMFDlqETJWog9PocXZEB6-BgeVc1wBoJaul1Vak_0qF2rc3Mvqe6VrGXT2usLYU27hLFNhPcjKdSqG_bbfhFsuobr1GkrahBqMPCq06ZNT9iAvHWlKBX3sjJWHvGP2UUdNOJyQ0dk8NZTwtaLAGPhqlNnN2DITf2mRWf7NMh6ZdRQOO9hT03uXRkEyTEJxLZ5gt_tq6jzowLIyHrhTpC3NcuN_kdCVVbzheSACi9vl1Qm2Sgn1R03qUvV7Vm2BteuHITCdqebzaI7T7I6UzesIKqgqWo27y073sBUd_89JhJQXxxMIQslAke0NF5FS9PuxeUXk1XiiVQ_hnXwsaJkR1usctVNdZlXLk3CNT1YzZ6iP7cq4j4WAJaVcwphnrpQXXXoRdEso8sWATTo_1BXbr7irLbaUZ-SsIAxuSqu0Izr2_3itojTPTPpYruUH9gL_IMCw==&amp;a=b79b2ee5-70d4-4552-9734-2432abdce7c1"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">PVC Fatra DOMO - 4700-11 / šíře 1,5 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">239 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Podlahy-havel.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:69821,&quot;cp&quot;:&quot;k4frj-Yn8Kp9Vd3rgZ8o-A==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:105115,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3babab0d-ac04-40a7-ad85-5ec831a7ac4c&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="zbozi-shop-offer/1"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ieToesjjrQrVTw4aza4YRXNtPvAPSiMPK6MKwQVjsgB-ouv_i05n1abDvKHFP6UdX-JiM0Fcrc8TxIXT5-XSz_v-o8XdpKOVU47oYOt7_BLVEskbv6r7gAAtdeFI-wkJpUkRnmm64bg45Stb2JmYNHU89RBhbE5goQ4AwGZ6uVngszMLT6TYxZ5ga3Zwpx_kEYARL0oCxlz69YgMPpVs7lA2Qw90KNUcV147B8ncof0ncx-05g1vPIGSwywQQ_PJgtUmDcF0VqPowy-kn-hZMPXGGc4_n-atp2hU5lbaTotSJNacJ0jD1_WUdpcDZeo5AjtHfg43C7IBRTpIFXboj6plhFAxxHjxbTITmhWAYLF845PRLumGljO6UvL8UPHLVeFS6ceqzh-RdWl7qWUNPUkhJ0g0zCIYVsPORg9fT_nvqamvCMEwSa6zjKRgFuyvgC1IwynmjmoLGINv6QECtUQPZAb-6UcqJ4aY8HH1BVgcMWXKtDoIssR4Ih9PfXQ2tX7PWVpKWJjzGkDDredkDfgnQ9xZ5_HlxsV671hPqd194S6oWFAEOyjG2RIKKVqFkkUFKc5DjCy09yboP-tYC3zTwbZS75sxN2J3UbkVBBL4F6jXhNLrsdF_82bPfKT36ytwWSrYACJw7P_EAO5p8AYnfgdxpwkrP5jrAM16MaMpnWZ4hTtiN2YWXjsMgp1Ex9Kxiy4uRr793wWaNDm607l-P3hEblXJKoNIRqoQdjEfbBU1WdtNFjX_UbyV6JaobvH9CgHrJIWZqWRpepu8MAcL3zUF8yQrw5-YC0Zp4lUmBo913bzm8IFYxLoZ7VlWrh8I5IYqdC8_nRfQI-g5dobHdSpjdhHtlzGNiHPKVpq6Pkjd_4SG97XhKrXCmPkcpRQlMrJIHGiWrDFUfTy_mTTzgjk6HkKZoGuTg40eKXX17MUsurYgRnZrtiGxwLGcwj5fsQBztNg5_tTVodYlNhcUfl1EcEb4D5COzZutfv2HhNfpr2iy8VGlNdwn5tTnbs4dR4rPLRUiozAd_44rlYo3w2TPNuYB2B2Y-9nYkYA_FIxPiIiqiCOBKLkNBgHnI6UcrgR4rgeO6ylk4G0bV-gIZN7MU8ARtB9e21olq0yLuXEEph9GIjw7jgQKB1RhCDCWXL2XFltmAS-8iAlwcakZJz1XZZ_RtN0e_UHRgx-R3PlJ7XOXPr3cEHB94iLTX9A=&amp;a=3babab0d-ac04-40a7-ad85-5ec831a7ac4c"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4</div><div class="ShopCarouselCommon-price">698 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">PodlahyAlfa.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8035113271726250802&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:38000,&quot;cp&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:112914,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4c33cb98-f7c9-4a1b-a157-1c63bb271d93&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="zbozi-shop-offer/2"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=TgyTWCK2H6769giMqBPCca00fI2vCX0ezQhUov5wnknqzyKN-9nHi-Jvt07qdjCKI4qQK6bS3O51PRCZJvHWxOS9FFJIJ4Tllm5LB0Th1VoocnYbVWOXfbcJ0U7La9fA_VrJK3JAhOQfjLbYk0EjOUsIZ_K9MTte0GckHPqVHzf-JKFn2rvR-xjdxeJdrWlT08MDlCEP3f6-sXfJTZ2RCcDwvqTpzfpz_aAWtDVd0m0T3Wb0u_QsG5AvOJE7NT1DpDqLj4PVd9cP7qmDtyuizVdt1hVNZcTyu4rz0x_zVIL_C8KkaMa04LiSilj5aZz5VLsZKJCcHFWpIxlbHwKmXAsEEL0S0HptqYlZyDLTjkwaLfrOWOARv-pD5nmViubxYKgd5l5_GvQUCtS3B3jGollFrA68IbHfuhIf-u47ozHLf1XOJhDzj5gmj8OGD8ZAV2wuUWOMAimoQnsIJEdKlUR1AHtttIhUzfkf8ydZFjUMOJKwKodwbz5GEIJIwvDXil_NNHiJ1-g0MYxQAMRhERfINtRA1Z4Wq1y_zPkbF8rXl8dvHprP47O0puJkfO4Zc9nZxF58HrH6nQfm6mA9x6Mb_sTRNYH-GRxtzKgfSP98v1mwkfNX35yhKH0_NxZuZrUkqnlszVqoOANmsP_yR4VezC3_lNx5ZPYIzWEHINHnxQvgZIK_tC0IJLoaEvaqKLkRTmUKDZnYyTEoLGefULgLCZG5VEZET_QWY0yI7hPFK2IlOi1aXlyq0JqBuMrUp-VSAaaGSZJnfq4VZKMZqM9_5CLnmB3FpbNJYLIFQZaiV4E7X_nQwqMnqGMNRBa6Ke7SDLE-UpJuyMIrI-Ng019jVGwvdiRhRaZU2WztRSe7yx0M3-cCm-ooWPgLyDzSOOGQCspV54RfmnkeoBImoWRMt94au8Uv26ZfzeDHaBU3cipGNueHHQngIo43x9-PChc1EvCL2x1jDXFI8bGq-eXCuJuxQF7OcOZjwsZRTP38plHAwVjR-V2Yf0YOfLm0EilZV1d2m9ixC0i9foV9837j-ePexQ5BQmH2oRFauVt3KnCyg9RB60uwRhGaIt9Pof6a2ULM_wOhkYoDG-vr_ID51VGq2z9kOEfQyhw8dJOoKcw-NKsWdY5TQBhh61MePkxSv_zHUAbOB9H4okO0IXtgr5ulgCiSAqG-If7iEO3APvEOE-45Mj2b1ShwwDcLEC6xj97sgOocdw23wc2FiWiW9Abz6O0TSBVNDQlfCYVMuIwUBpCtSZuYTSAqVekfQkgmFB6U5w==&amp;a=4c33cb98-f7c9-4a1b-a157-1c63bb271d93"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka</div><div class="ShopCarouselCommon-price">380 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">sortim.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8687880215895969748&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:1399000,&quot;cp&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:121310,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c75de744-9e04-40da-a3d2-484ecbc482f2&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="zbozi-shop-offer/3"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ujua3doBvJfhfQGL06xpxrJqgQU3vAu-nCPterwtO5SRMuTVVR8EZB1CvYJRP5ZQbSLJDAN0FgaRbuZEIKsXbvcaasYW9TkXqCALgwHc6g0CU5f_ECK1SFIxKQfN-qr4r2hujq5uB0BJOCyjxUnR5ewTsxh4MdHHMLcBFCgtC-VxfPY8Sa95HxREFRsgE4aR4oYxqmi3z8E0zemj9eZVRCUuuPezOBtGIVY6NwhaWy1B5wxbYPJSaxcsg57mrsjX4Ih5sqSnZkBe6KOnDatCZ5akVLrFfttDTTv_176n2PmJw-mBl2vZvpf2KQUkjWAZQk-tuQ3rDL8cTZ-WqDluBCIEfQk7Wc-QCIgS7JTu59Jrx2gjJ7kXDDTrTf2Ex4ERlMGKPDlNueVC_P2I-Ap73SN3-_BFIeZDIxhvq0EzS6Yn1OOvGmdwjo22FYh6zIFMhDl02735GB7E4lwQ9t-MUummAkSY7mE6w2hdCjY5KBqikJKDKbweCuF6BrpRgyFcf4kVvc2y4VsFmooFRcvliCjWlnbNkghhzRJhsrltl-CWQPHahH4nhXHyG5VAxAo_pIgBpLwT-3RKVYfcuPQHZBYoGHUMLy1-_JAcT9Mz2FdFp-6p3oLd85qyMPzoMxzoMoPSzKQ683jph4Hjy0wtCxpeMyaMS6Qkx7grRfwI_BTGjlz6Qjv9ffoxgIHw6Kd9QeWyh0r-D4QWp-nUP4s2e7lfcVber4ich93OokSzwTj_QoraOw_LQ2TNVpCWNbdm9BQLEyFBi8K0sw98dOr2AX6kDVDGjMJFf1ScP_7WXM_agtSFXKz8Hiv0OCF8QCUYHz2D5-tXkwId6Hcp_HK3PqZtjw0LuLG3fDrmzro6RqB2zFX20duYc61phPBKZOW6_ns5Cv6TaehdT2oqT6dCzrw9dFv1g9Sakh1FPZZ9nng97YAi81Pk2ZzhQksi96ewzacRz21vi4nfSbN2w6JgWJObOLT9c11IX40ZbRUbPJGQqi10q7cbs1K-Ka_bd7dsnIS_HOCFuicFUPA2GxSF7251dessY4d1toKx7Z533bFUFz1cczhsICYcFIvRxGaE_MOtNQeokhMIm5Qz4HYo7SrogJdorHnTVywtIYUeDcicx7bTjGcxpWoQCzhRV38A9PQSlZEmCvAlGt-sT20iiGa3pX6UWvnbzB5E59SEXg8joqeUx6fEMym2Flyh6ceuIQ4taTgrJ5OyIir52GJNZ_1XksGDl0TzNfxH_xulFiVMwxpJ1pU7X_l5ruKMuQGwGnFljF6cYUQBw9YLVdRxl2yUUy8HatFWZwpR5VAafg==&amp;a=c75de744-9e04-40da-a3d2-484ecbc482f2"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">SOFT vchodové plastové dveře Florida, ořech/bílá, 98x200 cm (jednokřídlé plastové dveře 98x200 cm)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">13 990 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Stavímelevně.com</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8687926185554887209&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:2099000,&quot;cp&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:121310,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;01cd80ff-a958-4a6b-98da-7dcdac3ecfe6&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="zbozi-shop-offer/4"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=SIxt2EWOxEMcgYyW6z5vZNu4bM1km6liMC1rAqg01GlZVfkGvFbMt8R7mZ-sEyOFiKCYdkNeUMEPJnhUsaTvndEbWLJ8A0cspMAQbmPYxTu0TtUPOFX2xLtJJyGgSroLpGcS9l0iOr4ZdQOOXYQ9BrgqnSBBdhZLhs-Y_tIwMrhekAPQ9Fwa3U7nl4GWP2bU4GHaxEa5Y8QkkgogoTNm5mfbuLTowkQxxNo6Fnb38srBO9LrR2yKYZNWQwIwaqKMxthrBFk1AVcn8d_bn48QZvw0mot7PmKmLnLYB3l48CD5bJI0OYxFzFL0l0xf2F80rfyqtbn3z01i-f0DUhMt5Uq5k0m1Fv7MbhQGTF7XjQUzCskc0etXPRbytial1f-GpMSK7YZrtUKszi8zSTxC5hm2clwMBSJlM4f6dJZyIi-uk2s61PvKMRVHHUDrrxDW0rNe42YpLwDj2906sGDDLybv0EEttfh73kIyEWcbAsdjL35gANEufO8iI8vgCvM33KQ8hBXG18v3ZthE_xcHXXHVPIuP-ERyyFqRbRlcDgaZq7IzIJhinPdtp9umO3anvsn8aQiObE-Tg4xtwiZxHvKwVtkbn1kvDP6-6uugqO3Ebc03ZaqxFekitcdi192vm0Co702-0j1g9qlIT5JqVvEqIgNvsrGXMmClEiUwg5wW5Sdrgb3f7MaA4ell5eWoBB44a_kIKWhJjvhYqPU6PsIHAiUIiZBhN6Tvh0PR8BiBn1twoqNQMWPsIkyiOPzIve72sByuwniqCGrE2ve1s1wa7kK3gB38QL3VlRDjiZ51ybXT0R3nySrTlxc84tbyreJvj1n8qDbU2FJ4vtfFsuSlEmOv2IO9H6YO5eNzaGMOra-WPXXJDVemOavUToDNuDIAG1dzHQ6LlSyjTFXz-SGoGrtAaowCHPnNyrBuUqJu1MyU7evY0EK535wlpZup9IPSaOvK6PAAT1uJCnbhwGzMbSp5IfibI-viCs6G3brtHgZIf9yZe1PuNU-uqp_nHnSPm2J6AvBgjQGM7GPUcf3TqIEFGNUWoYfPM0l0HMFsLlb6TGVyhJBzVK9Q-waUcMD29auJUNKWWVRw05Hi2RaC3H3j3IBbiR81f4HkcfMuFnmMhQHRLDbsI_Tb5OMC1JeioV051gWVBRLuXi1gtxfwVgRoO7SnFxaNG-5pbWUgIwZ5CujZ4vOGhxKV5z2GvpUP3szRvHP-Uyk269QNELBUdv0M6PoC77isfIvmIiRWSPFUEKZJxvIh_I9N6iFNcmICV0briHOfPmQGDT9S26745kCiNNqYCRzUBjORFGnu5fhbCokMv0_ZzQYY9Pq3nJkJ9Rpv_29nMHngoagI&amp;a=01cd80ff-a958-4a6b-98da-7dcdac3ecfe6"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">SOFT vchodové plastové dveře BARCELONA, ořech/bílá, 130x200 cm, pravé (dvoukřídlé plastové dveře 130x200 cm, vč. rámu)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">20 990 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Stavímelevně.com</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10104991837261221249&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:27900,&quot;cp&quot;:&quot;7oeME0woS0sHDrUKCS8Hng==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:143164,&quot;shopRating&quot;:97,&quot;experienceCount&quot;:1859,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6b8934c3-ed2c-4588-99cb-489d2a3ca46b&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="zbozi-shop-offer/5"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Xq7PqqYePZdF0nOKdi9rm2PwuPVqoVp-R4Cwhx-BiH9Gb-mEyHHpQv2-RjhxCDIcvpWy_AtyhuHsTOCDvu5QLNdq7SYzj6BSD8i28jk4ytPgakPRTL1PBS4UlsA-rmvPoWykVLP6Vqr4s_phfbkMcfu33gx8ObwusLll3qQZDRaV_zeI8rpMt9YJxRXXDFGvXkCfRD784s7GQoFHkFfLAGdn3suypRmvmR3ttABiKHN5LrgPX9waOJLJ4YXA02bVZTEQWUHF5vVWu31e1RZIEblU4Bdw5D0udhG6pDw5-ihpAg655sG17ofOetfT2adwwcogoUWKga7q_iqv7J-xkqlWBK_bgmnY0R6p2Cnbh7FJfVehkTMIyL01TnUTFXLJaFlrOhiGN7jRx2tXusFhBomDOSbQ7Ps-P8Mfv22RTXmGLagexAD-DoPHgP0swt0K0WYJaljQVEkHZne90tipikdrNUq5wPtMELF8qfbWfNd5wYHPvsEAG8X_ZkcvFpLdq3GIxmJzBTKCFM48x8QafzwjZHlmXRleBYsjqJNaIiEsvekuWCy86bmlFfIQEjLts3bF7Z47ZCn-SU0h5Okt_VgFd622bUX0LLuFY8Rzb60bDF-vhZtJ_3ZP6Lz-KjbWmw_IghyiYxBX3R6tMuD7P8aTmUfI0mOmYwm2oT0CSyDn8Q97RuR-vyWyqFpzmP8LO7z3_H6RbdJYHR7jTdGbTHiSZc4HTOpls1kSo8DQsI6y1JEfH8ynn95Mc9cB_vq5Ndkx9gCZ8XJW07LZTYWzzgb8ox2mG23wVb8y2cte4nRaDLTintORUG097ti2AO_JQxAPg9ST7tz41-kw18fGcmtRAThSt6NcB5mRXqPSTwgwWpCjEB1ZDAdn-EJ8ZQMvJk-JB-lo_bKDmY96CIRqZp9KtqTz93ueWa7Ee5dsSb3l-UXTfLrS5Z13QqKnl6uOn45iWjjof7wqncyOThfuMlttCNKZJWktrHp5lpEZkILlmkStFIG1mtsfwCtYz5rE3uH6fJIx3JivzE9bKDSdEaL1zqOa7cupQ1C2mC0mP0CXSMvTTHDIvw5AoXl4GeUaWhs2jsr0w33zUiU2CRTf5BZf6xP8dOFGR-z9y6IAB5W2qnYz-lUDDYLGMVrUQYwKIkQqF6ZXN_IB3NJQOCufkx4xn9WbGyJ82Z0o0TySE7IZM50Zn_QofzUDdT_juEdosPmiqUxk23lDt9VYyU-4k52givRn2g_U0MOlDbas7PzKax3aCWF6NOcSuM7yD77w4u6E3qdwmxfFnSSSE_WSEoKgPg==&amp;a=6b8934c3-ed2c-4588-99cb-489d2a3ca46b"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Breno Studený svár - TUBA C 44g 123090</div><div class="ShopCarouselCommon-price">279 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">breno.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;6345944433843888305&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;7003158144506320739&quot;,&quot;price&quot;:449000,&quot;cp&quot;:&quot;FEkxCyhXaJC4AIGhL0Up7w==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_week&quot;,&quot;shopId&quot;:89385,&quot;shopRating&quot;:100,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;352c19ca-ab86-482f-9585-83eaebbd0efa&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot="zbozi-shop-offer/6"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ogO4bViejHbro9uNLxe41PzO7xvopVRW9d49dk35cxtflBIfFSop2Q3tTH4o6UkxDjjRNhtjSR6nhaLxu_j12PNkMLJn4vCf-LtVQbx52CaNuf8f7TqFERbP_yuhnzqlEBnZkOCCXMF4y2yLfMxvfcdOK6mH2Fpd4UBfObPn2M1lT-WQnMlXBJX2DwvtrGFz-y9HKpDbwTydXCfl5qjeQ6p5SzXHJaf_jKGt_0NUkM1-cgYygXISYl1IVs4fk527sBXSJchSn-37VTVaSC8zV0ZRRyxQGpwrvSfETscI0qQjvI4UnvkFlDXdBxygvsT7vhcZW2W5YJ3PYrU8tTV8hmXFH2hj5jRYuDTTTahu670VjHQoTPF3VvWuztHw1mqyVa3EvmXCpx72xrZj-lsFr3gSvug5IkLY5TYkqhNyIFpQWdyawsypu-FDmsvzUpKHaxiJoO3efKEHOGnwL3ogTyd-D9mzmR6i07yIQztt239tR4i2vfSx1Ji5fWsCp2vb5nVMCqtq_NFnL2fLKh6_TnAb1v30ftcgEZ6stTLzrY5aFMu6Sl7HVwIMGA9cyIRxTxXFdhmf9xBFYN7BwgZuX-l0TXVTy8w-tjsb2pTlWbEuXFH7jKTKPLq1PAOfxf17aC6XhQKJI70rdo4ZkUTPsBoI9Fcs1Vod1xpSPfuB2VyoSFdDIgJA1cILl2hYZ5X4xWjZ9D-iYY6uR3tMby84pmQLgnKuwVCiE0RUotabGcBi_ifqpRmRmOMz2DiyQvWN7ftbxk5sh12lyLxGg6GjKlRTl27oJVnBquLs5aLQp_zs2gXA2c0H40KTs_OnJ53ukhs6KsoQ5FugZO47ocReOgJEFNd6afMLIlxqnrKaeYH_w6KmYwfARjvx8tMCnPXzDPLRDBYuD8-_fLYcKFoQTtYUNhX_oRQk-9F6Oh33AcHuZCFxUiEOKzAv_4ZdZllb4evWeCkI2JdJmloA5hs4yUUCc7gU7m06Ubq6ZO0nlBt5DYvBFYO0Qkw6UvqPkbc1ttkTH0VojIw4wEPhrw6fA9JQ4DZ9sfc_H4mFHaj9pcVaxrSkWcFKfzgMb2Mb7G3VVRoz9i4q8wdeylmbwwuFR-Qhu6hf5ERjsslcQBmCJHVP_Vq93kbjWq4Olk1HlvndGNURXRLJeJqB6nU9Q9oAP3yGii8PHmj7FGj7&amp;a=352c19ca-ab86-482f-9585-83eaebbd0efa"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Kolo KROSS MINI 4.0</div><div class="ShopCarouselCommon-price">4 490 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Cyklonemcik.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10865386959099727443&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:1200000,&quot;cp&quot;:&quot;DwrTireqqF1wprfOPdumRQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:154290,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;18a1d5f7-33d8-4113-83e7-9e509c96bd3a&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot="zbozi-shop-offer/7"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=U_5t_eoByUrff0RT8VqnpNWIgWesA1Yi6Wovdi1p2TRh0TOCkNeLfIuJt4Ex2f-KqCh8uZEpuiUQdSFx0JcMdpEyHDy3gEYeMsKj5ECGRKFzUZSkEWT96CTuW5QcpY-T9OMwIJ2SM1tAvX4mhHnsV0OmfguQbfWEKsf2MFprT-FhrQ_qXU2ViNrTjn0A_g2D_aJDCRzhd0SCmHR46DLft9NBkEKanesbgi3pHbG7zSzUflhYKTRtko3f0p1TRnNOWYiloX-xwm-37CKE5BhOtKPuX8kWoC6h82HFxK6if7ZrEvp3TP52SgcSp0fUvHMj-qoSILYk6lo_ve0XY1c1pFC_ZcMP5l53_hp1zUymIdZs5CwIsiFM83cmMFStCs7XpgKlrLvokknTQwDGn0q9yGBND4BNtaE2bztKlLj509CCh4tlRAQdPMvdgZcjumJt0tb-C-w8ULqO1PN9So_7nx2V_m5yFAht4nK2x6Do7a2YwJbUTb99umrLUH0eIeGRkbBSbSjJIv_yMLFiGVY5ySFgWhd6xce4NhPbQxTqW2vEVmij9uW6abwwDsswQ_gi5SimQs5Ytx3l45_dwxuVpqpmjmrXuJOs2WBKpZuFvTVJ03W9NpLUo6grRn18l13X5eUwRapdX1F4zrdl-SAKEQQA8kDEIBupzJBodI0SA0aAKQkVPHHaCN-Wb-Dgwl6AyoqeLLnF-5rbbq76lm7ymmNRpipJVWqSNGm6un5R7BM_quIiPg6DYl8c9JjvEU7dnudGNrk6qB__kYrTyGteo0GS2oZBmT3GhRQKkxeRNFNYsM41qUXF2Nxmk_lc2QU8MEMvDja3U0L7LTMAuvx4Ei-8NmayHQnNiEEtMHhg_8VlCwCRCPFDCcymkZC43e86g98t-zaUSX7WI6wc-RuuHtrRV2Y28nFpGO12Ulg543y3IleZOZSzlsVAPLeTDMcMRkSzlkBMPtoFSK9yp7PHAcKTenv0x91nhY59pYetX52UwhUR2HPpfYV2zpS1B6Cho5kufBts3jGcOMWwC7uARgHtFzNAM3zdsjedFAfkWgpTmeajKIYhfzj_Ek_rg9LBa-59khS2rFp-LEdCr3bYU9k1MWvW1X3XAmDzCHVhjnAbDycSvefWwhoUPq204p1OdX6JerYJgpWCFVhn1ZOCywd9tO-Mspsy2C2lV7dV2W_qVp95p04oh1IPIrQ=&amp;a=18a1d5f7-33d8-4113-83e7-9e509c96bd3a"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Barcelona antracit/bílá Strana: 98x200 Levé</div><div class="ShopCarouselCommon-price">12 000 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">eshop.stavebnibazarjurca.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8604757001153603729&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:37500,&quot;cp&quot;:&quot;9Vm3CWT86VbqiaQaKn2YHQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:120139,&quot;shopRating&quot;:100,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ca4c8053-a384-45f3-8371-7e686f2a772c&quot;,&quot;element_index&quot;:8}" data-dot="zbozi-shop-offer/8"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=1rL6kv6YHP0J5zCMOB2fzwlKCPcfzSu2iQGWqMsETCDg5pcs5GwyRhqJVSt9XsQFZbTMLvZgDFxfeW76A15Is4pRMV4KfZ01VjgWoSfFbGxotY3bc8ZWIz63ZqVojSMUKSeIdB4AQsEyDMTXPR689DQubRUy763xlo3_zCsoUc06zWBVdbq3fzVkcwNglbNyU891fJHbkImxptuGZ8gZJTOsfZc1nGCpKS9t5S3T3x3n2sGLY8-y3360fvsBcQJXk-fp83xPOd9tTJo_ocjwlj7FQo0o0415Bh_UojuSABvBWc6WyoDcXykPqhcv2VMa8wsoPn1WhcZv82EFufjJpN_ZG2ymb3ZfWyxOAhjdlFDEImDjkZtkmwu1pShOSHqoizFxZeQsw6Gh6UZERHvBRbwkCXXg--nNLFR7gvOYPWnZ-66hFLfc-LhcL4Bre8Pz-KwzO3FirFRpzkTQmAwg4vOIHenVLMl3cMRuB0yHcrVKlhm6XDFj2cCnWeEXhRwINd88_SVX1TyhP0wy-D3RmUAbMrBV81X82CRJ9ju5RFpEDh0bpXwH7dtRcRtHJ3B7q77shKt2KQrbXKdUcHY2QlfgpQdk6fumcPCAtTbP8SaslHgXqbMWAbNk_bJC19cgTqY6gRQoJ1c59RTuNnfhAZWXazD2_AY4ajC_JBcNs0hBSF2JMj0biF2SLBFNEep-Z4pE5paSQ9-OSPL8eNSb9Y2KcYeZwtV7TPLK23K6r2mlqGijv-fCtCRYbBjg_S4eddvpeZj75Xg2QZAmm6IGRBgBguAWxopkXqebxHWDg_mgyJmeocIdQ1nbEmG-JdKstcGnvgtGIu_gI1ZefQfIE3vNQcyWsP9_s0DJSXD6x2RtsWESL32qSfQCwhU0k7u_DDPnAtr7j2fJIu8RM0B8PMIEGSVlZOvQlK-7Ann7SP0mTrU_FD1STfJWkopYncLGFJnVlllVun03hZAeeQsvCvokpt8kPh0lNfIAzMDEPUGz0Rx4sqOqSvQ8HINE3Mbpds9z3fpJLJ97BPC2iY_mqTuOdH7ixluAx3Zx4ONz8ljIJzWb7EUzHV-owIxp-vz_cjVfOpowlpNus5uO-Fd3f6aQAc_PtoD1bciTPJSM8J3qLv8i8V0DHRHFiW3FbZejIK8sC_3rgYgeQloszVBGnaRMvIm0xBXwaHTECHVV6kjxO6-qr-Y2-CymcdCg0N42-QOnkWhwEWQfEH9Pzg8bw4963l2RRwTLJmaT1Z96vJQrZeWu_jldqKnKzUnXq_eoII9JmvKGG5CWk-M=&amp;a=ca4c8053-a384-45f3-8371-7e686f2a772c"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vlákna polypropylenová do betonu FORTA ECONO-NET, 0,9 kg/bal</div><div class="ShopCarouselCommon-price">375 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">TONSTAV-SERVICE</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;2417482973735357511&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:192862,&quot;cp&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:34098,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4eac2dbb-5a5d-47f9-bb4c-7cb404ef08a7&quot;,&quot;element_index&quot;:9}" data-dot="zbozi-shop-offer/9"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=2DhRB0JjWe-XxhuZ1Mu61oPYPPeb6t49zjqLgxn2lviWcQgixZ1yfkspvPDFuTnLjFd6fn72QwDfgNCtChHPDjkOL7_HYoTDVVUQSOaJ81-9yRGZMjtnb899Q7jDP_IQqH_CT59iYd8r6DA1lNntFvEOaKom9bNQi6dyBlWTwqhBgLU9l4jmef5EqCDqHjyvL1SQ-_mLAHfsI-M3hMJu-QwUeYsc9XvqOtOfmZURRDI7iRxPlhTJwFpoZqe5NvLyDuKEPZC6tVqyNPhxJbm2JPXN6DHrfQEuFMgMO-xq-66LGM6jqei21vPmM4Rc0_wj8O7rl5fzosHzeCIpJJv7dhVbC-NyuIDPRXnV8TdyO9bwVWmjj0nSKk0hd0Paq66eC4WLZrmU5nj6HOON7c97ORGMfWxLg200QT50MvWuZUpLK4sJMhrPY1mGsIEXoToeupuIUF_7El-GTbL0JUm9Z7FH3tXauWskUFfAf8TAZOFNbz7YyRaiP__hmhTGddgoN0ezJt-VM4uFEQDH0bFTUDkVnPBaf7nogAoSjtCi_CtBmcTKM_Stk08yhQB-YVZ_KT6rlTfpLkNymPgo5JPyMJ8GA4J8Mt5XBZR0UF8D_0kjPcWCLbqMJ8FJ1Bth8k1W1eAkZpM5n0Sr60vKTIogpuQ-SpEsAM7kCGsm4daBbN4Fcqi07w6sFNm_2y1VUcDrh5g21a66QLUfCKiE47zIiwsU2TwjmjdlXyIS522XSl44TzU1_M3BUrqcNLE0AEpE9z3g90gKebEyKxUD27YnCHZqEvKylBt_4a3B1uNniOVPTQEPpGPP2H5pvwVrOaIgcUfoJrCP6hD5KbQxaAkNAdYPGPZuylqa__-X8pPqnfYUC3cAiFp3Ay7nrqsSjBJ5KczyUDTpHEJyWAJYWXL3-V0QdfWw9ugjKSwyoNgoCuXOhaywvWb0r8gIaLjPjvNa4KTHx2Yb13UPMSpEvWR2DKlT4XwnojyWA5ATZOUdhfYxnc1nHobIruCR0dD-fvlo5Bk5XEPrVaHqsuTQItZ90WFee9e4UEyPhsK-gDN10c3nu_9wyAw41PQagTwuOMHML9RTeoR_nF84-4AM6e3pAUQ89tC53JUc8eLrloukkRTfChcgNmuB8ONW7pyRjy8oaixt7B3Zjnbv294uwHWff-CGlC0smA==&amp;a=4eac2dbb-5a5d-47f9-bb4c-7cb404ef08a7"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">třívrstvá dřevěná podlaha 1m2</div><div class="ShopCarouselCommon-price">1 929 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Proparket</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10865369916762382181&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:990000,&quot;cp&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:154290,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;39c9bf2b-af97-4472-aa4a-f5041b593dce&quot;,&quot;element_index&quot;:10}" data-dot="zbozi-shop-offer/10"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Ygd5SU2KtzJg-mxx2jxdN-6H03M9uXe9hkFc7kv-2JbY-0OxnmSjMv1zXY1Yq3tjFWy0_vhB9psa8TSncSqeA7ohYcINDauWoVd_VzTrtjf7VAIamnZe-oe71W3J-_gNVicm23fzz8EkBBW87HVvFCXUPVDMU14Kz2cJ-T8FOV44P1w0CNkkYkzzBv4OClvhyc_l4Ba7mYwZvW5qTxIJhXMcifzvG1S7F_rESeIej7EfnKhw9W9hlN1dZdHJqewfyG4JdJIW7yWea77HEF3amR91ELu7xhKtAJS8OYQd3ziiiV_IDrL_qCZEbwmXA1RyJH13C5IJJ4YR4SD68DEEHnwtgtT6gVSq9Rxtjl-6W_N9WJcebqkrz3d9kqDjmQU10tWlDwB5Y-jpV1zD-BaSL32BUScaD7WJhsC1Bx2Ec9Fl72vwg9NfahZtSw2KR1o2XzutaAYiiqnxNH-iTWpot1ha3BakGCOhsqfi8kr_4ugJgdIVaZhmLCa53f0Rsc17WYc24tjGWKMsI3pVqa1nhp2v_sswEnINwsmgauNb0QgKnyRq7gUoK8xcNgK5vBayTR6IY4iZdqmp33hUFlt6t5-rRsLpIxFgJIvvn4eKw5yth6k1ezcAvWKqjDrSHzmOs1FyUdBBWd0acYDp1TP56j05Acv8Joom04OK_yGypAqqIW4qnDl9GCdzFMoDxaXLhWgH1vz-au9AzSqcgnaTtj4761NNA09eOu2tKK9c6dCfcxPZNKbyPwdZSggRUSnJnGVBiTKCWJhBwehAoHphw_QzQDK5vmE_U54NAxmQqDEm5BJEG0mbPBRJ1E6wcL-is7CmpDuZmUkC66JALGLf9vXuaF1WxMhsB8sb3RoSZ8V0ZL5Cg1UEug8g32sQX-7ZhS3rBKP2_eAv4W_Hs-HBx6I0qMCxWxjLmWNRl4u2XHJrQ65Sk96DSPcQLNXa7OC_FgYQn63ZkaJnXBGIuwLapuYLP7ygbAAWFggDlOUbP15yYzti1IiRDpdNa8L-jZZbGuKCU6hqv3eQF5VTvq-_AKo3-zUBTI0C7rKEuqrDNojF6aeJ-j7E_m8BdedyRryEh9amWv4hrdTcG8XVl-0UtD8qhibuGPj5PFmGQAgJ3AioMAXsjc6GKBoTiVGBDJNggFv4pFJQKVIxT9ofvMw5QIugSWAPJc0=&amp;a=39c9bf2b-af97-4472-aa4a-f5041b593dce"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Barcelona - bílá Strana: 98x200 Pravé</div><div class="ShopCarouselCommon-price">9 900 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">eshop.stavebnibazarjurca.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10293633198317761062&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;4953423194825316458&quot;,&quot;price&quot;:746515,&quot;cp&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:145945,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4db11729-d9d7-4221-aa87-e83f0d31a2d9&quot;,&quot;element_index&quot;:11}" data-dot="zbozi-shop-offer/11"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=7_be5W82fVCTjmaUmJd_YAjTkM3Dcxuf2lgkY5eFZXsC0Z7i0_OMSF4GS6u7bYhXZb6BCuHYCRayTgIOkW-jCP158WbwLr4qa8O4Wlir_65CbhWyVtcTbnmN_uTwKbVn35EJdvJcr8H6WRY2vMxNVg-O8-vrR-v2VgItkOY5wMFX83x4acpnhOPgoaMiqnObl_yxh9aXokfUmiMHFFZPKEe6G89i3cnt_j5TKZTpOe1xm31s5_XVlzd-XPZl6penHdeonamWVErBKGi4GiAXX8wwN8z2bje3joLQePN2vctmSxCdkiPaglX6e1LSvYec9HgFtCoWZgaVZXL_cSwAtDKRE1UvUd_pTptTCn5X9jqDe5IDdRQbcto_rNKo1IVseCZhT5lDF023XLw3HK3n_NKFGb0oxMtGg-9nnuTZ9CK-K0-K6Cr8lRC2KciyKkO-AqeUbyBIXV6CKkf-1fqGBoRhT6f57l8jy-GxN-O6BPaaTvrOEOwspsXw51J0mzuZkJNDtenfCtF5an4zbp2yRIL7LjIMltK5LR6QDqb9oc_4xhi0-Zp4cJXh3z8VEAmTBw2QqkqNr-nSsb-02QcvDzs2b8ol0i1aA4-5aGcfXsI1U01GLFu2Wk9uhUncKHsggnts_UDnNcbI4NR97YYNjmEgRgA_nRdtBHWYUP1NGFKqoItZ9gGwy3oooAi93DZymOAGjU-tjEni0erWI6i6o6UG3whMd26FvrGczZ7wOlIK_eWtpU2cZTsAvDIIGWaNatn7q54fVrivRC3uCQViQoBr67CYsxlnMHsNyrk3NIExKlI9l8Iu1d59X3oZpK-SNCF1IgJtE7CsBCojr3-NEZ9fGGdbItKMw0_UxULpig9X8FSMxgSGf0bEP7QQwnURgN_dF-YTbjonFXaSnoOBarybxtHkPTezzfjqr8IM4SyDG7nZFW3bf9M5naI4KAbf4p18fK2mtbc8005if2A7m1F8GUmWGaOWfQtUs5-tvNWKNYS92uOraNxbheDrPWk1u0XeFHUw_oRC9TG4qFW0iEZ2dUCFK7uPsbccQuZiNL_qeCgGzip445i-Hi0IiTkaBW2AlTH17JsfP8ic8HEuCdknpDBF7cVkiK1UkUyhNfPP4yIzxPeb19bKwXTryfW-CtsXqnOejiz_UVx7fXUJKFJ6XPcoVKXbllSCerRJCzXWnPtlSKfJP8nXD3oqFJrdzlAdS7o2cy5HVeWl_igwlWwVuaw8tz7bzkNKzGTifDSvBz0cb6l7X38DPCNY9khYGk92gScdcLlp0ZI79i6jP8dD_mrfCtDwhV78u6daIyDZwejEd9rF2pFO6VUK_pptVLCCLoxeEYuC3-xwBdebVQ==&amp;a=4db11729-d9d7-4221-aa87-e83f0d31a2d9"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">TIEMME plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem, počet okruhů 4</div><div class="ShopCarouselCommon-price">7 465 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">E-vodotopo.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8604760099109167892&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:38600,&quot;cp&quot;:&quot;BmqpayOb0nULCRpdepOt4A==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:120139,&quot;shopRating&quot;:100,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ff1b193e-b931-4b12-80b8-b910ade24f89&quot;,&quot;element_index&quot;:12}" data-dot="zbozi-shop-offer/12"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=v6ArbNNj_qFRZgiPR-j95s0wkGxd8Jr4GHh7p11oLYsKRqCUdqQYQUu_R5wiu75HCAJSTDxMqu4GOkzjpB4MWjblNVS0W_6_5nS9sdhJHRCja2ln3z8NqwlML83PL4uUENxh6v2a20YaeFRYZ0osHp4ko8_Nwo6gmhklUgou_KlwOSWvAmlDp2FcJWx3nhUK0kHuwhrcUqa3w1n83_-H7KvZ_VMgHk60qmqCCheomzMF2Xa6-sXeD8t8Z_Q-5iwkmkbWkzK1oV5ODP2oIxE93F4AUJ1U9K6G7UMTZdpSvZwT74TC5g-sTd7rpMJNRmVmc-yi4tihOTo74zmD_wWn0SpXko5ac86nGGnV7b87IfTsM4M90xVFt7h-Evx4txZPFZ8j80Tr5UJGiS4crHHFn43TvjJG16vh7pee2_fDK7uYWo2e0iJP5849ayOPVFtl0IQCGH7CvNbLk5PRHUpocA456vDE5KJEJ-Qd1j0EyBYshR-fPB0TLjM0N4SWsczew5D_0-l-_2eBYmLlSx9jNOojYv00DHZ-wcA5SOZd70IyzvDbAf-EJpQ8_NaWjD2W2VW757LOaVachRhkHqa11vcZozLuzJdw-xKo_1C2C8P-6jV_c-tJt-60ylQXTQfTnKQPDlSW3X4MK9IR6YcBd0dRZNkQreuvbXa6yeD_L2nc69ETH6fP_PNqGfNKdtMqJLV2pRVgcmFH9UXw6jvUyfBlu4lNlS-wq0fLv0F10KGgVDz7WgWwcbvnly7s9_lkAO5CTWAGZR-JT4Ac4jUeuw6bedKmLvFhCi5f1Ik37eTgJyraUPJDQvs5NGNJV7DZdUA5JxBv_e80uGu9D2aziU6qDnN1GoxBPln6r_0hWlCSC1vw6JLhzR0VJnNTCesfr6pYui669PBJKnqTP_Xw2HSdjeUyoCNDfckKhKGy0yllnvEJLKXChszdNkZAf1AzoUJwWg1_4f5J3etXjol6ElapmbdTWK-EdD455ZTzwYy6Jt0jQxSuTpXaEQ1DWJnwnotzbgLo8ggDViHDb03kaJS8XEAa0OUCeJu46Io68pwS9Lj8QrEQxZJPbAh5uCH650h_cKTeU9dxXFaZHTAN9EsNDWZkLRPI5ovXXcRCBCrKlxIDKm1nmp7s4hmiU6duW9bWsW64WmDlY00O2yVN3B8-JSD1vEb_v6YZ7pGBhxhVWH9YX0DcNKDKTICTD1UnNT7sWAZOweDIBtfDBPgjVJOA5Iv5bkXR76pKnNx0ljNJdNSsgDADzLzCWPITAyYmVIdaVGB9HQSgYzGa&amp;a=ff1b193e-b931-4b12-80b8-b910ade24f89"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vlákna polypropylenová do betonu FORTA FERRO, 1,0 Kg balení</div><div class="ShopCarouselCommon-price">386 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">TONSTAV-SERVICE</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10293663364868797618&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;7326985848948699198&quot;,&quot;price&quot;:35805,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:145945,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fadbbdc9-c097-496c-971a-adfea4a6c869&quot;,&quot;element_index&quot;:13}" data-dot="zbozi-shop-offer/13"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=xm214TU17KlmWX3HFgcq6o-CAeNVw8ytIrg7EiWcGI4c13Na95CMsXlDmT3AIRGQd2EfiW8NAgF2wIv4hYwgU2ESSnl--z_mmpkalXCUKqxXDiGGl9T987KmBFVxxkdLp4aKcmQwg709KeTSB4puISpTSVBz8UPav1Gt5RWbPR5_lZSHp44mPDNkpmTpgymAvzb83F3v9TN9atQjfazGXjln7UjVK15e8_OT_Zz1giLmsEAcOwZvImTNLDGIcZTVZQXpUt-l9mUvIhCEYNIaPRqgyFlxUpuJ0rvX2FHCCP2542RxYI1DjouFD27__ZUdGWnee6vBq8cSTKYpas37AqyL55A0s2ic47IdzMW5ZaV9zXNl13rM-YNppzr5aym_24ocsu_PzDocS4L7doYDb4xc8wCvv7qyAjV70DQpkGTDedq4tsWIjFgsboUZ_WUhTp7SKdKPZBLj62Spj8QInJKxym69ZOHXCAUVXnrTBxK3xbi202inedYyhyOAzejWW99LA6fFl0euqwt96mXQ5YwrknL5ZMip0WMij1SFggxq393J9Fe6b0dNL-iZNRm777C8dhhl05_gEdIPvC7abYFlEYfJXPTxoT-CMQb-znZvepKDQ8fZUVcaGMmc0VIo2FTsSuPTxfx0dqeZRxHHY8669hD36fspBadpbwztba4TmxBYDXUxtVDfqsUeNKKd0dsIfiyhkmMDWWHdkT0eXrEUCXouKVTdnZYGNYutAYq9quNkFvGDupTGeMAdM4xUr9igSG36tq3ObtXw5xTDw27bbZbYjy3boaGzvtgnZviLiEmyXD_mDR4E4Oi8PaYblyd027yhxn0M8A9N7CNJ0kuayf1QWZbG6_CGPJPEIkkoeyofArK_RzEGwnnbT0n4l7ipPLSL6mUPugkgJyk6laJ4hG-7NiziKc1JhZjH6NTZftvR7BL4xFPJOWxY8-fUt6JuKExvV24TGc5jTcYiPa1inP1AHr-JFAHUmgv-_3c0j6cSEAPNMwC-38AzF3yda5NZUKtwjK5a1oKG7GGh9BGBqPXiBSiXeL6nyqJHR0PS6_1sHzDxQ3b0yZtMFL1fFpzlvsNlFxPZDMZLv_CHgPPMRWk1NBY9b95-RQrEH5qSHTqKgNu6BamCG68qsVb2Tc0AUEsK8w98Dpovymdgwpk85kD4VVX7H71mOhBv7cpZ1-_I2JOgNC2mPW2k16C72XPQZWidlhB1ZtHJd_6lqgObFh-A7xm0Stcbo7dYeA6jB_Q6iQaeJNphz1jktL5eVM7ABwbZzy4Y37xTlFOsC_tc_lr-Ln4iLW8tWbyp&amp;a=fadbbdc9-c097-496c-971a-adfea4a6c869"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Valmon hadice PVC 3/4&quot; zahradní zelená 1122, průhledná, (bal. 10 m)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">358 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">E-vodotopo.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:34500,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:46187,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3c5ce9d4-b050-41ae-a55b-e7a97a4d7ef4&quot;,&quot;element_index&quot;:14}" data-dot="zbozi-shop-offer/14"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=iTXWunH9LBzzrT9XB_Entc0ccc1Oo_JJqVFuMI9TT168OqityPB_MxcblJCrgUPKVIDLngNntmonIksHIHmQzsAgpLdYDFbaTC05PSZ3XaeTxKsKlGjh9rgWsb4hNmVLoHQxVn2dBeHIoCr3Pas7L3-KLKaOurPaH_PJPlrJ6J3aYcOtUbXDqNW9fa__7P4NJbTHb6I0ZafPCFp7okUSeF3w4sB0sa7WeQCVVDCcxXqOHwVZYs5vc8JhWw6gj3ZCZT1MAc4C52Oowx8ie9uf5B8Fr88Qp7EjZz_apz-QnRhwDU0ld_Fl7LoB_z092Lz-uOL0kLE5E2ljOSN74_Epd52mkeeupahR-DfVpKlyaIKsGCgRlQm6pb8oXgq4tm-Xaa7C46G6epMvtubdBnnb7IU54k62CxIg3uASPNBhVQqVzx2VU-Ns3vYMi8eQjyRo9OZxavnc7_PT-W44GEt3EcN-IWUi54UGRFCM96J4y9gFk-u2_S3eP7G9lA7T-FPjSUr6XqXO0rR3IfF7e5JmFF51JSDZf1vFOXoYRHFXDUN_1BJiyGZBLDsk9VCaA6qda8yz3CGGZSfqPk3WzPQuXR6h4FPrjYWw4xqBbxlPQSkx47nA2WQZw5xCvuP93owUNStxOYcH8cccWdPkGTqyvICS-rgz4NA0ztfCKrLh9b45JSfmLU6jWm4ioPGpzc_t-YkxuuNIIonjaFbMDItefN6bVH3PVgItB5mIR7-ueJhspJ5S54a8bGJtAUggQ_IOVbr8t6nGwzV9wuX7Y2L1DMRoKbME8JlC3c5BhVICQnN8XR1aUmquoQwIGgTkeYWCzTKZMaKhDZ-mUKj4kdKD6VJTkqNQY4gn-5E9NtE3__303syHENxx1C_dUJYS6Hs7_r_lSCXY4_ulyNN7JkVkOnzZt7z_sIGQ1j6H3Y2WooGWyweFJbvF8BXyKCm2WUnIeQhAkP7lYWfSdcnWEuD_4B2_JBWTWShTrdjH09TNKxJMJGe1zbcmDzKF4xP-vTCL5wbbWJNDHVcoBfLUEOeIaMSB-LHaxxtKEkpQAMTs83nHrskOx9ZlxxSYgiVQlevw-gPCAw8qCnhsDVKIeXsxx1qi3Ofjz5p1rH-qr6Yg1mPleFdSFfO3atl1LaQjwhjnMtZPU3uy3aN93wjtJDV6p4qFjmdS28AWF71AsG3kSBWn3cMTQLwXVTAAiFRQ&amp;a=3c5ce9d4-b050-41ae-a55b-e7a97a4d7ef4"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">DETECHA IZOBAN šedý 2kg</div><div class="ShopCarouselCommon-price">345 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Barvyprofesional.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;9738868951634703050&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;7312318770910553802&quot;,&quot;price&quot;:35719,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:137891,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5ab56453-be8a-4dff-b839-372d1b981bcb&quot;,&quot;element_index&quot;:15}" data-dot="zbozi-shop-offer/15"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ns9rLmJsCOZaZXMNNq5wVFGNVFKfT3wRyjm7aXvo9zJzB45vsmGm7BGkHnC2WO7X_3BUFmMoFDgCiyLDCNAo0WqOOTvd0PGQSdzDgVPniAZdhWtN3WCGIF-pzXTXidtdySj7cPYsaODwbOOymU6RLu2fpp9EO3EcW9F_HKE_xVdFZI7XN0qZkLK2oh4It_Oe9yhHD90ucGgF9jnqWGhGBIRduJ3T9ltFLG-zZV7pUaQxEVgGw5_K50M-R5XwNp4FV0YyaUvoZUyFYJY8nfttYh9FDI9J4qBE43UnhDqLw2xdixZbZzHi_sI7YB2zEMkhf2F87sUjwBf7Rn2CTev2X26a9Pjs-QyiD8ZPvZWrhRRUsl4NOLMw_gu6KwSvIksPMHhKTsS5Jqjg_Spdle0sGqPfOkx5I_4qFr8L6sdHrg80VY1ebpgB2AaOknVdgPJCWc2Sedmhctngl3ZvV89RYCjO4kzItZxMUTNW5igVXVggsBv90Yzwfq69jRW3mbRSWj2FyFtYhwOfUYgn7chYFvS6M4NDjGlGVHpbuD04aD3DQ_8w4LIuMpHiHBgVkMubtDn4w9xza0WIKZt7KFmPgwaeAR1WSmxR3Gl8_IDeo2qV6re11a_Nt9gLAtF7MlZymacG5UnCAyb97mtG_qb7mlnCra-Q60z6zA17PMBZbENdTxH5GKB9JsU1EWWIfU-WTb43QCo-TDNMYOI2NIWc5reOoDKz-_yYCt-unA7NAyh_Z1UJJWdCZ4Yt-NyW8Sd72CCkLVPv5ioVFoWvxpQLup2uj5yPQFjuwmCJrWobyAqyOS_gRZXuCAgcg2o90apljlcUh9qCwfHJhsTnG-c4XD9VLfTrqO6u6HQX7Vz_brXo9RtD6qFcw2GJZ_a9I181RRKCESf3mUaBRAOy1fTrl5udO0Bdcim0PHBsiLjd_hzsFXCQc9bu9iaE96mH844pW9lJmRttfaHlO1jGFa6Fbjq8kQwKhI5t_vMvI_6L9j-cIsZkPHVuykH-0lR6pztugNNzUad_5WSJzsRG98Afjkqb7htJgwZOCAg_EspX5yVVsxtQkQohlc3WW-oR2XxxI3Yi5ejKbIhtbAAUNEIEk_ZVBjeL9Bdu2x6qLo8zLd7y_eZ3I9xHbIUz5JdUCJCyKB-d6q9S4VDjc0EzkDODj3JtkRHsZxoVuaa-I_GNyaE2rcfMzijZwg==&amp;a=5ab56453-be8a-4dff-b839-372d1b981bcb"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">WEBER for profiflex 25 kg</div><div class="ShopCarouselCommon-price">357 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Stavimeprosebe.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1508008910994764579&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:3000,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:21430,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d0fa2f0c-4045-4397-9716-136b76999d3e&quot;,&quot;element_index&quot;:16}" data-dot="zbozi-shop-offer/16"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=MbqOE_5VqguSGMYMi-46niYp-3f3eYXhy6TyLwqTKpKkpyocB_LBOZHvYBXGeSuBXYz9xISyy6PCWIVWh9XaEHsdpp4_cc83DAoL0rdUE7E9d5ar9KJuryIqn4wikh3xZDoXPiAqJrNKOVce0QFhSu5NNQN2X7dMcxKzn77phokoMntFbEwP_8zH8F9cfwjil9k6p1glENpiPejMtYdiKdEbrWF_Qd4j1mMwwyFozR9_1ng2LfSlYrATDgq3GQoIfcKL1mLAvqYr1NQhg_YkTFJUzsEyHizIK5RGlA4dLoD3xsSKButHFMKgGHUkDFt-C-Tm5pE8nL-b5Bi8OqX8ubPU4MuFvgSAV2kqqxh7IWAXxYdCW1ppFR6jQWHIMg91p0E1N-EWmzlpsGrsPIHYjrdVHRL6UJjWxt9Wv-qzbdKtD1UYZGeiov-Pr0Jf76boVYLuKBGBT-PvhNJUSgo7qGOKJ-l0nq3SPTqH_kiCjMeIoHC3OxWuDqdxAN6fBGfSO44N2AjScvK7xTlzqs7LyVLyKu64uY3NVZysKJd6PX7VAhCuxSUJMmsOzdCfv-H3VPTr_u9M0p4811COrqVrVbgfWEiJ8DBFhP2RHfa_M7Th1eE1I1atV4H2HfzzBplx4V6J4IxR9dJZ-Iy6LHpi1AgVS8d-ufsROslqR6pVmB-kz3MMrONVlHSoerxCEJ84khBqjex4rip7hQemy4SeK00KP3QpGXH3yNO1VSXLXErEIzDkmbr31zsGcwN0SHojYasiTFuuy3D4HiOWo7NrrHBH3CuBBB6neAzqktIjd0U-MCh6A7H1M1ttYbVV4vpDwyev_TgbFqEST3ImuzYUlxC8OUjYYjf871Th_gJIZLnzamdZ3yqwd27jTsrEfO9DP25szew_K9-W9LdF_MRPeHfkLoNZIEFv_pJ2Vj5tmpiVWJtuICKVXzMargid32-b5GtAs2pysyR-se7pUvaHPzPNnUkYmHzG20r0TaGoO0X--sX7v3N4ljEhZ_eh21bSjsb3LlObXluRdgLKsE7eK1TcvBhjVszRjrtC_sgsN1ixb6Cf7BV3Y2WG_isS93bTbjsZ2yrA98BZSVRdmXEhXoCPpuOKxruVWhCp_IZi7gHkp9kezBjkGECc817OG8BkmyG9A-BvppZxCPQrfuo1LUfa3P95af34smG5--7W_UbtOEpceMteY9fnWTJ73Q-Z&amp;a=d0fa2f0c-4045-4397-9716-136b76999d3e"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Samolepka vlajky kraje Hlavního města Prahy Alerion</div><div class="ShopCarouselCommon-price">30 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">ALERION</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;2111661078743368501&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;8815853148235833832&quot;,&quot;price&quot;:6500,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:129256,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;60b1ac01-ce74-491c-90ac-c921b979df13&quot;,&quot;element_index&quot;:17}" data-dot="zbozi-shop-offer/17"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=YpZjfzUi7jiBzS8yTmJnWs5VP6sdOfpqNzj3LAUfc6WK7VNyCITf-tSk8UqQYeJfvHQsvOpLqNjt-zz195zybX3K7kkUiuG_ZYH-g94aelt-bpreSdQY_99b9ZsYo5HZ7aB3pGFHT6bTwoOfUfrt9foccKPfDyHVCz5XMCzoMyxAijzATjdRAdTc8dO2pK21I5HMpNCYwqjMYUtap3wW12MzuVz7m4cA8_bHLT3S9UcSiWMJvXxBcS7Na67VSJj9KcjXMAMUdX_HXXBBIf9kgnMEW1_hr49tZe7OdQfYproAr0eSTbjM4waECJ-5KIYPtRqAjZUCY-xkaa1wK7zelLsCNRgil6o8mta6gV5fWujk80cr7JQvlTfDiXMTZt6opzzJNdZebhirmOHJyLN5J81B-eLlFLYiE82qaJOrJOWHfQ_NspTgb96Gcp9H48HOujATcBDryHb7Z0FHDYif3Hg8aI6Q_2OZS84mnCNiqRExDsu_HCE1kynE0ZZO_1DYgoHFoAudrsuszM_kszj51ITdtsmGY1ESWdA5m-ha2udpQe42LwkNMRS_yJT6rmJC450-MPqduu8VXCb4ONVLbyXRepnt7KjQ4iVhIirkP2TBMN4R5zofAMOy8E9f8klbYBojoOxcCFr71TV-neIilFp4vWV6ZKK79OzPdApdTIHKPeYVqLx4i37wBMOu_M_ofYL_G4MZa3ljtCPRqui7X-N4yf3N9SZlOhX52HBHzxLlcWwp-JqsErXWu7M_wQ8f7iv9cxqO01tlkCEo9OZhxdOXFymt6QqWDqMHbRJ7xy5Y3NbmByFzx-uNViM9DGcDLb1MwZLM8Q-T-om6FadfxP18jyFtiYj4Ud3O3ttXmjHWTrX9rnDCv3w4Lvwsueo12uaM1Jmwq1nEKoAB6ma6_Iha7oNzjbLsBfGYbUmCURvBjmC-Owk8QsQCIoYKBkD6ROQ5X1SIZsfmq_BZggvKtga7Rn4GG8el8vYpIvVlG1e8MBDdcToFQROpUghK7BhMPq0124dFU-8494jxgWY34SDxZ8uY6w4McpIUGCesutr7Qr_uijnePeAbeZKOjDZOnGL5BJevoDjERLXDHAsxJSdMzyV5JAwcKiMjvsT31qWrCDlzbfXhYMpJj-DSNHLgVH_4S2Oob5W_cmIttxJFamQORx6Vyex4TPNLd7liDI86T2p9e5Gh01sh2qP7Kce7aqNbznowI7KsJrhVTuTAxsED7mwXVKZvL4GrBFC7isWMjYzYQWo6WJCT7u4=&amp;a=60b1ac01-ce74-491c-90ac-c921b979df13"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">GENERAL-Univerzální čistič Aloe Vera 750ml-Německo</div><div class="ShopCarouselCommon-price">65 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Dederona.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10064612699065930817&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;3126&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:2800,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142575,&quot;shopRating&quot;:96,&quot;experienceCount&quot;:23,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;461ab945-5c28-4628-810c-a728ba64a418&quot;,&quot;element_index&quot;:18}" data-dot="zbozi-shop-offer/18"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=lj2-TyHYv_uMlCCRuHibDNJOuJEvNYZerb5HFgg_m3x7pm8zfDln9ioz1KpQnjZrC3j1tfM9x9LkLjzAENXDTVXEmloUlDDSaEOD3JKD7OH-NH38yaGROPWxME7CnUUlV91qzawrwtdvrlF4UX7vmlr23ldPVSVTMwvF6BVBiNj1ZxVcbn8yh0wi7FXbsO1hPwaPELNn_n5e0YuW2pQ8Ls9RQywcewOrjou4mVZnQEDzasj9NdNu3EWryKNXiLwI83H-HPvO_6GoXnTMRz12kmjxILwxg982PrqrRNp5AGzmleVN5Y4x6mh3COguT7aUYbJqB3ZcaP9rHRapRn_CXMj27whS8Qwr8ax50Vc2b5EMb38bQDfs0nI7QmlwEsi-rk1NIRVCUeFS9PndYrfgcIfV6jaT3LbT5FCH7Is7DVpH3d9QdFvZgMyKOBgjHICg84QpQWaFgXtyu6JoMcCIn5rMagFKXXiekRjJ2X4J_dWk_ZOqoUMCDsDDyUGIkCkXCG9e4fA0OyIZXnNHSuSTSQywbkjnzQZGAwFDu-1dcTsdjTCc4j4EFkJMNfJNMb0uWrBmci6iDipf1IyIi-c0zG4sW0iiaNxmzbuy0s9Rh39BL98VgP3qH6X4F4NWRz_vMHyOVvvAXioWHFnNdH5DecWGUdjeD0wxzh-zaQInPz17yz-8iW8mTK50dt08fRs0q-sUjYSfWJ88tU0WlJZBSyNTeU7LsDhAEhOYT57fL73fAOliQz7Av1Sw-n6RUosL1iKqvGSxi5TOolVoJ6rKa0TDaZie7l0iLSGdkO5JQQbSKubcpcCSb-OETrj4rNE3AgGI7xI8Yc3eNLAJZmOH9I_go4ABTHHBV5G4-gr03oZ2rtmEoVXs9iC2ZJwEstHQenvcnZmJ_RbwrSw4U1qkQ_Cd67d44_14_D30tabpa5HqCA_UMKTuNVx0izGWQvBN8CvnFzv8zkcY5t3VLgupcSry4L1Y8snKZ7Zh_bUXbOoVgsCsFlA7xxtdeMwkQaWXpt971Makabny42RS8QLjw_p_YNcrxo8scpeEbAx9MNCblRvXIUbcGG-KEyCGj27lGn-dPF-4uGZ9m9GplUDkDGKQ0KJe8xzTQO20y8ekLjAdKAILrccu6BAiIDVV&amp;a=461ab945-5c28-4628-810c-a728ba64a418"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6</div><div class="ShopCarouselCommon-price">28 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Elsip Liberec s.r.o.</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot="goto-zbozi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;more&quot;,&quot;element_index&quot;:&quot;19&quot;}"><div class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon ShopCarouselCommon--next BoxWithShadow--noPadding"><div class="ShopCarouselCommon-body"><div class="ShopCarouselCommon-icon"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></div><a tabindex="-1" class="ShopCarouselCommon-title" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=823%2F1585%2C824%2F1593&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204">Všechny produkty na Zboží.cz</a></div></div></div></div></div><div class="SuperCarousel-arrowButton SuperCarousel-arrowButton--right SuperCarousel--arrows-out-arrowButton SuperCarousel--arrows-out-arrowButton--right"><button class="_683a4a" type="button"><svg viewBox="0 0 9 16" class="c9c8a7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-arrow-right-9x16--sprite-usage"></use></svg></button></div></div><div class="ce62f9"><div><span class="_8b0786 fb8388"></span><span class="_8b0786"></span><span class="_8b0786"></span><span class="_8b0786"></span><span class="_8b0786"></span></div></div></div></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~7"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-l-id="f38bd7a4d887924e"><span>PPP <b class=sec>Podlahy</b> a.s. – Modřany-<b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-l-id="f38bd7a4d887924e"><span>idatabaze.cz</span><span class="c432af">/firma</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>️ Mezi vodami 2044/23, 143 00 Modřany-<b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> – PPP <b class=sec>Podlahy</b> a.s., se sídlem Mezi vodami 2044/23, 143 00, Modřany-Praha, v okrese Praha 4 a v kraji Praha -…</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseDetails" data-l-id="Gnj3Tzsd"><span>Detaily</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseContactPersons" data-l-id="FH4r8eS8"><span>Kontaktní osoby 1</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseSpecialization" data-l-id="5BQggzLZ"><span>Obory 1</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseKeywords" data-l-id="6nZO5xNx"><span>Klíčová slova 6</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://podlahy-ermah.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://podlahy-ermah.cz/" data-l-id="c9a08f9b9af1ceb1"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> <b class=sec>4</b> - Podlahářství Ermah s.r.o.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://podlahy-ermah.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://podlahy-ermah.cz/" data-l-id="c9a08f9b9af1ceb1"><span><b class=sec>podlahy</b>-ermah.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Ermah s.r.o. <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> nabízí odbornou pokládku <b class=sec>podlah</b>, podlahových krytin a kompletní služby v oblasti podlahářství. Kontaktujte náš profesionální podlahářský tým.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-l-id="b59fbbbe8820b217"><span>Forbo Flooring Systems</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-l-id="b59fbbbe8820b217"><span>forbo.com</span><span class="c432af">/flooring/cs-cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Forbo Flooring Systems je globálním hráčem na trhu vysoce kvalitních komerčních a bytových podlahových krytin. Zaměřujeme se na ekologicky šetrné, funkční a designově orientované <b class=sec>podlahy</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-l-id="cda040437a91f80e"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> • Praha <b class=sec>4</b> - Nusle • NejŘemeslníci.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-l-id="cda040437a91f80e"><span>nejremeslnici.cz</span><span class="c432af">/profil/28865-novak-parket</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Prověřte si dodavatele: Novák-Parket. Na Nejřemeslnících od roku 2012 v kategoriích: <b class=sec>podlahy</b>, parkety, plovoucí podlahy, koberce, pvc podlahy. Popis činnosti firmy <b class=sec>Podlahy Praha</b>: prodej a montáž dřevěných <b class=sec>podlah</b>, parkety, vlysy, laminátové&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-l-id="5717c96ecb620cef"><span>Doporučujeme v regionu okres <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> firmy <b class=sec>Podlahy</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-l-id="5717c96ecb620cef"><span>ereality.cz</span><span class="c432af">/firmy/<b class=sec>podlahy</b>/<b class=sec>praha</b>_<b class=sec>4</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Doporučujeme Vám v regionu okres <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> tyto firmy <b class=sec>Podlahy</b> které Vám poskytnou své služby.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-e-b-n="relates~12"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="podlahy praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlahy praha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=obi%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obi%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="obi praha 4"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obi praha 4</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=m%C4%8D%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=m%C4%8D%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="mč praha 9"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>mč praha 9</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="úmč praha 8"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>úmč praha 8</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=obi%20praha%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obi%20praha%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="obi praha ruzyně"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obi praha ruzyně</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=obi%20praha%206%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obi%20praha%206%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="obi praha 6 ruzyně"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obi praha 6 ruzyně</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=lit%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=lit%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="lité podlahy praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>lité podlahy praha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlah%C3%A1%C5%99i%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlah%C3%A1%C5%99i%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="podlaháři praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlaháři praha</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=podlahy%20praha%204">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">823/1585,824/1593</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"firstRequest":{"firstRequestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D","eventTime":"2021-10-26T15:38:56.302380506Z","featureFlags":[]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","layoutElementId":"app-root","startIndex":26}, {"i0":{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready","willReload":false},"i1":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["logo"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready","willReload":false},"i2":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["query"]},"box":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready","willReload":false},"i3":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["user"]},"box":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready","willReload":false},"i4":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready","willReload":false},"i5":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","search~0"]},"box":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready","willReload":false},"i6":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","obrazky~1"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready","willReload":false},"i7":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","videa~2"]},"box":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready","willReload":false},"i8":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","clanky~3"]},"box":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready","willReload":false},"i9":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","firmy~4"]},"box":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready","willReload":false},"i10":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","mapy~5"]},"box":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready","willReload":false},"i11":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","zbozi~6"]},"box":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready","willReload":false},"i12":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","slovnik~7"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready","willReload":false},"i13":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["category~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"af8b753c"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready","willReload":false},"i14":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6308c4ffa2d0e095","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":1,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready","willReload":false},"i15":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"288df88f2467177a","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":2,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready","willReload":false},"i16":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7e61ec1e5d5544f8","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":3,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready","willReload":false},"i17":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"8b15065d7f9efcde","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready","willReload":false},"i18":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e5e4cc226691769b","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready","willReload":false},"i19":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["item~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"item","callId":"652291a1"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"item","order":6,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready","willReload":false},"i20":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f38bd7a4d887924e","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready","willReload":false},"i21":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c9a08f9b9af1ceb1","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready","willReload":false},"i22":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b59fbbbe8820b217","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready","willReload":false},"i23":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~10"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cda040437a91f80e","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready","willReload":false},"i24":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~11"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5717c96ecb620cef","callId":"73e097e7"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready","willReload":false},"i25":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["relates~12"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"30a8a8c8"},"requestId":"h_bmmzX57XsYB2VSFb1D"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready","willReload":false},"i26":{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["links"]},"box":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1635262736310,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;6fb472ed18866ab4&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:823,&quot;groupId&quot;:1585,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;79vPEom2&quot;},{&quot;abTestId&quot;:824,&quot;groupId&quot;:1593,&quot;groupName&quot;:&quot;Tetsovaci-B&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YREjAoJR&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3c322c23&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GCCcZLMj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8zAJC1Qn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;c9niA3dh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;af8b753c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g3VleBir&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:121,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0406436111,&quot;longitude&quot;:14.4360997222,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy 4&quot;,&quot;id&quot;:90,&quot;importance&quot;:0.37823650127624237,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze 4&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0104&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.6335225131146985,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;quarter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SCoEevLs&quot;},{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0047611111,&quot;longitude&quot;:14.4627013889,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy 4&quot;,&quot;id&quot;:26627,&quot;importance&quot;:0.37823650127624237,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze 4&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0104&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.3171803093537462,&quot;subTypeId&quot;:1,&quot;subTypeName&quot;:&quot;Městský obvod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;area&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lZwvvbPA&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.504333066940319,&quot;maxY&quot;:50.07391590118408,&quot;minX&quot;:14.402895450592041,&quot;minY&quot;:49.99475059509277},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:null},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;797/89&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Branická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Branická 797/89, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Branická 797/89, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.37511363636363637,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hawK8iWq&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.6248863636363636,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m3ITuyPv&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03446578979492,&quot;gps_longitude&quot;:14.416733741760254,&quot;group_id&quot;:161337,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VGQrNoBs&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/qqgFBw.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/qqgFBw.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/sSpFHh.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4AyLz6MG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CWLysutz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qGSIxZbp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pm9mow0P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OgRkM2Il&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PAbkxo8M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9w1cY4py&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1345070,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M0VRcKr0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:161337,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uhtKPB8O&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5ep6TUVF&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2011204,&quot;title&quot;:&quot;Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.416734&amp;y=50.034466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3BxsQsyl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;782&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Jičín&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dělnická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;50601&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dělnická 782, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dělnická 782, Jičín&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:94.168,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HQiefm64&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.428501125227996,&quot;gps_longitude&quot;:15.363669589897924,&quot;group_id&quot;:2597687,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T7Z2DJHJ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3iX1YonD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;clLeveHy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M1CnkDsl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8RC6RxiD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hRSAHzPZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fslxfQIj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Id3Q1QhC&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4002872,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DpPBG3fX&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13264339,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2723,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2663121,&quot;title&quot;:&quot;PENZO.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=15.363670&amp;y=50.428501&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.penzo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wCLrhrVv&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;409/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Budějovická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Budějovická 409/1, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Budějovická 409/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:54.49,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Přejít na BAUHAUS.CZ&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eokmh6cQ&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0RJ8gINN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05018997192383,&quot;gps_longitude&quot;:14.443172454833984,&quot;group_id&quot;:198851,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L6IoetMD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/540&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/VchKID.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hxj6xhDg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SR7KjBbw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RAGcNrS2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YO8gTVS9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uhDMvTb2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fvk6TMkS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vX0d2nXM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4464163,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2661]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IyEBQbYf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:229379,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:12,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2031859,&quot;title&quot;:&quot;BAUHAUS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.443172&amp;y=50.050190&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O3tRvEP6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2/85&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Květnového vítězství&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:91.543,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D986ZdnD&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03631591796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.524572372436523,&quot;group_id&quot;:667649,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BHf1xw4Y&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;61918DyS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kMwlfW8B&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hgl8qp9E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ctozaejJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BSBgKEkY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZwOKy1JY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wkRPomPD&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4075503,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1350,898]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HMzGgh9Q&quot;}],&quot;premise_id&quot;:667649,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p3jQKO2C&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3jt2Qg1R&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kn1iHGqW&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:206,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2175926,&quot;title&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-667649&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/667649-vesely-parkety-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.524572&amp;y=50.036316&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;puXNhKr7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;280/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 280/15, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 280/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tieqsGdn&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02748489379883,&quot;gps_longitude&quot;:14.411361694335938,&quot;group_id&quot;:149822,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ji0Jubi9&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CS5HdXD0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;37h9M3Ji&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YE6iUC4q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x4RGrnK8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HpjzDBOv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bwxL12xD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3zLY1VO7&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1418689,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3264,2174]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0rC7omDn&quot;}],&quot;premise_id&quot;:149822,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2004635,&quot;title&quot;:&quot;Efekt Carpet s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-149822&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/149822-efekt-carpet-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.411362&amp;y=50.027485&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ka22Gwba&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xfV4pBvT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.056365966796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.450923919677734,&quot;group_id&quot;:12939585,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fU5oaxUU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;boez7m9r&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e4SxAooy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LsqII5oY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3kvgptst&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CWF0cbBL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;edZfKC2z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ww0B03Ys&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:2007441,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2036,1356]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SIGUFnJu&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12939585,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3884706,&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.450924&amp;y=50.056366&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.proparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wv501NBp&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1599/16&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kotorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3yUBPLD9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05318832397461,&quot;gps_longitude&quot;:14.437440872192383,&quot;group_id&quot;:306172,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Mf0plru&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fZ0WRyZs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QpRXIiJh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fS8bSPwB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d64AOTUX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3UGnyG12&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NvLPyyLU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u3xXqwKU&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3334222,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2256,1502]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6CShfTqf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:306172,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ugovfPXz&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EbgAzLYp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uo6CGQxf&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2227202,&quot;title&quot;:&quot;IPSAL Carpet design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-306172&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/306172-ipsal-carpet-design-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.437441&amp;y=50.053188&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fPsx1rHw&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1735/21&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Horkách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BEL6mr1H&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06230163574219,&quot;gps_longitude&quot;:14.45026969909668,&quot;group_id&quot;:162236,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8EAokCr&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4JSIIYpx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q1VmOepr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sgZaxdCx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0BJYwHyX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tC9Sq21e&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GcBguToj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UwlOId0q&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1910880,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1C80hrPY&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12971179,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NXJ5B1Ta&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RMIHj94a&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HZxUWSnp&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2011679,&quot;title&quot;:&quot;BOMA PARKET, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12971179&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12971179-boma-parket-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.450270&amp;y=50.062302&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lc1iPPr8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:78.795,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kalkulace zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz/kalkulace-zdarma.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WVrlyiYa&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AORpyBPp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;suzrXrPz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VmITb5Cw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q6mD7tZE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TJzy7NdQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y9e9sOcB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xDok1sLc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pj7geQXA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xKwzPkej&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3035935,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WGJT4fTq&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xHjfihBK&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TI5kybgQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tjTZsQJI&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yc5U6Lyd&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1257&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická 1257, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická 1257, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ANHT6RtD&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.010311126708984,&quot;gps_longitude&quot;:14.469419479370117,&quot;group_id&quot;:12870753,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5FfQZtcm&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SzjCnvEH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7xMYKLaI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dqUm4Kt4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a0fFX7bn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lNMAfwEz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gvxHQqxf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KPlKJixy&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4317278,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2816,1877]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xFbQOdC9&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12874636,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gGHcjIf7&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BQeDDCRV&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3853359,&quot;title&quot;:&quot;FASÁDY &amp; TERASY s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874636&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874636-fasady-terasy-s-r-o-praha-kunratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.469419&amp;y=50.010311&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EDE628JB&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2031/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Štíhlách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha, Krč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xBo8zQsg&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02048110961914,&quot;gps_longitude&quot;:14.455802917480469,&quot;group_id&quot;:477250,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CYT7BL2f&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání litých, průmyslových a betonových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7PDsU0WK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OisKm2cs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FDV7Xqio&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W64yuhyI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zpkhEA3m&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TLCK3Fl2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EBKmKnjY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1956294,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1578,1051]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5TTTLeIP&quot;}],&quot;premise_id&quot;:477250,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2463405,&quot;title&quot;:&quot;Němec, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nemec.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-477250&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/477250-nemec-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20lit%c3%bdch%2c%20pr%c5%afmyslov%c3%bdch%20a%20betonov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.455803&amp;y=50.020481&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nemec.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qAoXZmAL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;681/18&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stříbrského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5MafRT1s&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D5l2a6c6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0277099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.530856132507324,&quot;group_id&quot;:12806156,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AIXh9QA5&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wm4wnMYz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cCFSvlJn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hb9Qiv8K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PRZNIJrg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uqAHavDT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;exgwLxaE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tm2EZjDI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3238826,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1440,1080]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZdSNus4x&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12806156,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3809248,&quot;title&quot;:&quot;Milan Pišl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12806156&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12806156-milan-pisl-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.530856&amp;y=50.027710&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oir8PRu9&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;368/47&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Táborská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Táborská 368/47, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Táborská 368/47, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:48.095,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XQRaFmx9&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xSWxRSak&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xFMLlqMQ&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EzGguu8j&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.062870025634766,&quot;gps_longitude&quot;:14.439737319946289,&quot;group_id&quot;:2009271,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_C/7a1CVG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_C/7a1CVG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fQnhDJiB&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qc5kRW23&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dxLcafzR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b9GroecD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MXijxLXL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RReI8l3v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Og164ZsS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jKTYLCHH&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3051349,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oYFaxSmD&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2009271,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2251962,&quot;title&quot;:&quot;Truhlářství, podlahářství Šiml&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.simlinterier.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-2009271&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2009271-truhlarstvi-podlaharstvi-siml-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.439737&amp;y=50.062870&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.simlinterier.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Alv63A3o&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1602/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kloboučnická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kloboučnická 1602/10, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kloboučnická 1602/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oDD6rnBO&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;45rP7AMn&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l4B9q2f7&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tZG4JfV9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.061012268066406,&quot;gps_longitude&quot;:14.449995040893555,&quot;group_id&quot;:497748,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_B/sk7FCp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_B/sk7FCp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lT4Cg5Kt&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K9H1KA6U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RLEeKHPl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1KfkAzyq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NTFPDvGv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nvc9PU5D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8hcb7jZ6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHw1EX5W&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1721875,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2250,1497]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3gYcvhiT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:497748,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nKO11Ock&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;me3OivOY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k7q60QsR&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2137051,&quot;title&quot;:&quot;Beňák PARKETY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.benakparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-497748&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/497748-benak-parkety-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.449995&amp;y=50.061012&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.benakparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uMP4McWy&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Písnice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;198/23&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Libuš&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Hoštická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Písnice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Hoštická 198/23, 142 00 Praha, Písnice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Hoštická 198/23, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:93.309,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8CIESOoC&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99568557739258,&quot;gps_longitude&quot;:14.464077949523926,&quot;group_id&quot;:326236,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/52woIT.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/52woIT.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;prOSpnzI&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xcRkkjeo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JiziurmO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BL9RgmBM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q5wv9HKN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yawNRiCS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mQD8oVuO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AEJ4bPQm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1043504,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2000,1332]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2bD6uYhz&quot;}],&quot;premise_id&quot;:326236,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2065087,&quot;title&quot;:&quot;Šťastný Pavel - Happy Servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hodinovy-manzel-praha-4.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-326236&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/326236-stastny-pavel-happy-servis-praha-pisnice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.464078&amp;y=49.995686&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hodinovy-manzel-praha-4.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RTJZS2Kz&quot;}],&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hfRsyCgf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6308c4ffa2d0e095&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16359542248650629269&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1309042800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1580626670},&quot;docId&quot;:&quot;6308c4ffa2d0e095&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fparkety-plovouci-podlahy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UP58qa1Y&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;rating&quot;:4.699999809265137,&quot;ratingCount&quot;:201,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/19018/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.parkety-plovouci-podlahy.cz%2Fkontakt.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=epwJKMfvbOY3cafvVUDy7R4RL1buKDhGJ7HGzPKyltJaNXZJuwOTk-jmkkPUQ5BqcCmnWrZ1UFKiEXpQEIm8rNoTRlDYcEeEMj3ys3OqG6MbsR_CI0E7F90C_tuzmq59X0avHTyWKdksaft1FwdVxRT9B9R&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Parkety Veselý - Dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, Marmoleum a Mozaikové i Exotické parkety Navštivte nás v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Háje a vyberte si z velkého množství nabízených &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; a parket.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a Parkety : Parkety Veselý&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://parkety-plovouci-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz/kontakt.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pKANYSP3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;288df88f2467177a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12145637063762843514&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589238000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1632833350},&quot;docId&quot;:&quot;288df88f2467177a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xe3HbYvx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.firmy.cz%2Fdetail%2F13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=gnrSl-eg-RpMYjtentGaAWh2To7Oyu7BQcpC4AZpiJxJP6gbIE97ZLItmxn_qxF_2f_gi8Y5ej13hmOzG2evWw9AAp538wf6dFdsNo8JD5heWT2ZPD1YsonhAA-qW-L1TPyfWOvtp9gvNusIcmhOLx_9qTL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a otevírací hodiny &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor, &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Vinohrady. Telefon: 737 290 ...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor (&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Vinohrady) • Firmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://firmy.cz/detail/13256882-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-vinohrady.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FHPHBNfZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7e61ec1e5d5544f8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18330191573533672696&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1487372400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1603361374},&quot;docId&quot;:&quot;7e61ec1e5d5544f8&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzivefirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;32RhPHkH&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz%2Fpodlahy-praha_f1066232&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=k8ES806ltQlzgCkqIrujTyo6IYMkdCLxlG0S_PRHXgKrkcNB73FrUOrzU5qeGWB6WpX9ofd35-wRBIG76xI7XT1eMHYFuNsrw-9OELXYsBT8dq-BqQto9YAVulyK5N033hj3uMQaqr1GfgR5PBjjbPa5CiL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; s.r.o., Komunardů 1154/38,Praha,17000 Praha 7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; s.r.o., Praha, Holešovice - Živéfirmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zivefirmy.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ot29vG2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8b15065d7f9efcde&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10021923544425757918&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1559516400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1560097800},&quot;docId&quot;:&quot;8b15065d7f9efcde&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahybim.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U86Z2Hd0&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fpodlahybim.cz%2Fkontakt%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=m4e85QU45i9y31lSNmln5FdILiIjQCM4JeLfZvcMG74Tg7wYnys_-hk-dBNCsHaqTL6OGmoSqvzXGSUufSKidFvhzSFhoYsNrBH8g-a0NTmFxk9K8yBmocyMQmmWkTtupQE6owK1nVBjOrVvAxQSQKZ5eM7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; Bím - Čimelická 958/3, &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;, 142 00, tel: 724 773 587&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kontakt - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; Bím&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://podlahybim.cz/kontakt/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://podlahybim.cz/kontakt&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j1CcApDc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e5e4cc226691769b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16565589777497290395&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1488063600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625143769},&quot;docId&quot;:&quot;e5e4cc226691769b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sl36rw5F&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Fkatalog%2Fprodejci-prodej%2Flinolea-pvc-podlahy%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JBWYcLSj4OEkcH6NUYrqqn18DD-10kpxHQIE_lq2H5Xa6XDAOeL_GJAWM9X21TsNM2Jk9Z1_Wntkdj1hJFwBnW5nFMKynrTmcEp_JIhOyP_zD5udLE9rD_etRQwc_1bqGQRVVIoSF2iuXc2UcXUl3mR_EEq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;️ Linolea, PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – v okrese &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 33 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Linolea, PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KpUc1qKb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;item&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;4on6_7-PwAE6kxxoC89rLvAXnOfJRU66xgehvFkyu39A4f-Jen4zSga51nMTdtKpDNPXj2czJ4ed73gJfKVwic6RDGdPHqQS5BR_ObPJxHJyhEsnHGMKEXK84-pFSt-WTP1FDY5KGxO83cBjVr0cjESXkygqX0QXPZArhip6MAqYsYBDFvgKnNF1MMmuYRsFqGlZZ71AeybhOXyS6CNORKdJ2eulDRKFgf0cuu_3iG-PSqzR27qvOxqpQX-ep-exceMGMqMvU-lXvDg06-NBAbVJIH6h0TDaCHfkkaedVtOI5KRLHSD5XL_HmQZkZDVGFgCD-bGClnOONz3pSHTg0Tdft6hz&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:26,&quot;trackerId&quot;:&quot;2d67e915-a572-43e1-8092-9b9063fc7601&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=podlahy%20praha%204&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4cfe0100e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kIZ2EkUXpJiBl5E5S87SEQ09hNQU4x7jsVmeqoj2OibSgBWLkW13j23dnL6arIa3pJX6vZ6M7DrSvZ_xNerkHO6xYtnpAdzEHpiPoX6QbBCEQkicLNMwplWazYMaHSBEmJ2pdcwK8MmlDcMyloWEsOsak7aiGGr0i_lki6UpO1tTbPt74GTuaBAJfEtlRARWy65P6FUeku1rhsaK1oKPekUmlOwtje1aEyXxAX57mUIuE_yLDcrxrE8j5XZ2lOt4bI4cKxUkD1PHhOkCCqC_Bxpp_A1O3CqCUOBMhFCh38WLT1SB3JQg848sQwIzMnxnYo7Hy7qMqMYmhNnjgy0zJy0J_GeZVGrmLD2rgy4zYlsHAZYnW8wCa2zt89njhR4vIVSxutkLbyDZTgwMCRsvPxGFlNxs6nZ_NQqchGYyvALU0chvPOq12mluoHMWEZsiXMJU34oniMOmM7bZYyqb0o0grs_L2PSdtjBRV_uh4irdBCnThn9Jxd3phFVUgo0xBX7YLTiZrrRebXUqQ8Dr64cN7VLnfuJQdYgQj0IdNypZ1Qu1qcFPQWVgrR4P4G5iPa32LrWdKM7PzowWzKKqsxSKF338nGxUfgdWB2kbgh7ShrTl4Shyixt-pB6GZdUMrs2QxB-M7ZX9vOV_160mpkytAdv6SPufU0Nldr_sRxupSLXWLNcNUscwOra0N3ZumjDn7C5bAXCkp6LUWlvEki-V8MdRnk5u9P3pE6Hn1QQgbhJ9k1Ug-QDiM_UqwMk3ivQhvXkDFip0wcd8dOYdeJGBIBFXNUDZOtvxDT_mvg3sVcXDwHnQJwPIAkd8X3bEy1WL6kyElQGNGLW4-3FoVspR26Vyr2HAXJR1AFkR8YszdzFL70J9o-teS1mBYjS2iiDVwdLWGr348xpUoUJb2yHE5_8kCwu2_vn7nifo6weWiN4ppmK7JXTpsVe7bFm_OOulffuldB34uB_8Slv77YVkbnmHx_mhpuSkZAN3ihvKf5-e1n7Uvi54v1L3vO36CjaYygOcI4s7XNMektld_jLyIOsTkUy1wggoIynEJhuIejNTh3EFC3vhXak1S8EMb_py1dxFgZmdCmO10u_USkB-6j8gvFY4nxWWYh5jZIdOu5ml7aJVmDrjAa6_BYt5NrpielWbVwYeDEoiaqTFQRfua2DKXvvyGSUBlYHtXLpO4aDle5Q2-kcvBPQ2FhiaVMGIF5uJotF7ehUUpYtQXKXErDP1_ps-ZczBE97dgXDkmKykMDxlbRZFnwlgKyABRT9tdQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;PVC Fatra DOMO - 4700-11 / šíře 1,5 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;4cfe0100e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;z8NFX0zO7qg7HTNINOqWWC6E1oeccNNmenkRi1ZNzRtdB3AvAA9QMEZysHGPzYfGEBQuarNXehHnsm0QDRcL1DCmDhfeXkdfAlV2DqTkFyFZ5oAKTRMVQENDe8AP5qPTm8bwaYZyCwn54Guvvl6jnpDDd0f1x4HG9onen2uP_BNyyRU8UnZkE54zCtATHXxG-JYBIrkXIuGfizeQzuocXArPDhinmqDs9dvLFGTz6lnGux2gCw7Kep_0vy2GcK1e7j5fJKE7IncMuOBk9jCZQ8aAicUdDZqL_hOgjSVJeoUtKeFtz5J_UbteMZIuhsKswx77VYpv3vVgTCNTcmEKEVGbCQb4TdLcmQfIA7bGejI6L1p3faP7mIHjL8GYKrr8efxzVB_GkRRi_SSuX1QWSKUuKXUtaaoH2tqOj0c9OatmvSej9X-D_0QzqL6pCXcxY9UXHmagZqsGA8VAEVNRVmclLwM0C-v7ziY_HUwQACrEFsFVuRvw-0N0Aht08_1z9KkYoA5cJoe-QAazq64s2tPUAvMvz-tRH_pERlKSGHeP4uwzoE-qpj8kWPMEOddNsvMSUTb_8X-ggf06cuivCcNXU_dNehJ_8H7pSHVEnPQe9zOdXCZdYcl72hn25GWRzqadxZJ8vno7qmV6DUSOcQg3GFAlx5UaMI2CfHDoHVaJS2gonc541IJFlleCbz5dmGhSiQ4s1ebQPN_AlZdhKYYnNz2W-DzkhmZLzDQQhs_WXjZC2yfVxuqdwZcTSbGNUA9jh5S5dBaOIFHW_0xZW5gpS6xwMMXAh9W4UdsXmPmUgZ-BWLex&quot;,&quot;minPrice&quot;:23900,&quot;offerCP&quot;:&quot;FINl46hLJNwC69o8Da0xgA==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9192728393916262607&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:128079,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;b79b2ee5-70d4-4552-9734-2432abdce7c1&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=y9JBJSScbICDIeMs9aS7wXqDlO6uZtS_gxt2vkCFTooN_7hUm7D-gNHrFqX7qp_RCibyHD-hpvJ7JHyXmKmD4BMt4jaJDYmnQ6TYgOu6dpOlYcjPnsYvKmK5azNC7s4M0kQePATHTA5-0msRj7BfOGscj0YQNxtD2do-_RM-NYIIwhIEv2t9Qzi7SoYrWyBxM-0hVdwjxAKAUdnL2DpbnPxw0LkHcdl0v_6b4YNEPL7cIJw7_KjSS6uWMFZwSB5cUiGb5yt7EQXnd0-K7_xnUJok41qW1U_BonwNLwTXfnlA3tJDHj8FwoMG3ANB6aVQxQH73c0-gtVecQJ6_BcJm7mhfJ55hLUo8eqKGU3q6z3loQqu5uzmkDIYkDjQlAvPpVwU-xGtJITXfvInjz2mlEVbAEQCIbHCgxvQxLxGtMPxxxI-dW8VuJ-U-yB7JXto3VSyk38vZ9olMtCZOMSf0sXmySmCiwwmzvCXjmP9Ww2f4HMS9g2yHPnFaF8j6HqeNiErJx_RiB7l3LOwcUWS7R6HS-LVii43fnSdSau3sUn4_rPCqGcFW-AvqECbPm_4dEcEnYVD9jvfkTKu6a_ZFS_AYZyM9R9LcgarbQFWU08YFSBzs61sfg65ryjf0A8v0Vh0gu3GB9FnzaexgumPwbZKROvkx6PfghSXQidG9CPrKoa_xPXGbaTKUh4zKwu4V-zx1VHxLt5WXdgyILHmf7SKprJK-OlAIoxox99KWpHHB8_VpzZwEGz3v8RY-26HTa84PJXiifkUzzy4t7oBk83mDsdjbZ37fvhFEfOjgZODNMFDlqETJWog9PocXZEB6-BgeVc1wBoJaul1Vak_0qF2rc3Mvqe6VrGXT2usLYU27hLFNhPcjKdSqG_bbfhFsuobr1GkrahBqMPCq06ZNT9iAvHWlKBX3sjJWHvGP2UUdNOJyQ0dk8NZTwtaLAGPhqlNnN2DITf2mRWf7NMh6ZdRQOO9hT03uXRkEyTEJxLZ5gt_tq6jzowLIyHrhTpC3NcuN_kdCVVbzheSACi9vl1Qm2Sgn1R03qUvV7Vm2BteuHITCdqebzaI7T7I6UzesIKqgqWo27y073sBUd_89JhJQXxxMIQslAke0NF5FS9PuxeUXk1XiiVQ_hnXwsaJkR1usctVNdZlXLk3CNT1YzZ6iP7cq4j4WAJaVcwphnrpQXXXoRdEso8sWATTo_1BXbr7irLbaUZ-SsIAxuSqu0Izr2_3itojTPTPpYruUH9gL_IMCw==&amp;a=b79b2ee5-70d4-4552-9734-2432abdce7c1&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m1xroDhG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5IYnC-b5RmZhKAyR1UcLSXG6Pa1M881trZcsSLAjdsngQRqtweM8w-7EFzLcMmxx0196zkLO7dpPPug8AdJgzDn0qMdm0SVEePLSBKme34B7upv_UJRcTQfPYj5nU9FZGrfJKUXi5clfqNgOGd8vQbg55nY3MdDwLtaew610w9LXDUDU8aobWq1c7pLWtYPkyTFtF8l_HYIQPGiHzauvlTyYB9eTblNPbYB99ReE8P7Z7SizIGpbPZWe9MhKDw6oiH5aTLLBoXYT0hMYJOjenPORSXub3YJSHikAIXPXdhoSQ-x1Puy1aa5ldWao-7Bs1Uq6k9J5A4rvCTo0lCnUkPYEh6YxCGldQ6X8K2XKBx_xWnreSkEmHtL51tuhK2ETJj0HiaPP7-fZ3ah13_hVE-m5gCzKkh2IDuTEq5UYIWQNffhFJP3Uooe097ucdRoaSomNqVP3EJ6tEdHAwitkw_mXLbWFDfg5BI6k44pgFeNQhYB16H-sE671B8aQM9N5&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Podlahy-havel.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/4cfe0100e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yVoUxHV3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;roCW-6ewXfXbtfptaz-yReQGgotqehT26MnEMUBKDgK5JurbIsT9ZPMS9nBnzUx_y1_R2ee1aOU80xDfjfv5DcOFu0LdbaM7ZT1UndvPtQByL1MOpQ-5QRv_WNMMN_xjQLKCf39-ZpF0DuOYfOSgS779yXF6JzKdo_7FZ0nanVfjwds6FRMR0POJLWaTWweQbvwyuDWw9AdzfFaEyAgUIBSVMOjs-wQKkx4gVQQYYithkBtxBuXvFIHke9vFaKaRO3BIVm2QhgK5vr20dsjhPT831ftq-0QyfoxQkkIc9zRx7f9NVpEhViRH6CZYPt4o-GPmen53kuBqZ0TFhzOwVyMN-S-bGrZVnM_QbubOWLwbCNNsm9YQMj6LrbeaNhLt7h0czKWySG9I9w7c-69YJlckuTp89H2zaOyzGZxiEJ0w4GuWKtfzEdfGm1ojbH-vFSTZDlO3cScqUnP6gSYw5M9gDqAEI1nqmslxHADqgqcZZIWxXzx0dFJxvRaUPbIyA4CG8F7IlDLHg4G-VjRSbj79AnJ9l2Jznu_GOBszyrrFkDpTm9vh8_cEk3xnYZbT05-Gr6UH-lRSSA82pG9XRkvaM6HioV9fmgMH1FOmOgnKAmNdUXXEdDGSjbG3iLUlR1wI6tsVfHzfifdkUgmPCJ1njrOdQui6MPr3b7RIbSovZ9kNHg4Y1Zbmb0ADSW62vKDTi9zHHOhPSi6dPrf_2OV2Bg9S5GpQ6MSPhcoVRvKPA83H73-NT-3NdBP6cWYGmsk6_1Yi3wQo1w9qmzQT19wZ_W7pYtAMQxkcQJIKsWAY8UQNNzLuIEmgKxIMGgmhj3lM_-3wiEFotMPnkbFs6Id4kq5R_ii8wjs9W6MuYYgLWi3yKXl8v4288VbauI0EVoG8aPPeevy40MAgASbe2qXLOY4Bcqu6U-bChaUR2nZdmCo7yl_nZHecKd2c36O2fOgTwZ9m_jfCEaUKvGFtKoIevGN6LAPwEvRPAeNU7FWAXsY1ndTMyPS6ykTbjB_M9XuohkEGCspQgE63p6ibMrmIt6i-sTLjwFDOr4QwlrLAHZ2FtxZn4aFsbsOC2HgMh9BAjgOCecPNO9fEQ3D6qXp0mCzga7LNcgFVST_wMnTP8pPN6IAid4Q7jThXVrqgQx0pyQPjVxA0nNNv2GsFxuO53jouZVSmzlDvEng8_dXrBc1_GIroszW5q_JUv4Qh3LYa7kwOas_WAvEkNTY0iB8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;P5Mjp-n0iKu8RWF8Uh0pz4IRPQscihnhxjTnS37NAC8lnKCHIg2D9DVkeaUhdR2A3b5A5OG7_qrumyNrmN7OhdfbmksTzqDbHkgnSwXmho-O3tCN6kGwJDJfIt1lVnSdZ9RTPSXbOv9p9dJoXy6zcUotq4QC9d-1PETmspc55yKXazGPm5m0OGVmRGPiEaWbQroURlqfXEAPIHtTyRFEqaWAiczeOceNBNv0QSud4xv4Ytxfjw58EXjymzAKUcOJU17unBZgF9_awvoOfr08yf7J4MtSvunwsKiasJQrTwaiA_V4bEhnkQ8Pn6k7QpRe0MvQuKJTdkyBaRtbfE-zfVjeUD0mng3jIbjVgnVdRoSRh1Ox_SOG5ZFmAp4NvKcn1LfCj5N1n7XGUbPNLeMFtZ0YsPfQelxgeWQjhrg-dvhz212uv4Ftri1q0h9T3ROhUz7nxqTviYIiMfKbg9H7dKWXiNBdQjwgxoJceoxsS1MDYIIHjpkoR404iBwoTKh7-Uwz77MZqLb_sTfga8ZwDKddaQmsPeYZmLPx5MRsZmvPn8lFU3V751medhvKhX6KtOVhJVGXMqwfeU1e91unAPOP92x-VzpmTuNTcCR5-t1cUZlknQUZDhWF7-EeL8pPMWFZYFwnxKWaz5a6tABBAOEROBAAoKRVyXs0Zxqa1UctrpymA6-M94T3bf4MG37EHyKwiEaTbkHQ8MK8xGebuyuXXkfJ2OF-MPBnbxj801ayL2-DdWKTyGamv7YAx4KqOG1-b6u5jLg4bQ1PF9gvhndkW8irPvJVLBcLTh-YAHW0hBtmtg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:69821,&quot;offerCP&quot;:&quot;k4frj-Yn8Kp9Vd3rgZ8o-A==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:105115,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;3babab0d-ac04-40a7-ad85-5ec831a7ac4c&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ieToesjjrQrVTw4aza4YRXNtPvAPSiMPK6MKwQVjsgB-ouv_i05n1abDvKHFP6UdX-JiM0Fcrc8TxIXT5-XSz_v-o8XdpKOVU47oYOt7_BLVEskbv6r7gAAtdeFI-wkJpUkRnmm64bg45Stb2JmYNHU89RBhbE5goQ4AwGZ6uVngszMLT6TYxZ5ga3Zwpx_kEYARL0oCxlz69YgMPpVs7lA2Qw90KNUcV147B8ncof0ncx-05g1vPIGSwywQQ_PJgtUmDcF0VqPowy-kn-hZMPXGGc4_n-atp2hU5lbaTotSJNacJ0jD1_WUdpcDZeo5AjtHfg43C7IBRTpIFXboj6plhFAxxHjxbTITmhWAYLF845PRLumGljO6UvL8UPHLVeFS6ceqzh-RdWl7qWUNPUkhJ0g0zCIYVsPORg9fT_nvqamvCMEwSa6zjKRgFuyvgC1IwynmjmoLGINv6QECtUQPZAb-6UcqJ4aY8HH1BVgcMWXKtDoIssR4Ih9PfXQ2tX7PWVpKWJjzGkDDredkDfgnQ9xZ5_HlxsV671hPqd194S6oWFAEOyjG2RIKKVqFkkUFKc5DjCy09yboP-tYC3zTwbZS75sxN2J3UbkVBBL4F6jXhNLrsdF_82bPfKT36ytwWSrYACJw7P_EAO5p8AYnfgdxpwkrP5jrAM16MaMpnWZ4hTtiN2YWXjsMgp1Ex9Kxiy4uRr793wWaNDm607l-P3hEblXJKoNIRqoQdjEfbBU1WdtNFjX_UbyV6JaobvH9CgHrJIWZqWRpepu8MAcL3zUF8yQrw5-YC0Zp4lUmBo913bzm8IFYxLoZ7VlWrh8I5IYqdC8_nRfQI-g5dobHdSpjdhHtlzGNiHPKVpq6Pkjd_4SG97XhKrXCmPkcpRQlMrJIHGiWrDFUfTy_mTTzgjk6HkKZoGuTg40eKXX17MUsurYgRnZrtiGxwLGcwj5fsQBztNg5_tTVodYlNhcUfl1EcEb4D5COzZutfv2HhNfpr2iy8VGlNdwn5tTnbs4dR4rPLRUiozAd_44rlYo3w2TPNuYB2B2Y-9nYkYA_FIxPiIiqiCOBKLkNBgHnI6UcrgR4rgeO6ylk4G0bV-gIZN7MU8ARtB9e21olq0yLuXEEph9GIjw7jgQKB1RhCDCWXL2XFltmAS-8iAlwcakZJz1XZZ_RtN0e_UHRgx-R3PlJ7XOXPr3cEHB94iLTX9A=&amp;a=3babab0d-ac04-40a7-ad85-5ec831a7ac4c&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7fw5R38&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MTNB-8tF0RSX8m4VcXD9rmV-ne3si_ABd-9Xm9tZDOgAiSwm0aS276AdQWmgRpc8se2ua4OQH99vOjrfQD9nTq-PIMG2NnIzKczxby53WInAMZk-H8UL2Pvl-8OL1wWu27khWbP4rFSpCE0zlPpN4uYKl0QpuPmDyHDh4WoXGfeF6Xao-XW4pvD5ShZMRytGtfyy20ZQ6slGPuLM1WYX0CdYIPqjOtUiyCFElePnBSubuqSAI3nJB8XhzL8epfeC4HG2eu5lkFER4vflTd8_1rWLyzOsg35BTuO0LRpcpRirssx1VpHTUu9hgzI6krX7hVn745IOao4siTcbIZyZ7x-LQJscQY58nh4-gpJgaue42Yg-2XIQ95SlDOFT0N5rryBk_bTkoMdCK1j_KzHo4mRk2B2shW8D91FPPDyMypjqtpPwWgi4hpiWdEZp8sOgZgSDp7IZJoZe4uh15zosgJvy6VgI5m4LhiSAI6T8F19KvxvpErtWjN0NUf1RFIo_&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;PodlahyAlfa.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FgCNUn83&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;09be0100fd2679579a58fdc452a56120c6f44851&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;gxNCJZcLQRng16zpVhekWQzjG4tlO5Eo5hhpWBKAve9fMbLQc32SYzP9hctNWpiI_4EimeFqhzlmAuxuyLNiX8ewFjZqiIBjt2E_rmUUvy_xVlB_0pjQpzxQSufV4DaEmBpS4TvnR4i9r8P25StUtWIQl4jb0wQgGI6RjYc0ZWuBEvhLKcRyS9mq-rt_hNdCnMJXktEHZFJSAQxszBWIIdW-HJ05DuriEVRkOR6ruMamwoeVGZzZZfP-qK8jN4k_90thOyHjdQnaEEMheULXpDaMnPqUq7wWUmONJx82c-l0zc08LHnZfHz7pvd9chzBEcin11v3spDm_Rmkg8kBsMkguyoiT51SO7A4zVI1M2K0wsUV611xbfCZEvbp7ekM0oQY9EfP9sesOwOnDcJRHMGtrjb20nIHAapeLBCeMdiCbNTbKIeBGPLbChhS7aGFmoGGv8uHsN0UUPnRi8Mn_myiJT_7vIO757nqQ8e0qvOsDHqaEmNJuTzXSj5IGuGLxsXbKR0y6F2KdRKilQh4T3Cj2lAJyxc1kFzusfxZxnZAXxwSuV1iE8gyNRUkH8cbaroeQZUXFbckCoO0EIRfrmpvGOIqW7EtTh_ZJcwsBZypd20ekefI7sToVLCUB4xnXIJhOJSFy7_I-Ug9Ynu-xbScMesy6pEEAeBQOq-fLH03NsQJxnWEN1Apm4D7zg2cQPch-A5aDGtyU8V2_hk8MK8y9lvovs6fnJ71ULz0xU7005q179CYYPyAwrV5Zl7P_xr7z_R-zieXspxhm3TbLBlDIkUd1scw4hrtbKObqf81Ytu9EJGTCNaqPDN5913xRu4TBMbbNi8nR1h_asBbgohPPOezb7I12pcHeEBAJvOxTn_5U-0B0ftuveuky_MmjGwAEXhBN-Rkk-rnThuUNmyFY0MgbXItNlKLoHCMcYlzWWEBqA5voh13JlmUfcebFrD9nlFS_qrTqu_IVBPA18tUSneonj1gm1gOXmJeDU8u_KuicgGxghATLbZixVOl85daHZZD9FKwlv5HiqJEZCoGHFtZVN4jUk4Xs6gTYiLo6cDFnhv16-PVWZtS-KmIwFv1LVii_dz0sNK8u6tySrqdentZ8ZugfVUxBOQgZTessjXF2Okh0tjhTcGxH0hV3S6MRcNXv7jMeQCtIk72kc28nSYhj6qTF6m9mSfGf6msoivxRBlobSPe71XJA4N7XctYTJ8KXcR74ysCFJ2m5a6Jt8PH-9VICow2ANcBxhCOz0hjRAcyY0fPBrIG79O7DEjB3qcTVYP-NWa_wONrIliMMTzxXw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;09be0100fd2679579a58fdc452a56120c6f44851&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_domO7xoV37_y-hKkdJou8FFAZHXodYK4XleBr6VNRrjivWk1eeokVJSmEqKQZYcOi5xEFA4xdoI8MHPvHHY-_0tQl7usUXSTUtOevIS9FsXnIko6VIivZgX3CO89iyY8tmX6GSgKAp7HVmfjPP-4g_9-7fDIGzWhH2Q_6TSjOvCcshgYSjPjdtLfHM2yNiNoKp4rP4lBGPGyna9QNiM6FyhwDOBX6T9XjztbXH5j4HQHDm0-ZNeySEUVteUaouYl45xW3-bpQhf5pdOWh16mO70Ho5EXTYIV9NBITe5HElJteM8-DFvzllBxLhfepWF9JuJRGL-OcqXS19cxKUPKdlm8dNQT4IHqJy-30HNEv0Zxn3_WopF1iyS-mM3WgO7TQokKGvXAqweQytEHIr8cQOgxvD-8-NdLdSasret116seYAJjLSYnp-QoJ7-BLr0Z3xoscgnXwu9Q2OLu2biLAmxXhr8BVHfVErfRzI8ZojKPBMfHd3v2O5HX-JM2e7BiUwmvGUsqnJKEOXQ3zATOIQ7BizoUbIgdL02b2F4ZViDcz4pkfS-vAdZwind9VSL2NNiWXnNURtUR_dNCX0Hu1yK6FahcWjAq3TbMuKyv8EohDZifb0caVeBrpanOE70M7s2DApl2URYQRratonOsEUmUri2-DLw444AQDsdjjWzai0ffxf9NfVP-u9pxIBqJmT1dqOGipWFUvJoTfwwa6ZOPer6w2ElWhumc_GV83YUAyDM9_IkTB6QIicp4IRQYJ51B4azJPIWzQCbLtG2aCOjjOissp9DpzqXozsJ5bdoxK0=&quot;,&quot;minPrice&quot;:38000,&quot;offerCP&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8035113271726250802&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:112914,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4c33cb98-f7c9-4a1b-a157-1c63bb271d93&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=TgyTWCK2H6769giMqBPCca00fI2vCX0ezQhUov5wnknqzyKN-9nHi-Jvt07qdjCKI4qQK6bS3O51PRCZJvHWxOS9FFJIJ4Tllm5LB0Th1VoocnYbVWOXfbcJ0U7La9fA_VrJK3JAhOQfjLbYk0EjOUsIZ_K9MTte0GckHPqVHzf-JKFn2rvR-xjdxeJdrWlT08MDlCEP3f6-sXfJTZ2RCcDwvqTpzfpz_aAWtDVd0m0T3Wb0u_QsG5AvOJE7NT1DpDqLj4PVd9cP7qmDtyuizVdt1hVNZcTyu4rz0x_zVIL_C8KkaMa04LiSilj5aZz5VLsZKJCcHFWpIxlbHwKmXAsEEL0S0HptqYlZyDLTjkwaLfrOWOARv-pD5nmViubxYKgd5l5_GvQUCtS3B3jGollFrA68IbHfuhIf-u47ozHLf1XOJhDzj5gmj8OGD8ZAV2wuUWOMAimoQnsIJEdKlUR1AHtttIhUzfkf8ydZFjUMOJKwKodwbz5GEIJIwvDXil_NNHiJ1-g0MYxQAMRhERfINtRA1Z4Wq1y_zPkbF8rXl8dvHprP47O0puJkfO4Zc9nZxF58HrH6nQfm6mA9x6Mb_sTRNYH-GRxtzKgfSP98v1mwkfNX35yhKH0_NxZuZrUkqnlszVqoOANmsP_yR4VezC3_lNx5ZPYIzWEHINHnxQvgZIK_tC0IJLoaEvaqKLkRTmUKDZnYyTEoLGefULgLCZG5VEZET_QWY0yI7hPFK2IlOi1aXlyq0JqBuMrUp-VSAaaGSZJnfq4VZKMZqM9_5CLnmB3FpbNJYLIFQZaiV4E7X_nQwqMnqGMNRBa6Ke7SDLE-UpJuyMIrI-Ng019jVGwvdiRhRaZU2WztRSe7yx0M3-cCm-ooWPgLyDzSOOGQCspV54RfmnkeoBImoWRMt94au8Uv26ZfzeDHaBU3cipGNueHHQngIo43x9-PChc1EvCL2x1jDXFI8bGq-eXCuJuxQF7OcOZjwsZRTP38plHAwVjR-V2Yf0YOfLm0EilZV1d2m9ixC0i9foV9837j-ePexQ5BQmH2oRFauVt3KnCyg9RB60uwRhGaIt9Pof6a2ULM_wOhkYoDG-vr_ID51VGq2z9kOEfQyhw8dJOoKcw-NKsWdY5TQBhh61MePkxSv_zHUAbOB9H4okO0IXtgr5ulgCiSAqG-If7iEO3APvEOE-45Mj2b1ShwwDcLEC6xj97sgOocdw23wc2FiWiW9Abz6O0TSBVNDQlfCYVMuIwUBpCtSZuYTSAqVekfQkgmFB6U5w==&amp;a=4c33cb98-f7c9-4a1b-a157-1c63bb271d93&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jwxl8xgx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_bc4EbuOJHa-dwh5Ibw1axDhepIIlevop55azYiXhQ-qXnLg4FcET0WUjC8jxoG2GGTyQckld_tZ-MLTO2zyeIaYEqs0Z0EM4vNj2Zl0iKf92E7Ae_VPolCnWsRI1-SmsUdpvRfT7F9vvUC2RPyfUBw5Os5l_3jZSsoxYpM9Ca33n9HTPCkhKRJoZfxyao3ATZ9-0vZJVEsCDu34cgqrI1Hc6QpFPfiLzG_FN5g4BfOu94uSdOuELx_roYhHCnv4Tl7WHIj1FbavwnNmCxWPuqgSipnyLNti5-OLtp8IkN9xA5tilevJgleIPywh8zb6Iqf1yNU-d9W4-UAgJ_hEthH6xvcQp8GX_wJxXpgb3TXix1QQTJHL9hsSAkGMzaOEBDjq4NhUnCxPoHrMZKM0hQK80wOT5Z--EEuAxKBawpKRNjrorD2cmHUuF38H6nDUSWbBnmuzXNM-oT36MbmyOpdt4B8Dg401CwFooOQbsM8h&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;sortim.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/09be0100fd2679579a58fdc452a56120c6f44851/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;e5xhLJyy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46e201003eec36aa4be85b85850e796f149c3981&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;K8ubaXx9weCL8BTSD6gOnrtr7Hf8OsLZJoeccyh4DhQeiKQbpYzzkAIPVHlV6jXqt3RGhVFZDaHZ5-d5ZMso_22ASsSmckfqXV_pCyf-47hPbae0vWtIUX9SYDbEgNqkDZfbgbXFg5OK4QLWHatVp7pe4C9dozc5ObADamKmJyAeKed4xCiLrMyUImaE1mU6NyFf7WWbJhVfboNoKzdFJ9xYfSs6qE-6D1u1SLi1UYvgyiHmJTUP3UvhoyadCwuG5nQbsDfHYOqdw6v3_7aXMP2Wr3zCLEflT3FSiJjDP89dTQ5pBH5nyZau6PxxRCXqKy3-P_hJlO_AvdvlmJ5qjDEhFMzPkKwZXn8S5ERn47ZzPFWGR7jDdsao8Xr_mQfLzadS9cTVEQ2XV1blhvOob2ktTIHL1WEgtvHRCCay3TEuP08R5Ra8H4e1iY43ZqKnphKqw87KfG9tvQ0qMtYvdqsVPhjUD2qQ16D4mhz_otAo7kAPoS8GsaENaSYSbwuMRqgm-w3HP2kvh_5-iA2BYa0ILPAVDb1XZ0kAzx6PR6-G00z5gJllpywPjzWzYrCFGS8jHNCWzwYwG3BnCChNM5ESsWWyB8UcucxOq-qx6-9T6K7WyxH41jD1F1qJmgc6Vz-RnRqLozvK7z0KqL-qYujy20qnePgJTsaBti_4yKVSAX-zNii8edNP01-em3gsQVk03xEqdYcbOy9U7OWvMv7HPjMEbB8pQAG4M170ASvTd69msn37COm3Rnyp6Vp_es6bDGt1ZrgVMPGiXT5t2Jtk-cwED-jvSA4mvfoWZUmBt50SiNzF42xtP2aqFF56Ff_EGzfWx_cP6NNtuv7V6ljhaIe14FG5oFD6nZObZsDZtUtRMfkL9QbfQS4r6i6fwqU9fVcy3af8DB0ooup_Gw04Pf8LUSaDMsHw3fnMcEOJRlL23YHqdgm2ddh3qX0WNpRLpLcB5dudUAJ2rkBgwU7DUncxIPbcDnqZ0Natvw5FsXaTJraZHGeWwSbTK5UtXRza2gQVVOoFsJfJsz04SGwx7o0llniUVLR1QsCrKGEflwkw8Sstrron9k0dbvE30EBAulvxBRZOJcKgjIBcJ67QormerxBm6fxlFFFC4nh4dLkxa69sEGJ5CK4cNaeJOfsPABWOAirH4FGPA6IzUW4ED3erUiQaanZ2hPcz-nzypK-IBq8E5XER4x1rA7DLSNRnnJ-grC8SNN5bxio0X0yLdPl6on63vErKiIgUkN_IRxYFoLenEFW3Bd3npslSbAuMBSye6Apzfh2JmMa-BL4GoTDe76jSgZA3kaE8KdMWTk0QAgPa0cpalP2RAA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;SOFT vchodové plastové dveře Florida, ořech/bílá, 98x200 cm (jednokřídlé plastové dveře 98x200 cm)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;46e201003eec36aa4be85b85850e796f149c3981&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;TUsTTfgwDK4tawVpURgZtBgMesbDw8cxs6U1syX6-uDPEc3MTdjOEUem7ClhB6LcZoudXAwxWN34Muh3xqBUXcokXcKCufnF3Wc0yOSKpcOr_bwuWpmck43KtcaG9F4tITR0IfuFrkEgg5YRQJ8SUcL-54FWPgVWNklTi4AblucvkhCyFW_j_QXQvlpfUD9OOXgPZzqmb3N1ZlhHCxzmEuTe4nNeEsR7xG0RcakP_wHpoAREOq8J9y5KQxKh2FKeiTdvsBOrlkzSqQuRKlYNPQB_sf9q7Sd4OatKQILFt4HUhyao6fv0hLIRUayqqIplS2NhF7lLu57xX9C6FgoUhWeew1Y7HdlZ-nOf1jN8o0S1qOjAM9Ha7eFkU-hHj6956EfJof0Rc6NiTLLowe53FGw8lPKvGor1GKFxrQQNhfZ4WaeztFXasKrdHtLkiSID1WZXT2yzLdfpH5SXkhVe3NK5slVAuQnZqsqmCI-JXATLaqom7BN4IVemaYPYrTjg_16qol-84L2vQQjwak4tVNPrVxREyZYp3yrr0YXHlwjD4M90sIF5MVpo5aqTzjHgQcoTxIxjb3exgY1v1VpKi7drirTmtdqAgZV1MwVD7B9zdk0T_elUrRbt0oPG1BUfBHK8Aj9e5hdTpoVVoLxymPXnom7IRX0U-xx2TUY-RcY3LU4wd5wXjIx4IEQNgf8w12giLe8R1d6tizzI8ZMYPGQKpbgWtso89a_IalaJRCESksd7e3rT5Pgl_dDVyHrytjXhXK1Tkpd0qcMV9FGOnYiieXfKnHEeON8jzp70u4gFlpKb&quot;,&quot;minPrice&quot;:1399000,&quot;offerCP&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8687880215895969748&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:121310,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;c75de744-9e04-40da-a3d2-484ecbc482f2&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ujua3doBvJfhfQGL06xpxrJqgQU3vAu-nCPterwtO5SRMuTVVR8EZB1CvYJRP5ZQbSLJDAN0FgaRbuZEIKsXbvcaasYW9TkXqCALgwHc6g0CU5f_ECK1SFIxKQfN-qr4r2hujq5uB0BJOCyjxUnR5ewTsxh4MdHHMLcBFCgtC-VxfPY8Sa95HxREFRsgE4aR4oYxqmi3z8E0zemj9eZVRCUuuPezOBtGIVY6NwhaWy1B5wxbYPJSaxcsg57mrsjX4Ih5sqSnZkBe6KOnDatCZ5akVLrFfttDTTv_176n2PmJw-mBl2vZvpf2KQUkjWAZQk-tuQ3rDL8cTZ-WqDluBCIEfQk7Wc-QCIgS7JTu59Jrx2gjJ7kXDDTrTf2Ex4ERlMGKPDlNueVC_P2I-Ap73SN3-_BFIeZDIxhvq0EzS6Yn1OOvGmdwjo22FYh6zIFMhDl02735GB7E4lwQ9t-MUummAkSY7mE6w2hdCjY5KBqikJKDKbweCuF6BrpRgyFcf4kVvc2y4VsFmooFRcvliCjWlnbNkghhzRJhsrltl-CWQPHahH4nhXHyG5VAxAo_pIgBpLwT-3RKVYfcuPQHZBYoGHUMLy1-_JAcT9Mz2FdFp-6p3oLd85qyMPzoMxzoMoPSzKQ683jph4Hjy0wtCxpeMyaMS6Qkx7grRfwI_BTGjlz6Qjv9ffoxgIHw6Kd9QeWyh0r-D4QWp-nUP4s2e7lfcVber4ich93OokSzwTj_QoraOw_LQ2TNVpCWNbdm9BQLEyFBi8K0sw98dOr2AX6kDVDGjMJFf1ScP_7WXM_agtSFXKz8Hiv0OCF8QCUYHz2D5-tXkwId6Hcp_HK3PqZtjw0LuLG3fDrmzro6RqB2zFX20duYc61phPBKZOW6_ns5Cv6TaehdT2oqT6dCzrw9dFv1g9Sakh1FPZZ9nng97YAi81Pk2ZzhQksi96ewzacRz21vi4nfSbN2w6JgWJObOLT9c11IX40ZbRUbPJGQqi10q7cbs1K-Ka_bd7dsnIS_HOCFuicFUPA2GxSF7251dessY4d1toKx7Z533bFUFz1cczhsICYcFIvRxGaE_MOtNQeokhMIm5Qz4HYo7SrogJdorHnTVywtIYUeDcicx7bTjGcxpWoQCzhRV38A9PQSlZEmCvAlGt-sT20iiGa3pX6UWvnbzB5E59SEXg8joqeUx6fEMym2Flyh6ceuIQ4taTgrJ5OyIir52GJNZ_1XksGDl0TzNfxH_xulFiVMwxpJ1pU7X_l5ruKMuQGwGnFljF6cYUQBw9YLVdRxl2yUUy8HatFWZwpR5VAafg==&amp;a=c75de744-9e04-40da-a3d2-484ecbc482f2&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tmlTLuks&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5IYnC-b5RmZhKAyR1UcLSakdSqs6zjR2fqrRWvaf6XQlpFddMgkc7RSLTapbEiLfMcZvls4idDzyAMl_CInpzJVadW7d6xp6vjHpVfA5dJ4L25DojubMzhMs1yM0bRcPSpuUFFgIW634R8E6EAKnlweWymGTZ27_C0SgpvX8Q_m-uhE1xS3HFDlw2n0qpy2J3svEnVvCAsEq10vCf1FVbd3BcGn5P216blXSzkYf8MdrqgQRNtN6CozSkRXxGTotFv6vB2q_2bz3cahQZb8ML1SqVMNFzKLM1F1jVfjOJq3hGXBZheql5jIV_HKl8TSTMJdc54e-gCu6M4mFeNWb1me6neUQXAMbext5MGuv9Ybat4MV7-A1abxbzYx-4EUApJ53aDH9-OjVuhPC2GXbS8yq949MPwcF1d-UfPSp1RcLUzGhur0C7BSXOPRj46wRGqkp_leB9Pzl8qPx6Qpe-66qYiYQpCs9XWjukilt4F5HjS2YIudszu4Sg2wyZ5MA&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Stavímelevně.com&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/46e201003eec36aa4be85b85850e796f149c3981/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IQplBZxs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46e20100f13df9def17186861e11f7c23d221d2c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;drHyxrJe9uJaaAe2CHo1AlOAu3F9oRdfeVjGTZEx0UMcwHIJzTzVBP5zlaC6rr_klbGGUSypj0JZTwbIwcrTm_tAOGE821nMGYB9kuFGCtHtlU_ItSUnE-XO_SSH9PJlGS2YOAu011R_5rbQwe-zYcYZJEuwXpsHaMQGRxyekhHfqwC7l0MhSw4fLHOd9wme16Z7kGxJ0-m8dBk1ha0FvwaFd18rcI5XWQee_U4HG8IsxmdYPFir4i5h4RwtLy39CopdMrj4B8ZplAMmsIT1PZEk2CMFSdwp8KttuWQ0Zrjzx0wNBXJO0Zk90I4cg-km_7DyZRtVpr3LenZXGrZYWt02US7jsKsN8VgZO_uMQjelck2cBAysEF92yGf5VCJkUhmTafP-uM-Tap1FaTBfx2xU8XepIJF90eZRTU3M_fCcrgRPnoqA_DoUKjVuSsStwhV-TbFZiuXhZrY6ipwTJf5zwTlfUMgG8CF3hav3ccyh8Uhpb215Xo9GxNYW-zpUWlrkGqB9oma_kmFSRNkMFEtvZh151Ipp6c2I-kr8hxAVmK2G-m8UbDBvw4S1PSHdFb67lC0H2Yb3CE6qUnE-8kXs1jPgnj3cSGVNDNXuKH_VsgsH2Mpz2_tiJbNiF2V4sXv_OufdIGqzLQxUAyFMLcFvCjjJQ2_Ut_dAQZZMTAK2UAnF4JnCza4vUGfoinn1_Y0BO1MAZ6jX7gf2vjm9kGRyOmMApe_1k1jHJz1sFIUhWucH9dm34PmLRygejO_v0XwlQnQ4WmIIheIjxGz83cVeCn7T2Dew1jpvyZHBE_jU5VmB2vm7h0dfLmNPOERsk84LpAY9riQ0v7JSh9E2BNLPDxgqcLLtsx4M80TAzM90ti-Srt_vTY2wocyG5eAkpP6el7PL1h0VeiCi2TDhRgZOcR5nO7rO8PRC_1pvLMa3VRR18mFkUvcK3VENAjVuxRak4pcySeAuVj7eKJ77CcF3V5J_MztYMumjpF-QOQ0tyhxXtlR-CswwOFCrEFk0Est6aqvtIAfzYtjXy3855s3k9kcN6SrQ5QVpqav4Y-SzyHOAsj0AfPo7ZEn1Yc0Ww7w_Qx5Ynn62R_I3bLU2zgV6Akzb0N9NTKohCwr-Ltm3kXMS0LKemz0ouu01lM23bJuDGQ2x4LguW-0-J0eAXUmRF4RWWeVw4kP8ui_kJNqC6mt8pdVXz0XBh8XKqdH1H-C_kvoi0ianqklV-xcDhRgwQl4K7d87Y0W7tdGUZiwMOgyK3KhruIM03auNdIMW1aMqMJ9-X_orRh4J-CgrWqQ9rXx7M5QieKcUSAiBqahvfcUeJ0BAK6nFUURG2aPjS1OpDBa8eUXS9KW9SD0hut8hHKmRgFtSa99IA28o&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;SOFT vchodové plastové dveře BARCELONA, ořech/bílá, 130x200 cm, pravé (dvoukřídlé plastové dveře 130x200 cm, vč. rámu)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;46e20100f13df9def17186861e11f7c23d221d2c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9V6F4-fFXN2iHv8mZdFgTp3sGO67o4yRKT-ZIGa63XIw8w7kRlXL2_VqWsd6w0zYn6PifZgkmfwmb-BpdYT7mLYDIgxlSpB4MoR_mfLYj3GqyCzYK5YqgfI-VjMEcf_3Bp1NLJme7AelxFHdxOw2IG_xBQ8fb_WW7OoDi9i3OeEvYY99mrm2NpZgXlpzBkGgNhkrd6AlH64jYigHJgoLg0Ciin6pAqe5k_9obFN-iSvkko42fHh9Gw5pMLnEZRTp4WhJl2TjlTmRH0ffZ0NESbWTxetNQ-F1WHnSAFXFpo5_vGO7P2RIBXwNXhp_M1t3Tw4QIFsmjs7NaTmBU-71O_VDL_D6IXaPKlTsuXX15aiRRUNyB9tMZASgL_j5kcVXSEyrhT85emIvIIN18069uMNJP8FZbcg14uOtGm_cq0hDkpIGP9WHSzHQPwNYxzw5AxzkD092moBhoCqSZDoUGRTxMleGPAbWszZLJGHg-LHI6QMK2qIsKgLSf-bsdve40YAm0VMvTshrgE6Ne1oNtv1yoc57XqrwCZ1cFPD9-iuv_TykYoFmyjVmfltDMhE_g7WiF4XEjVLw9KSfEY7n7Gkurlmgwqgnm1DqWFxk_uT0_IOd75welRg7XA-vPLvS20I-U0_nEoiUyExRGeXIHs7Peo_zjbSmq6Qq5PirU3H43NxcQwsdpw-Uzif903S709YhhGBWsdCQFuKKZ6HXSRhK91Du54lT_sI4H8dK6JxSF5yKP_xdO0Mq3i7C61jS-tGfa-eJEVrjJczvR8Y-DFY-qgWILcXDtFTYUCKzvzbGul8f&quot;,&quot;minPrice&quot;:2099000,&quot;offerCP&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8687926185554887209&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:121310,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;01cd80ff-a958-4a6b-98da-7dcdac3ecfe6&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=SIxt2EWOxEMcgYyW6z5vZNu4bM1km6liMC1rAqg01GlZVfkGvFbMt8R7mZ-sEyOFiKCYdkNeUMEPJnhUsaTvndEbWLJ8A0cspMAQbmPYxTu0TtUPOFX2xLtJJyGgSroLpGcS9l0iOr4ZdQOOXYQ9BrgqnSBBdhZLhs-Y_tIwMrhekAPQ9Fwa3U7nl4GWP2bU4GHaxEa5Y8QkkgogoTNm5mfbuLTowkQxxNo6Fnb38srBO9LrR2yKYZNWQwIwaqKMxthrBFk1AVcn8d_bn48QZvw0mot7PmKmLnLYB3l48CD5bJI0OYxFzFL0l0xf2F80rfyqtbn3z01i-f0DUhMt5Uq5k0m1Fv7MbhQGTF7XjQUzCskc0etXPRbytial1f-GpMSK7YZrtUKszi8zSTxC5hm2clwMBSJlM4f6dJZyIi-uk2s61PvKMRVHHUDrrxDW0rNe42YpLwDj2906sGDDLybv0EEttfh73kIyEWcbAsdjL35gANEufO8iI8vgCvM33KQ8hBXG18v3ZthE_xcHXXHVPIuP-ERyyFqRbRlcDgaZq7IzIJhinPdtp9umO3anvsn8aQiObE-Tg4xtwiZxHvKwVtkbn1kvDP6-6uugqO3Ebc03ZaqxFekitcdi192vm0Co702-0j1g9qlIT5JqVvEqIgNvsrGXMmClEiUwg5wW5Sdrgb3f7MaA4ell5eWoBB44a_kIKWhJjvhYqPU6PsIHAiUIiZBhN6Tvh0PR8BiBn1twoqNQMWPsIkyiOPzIve72sByuwniqCGrE2ve1s1wa7kK3gB38QL3VlRDjiZ51ybXT0R3nySrTlxc84tbyreJvj1n8qDbU2FJ4vtfFsuSlEmOv2IO9H6YO5eNzaGMOra-WPXXJDVemOavUToDNuDIAG1dzHQ6LlSyjTFXz-SGoGrtAaowCHPnNyrBuUqJu1MyU7evY0EK535wlpZup9IPSaOvK6PAAT1uJCnbhwGzMbSp5IfibI-viCs6G3brtHgZIf9yZe1PuNU-uqp_nHnSPm2J6AvBgjQGM7GPUcf3TqIEFGNUWoYfPM0l0HMFsLlb6TGVyhJBzVK9Q-waUcMD29auJUNKWWVRw05Hi2RaC3H3j3IBbiR81f4HkcfMuFnmMhQHRLDbsI_Tb5OMC1JeioV051gWVBRLuXi1gtxfwVgRoO7SnFxaNG-5pbWUgIwZ5CujZ4vOGhxKV5z2GvpUP3szRvHP-Uyk269QNELBUdv0M6PoC77isfIvmIiRWSPFUEKZJxvIh_I9N6iFNcmICV0briHOfPmQGDT9S26745kCiNNqYCRzUBjORFGnu5fhbCokMv0_ZzQYY9Pq3nJkJ9Rpv_29nMHngoagI&amp;a=01cd80ff-a958-4a6b-98da-7dcdac3ecfe6&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TaPj3sPo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5IYnC-b5RmZhKAyR1UcLST04J8iPVmWMBU8M1EK571fe6ZQgv-5JRHr5uQdsYf1y2vo67CwQsQEemQznJfSAuZGTOtWZngRaUZvlIeI-SEgMQW86vh3wwM-d9yeZTvOErWNFV_gmgE6tUjDYb7l2UFhGKBSyirmMue0VegRLorLjNxt-Y5rG1GAO0Rg_1eZoxcnnIsF7U6ST2o69GmsIAnFklHILQTUsg4SjOJE_bOvq50XqHhpAnxALzEQE1iPBw3Rhk4pZRKVdUEGZmd9058e6t9Rv3l7CTs6us9OyTelTKoDDEM9TcaXyKVKoUf6S0v5ZZhLcCoGTMU3HHLeSsVB2toYriB7J_X3M1-y4n0c5-mcYqMjavv8tZ0F6WFb2MxzgcACXWjk9P5MQZQOquso9OdUMXf3z-dfgu8bpbhBLZRWb675t6EazdCs33lyoZm7p-5iFT33iHI9yynxqTRAzOifQG3O65ge9i0-xloT7Q97QX4Ha_1PNpqEIHBqo&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Stavímelevně.com&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/46e20100f13df9def17186861e11f7c23d221d2c/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nL9LuvRo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f03002009ecff0ea25b5fa41e26afe0fe6f3ddcb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;S6r_b2gs6GbtQOhnia2AalePk2zIjwc6HQku1vpncgaaA7qzPqqXY0uyTOhfmR-9LQKKt7Aph_ievLfhrPTRoFQes0fiGg__VkI2V0bcgBou6nj3GkoVdrbDV3ryv8egjm6WlzcFjMOTb3gmlMRr7cj-oW8z4ysOKdgArDDA4UIbwPdjHRwCIIPzk4Jp4zoxkqw5KNjnBI2rzlIlkL5I3CXE-wlsVNNmuFaC2VycSH68YlZa_ioNcTXvxXTZtahfUM2wRunKwfHZ10us6hQTbQAijk_ntSRNXAD2sRTwOvoX0LnH3nXcJ8FfTiG-8fnKZo36D7JcdWnZJXyR9UEDqkFRNS4mb7rMI6wYn3uVVdlFktGNeNtXYIXisbwHj-9W--2LcPHc8x_bKmNjtd2pv07qM-PAcQEhdt_NyJxMzHdBYJgPYNnGApKo-pCOc1gyAfhQkmhcEPNA-rYS29SHRDzhG3mNlYoKNXULwe422yq7jfureK5Lua3iYv1a7UW1njcOUBDnCkGA4MV6ENVIiLxKpKY9AjRnoifyphMKm_d73QqUxivMKawjGidc7aDvl0t3pqguuYnPbx-8KimMZ6zHunzG_Q5TAYkEI6G8R-3zX1JSLnBatsEHXUQ430RYdyE4nupN-7Nmt7XooWCKAvcef-UI4wRAFADEhsfNiIPnQhPHh4RFcszshUqROhOdhHYHesKmqXuM2kx2pejdfmCmKoagqOtL10RcBb9peTov9o7NgrtiS_fLensKNAhOeToRFF23Ez6QgAwnLCvSnlRypmddA960GLgg_aEncAOnmslQE1DyIv-kLg7Xa-vNVhYNcQ6dqdPateO-kBvAnOCJbnQ3h45RjMaIrnZ7OmZYHViws2rF7w5ELtkqfRxE0qMpHlL2zU1exfPgYrsy6YPjP4O2D0FiWq90d7hOSchXOEs6-iTcZw0zi0DUjqhhNlg3YQEquWBTGFDwLnUaAqsp3gZC6rtWqtZGLaDSma5p9EQJkYkc2ulA44TKZhxENbFVScEdccc35HuKoDrzhNLKVDSlKLLw81oUHfIwFexetr_D_rZfCpqXBWtAWtVas-gf_3ad1clhDvNXYLAqBV8YSyI7hsfHy0c45yt9T4gv-RLoMJ3h6Oap-FiANFTV9FumAdpY4U9JBXJlJ6l5s_Yh86P2pjXaHo6s6P3yaTPEinC_TPHncYHITsHW4rvCIpceAeditWNJSGCipTGPD113eQaAyFVy0cexZKek0L7Pb77XrSfzO0YIY9dsek_wX2FwaAZGP6oyyasI2g7KlU3j3Rbl6k4wVUIQeyPy2RS3Zw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Breno Studený svár - TUBA C 44g 123090&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1859,&quot;id&quot;:&quot;f03002009ecff0ea25b5fa41e26afe0fe6f3ddcb&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;FA8BelhleB8-f7-7QqVwxODYe-xOJMVMizZzqsf0pdphWPaK2dvQuAbjuteCsYkNXcN8mlEG_wSogKvBrv87fdUeC_xB5w30oq1TV3_j6KQ4EOUmhfAIujcgP98bEhEStYtx_jWHuftjpTuEQseFpcvZwrNaKQicnVrpd9rmKF0oLMIv4HsJbQ-JSv5Te2tEWrs_AZouydRlCqymU0vhezoSs86J2TsQe_cREL-UpVNvr-k6vbeEHsDZk9TvZMxv4vHvyDrASqlJCXp-d86n1IncBQRNuwD_BUVt5BYc7HrftarQ9O8XLTvQxub8bFG84uNf_lvT-ABt9Ai4GIPNXvuDuGcnv7ZRJziaBBqr4cip7TEQXX2jckD9yOj61e4G1qMd3tjBND_vw1gw6bNVs3Wdf6L6MqXjfshILnzncWV3P_MCS_ART9W2vIi5Im8ofkJF_wN4DUSvSPQ8EjaVW71Ql8LbIuUem7h1cFadddgAXFx3hPKKJ6sQxbXKwyp_-oh32gr-QfmzoyRNdx0wY9J5FMMZ6anL4TSvsngrNNOBLNrqUlC2Bz1CGNCxRnOW2-7hqHzVOWt3YeLbHrzYypN46dOj65TrzCcvKIuXZSXRiiazdTtQUMR3qWZzpDwEtFsNbcKF1ORc_G7m0jrLuqMgJBvCzV11Y_ECE3ZXWfOuDz3k8ZJPN4dN0oI5llo1k8d2oG9lGVNIsTpW3JXb_5T8ii160Ip6VS1DwhNDRSwbp7-O1EM6dpiOfHL1wLLDa6se6Zv451e-rplIJ9mBVhWT1At6A6nw_UNvVltzIfpKi8RbguaMo58q0hnu_rfmSk4haPn92k5w&quot;,&quot;minPrice&quot;:27900,&quot;offerCP&quot;:&quot;7oeME0woS0sHDrUKCS8Hng==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10104991837261221249&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:143164,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;6b8934c3-ed2c-4588-99cb-489d2a3ca46b&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Xq7PqqYePZdF0nOKdi9rm2PwuPVqoVp-R4Cwhx-BiH9Gb-mEyHHpQv2-RjhxCDIcvpWy_AtyhuHsTOCDvu5QLNdq7SYzj6BSD8i28jk4ytPgakPRTL1PBS4UlsA-rmvPoWykVLP6Vqr4s_phfbkMcfu33gx8ObwusLll3qQZDRaV_zeI8rpMt9YJxRXXDFGvXkCfRD784s7GQoFHkFfLAGdn3suypRmvmR3ttABiKHN5LrgPX9waOJLJ4YXA02bVZTEQWUHF5vVWu31e1RZIEblU4Bdw5D0udhG6pDw5-ihpAg655sG17ofOetfT2adwwcogoUWKga7q_iqv7J-xkqlWBK_bgmnY0R6p2Cnbh7FJfVehkTMIyL01TnUTFXLJaFlrOhiGN7jRx2tXusFhBomDOSbQ7Ps-P8Mfv22RTXmGLagexAD-DoPHgP0swt0K0WYJaljQVEkHZne90tipikdrNUq5wPtMELF8qfbWfNd5wYHPvsEAG8X_ZkcvFpLdq3GIxmJzBTKCFM48x8QafzwjZHlmXRleBYsjqJNaIiEsvekuWCy86bmlFfIQEjLts3bF7Z47ZCn-SU0h5Okt_VgFd622bUX0LLuFY8Rzb60bDF-vhZtJ_3ZP6Lz-KjbWmw_IghyiYxBX3R6tMuD7P8aTmUfI0mOmYwm2oT0CSyDn8Q97RuR-vyWyqFpzmP8LO7z3_H6RbdJYHR7jTdGbTHiSZc4HTOpls1kSo8DQsI6y1JEfH8ynn95Mc9cB_vq5Ndkx9gCZ8XJW07LZTYWzzgb8ox2mG23wVb8y2cte4nRaDLTintORUG097ti2AO_JQxAPg9ST7tz41-kw18fGcmtRAThSt6NcB5mRXqPSTwgwWpCjEB1ZDAdn-EJ8ZQMvJk-JB-lo_bKDmY96CIRqZp9KtqTz93ueWa7Ee5dsSb3l-UXTfLrS5Z13QqKnl6uOn45iWjjof7wqncyOThfuMlttCNKZJWktrHp5lpEZkILlmkStFIG1mtsfwCtYz5rE3uH6fJIx3JivzE9bKDSdEaL1zqOa7cupQ1C2mC0mP0CXSMvTTHDIvw5AoXl4GeUaWhs2jsr0w33zUiU2CRTf5BZf6xP8dOFGR-z9y6IAB5W2qnYz-lUDDYLGMVrUQYwKIkQqF6ZXN_IB3NJQOCufkx4xn9WbGyJ82Z0o0TySE7IZM50Zn_QofzUDdT_juEdosPmiqUxk23lDt9VYyU-4k52givRn2g_U0MOlDbas7PzKax3aCWF6NOcSuM7yD77w4u6E3qdwmxfFnSSSE_WSEoKgPg==&amp;a=6b8934c3-ed2c-4588-99cb-489d2a3ca46b&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cUFLc4NM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZWseZQ_VHlm3HwmVkALg-9Hmq_C8mz89_gDdZ4C6umZJGus7RdovkcDUK-4B_K9glqzjoXttapPjEOP6Y_UNNyFwZPvWVld7XeR7Od-48CFTOgykuU7BzUSd1bPkNZ7EjUhzVRsjRjYFYFc7hvBTCQf2qF-KCfesLMIzQZ-iVwirVVdMeGb4zzoT032sXhet5wqX3cK2vnVULeD5jHEfcm9o7yDCt7LhGUHFuzUUani9BG2uNq26esZEGMOdUv7VHTk_2BY1HlsSXU3F0nw0TRaxO3HPEZZkvCjUrrbp7IW58E3zU2IGWy0xU-Uv09KMo5TcKyO9nTb_Cmz9Ili6P-yyJ_GLqiQ_rgAaYK03soqL2ergioof_k2QaL1csYNRhFJ6ub6NVbMczTHDyI5AF3kInzM7pG_ogaMftcDP4bLNa7kZOrfO25jopZPj5AbwmSF6FIbRtKyXUJ19MvXzrbZmP6fj3zo6NpGA2F5Xc8xQsMSuFgyo4PgH6wBbFRB7&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;shopName&quot;:&quot;breno.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/f03002009ecff0ea25b5fa41e26afe0fe6f3ddcb/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4fh1SH6r&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;45600100c8651789d418118b810c58696ae5ac18&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_week&quot;,&quot;click&quot;:&quot;uqUTdbNFGReMe_znGbdzvJ2eNCgjIgx8964kMwxIOu6Tyyxwv5tbYZd_mrezYLpli1fQ7Qax_hql01L5hKoiPA0UK6ucTr2xNKnRzRhyu9txeAubLio3cx504zAI2N6mC7QUIoCtajUHGU_mGCilWW7oH43uVhf3mIg0R4EwnqHFZgHT1-JDZ3gfHnuM8KSApDXUi08Gv6OlgUky8C7qQ0d-J_g6A_2zeDN54Ycq9iToviIr-8UDh6H_uaMyA57lvD7PsuNnRYnBycxDMvRqSMIyvASBeZ9OHsBkj8oY2Jcpq3lhM401qgKpVraLYdPzKLTvuJ7kkpsivbKyhD_C1KoDMVy5BvghoLm3SPVd5Oupdic5pfNrfICOXD02SO003HdiA8tvDvovSLU6Ptq0JOnSPTmwYjWBTU4GOPRtPJrJuDf1Tubo24Y5DdzsNPQq514SdaC3GTAu8oQLIt8HU2bU8VkffFE9m75KoKLyDYTBsMHbZ69mISni--L4La-PSKGY16BoLVKMh-ph1zi7FUnL_k5dCvMD7Lq16i5Ev6oJzgPyZauDomYI2W0UWJeEqMPzKid_id81bIyZ--FYbN14G6fAQT8xDT0PjtLIoAYXiGR-CKgYPES4seej6nKm-iKZ2Z5EqJG9nxVLiKw1grXzsAk1nh2CqQtJkh0BZBXaUDFS5_7vpHN1cdb2s_drUe_azInT1KlkxLvuxtOIaMnP7WPmDW5-1kXYAAJFtTVKnUlHlHTZMmJPiZu3ooU1UFBR0ZySPR_YwapjzzfX9_ZvcdCzGLZzWAB3RDR1ZnxyRmLco9l0kORrQLbUnVXgvQAiZ06W1JyuJKW4ms8jTmrQpauCcDupx_G-PmBLl7lkH7ydcYl9uDeYD-TCugUJ8DzdzMXcRS5GMbfyuXuStULbfH_bC1p3u70RDfynIrQHoyIjhAozOgx_S4-gzXNBTFzklYqLT_FIADSUf6xhLPI_ituHOEoWE59o9CUxG8ipTUgCoHQkKVaelNQ6pISboTNi9uCxgQg0kcmXj2LB1OOZE-MFRdQoo59lmuTnW7B0n0PjNG0YlEvydShKRrhNoTVN48pb2GT3vXJfVG_JIxSDQVU7dq3an7p0qaEgRssfsejrR5-kd-95jITpRvUWQdw6cC4KlrETuNryyDPZBzLfnKEpD5P50Z-tBH-FkEI2pDMauibWdn_w&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kolo KROSS MINI 4.0&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;45600100c8651789d418118b810c58696ae5ac18&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Pw3FomXbYX-qHx5WUuMILnp0y_JpY8lTM95VMMJSi-AV73mxFlusJsUifq0OgQyuI-yWZ5MVMgdRAAe7Y-_CshAEiv54JIgogTJcgJCfyxADn2IIwDlLqLAz0NJcLU6QTmCjtQHnH2VYEcARtbnb_HMB-7p2sWRW970Z5FCnViff5BDsKG340pkDlcOY53t9I0uJFbXawYP35Be6jdWDA7OuzRE1YP84jyt8fS9TMw8M8Ryk-fl-ao-1wbgbw5AwXsOJDHCEDn0ZL7pANPksiuIcN1pL31J47k5M8uuQaWWdHv9Jhtg99GOvImauTgJV_lVL-RY0wYd-t368TpYJa1_rxFl7oGKRT_O2ABv5vok0MlVeisP9rqT73_BU9rJhYJP0Zi0KNj5wcK3AQYEADIntYT7b8X3tM-I3wuj7JmXcGtSPZXDCJP435M2tKun74B2lWme7nMMgLXwYEN5ihDzPjIRa-p1wiyJndLKYH1kcnPxFx40lmLh2F8eYFivDX56Hhz8w31tH2Wu4oz8tvqF77z51OpfqgRa42Cs9oVueASqy0rp3JS1t041tAJTuIDOQGn88eTP6OWVcJZL0KnZgwP3GeYk7leuFqurxt5gVYIzh30Kll6VZQwRI958NQ39dBnLyYhqZ2KqwRFX0fFsKrAfCoPpdY_J0BrRxhDPaju95A4F-S6n7f1lZNCjg1IgJ9-6F_mxnDefWNFgb9s6V9HHygJIEnguFPE9YHVAHZqds36gxJEaAMKpFsC2NLt-NgVzqMZlRjRAiid1xTZ9JtLNExzsittnSWI0SorRilhvAB9qUottjL1RLeqr_z-0i1n1L6MwooQHX4JKxxbi-HlqLxd67&quot;,&quot;minPrice&quot;:449000,&quot;offerCP&quot;:&quot;FEkxCyhXaJC4AIGhL0Up7w==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;6345944433843888305&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:89385,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;352c19ca-ab86-482f-9585-83eaebbd0efa&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ogO4bViejHbro9uNLxe41PzO7xvopVRW9d49dk35cxtflBIfFSop2Q3tTH4o6UkxDjjRNhtjSR6nhaLxu_j12PNkMLJn4vCf-LtVQbx52CaNuf8f7TqFERbP_yuhnzqlEBnZkOCCXMF4y2yLfMxvfcdOK6mH2Fpd4UBfObPn2M1lT-WQnMlXBJX2DwvtrGFz-y9HKpDbwTydXCfl5qjeQ6p5SzXHJaf_jKGt_0NUkM1-cgYygXISYl1IVs4fk527sBXSJchSn-37VTVaSC8zV0ZRRyxQGpwrvSfETscI0qQjvI4UnvkFlDXdBxygvsT7vhcZW2W5YJ3PYrU8tTV8hmXFH2hj5jRYuDTTTahu670VjHQoTPF3VvWuztHw1mqyVa3EvmXCpx72xrZj-lsFr3gSvug5IkLY5TYkqhNyIFpQWdyawsypu-FDmsvzUpKHaxiJoO3efKEHOGnwL3ogTyd-D9mzmR6i07yIQztt239tR4i2vfSx1Ji5fWsCp2vb5nVMCqtq_NFnL2fLKh6_TnAb1v30ftcgEZ6stTLzrY5aFMu6Sl7HVwIMGA9cyIRxTxXFdhmf9xBFYN7BwgZuX-l0TXVTy8w-tjsb2pTlWbEuXFH7jKTKPLq1PAOfxf17aC6XhQKJI70rdo4ZkUTPsBoI9Fcs1Vod1xpSPfuB2VyoSFdDIgJA1cILl2hYZ5X4xWjZ9D-iYY6uR3tMby84pmQLgnKuwVCiE0RUotabGcBi_ifqpRmRmOMz2DiyQvWN7ftbxk5sh12lyLxGg6GjKlRTl27oJVnBquLs5aLQp_zs2gXA2c0H40KTs_OnJ53ukhs6KsoQ5FugZO47ocReOgJEFNd6afMLIlxqnrKaeYH_w6KmYwfARjvx8tMCnPXzDPLRDBYuD8-_fLYcKFoQTtYUNhX_oRQk-9F6Oh33AcHuZCFxUiEOKzAv_4ZdZllb4evWeCkI2JdJmloA5hs4yUUCc7gU7m06Ubq6ZO0nlBt5DYvBFYO0Qkw6UvqPkbc1ttkTH0VojIw4wEPhrw6fA9JQ4DZ9sfc_H4mFHaj9pcVaxrSkWcFKfzgMb2Mb7G3VVRoz9i4q8wdeylmbwwuFR-Qhu6hf5ERjsslcQBmCJHVP_Vq93kbjWq4Olk1HlvndGNURXRLJeJqB6nU9Q9oAP3yGii8PHmj7FGj7&amp;a=352c19ca-ab86-482f-9585-83eaebbd0efa&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qiUOGYYj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Jyn6DkI9Kc5wWdVksTlYRTLQUoJV9bZeC4CAqYkcVP7-r_NAZrvZ_4E25m0xmEV4QOkeyEvW7m0bnFPuFan5kGrsjF-Yx1Zqd3APeHC735Gy-9EwKGId42YeMgOXwP8Crtq3H28O4CCVjdaLtQXxunkFXxcTWgg0wFBob3dOdwOFJvKaacy4H8K_6sezCN2d42HG6FvvMO4AOglhM5KY5t6Isy6-YN7DDFJSYIJF9ARd6QA2km0xLUU0byuHbUrVehrmVIEPFxUruDgy3ILGCOwpqP0C-gxRDbVRMJs86LYOPvu5ZmqadBbWocYrkkkE-BwHDuxnNDwR4dO0bc_aAXRXFLwfzz7WzrcZXn4UY28AG6yJ31mwa0xyXB1jCdEbhiDPen9bpDYi_ox-iDrWIBq6BDo3v4XQzwg7rOhs_5TXnw1w9-o8TWpHkBvj1KeJ-450Des5Sy717oIEwJ93lSpmLQaUjHoEZuyz1gJvxlJ8fp0SqyZXcqZQJEhS8dIs&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;shopName&quot;:&quot;Cyklonemcik.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/45600100c8651789d418118b810c58696ae5ac18/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;7003158144506320739&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ntqmTUEC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;265b0200c99c4afd91c13158453220508a0846f5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;l9-0rnhq2GXPlWoK2-BWN2WuCXafATwcBk0RRSPZ2roCQ8tDoWma9_cCIqrf4T0mN3zubpa9cXoWlsWB8Tn-z82MVxLEzPE2urnN9Z6ej8qQh5QUSsEcveu1ozJsze_6Ju-ciiLtIxjuR6R5ULiRcn7RJ7HA4h4lF5AnAW8GHJZx4N7UqNp6CYPRN0TL51DV2zmdUAb6iYdSIYrjHl0yf-MHF1HYi89x5XTw4IsDl4Erdq_wfgyaVEFzzjRbTRgTB6aUXsyrfMKUcqjmK2tdoMjcbp28CS0LRxVwpiaVjmcArQFLlIDLN_V3iOVQcSRTtwDIF72_ok8s_tlGPMXvYlUCBsoxKW8fS0A-yjAbUejKxDEB0ItVV2UKR-DKVrkGxsFQ3wCCtXtEp_7LSAZaRKTY2hwLjQ8vFT1nD71cJUsF7AQJr2qQMpg4s-TFkijPbiWLOHQXhejriyeWffNxHPs2WX4i6gklxSt6EzJmWYmnULJUYaBIJ9bZ0f9kl2JAiLt4ra9klxH1jT4ZYyWig2WKMlqTYm407ws6-CoCtOzJgTn1mOUDAcHxdXDWfHTkjKuYPirA-xx6CWBF9jrYOYLwCtNYKmlUhKK0QYA7vwcgPTe9Rbcx_8AS_9cApjoxfzONjy2nzZjIhYKo3Pecn5UrDvDTt2cmg_5bhI1NAxjZtZ_LzfEp7ZlDdkESai2zdYgek1VzbbbLxPFsO5yMU8inlLtj41iJZRskRPx7g-foQtSqqIKxToNYlFy0kN2xyv8fMeneCpHWEdLYBe075e3GnY_rMbjGZrN6Y5OlV0ZvRK7qO5i5uMoNkgyPeU2vp5m_lgTpI9BwRqou0sKh0p6Wj7gxI4KlqsPbZ1t8oMOVreKIn3vGqwJcSmtGknrzj3b4xr5p3HiYKvrszbpzZ_r05Emlbx-q7ADEa6E1l5-afqmbi3DI4I5tYs4PHMI01O6NvMpYTHRzJtgHQYQym8sNnmaQLYlou7iITiGJELNXe5w6AlBRwwxLmFY--n3BMtXs7UkZ85yy5vv-OAQED9boVzruDDeLP4VSiMgpOwSbAsKazszG6c-aJZ7EC5nZHniYq586djZso9uPp732WoWi30wCwa6m1wTvWshjFTG38Gx-29swELzqGoKORkh5wUyoRSMRyzqviIfNKJ5XRaQiP8q_9fPtD_Fm7GorAltMWjP7IP8Fuer5eIQru7Z0xj7CIEJn6C5Z-Sw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Barcelona antracit/bílá Strana: 98x200 Levé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;265b0200c99c4afd91c13158453220508a0846f5&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;385Jfz464dIiWAoNDZy4uz2iGuLh6fqb54thTAO6soiFsPCXPg66Jsl2DtIEWEUZ4vSjMSWH88T9u2QoHMEbAEIps5yYaONHcV-HB62PtTsZ09IBTJHqx2wICpoK_7H_0i3At_UlO0YahT7Od8BTxSRbrV51xCup5ktLOxUffKQn4Qd1NkgwH9nntCWMqDgJraLqo1l_NX1HTbyWvCY-qedpFiTmdW-uUpM7-UW9JCool0OtzB2D4FPjDLcFLD4oGyYDrWbV2LTw9iuMIMXCbMdKIpDsW_QRT7zJQIg_9DvsxEMvfILCa_Rpp3OTB9gZ0xFiTcVHxikyS8MW6z2gVXrVr-k-sSrGkQ84aYfG1el6Oo7OErTdZRr6eT1J1bmaHcr90PyU53HWTwZjXCxSvksoy0FBF6UGDkSJohuK582jMqx52adpWzG9mMg26NaYACojPUnNl2AUVAzSwh1x8Q2Bz17nIPYegNkQS2GCeoxuV1jOtdX8ancYa5cMcSXOzxnKrsW3YlTa-y7Pf_6HUSdSxLJuB754-nlorG_Xp3Efcf4q1w-pXLdr34nyayp2YQ6iCt0JOu0j6ZUxYDTB7CUDijMXllfq6dXcx-8nrq5lOWeiw3U76BmyxKc2eEtj4cQpK3epIXbdLPsDH-j4FyvSozPFARRJw4C55FCSdei9m_E_ilPZM5ALPAzRLWvxYFvqDRwlLFoVWRMQkk7myedoNO13EUIo5RtzUAv_ZclxlKnroT6gx_mSnlHGdnXVZsvSnXkfcA5n3saJu_HgaLNKskwWdSqdClr9pcN41-oQ3fNTsIw=&quot;,&quot;minPrice&quot;:1200000,&quot;offerCP&quot;:&quot;DwrTireqqF1wprfOPdumRQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10865386959099727443&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:154290,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;18a1d5f7-33d8-4113-83e7-9e509c96bd3a&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=U_5t_eoByUrff0RT8VqnpNWIgWesA1Yi6Wovdi1p2TRh0TOCkNeLfIuJt4Ex2f-KqCh8uZEpuiUQdSFx0JcMdpEyHDy3gEYeMsKj5ECGRKFzUZSkEWT96CTuW5QcpY-T9OMwIJ2SM1tAvX4mhHnsV0OmfguQbfWEKsf2MFprT-FhrQ_qXU2ViNrTjn0A_g2D_aJDCRzhd0SCmHR46DLft9NBkEKanesbgi3pHbG7zSzUflhYKTRtko3f0p1TRnNOWYiloX-xwm-37CKE5BhOtKPuX8kWoC6h82HFxK6if7ZrEvp3TP52SgcSp0fUvHMj-qoSILYk6lo_ve0XY1c1pFC_ZcMP5l53_hp1zUymIdZs5CwIsiFM83cmMFStCs7XpgKlrLvokknTQwDGn0q9yGBND4BNtaE2bztKlLj509CCh4tlRAQdPMvdgZcjumJt0tb-C-w8ULqO1PN9So_7nx2V_m5yFAht4nK2x6Do7a2YwJbUTb99umrLUH0eIeGRkbBSbSjJIv_yMLFiGVY5ySFgWhd6xce4NhPbQxTqW2vEVmij9uW6abwwDsswQ_gi5SimQs5Ytx3l45_dwxuVpqpmjmrXuJOs2WBKpZuFvTVJ03W9NpLUo6grRn18l13X5eUwRapdX1F4zrdl-SAKEQQA8kDEIBupzJBodI0SA0aAKQkVPHHaCN-Wb-Dgwl6AyoqeLLnF-5rbbq76lm7ymmNRpipJVWqSNGm6un5R7BM_quIiPg6DYl8c9JjvEU7dnudGNrk6qB__kYrTyGteo0GS2oZBmT3GhRQKkxeRNFNYsM41qUXF2Nxmk_lc2QU8MEMvDja3U0L7LTMAuvx4Ei-8NmayHQnNiEEtMHhg_8VlCwCRCPFDCcymkZC43e86g98t-zaUSX7WI6wc-RuuHtrRV2Y28nFpGO12Ulg543y3IleZOZSzlsVAPLeTDMcMRkSzlkBMPtoFSK9yp7PHAcKTenv0x91nhY59pYetX52UwhUR2HPpfYV2zpS1B6Cho5kufBts3jGcOMWwC7uARgHtFzNAM3zdsjedFAfkWgpTmeajKIYhfzj_Ek_rg9LBa-59khS2rFp-LEdCr3bYU9k1MWvW1X3XAmDzCHVhjnAbDycSvefWwhoUPq204p1OdX6JerYJgpWCFVhn1ZOCywd9tO-Mspsy2C2lV7dV2W_qVp95p04oh1IPIrQ=&amp;a=18a1d5f7-33d8-4113-83e7-9e509c96bd3a&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;omGhQw8Z&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_YeL2_rPTnGbIC8duGJCC5jFj5gyfELKnyZWmvlxqfnMOMLyp30_viXPrxDyoONkOIuECpTEv83jQTtoButqclW6ynOxlC6KMkA5D7DF9LQXfSys9NDh1XXeoF9NlfngfyRO8EcHMezWihXNzJJhJllD9LJmpsHZwac6lIKKUjv_LxymNe_aJeaxOdGGL1EwZKIeswxXuugNLVQ6JmHzYY2cHrFZPx9Em84ySLj3u2K6oXVvAO5flB6bqznltyQzU4-NhOaX_GTTx_i-zc1G91V1fiDEc-4ny18IUwD80thsTG6P33sCIniuKYC2_VJNE66-cMRSOey01-VfQnb3EEbXsz23KtVd7soFZWwAFwSsw-sX8A_tE9eYALQJFcZBw6DMd55tiThzYUS0UBVaKYL4_yBTXk4ECv-mawf-7tvvsyAtEj4EwXOhoJPECDPzcTGP-2W8bVZSvScDtGx-BKLutqY__NcQrguqWMrGoUTt&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;eshop.stavebnibazarjurca.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/265b0200c99c4afd91c13158453220508a0846f5/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x3bKFqbw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a8dd010099c83c904d0d64fbef50d919a5c66a80&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;51Q_WZIJEl3IJLoz1BqlUbfu6LAPTzcQFLbpQJmlsQUUkSsDqObAsva8VhNpKur7x2-5fF6aNLwe_oM-sYlTHsXYp4OSaMHQjWAiNln0lmZVfmXsUM13TNioIhYx48vQzFkJzwEIBvjRcdiVuVUnpHSY_JEIhxGMzZikVAyqihpxrCExzrCev5u7TfeJM679T6estu-f5prT3OJGAcSKhjusZ2MR7w30DAdc9EETbQ9eBzlY7T_SQ_NcYo7e7AGl6JdbjI4UbYZkDjG5IgGlYA0zVNYwIxfGV6zp3UGimP0RK0l5Lek-mqrndKmV6WghjdIaUezAf4kq7JN4Sq8d5wEtOsDi0Mk04BWoJ6jpoUWjq4V-yDaT_OHcLJu4oThBcRDf65b6t6Gkh9oJdu-E-FXam9pqksAv5DdvHVEBVi_r6l65PMu5v7viN8BYwCsNp_n9DNjHC-t-9-rwBAk77gbSbsCGxSZChBGwrzKfADsf6VJY5WiFdd2_V8gHZUlXjMhm7U1EL6zKO8WfET6Kgn0pYOzBxobmKVOO5GdDc7KExzbx5qTZJR4vIyHVMIy4hZuGAgUUat-ByrizM8g7dWJijxGQYPii7h16wg5wxCgOgxrdhpdLSYw8cEFkiM1A89KV-DcOhhlmHIFqHV_i9y-Vqgvtu78Fv6PzYsNOte93Y0gSIabbjRYlE8OldilyEw6279h1zMqDmyeMxy-fhbiW0hv48ZK-PnQXC89OyeCfMMrzaDDAFidoeX6p4V1bDkUyFaCvZCvziGTW8tSqnqkHGH_bHbMALZkrUt6254HDu4nV0rukRVDo-lWN3jzyaZWcbCpoehzlTotYoF-zsLnLABJHozXXUacwdphjdt_cckcLD9c6VGt0LxTh3ytjje1b-qzP7WaneBlVDyxd4hiWCNzfp76W8tJKXsk_NZT-iWVEdISErbSiWkYuNr3rj8JRQVgFz-QTs4jMVdhyIWbh5GOqNF-afEV5RRQPiGfTbPRi8iN_SgppQpnuVztkcJtDs20B5tiYhYuVetM7HsjXR5ZGDBV8wPllxPFfIhHhFyoA2w5AXfu7g22QIN5jV4yvpztYubNSVA3saSO-cNc9O6wrl1EqT5sTX2quGeozalstziWjN78D-Y6O-tCF3WY2B17IbrAvNBvsq-5LslGd79PkGT7Wl3WXM8u4vPm2AfEEsycw94aWGqpc6oJj97h2v279jejd1j0FD6nAq22kQ2JniZofOmRoEsq0Xi1WGvjaazCL0zVojPGGD-u19u4VbavWWS8ByrB4_R_qevT2W18NiQy3mJk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vlákna polypropylenová do betonu FORTA ECONO-NET, 0,9 kg/bal&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;a8dd010099c83c904d0d64fbef50d919a5c66a80&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;JFPL74Pps6iJ0-k0Fgs9ofe4viEUUvwPEJCZuy37fRB_NV_acwv_9u2M8MBZ2b3iR-lkS0DFUObbfb2H7-UzzMQeNoXmzARS0tsFD8muVlJ1GVBkilQXkHNCCmr4leNwJGlpaTJuB5V8Cdi1E2yWcxo5PULndbFlJ1MLKhnop6UTPTNDdD3XYYDK5Ix3f0AbO30Xd0NOEkFLHkBhvjYAOCCHEXH7mwcOIb7a37qc-zhH1KXkPcJhJRmwJIC5XUqG2VpxzK7mw23MZz3CDU35ZNN1Lml58zgWTGFZn76uIvJztvSwYgvw_gPZGCNqZzk-kHng0AzSeWdebKo3xs2c7Tt89sMl0__zD3BO4cACgRCKpZAmF_oSMMrpW6miDM3eG7kz8A7dg5rr8XdDLurmm_jzYpY8XcAFN9XxIcvBnWYvnJHBsCqGh79vBAvah9RvPAuZu72blLNexJUgbwGTdqAXbMoGy_OD-KVBjkq_dJX1Wp6vG7ypEUmAMABJ9fWB0iJD21knWbZHRSAkEGLvZyfF4Ibd2GJ9H2h095DvUPBYecUwIWkNt_6lXTgqYoGVdZbA-y8JdQDCUOr5_BIo566JpzryX4IOVv1PebebQ-WxU1GhpaCaT9PDWG8m91WUQSgp3aI0Rc8Hp64L2kUOwl1dP9HDnR9u_tKY-sOTyTvwO5N255UogJ4r9Nm0RSyYwzm7tGoQFfJw6Cy-lhqtAbFtDST12Cq0ciQU223ADI4Zay6vbT2ylUkhpUOU_cXiIzjYkUrMaeJdKATNdHZ7dpfNb5NFtguiFOO9bMWUwzFzNFQJlM5FEYJM-13xq334h3xpMHxGELk=&quot;,&quot;minPrice&quot;:37500,&quot;offerCP&quot;:&quot;9Vm3CWT86VbqiaQaKn2YHQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8604757001153603729&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:120139,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;ca4c8053-a384-45f3-8371-7e686f2a772c&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=1rL6kv6YHP0J5zCMOB2fzwlKCPcfzSu2iQGWqMsETCDg5pcs5GwyRhqJVSt9XsQFZbTMLvZgDFxfeW76A15Is4pRMV4KfZ01VjgWoSfFbGxotY3bc8ZWIz63ZqVojSMUKSeIdB4AQsEyDMTXPR689DQubRUy763xlo3_zCsoUc06zWBVdbq3fzVkcwNglbNyU891fJHbkImxptuGZ8gZJTOsfZc1nGCpKS9t5S3T3x3n2sGLY8-y3360fvsBcQJXk-fp83xPOd9tTJo_ocjwlj7FQo0o0415Bh_UojuSABvBWc6WyoDcXykPqhcv2VMa8wsoPn1WhcZv82EFufjJpN_ZG2ymb3ZfWyxOAhjdlFDEImDjkZtkmwu1pShOSHqoizFxZeQsw6Gh6UZERHvBRbwkCXXg--nNLFR7gvOYPWnZ-66hFLfc-LhcL4Bre8Pz-KwzO3FirFRpzkTQmAwg4vOIHenVLMl3cMRuB0yHcrVKlhm6XDFj2cCnWeEXhRwINd88_SVX1TyhP0wy-D3RmUAbMrBV81X82CRJ9ju5RFpEDh0bpXwH7dtRcRtHJ3B7q77shKt2KQrbXKdUcHY2QlfgpQdk6fumcPCAtTbP8SaslHgXqbMWAbNk_bJC19cgTqY6gRQoJ1c59RTuNnfhAZWXazD2_AY4ajC_JBcNs0hBSF2JMj0biF2SLBFNEep-Z4pE5paSQ9-OSPL8eNSb9Y2KcYeZwtV7TPLK23K6r2mlqGijv-fCtCRYbBjg_S4eddvpeZj75Xg2QZAmm6IGRBgBguAWxopkXqebxHWDg_mgyJmeocIdQ1nbEmG-JdKstcGnvgtGIu_gI1ZefQfIE3vNQcyWsP9_s0DJSXD6x2RtsWESL32qSfQCwhU0k7u_DDPnAtr7j2fJIu8RM0B8PMIEGSVlZOvQlK-7Ann7SP0mTrU_FD1STfJWkopYncLGFJnVlllVun03hZAeeQsvCvokpt8kPh0lNfIAzMDEPUGz0Rx4sqOqSvQ8HINE3Mbpds9z3fpJLJ97BPC2iY_mqTuOdH7ixluAx3Zx4ONz8ljIJzWb7EUzHV-owIxp-vz_cjVfOpowlpNus5uO-Fd3f6aQAc_PtoD1bciTPJSM8J3qLv8i8V0DHRHFiW3FbZejIK8sC_3rgYgeQloszVBGnaRMvIm0xBXwaHTECHVV6kjxO6-qr-Y2-CymcdCg0N42-QOnkWhwEWQfEH9Pzg8bw4963l2RRwTLJmaT1Z96vJQrZeWu_jldqKnKzUnXq_eoII9JmvKGG5CWk-M=&amp;a=ca4c8053-a384-45f3-8371-7e686f2a772c&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nPTBUZ5F&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Jyn6DkI9Kc5wWdVksTlYRXH2yAqqtyxi3_n4rc1GherKpImkVVnfS2hR4uWbul2crdUvX7N-yuDzorAvDpOlmL1ypwFxaTk8pvKUSi4SGE_6LCpwJt9ecKtkKuPAs12pCzQfiYnXUWNUaKViyu82HnDV45pa6ESpjX1ccuTh9O6bHATUHDoGhcxO4xdzMhbC-QlxcL7nS_-NKKmBKQRg7jbRmH3YMkgf9nUDZSJszmqcwCv5HPbVdevjKGjd3fyfxAey6eD8SlAZpH0BpOQoLCiY2APJ7P2Knq6zHX7WaS9hfmT7FR-YrVRVNnzavWfJLG-6SzI4TP-FYdsrml6CZELfl8QbC01iYsQu5Q3jiLOxQIduM-8pI-czlj4RxzoPEPcUl5Z7gOw4RqO6c8vP-_Kv6LrO9GoukPpdVagKufSXwP2PxoosQRiBQAv_YX9ayLrM3bg4CJ_g9WLB26pyKEYDbVxU_XAP5k9nWuQ2lRwEPlyGcbj8NmVxBsfBQHkt&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;shopName&quot;:&quot;TONSTAV-SERVICE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a8dd010099c83c904d0d64fbef50d919a5c66a80/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5482Wd1a&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;32860000b8043b9b976639acb17b035ab8963f18&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;qew3zT5vYEC4tWCtM8FnICspQPJQV7ta4z0JzKK9pFZFf0Tp9iKHn_o02g1Dvd-XMY6b0RLbq4EtCzeV9HzrJ2bZLahqReS8mB2R_N5q2ZiPxQo6eSS97SqhjuByXCrpWjWn_I408KsaRZ1e7sItSQJRCxp9jQk1AY9jZ_6TcO5sceMUxEXH_bKGKm3Sf0fCB-G3G1YSniuY0NObDVuZvviklCPGyYe1vAoHsZqD5GMCktcX3L9k0sjeAVUDPwmWY5H5xpfflQPHuEjIG3C49r8mBEMwwzMCnGRKE5w-UUnC0RjdGmGlqnSZHlgWPYq7H9jPOQaTSKJfy3VdeOwj6e5INpP5NmpKVBui2YJBcXvKAJ9ITPg4gmUbnQrWbw2W_MRXfqMbPLbExqNAvcJX8VHNjm_neEXeKfkdJXE-RYOydL7jpZWsTJzITfJSfuTtdzTWlE2UhxWfcgvtWsdk2q_fEGt1En8BMoPStic5FY0lYwP9HPvJfupYq17P_BjaascM_sfqYUjzAWieGptcPBt5WYBDvHOKMUuXHjYg697stSG9xr5Ke7XCj5SzAFuOY_-kI2BScyy_twNnprPTI-QmhqqHq4wbXHejg8-fW73MyQr20R_Inzha5PMTvlN_jjZCghiUmIBbOoEsqh763eByAhjOMopdQLQfcTMALl9CMXQ4zAYyIkeFp9r89uSMEiJ2CVSp3M1GqiD0xAvUcoP6Or2wj-NnV4QeS9BXqv4XJc2EbV8V5OPsGD7jre8bffQkpvRfWPdrn28RvGNBkGRlZVncwnX4mQx_rmCLV4hDTA2J0ULonU52HoNS6-lcbtGGADq2U6stQnJObGDmtfbE6jftQ3RAOyiijvJ9bh88rMGonbvmwp2hy23OhbIUFyDZSzTNvSKN0W6W9tenAScn-HeY9jNa9E7SsW1kGUr4VTIESmdpTNSivAhMsUgZPWbGDxeLjmAcpc_km4mDP9vRTjZzQbBERiLy5f6lFor4QtnAibqfauwhCJA8O-8u2FK1vr7NGkvlDxhZDMwLhkD9T9OobKPO-mUTfKPzZWwvpYNKZglHCYpOBOFAxW3gk8OrpF9Va4hx_7zXjcEqKpc8Iuvn-DbHpUThInbPZbvaFNCuyZS6ZfdmIUbcwUYBa7cXYLgoLD2Dp4HYOrIwGUqPw2JVj5jBIrdb1BTq3zQaZi4g3g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;třívrstvá dřevěná podlaha 1m2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;32860000b8043b9b976639acb17b035ab8963f18&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Rky5KzRWXOBU9_wQszu9vYnVsYIMbbH1a-92NukBQ4uIHULVdm-sbBdEoyOhEI_yeSJGh0bcFNYVMyv1j8mm65ie1JquiiZr7mI70KEK0H7LJn2xYTovXfoF9ZEpz68d2N_G8D9SFbryZsD_lTToEH6Y6bFdtUVWzuZL37xMcU-mZt3PIIn5vfXjyvM2I1VVDTi4li7TgL4QAsaYcc_zGT3neZnKV_H6_oBND9qiHZ4EW7oxfslti6TJ-MbPsuxcZT2KXbEm8XBw9vAiCj7C29vkzZ1dk-61utQBE4fgOf506javqj8kGKhG5husdyqqnuKEAh6p1biEA2a5h5JNltyQtc05YDjoIL9hbuQaAYXYwFMXXe_qEqzLFPxKAQSvV3pZBVqfoRMQvIuG0m--mi8rwNT04GNg851YvEhULuwtH0bkrgSf8mxBe1EKlB19ttVqZxUG-4WotOK2HMcND69vvXhCzdwC9FHoKRTfQMKTbqdH4O1BaMqIOaPtddxc-n5vkwiKeC4wtFxQyzj7ZxAqxiQscQN6A68MCIlug6UXiNF2fGPC-MK9DBBNutpOY7jlrNt3_JXpDZACmZ5raml_UOHDV9irF1iBipcKiU_c8qN3ysbRff_m7_yhfFnfd0Uxx43oX7djN0A87WcT8-kH3e2lTpJnjk3r5oApiS2LTXWyY_sysAgzPl1omOiVWlDEPcZmUjxrsCDsj9iVMkNQlAHzNgUBmEcpiz0ubTOMjGbHL7rAIgIIyTg_Lw==&quot;,&quot;minPrice&quot;:192862,&quot;offerCP&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;2417482973735357511&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:34098,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4eac2dbb-5a5d-47f9-bb4c-7cb404ef08a7&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=2DhRB0JjWe-XxhuZ1Mu61oPYPPeb6t49zjqLgxn2lviWcQgixZ1yfkspvPDFuTnLjFd6fn72QwDfgNCtChHPDjkOL7_HYoTDVVUQSOaJ81-9yRGZMjtnb899Q7jDP_IQqH_CT59iYd8r6DA1lNntFvEOaKom9bNQi6dyBlWTwqhBgLU9l4jmef5EqCDqHjyvL1SQ-_mLAHfsI-M3hMJu-QwUeYsc9XvqOtOfmZURRDI7iRxPlhTJwFpoZqe5NvLyDuKEPZC6tVqyNPhxJbm2JPXN6DHrfQEuFMgMO-xq-66LGM6jqei21vPmM4Rc0_wj8O7rl5fzosHzeCIpJJv7dhVbC-NyuIDPRXnV8TdyO9bwVWmjj0nSKk0hd0Paq66eC4WLZrmU5nj6HOON7c97ORGMfWxLg200QT50MvWuZUpLK4sJMhrPY1mGsIEXoToeupuIUF_7El-GTbL0JUm9Z7FH3tXauWskUFfAf8TAZOFNbz7YyRaiP__hmhTGddgoN0ezJt-VM4uFEQDH0bFTUDkVnPBaf7nogAoSjtCi_CtBmcTKM_Stk08yhQB-YVZ_KT6rlTfpLkNymPgo5JPyMJ8GA4J8Mt5XBZR0UF8D_0kjPcWCLbqMJ8FJ1Bth8k1W1eAkZpM5n0Sr60vKTIogpuQ-SpEsAM7kCGsm4daBbN4Fcqi07w6sFNm_2y1VUcDrh5g21a66QLUfCKiE47zIiwsU2TwjmjdlXyIS522XSl44TzU1_M3BUrqcNLE0AEpE9z3g90gKebEyKxUD27YnCHZqEvKylBt_4a3B1uNniOVPTQEPpGPP2H5pvwVrOaIgcUfoJrCP6hD5KbQxaAkNAdYPGPZuylqa__-X8pPqnfYUC3cAiFp3Ay7nrqsSjBJ5KczyUDTpHEJyWAJYWXL3-V0QdfWw9ugjKSwyoNgoCuXOhaywvWb0r8gIaLjPjvNa4KTHx2Yb13UPMSpEvWR2DKlT4XwnojyWA5ATZOUdhfYxnc1nHobIruCR0dD-fvlo5Bk5XEPrVaHqsuTQItZ90WFee9e4UEyPhsK-gDN10c3nu_9wyAw41PQagTwuOMHML9RTeoR_nF84-4AM6e3pAUQ89tC53JUc8eLrloukkRTfChcgNmuB8ONW7pyRjy8oaixt7B3Zjnbv294uwHWff-CGlC0smA==&amp;a=4eac2dbb-5a5d-47f9-bb4c-7cb404ef08a7&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ptqs17j&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ZWseZQ_VHlm3HwmVkALg-7QvfIoOdC9FBiWQzJMTQ5VKYoGMo-Qur4ueaGZgZzJK4yISfLIkUITTWtGt9xHQDFsstvTuLtrRDK6iYSRSDTYS17sCeZDUdBEZ5t9Oa6IGo76J07Z-1p_mWl2uGVaRiB3X9FjTExkhfgTX5Gffs7PjwWG5tjd25xTjmg2Pn_rIMPWNhQYPG9ttwe1VKvfAYFRW6VId_G-Ny-8Dl5_2gr5HL54RZ8u4mNfrP_GLy29yYWsEuQc2YnCnwnKyDJB7nHSQm9UynUc-ERNOYJE_PDlTqUoh_pNAcr8-nKdrV1LLA8Wje2DoemwBenaItR4Xj3sQMZPVYVoD4--WdxcPlma1oi78910QrW6-xa4iO7XauemIV3LkLqGhYw0vmBm2jFlS0cx9SzHQ2JmBAyvb5eT7uqhDlk61pH-m6QLNyEfEsiaKPtkmU71TXSnFrIMK5GTdBL39TFlzU_8IG0TYs3X5LWG2ixhSM5AdszHUBEN0&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Proparket&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/32860000b8043b9b976639acb17b035ab8963f18/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jiJpH51q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;265b0200eba0287ff9827aa817afec8d4282eb58&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;oQqClnfrGjWUQrE36LCbp9VJWZPCdX7LX53px5eUBOoUx6P4vyXE6ycPh_XPzwLSyRPJCEOfahVfehfrOnXeGosYIWlAxa9Yr3G8s3OkqchQ4JowEhOjmTKqMHs-IK-unyporsivA_wo1kpRC8mc3Y5tO9vm4z0RYv7gvjMrhp6fw2Dp7dgsKdaJ8lDDPgbf2R-CQjUW8j8en3QZCizp5lLJmT7ahKsz5IxmAKfisJeRmitWhNCF5UHuIHMj07X716E7HTzCDJIh2FoVRCvgxgdcswAhEWEA1iI-shgP1NSJB99BlsD1UjOuefUo0tCgUBRjT4kTmOwULhqugA9m1nNtEU59hdb7azLDcNw5tbRoekgWkb_2_zo8eVIxEXP-L9KpjdS7on8lqPQ2GU4yHCr5NoR2z1IEYMiQNEkQbxtU6T_frY6z9lUcLEOE0foj4bm8xcUqpscbmb-6S148_6svRVeLIIbOUNnxVvXnIw8Bd1KIR4zoQ31BN2UIwX3wP0dQNXrQNPckbzv6GLGcgWoaTNu1WowR37ODSHRTBieoFjLsIA8fBcNsEzMmfuNls1wgCcewnbaFUD3LY4Agts8gKRRblmkj068TVgWmWv8m_74J2HeqNHMxJwBdhIk_Z6EMo41QWUK7EwYLrYNAYhP5_gYIj9hh1YaCE3zfaiGTXGDCnhFQ_cn4LJaOPh7DlVdR6m8kFUGD58yo7ZTrETjsV3ITwrGxF82X4AgKLOKxEgtCXh92-oqeIXTp0R_1VgGutMIiN7fAQKHh2vWRaEiPI6pjGRGczhI5hBScMYjuzpwEejBQHJbLaTpYm_fEf0BJG-0Pnn1jodROEAU6oV9jNHArtYoaVjiFA03j5cmxIETqgCkykmdaDRujH45jzQ92-xTKJg3gHBL7y2pGEJqX8D74Nh6J0mRQK7h9zZRLjJIKdbo_bA69if4ZHNozO8WrUPTU1KfidvEN4EUn2SxwxnMO-X46ITAEzGgRk-uEkPuNdPb1n-Ep57JaaG2W9iD-cKEAmY8TJGkzrS7m63lXu5VMPDc3zQgjVglxZHnUGDdUbVeby8b6Hc9dq50YqnzKH9NSuDfTBA5KuuOhuLcxMfntV_Tt1cQCAjffzqGc8Xv4qpLqz4WZG8vlGbGw9VxWbz3zkyc7_KjEN_BEj6fZm1DrfxB3Zi5uPZyzb6aB88qmAYI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Barcelona - bílá Strana: 98x200 Pravé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;265b0200eba0287ff9827aa817afec8d4282eb58&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;0bjfGROdG2GVOtAuzylW81nqNoAWZaabjw35SQLrHCDJP596VlayQTgFIgkW34AeJ-8oIbZYc8oRPFbXqzurmUTnAHqFROsbOASMQT02In1os9yYR3fmLoCLDSvf-_5w-vM55Tlx67jdSpRUehKS3jk9DsCF8N_tGsWEN95a9w33TCb3XR6j-XsrPBwWLXF4Z0MIhsJtIUho5QPHImXGtZjHLWmwrA1RwhG58pj2Sg2lgVgFnwMVNUCWMhG8eD1AwCXJmKFhot_ySFKvPmFP7e9RMsbxZxAnT39APBv87WmL24oOi37qnL-dKy_9oL0lP4QHYuEQ3p1hjTVSZPMdCYFz_xdHZrp1v192rAG9RSLI6BVRcmUOab5ZLL9Oylt_j052rRfCkU-aET9v4RQucaaQkxZAxSvT7Lx870zumO-BzKbix9gKoc7piu9krye8eO6bcZZAnqjm_t4bwTLMWEKIucmhOuvxpXMbfGx1MsTP0tHovJUhrIZD_dAh_RDpn4x97whz6bYldF13PigIpO-H8_n3kBWloxJIW1bJDr9U3Nc-eJYVcD5zBjnlfAQ8AU4V6GUyZBIx0FpttYNEEAR1d5ovyp2H5f-uN3hdl7amcR76p0jMdkpNOPe8tYfi9CyQu0_670HXRr3WgbMhXena_llgZChbVBMHsOMCnGl88zdF4MCUzC90WCq0cwWDppCkHak4E_A_pY3uss5_KU0JUjfEAtz7UGsK9NjyVz-q8onLMwhxXt_WD9N8_ws1aTqeeiq-7pgiVfTxGCMnOow4ffwbxQUhSrG11QiGzbv7CgsR2DA=&quot;,&quot;minPrice&quot;:990000,&quot;offerCP&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10865369916762382181&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:154290,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;39c9bf2b-af97-4472-aa4a-f5041b593dce&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Ygd5SU2KtzJg-mxx2jxdN-6H03M9uXe9hkFc7kv-2JbY-0OxnmSjMv1zXY1Yq3tjFWy0_vhB9psa8TSncSqeA7ohYcINDauWoVd_VzTrtjf7VAIamnZe-oe71W3J-_gNVicm23fzz8EkBBW87HVvFCXUPVDMU14Kz2cJ-T8FOV44P1w0CNkkYkzzBv4OClvhyc_l4Ba7mYwZvW5qTxIJhXMcifzvG1S7F_rESeIej7EfnKhw9W9hlN1dZdHJqewfyG4JdJIW7yWea77HEF3amR91ELu7xhKtAJS8OYQd3ziiiV_IDrL_qCZEbwmXA1RyJH13C5IJJ4YR4SD68DEEHnwtgtT6gVSq9Rxtjl-6W_N9WJcebqkrz3d9kqDjmQU10tWlDwB5Y-jpV1zD-BaSL32BUScaD7WJhsC1Bx2Ec9Fl72vwg9NfahZtSw2KR1o2XzutaAYiiqnxNH-iTWpot1ha3BakGCOhsqfi8kr_4ugJgdIVaZhmLCa53f0Rsc17WYc24tjGWKMsI3pVqa1nhp2v_sswEnINwsmgauNb0QgKnyRq7gUoK8xcNgK5vBayTR6IY4iZdqmp33hUFlt6t5-rRsLpIxFgJIvvn4eKw5yth6k1ezcAvWKqjDrSHzmOs1FyUdBBWd0acYDp1TP56j05Acv8Joom04OK_yGypAqqIW4qnDl9GCdzFMoDxaXLhWgH1vz-au9AzSqcgnaTtj4761NNA09eOu2tKK9c6dCfcxPZNKbyPwdZSggRUSnJnGVBiTKCWJhBwehAoHphw_QzQDK5vmE_U54NAxmQqDEm5BJEG0mbPBRJ1E6wcL-is7CmpDuZmUkC66JALGLf9vXuaF1WxMhsB8sb3RoSZ8V0ZL5Cg1UEug8g32sQX-7ZhS3rBKP2_eAv4W_Hs-HBx6I0qMCxWxjLmWNRl4u2XHJrQ65Sk96DSPcQLNXa7OC_FgYQn63ZkaJnXBGIuwLapuYLP7ygbAAWFggDlOUbP15yYzti1IiRDpdNa8L-jZZbGuKCU6hqv3eQF5VTvq-_AKo3-zUBTI0C7rKEuqrDNojF6aeJ-j7E_m8BdedyRryEh9amWv4hrdTcG8XVl-0UtD8qhibuGPj5PFmGQAgJ3AioMAXsjc6GKBoTiVGBDJNggFv4pFJQKVIxT9ofvMw5QIugSWAPJc0=&amp;a=39c9bf2b-af97-4472-aa4a-f5041b593dce&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u7AX8IEG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;W6IFTbeizs6SekWYgi9mVXFPLn2VuJAr5gfEUrY6g-Kb30NKMyeJ7bBE56OVM72XBlMPLOD_uYUVPLiUA3rRrldAYIHwJjlrr_xtTgDP2n8Z8MSBrEMrXOaBEpmkl4voW2qUHWoIDalTYz92WKRAxqxahHx6_3p_T4rSf49U37MjJU6ghR19rGYSHzDIZZdSpq9fC9lDnKZ20zdqUgZwKltC0we8YAQY2voUDdj6YK7ogjZRNduCdFHuLevO1F2k38f0XH8zvcNZivaevh5hO1gtlbGM9tVdnk3Gfb8tp-dbinB16Cj-1j0i9_iJVIknrxdIUhUUkhFn9xT4v7_SPTJ1pU7HD9z7HEQ2VUxK1nZEcnAx5ZOW5hqxa_z73LIdF_mdNvfHB3mQ0X4r9oV66pdx75J7AjtGy_QyhExkfye64TKFQMTS6jx9PUq8d0kevwzo9LhZIRnmbA3VFHVxbKsmRXkVl0Mbg5D6CyDQK2eXtX03lFPzsNve72bQQPPH&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;eshop.stavebnibazarjurca.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/265b0200eba0287ff9827aa817afec8d4282eb58/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NEtkSeJm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;693b02000fc170ecbb8ff1afb2c6de48ea5343e7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;Px74tX3CdR4LAui6Ll12GtMtacXXLaPiXksVEWXecnclZETBhcTaV3voAEy4a7Hdh2qGnE0Cx6E2w3KAX2I_GRHmNxQK8UYXQ0HFEbhP3BlCVoogEwGRJlsFns8G2_ggU0qKox_SHTub3qlASzSFm30EfXRsn6oVqVE9GZ_sdx8KW_lwKnj5ojv2lvUtLGsYbx41HQ2zF0SebifSDWtYhn77sKp-I0dOeYW8ttIInvbST5eD5GWRG_T3dms72VQQ5UrPfWLBDCGOYZjRgxg7lUgNRkuOZf_UdKBBH8gjKULjT--DiuFvUzc7LpiPF64Pc1VhzbXZAgtDsWuvzPYsH4oyC_aIKjBq9t-pBMGUJxp74ULduROFZpECTZcDTn1O3QHZYvCC4WF1voiHGBmUIS9jSbW4ZGkeuV8wsaR3KlOZAx-sgPMcvLbuCzizmUWpqJZRRHwBwH6MGl1vBXk9sMYws-HYdw0G546_8Bl1bmj_CrGPBX-8YY6eMI8z6S6qnaNYp2cEmoo0Vn2fTC2qmS-OqYIABH0UGewD4ZNzuimYn7Es92SUjEz6KQeE9LMKXNFZICdGkYt_tTt7_aOMf5hDuBnPwcAh9uMiboQ9C1P8HzoV4wYTn6Q-AqPgSpUFSnBwRhLOC3AelYhh5uIIs5RCwaqGUmjJxg4j-WEY4FgTWSABcB15ZQz4wJ_AGK3su7MXo1aS5Y1DieV7akWWgoSSO9kSsZxfATglRAwxxiIzjllZPDdgBM1Dy50HkTNvEnpsi6ZiHR6kPXERU6XamHhqTKOyFqTXzYueDC_AjxVjGud_SKByxusWrQji5K2Pa0poMSra8PIRswmaBZXdrOufKAVFWxvcRuVVcAz7Zz45eM3SPCGW8Roj-or21tqCWO7qw-3pctZAyeiCib-yKUtF9rsr16eABQcRPDRw7l3GUbwTQMorqj971gxkaq07pVojLRinkSzT2ERPUi0x013qzfmlouFDz_1wHapcvP4VPOmKVQVl__WVBLDwfFCh_2OEsrPrGo77_20fSub_DnExSxDyPHO64YspfbxLSLdwiLBnnpQE5sWNXCcPpKN2wty6OUMpPl0Hin989ptnYTNwTk7nprPQomLPcl-otaLZPGJM1PRIz5UjLb_fAULJHgZbyImL8qRgvb5Cq3VfqJWPt2SgsYkk8JVpLL8CfQ4ujXxP7p_FjBHA1Bw9dJocbNZy2XnmZIl2Fo__fQvtcK0vgDjGuTLAwi8vH1mXmmmKiI7H2VCZgmye4QuVZjL5pAjunpClfWGPVvcHmEpkbsMcGqwr49ApdTl7cyfOKo5q1I1Vu-NvorrU8TPT_tR60-TK_cp5TzowjgMbCnQLOQeXRIORCPAQIimAA_wQaw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TIEMME plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem, počet okruhů 4&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;693b02000fc170ecbb8ff1afb2c6de48ea5343e7&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;QJp6CoYtdP-yHOo0svXZAoGVsPpMMlCRMhNMXmahhHoBGOBaG9JP3aZiP16TfNwzDbu0J9xtQaRwcsaOLxnaqFoGkKqDbE30VltlWeFew-0XPRYD0cYaTKc147Vj6i1eEzie-MEi5LZ5qDNE3FFKwmLbo6LkY2pmpZatWM4gvirsm9z2W5-D8fiiE_08CrApDfRBcOR-5NbPCKLzEanLwVKZe02tcx_o0BxQvzYnhBvV-_xZ6OP_x8ToM3nU6L9tEyf-DQRJdHZwaAKhp1u_EGSrZrO36oph7lxyLbzqroAcqOfKFl_Vjp51AaCx_FF9Ov9jcAO7be0Ba2QYSN9t2msxn1uc1WgiYJ3rk6-CFvGcaZlUHSu4cRb-h_9ZeFQP5TfXcDgtL0yIbdB1uh387iI43dEuz5BgZmXfE8i5T0Xrwu4WQOUbGNL-iQEUjly_6hj5ekJ5R-1qbEnlSJM6iwEBxSEQGrw-YoOp8HmdxQCfwl9A98i3YpgXE1Xx4XREeziUMXtmVjei07_BEu4fj-qlNdXFO9V9ffXA1puv-FXQvWwXk3_n5OrLXvZyu4LbqaYDkZn9S10yduOxWjSOfUzVOqYsJNEQPEshWndRLuKMEjASDWm_747ZJ_LldFxRgU5PiEDVvqcvjqnAahXBB_iIU2Fi4M9Gj_3d9vcjgmoAibluk0Vf4ewQBksaWe5qEzqc5ZpQgJLZX9E09k9tuRLJ1MvAgos5ISGhNKmERAcRiGjv5BsZYh8HjRk_D4ZYNA0yjEX2zwJ7dDOEp1X0L432j1lqSbPI7jQIPLfKyXRfRbvjNOqmo3N0DvkqVlAF7v9IxxGBuEwGmsSHLd8vTwoidwR5GRrlIH0K&quot;,&quot;minPrice&quot;:746515,&quot;offerCP&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10293633198317761062&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:145945,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4db11729-d9d7-4221-aa87-e83f0d31a2d9&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=7_be5W82fVCTjmaUmJd_YAjTkM3Dcxuf2lgkY5eFZXsC0Z7i0_OMSF4GS6u7bYhXZb6BCuHYCRayTgIOkW-jCP158WbwLr4qa8O4Wlir_65CbhWyVtcTbnmN_uTwKbVn35EJdvJcr8H6WRY2vMxNVg-O8-vrR-v2VgItkOY5wMFX83x4acpnhOPgoaMiqnObl_yxh9aXokfUmiMHFFZPKEe6G89i3cnt_j5TKZTpOe1xm31s5_XVlzd-XPZl6penHdeonamWVErBKGi4GiAXX8wwN8z2bje3joLQePN2vctmSxCdkiPaglX6e1LSvYec9HgFtCoWZgaVZXL_cSwAtDKRE1UvUd_pTptTCn5X9jqDe5IDdRQbcto_rNKo1IVseCZhT5lDF023XLw3HK3n_NKFGb0oxMtGg-9nnuTZ9CK-K0-K6Cr8lRC2KciyKkO-AqeUbyBIXV6CKkf-1fqGBoRhT6f57l8jy-GxN-O6BPaaTvrOEOwspsXw51J0mzuZkJNDtenfCtF5an4zbp2yRIL7LjIMltK5LR6QDqb9oc_4xhi0-Zp4cJXh3z8VEAmTBw2QqkqNr-nSsb-02QcvDzs2b8ol0i1aA4-5aGcfXsI1U01GLFu2Wk9uhUncKHsggnts_UDnNcbI4NR97YYNjmEgRgA_nRdtBHWYUP1NGFKqoItZ9gGwy3oooAi93DZymOAGjU-tjEni0erWI6i6o6UG3whMd26FvrGczZ7wOlIK_eWtpU2cZTsAvDIIGWaNatn7q54fVrivRC3uCQViQoBr67CYsxlnMHsNyrk3NIExKlI9l8Iu1d59X3oZpK-SNCF1IgJtE7CsBCojr3-NEZ9fGGdbItKMw0_UxULpig9X8FSMxgSGf0bEP7QQwnURgN_dF-YTbjonFXaSnoOBarybxtHkPTezzfjqr8IM4SyDG7nZFW3bf9M5naI4KAbf4p18fK2mtbc8005if2A7m1F8GUmWGaOWfQtUs5-tvNWKNYS92uOraNxbheDrPWk1u0XeFHUw_oRC9TG4qFW0iEZ2dUCFK7uPsbccQuZiNL_qeCgGzip445i-Hi0IiTkaBW2AlTH17JsfP8ic8HEuCdknpDBF7cVkiK1UkUyhNfPP4yIzxPeb19bKwXTryfW-CtsXqnOejiz_UVx7fXUJKFJ6XPcoVKXbllSCerRJCzXWnPtlSKfJP8nXD3oqFJrdzlAdS7o2cy5HVeWl_igwlWwVuaw8tz7bzkNKzGTifDSvBz0cb6l7X38DPCNY9khYGk92gScdcLlp0ZI79i6jP8dD_mrfCtDwhV78u6daIyDZwejEd9rF2pFO6VUK_pptVLCCLoxeEYuC3-xwBdebVQ==&amp;a=4db11729-d9d7-4221-aa87-e83f0d31a2d9&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dp6fo1hR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Jyn6DkI9Kc5wWdVksTlYRTbp_j3erJuj6--4Ue1atJYjGIw-1yCu3KjpuAmlUx-XxxJaIEcr76xQ0Sh1_JUnpgHxV671vWsWP53pxq91L_7jARB3Du9kpzwOH5Us68Qx-fwzjnnIKki0tBPROTfcNWcPvIcYGqBlkhi9YNW46QFP-hw2u2PwY4qspqrNjdSxu2_aGaA3lSZZM-5_qNgNi57nZLvAF_qXsY8IcRloM2mYSb6Xuy3SFmETR6LY0MLnOK6keLJN1EPz5cefc5mjOhhuR2mrcQLaauSRUeDGxTzy0yrBKQEii7HMWVKCKJZ2UtRzOUAynWleYfgGij0_VfkoBFu2qyWCIgxC-Om4VeeWObwoabRbaWiieS7Ca9f0385PXwGerJehvGNX4Ez-rXzQQBYHWqra5ur4VN1qgR3q-gxf_SCD3KctZGKWSXKaDbWxMy2_KPyraq0Puwg-zdC9arKBYQdY8Vy1oEnXchGb5HXLiTXU7gDIHVEcTu3G&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;E-vodotopo.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/693b02000fc170ecbb8ff1afb2c6de48ea5343e7/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;4953423194825316458&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HCbE4UUH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a8dd01000187821e7a7283b91d40289f2021297b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;iZ8nPxg-x0fwUo_QOAD2FNEy3HQEnSpFLMzqEzprTja0L06pUqPWNMviuWL_m0UtoNfQuxXC0gt8rUe8Y8p8Hl9aalh-vuU3OuGOe0lfppX2J7BbEQ_N5nTL2eemLeDkbWc69NMo9SBbQOsE4jKLhWwm01QT_Gl2HlUosozT-k1VK4J_hjob4AxJuB6Dr3yIHDHL66oTyqfnNXphokZSy_SNQRlHswiAzbiUiILCs-OZN3LoRl2pRAL9I1ydCjUzpIoT2nQluoGWoWrn_CN5eOUsLrxixgPIhoAJjXOZK75e0rvOpHKKqDHI8bNrGEaZL2Lk8olbepTtcYmVHc_MeAUwwirUyi3KeTiy27CcNhtJZvoew08FABGvOXFictrDSDmgnWcsUjXIjokUGrLOmP7kh2QLTRjtt_lRgE0lw_ThBsUziInc_VZBU1GY5c6zqKQjnQdZJ8KnKPUeQi6_0o4DQsj312QWuJ0u1MjELDPvlsMLYgfUCIzXAB3Lk5cY7yQlh1X8o3iiLveF3dYCGc3kvbgO6WivInBZgh4DZZl9BBOlkzN_i1XrELGZ93soBPY9BxT44lM1oc9FOc61-9qOhR2cL9_C5EqJUCT-pzSEC-Zl6cuhKSSAZviobxsTQi3fLE-RjlK9YIq7i6NiWqwxQWYZ5YHv8z4Ce3AHzY_Sx5tr0njbRECsxN19mjWtcGbtn6iPCrsnYJAB66tAiHf_-YEVfh7KILCj4EvgpnhkwTbym4eVpznVQPosPgL-0fCsRsKcE5Q-CMHv2hJhfEXlBdZzf0RDPxMBwNqXHH9_J-xFauAzDd1N6q0xnm7fT7MJaUX88VHq-umKQjSxr-qiXrRTmLeNPvbfgGmg6U5eyO86lIC6hOgzpJ59OTymSI3cTCkGmswYaGuEehQL0fmfdhCvAf-JsKPxUvnMhm9UXWr7Ceff2JtgNptJDpaFNdjIw0lmiIQ0711BiJEBWxSW7FRApx35TzpatbmAzBwf7vAsDeh9P5N7TV1tyidBf27ryLbqZy666Py0cqW3-IHQgeYtT1pTvPttIH7visjYWEVdQgrgU2Tpn1RMsfcNUgqVNYELld61HSWJ689C9jNdRUCPQibC1xMgWpqMbPOS-NWHRjizkejyrSSu8mdb0furw-8UUUkUc0Y_B3c1ONgr6p_f3f_Fxz--f4l85bt5vh4zFI9Gxe_9ihXMvu358fEB_Imi0Jg3tUvuM5dJiVqru-npLwFZ7q73oDtDbGDlFtCe5pnz1X9qlu5PFvDNAyD9DfW4eROxVIeMfRRpvMu0vPFPbolB6WjC&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vlákna polypropylenová do betonu FORTA FERRO, 1,0 Kg balení&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;a8dd01000187821e7a7283b91d40289f2021297b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fNyxBjl1s8tsNry-2zSndC-k4guvALTOqCjD8ACv8CVGc04RD4Z1VVlL20oXOaxvsy0ew09OcZhxTrKciD-VJ-W3-P3Mz1-8vNdE5OGNDt4K6nVR55SEe6phw7HYFzDIyZTNArWIKF12tfuO0HF4E2EFKqiQvseyFxq3zEYygakblsVMfnqpg34dwvXdglFMpkM8mwZQjjvmiTMSGad37Wnx00fpH7tt4a8GZzy01FlpeQiTEKaC0vlB75hOBiu3WRPSJVzkajh19PAolMqewpadrRr4idQi3C7HaAZ6RY-COCJouWnqkz8__C7r57nsh_pq0t6e9db-e3Z05KgWN_-YXnWzOz1oPFGlwfEjy7Un4_39QbiOvlk3QDqt91QdWm0aGmjHwrorceyqh85JPYJO83d2zEe2jG4NqJtCKsRAoik5WpE8gPHaKLBctl3V-z46tYn4xE1Cb4wnVSqvf6nYklKt74RmmZuIiHGaakjguXb45WaXfENAG-PrsFLpWAKqEDdo3K3PiYvbCSj_8VyiQ8D5MDRDTmxfDgHPH9NALNJ6AnDt_vTDHeWz8NS0ZQj7LHVmNV8sJ_Ig0uNOi5aD8HB49hcTefLzpw_i3FnqCUlgQUFifRYy8fjE2ejbq9096MvYiLs0oDDP0-KWetPEg9ELuWZMuYamX_nAq-Pe4bioYzAlNlr337q4LjZRmOptoay8IgJgrfsHMEJoEC1UuZoPFjiD_Mq2eQ31KFKRya2whkxt2dKqHptFbjEuvZXbjgLdkz9jiWbMnQ9D_CtMR_MxF7Ytt9hXFoWnNaBRM9OiSnVUaN_z62-Byz9xllKo7fxXEo-I&quot;,&quot;minPrice&quot;:38600,&quot;offerCP&quot;:&quot;BmqpayOb0nULCRpdepOt4A==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8604760099109167892&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:120139,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;ff1b193e-b931-4b12-80b8-b910ade24f89&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=v6ArbNNj_qFRZgiPR-j95s0wkGxd8Jr4GHh7p11oLYsKRqCUdqQYQUu_R5wiu75HCAJSTDxMqu4GOkzjpB4MWjblNVS0W_6_5nS9sdhJHRCja2ln3z8NqwlML83PL4uUENxh6v2a20YaeFRYZ0osHp4ko8_Nwo6gmhklUgou_KlwOSWvAmlDp2FcJWx3nhUK0kHuwhrcUqa3w1n83_-H7KvZ_VMgHk60qmqCCheomzMF2Xa6-sXeD8t8Z_Q-5iwkmkbWkzK1oV5ODP2oIxE93F4AUJ1U9K6G7UMTZdpSvZwT74TC5g-sTd7rpMJNRmVmc-yi4tihOTo74zmD_wWn0SpXko5ac86nGGnV7b87IfTsM4M90xVFt7h-Evx4txZPFZ8j80Tr5UJGiS4crHHFn43TvjJG16vh7pee2_fDK7uYWo2e0iJP5849ayOPVFtl0IQCGH7CvNbLk5PRHUpocA456vDE5KJEJ-Qd1j0EyBYshR-fPB0TLjM0N4SWsczew5D_0-l-_2eBYmLlSx9jNOojYv00DHZ-wcA5SOZd70IyzvDbAf-EJpQ8_NaWjD2W2VW757LOaVachRhkHqa11vcZozLuzJdw-xKo_1C2C8P-6jV_c-tJt-60ylQXTQfTnKQPDlSW3X4MK9IR6YcBd0dRZNkQreuvbXa6yeD_L2nc69ETH6fP_PNqGfNKdtMqJLV2pRVgcmFH9UXw6jvUyfBlu4lNlS-wq0fLv0F10KGgVDz7WgWwcbvnly7s9_lkAO5CTWAGZR-JT4Ac4jUeuw6bedKmLvFhCi5f1Ik37eTgJyraUPJDQvs5NGNJV7DZdUA5JxBv_e80uGu9D2aziU6qDnN1GoxBPln6r_0hWlCSC1vw6JLhzR0VJnNTCesfr6pYui669PBJKnqTP_Xw2HSdjeUyoCNDfckKhKGy0yllnvEJLKXChszdNkZAf1AzoUJwWg1_4f5J3etXjol6ElapmbdTWK-EdD455ZTzwYy6Jt0jQxSuTpXaEQ1DWJnwnotzbgLo8ggDViHDb03kaJS8XEAa0OUCeJu46Io68pwS9Lj8QrEQxZJPbAh5uCH650h_cKTeU9dxXFaZHTAN9EsNDWZkLRPI5ovXXcRCBCrKlxIDKm1nmp7s4hmiU6duW9bWsW64WmDlY00O2yVN3B8-JSD1vEb_v6YZ7pGBhxhVWH9YX0DcNKDKTICTD1UnNT7sWAZOweDIBtfDBPgjVJOA5Iv5bkXR76pKnNx0ljNJdNSsgDADzLzCWPITAyYmVIdaVGB9HQSgYzGa&amp;a=ff1b193e-b931-4b12-80b8-b910ade24f89&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dP2WzE6q&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0U43zhG9ZVs0DCTXkGSXYSVhrGGakogO4_tidEM4LoydvJvWE4VQZ60LPKGquLdLnjvsdcFWa-QSfepm6w-jPzqT79xfyrJ4Evgtk3lo13aFALrPviWNDyUoHoErL2ti60S98wH0gR_Q_i6mpwzCmg69R6v2juVSoTxLWn4K-qgA9l8IYCH2X-48iSQR3aIGI7brNfTKcZFJeFgcFhlAUbUdafCmCpll39uVydH3jVSDkAwv7I-mV6LeFYycksPw6njCioEGIWEQ0DaNi7Tk4bMOLuc30WkPnH9mCxmCswIt0Mu0BM1BK7Qqtv64mjFm5KOajboCz11fFoZrFSoJOW-Gvi30xppMOlYNTsr_mA2IFI9zlttHLpHJsfCpUcDxLc2j3nNmNOGirhzDcmdDYmngZRrp1RbDjmOgX3f-aMowcpSp3gcK-7XylcAZ3VaQte3urrF0EbRHZrG5l525MgIGHf1ngiZ9g1nVqu5iQt3dFBWt9rg_PygyjlSoDzE5&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;shopName&quot;:&quot;TONSTAV-SERVICE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a8dd01000187821e7a7283b91d40289f2021297b/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;39Y0MKgk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;693b02001271a7029c9df08643b631b02cf9e116&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;FJnrihcWuUvM61lIhXHDu_ckVOn_8Ca4ZAZPeKHTbIK0RcLpnRK5Q-XJRfMzGb2MT6RrWkuxYW3iXkL7kqgk2K3MsscaJ-hcF8m5UtQEe7Xpvuk78GjMgtoaahX_n3exYFQuxTUzP-aErqE7Y__sPB_tglD54gbLfnTRWmyYCWIWb6OrSOpsFXFPaZlZ-xHtJq_9iRVULCCKuIXaCiWuKBSEQAAzDJ22OSxYbOYRMMev9Va99dcH4bp2uwvwsIiwgsj-MEsoWm5_hObCXvTKhGS2de__5tjVuhV7yMBIyIpss0fw3idlJ2ZvvsLlhbdPEk_eKE-QbTzGTVjJ6kkw3_2WqW3UPWpqZioZDFHuxW1Y3tusjXq-E0CV2gsrNxwpSbEtedhSjGTValj3XQF8PvD6SOFw_KtPHLQLMcfy4zMg_cqcKBOvFuB6MG0XLPsNbO5JoqWA-30hAr_WzVVYrDrtjd4NcOCxpGgVsEYZ5QCvKpKaFeH7aU5QNvxYQSone4IthZX6fn39cDOH6lQoDaS2AFsw5tEK9lw7sFdrI4aaoS4JVKfTdg_DlhKdMsBtp9DYSK_x5NJqY6VUiqc7lbhDyDV4o0WGMRD5UYdxNVlHbzlQL9BL9aBQcj4hweUkDYildnWmu1jUldwwfaHRjz31rnrQwTFl7HiOu4shp1U0WjGNaZsEeq_4CP7RmGutDUNn14B37SF6Ioow_rEgaZrrTeHbEoMea7-3Rvy4cGM0eXP26l6vaGqjkUNBd6AcqHoTyRr4fkgLd1HCe4u9ejTcfK-6c9e4gkjOaFYI4tg7ZR0Zef__AAtmjpZIe951qiLIegKHLAUdK5h6uhYaiKZ_RLnhm-6T5_jhD9jZIYgy8eJZXqoXC8cO4EDa906TnrrLbNvS8GgAPFs8EzbqfZCGzXtqRmpDIAWeUc2mbwVwFbQfs7paIxlx8V6d8MQca9TAZqM3_hpyr0aOBNirZyUyw1YkqCGOSaoJwTSfEuc7eTAapnKkmpL9RsstO-BlLC32GwuM4ICXhjiSgk6rDxGN6aTnv-lh7nxrotcmLvpiYrp9ZlEfOqcp60SEJ2LMUS8NBEksdBsvOOVGvu9Ufml83Wq50-Hca0KNOfouahesOH75ngt040JqEmohUZOI0Czwci4c7p-jqNWKbuUoGOhst-H3jxVGXinmG1OCa3biP9s5XqT_1G_gphKIRldf2k9w0C_WJD_MKQWUf28C_q9YMen9fJsRCxIdWS1aRlJpD1ibntaBB-7GkpS9C7bCXheMwyXo3ZvifWbJfijWJH4W0POsJcpRmQ_XeDB58UHIjYdlMearIq4XjYMP&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Valmon hadice PVC 3/4&amp;quot; zahradní zelená 1122, průhledná, (bal. 10 m)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;693b02001271a7029c9df08643b631b02cf9e116&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nTUNdgS8yhnbzUn1M03UWqPa4BdOOMOsyLZ4PXzpUyrH1reriatzb8rBSYXer4nzZKtf6rYRIYUQGKNuWPdER5vvhIkDrSEUO34p8R8jXmZ2-q_5cZB9JFiRTLHKW8cjI1X2b_V-554PdkPj7zMjNU5Ufr7ToVtkO3IVa3WAt8TDXx08eArxE-bvuIjZmGTIXYVggW23FA7g7_ZLY_rQdpQ5vFB4a6nt-mL18r2aGxieTF0q9bxmEMdKITW5C1lCNlCc2nP64oL94L-O-ZMADXcAxhCYN_G-4SinLmDGwHxMmG6HdF8LEFvO1Suk1fTeeD51_LIqyCNwzfNsTBthO6bRwcOscgb29rauob9owCP7C5GMkyJRGtE9wDcmPLoej3URAlTQdHDX1-iFmjtBR1t-1BnK-SnUSQc7dSmIQ1S3wGA6kvE4Wbgy4AbU-23nVgyD0Go4Mc1ra5caIc72qDCaCzC3pgI2Y26e5DtFofEA06yjxVJGAffNfhfhoqrWKAjqx3ajD1yihS1CZwu5S0xk-aw9YiaXaH-WrUQyWfSlFjl5wWnF8LCFxA90Wz-Ldp4tvIYu9ZkQaKnWhu0P4xO0SV514jflRpbvOrZvUkia30YdRRMnLBIQbKNpdkaaSQR3e0k5Qf4cG8JXXoCyLsAWJv1IqXFbbw2QERuHuPnY5XrJqYWYN_d82PRje9A6dsA99nAJhJtcdpPAMgdAKs8HwLDHYm0SX9FbqZiI7Vit9FN0KlT8uqnlCjUl8tOHMXwto0EKrdUzAQoKaQF7zLRpnAeMfFjLQaI6jufq7qiJILLC0LT4_Nk8xoSFi5Ty8QYIkHUblNZAqK-klf3NxK_Kf3gsJ6uI_C0=&quot;,&quot;minPrice&quot;:35805,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10293663364868797618&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:145945,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;fadbbdc9-c097-496c-971a-adfea4a6c869&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=xm214TU17KlmWX3HFgcq6o-CAeNVw8ytIrg7EiWcGI4c13Na95CMsXlDmT3AIRGQd2EfiW8NAgF2wIv4hYwgU2ESSnl--z_mmpkalXCUKqxXDiGGl9T987KmBFVxxkdLp4aKcmQwg709KeTSB4puISpTSVBz8UPav1Gt5RWbPR5_lZSHp44mPDNkpmTpgymAvzb83F3v9TN9atQjfazGXjln7UjVK15e8_OT_Zz1giLmsEAcOwZvImTNLDGIcZTVZQXpUt-l9mUvIhCEYNIaPRqgyFlxUpuJ0rvX2FHCCP2542RxYI1DjouFD27__ZUdGWnee6vBq8cSTKYpas37AqyL55A0s2ic47IdzMW5ZaV9zXNl13rM-YNppzr5aym_24ocsu_PzDocS4L7doYDb4xc8wCvv7qyAjV70DQpkGTDedq4tsWIjFgsboUZ_WUhTp7SKdKPZBLj62Spj8QInJKxym69ZOHXCAUVXnrTBxK3xbi202inedYyhyOAzejWW99LA6fFl0euqwt96mXQ5YwrknL5ZMip0WMij1SFggxq393J9Fe6b0dNL-iZNRm777C8dhhl05_gEdIPvC7abYFlEYfJXPTxoT-CMQb-znZvepKDQ8fZUVcaGMmc0VIo2FTsSuPTxfx0dqeZRxHHY8669hD36fspBadpbwztba4TmxBYDXUxtVDfqsUeNKKd0dsIfiyhkmMDWWHdkT0eXrEUCXouKVTdnZYGNYutAYq9quNkFvGDupTGeMAdM4xUr9igSG36tq3ObtXw5xTDw27bbZbYjy3boaGzvtgnZviLiEmyXD_mDR4E4Oi8PaYblyd027yhxn0M8A9N7CNJ0kuayf1QWZbG6_CGPJPEIkkoeyofArK_RzEGwnnbT0n4l7ipPLSL6mUPugkgJyk6laJ4hG-7NiziKc1JhZjH6NTZftvR7BL4xFPJOWxY8-fUt6JuKExvV24TGc5jTcYiPa1inP1AHr-JFAHUmgv-_3c0j6cSEAPNMwC-38AzF3yda5NZUKtwjK5a1oKG7GGh9BGBqPXiBSiXeL6nyqJHR0PS6_1sHzDxQ3b0yZtMFL1fFpzlvsNlFxPZDMZLv_CHgPPMRWk1NBY9b95-RQrEH5qSHTqKgNu6BamCG68qsVb2Tc0AUEsK8w98Dpovymdgwpk85kD4VVX7H71mOhBv7cpZ1-_I2JOgNC2mPW2k16C72XPQZWidlhB1ZtHJd_6lqgObFh-A7xm0Stcbo7dYeA6jB_Q6iQaeJNphz1jktL5eVM7ABwbZzy4Y37xTlFOsC_tc_lr-Ln4iLW8tWbyp&amp;a=fadbbdc9-c097-496c-971a-adfea4a6c869&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6fxSADLT&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SuywQgyO1WLBv2YCp1M35pA_8y1iMXVkjpEKs-CnpWrcOxQQRx7kp2h6CJxaLo_VY2PX1M7RCwJo83P3m4XHuSObUv5JrtvjgMTDI-q-gfqVAkUZOJHSm4V2aC9Yof8qx8tJeEFvxr5TBoIa6LMzQF_rtxcWIR0IHeEaYg0TGPQWtL2Y_8SWEnyVda50blIoTODGdeX86MgEytUGYwV8UNQvmIYGhkxSEm5BaA8NztQjGBZMK-NoPY7TA1ENCTtQ3CkSo3Rv25Hc9wHjyl0nyD4wvTAGDdtUDsXbvmiWYY2TicllXl6zoPeUo9ufCqatKL8JMxCQAzK5oPB3hmUpiL9jlyC58mJ_EgsD17D4FZqAU1VjgpnVgLdntbjy7T16QslXt5kn77XT_h45qRC38UvfCB0GEZeq8Uh1oz6marr191lJWpcQ0VpJ-bwm5C5eCjZKU9UZA84lW9IiYhWxu_eXFWy-X7UP-RZo02aoBtZoW02Y_TGp3eQiTraj8-tX&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;E-vodotopo.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/693b02001271a7029c9df08643b631b02cf9e116/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;7326985848948699198&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hx7eQDP5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;uwTpALt55euWr2n9cBxPGX3z25MEygv3IvAU0uBTL36uP53IHX4-CU99Hkni0JFQzobFBws5YUOm7YlvWRNji3f93M5bu2IJ0SlGb0nKvz26eagbTKDo95Vy5kOnLnv0Sf-lQ9yNeovUXzsYp3aikAhr0fTGxVE9z8csxH3cVQfntnFhCPE3JQAp7umSno4rmoiJc0GuTHl4oNptuz7u-0KeIcTkbZN1JsLoF0KWoqC95VY0b-fXPB-GNKedp_ZbXN36DpfinDTyIzh6LWrIM-Ei4SA1dL3RHNYarYB8vOPu1SW-VFeREs7Bs7EGwObYPOlTszD35DQxSofJu0O5YCm7_ip_K6JAQ1E0Uc4JqHsvihOKBcIi3MROcpuBxwbeHZHPvx4HxTB2jmxrIkGDyXjeQVG4ENgJL0QETe1AP4L7kDe2rcs3ohsO2uxFo-X8tWcUFmoy27TG9zkhmGWcYZTjt1_R33fTKk4ZjaPqcEgoxGPDY9D6f4o1ypyqRhfCOBFAQJGYxUm3ordoyYq9LGtK90p-1UHQPsbtXkRTGmottdIQ2_7leerU9XQjbzd13LpX_gNDHF4FP3I7QvoriKCQh8k77VPxN8UOeKWlYvdSXeBvpIUUuh8y4Mdky7pfWoiPtN0cC5Uwo0Tylmk5blM9kIC-nbSUfADh6x2c2iXyNbI4IIOmYG35BYrSq8QhdnPz0o9gufuMNa-1GqUqicur2tPF7XFf7Q6EcLcGxy_QWnviH-cSA8wfBeh37QH3aBwiUMR18rQfq5wKaT4O-Kl7R7oleyWWUTK2sl67vG3mD7Wc-FEeOiXwiQZr-l2gHXdl1NwKlqHqNDd5PcdceB1VGeeCbeVqPud8sRwMEhPSXX7Ucd--qaCjbD6s7sbS_0QCgcNpugFfJWjvLr2SsYY0H99zPibjoV0SY72_ANLkKnHlu5tJTrWkZQMQyqeIbhsQHmRtn8J2al1II2zI2rlcPfYpa0BkW72v7Fyqzi43YM_t37wnDBFduYWcQWSOp_Vb4nUnooqQ3QQCph101JgT4AQtACX_uIwVZ_3lJNsab4plumJHUQx8QQnU9n0kPhxGU3QVWauWm9ffT24Sgrlzly1QnjRMGMSI2lPiRxkHHSOL3vy3qvukjtM9mC48Qs6HAxVRBFB-nssgf_hm1tbtOKHKKBJmM9Ijj06SZMBSCfF9S_PbvSkvupqWvu_MJqAIRdpIUb2xufOS&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;DETECHA IZOBAN šedý 2kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vad5gwdiMfP6D6veJTkyZTbld017vvss9f8OZ0j8Nq5Ctn-npojoCvQ7FGsUlywZovlw0iVQQJAEHfL6KSOnie-gyVc3uEmd7p139Sk5i9F1OYsjrdEhkJYH6-VhORiJNQEX6UBPHE9AVEU1OQkPQH6YVhlSZFRLJj5fjw76SnFmeBRXT2OThJW4lg5HbGjDgRgFlpwAj5Poyh_EWHMryKHIptGwFs70jm4qbIQw8kDKsDZKuxoe8-qMDHLloACvTDrCZ4zIdJnOiIxWNYQlZFEefKz_QYpd1QlP5QGGjY8ISzbA3zKPZBNBdWFYCDsHmU1zszlyCydCpjKovJFvdD4OGqhjkZP-czBl-KdhXxPr5y_RlRgZXAt8PL4Nu7lGbH7PQykWN8L_HqFPvzK_1dPcuY3h5kKoQZNOHK-Ti8gm2QT6D73QRKAP_DAybe7ccEb83jLH6uqIcaZ82bHJtR29AoYokf_sWgCeQh-sDg8sFXFdWNDIbmLv_vxaiCCGaZDC32Drh-X6nlhnEbBD7jDbW3sjo_b5f0ieb0LnmxfqlLq8z66tRCyoaGXjbMtUplueuflRR-T3xoZjuCnxbXPPTbTDlaw4j_Tz_q-TFKyuVlKJnRIXDkHmX37yRSsk_T2pt2D8R4hBE9aygGYj9NyNp6LAKAlBj2pcMRXD9QqzmKkV-TG_Nzy-CfK68s9CCDkvmomQDz6uqbuORNfTIeJJvLCvGUkRbCev0NUDGM9QudNSllKWiI3lkxXPC1Y-Kb6TAfrdyDSFxj0hbwP2hQHRot-mh1CvQfAqvY4tOAIECxqd&quot;,&quot;minPrice&quot;:34500,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:46187,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;3c5ce9d4-b050-41ae-a55b-e7a97a4d7ef4&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=iTXWunH9LBzzrT9XB_Entc0ccc1Oo_JJqVFuMI9TT168OqityPB_MxcblJCrgUPKVIDLngNntmonIksHIHmQzsAgpLdYDFbaTC05PSZ3XaeTxKsKlGjh9rgWsb4hNmVLoHQxVn2dBeHIoCr3Pas7L3-KLKaOurPaH_PJPlrJ6J3aYcOtUbXDqNW9fa__7P4NJbTHb6I0ZafPCFp7okUSeF3w4sB0sa7WeQCVVDCcxXqOHwVZYs5vc8JhWw6gj3ZCZT1MAc4C52Oowx8ie9uf5B8Fr88Qp7EjZz_apz-QnRhwDU0ld_Fl7LoB_z092Lz-uOL0kLE5E2ljOSN74_Epd52mkeeupahR-DfVpKlyaIKsGCgRlQm6pb8oXgq4tm-Xaa7C46G6epMvtubdBnnb7IU54k62CxIg3uASPNBhVQqVzx2VU-Ns3vYMi8eQjyRo9OZxavnc7_PT-W44GEt3EcN-IWUi54UGRFCM96J4y9gFk-u2_S3eP7G9lA7T-FPjSUr6XqXO0rR3IfF7e5JmFF51JSDZf1vFOXoYRHFXDUN_1BJiyGZBLDsk9VCaA6qda8yz3CGGZSfqPk3WzPQuXR6h4FPrjYWw4xqBbxlPQSkx47nA2WQZw5xCvuP93owUNStxOYcH8cccWdPkGTqyvICS-rgz4NA0ztfCKrLh9b45JSfmLU6jWm4ioPGpzc_t-YkxuuNIIonjaFbMDItefN6bVH3PVgItB5mIR7-ueJhspJ5S54a8bGJtAUggQ_IOVbr8t6nGwzV9wuX7Y2L1DMRoKbME8JlC3c5BhVICQnN8XR1aUmquoQwIGgTkeYWCzTKZMaKhDZ-mUKj4kdKD6VJTkqNQY4gn-5E9NtE3__303syHENxx1C_dUJYS6Hs7_r_lSCXY4_ulyNN7JkVkOnzZt7z_sIGQ1j6H3Y2WooGWyweFJbvF8BXyKCm2WUnIeQhAkP7lYWfSdcnWEuD_4B2_JBWTWShTrdjH09TNKxJMJGe1zbcmDzKF4xP-vTCL5wbbWJNDHVcoBfLUEOeIaMSB-LHaxxtKEkpQAMTs83nHrskOx9ZlxxSYgiVQlevw-gPCAw8qCnhsDVKIeXsxx1qi3Ofjz5p1rH-qr6Yg1mPleFdSFfO3atl1LaQjwhjnMtZPU3uy3aN93wjtJDV6p4qFjmdS28AWF71AsG3kSBWn3cMTQLwXVTAAiFRQ&amp;a=3c5ce9d4-b050-41ae-a55b-e7a97a4d7ef4&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PykfhelR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_dnKR6xKj6GKfjoEnPW9dRszUBessnRU9hdWQnUWlLHtfloakswSTN8tIuyWtrqtI3n2obkGrjVSfJV7s5o9yLHBdUrv_q9G_LizUGkB8K517XCztNkGycIkFvwo_6c5aBq9FHyPia55ZjG3ycOwsys94T6X2f7nhS_x18jz2bzDJ_2FaWTq9AES8YYhl0dysFsN-QzXzgPZYn6kxPWc9TGTW1Wx8I13bp6uyADm_AaM3zLycEF2pqVUV8TaCHd08E2xVENHyO8jPA_9U8jIEdyqHG3y_pAj7-OZe1W6mTO23oyjiYT5nsdXyiR8uRvaXlYi-xghwCYJAv2AG_EuHjcV9yIe0SWWBagvc7c640dlB87UE3tFvF4Av9CKi4PM5qcOXd14DJ4z2QzFGsv1zlzMvlvVprp_zg1Y9pWdORddBG8NYQzJX9Iefg4z-ZE5fT0GzGx2e_9ZtFeFreuzM4KyFB6kOHXpJK23MeVI2Rqx&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Barvyprofesional.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uGYSv0Li&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9d1c020091239a94aa43e363d8665e631fdfbd5f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;IO3jvnnZYof2p3OnLV8DfGOga0lGUC53eh87GwUQyX_fbXYhHapZifNemwdzW4BJbaSu9vby39C4DHXGYwvJXFdHT24riwJLTw2g_sfEIhJxywnhPIIV_nb8o3XJO0_mU6uS1Zpon_6wjN6auqYThH8341eZveFyhNxgTaCyyujt3XHIZ8Im4wwNm5dVjCcHyOXLuzTyRD7bhQbHeotkks-kCtn9Tt4-1kHuZ_S9saHZ33ZVA-xJPC0iw7nAV8ImeROX5emxON0iS48K3Kx0qF9N621suC1WRN4BhPtAaCKGnRREMAhKRRyJ4kjaXrX-xp-yParLJSZoTEwJcSsX1v_wlbb8-TdUb0zSTzyLvzKt9O0Ant98vSgxeSD2WXd0kZEOWHhF8-i3na-m-wh_BmyjQppi-Q3N6new4hFm-sNK1WAWM83yDjo7bHBE4OYNjacQUgWv-eUmnu2c_TJdTU70WkPkra53xEozuZyDTND1nG-nNKxFpFG1DSGOqO3DojpXvyl1BicWgd3Zpl5ZKq19gk_y_hmVwn0JbhxpOTKDHlnHGDmnAUt3qX5dvSqXdGWzCp7gYwSIrlHTjJfU0rLRz8PnucKTzgDa_-C45yxV6RT6mY_G8Y6O84RALoWWUX_xDLciDdq4DXfa-FYKHW0H1UjQXV09Tg3ZiRRwwEHw4sZAmCM2eBWEl8mWsVrknqLXXUGcvIHAu8E1Anowl1x7d4QYNC5HajO-EdSNVajT57A1N7zem90uMWyEEJY9DipIYpCsh4sm5IArFwEyO6-qma60gpBAstXh3ld8zq8of77bE9axjiPT2VmuNp9MEC3kLoCMfGRQpZx8G-kcryXJSdPUGDjcSXRX2Vbxm8tywZ5CGryXq_V5AwB71aMWSH8_noDj4y4r8Kg5ZvQUhleyHVFpEcIcPpJ9iuh0wS88X-fSGdyb_tMxEofNryfUwGRH18-xmih1309-1Us4QLqxlmnM2u0zIe-QRxL2WlZl_j3nyUCc2vDtvks6XW4X4zvx_4kM3Ucb6-mhyTq51tlo5SpcCuJlGGii0aGnf5pmUnQhYAlTzbFle2dU7f-zusGsQfflaCVNk3VZjUu2x2SU7XAohiW4GE4gNB3RQiCXokG4M1SmMZBFZOGPoRhe7uLqU7cuDtGCF_teUv-1C-v-IGWIAoPI9f1GBc_R-9Dh-PrMW19lzrLEdl7ayzYf2Ry3zOOEFw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;WEBER for profiflex 25 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;9d1c020091239a94aa43e363d8665e631fdfbd5f&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;KIJzNlOkXSsZUXZWDiidhYk5MmogwJF1rClZevzWXaw3uap_oeotwevXKKcIB-SxL0W_KYXASdbMWAdpm856VTu-hDQ_Nd7tqH3Z1KIRqINMlbC3m49-Xi4J07xOKQPnYw_3XajNXrmky6Hydh33bVxTUnaCvTU1scWGF_z-maKc8nfuR0v3rY2CTmTqomidWrE50zV7aktpxpRZ8bOFza0vRwbBmxRox3O7aNupVyDb1arSSIDjTdeZPUhXCGFcBVWoeVgeVRAOrCBHtppqJJ4zm8WCLGFr8i2ArB6TT8k8xSpa_H_72lOwKoVREg06kSNx5ewHCLLuGBjflQq4eZfeTphqu2QZoem2ecoTngtOnBsEI-LpTsAkYh4ChW6SK4A_Bt4JV8pH2XldumNQKpSUHkCdXq1IGJwQ_BTMfSR20aPjCczIp_b-MmZVicAznqxLmb9T38yRjmYe9BMZ_1kCVZjFZte0Gkgvp4CcpQznqpBeCOVz2M6GTElZAck-szr-hKbYOsOvfjatyOojsH9LFbmbwxe3_3Mo3VpMqdkikkgNN93JNGSmCDjmUgGf4hi0TntuI8v-OIM7JfncGMIrNNxZQdwsAzNXuAB1RgA_zNzRBEX2KFTOQNQ8W3MXQbTinm9vKsF7zDgsgO5-Rf1djHxoeTiXXf6Ph2gNoM_TLB3yXHVM_h6KZrs0-NjUO_osjcLF86IQE2GKL8ruX8d16jZ-c-O7ZGo3pkWDVgUJoyP60bqRO2B9nZlH_16GJVF1xrPkf4UDZIyV3a1OpI7zY93DGRmsP8J9_9jvpfE-1BvaroPydI7pq3QwhRV_QSFxUBcRQaxZgQI_903vYhGOnz4z2lf11A==&quot;,&quot;minPrice&quot;:35719,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9738868951634703050&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:137891,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;5ab56453-be8a-4dff-b839-372d1b981bcb&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ns9rLmJsCOZaZXMNNq5wVFGNVFKfT3wRyjm7aXvo9zJzB45vsmGm7BGkHnC2WO7X_3BUFmMoFDgCiyLDCNAo0WqOOTvd0PGQSdzDgVPniAZdhWtN3WCGIF-pzXTXidtdySj7cPYsaODwbOOymU6RLu2fpp9EO3EcW9F_HKE_xVdFZI7XN0qZkLK2oh4It_Oe9yhHD90ucGgF9jnqWGhGBIRduJ3T9ltFLG-zZV7pUaQxEVgGw5_K50M-R5XwNp4FV0YyaUvoZUyFYJY8nfttYh9FDI9J4qBE43UnhDqLw2xdixZbZzHi_sI7YB2zEMkhf2F87sUjwBf7Rn2CTev2X26a9Pjs-QyiD8ZPvZWrhRRUsl4NOLMw_gu6KwSvIksPMHhKTsS5Jqjg_Spdle0sGqPfOkx5I_4qFr8L6sdHrg80VY1ebpgB2AaOknVdgPJCWc2Sedmhctngl3ZvV89RYCjO4kzItZxMUTNW5igVXVggsBv90Yzwfq69jRW3mbRSWj2FyFtYhwOfUYgn7chYFvS6M4NDjGlGVHpbuD04aD3DQ_8w4LIuMpHiHBgVkMubtDn4w9xza0WIKZt7KFmPgwaeAR1WSmxR3Gl8_IDeo2qV6re11a_Nt9gLAtF7MlZymacG5UnCAyb97mtG_qb7mlnCra-Q60z6zA17PMBZbENdTxH5GKB9JsU1EWWIfU-WTb43QCo-TDNMYOI2NIWc5reOoDKz-_yYCt-unA7NAyh_Z1UJJWdCZ4Yt-NyW8Sd72CCkLVPv5ioVFoWvxpQLup2uj5yPQFjuwmCJrWobyAqyOS_gRZXuCAgcg2o90apljlcUh9qCwfHJhsTnG-c4XD9VLfTrqO6u6HQX7Vz_brXo9RtD6qFcw2GJZ_a9I181RRKCESf3mUaBRAOy1fTrl5udO0Bdcim0PHBsiLjd_hzsFXCQc9bu9iaE96mH844pW9lJmRttfaHlO1jGFa6Fbjq8kQwKhI5t_vMvI_6L9j-cIsZkPHVuykH-0lR6pztugNNzUad_5WSJzsRG98Afjkqb7htJgwZOCAg_EspX5yVVsxtQkQohlc3WW-oR2XxxI3Yi5ejKbIhtbAAUNEIEk_ZVBjeL9Bdu2x6qLo8zLd7y_eZ3I9xHbIUz5JdUCJCyKB-d6q9S4VDjc0EzkDODj3JtkRHsZxoVuaa-I_GNyaE2rcfMzijZwg==&amp;a=5ab56453-be8a-4dff-b839-372d1b981bcb&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ClhYnR7z&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_UDenX2LZ3XZPxMVYbcn5ATf1gqucENgcHZ6UUhGE5E-JiVL2RUP9zHxLNCNVNJiLMbrPiKuJbqa1kZn5mSS6y0r0Ret3ektuxSvN9J3Ibjm_AeWX-K0llD-kn7gFN7Fhn07cT_82QtTIyk8_708G3WKzBF4Y0xdnN1UejnQSEqACg-lm2JS790FzvzFunJWAG3WkEJZFj6OttRAqvBZ9GSFKFiIiFrjYgcKcNotkXhrvle8nHlSZQcxyPCgrUM_rAbdAKnhG4bQY60pZTK66tO-g5TWLg2Z3D64Kfp_i0Z4q-3zbr2tGWafRBFRce3CcFlmLjnbUQQR2EFDzPpOTiWuqMTZ7kuuXEuwFsAkDJS7Wu6gXyC4BspYIGURQ19eHW89XXPPNJlJKfhVMkNAfoTLXYUpiYSBWqbD2PDpyuKm201ttKW5nsua6pK79cQJUYs91lYncImD9r3pcCEtTAg6j3FjSXt-njkifuixhNQa&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Stavimeprosebe.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/9d1c020091239a94aa43e363d8665e631fdfbd5f/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;7312318770910553802&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;N0mRaUV0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b653000019f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;MKPDfubx0QOmX4NXTEdDhSjN0B-nmCptEuz8NLWJ90ZDqyxrU2rT3MPl52bTxVBPT_X-WXvQUNcV7mV1tgHgq6h1598Cj7l80QTjoCMP9LHA_ubQ_dVQDdXiQjrP0ScEaGma0erCh1GeWPGaBpVFyayZHTVFgbnX4cbBnwCKjw2yqf9NfuJta90nSNjR1Xz7S8C0kprGT8s84xM2f55jyiJpbT3Z11_34Wdy6CThHFod3wMHmYDQJaIjDpkV6rqJpwzPvwxXiulS7ylPSvjr1H8mUoBM2jM18_wm-nHkvLulDlIAMYQcwSIJ0iK480wG1ZEN8qD1Qzz-Ybv-EiXPt_bfLxAfM9FdGLdVVLa1oTnIQ9VQOSlZnGttMdFaP4YQffqBAb0OhsZrsNQMgAWyIU5QATqJa0glGJIzneByN7HM0eoxQS0L6z7gdy1BTpina5q2fzkLRMVUXFFoEjlYWOaNiMD4q0EW88M64bZ2JpxHXeRpInHjGddzLoC3gR4lWhGQ4SEcr9sjoNayfbQtC8cq_U5bqZOSLtna9s56jbhYLPgB7W1XKufsWx5QTvBRrudGbI1yl1LEXsMuSfvf0WVoFDwMDwQWfWLcHMkgD1YH-1joFAkwk4FWvIAIBOdbzaRxusHPUXL9mw-1XivMwg4yGAHi-pzrSNe5B98qk8Yd3SGm_vtuPhZv7X93e7rw1gLS9tdXM6Bo1Znoi-3evGuRsVyKw2Q7BacF2o3HAY7sVCmc83wv_fhrIZRYi3R4Qelg_6_maWl7IZ9k2UTYocUlan5eLaEfz1l37AbO5f572m_6vqhshST9Z5a-iUMoj2RNZAkLFDvMGix5smkV44kjXwcbN_-L80s7O6C97bzQ7hANujvYxonXSnWGaxzkrjMOpwFv7sXAyTPZUvzq51lvHc2M7hUnmxIUswG2lm6IuSadBSocECLB8WJ4zT0Rq75ACxSmW79OGu5Tu6JrwEOp8gHvnfAIEMd6Kjx6WrBDEc_qZ8uCkT8oLNkRJa_eWOGfGUBMH9NUqsMrNf672fpeZkGuJsmdsBCI17Jzo01Lk8oW6g_31WzqIiaQvqmgOyrV4xwwfxCYdmo1W7Gr0ZQ1CI7Dl1bfdnSE0G8jUzwK4hMMpTAwRG3t00k4DbfcXoK1cr2gdikGqMUcnfoP2l87PLliqw3SNpvN3jSlUAWUL9S9-J7_D1ET_w-gmsv0TYTv6t0IKE6OSlzwRK6o&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Samolepka vlajky kraje Hlavního města Prahy Alerion&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;b653000019f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;62ohdf1mZMOEyFm1YoTQdN_53QSIrsTnlvIO0vpLXb1j3NW7jo4hSDJdfx9PgB_x9LljbwI5Ilu7uN7IehT7hAkCUBizEfG3qvfpZOXrKBblvxeMSb2_fE9fk3EtzCAlYUPBhhGn2BmHF35bJc3gTkRpJ93Nf1a5Parmn1E69CV8jZe3iTGA8Z4Gq0Edtllj7P4nfwCQj1wDVuT976KOaXtkhxvKMsbvmTIyyRRiRpFylCAaEpIaQa9yRlg_Ntbiv_SCt_zxY79SiU29Qnlvs-KzgEmRSezotRna-yrcdH_fEblEC7grG_nE8xGt8ipc2YhjnB00GoiNNwktCjEw0yqY_tKjDIlp1VYNylexyGN9t0MwumLGz-UQdQvccEaEIbgyKEQBe2S3FoROXAMQhKNzMJGklrHfN8ExRjsHgx19oys8YY1q8qFAxZriJP8gibGEIXMAwmexJ7cUSIIGA5plgKKZKoqB4EsMYiQp2nLJd80-48FMnTzlG59vNnl9rOIFEQZCd3dOiSoD-1WXYkSL_uADabYiccIXU69q8ejaTmpl4r7ICO-OSfRMGITc8Jt8VYMaBtsSM-B4zzKD-9oKZnStJCReWWS5GiQ0kZ9fmlxBWnTTwgUuecLbE44D1udNX8ueNe2mWUKKXmGdT5_ujbJKUxhEHgNdmJOgAKyA2Vs07n3FyXcMpMJLsJYrHvE5wqULRWaQljqRIaxPCwkMnInTAGUaedH3bzEhUQIRnRzI2ooPm17Q8sCQLfkineAvby4Z7mgVhFkJqSVWgy8sm0QlsH6RSsYy4ogQlEmDAiCU3B5GARa7hi5AVNga5f8M&quot;,&quot;minPrice&quot;:3000,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1508008910994764579&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:21430,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;d0fa2f0c-4045-4397-9716-136b76999d3e&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=MbqOE_5VqguSGMYMi-46niYp-3f3eYXhy6TyLwqTKpKkpyocB_LBOZHvYBXGeSuBXYz9xISyy6PCWIVWh9XaEHsdpp4_cc83DAoL0rdUE7E9d5ar9KJuryIqn4wikh3xZDoXPiAqJrNKOVce0QFhSu5NNQN2X7dMcxKzn77phokoMntFbEwP_8zH8F9cfwjil9k6p1glENpiPejMtYdiKdEbrWF_Qd4j1mMwwyFozR9_1ng2LfSlYrATDgq3GQoIfcKL1mLAvqYr1NQhg_YkTFJUzsEyHizIK5RGlA4dLoD3xsSKButHFMKgGHUkDFt-C-Tm5pE8nL-b5Bi8OqX8ubPU4MuFvgSAV2kqqxh7IWAXxYdCW1ppFR6jQWHIMg91p0E1N-EWmzlpsGrsPIHYjrdVHRL6UJjWxt9Wv-qzbdKtD1UYZGeiov-Pr0Jf76boVYLuKBGBT-PvhNJUSgo7qGOKJ-l0nq3SPTqH_kiCjMeIoHC3OxWuDqdxAN6fBGfSO44N2AjScvK7xTlzqs7LyVLyKu64uY3NVZysKJd6PX7VAhCuxSUJMmsOzdCfv-H3VPTr_u9M0p4811COrqVrVbgfWEiJ8DBFhP2RHfa_M7Th1eE1I1atV4H2HfzzBplx4V6J4IxR9dJZ-Iy6LHpi1AgVS8d-ufsROslqR6pVmB-kz3MMrONVlHSoerxCEJ84khBqjex4rip7hQemy4SeK00KP3QpGXH3yNO1VSXLXErEIzDkmbr31zsGcwN0SHojYasiTFuuy3D4HiOWo7NrrHBH3CuBBB6neAzqktIjd0U-MCh6A7H1M1ttYbVV4vpDwyev_TgbFqEST3ImuzYUlxC8OUjYYjf871Th_gJIZLnzamdZ3yqwd27jTsrEfO9DP25szew_K9-W9LdF_MRPeHfkLoNZIEFv_pJ2Vj5tmpiVWJtuICKVXzMargid32-b5GtAs2pysyR-se7pUvaHPzPNnUkYmHzG20r0TaGoO0X--sX7v3N4ljEhZ_eh21bSjsb3LlObXluRdgLKsE7eK1TcvBhjVszRjrtC_sgsN1ixb6Cf7BV3Y2WG_isS93bTbjsZ2yrA98BZSVRdmXEhXoCPpuOKxruVWhCp_IZi7gHkp9kezBjkGECc817OG8BkmyG9A-BvppZxCPQrfuo1LUfa3P95af34smG5--7W_UbtOEpceMteY9fnWTJ73Q-Z&amp;a=d0fa2f0c-4045-4397-9716-136b76999d3e&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hq91CKpO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;8LhkZDS8bRNtgBxO95_nwCWLjnmYFdtOwhIaMN8IuWKNMVV-ziaGonEre49QgQfiJlnkc0ky3jc0m3NnxW87knPljXCwDXHJvC_Ql7DC7Zs-gU9CN9oujHmTIvTcRYDwD8tEDWvEOunaHvY5_6xYtjvQ3fa8RSj5uL_j6JKfkYd9Eb5YNozhJ-LtVfR_0a6Il9rikWyguw-iFRcx0jmCBEBv66tT61NBh0nXBqPZUodZQnOrxXb8d86l_N65cY_0zCbMtHPICrRnFEMllWo97-okZWTxXdhJ99xOzB6zWxIf69xE7jDKRzwyOpB9IBt0py1M_1TZGx49CEoXsL9E9ul9BVlau6gZc-L2tGbbqZwYup96rz1N2ABT8tOFx_6mIwF-AaJZB4qnLDhUwC_TdwS9N0lZiZY5GGRE4_T2RrA6m-Z8yriyxZ_Se2cry6Uqij05d6h7Wb8LQRoSkU6XpBG4zI4hB-pSwbvo6k-CVw8yv2KPuX9SOe5xD4rV9p3d&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;ALERION&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/b653000019f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pPBfUabK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;38750000f85cc98b73c675ce0accf765d738e02c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;click&quot;:&quot;JRjGluIFZFQ4iaRiAyN1z0aRtPEBPn2zvUuQrLlB2p7RVo-ErBkxV87nOBpc2OIJ6EE_AquQE6jQGJByL5KWt9kfGY88hCW78VDjOhxQlBZj1cxU5ZdDB8QEcpz2EBHWYAaSUkWF-BhY3ZmVhxFPNzaGUlarimvzRPw7gC3Mh162neoZNrD3ScmQQC_xTJH9kGdJiifL9hwGB7iXS81HjwxA78iyeCJ65T6sNvfB9GSGQuJQNtvMBTovvv4-orHUOMuKEVX08nmDLNolyHc5OLSpH5WGPW2L0FI_Wt1_Kcg01I2WyoOFzBZTi5hEZJNZmd8f7b2y9FkiZQcYYrRGS8m0KdoQIlS3TLGM6BuGsvg0fVWv1YQhXuxp_hbRj9LlBZQC6rvl_Nkuur2jj1TSlfUO0E9HCOiVB88dNbB4ft3ZLug1EieSodY9h6D_FABa8P5LfooNdpuQJPf9Um3To18jiRyo5ecrpbxy2gbbecB4m0rZU23phuFEbqS25Ax9JN363P6teAJVRXMojQt1QaMM7D9hUE8tal55DEfDrP49I2l9mtV8tOzXJyMogM5hWmAuTjXnRL79G1yd179ozmIy6MMPjmlaHh2h8IsQe_YBtVJipWv0tD1x_I0Iem7MexECvWeya8cp_RHDmpigYg1C1yKKYkA1cj9iHlIsMe8F_wBmAYJzFohkfK1TlQY9EPPkYB_a1g7ilIH3H1n70GscXqBjwDj3znasKZXwfMQGoik4_0yyyAn6T5uoLzUynuRpTIasalyd1nfaiGpQA7USAmFCMTIG1rx90fDYanNtw6n1AepheowWC8E7NWPx5MXxT9KdmXk4UP1yXlnhhOeX1pp2g_TGKyxgTb4hHMb-jnIXrM-ycYmt7I7uRt4r3ICFjMYpRzOj681GavPgYtC8lvWnGbWMY_iARma6s4SXr6UJhSmoJAbDm2eXgZ5Bs-IFyPLSmzRsYIQ7UodgEW92oLtPcu5M9nVsEXBePD7SBD-KBFufbgbsNSPdS25TEWWdaidQcXplPVdlizzB7fCU7K74JTrbgYHfgCCcJ5JGTABj3f3Tb0PMfKhl307OeuOQbXhWZjd1l_teCvXe0AIupsaOgREu1JX7lmrIotqRyv-AGFC7Fk3yKN-3jJyvpMCqWlI2YlElmSCLrbep6yO_HMeIwrns0G0GEnSrb74idrebSW_xF-ChMQJeGevR9VIeJvb-AjGygrvufXebKMhIaahLQ7D-DoAVt7hBqf9HtALbTAA3rqMY3fqWPZipQeLpZ86504YNt1c=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GENERAL-Univerzální čistič Aloe Vera 750ml-Německo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;38750000f85cc98b73c675ce0accf765d738e02c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;USrsqSrp3GOyXdCYo0LN8wbWTHcZRrty39QrIL5nIObkdEgoeZvsdtAJC-IcBtDgc3s72grNTVayen24wfxlI8dAb1s6ai-9abs4pvGH8tQMDcLnp0Bt7Y53r8zrwOgj2fbgF2T-Ns5c1MfdHMyjX44WnJUBxZupXZj8yyjxpn6DZowrl1Dl4sNG_CLMK0q4VaEbAftuC5I7Teph-b3m_H9cGjrDYOsAPLbRPHQuQHtH1IUMsw4BwCsPOO1aAyT7On1x_mWjl7u3k0CkHSEpfuTx6EamicL9KAxLG4VDoS9Ov38VMEFhV8GHrk2zlQY8e-yujjWSQpH5gcT-8G2xiZFQa4ak8C1YoxD7-7uKYRVooYrGD-jWdLDAvLFHD1X7wJlXdZuSOxkw6mfvME5H0oznj7QytdzsA-qAWsmriNbI3NyAIf_xOWDY1FfWx3evPZfYqEvDg6Hcl8b83sDeXhprfTgV3fLCgcN2BwODdYuxYVLF0vbQIrYa2Tmf-W_rAsJPsZw4zDvdfRwLi2StsrcOwhajTnkIEZs_PyRZ-nI-blNr1hV1syisoUTXunm2sMo-PMIEPkC9Iie4wOjlk3ny-jHYuVGls7B5Oh5yoTza8oJ9GcHfceZXRd38Qo2FyVsM1nmSf1YU5rr27W7_i-fjHGYnBCTci_Lys-aZMucpqMI1oJxGnqvl6zfx5uLIL5cgHXwKDYIN1rqN3CfFMqARBIXJVOzCAuEsz7T6B4D4pupVgp0N09l2NhV1aJB-XE8dcO0J4izrXE-ndMDmE_r3CpWd8sHALjxZA4-5xQsyoah9HTWZF--Nrn1wsj36VOB5-npJMQxz5QXG7XBlvwaKw8cKMg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:6500,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;2111661078743368501&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:129256,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;60b1ac01-ce74-491c-90ac-c921b979df13&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=YpZjfzUi7jiBzS8yTmJnWs5VP6sdOfpqNzj3LAUfc6WK7VNyCITf-tSk8UqQYeJfvHQsvOpLqNjt-zz195zybX3K7kkUiuG_ZYH-g94aelt-bpreSdQY_99b9ZsYo5HZ7aB3pGFHT6bTwoOfUfrt9foccKPfDyHVCz5XMCzoMyxAijzATjdRAdTc8dO2pK21I5HMpNCYwqjMYUtap3wW12MzuVz7m4cA8_bHLT3S9UcSiWMJvXxBcS7Na67VSJj9KcjXMAMUdX_HXXBBIf9kgnMEW1_hr49tZe7OdQfYproAr0eSTbjM4waECJ-5KIYPtRqAjZUCY-xkaa1wK7zelLsCNRgil6o8mta6gV5fWujk80cr7JQvlTfDiXMTZt6opzzJNdZebhirmOHJyLN5J81B-eLlFLYiE82qaJOrJOWHfQ_NspTgb96Gcp9H48HOujATcBDryHb7Z0FHDYif3Hg8aI6Q_2OZS84mnCNiqRExDsu_HCE1kynE0ZZO_1DYgoHFoAudrsuszM_kszj51ITdtsmGY1ESWdA5m-ha2udpQe42LwkNMRS_yJT6rmJC450-MPqduu8VXCb4ONVLbyXRepnt7KjQ4iVhIirkP2TBMN4R5zofAMOy8E9f8klbYBojoOxcCFr71TV-neIilFp4vWV6ZKK79OzPdApdTIHKPeYVqLx4i37wBMOu_M_ofYL_G4MZa3ljtCPRqui7X-N4yf3N9SZlOhX52HBHzxLlcWwp-JqsErXWu7M_wQ8f7iv9cxqO01tlkCEo9OZhxdOXFymt6QqWDqMHbRJ7xy5Y3NbmByFzx-uNViM9DGcDLb1MwZLM8Q-T-om6FadfxP18jyFtiYj4Ud3O3ttXmjHWTrX9rnDCv3w4Lvwsueo12uaM1Jmwq1nEKoAB6ma6_Iha7oNzjbLsBfGYbUmCURvBjmC-Owk8QsQCIoYKBkD6ROQ5X1SIZsfmq_BZggvKtga7Rn4GG8el8vYpIvVlG1e8MBDdcToFQROpUghK7BhMPq0124dFU-8494jxgWY34SDxZ8uY6w4McpIUGCesutr7Qr_uijnePeAbeZKOjDZOnGL5BJevoDjERLXDHAsxJSdMzyV5JAwcKiMjvsT31qWrCDlzbfXhYMpJj-DSNHLgVH_4S2Oob5W_cmIttxJFamQORx6Vyex4TPNLd7liDI86T2p9e5Gh01sh2qP7Kce7aqNbznowI7KsJrhVTuTAxsED7mwXVKZvL4GrBFC7isWMjYzYQWo6WJCT7u4=&amp;a=60b1ac01-ce74-491c-90ac-c921b979df13&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bmXx4w8E&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SGv5tmZIH1nBUdMjV7C4WYooJiaFvOfb4K9trJF3sFwVxRnvUEGY3UsbK9JwG7_AksY1Nsd4Yr29E2XBgV2D6M0QA13fNEr3AFbSZoBs13vPYVBhdUphc7o32xxRVQ9M6iQXuwuz-FTgN4t0I5PWcxEy5p1NpvvjNvYcHOWooXpuOWeFwiU7bSXSXmCn7aNuU1vmWDVfMtvHZNnJMvGF6RGmgsHc-MfTv5mqyK3Z-EWUvbjruGiyrydMSJLrCJGLBX3jQg1gwkIHVkwX80h0z2tsBYublMFn2JDFVlQHfjE1240Dyre9ycdMFHrMFmLljoGpZIEXG1g9g8AZapIhjili6cEzoPaHTEPd3SObnqvq9UHKP6DCSxcfK1B1PtHjc8C93bTUrQI_n3sf8NmoqcfU36_nT1b8wMr_k2JNy3dYi4Qqn5avX9QbSssnWOaha22cleQtbwRySxi15AuCFjco_FsyqbCJ9S-jQ31U8vrGfqbVrueEVRbDEu69kt-S&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Dederona.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/38750000f85cc98b73c675ce0accf765d738e02c/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;8815853148235833832&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LuD4kSBM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b22e0200001c431396ccec8be49577400b216cf1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;652291a1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3126&quot;},&quot;click&quot;:&quot;6f6W24wJIDT1eGGypuH6mOiGoT8Jnrn3QFU_vRfV3CDJhkc3o33ygdSa_AIdrCGmKgi-xu0WgNCBrg-e0K0v9vsNhLPVqqiYvXpzrihTQoHDhQPjGUyoG4vujY_LQFpK743M8UJRt5yAu1qKD98u-RBw_4dhPga8Wmc-uBBJV9wIfFH13lyyhk9Haw4q0IovdGXYj6izV3elFNntqVYcX4zt9KomjwJy8GL7LwhNIh8Qo_T_vds7PStb-SCArT66jTf3d_bQSWAjYwlVs-dXuf3Pr0u_YUm9jGp7jy5k2Kgt28mKqUaYZ-BkM3RJZyAx4aq-vMvMJ0C9DUfI17E-uF1l6TxkD8_VR1J8xJd7QKV708OfeUbbB7e9T837BsF0LPFanpuIQJWNb1tlN6fktbeFzK56JYY6aUgBZZvOuPM1UEYJFqchOkUCM8Bsf0ubCLyy5A9t36VfgJK-3h3WwAjka07o0T1XSI3wCpzXb8KkHlRGzq8X_wxphu33JJCIDkR1qMcnqBfk-5I9gQ9nPtQXgKepUCCPGKLrN4V0fJuOM4TOrp3g8zOBJ4WSsv6yWZU1Lr1bMMjRyMHne3RdcjHuaCe_vTQxYD43d6qyDockYvUHUbtamCIL7gM1RvVhSY5a5zymhsFZPTjULwCFv-aBsUM9SrmUw_hd-sQKW0Z-HARF1yXbfRtvC5jbhLMdizKd2prUgLjdMsJz_OOn8kR4sb5IHmwubWsEUaLrFs8_749QaWDfduPJwQvfD63ZQEMk3DdzPldYehuZo6WANGzoXj2mCNKjmz-PlLHkIOD4KKekBiPGGjSSlXbQi_YTZKp8dehy6vJONTNouwe-kP7VZv-XYabxSodEQvObErTa2bTvfCYEVEGCEO_l1v8nqpqsCwMtzelE5GLjfbmx-IuL9S7NwvNK_lpERzXbzaxyjH1N-dM_LCSoPylJx1HhnUY0jfASXW3tBOL44s41g9EWvpDugwOgXaOvtv7YtC006vuyep-8umrAueMwUIVxnuZUOh-PRGkwOnBJl6VGNyAAG6Pt1ROrdYNXElC7r6n3eIOPHhO3ezhEexRyJkV-EWlgYzhyZkRvnOGJ6OXxTxfHjJ6cs-cUkFNlBCf5_rflJeg-O8REfEa--lo8vNOh5igCg7ePvNXOfUsH&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:23,&quot;id&quot;:&quot;b22e0200001c431396ccec8be49577400b216cf1&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;HG9liIJ_v5LQmNPwVtCWh9xTKIARbc200dAeNFom42eYMYPDNs0uppMVwWby_BUtP7la2tVVUAJChByltl-cVPeFxbpopkRDn30lHFLxjg01udZVLiDL_xcwY8qbS9gGfRrpvZZhjkkbDjICiAeUIMet6waUHYEAbeJB85zLzbrnbbN85CXEFAs9PaC-x7B_WHoaQxusFoVIEQlOaud_LhfZMJZ9KnLvDbivfZ2rLzaZyRF9avk2lqWX1N-V-6bgG2OUL0GzgnYXU2lSQ8Ac5IYnEw6XUpXgpglV7xtac1w8pAVSlIXxhMvLi95ipnpMHyH7S2lyaTdf1Ze_jaJbhFoEg9_t0LCZ6gEzY61oTYbyCiQIToniLWGrqxdkR1xwCrJ6-u24w9JB_IR1s2FRUUlDxLdIIpdCpK7aIhgm1gKy1FtHzR90nIClsdBHlyj-jgiWwpuo3DjemZuUcYl60gTjexy1Rk1I1V2C5EUdzZ3r9xGoJPoiAXxYjj11nT6VftNcXCPq9W4vq8hngfLR7Fx_QLgk5vsIKBoyQx4B-HVICthO-RLs8pb9UcuhiiSJCourSj8c0y4U6j-Nva4M8XsLdOAVnqUCNWFtxshNdqzEwwcuQ014bZFR2vWzOHidrmxJQq0Jr1Zt3UDwJihLju3C_-k68IMmccLm1wDfdv41_QK3iNtL8s4P4jEGzNaxx6WdiDrXvArr6Z-8HzgrKeGvIWFfWUt6-_Nc4O7lZoCnjYwhHM0y2s0dzf-yssXzVefELVRx7vpUk7mKoXRTpFuSvVn0BLkZHKM6iGdrztpgW2FN&quot;,&quot;minPrice&quot;:2800,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10064612699065930817&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142575,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;461ab945-5c28-4628-810c-a728ba64a418&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=lj2-TyHYv_uMlCCRuHibDNJOuJEvNYZerb5HFgg_m3x7pm8zfDln9ioz1KpQnjZrC3j1tfM9x9LkLjzAENXDTVXEmloUlDDSaEOD3JKD7OH-NH38yaGROPWxME7CnUUlV91qzawrwtdvrlF4UX7vmlr23ldPVSVTMwvF6BVBiNj1ZxVcbn8yh0wi7FXbsO1hPwaPELNn_n5e0YuW2pQ8Ls9RQywcewOrjou4mVZnQEDzasj9NdNu3EWryKNXiLwI83H-HPvO_6GoXnTMRz12kmjxILwxg982PrqrRNp5AGzmleVN5Y4x6mh3COguT7aUYbJqB3ZcaP9rHRapRn_CXMj27whS8Qwr8ax50Vc2b5EMb38bQDfs0nI7QmlwEsi-rk1NIRVCUeFS9PndYrfgcIfV6jaT3LbT5FCH7Is7DVpH3d9QdFvZgMyKOBgjHICg84QpQWaFgXtyu6JoMcCIn5rMagFKXXiekRjJ2X4J_dWk_ZOqoUMCDsDDyUGIkCkXCG9e4fA0OyIZXnNHSuSTSQywbkjnzQZGAwFDu-1dcTsdjTCc4j4EFkJMNfJNMb0uWrBmci6iDipf1IyIi-c0zG4sW0iiaNxmzbuy0s9Rh39BL98VgP3qH6X4F4NWRz_vMHyOVvvAXioWHFnNdH5DecWGUdjeD0wxzh-zaQInPz17yz-8iW8mTK50dt08fRs0q-sUjYSfWJ88tU0WlJZBSyNTeU7LsDhAEhOYT57fL73fAOliQz7Av1Sw-n6RUosL1iKqvGSxi5TOolVoJ6rKa0TDaZie7l0iLSGdkO5JQQbSKubcpcCSb-OETrj4rNE3AgGI7xI8Yc3eNLAJZmOH9I_go4ABTHHBV5G4-gr03oZ2rtmEoVXs9iC2ZJwEstHQenvcnZmJ_RbwrSw4U1qkQ_Cd67d44_14_D30tabpa5HqCA_UMKTuNVx0izGWQvBN8CvnFzv8zkcY5t3VLgupcSry4L1Y8snKZ7Zh_bUXbOoVgsCsFlA7xxtdeMwkQaWXpt971Makabny42RS8QLjw_p_YNcrxo8scpeEbAx9MNCblRvXIUbcGG-KEyCGj27lGn-dPF-4uGZ9m9GplUDkDGKQ0KJe8xzTQO20y8ekLjAdKAILrccu6BAiIDVV&amp;a=461ab945-5c28-4628-810c-a728ba64a418&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OGomIbqC&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_dfXUcnvWEd124lPDOzeNNqEEaBQ0No6kpQ58pmZUOlKZKLfgadp380XuE4sl1Udx93cldMuzFCnYNJQbcbqtjNNux9o1d2UoybVNSnbBJdigtbB_I6qqc1w4AGWuiULH2SLh9LdgPpMgZWaWIJurUhaEeXIhV0ejVE_pzbIiWdaM3Okg2rRCamlbGOzFhLWE9soamMcbHwBneBj_2oDKvsvl1SrDB7M0CNzFZgi4UoTpb4SKqWd5Jw9tPH7sOvf2Kc6ZDd5jX-DcfhLQmFQVlEGMNYydjD1SQm44G-G38UdRIAWt_TKmjbYQgC2gE_FttkxR6cgcj3n1bkmtEng0-lrrAWZXskwrh4sVfxyuYbsGME7vLWwLczAu98JoMl8rVgrZxvKOd7XRnCJMSDkcSUjUeVqJZYOAc0TE7lKF7mZs11f8IM6pFj_B31iJ7BniaBZX9PsZKUktxmdOljhwo4jnZnzlbOzKusxKQSq9BaY&quot;},&quot;rating&quot;:96,&quot;shopName&quot;:&quot;Elsip Liberec s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/b22e0200001c431396ccec8be49577400b216cf1/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dadfN1Ck&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7OyF6Ges&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f38bd7a4d887924e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17549357475986641486&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1624316400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1628814146},&quot;docId&quot;:&quot;f38bd7a4d887924e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;djM6MT4e&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseDetails&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=JbadM4_tjm9EWKI5zxRPYoKYcEnbgRESbvrAQsEXlDLoQpNCOu1aNXWSvLsqXOvXiD2m1ldR4vC8O6zMIml7U1dNN3Ms6ABsjiboG16VkOZV-iKmzruCqxp29xE2vJLJI0p4KN5XKc6L5lNij6XAi3kGRkU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Detaily&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseDetails&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gnj3Tzsd&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseContactPersons&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=jHIweuhtjB9rMkJi5TQ5nHGuUekKWHkBQN7jDRTSMiySC9SbYyuEyYU9dYwRxwMw7T_pnKLmtle50UImg7gACRIL6Ro7lLyVoXblsLHXX3CdALKdnhr2xFSdAL4GaBxHCBR73Mk3s2GsCQ-9kGXgwLRFc-p&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kontaktní osoby 1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseContactPersons&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FH4r8eS8&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseSpecialization&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=m9wk908BLCOTO6HksbduQGYXz596RPqX_EDp-2_pa7lclIGz2g8LcnwP86KfmRI_zF6NqWux5YnkCTFIUHHWM75fEWSyGY-eZfh56OW3nlian--TIiylB98MHVcoGylpeEDpJAX_qsYcU2vyTpvNXaIGbP4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Obory 1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseSpecialization&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5BQggzLZ&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseKeywords&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RBf0Mu75jd-D6rwncE-Rhbb8AgrMU8j8L2lvzD2M4SjYtVE_az7XTH0WsbdXtOcte8J_fh0d8ZhrVIDISZ4k3eHqalXUt8LaOc-Sd_8Oiy-qP5pENq5rVZy5c70Mq9lPgePd8haeJnE4g6-CjeZL28IJJdj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Klíčová slova 6&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseKeywords&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6nZO5xNx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=8Ik0MwMvWPL-SJ6P50YPv337DTAyjgUtXAuP12poBM2RDDb_1kl-KEjiZkdGRSSjO5XDMWNnHJFbi13NZAE1-bXgwcFEp7RB7CdcxB9_ogZ8jHoqS914J5D1hKI8nXQtf-ZtzAXP6twPBkcghvpI9KwZOJZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;️ Mezi vodami 2044/23, 143 00 Modřany-&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; – PPP &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a.s., se sídlem Mezi vodami 2044/23, 143 00, Modřany-Praha, v okrese Praha 4 a v kraji Praha -…&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PPP &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a.s. – Modřany-&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/firma&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kc6fXFC2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c9a08f9b9af1ceb1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14528770296379461297&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1317423600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1595789195},&quot;docId&quot;:&quot;c9a08f9b9af1ceb1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-ermah.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aXZdCZoM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fpodlahy-ermah.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=FujjAK5IuJy4048NfG8VeUbBNkDbSg-hBqrgqCf0Ul--z_4pNVQmdVoBMwyHZcmGAE-ZfLh51gvFMFe25VG2rAbyRQtj7lenyB8AdUU0aOdh5En-KRcy5OpbRT2OPIBVY5XzSFfIEqMwtD9qzYwUQDnI7om&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ermah s.r.o. &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; nabízí odbornou pokládku &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;, podlahových krytin a kompletní služby v oblasti podlahářství. Kontaktujte náš profesionální podlahářský tým.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Podlahářství Ermah s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://podlahy-ermah.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-ermah.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nEXmkNa5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b59fbbbe8820b217&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13087385469163975191&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1630951418},&quot;docId&quot;:&quot;b59fbbbe8820b217&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fforbo.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E3C1ZWaP&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.forbo.com%2Fflooring%2Fcs-cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=PSNr99U75WKI-WY436m3ONcNMRS5lLqXyjYX9daJ6zMv0WhNYunhcvAGppnORODoQMCn50haXiPzJ0wY43-X2Oah9PyZe4KDLEfY_ro0VmaEH90j_p7Wa2SisKSQ5JZ9H64GKKRcfknopD5P3SwWdso16y7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Forbo Flooring Systems je globálním hráčem na trhu vysoce kvalitních komerčních a bytových podlahových krytin. Zaměřujeme se na ekologicky šetrné, funkční a designově orientované &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Forbo Flooring Systems&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://forbo.com/flooring/cs-cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mvWj7wQs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cda040437a91f80e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14816913432612304910&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1561071600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1631305935},&quot;docId&quot;:&quot;cda040437a91f80e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pShPRgN2&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejremeslnici.cz%2Fprofil%2F28865-novak-parket&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=FLVpgDtEPx6huJ0HVeOdDP3IeVIvRgPl8SXZJXA51ds5yNRdOPDkrJdIdTgLDurMhKiUWlGcWGzHAJNCe9z7rAi58-PIG9fM7eBZoCtpdUyFUQ6J-ncwaN6UKJGluAvF32w7x8xx_Yv5PCqKGDr-atke7mp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prověřte si dodavatele: Novák-Parket. Na Nejřemeslnících od roku 2012 v kategoriích: &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, parkety, plovoucí podlahy, koberce, pvc podlahy. Popis činnosti firmy &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;: prodej a montáž dřevěných &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;, parkety, vlysy, laminátové&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; • Praha &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Nusle • NejŘemeslníci.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T40XEwt6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5717c96ecb620cef&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15499078120314637551&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1596150000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1597158446},&quot;docId&quot;:&quot;5717c96ecb620cef&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fereality.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O2VA8d7l&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ereality.cz%2Ffirmy%2Fpodlahy%2Fpraha_4&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7ovuJDB6SJv4qorlnhDYR_0H5oNYKauicpYMSWGQOnNYEAK7iCSbVDfR_aqmRqgnon1VyZCapViiKoAxiCLxfZUmLmm7WyfB1LcrSWZkKHvqTWCCia6QzCB2WkacZ98CSdUuTYm729RthqOTJVDbLV9MBaW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Doporučujeme Vám v regionu okres &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; tyto firmy &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; které Vám poskytnou své služby.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Doporučujeme v regionu okres &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; firmy &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://ereality.cz/firmy/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;_&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VmvvyIUJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;30a8a8c8&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vkhhJi6A&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obi praha 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obi praha 4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ONF1h2Yq&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mč praha 9&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mč praha 9&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U2TzdKVl&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;úmč praha 8&quot;,&quot;title&quot;:&quot;úmč praha 8&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;09D02nK9&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obi praha ruzyně&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obi praha ruzyně&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WrMhcVtP&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obi praha 6 ruzyně&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obi praha 6 ruzyně&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pRht3CVe&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0QUw7uJJ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlaháři praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlaháři praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pQ0vdToj&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6gQdnEri&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Sks7Y9Es&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:6900000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kx6l8Cp1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;37af7aa&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GEx5VWsP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3c322c23&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;J94X2zG7&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;72H1x06V&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;73e097e7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T15:38:56.302380506Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tIeoeM3e&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:823,&quot;groupId&quot;:1585,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;79vPEom2&quot;},{&quot;abTestId&quot;:824,&quot;groupId&quot;:1593,&quot;groupName&quot;:&quot;Tetsovaci-B&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YREjAoJR&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.8748921977354782,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@144c104b3&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;h_bmmzX57XsYB2VSFb1D&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179>