Produkty

Laminátové podlahy do interiéru bytu, které jsou oblíbené zejména díky svému vzhledu, vhodné díky vysoké odolnosti. Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem. Vzor laminátových podlah je chráněný vrstvou melaminové pryskyřice, která podlaze dodává vysokou povrchovou odolnost, zajišťuje snadnou údržbu a další dobré vlastnosti. Dodáváme především laminátové podlahy značek MEISTER (nabídka včetně dekorů je součástí této...
Dřevěné podlahy, teré neomrzí. Dřevěné podlahy - parkety, prkna, plovoucí a další. Dřevěná podlaha má řadu variant, každá z nich nám nabídne určité výhody i nevýhody. Při stavbě domu i při zařizování interiéru je dřevěná podlaha prostě nepostradatelná. Stále častěji dřevo používáme i v případě podlah, kterým propůjčuje kvalitní tepelně-izolační vlastnosti, prvotřídní vzhled i dlouhou životnost. Dřevěná podlaha výborně izoluje, je odolná a snadno se renovuje (zbroušení, přelakování).
Plovoucí podlahy, kvalita za rozumnou cenu, lehká údržba plovoucí podlhy za pomocí čistících prostředků do stupných na české trhu a vosku, který zaručí dloudobě lesk plovoucí podlahy.V současné době jsou velmi oblíbené plovoucí podlahy. Na trhu je jich nepřeberné množství, jak si tedy vybrat tu správnou? Materiál na podlahu vybíráme podle provozu a zátěže podlahy v konkrétní místnosti – jiná bude do ložnice, kuchyně či obýváku. Stavíte dům, či rekonstruujete byt a stojíte před těžkým...
Vinylové podlahy známé jako VINYL, moderní podlahová krytina hodící se do jakéko-li místnosti ve vašem bytu. Vinylová podlaha jesnadno udržovatelná za pomocí úklidových prostředků. Vynylové podlahy vydrží skoro vše, nabídka současných dekorů vinylu kopíruje přesně módní trendy dnešní doby, a to včetně dnes tolik žádaného vzhledu opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. V nabídce však nechybí ani "kámen", "dlažba" či "korek". Dnešní PVC neboli vinyl tak představuje materiál odolný vůči...
Korkové podlahy jsou cenově srovnatelné s podlahou dřevenou, podobně je na tom i s životností. Oproti dřevěné podlaze má korková podlaha několik výhod – korek je výborný tepelný a zvukový izolant, měkký na došlap. Každým krokem po korkové podlaze šetříte své kosti a klouby.
Dveře do interiéru bytu jak prosklené nebo s výplní, dveře od českých výrobců na míru včetně zárubní, montáže. Vnitřní dveře dokážou doladit celkový styl interiéru, dveře v bytě mohou opticky splynout se stěnami, nebo naopak vyniknout a stát se designovým prvkem interiéru.
Rekonstrukce bytu na klíč v panelovém bytě nebo v garsonce, podkroví. Provádíme kompletní rekonstruce bytové jednotky od koupelny po interiér, elektrikářské i zednické práce, instalatéřské, topenářské.

adresa:    Táborská 34/411, Praha 4 - Nusle
telefon:    tel: 604 200 378        web:    www.podlahyhozman.cz

Laminátové podlahy Praha

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.721ae54438.js","/re/js/vendor~app.bundle.1c0bbdcd10.js","/re/js/app.bundle.8d6a74768e.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.6a2de3763b.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.eff20987fc.js","/re/js/app.legacy.bundle.cf179a41e9.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.7bb79f57bf.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>podlahy praha 4 – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var g,k,l=[],m={},n=b.d.elm.split(","),q=0;q<n.length;q++)if(g=n[q],k=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),k){var r=k.parentElement?k.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{r=JSON.parse(r)}catch(a){r=null}if(r&&"rid"in r){var s=r.rid;-1===l.indexOf(s)&&(l.push(s),m[s]=[]),m[s].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var t={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",k,t);var u=("reporter_name"in t.d);if((u||t.d.impress)&&(delete t.d.impress,p.call(e,"event",t),window.SmartlookWrapper)){var v=t.d;if("string"==typeof v)try{v=JSON.parse(v)}catch(a){v={}}void 0===v.element_index&&(void 0!==v.reporter_pos&&(v.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",v))}}if(0<l.length)for(var s,q=0;q<l.length;q++){if(s=l[q],0==q){b.lsid=s,b.d.rid=s,b.d.elm=m[s].join(",");continue}var w={};for(var x in b.d)w[x]=b.d[x];w.rid=s,w.elm=m[s].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:s,d:w})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:62.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:68.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:68.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:62.500em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}.f8ffc0{overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none}._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} .d31be9{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.bb423b{margin-left:0} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}._02c58d{margin-left:.8rem} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700}.SearchApp--phone ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal} ._683a4a{display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:.1rem solid #ddd;border-radius:50%;width:4.8rem;height:4.8rem;min-width:4.8rem;min-height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #ddd;cursor:pointer}._683a4a:focus,._683a4a:hover{color:#000}._683a4a:focus{background-color:#eee}[data-ff~=carousel_2109] ._683a4a{box-shadow:0 .1rem .4rem rgba(0,0,0,.08)}[data-ff~=carousel_2109] ._683a4a:focus,[data-ff~=carousel_2109] ._683a4a:hover{box-shadow:0 .1rem .4rem rgba(0,0,0,.2)}._17a853 .c9c8a7,._17a853 .ff270c{-webkit-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}._3f4857 .c9c8a7,._3f4857 .ff270c{-webkit-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg)}._9b6f04 .c9c8a7,._9b6f04 .ff270c{-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}._82c048{visibility:hidden}.c9c8a7,.ff270c{height:1.6rem}.c9c8a7{width:.9rem}.ff270c{width:1.6rem} .ce62f9{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;min-height:1.1rem}._8b0786{width:.7rem;height:.7rem;border-radius:50%;border:.1rem solid #fff;background-color:#ccc;display:inline-block}._8b0786:not(:last-child){margin-right:.6rem}.fb8388{border-color:#ccc;background-color:#fff} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} .cd78cd{display:-webkit-flex;display:flex}._9e953e{max-height:2rem;overflow:hidden}.SearchApp--phone ._9e953e{margin:.4rem -1.6rem 0}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e{max-height:unset;margin:.4rem -3.2rem -.8rem;overflow:auto}.SearchApp--desktop ._9e953e{margin-top:.4rem}.SearchApp--phone .bdbcd2,.SearchApp--phone ._5d30be{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--desktop .bdbcd2,.SearchApp--desktop ._5d30be{margin-top:.8rem;margin-left:1.6rem}._077971{margin:0;padding:0}.SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._077971{padding:0 3.2rem .8rem;margin-top:.8rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971{max-width:50%}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:first-child{padding-right:3.2rem}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._077971:last-child{padding-left:3.2rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971{width:50%}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:first-child{padding-right:1.6rem}.SearchApp--desktop ._5d30be ._077971:last-child{padding-left:1.6rem}._73f006{display:block}._9e953e ._73f006{display:inline-block}._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006{background:#fff;padding:.6rem 1.2rem;border:1px solid rgba(0,0,0,.04);box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.08);border-radius:4px}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006:not(:first-child){margin-left:.8rem}[data-ff~=snippet_anchor_links] .SearchApp--phone ._9e953e ._73f006 b{font-weight:400}.SearchApp--phone .bdbcd2 ._73f006{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:.8rem 0}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._73f006:not(:first-child){margin-top:.4rem}.SearchApp--phone ._077971:last-child ._73f006:last-child{border-bottom:none}.SearchApp--desktop ._5d30be ._73f006:not(:first-child){margin-top:1.6rem}._3a554b{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad}._3a554b:active,._3a554b:focus,._3a554b:hover{text-decoration:underline}._3a554b:visited{color:#7b009d}.SearchApp--desktop .bdbcd2 ._3a554b,.SearchApp--desktop ._5d30be ._3a554b{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}._253661 .SearchApp--phone{display:none}.SearchApp--desktop ._253661:not(:first-child){font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;height:4rem;color:#666} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12,33]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.378c61234e.js","/re/js/zbozi.bundle.d790c30dce.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.99b74c69df.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.f9860a28bc.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="render_async_nodestream"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"podlahy praha 4","loginState":"red","lsid":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62","abtest":"824/1593"}, {"144c104b3stp":"sklik/skliktoppla","144c104b3srp":"sklik/sklikrightpla","144c104b3spi":"sklik_PI","144c104b3sto":"sklik/skliktop","144c104b3sbo":"sklik/sklikbottom","144c104b3stn":"sklik/skliktopnav","144c104b3ore":"ftxt-organic/result","144c104b3nre":"ftxt-news/result","144c104b3zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="podlahy praha 4" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="podlahy praha 4"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="web"/><input type="hidden" name="sId" value="zWUZQDIZfxJSe6c47i62"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="category~0"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="Ellipsis d07c54">Prodej podlahových krytin</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span> do 17:00<span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">PENZO.cz</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(2723)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej vinylových podlah</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span> do 16:00<span class="_3608b7">Jičín, Valdické Předměstí</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">BAUHAUS</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,7</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(12)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej podlahových krytin</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Michle</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/667649-vesely-parkety-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Veselý Parkety</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,6</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-55-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="55%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="56%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-55-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(206)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Pokládání koberců, linolea a PVC</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Otevřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Háje</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-667649" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/149822-efekt-carpet-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Efekt Carpet s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="Ellipsis d07c54">Prodej podlahových krytin</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.efektcarpet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-149822" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-l-id="6308c4ffa2d0e095"><span><b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - <b class=sec>Podlahy</b> a Parkety : Parkety Veselý</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-l-id="6308c4ffa2d0e095"><span>parkety-plovouci-<b class=sec>podlahy</b>.cz</span><span class="c432af">/kontakt.html</span></a><div class="_3ae308 a7b91a">94% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Parkety Veselý - Dřevěné <b class=sec>podlahy</b>, Marmoleum a Mozaikové i Exotické parkety Navštivte nás v <b class=sec>Praze</b> <b class=sec>4</b> - Háje a vyberte si z velkého množství nabízených <b class=sec>podlah</b> a parket.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-l-id="288df88f2467177a"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>4</b>floor (<b class=sec>Praha</b>, Vinohrady) • Firmy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-l-id="288df88f2467177a"><span>firmy.cz</span><span class="c432af">/detail/13256882-<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>4</b>floor-<b class=sec>praha</b>-vinohrady.html</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a otevírací hodiny <b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>4</b>floor, <b class=sec>Praha</b>, Vinohrady. Telefon: 737 290 ...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~3"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-l-id="7e61ec1e5d5544f8"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> s.r.o., Praha, Holešovice - Živéfirmy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232" data-l-id="7e61ec1e5d5544f8"><span>zivefirmy.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> s.r.o., Komunardů 1154/38,Praha,17000 Praha 7</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://podlahybim.cz/kontakt/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://podlahybim.cz/kontakt/" data-l-id="8b15065d7f9efcde"><span>Kontakt - <b class=sec>Podlahy</b> Bím</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://podlahybim.cz/kontakt/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://podlahybim.cz/kontakt/" data-l-id="8b15065d7f9efcde"><span>podlahybim.cz</span><span class="c432af">/kontakt</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Podlahy</b> Bím - Čimelická 958/3, <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b>, 142 00, tel: 724 773 587</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-l-id="e5e4cc226691769b"><span>Linolea, PVC <b class=sec>podlahy</b> – <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/" data-l-id="e5e4cc226691769b"><span>idatabaze.cz</span><span class="c432af">/katalog/prodejci-prodej/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>️ Linolea, PVC <b class=sec>podlahy</b> – v okrese <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 33 firem, živnostníků a institucí.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="item~6"><div data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/item&quot;}" style="position:relative;margin-bottom:1.6rem"><div class="molecularization-leftColumnMarginZboziShopCarousel Result PurchasesShopProducts" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-item&quot;}" data-dot="zbozi-item"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8" title="Zboží.cz › Podlahy praha 4">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=824%2F1593&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Podlahy praha 4</a></h3></div><div class="SuperCarousel SuperCarousel--arrows-out ShopProductList"><div class="SuperCarousel-body SuperCarousel-body--isFirstPage"><div class="SuperCarousel-arrowButton SuperCarousel-arrowButton--left SuperCarousel--arrows-out-arrowButton SuperCarousel--arrows-out-arrowButton--left"><button class="_683a4a _17a853 _82c048" type="button"><svg viewBox="0 0 9 16" class="c9c8a7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-arrow-right-9x16--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="Carousel"><div class="Carousel-inner"><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;9192728393916262607&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:23900,&quot;cp&quot;:&quot;CVmYQo4MSL0m91rix8XY3Q==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;shopId&quot;:128079,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1e938d2e-254c-4642-b3e5-8b6110e4648e&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ZSjO8dCbUTbU5vAvVb-KltNysxn6-1i49Sjb8ZtAGKML7OINYAfi5mi0nDNUIGHF3WlEPN6duskAFva8LKfIoFy4Yu10-id1gXp2xF8tqFsNke5L3BpTksa8CsHwaMeuaPloh6tQExWdVsOJU1m9erscSq_k5fg9cPak9rq3ZGRGAwF7sr0Qb_uDNpvOkNFCGiocLtb3qGGBSSrmwXUUzvuVMKIgyFIxtFMWFF0ErrLnBACfqfReAxKaz6lp4UvsDa-szsYtlgzIwN5w-7zaqEmnvXTI07zNan-PwS7tst9c5i_99IjtMTV06kRhQ30dVFi8aqLWSoct6otdMsNCODidZ2pm6Ro3zaS4I9O4P6TKAcbcO7fnfM7SXQcX4U7zJ1j5ImZ5BAuheh9BYTGTaeWMuxbwImytaGA0MRgcwpzzAPyfODyjJT2kt7mvEGwGtcNM9UOjSZ4kaEyTexnXUpvYvx4SJeuVXsFA3vyOJwBx696eO2EbdiXehwv4WOx-gwzzwfrerRJDHIfakXGU1zgbjwEN-9xKybKVE7YGUvlWlwO-_dVbewwQIH02_BA9LQ8oC1UqV0CCgFMgyy8j9iEQlYmb6sIUwx_SZ0YXIi-Y07iHa4I8ZzalIoyKIqR3FitcZKRb1KH4XGwoTXqxnKawrjBUX4lSoDCLYgjKzRVn9d0ritMhLB5KZMOuBWUB6rLtVQAV9McrMuKor9staS3c-upD3Yw4ljC5XpoywpKNMvC44pv5vW7hIpKXSJp3ohnPAMqlBacV0XBX5wuEvVpCofG_OlPmH5iuV201vmQ_VAvzKbUU2_F_En3Pge6_CPCbK2ozuFzmTjcUJuFZVrzEVXmhG6APqy-fC3aO2cxxKiaxZYvrrlz0SsncHspq9TmKcblQQ4lliKmDbcPGXWN791K_mtd5PuLZoLoVJ0RHINsgzaRwHpWj23s2W2RVODsN-vHlPoY1I47NYf7v8KEJNzI0vIgtcI9VsDaHFULx0sauIb18xPMvrEX_sI2x3sXzTq16QptgpUNIPduozKEJ9Vf1jbT1d1bd8aGg9GKiVIDQhCN_AW18W5Om7asVMvgasDMAhRe0rZkiVp6jikBal5xk-oUM-z__jeOAJz-tTCsunGnu7DZlAwlMsr-4VhoTp63XDPb9GMi20HgeP759Otk4J15hO7ucO2jmqhs2RXub7Uxk944uwWyIJyiv8gpkQ33eRPKN47mJExECVqY94_dcLuJfVVA=&amp;a=1e938d2e-254c-4642-b3e5-8b6110e4648e"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">PVC Fatra DOMO - 4700-11 / šíře 1,5 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">239 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Podlahy-havel.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:69821,&quot;cp&quot;:&quot;T-rmKcl3Udg3gH4kURRVBg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:105115,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1ce41d07-fbc5-4f6d-a7d4-f69b9feb41d0&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="zbozi-shop-offer/1"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=gGjK2EjRBa9Am42OoNGsf2GtGXFZl7K8VnM-xXe2hNpDQg0br8uQnhCQtvkNdo6MXpOW_KFGmB2g9WNoUVIsQcq3u0LR9_m9Uvl6DlWfoDk90c3ASHT4CLW3jWgb0ypy3HTczlPdtkKFqbFIaWeZd3gJBafRzdwPaPnQaHomJVy_Y-NwGxSJ5FKEHadSQHggbeNvYMCT2_071V1jBXkSofoFutVBwNv9vLzjJ2RxSzi6EPwrUnTTXFU1pnaXDR2Lihv1fJYtfz_sIIfq9UvCNVwZ2xKGQMfoYAzrnI1y5tmMAIIGGfaCREZSzr_h18LmYs0-VSosymI3LF2GsskG3iB4Lt-QcNX5rOx6y7ppvaQ2qSTn2jR31AU4f3mNWPLZcmJc2n1vkHA5KUIcu-Ei4H5L7utjp5TAvgpB5KCCpOyclS3rtM6drRc5rCHaVShXy34VwUFvCSCR-M43BcFCyZiJmPEJkFkEJLLzObDymFQSQaVDGErFAngDYaMPHIWcOPhjW4-m_rguI008b7ohZUavN5Q-j9JH8cZIfQQeZ593-EJjMv4ZgVXLeBr1cj-gzJkIEflJJ8047-BIWYgMSZdhQy8jBd4u26IT-aSz1Cbccch-ihysYcF7C6Y6-ApSMie_sI3e7XGc5zRSJOTvWaERfnXW3iUD8nZH4vea6HB8BPVkqdorjlES2rsooBmqZjUuOA7TtOAkPRkmyCRO7TKmCT8UdRXb0_2kq2wIECA6dIhUjiOPCGCQAZ_upWlpIh_Pjm1aUpSaIrcqoF_rIgSt7_BDqK0iHSxeutUZsAoDfU17dwlJi7MHEyZ4e7Ucu2oZnLLZITdhALRDi3dthEDQvVfjf6SwOW45NJCeakzwJLrfMAoM2am6LZRWy1qBOK1z9PVf7-qBHpe4ck10qtah8AjnCiCuBWuUdAafXKAe0woAwz0d29rbdm5o0OEjTIKkbT_YG5QwUHH8SLV-VftNy00P7V70onZC_YMT9aFjIzjWAamKp6ctUpM0TRwR7qXaNqO9LO-Qg5P5CRlgxZ5tSBIQNRk7m74bwmq3si3nWXaDEvBgw-tezCgmkIEXZyT_uhOmLYTrTEBF-OyN_x09ETWkIB6cLM0cJR9ysRj8q0HtZEVvugJTnxSK1b4r99_PGVYji-DHFX5EKKDtXJvrjBfAiNQOOPFzWzymnTGgJ2hfxXcK&amp;a=1ce41d07-fbc5-4f6d-a7d4-f69b9feb41d0"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4</div><div class="ShopCarouselCommon-price">698 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">PodlahyAlfa.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8687880215895969748&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:1399000,&quot;cp&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:121310,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a94f760c-d48a-49c7-a05b-6f459345cb9c&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="zbozi-shop-offer/2"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=9kiSiv_ih8TAk9TWHArlRDohEzZQ2oO4EKaJQ2wqpPT5nuOUIR17mlz33f5QJKmOHHSj9dj6Pq4WgCgjfHq3571gy4oCz6kdWUvhCTYSMUbiw8gQ37Dv93tJ9I91ZZshf5CXJV3-WFzCWe_nOBeydaRf5EEITlNY3DquzHGq-s1S56rJqjxMA63NhA2UA6A6TFwg2hUUxhCS-X2_YygiaVlvscXCHHIvtm-XBI0uPgCyoiBcUBLZjGoWv-9Opi_LNw--FyEee3WTtd1Yj708LkHI4vGILbOlPa-PajZuyQuRvmEGWoJ37iLIjBv18JYOrDTJFGavge03zyX1xgU-SJridCdcL_xzczXVZdYAn5MBvCUCS0GXkPnAhh_6jCIFJKs0E6H-cseJC5QkTrjTjs81I_P1BTGBIWA34iv7ZM-KDpd1jYHxW49ypFd8gHPcdzpei8eNAmyOndlQaAE22-2NCjvU9Of71n-cpnCbHf9QtKQPa6LtBUf1dzMG5hcie5xj-mXvPVf19uzlerxTMY2AjK2bYc_SMfiBSgDbQGBPUd2iATRtwKM2YvMOML8BzhEfCQnbpuVsB7dsnSS4zgJIvcR8-h5x3dhpWE0FVTYTfLccHXCq-XNh7rWIFmm4dwBh3CQByEALeT__FfKtGtTelimwt9JXXVudZ8jloz31ZNI4RNmXopbiqWom2RxbuO3Fwr4jhA32NxUFqwbrxTm_ibl1SFuH-DwJEDXCD2NSzWINuDoNPtylR7z0B1wnTvb0KGQ3IzXfocrQtmU3nigRzpbXZxSvIMl3VdlhMrhGWQZ8TstEFEm8SCO6-5_h9rOxDx8u1jr7Xayy9aaAyax_SXvfoqK5ZtcSv9CFhdhFc9RdWv9kS-McFxzYz8iIOFYyGSbFXxTkJ3inRVQW4sWbBgdY_jmdhzCGNJ3uwFSKwzGqqHDk-I21Ef7qfNTFfGrt0aK_Z1RPP1I3m05CwRWeMR8i9sUBwFbrW2L3Zq-0w3UKe0w88nCwvOlCXZhWzj9z0wi8w8Z5Xc0Y7izVG2idz66xLTfUsb-BJVupYw6yvZxKvMc_MpsPAVts8qwJtII7HuGUGsqQYkCOtzWsSGNVRglhYSH6H77BKbfvX2o1BhC8B32ujtteFG641SVS3YHkKHgPZG51NnqUCvQgE_ZZe-Qymope8mdiFK4cEyZPgG4coeCnqEhvld5cY7JiD6Vf6PaYoWFM_OgdpnoSYVqk4aiZqVwlMW4baOPSuhBCLYJ7Mb3Voz9lYgaNyhhqt-GVbMAc-2tpq3_CoHADNNQ0YLc=&amp;a=a94f760c-d48a-49c7-a05b-6f459345cb9c"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">SOFT vchodové plastové dveře Florida, ořech/bílá, 98x200 cm (jednokřídlé plastové dveře 98x200 cm)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">13 990 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Stavímelevně.com</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8687926185554887209&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:2099000,&quot;cp&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:121310,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;78e92568-9ad5-4637-ba7d-224be3e15efc&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="zbozi-shop-offer/3"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=wL1AbA9GI0B33oDp2ORalX3W7JUPjznAlCM93r8pU6AddUFHWEytqBJuIiIf_GORbc8PqXQ6zQMwM8D2k6qdoI7WAY39QAhx4B7gYKNhKNkw4xJvpb_n7fVkwx7SuWf5Ipx__TUdy5t8lR0BuiI0UumUZyHdKow8wIMLY7c4pIliSXrr5c9f0w5lXtiQRRPxpYNdWLkvBB4lylIwbUjC_bQNkcVT75f0FSd5moVqOVolZTaGJUp2B7E02432CESpHVlUEqowvy4xXvvhXUI5iU6l1puUS6Xck87_d9EClmEsV7AiqIoFHQqkiYyelzddshY3_4dbM11ZTCVUsq2OljljYYDX3etb3o754vQuu8LyywFUcOQkD9ksYTlEpzjvbu_JkA3FvqxEZxBZI63WACM9l8VWNmB-aDQZKrO2qmyifoxqdNgC26qryXa3GGTFq4rVoN0-g6gVjhJlHluglXgJX5Qz6u984b8DPvToSG7fLnRVaz5HAmlXP9ePX4aQuZp9PfPXV3lun-VNFI1Mc5tDkh5Lwkw3mDzrK9RSFEJW5hvktTTKbAEvGCq112Znoq73Ap8XgLRSPG-NfYk1HwEz8WsLXEBGpfUtRyL5d6gOK6I6um-RGZIK2GvUp-PZTxpVVfuE8L0MKftfU64XzwTh6Ui-q3y-5KqNF_pnvAzqcX-GoVd7ynSw0OV4RHPK5laa0tjhSIue9I9hZcGHxAbaqYmuI7EXtZEdmF88CNr3WLeC5tUNsvds6Xfqw6dKO0UWbB8T4CoFPcsCVjMQUf9AfGHCOC9xxa6wjeIJlXMEmGyNTza_BkHLrrffLqS67zUvYyH1HmWDB5CfLd4btMK0oE_4mGGB5fFlrMOyKitABOQ5jXzqHMzG02a6Mc7cRYsMlcc5PFQIGntlFKIyYTqfPgoJLSiYjd_9z98ag2Pzivbv5ZxsHmX7gz5xo3Wf1NYhnn1e_b6SBkk7iAa6ai0EsPA4C9zZP7Jh0V8xBTxzBocd6igYfiw3ZSPkeuQov3Jg4i5E2QVXUfMJHOlfs0TxAJGlt0QrvVRrgiszPj9cw2kd51kTt3p7uiZt0bcIpqKJ3QbndoQE9z-nXftFJ2oVbFQfCma5JCD8rOFNXCDzSaTSnFFg0EexNpBSP6WdkZp9S5qCTJUqohAuAM9EbuH_BMJZZJagGy7S_ajyF1IdOJImJ7PBUGqSDRwxvToe1wYC2jhXPh6BAoNxo2LmEyEXeUhbQB7NgazRMuj2UgUUKLoQ-m6SzOi0ELDCSD1Fyg8Mq3t4Rc4VrfcMoGZ5Jsw_gnov4g0f8VHVlEfDCNOP7-poddDkHxIuS5F7KmSUqr7fjA==&amp;a=78e92568-9ad5-4637-ba7d-224be3e15efc"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">SOFT vchodové plastové dveře BARCELONA, ořech/bílá, 130x200 cm, pravé (dvoukřídlé plastové dveře 130x200 cm, vč. rámu)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">20 990 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Stavímelevně.com</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10104991837261221249&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:27900,&quot;cp&quot;:&quot;7oeME0woS0sHDrUKCS8Hng==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:143164,&quot;shopRating&quot;:97,&quot;experienceCount&quot;:1855,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a9838507-e9a4-4b2a-8c37-32204eff7c52&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="zbozi-shop-offer/4"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=8xmYaF36nIdPo-80eN_6-p334BJCPeoEWqOlAO-ZVhS5Y_I8Fj0r5WpRNXfYXTNSzb75WYiDQqK75uuJmiwTE2kYWx4_Y6eJLDZ-qLwZRoidldzWPv2MxF7OKzbdJiMurvXZtF4MkGSXlZKH_i0-_KgcoitlAUxxMrg0A7jMo6ZQ-NIQu806KbDGDOuhQvDDiSq_efKawHGhPkotb-1r9gaD8tU6AFIGgCS4FQByTM7p8BYsF0Qo9FgDRVGYRvBoHUX4mFzolMRYeNRSdUaqRo9EU-D0vIF0K9h6zHY6I6O1zcTYCS-BXMezow2WYLFqT0sw_kVWJKzNdT3Mx5DQ9811pRGRkLO141gjNz3pl7MBrOriwGnu4Wtpuy071NkJ4-iHcbT78YWOsUciwdvnV_11YX8lHyyTvZgCU4eZggGrd8lp7lW9AmmvlhCq52w8Ihd3A2wAqw12HgJiuwcWkhrwc9p2bjQZ5LOEFiaV-67Jyrle3WEtdSamvceVtCAiuuw9-b2bS1npGIV-90__Mz2RT4U5Tv5nsIUuGJ5Sfma5euBCLq5cMaR51UP2gmeIAYm9y08wN2h_s4_YHifxiGloLzMm_FQWNvvtP5mZtkIIP9bwdM6hDHOx2HzVMfFutI-D7d8O3XJS3g2aQQWkNzj7z-vf13emb_zWg9DHede3j2Y6XS8apRSc77hxuCjkd4cRd1c02G0YEX8C71WYscL1l6dB6wPMKZFXEpfjLnIMWUpzgbGwMyxYKqcpZDOqQbyNFZl4Bx1MvB0GtBFzemsIc8kKs4wht6yneLjXFcQuQozFaXn_xim82b0woUBJYIjKjaWcYDplebvxyOkTHiodiy7C8zBOVIcyktYM4J2u-bv1fPgPF-kwcGJ0KtulG7kYX6LvpkB5qEW5Ebv_c1G8dHoj75e49RbPZfUya2iQUp1_A2Sym0gTeTtYQ0Q7i8SlpTWEESgrDnM1mm6QPBoAna7IU_mQW_Q3eEaqQfeH3SwL3elLH_fe2fQ7P7jao8BEWhD77WQn0QupIT6RtKatcsKMSDjtuHNDXTm53STaaSH5Hwx2_msj2VmMRnucaEYRAEHfUpoIOX_L9jyY8BThKEWGw1akNQrur0fymtdqisOEIx4gQsxxLnddmATMOh7X1xg0n92Bh9QitGiUXe5lBtwEFzYwtkK3NWcgSi_Yk0edEHUIB2iMT7KIbRSZbc7YCxovZDcn5V2sSLOeRAtNIptF7GaxSYce94Ft2NHlK1SUxcfq6pbXIfwm7KiZD3Kv8ltuAPY=&amp;a=a9838507-e9a4-4b2a-8c37-32204eff7c52"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Breno Studený svár - TUBA C 44g 123090</div><div class="ShopCarouselCommon-price">279 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">breno.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;6345944433843888305&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;7003158144506320739&quot;,&quot;price&quot;:449000,&quot;cp&quot;:&quot;3ivTMZEKfA41Oxmp2GcZ7g==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_week&quot;,&quot;shopId&quot;:89385,&quot;shopRating&quot;:100,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5dc40b67-73eb-49f1-9fa3-99e99403cd80&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="zbozi-shop-offer/5"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=rpLFJBgXZtute35OKUtliOjZ1O5Ys_KSEBLIdnRhG_4mxyHX237XtKJrFRkU_Ba3IePD9LIrfG8_yLEhFT3DtX4LFWcYqjPQX6xNYyWpimWg4cqJU0ykq-zmpxUcIyPQ_I3-Z4Eb6wWrpYQcKYealAGenDVdHjyRStbaUqVs2uz5W9fjJ3-xkVBLXuP0a743wsVLpunbmtydavL9mQNraFjnRYnQOnnkJ04bMQdsZ9bOVDSUXZHnw19N5zRP_cpWyYEwyix63uOkLmN-WIawLxfK9UiLAF_Cr0s15XRhS-TlTH7tXbEqL4bZHWmfJiF5i8n_Bn5P_IFeN6deSNURe7Pw6ACNFwYU1RwztcWEFLXw5iszQAP404XmGHhJgIBnqgcdGoo7dbRKZL2XjuSZ2KAhEjIb0zJ12AaRbT_JZpy_HSwQN0XHr28ap5gLjJwWN64PsQyViTTHxi1xaok8kB1XkzqYdGyDpu2hNzfFh5xH3PxqQkDE9l946wj2WbAKXXEFTOo2MXJYeJrsbj4SoTlgu497p21YlZhTX4VFYbJlyJ3vY2fmn1g_V_5h8gqxE-sc5JSwC-jMZdmr8zANjlcluzXch5v-gBwV8ijhZyI_jfusz01NfZJ3uIFY6LviTMAd3q47D1atQ5Cgkw4LeOWi-dla0C1h1eIv5rUHk7heDV7hmwB184SU7PxauTTchHiASpi1a6okslPPj5JXFqY7dievNGZmxkSFtpPgxiUBEM1dfpE3GcadTIptXFqkgJ9_Bse7wVNMq8WyR8YfaooOJZMvUQVMdhays7dvjZ9CEeTfNNW49f6FwV5MIrLPU_b-mT5UP35Ivjw2nAW1cLeFWBK0nA6YT-oo3sNPdOIx92FxhcpjsJyEuBdPyOdA3TUbT0mHSP-CMRKWvm1mxds2W9S1zLdXgbpyS_lCaJBOLvZURfZYx8fYjKJPS_ifOMimkgcSXcQOx6J9R_iovaFv5ujcVeLl224umjdCu-XRrmZGNz7zeX80G-92M9w4jWZdlEYlJRGzm_URrY16he-_9p6vUtILqyWXAGsbkZmqG-ifbucks8e9zGVrw9wVPWSoHI18v0d1NRIZqtlb10cmcHoXYhezm3oPFinm24iYssCMoRE3q-tRCAwszvW-wn-s4gTx-t4RHJF-f9GpFg==&amp;a=5dc40b67-73eb-49f1-9fa3-99e99403cd80"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Kolo KROSS MINI 4.0</div><div class="ShopCarouselCommon-price">4 490 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Cyklonemcik.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8035113271726250802&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:38000,&quot;cp&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:112914,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0dc1c2d4-5ff9-48a6-8f82-3b0917f871c5&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot="zbozi-shop-offer/6"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=nmvXdV31XwQsSWfYsd08VrmuF6rlr4CVAfbKFgHUpX_Zkr-Qi1Pv_tsqYmr-0QpFyl30pgPxJ_jKF8xtRUlzdQD82BLZ9Z7HiDIrR3CLngAqVPvcBfcwaIyRgEE2Am_jwEXwYloccFr5MopwSKlBF0BfNkhijmh9m9G6GqPdfY-pCMwXQrv78aKv9oi4YHfGSYgyMUt5pGCUIO3XlHCwl_t8OaQ4a6s97yKofY5W2gSk5HpGkwFe3tBMzWyLFaWmOOdRtnfJWxPH-rihMZL5U3MCuuk6ECryzJlf3gIXAb8uxgCUrJa0m1NWy7lqNt7UZqktcNyvxE7P2n3v2yNwI2qKlJlsaf81z5L3pAqWANEzzmdQ6KvLWvY7gKGUGBjlS2mVxMZSOpzW6AoMhv0zidaHh2m8u0I51kUcl93dA1QAv8bPJEaePbZPWQjomBmqzEaZvRNaOv1V4lxJ7eNFZ8Jh5jiuj6xWqKu5b-yIiEGG4oxGcepQnhXcZ9I4zYoMxgs-rtH5jDR8bEaQ3FWVqIvcv4Ij9eVHEGnk-8vg0F31RBaILhwVomr_he-nN7eagDQwTB8ADFmJ61NAqjO7yh99unD1B0iI6eUSO0CE0pSb73eQEM8szfaN5s0oG1_6YT4pXkXfqdsLLjAQOgwrAk77DNLJ_ceVRNjpgPk2vJX9STyr-g5nkwsH-8u2-UHStyQQW6FFjWG5oP0KuD2ZKyjMeAfGr9p5wCxZ94gy7RnzfjG4nAi47fxqbuYo1yNNpCGgE1CiEkYLq126EslgKT1sZ68356-RCwLhAudevfC49jgetfQ5gp9XEBcT_Qn6E7EhMCd4Ny62ugsX_tTpcSiG5tjosXcH-n0HvBFDCSUr4vgY3geCj0knWyqH_wJ4loZt4LM_knhzNAUEWTQyh7atAyPSp1DCEFf5rcv6nGke_DekLIKcKTSM0ZCTSubfmblu9o_YWX3QzduQjxYTXt7m2YytN0i2b25pkORoM3txjuE0A6UjOeJV6cwBAh3dzUlKR-W2WcvoRmaC8_ManN_4i45UP8bvrU09Rj11Q_-dKwM25ioFCaG7SGXbaJ8VLCcOEJ5Rl7yMfRmS1rJUCbyt9Mk6x1iVVgXBMSmrVzTBNcFTYWMfQlkQe0FJyCfa7lJJCvbOK68A6aBmoKZTvBSpy4Oyh-hx7DZeQfXXPB0z24peDD0PAacogoFHePeY_r5xdZ9MVFKbn4tJH-J3K_exmkIkm_1XV7EQjRKVSfrPfgmKDEqcG6ek34k=&amp;a=0dc1c2d4-5ff9-48a6-8f82-3b0917f871c5"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka</div><div class="ShopCarouselCommon-price">380 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">sortim.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10865386959099727443&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:1200000,&quot;cp&quot;:&quot;DwrTireqqF1wprfOPdumRQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:154290,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;04a4715a-a4b9-46b3-a875-b57ec921be70&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot="zbozi-shop-offer/7"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=-KeFsCyVUutsMTS0yIAxmto9Xurj3bSOB7nrUniPM9gqBsTFzNlS-EX40Li5lkT4EwmoleN2JxGRVXemjZ3cJY5EaABIqThCJcLb5_JCak3lcmkeOH9kGvADyo63swu71xmGClWsSojuiefTcK5tL3W2JT0TK3zxg8ON-jNx8bA8V0l6QUirySUTMOo_4skeyxN3j1kU0lNFAUvSBAE5dXE1rFeh1kQtSWjpuTTf9Hvf1H_zBEQcJG7uSnGEqEYqrFoIgjxbZZUwdoWduOiUpTqvYf3yhbsdUj43_0v-UeWuP1dQTwCzR-Mcw3-2mJkpdbwwjge6HOLFzrS37E2tNm7t30HZsG4JiNhnjTyZkbkYALZN9b7oy6ZEZn4X2T3uQ4UJRC8UMsZ6JQZykg9OMbuO0Vbmv8-xyS0SGtgZq0g1n5dDKUVUbtr-m0SmQhJRkPde48_A1qT_j-7N01ktZSC6ZOnJRAMID3GbqDsw_hZ2Vxru6jc-TCwFys2bF9vZBW77AWA5ASAUtE_WC4-GEIFOD9mqSKma8VkUFdY3zlDlopnvpN1W5aTzLSXZyN2O3iaoDTjdH8sZ41PXtGd_8P7tNsMu7imTM9_J5N2WGt5h7nmFIwUPsC5bzU2KdQ3I6oibzHgu8AJcfQAsOCoSW6gXOO_YrGbYFeEkRChKZkYsA-SOsq1UL_tMtwYaGAJrlnQNQhkW7rwzqEZfIKVJiCc9tNJbPkISxzdrqtbjRSyzk2LhizjEuEkeg9hRa6jZzFjaZK_s3KcWQHSgqHEUBSdfyjp6UFaMiqdqvGskwzKF7Rd4WtGLtaMUPnGJL2QVfhP7G0c7t_G8TEt9s6XyZtOyz2iEfZwHg8kKDydjVC9HDa1hHBP5r2gVfrq98SpPnyAHL_07FNwE1zsOrMBbz_xu4u1PlnV7IDZfjXr23Jhn6bhnhpCeQUPjvKi15vPbTsbprNVY5xRY113prREn_TfO2E8sBTkKhHrforHA87sog3Mt78waTBuINhhoe-68UQgqU6lQv33FFGSnRUbDToUUV7GQDaEHaE9Dmh4OJzvgqQdFzs3iVQI0yfVHlt_w2bYKL2UVpACd_K6p8A94sgxqEltOeKNq2-kbHeeDJQ_-byRCW2aYrQlrNJStDahCrgn9mI6oR78EiVpyz4d2Hl7svAPMmUBM6bFkiLaQO8az&amp;a=04a4715a-a4b9-46b3-a875-b57ec921be70"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Barcelona antracit/bílá Strana: 98x200 Levé</div><div class="ShopCarouselCommon-price">12 000 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">eshop.stavebnibazarjurca.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8604757001153603729&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:37500,&quot;cp&quot;:&quot;9Vm3CWT86VbqiaQaKn2YHQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:120139,&quot;shopRating&quot;:100,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b097bb21-8df5-4124-ba88-9dc615a0b1af&quot;,&quot;element_index&quot;:8}" data-dot="zbozi-shop-offer/8"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=OY18j-vRav1Xiqx3qV6_PEPvH1vYAuQkAFjPNLgnbqdkpciJP0G85ZBjI_ztPAo_BvFsw8NAY5bwTCdlUPWDddknef3gOPKvk3mIIi1HM91UU25sfJisJMkdCnf3c0JVCteGO0YvSqFJjGCOr9ZSyS_6kdZuyWCW_ANPKVqwZoVDU83Uj5AaUEGwN4KVPGJh-o0ybmeR-QSTJ29kbUwL6-DVmtnNuOyNoA6xG0pHug4krf7tfUUkp0lmnu9X4XvbvQf1k9UeXR3rVQ4ZerDOQftA4vLQEE5-2DPxzTphMIM54Ubuls2GMcY0pUbYldzO70Z_PLOSPW6yHcwwMnJ9t8quoMvI56KysfTPyPeF4oHF26SxMLgcYdsUFYSLraT5IIsR3N6o_GYbz0-sDc_KWFuQwcOz10kFjuAdrvgK86QhMbPXMkmAbegraqSgspxU2C0tN6_WjukLPKS21mSkbKtYYuxHXX0O56z3T3FEOY6vLTlcL3Sn-u3qmXyXEonGFOIT-KZIEioBD1fRKcZtKNzJYJGQ7464vnS7Rit7F_ctgdkrW-vMLwV0dTmyY1J5m9fRPzbKfkwSb3n96UJOn2fHmoPGvBNoxbPRicLgkpYRDd2HlXU6qNmDBsu_BdvLgjV7relWApbijqHjdBLyNhwamAVTg9_YA_shvQDdh4U8Vpz4VU4xnGQV0Fs_KqtBALMs0RUUYK0aik6Pgt6Q3g3qrpxLWXApZTeBOm--tKYRNWxGWb2bodohlaFUAjsmr04w-4859BKaODpE9Yh67yON_qw9zibD4RnPc5_MCSGffAcmjy720wXT1Un3ZeYQaWOQoX2xy5Wiqul-YjmHjjTijh26jWeFaoxgdrjwTG7IRD1xcqj7Uznt5lBGIpwL_luMXWJvDtYziuwQNFsJAO1_TMm9fNGH6C4onBsrI25QnxY0sWlScSPDcGeHHmPH_lODpKCoeWMHWRSrj79aUnFz74swz5wmunxt1jWin6dhvr_x4eCFpFTifDtgotXCgd7RIcpk4hC6Km_c3hnCb60CbnMirfYV6uIZZL-0r782ag3HfIpiTPg7stHAtJBVURQVxVLN6BGOU_5gg170aQVfQHZVaWo0daHvZ0TSCiuGu4WvO7kH38zHJrXNNI_YSxyNKGdjkZO_KLgEZDjXf8tGXlhnvik4--LiIzq5ID7CeQ95XH-Q3gFCGHKeWKMVvBi5ImBFWYqEyto7r7PUyQxyz5UEW1j5idBMxcc41Dh3OQPdrksdDijFRVIMOtMV&amp;a=b097bb21-8df5-4124-ba88-9dc615a0b1af"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vlákna polypropylenová do betonu FORTA ECONO-NET, 0,9 kg/bal</div><div class="ShopCarouselCommon-price">375 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">TONSTAV-SERVICE</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;2417482973735357511&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:192862,&quot;cp&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:34098,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8c22de75-7746-4847-96ae-316177537967&quot;,&quot;element_index&quot;:9}" data-dot="zbozi-shop-offer/9"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=4zG3Cro8hfeobFS_S5Oj1cYE1Aa5ZPyMIohAx6PqWeZ2K_pYvvu6YLAfAyuAm-oi618Ax14d7Mb7WMsA3qtDtXwsGRhm3_TGfEKwPx65MBCE59fKAxx4DWkV8ovAPScAmwxYWxMtBgeGiaXLb5HI6SC5k9bGw4x812GlmEh3Y8ysz4XKEivXrDar2iaYIG5eBtzq4Hvs40710pUmCMOT7qcAEV237z5R9KzdzPRy-gKIIepJFCeC6KiyBKaCmC6TXZr94cMAnZQmuWnOGe4bYbMPM_ES1bAsk5dtZ2taxt95uZhSPiDdHL4vFZxSOaC-HSvXPptQjrT1kbp6yUSiHt94vS3AAnIA38xUAY6cON_ucPwIrxQ8JuR1ITqZG4TslQq9YyupNUeNS60sRzC7W26-FubP5b-KGhE5c8pnGAiobgJlRo5F-BIV8AwbgolADEKYkiuhFp1Hhu2R84yIr60NnGBblsUJ7nkVFe_TkMaEFDWJQ59ofUqucZNdCwXbnPkJ4wGMeAb-aUolIZ6T2FivD8VKzjCuzFewFdkio2TMtkt6R4Ytp6FS7f_dzIkZzxULQRTg3ojAgmsYI340uY7gnyKN2eKm_8F-uWkKlNQrS_-zqsGjidxJ5hrdVx8gW5kuFX6WIuDTdJJyFo3egfDlIVP2CsVi4nIa_GAc5cD3QsBVaolP7C0TGMM9MX-DX5dEMV7LSpzcCWNq_ckMW2Yy-TpJ1VenXdWDwB5Tn5NkBhCjBFfYuZQbxmTT6pjwrFAvdrm2Bga8e7xCLnpxIHf-ecKESBFKfha9RGzOcujH85TmLGxpivYU5h3Lc0CcgOTMjgVWhyIQ2RSMf4tOJ-BdnZWQKpWAi4hi5ny8Jd1fAAvttiy8sZjK7K18cabAzRU8WjzXTwI9sFUlnrtHyGPsR2PJuZTXqYMSnJ2xOHq4Q_VaPSdjq1iF2wmBu98gnLLNdj_U0S3YscaxOqFwS5B3tJfCCpNfZNia8MZ9smZRjUTixkU1EfY55SpMyO7rohvIgjEeE-XMGJMoR0BHjipDwSzpNuXXxaAN2j0B-7qhk6McPJZjOOPr8J17GABI51G0jDAichTUUch4z7sjO6SwKIfwG-vKnCyhdk5j_QJ1feujIqH7AHASixjRAquvGgiOjZH8thaQ_XQ=&amp;a=8c22de75-7746-4847-96ae-316177537967"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">třívrstvá dřevěná podlaha 1m2</div><div class="ShopCarouselCommon-price">1 929 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Proparket</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10865369916762382181&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:990000,&quot;cp&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:154290,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5cdff129-2be4-4412-ba6e-89c8a54dea77&quot;,&quot;element_index&quot;:10}" data-dot="zbozi-shop-offer/10"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=_XDwQcVQPaqz8ApKwlKkCrBu7prRNZ8nJAOc0AE8D3MFA78AbEiPprpAuZZQJIwoVqk8L9WMLFpA0PQXh29ckRFD7f365ZrAWYDkHBi7iiUz0j8Ca4Hi5WBJ_uTjV1N4bAXzSRJQYbK6OssJ7V6B1heJ79VGejxo23LyvAItNyJIJQcm_iZkltqiGuVJJihikZwo7-34DG0XtTRIEHgYYIpSBgINRXx9TbeCFN093gwELqHAU6jAMiy81LnnWLptzGUQuIiI97Lrv7lLS5G6aTD-3bppg8n16jJLyNV-Euf3ZoAGPwbnxq5xHzLs5nlIjVwCq2Obmofkuvq4BySf6aydg40RAJVCzVeYBb2vNy_1fuisPSJ4qh9Q9BwHuUW17Ld1cd1iCrjiUVLFbHlJg78yw7TgxX5SpCQKlGH4aFpe5gTdpHT5DnZhZSnXduZc8qS6UEn6b3Swq-PNupP961we5usq3BokLbHi4FJfhPASuHtPn7yVOt7cX3FZ4MuLTJ2QNNFyHJzdvJKxs11yymToFW7EkiU2zWr1sJXlDYWOp_Abooqdj7N5eyI9ghPLC-PzlO4_4_zpV6rG0rqOH6zLhOCcrI4Mu-5Jt1D-UD8SnD1-RAssIQu0d4Np1ahxQmRb9zVvPKdT9trjIuvBsrJP5jOrmPd45XVnkYjnhGswyFOg8dX3Z6bTQtZJet0LeiafuNhpRAWDPTD2vyD8OTVN2X5pj_nLGcee94nPzuyk_3WjOVgUU4HiYJy7Qg3m65Kh72IvuKfK5X3LTpAWTLnZDB-FgShpCwNixXVgbucac0k2QDhOH27ezV743DQmKOtpKQD4RkRewtQGUmrk1uutU9NeuJjQUy3zg4YOoLMTsD-ZH72SALu2qBx0-0goJn5Jmgyj4JExSdIJfqaMFRR4CnRfhdTgOLo3NwPT8gGbqL2ypNcXC4qiOk-exYVwJsBWUpr2DAbYTfHLJKKkYEbGc6q4cP3NdsTkdinW0NddmQlXnlk08Py7wH80qEkdyeSQWrLRBZFrYSz532-hHUvHIRHeTYD36OV8e6fkxTvZD4SdgXFS6D4GF2_hguOaXaLELBHvJO1uWD6_q65oTeSTkMV5OZl23iVMbPIKwrzmMts07SAgA9F531gbIH4Ng6z8r84Bqyac2PXg&amp;a=5cdff129-2be4-4412-ba6e-89c8a54dea77"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Barcelona - bílá Strana: 98x200 Pravé</div><div class="ShopCarouselCommon-price">9 900 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">eshop.stavebnibazarjurca.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10293633198317761062&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;4953423194825316458&quot;,&quot;price&quot;:746515,&quot;cp&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:145945,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c557ab2d-0c59-475e-9198-cf3b4b6b36c9&quot;,&quot;element_index&quot;:11}" data-dot="zbozi-shop-offer/11"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=-IyaQwCDTCR5dQjuVhyBzcGk0umrvzJFguD-W1zyji_EIyENwRrFAA24K8Fcu94uSvVd_AOa7ziy6fLpXBE2UQsN-KHZReye_sjciKufmoNuToUYYusa7EgCo27W0x18QiXwORpgKTzNH_gaTnmeRiAhcncidk5I2mxdtlE5il9yaK2GIETLJrVcg5Wy3VsiyPl9_BS23pzxvY2kL-66WsCaPG5SKtyJ0BC03rEYgyYX_LvgPcgjYHzQScY6qB5yBOedUk7zD0l1UhEXc_P86459Qzr_AbVhtjNzbIbOHkyH3h_C5ozkT1tjpWnxfE1j-caHy2XQZCWL4nVrGG0VSfrAoWwHipRm0fR-cV79bcln-zbIsdanPjDRWV2dxX4hh1C6N-AD6t83FO01cyKuf_UQ_zJQhzBuTPendgkHdFZVDbTgmNmih122JtuYCyF9JRDG2q3q-K35bb_C_LpaivM2cu6lHJ-hleoKX7xsR4C6vyUIquJp6sDEXCE01MzMaPtKV46s_ii-aEgj6HUc_Z3UW_G9vDfX1V2nQkO13k-17IEiWkxRY6P6RKHYZN66B8b1qXlrdnW-y4BrvfqjeiO3xwLBrn01adfeO_22L4Pn27m2q5gBjXTd46xOtyp_2p7i5R6__f4kwJi31JAnrbmuQFiUzwskgfibJz_THBTsMrKnD6UED6tz_edbkVln7D6joFzVlYSrsdgDRvsE9O49l_T2oEfNUW6JcHPdOxiJ7Dwe_gIqYNWqVFNtDsbI1yR5ejyGY1bAhPh7NU0OcfUl9Mvz1s7OigS-K2rXXyEAGtEKdLHFSPKqMl06dxWjDQgPKiqDz_JWdPFx65i2YzK6zR1dcmN8x5-Yld2qyTTAtvaHxTGSe_Y4on3qniQ2Z1vzHJkObvLHvtQFEUehCkA_1c7W1wXEsq6JcjVW-umfUjCgKDDmLFnpsatCZJo3rqWIvuagm2dY0oN5VypJ_Jf27-NZiiSQ2UdHCA2LrPwJXBcvtavOXcGazhIK25V5lA8ido_dIwuEv07iHrzw8uiNazz1RanjHVB2con2S3VkJJ12RaaafQ8WW74lbI4wb95JJb_qQDnQSRrUUGFUJ2tttTEDse5rPcgxz9KtmJMIxT7SYmarNzp_a_sSmksp955NzNpNjncu66hZTgLvpmwwGZNDT9AHdbOF2X5ijPNwRspGSfQMmEP6XaHHSkkj-QEFnAm9Q6un3ZqXsJVLhLskz4F2teym8YBEVfFtYyILGrDIk_NJKtvt_xIM7X44ju_ZLeTxScCZ8i8EVEO7Ib5NJ9VpE041-7U66V-nBrji2rbzdxgGv3D2EajFUP38CVXmlh8=&amp;a=c557ab2d-0c59-475e-9198-cf3b4b6b36c9"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">TIEMME plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem, počet okruhů 4</div><div class="ShopCarouselCommon-price">7 465 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">E-vodotopo.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8604760099109167892&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:38600,&quot;cp&quot;:&quot;BmqpayOb0nULCRpdepOt4A==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:120139,&quot;shopRating&quot;:100,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;81593c57-72b8-4990-a815-6c9cf4604526&quot;,&quot;element_index&quot;:12}" data-dot="zbozi-shop-offer/12"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=CkSmbOaaP6oVciSSC1OHwvoiIX-DuWM8LOZqtyMTU0CndpC1aFqvlOtwKBtANganna0MtcArmVNdnikmc5vbY1YZeYoS7HkjTNuinmTDwzcEh2NV8Mn_Bn35Fa6m6oVqGnSBU8_goEZEqFqU3JbgQupuftP3aUhvjKdAYzxVar7PWF9hFqLEeCmK4iWpBseL_6S5_l_WXpHzE5pTf8TAK5UObpJiuA8bYZ5D50KStIk3BF1z8rx5Uscl5DfVhFOxMa48EtMV6y0JwgVhFXwJCYkMSrp-93ke2DDajqQdzPLfL8ZW_YDpgRCwLyC1RZuJnJeFaNW8SkyY8BSwOqQa959XF07A5djSGCJRNGpEKMjgG1zXu6N_Lzi7dH_GNwRXCxTjTAAN0HsO31xmqFoF-05Cr8uYwL3mSo3W-lBhKhHvxLbXp0m7CpJqLC2WXtKDIBBV36nkT3PNvAmuvnS7UAB-eX1xvkG4oNs0vhlVLmw2tZrASptBM5Igw9KjXzIeJSE6Uqxw5GoOKChpGPuO2HYusfHFJ0lSbVAIb0tqCdxrAOOMH_0A1hlkfMQ_mDP4fBCn0aBLLAxOHgqjfntkgEcw8lMXkjXC0cwRj5lF-5cTDbvzUekwcdMykjjzQlvv-FuCZW67_Emdk-7hBZMGv5Qdws-wFzCQEdaTYU6tWl1gKL7aVl-MGJ_HJYSyt6a4w6Dl6k_nn1Y5a4fpvAWpU6BmTaevkJRPb12M2DWhQQYdKSpW4kp9U6VJV2WgSJPkmdVzPrp_aTVAfCKalLppaRFLwmuZD-AParzk6mR3VBnBg_Q0arlmWhvAvg8fQUBxEs2t_J7cXutfhvvfFT6bFMJGIXi8Aj6rYfrJSvtxnJyUM27pXzF29IuiZL3i2tPSuucYHiJ81CCsVJw4WKBoktmvQ6PZyMKD6ELltjhL8uexIRgYKrgQvWcUP5HeJKXgEjH0BxqcYNSi9_3JC7_v-VynM47AAe6eyRSBrMwPomStto70KGe65-bre0E0692lP5vIAkw4YA7rg7vPwZk1lqpQ_ApFzyDgb-nq5Nwx3Q0vqKdU4QsYCZXdPKfqwcJrNuBWqvk2EcF2QRPlYuqYbKNOsXVLnJp-OCj26nHG5ZgfVoh8QLjiqrUnjHSeo9lftw56OHytfFyYv3vyY9WiAeBFcg28RRH8ZHDyJEJ224wNSMS84s_cdNEmfLpbWGpvYo1d7HNhuSsnlnfYWs-1Wwb3b21ja1-jW5V78f4CfZ_aFkL71TPu-1XHoqt6LyyUKg==&amp;a=81593c57-72b8-4990-a815-6c9cf4604526"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vlákna polypropylenová do betonu FORTA FERRO, 1,0 Kg balení</div><div class="ShopCarouselCommon-price">386 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">TONSTAV-SERVICE</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10293663364868797618&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;7326985848948699198&quot;,&quot;price&quot;:35805,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:145945,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2c10073c-0e21-45d5-87d6-3a79d47dba70&quot;,&quot;element_index&quot;:13}" data-dot="zbozi-shop-offer/13"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=jyNzeifNq1KneJIZL88XjD9FoOI0sNAFBQMopSm7w2w3MyX0fX4OAKPQvZyRZ-vFXrRdhE7LInc2EUaVg9uLiHEpOVvaW140-bBLyQfg0gq5WpkhyGyIspscWLTEUFtr4K9J2U8AyuWyZi_vqQ67JsDwsZvpSzyRX5R_iKObo4EJmaaaqvONeUedzPuMEzj4XxBMrl6K4qStzeM7JDrAZKUNGPZyIqVlfFY5RjqrQam5tUU5euGVYf0xagudE-nOQhgswyUeRd7TEx9pKeJBhgWkpl2ujBiEV-jFSjK98tgwpJAu8KTp0EYjc_eo-dDOg-latSVcJX4yQmCZGBQ9KdfGTldbL0KqcrQ6IIUWVHTIVYeII6bxfNGoZx0-ydkEDf0GBLuTQJIqPUGSZT89M4Xf4igBvWr1CkQil_ifWQWWR3ICBa6iGMVYOi1-u4C-ncAi76Am4cEIW_tjJA2tYy5h-jCnjyYchrVcwciUc4rOMjdMuL9Fd0_uAwr6S2oQoBiBN3l7AvjIn-UG8MwI-S6AyKfkWwLkfGo8KNjHHMLSuR2RjIwOzgsj_M3CvsV5sqVRyK8zyRwCQo1frI1N8KoAKY1BPdsZn8a7_D89E_VwNi2z-qfv7CBcBDi-iZLL5y0IGuMKpk4IjlF7cWvWrQ0FSL5nTyK_NHYFjmkDhA1onxuQQwIA6Hlrz7WGaNa2aooXADVYL9XgekVwg6B7wGkldhkERrm1i0WkBno6MO0lCn2JAnnBUAbFyfV7yzEib61JYxhjUkag0kLp8EiEFSDn-A7EC6KDyoROYQloHRgirWJ3BQwyBhkr65mRA7bU7K2JhtWQLMB6pFJRVGDZO2MZPCHl8s3NIjD0bH6vWSBm0xOW9i87MDNafy1xyyM9ipvINHOcB831lNYl0fSmvtYlzoPOTnM0mSJnbXRRPRobkmTa0Ua20kQNY0OqPdpx1RkmGvNZpuEDhlyo3x16e3cbt6Ipm_XJ_ZiTbaZzxrPXSrpSThFh024Q8HJVzt66m52b8_PAfop846oZNSEMdB6LrxswS-IST6XQGBxM5gg_nry20jKjKWew-KwxZJw5qfXU9xFT1LyptLh9UnXtiE434e2X6m7CrYdZnqemLRinikJp_zLMcFjHFgZUDc_szxi_vV97-e-9u1tFi1c46pbN9UqUKTMwMJptwZlbUpYvCRA41pPW5MFOeFEINrGCg4CepykK21c6t8wV-2eX41pouExlpKJmAOgQnXXFhlHEFCJBzj_kxakCnUWWmmkwIR8Vj7sLqEnBJsS7NgdLPurArQ==&amp;a=2c10073c-0e21-45d5-87d6-3a79d47dba70"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Valmon hadice PVC 3/4&quot; zahradní zelená 1122, průhledná, (bal. 10 m)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">358 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">E-vodotopo.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:34500,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:46187,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;27169f5e-caff-4b59-8f94-19c57439a338&quot;,&quot;element_index&quot;:14}" data-dot="zbozi-shop-offer/14"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=9i_WFoUqh4VFeP-XwSvPxO_eMXsy683RMELqgzHf4r2rFkcBG9cMpXg-tkMlktqGBJdcvEwXcMCWei9d63oH2Bui0CJMYPXc7cb1-ExJYyZr1JWwknqxoxl9971caLjtarIPif6E2w-2jWEAJZU0cOmguya0A6H8JODIzccBDh1jWUriSqWs4-WgDxk8Vc5gpLE1J_DnSouGRYXbaQS5sF-qAgCElV7cGksyhZZA9CWX648MYm54HvjVQAff9xIGONKzziTLNtMnIZYA3URXhfeJcUkXuMkpFNFqVS0XTp1_PlB2cyxEh3CAGjPyik9mpSCnrBeVArDyUgojmbOBf7OYQt2AxLne5mRvfRzPRuC6Mp8EmFPrcVUItj2NrGomcw24xvS1LovrjrOesEvtmsjx_P09qAq45hzl9vloc0DYh0mDhotyGKdMb-pKCTk_HK8Gb_JZkgwIW98wr2MfaK1WVmqROVf0GsUDbXAsgpJnJf5gGjHZdZAY_htOMiln6bfRYiaGl1Un4poKaCBX4QKfZmfo0Kb5gtsCaFxXUI7fsTcd2yNPYAzcbGrK6KJ8dGkcIg_8jYZ2HBRb2xjIfVZXfT4zo1Jow-KdLoGFKMR8PZJqQe2ZF1kzkAmnqjFCGZWQ6_jcOMcDMOHHsV9Gs2WjbLEKRQccU-DpWejKGWcKE3OPXuXFpKjBYv-BE6aMooXAwxHWRDhUSGNlKUzbD1Ib2Yh0tKsa9SHhyF-r0dMjJLFDAUHCu46NRwLQ9KhJM19IUmQCF1sKYWtgClBG8vdoH_hnS6CjZpraB0XuUdmFQzFUChJGS5jX5mc7-B2rhQ7jgtjCukOdWwEJ8Z_LSRJZixYRY1ai8Y9BuOYoBUjzRuPP5aEzARJ7503AfRGbTO3CX1cdMJhrxVYDna45EtFXLNfyWAB3q_mmdG90KnurMV18xdPgWIPsRUOn6Iu8lPDgjKi0MdzdXTl3F4CLqANUZFnUNWODAaKcBAYbm2LnMZ9hB5CBHWXZ9fZzg3akIGiIDgaVh9D8t0VJRFUp5F5kfpvKUZNLncqEdPnc7QFIYFMPCdQM0sG16dqDwKcDFTOO9okF5U63rwnXsBqA15gWYogbt7UVg9zNQQf50Gaj1nCnAQdYtIu6xqUNtkK7Nhxs7Qd1xuIszdA48VhCv8qvL6KLY8kMmQe5sst7Um3s7A==&amp;a=27169f5e-caff-4b59-8f94-19c57439a338"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">DETECHA IZOBAN šedý 2kg</div><div class="ShopCarouselCommon-price">345 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Barvyprofesional.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;9738868951634703050&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;7312318770910553802&quot;,&quot;price&quot;:35719,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:137891,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;de918d42-791d-400a-8f98-86589831e3de&quot;,&quot;element_index&quot;:15}" data-dot="zbozi-shop-offer/15"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=eOzgDeoBp-4DJP4InKGJs7Yxzs4Ux2pqiL_o5in1vPG1HWbL2qnQUOULaGRZ2jqvgL4bQ6-rDTQXdveMbrdng7R_eeJqsC2iQX1WlYNGxAfDE04-za5ItTLQTsiJeeBOqLP0phNT07rlWbkm565O9fsUi1wi2Nvagac0z2sEwplVIoXc5FQdIcheiD9YokO886pz6diT05VX7JeCyZ6qrqiaX9jChRpr-2-Q-t6-Kcbtt5ZsTqhzctH4Z5zNCy17B3l40U1zwUOO5ZPhyKl8UqUr2EcwnakrYv7krfHmtz7YXJfmoEY-Xbmb3TjhICrWaZWkeRqRz8DrgBZW5rCL1OS2cinMFw7vZ_iYsuuMDLOHBELqsGYGQiWjLrnDc6ipkymr9hqAil6qqB-Z4TsJGnadmwiWlf-Q3zYZEKDlubpYEQW8njwxagyHINb-fTA-zjVtco-WJG4V139K-lNs9mEZLLOzNX8l-obFVuT-8LjYZE587PieyWOH1E-7CYsPJajIr9QlozP80OqmKDjmSoJWTL5VlzSfyqlIPQS4Dp5IYre4tKWwW_l4KmqvTdBgBf4tHuGxLgZj9GAZtnxBBX1DWLioiZJ0k0ocwyJ9ffIO-Hd2nQGKkbA7srJ_1oNJ95EBurL9D40l0_6CHPusF3LH_PFiHyE7CoPifFCLiKlSlcVXMiwGj0_xrQK4jlUG1LRRl_1sLq7rIjQOlJGcmhYmFECpTLrsHbr8tZANlANTBBB5RW1gfi1h6I88sDQsO-MHpfvrFA1Ey__eqZ-S5Y3spxcgqPM_D6fbfxTD4W8vtBmN_Tabyp1_3EuBQXMywnj5nhKyM0JUzFlI-MbWOgVOUXTkkO1_-d6eKHayWBDdMKJ2rpRY5U3nsoQhsBTiax2z23Ypu1TPhAcN5Utmgd3jy4-uIzCCUF9bteZ4SpwDg6NmiPIJtOopum6Q3R2uy2xaGsM8gNR1WeN4gX6YGC8hTw1JspvvYHqvkcIvrezxldKG5EBQlAmixWTSTREKrNH4LbRZVeH_ulKF2muNPAgfCgS5RKsi2S0YoibM4SQoq4H9CzHxbfr5yTY_TzfKZ7-nXiQfetq3aGfp_8g6r_gPPyel2MNgNvgjGJQiktymyP3uGOIO3rHmgwr2d2VjXwgnNce0txQz3qR8d6lDqjL_6z_yMffwsi_hK3g=&amp;a=de918d42-791d-400a-8f98-86589831e3de"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">WEBER for profiflex 25 kg</div><div class="ShopCarouselCommon-price">357 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Stavimeprosebe.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1508008910994764579&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:3000,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:21430,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f110a146-e315-479b-a1c5-856b2817bcff&quot;,&quot;element_index&quot;:16}" data-dot="zbozi-shop-offer/16"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=3ZDABamxkQrWBYIZNDPYQmsMz7TVc3lKdOsHAcCXlTU4FZZxLISR6aGKqYnrUBF-EfNHGea_i30xl5ybe8ieMQ5CXSdhKZZlHYHOvgCGIr07QdeAIhEIMSKSS2cMb1RTJXNTpt-U0Itd3Fx37INQ4DCmkym-u63W6Da85plsGrjDawikVRFHqysiChKLD_j8xGy7PjkOV75ivLZMj2k-AmfmTCdvv28fmu_nxmsIYc30njzkiNrmMPLfCyraEEiTM0TelmgMVQMr5zVuZreCbhUsHQtLlmgjpIh0AmaWhPbaaMaCBKORWWz3uQzrvZzNhiZUlXQi7_gM0ExRSxmy2n0Vz38NBQoIeRzMhgsgccyxRpHJkyxwLEQgcKrrn6LKcbubKA8uyp7FJJBu3TASB79DuqFLF3JmsWrCjqpGFcPyRPWMFSLYkQAlJTOO2v42oVWxPJy0rUvN8yZ7kPht8HystHrR6jBK3qstzLXq5biV-_79BT7or3QjvVciiZ5mARK1Qqj1CA5NYfp5q5JoZp3w9NfjFL6e0HwM1gFYBTWyMJ9V__-wErjR6KuVRDCUIHn0zopVo1F_ATEV66kyXa8QLZlYgybDwMb3TaJAHhIgporutrCPTsM3yAQmIdh3ZLrRxBUAgd7MrO2ktUf7q8bq5RdIV9nXQEpOAYul0qTauBhpkR4cg0wNw_RgO2KKs1_1iruyM1Qe94C57evi-dya0Q4ZhzakbrkBsEZknXAHZORL6p6fx66w5TP85KLJANGM7DuySsjiWyR8fnO_z86OND_fFhW_Yu6USNzbm1gTpxlry1-tZS6L7vTLyJmC_Zl1E0Qp0BLipA8aMZFUIM3SWAC23khSP0y9Nz0zeTlz6WffbBkUCE-i4wwhJGelEwXYDbFA7PG4OId_X8UzHn6VsYUG2kwuYyJYvXYEeR9ot7fVO7iFkIWYOrIb4w6P33L-zKZXjFie6TQww_LlHZ3JHo-Jh7Vt8jf3FFgcxx_qQIBNy4v1LoGW5x3WMfxwmHn2VvGMamskXmqo4EfHbjy9KXx66O8Fyyh7tEnzhyTrzvVEXLYNXd6CmSnE9bTXqFbZrnk3hjdh5mDiyctSCFc4LIYZ-dNLEOuktCN_Ir5ewxpbtfBEnmw4mFi7VJjXb0Q7xgcQGBRdv2IoWwLp3GdWsKAqErg4plggkpokIfkx99SZ4w==&amp;a=f110a146-e315-479b-a1c5-856b2817bcff"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Samolepka vlajky kraje Hlavního města Prahy Alerion</div><div class="ShopCarouselCommon-price">30 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">ALERION</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;2111661078743368501&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;8815853148235833832&quot;,&quot;price&quot;:6500,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:129256,&quot;shopRating&quot;:-1,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bbcebe74-00be-4ce9-9b24-d2a5ea8cb728&quot;,&quot;element_index&quot;:17}" data-dot="zbozi-shop-offer/17"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ZEi3t4ZjMlsztn8U1EnKnOeEwguaqzea-VRZDgZPrWauL4GAvy3zg6lq_g9gev04t6phWgvWDQ-QEpcXUn5EMIsGMXDEbB7HBS600LddC87XUOegMi2AsqA1qX0-b4V2V16dBLb1V7jNi3PyY0GUHkThZTDw4AOkhNzQ7TPjBTz_mKXMWgzI9QXTE5bbgP6M5auEpYJihf0vRQ2wI1UpkxmB02R01LO2JyzDABHUg7rP9qQw5nxnS6w06SFkEHiAin05zj5WtCPhHu9z7EqJw_Z6y7wtIqIrYNZFMwpCdW7fzWzt86X63s29oElSxuvSDFSrIa1b4BjJ56RyC_p1EY43GrMgdIcz6h_y2NTY0F7Ha0jn7CYGt7mGff1msB_KSdEnMp5fC7Svi_7Sy41C0aZATrWXat8cqRsxtW3d5oS8du6yxZwN_Ea1-MV1UGPFMLJ-oTff9hgO2XJu1ERuwuvZlOdV9Lk7D3b-AUqzZr5d0-jD9xaE3OgYGfBBdgoZpqeMLm1OSBdJ3gpe26ELzc1vtN7HpulJ8RUAlonrB-ugSF9ZKM1R3AyS4fqVE3Aw57YsVHREmmGnAl4JvVBiWsDYwy1R5SI1W-3v-bNPmtji1SFS3MZjN0_BXDQGdevyIVYdClVvSdH_HUX6CworisUtQS5NpURTApDDLKy7IOWtpagUyJGTTZcXLWA7682orX5oDhx7jFnj85wCpOD6sE8rsAJoReuvQsSJsCsJFOkUMbd9nID2Kmd-kwDt-qryPl4RJpCUpawY6vnJq7H-sJWTi_CBjHRaHmQh6XmxxC3oR57p40vCawMk6vk3vg8on2Tsh7pFliM2IJhrUw1YNQy72AhucyEWAKE0gq37jpBFFeTjEBmT5a9pXx1RnVVIPQ6dXURraZTQBx94QuDha9Joc-2HsnK1Xacd0qX3ajG6VfgFj9jmjGLowMMLN05miZq-um_YNW6w28UV9BpdfUkkmeuilaLiWTE6qutYsc10DkRUGHqRUNSWkf80nC1MdsY4z3RyMMDfCsDV7E_etEkADDITDMcWSTgq9bLEXvsr-eMi0d1TZPMkqFzUkl8IX-cYLXYeMAE_zOZISB5_P8jRQ4NZWNN574w185kdrRL-aH1Goey9ncsz5Ln6vYKDDwM6SxVrfhGEkQ4YQIh5t7_zQo0OONL5DpnTw7RfZm2XJIg3zoERb0D0TV33ks2MM40BmI9hCAbG8Z8_IPh01LiepUC-L7PFJvJbE8932XST&amp;a=bbcebe74-00be-4ce9-9b24-d2a5ea8cb728"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">GENERAL-Univerzální čistič Aloe Vera 750ml-Německo</div><div class="ShopCarouselCommon-price">65 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Dederona.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10064612699065930817&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;3126&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:2800,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142575,&quot;shopRating&quot;:96,&quot;experienceCount&quot;:23,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8d728fa5-401d-455a-b77d-f2534cf89208&quot;,&quot;element_index&quot;:18}" data-dot="zbozi-shop-offer/18"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=rJwyzVS-HB7R2KhJBLErquk3-cZrimiMO-fD5ypGXhW-WUWqr5ngTWSeuaXXpd_wa5L1X-Xmtrt5i7lpSRUBCcCRP_r4xdjrSvcEC0zo7JGswCQ_nWpwLn_e8xjIJKgd-k5SFp5z8cyMUpJv-GqxEhAWf0wvhGR82fAJHPzpQZ8_LdHp28BoOgTVlFzvhddm_s8VYxY5fSCJfpncyDxomhQJGm-kCDqhnSUBtFEJzl8yHOVq9w1EC_vwxxbUYpSnKw8vFrSqfmkxmo2OqOlkYu7zoA3rGELCzWOE1K8H0JbJVpMX5JwrCdYwYo80Zlpk0mz4aCs3nijhjWxAvg-RiALpm648vesVmMvM5HcD-oayK1t_MyRq_eW1enu1c3QouvHWzIaL1V53n61d0XznA09ysEc8-mSA4uI3qHjtIVQmT2jvg4NeupoXmVhMh1Lq0Xh8CuzOVH_eLJYrETojPdQkkiIuWwNc9s-TX1qt246UR6drt19Q-jcPT9kRaN7-mU10jhA5cQQdt42zKqpuHVC5l4QEWvFBxPUN0UyA7togcYpQZv-JN_gDm_zbyIHkiKXhOhbk2-5TG8f2wDV3T11_c7r0wo_44auFCzwj3HT_ck5FDP2PXTuJGz5Klx8TPn3zPuIN8xL5MvmzC3QQTCm2cYtC2tZJZV8ojYtG027U95LEV895jUdJttHZtOQlhIhscaJHc_DM3cjoXZ1VX2y56wBnSDXScABE4XCDokR7NYU57ZxO3D7ESg2Aa-vVKE5kFDZH3LP-Ifv0mjAnX3lUPWexWkkJUoxB0M1y-bt5S1V3IR6C6R2X3syvgFLTtESvpLvOeJDr7wnHN_E0trSTAcI3wzEG2EdoDqt9BdTdouBVBGx70fxAvG65WmyTFNc9reFlWu4Os5-f3jTcAxl56nFr_qrdelTV_slzKg1ZM37RVZ5hL3vB5s2yUkFIt7PAh5dbnNkvS_dAcX42M5I07fDj21eGel5vwvuOnSxiuPUGajtWGqgv5ANetze4dg0rR0RadaBY7KFflJ3bKJHI2QpV_jVtSPJ25WX57w0tpfMEN1ssIoNA6oa7bDOFbW7I9Tkow0rF_Zt-BEEe7u6-yWq1aH9p8dB8wBEJQ3r3Lg==&amp;a=8d728fa5-401d-455a-b77d-f2534cf89208"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6</div><div class="ShopCarouselCommon-price">28 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Elsip Liberec s.r.o.</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot="goto-zbozi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;more&quot;,&quot;element_index&quot;:&quot;19&quot;}"><div class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon ShopCarouselCommon--next BoxWithShadow--noPadding"><div class="ShopCarouselCommon-body"><div class="ShopCarouselCommon-icon"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></div><a tabindex="-1" class="ShopCarouselCommon-title" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=824%2F1593&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204">Všechny produkty na Zboží.cz</a></div></div></div></div></div><div class="SuperCarousel-arrowButton SuperCarousel-arrowButton--right SuperCarousel--arrows-out-arrowButton SuperCarousel--arrows-out-arrowButton--right"><button class="_683a4a" type="button"><svg viewBox="0 0 9 16" class="c9c8a7"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-arrow-right-9x16--sprite-usage"></use></svg></button></div></div><div class="ce62f9"><div><span class="_8b0786 fb8388"></span><span class="_8b0786"></span><span class="_8b0786"></span><span class="_8b0786"></span><span class="_8b0786"></span></div></div></div></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~7"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-l-id="f38bd7a4d887924e"><span>PPP <b class=sec>Podlahy</b> a.s. – Modřany-<b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/" data-l-id="f38bd7a4d887924e"><span>idatabaze.cz</span><span class="c432af">/firma</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>️ Mezi vodami 2044/23, 143 00 Modřany-<b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> – PPP <b class=sec>Podlahy</b> a.s., se sídlem Mezi vodami 2044/23, 143 00, Modřany-Praha, v okrese Praha 4 a v kraji Praha -…</span></div></div></div><div class="cd78cd _9e953e"><ul class="_077971"><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseDetails" data-l-id="ey5kS7fR"><span>Detaily</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseContactPersons" data-l-id="et5jrwCd"><span>Kontaktní osoby 1</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseSpecialization" data-l-id="QuMznwoi"><span>Obory 1</span></a></li><li class="_73f006"><a tabindex="0" class="_3a554b" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;anchors&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseKeywords" data-l-id="c14PfKOL"><span>Klíčová slova 6</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://podlahy-ermah.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://podlahy-ermah.cz/" data-l-id="c9a08f9b9af1ceb1"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> <b class=sec>4</b> - Podlahářství Ermah s.r.o.</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://podlahy-ermah.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://podlahy-ermah.cz/" data-l-id="c9a08f9b9af1ceb1"><span><b class=sec>podlahy</b>-ermah.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Ermah s.r.o. <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> nabízí odbornou pokládku <b class=sec>podlah</b>, podlahových krytin a kompletní služby v oblasti podlahářství. Kontaktujte náš profesionální podlahářský tým.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-l-id="b59fbbbe8820b217"><span>Forbo Flooring Systems</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/" data-l-id="b59fbbbe8820b217"><span>forbo.com</span><span class="c432af">/flooring/cs-cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Forbo Flooring Systems je globálním hráčem na trhu vysoce kvalitních komerčních a bytových podlahových krytin. Zaměřujeme se na ekologicky šetrné, funkční a designově orientované <b class=sec>podlahy</b>.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-l-id="cda040437a91f80e"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> • Praha <b class=sec>4</b> - Nusle • NejŘemeslníci.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket" data-l-id="cda040437a91f80e"><span>nejremeslnici.cz</span><span class="c432af">/profil/28865-novak-parket</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Prověřte si dodavatele: Novák-Parket. Na Nejřemeslnících od roku 2012 v kategoriích: <b class=sec>podlahy</b>, parkety, plovoucí podlahy, koberce, pvc podlahy. Popis činnosti firmy <b class=sec>Podlahy Praha</b>: prodej a montáž dřevěných <b class=sec>podlah</b>, parkety, vlysy, laminátové&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-l-id="5717c96ecb620cef"><span>Doporučujeme v regionu okres <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> firmy <b class=sec>Podlahy</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4" data-l-id="5717c96ecb620cef"><span>ereality.cz</span><span class="c432af">/firmy/<b class=sec>podlahy</b>/<b class=sec>praha</b>_<b class=sec>4</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Doporučujeme Vám v regionu okres <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> tyto firmy <b class=sec>Podlahy</b> které Vám poskytnou své služby.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-e-b-n="relates~12"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="podlahy praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlahy praha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=obi%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obi%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="obi praha 4"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obi praha 4</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=m%C4%8D%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=m%C4%8D%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="mč praha 9"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>mč praha 9</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="úmč praha 8"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>úmč praha 8</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=obi%20praha%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obi%20praha%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="obi praha ruzyně"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obi praha ruzyně</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=obi%20praha%206%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obi%20praha%206%20ruzyn%C4%9B&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="obi praha 6 ruzyně"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obi praha 6 ruzyně</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=lit%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=lit%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="lité podlahy praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>lité podlahy praha</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=podlah%C3%A1%C5%99i%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlah%C3%A1%C5%99i%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="podlaháři praha"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlaháři praha</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=zWUZQDIZfxJSe6c47i62&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=podlahy%20praha%204">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">824/1593</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"firstRequest":{"firstRequestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62","eventTime":"2021-10-26T13:57:34.248317704Z","featureFlags":["render_async_nodestream"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","layoutElementId":"app-root","startIndex":26}, {"i0":{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready","willReload":false},"i1":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["logo"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready","willReload":false},"i2":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["query"]},"box":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready","willReload":false},"i3":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["user"]},"box":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready","willReload":false},"i4":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready","willReload":false},"i5":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","search~0"]},"box":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready","willReload":false},"i6":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","obrazky~1"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready","willReload":false},"i7":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","videa~2"]},"box":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready","willReload":false},"i8":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","clanky~3"]},"box":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready","willReload":false},"i9":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","firmy~4"]},"box":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready","willReload":false},"i10":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","mapy~5"]},"box":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready","willReload":false},"i11":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","zbozi~6"]},"box":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready","willReload":false},"i12":{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["verticals","slovnik~7"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready","willReload":false},"i13":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["category~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"fafe5a4a"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready","willReload":false},"i14":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6308c4ffa2d0e095","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":1,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready","willReload":false},"i15":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"288df88f2467177a","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":2,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready","willReload":false},"i16":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7e61ec1e5d5544f8","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":3,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready","willReload":false},"i17":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"8b15065d7f9efcde","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready","willReload":false},"i18":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e5e4cc226691769b","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready","willReload":false},"i19":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["item~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"item","callId":"be08d890"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"item","order":6,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready","willReload":false},"i20":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f38bd7a4d887924e","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready","willReload":false},"i21":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c9a08f9b9af1ceb1","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready","willReload":false},"i22":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b59fbbbe8820b217","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready","willReload":false},"i23":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~10"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cda040437a91f80e","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready","willReload":false},"i24":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["result~11"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5717c96ecb620cef","callId":"c4532eb0"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready","willReload":false},"i25":{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["relates~12"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"d1372437"},"requestId":"zWUZQDIZfxJSe6c47i62"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready","willReload":false},"i26":{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["links"]},"box":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;render_async_nodestream&quot;],&quot;requestTime&quot;:1635256654260,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;3e10566a216e742e&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:824,&quot;groupId&quot;:1593,&quot;groupName&quot;:&quot;Tetsovaci-B&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ivGuETHw&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2077c406&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nOKoMl8o&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;iGgTla6I&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uclHv6ht&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;fafe5a4a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ql2vDuTh&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:121,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0406436111,&quot;longitude&quot;:14.4360997222,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy 4&quot;,&quot;id&quot;:90,&quot;importance&quot;:0.37823650127624237,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze 4&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0104&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.6335225131146985,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;quarter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J30Ho5m6&quot;},{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0047611111,&quot;longitude&quot;:14.4627013889,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy 4&quot;,&quot;id&quot;:26627,&quot;importance&quot;:0.37823650127624237,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze 4&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0104&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.3171803093537462,&quot;subTypeId&quot;:1,&quot;subTypeName&quot;:&quot;Městský obvod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;area&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eMbAJfkj&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.504333066940319,&quot;maxY&quot;:50.07391590118408,&quot;minX&quot;:14.402895450592041,&quot;minY&quot;:49.99475059509277},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:null},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;797/89&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Branická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Branická 797/89, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Branická 797/89, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.37511363636363637,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sWRM0yhY&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.6248863636363636,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eLTnHobv&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03446578979492,&quot;gps_longitude&quot;:14.416733741760254,&quot;group_id&quot;:161337,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LAxQRZYa&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/qqgFBw.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/qqgFBw.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/sSpFHh.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YMkUqOYV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t6cSPOjB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;urzGs96t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x9O2GOo8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;haxhc2Y8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jWhinqh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lrC9Bnk3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1345070,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;94EsghPy&quot;}],&quot;premise_id&quot;:161337,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;37OzQz37&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mgvvkxVM&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2011204,&quot;title&quot;:&quot;Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.416734&amp;y=50.034466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QUo5vuit&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;782&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Jičín&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dělnická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;50601&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dělnická 782, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dělnická 782, Jičín&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:94.168,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LdFceSJG&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.428501125227996,&quot;gps_longitude&quot;:15.363669589897924,&quot;group_id&quot;:2597687,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OuCOpeTN&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Irwa5kDl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d9eqMd66&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xLkATi5H&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uTa50PCj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SE3nuZpo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PaTiu1Kv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mnJ7H3mg&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4002872,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;w8uGwLf5&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13264339,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2723,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2663121,&quot;title&quot;:&quot;PENZO.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=15.363670&amp;y=50.428501&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.penzo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qaUaN832&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;409/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Budějovická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Budějovická 409/1, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Budějovická 409/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:54.49,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Přejít na BAUHAUS.CZ&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F3gzxLp2&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iPz1eWoA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05018997192383,&quot;gps_longitude&quot;:14.443172454833984,&quot;group_id&quot;:198851,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LclOU9n4&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/540&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/VchKID.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dEqWeRm3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;caGBU83V&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r9X6KSmM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C0vVZZw1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UQvKBtFg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:21,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4INNOWpL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NLBF7Qh8&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4464163,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2661]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8Hz7J3yR&quot;}],&quot;premise_id&quot;:229379,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:12,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2031859,&quot;title&quot;:&quot;BAUHAUS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.443172&amp;y=50.050190&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JuziG9In&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2/85&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Květnového vítězství&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:91.543,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MPNcsSSC&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03631591796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.524572372436523,&quot;group_id&quot;:667649,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JGC8KSPU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kmzt9giv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wNP4PYtP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MFw5ICup&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3C7VtqVk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X7EY6pya&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o2HfawF6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u4Zex0vA&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4075503,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1350,898]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oRbMZX26&quot;}],&quot;premise_id&quot;:667649,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bj4z6LlL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NcNTG663&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cNT2il7H&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:206,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2175926,&quot;title&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-667649&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/667649-vesely-parkety-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.524572&amp;y=50.036316&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yhCrJYJl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;280/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 280/15, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 280/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DxlP3jq0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02748489379883,&quot;gps_longitude&quot;:14.411361694335938,&quot;group_id&quot;:149822,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GhfPM5GN&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3IaKrDZg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K8x1RrMT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4IL8gsnA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JVLL7rbp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fgvf7WFP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aNJsSDzR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vZvCNM8b&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1418689,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3264,2174]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;86xDWf9b&quot;}],&quot;premise_id&quot;:149822,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2004635,&quot;title&quot;:&quot;Efekt Carpet s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-149822&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/149822-efekt-carpet-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.411362&amp;y=50.027485&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DXhZOu1V&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zWOPs7kk&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.056365966796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.450923919677734,&quot;group_id&quot;:12939585,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HWx6nrpv&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pNtYWxTe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;62SBnKXh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bhNah2Xz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GrcHBfD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nOm936xF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PWpN4I24&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yoQaJASW&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:2007441,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2036,1356]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W10cbi2L&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12939585,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3884706,&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.450924&amp;y=50.056366&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.proparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iuJS6yRN&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1599/16&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kotorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l6wjyuiT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05318832397461,&quot;gps_longitude&quot;:14.437440872192383,&quot;group_id&quot;:306172,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NB510L0B&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/619?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mOQUjwuC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KX3kjBME&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AVgjHTj4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I3EjQwtU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tMN94muH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mvrfSOxM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5YVOH22f&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3334222,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2256,1502]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WaNjWwjb&quot;}],&quot;premise_id&quot;:306172,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PRpt3V67&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PCLcyKPQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;65pXVHig&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2227202,&quot;title&quot;:&quot;IPSAL Carpet design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-306172&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/306172-ipsal-carpet-design-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.437441&amp;y=50.053188&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oyTvUe7Q&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1735/21&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Horkách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g9IUyJ3e&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06230163574219,&quot;gps_longitude&quot;:14.45026969909668,&quot;group_id&quot;:162236,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;56mYOgFe&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Np9l4qxR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jPNFJ7YR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1pTfINNX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EmDxe8Qr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tCXWHE8Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jZAK8QVq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c72IdUCf&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1910880,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1200,800]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oyU5sy7S&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12971179,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vUegRi5v&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wVG4sH3x&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QWHI32sK&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2011679,&quot;title&quot;:&quot;BOMA PARKET, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12971179&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12971179-boma-parket-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.450270&amp;y=50.062302&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iGE9N1K3&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:78.795,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kalkulace zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pm-reko.cz/kalkulace-zdarma.html#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UkdB4gyD&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PYw3oStf&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rXjUGoGI&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TwymjelH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KjQuaMXn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iwZC6hxt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bFNGyfi2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iTnPkmKO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ef7xfNPH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m4ibPWQT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3035935,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HSA2Svbe&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8zG5G9S6&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;izPBkDj1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2aPAxITW&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0LVLCpeM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1257&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická 1257, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická 1257, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Baf2kagc&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.010311126708984,&quot;gps_longitude&quot;:14.469419479370117,&quot;group_id&quot;:12870753,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CahRYGKG&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cA18xchT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kW99jTKy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QgwwAZyp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kr1hFjdw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HUaUT8M1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1nHIp340&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w31hsHrt&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4317278,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2816,1877]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YCCa1Fvy&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12874636,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8IOPtUVC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bgstSuTL&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3853359,&quot;title&quot;:&quot;FASÁDY &amp; TERASY s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874636&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874636-fasady-terasy-s-r-o-praha-kunratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.469419&amp;y=50.010311&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TKyseVkw&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2031/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Štíhlách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha, Krč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n6DrhWiM&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02048110961914,&quot;gps_longitude&quot;:14.455802917480469,&quot;group_id&quot;:477250,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oRwghum1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání litých, průmyslových a betonových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rYHVYjLe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QQsHnFWu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;89MMPD1l&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WL2yxNtg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pfjGono0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;julimlXZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3HTqQ97C&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1956294,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1578,1051]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eR3WWrYT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:477250,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2463405,&quot;title&quot;:&quot;Němec, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nemec.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-477250&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/477250-nemec-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20lit%c3%bdch%2c%20pr%c5%afmyslov%c3%bdch%20a%20betonov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.455803&amp;y=50.020481&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nemec.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7w472Snm&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;681/18&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stříbrského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZyrjUlBU&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OL9I5k3D&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0277099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.530856132507324,&quot;group_id&quot;:12806156,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2PotoGmB&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DSEf5AUu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NJwFYtvl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XF8S2nef&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SEqsouiR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DuVhAD2z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xVp0QKA5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RNR6uqLl&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3238826,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1440,1080]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PHxTpmwc&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12806156,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3809248,&quot;title&quot;:&quot;Milan Pišl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12806156&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12806156-milan-pisl-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.530856&amp;y=50.027710&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ra1cjMui&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;368/47&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Táborská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Táborská 368/47, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Táborská 368/47, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:48.095,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tGBApU1n&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lYW0hdrk&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;teHXk95H&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5fcJfvCc&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.062870025634766,&quot;gps_longitude&quot;:14.439737319946289,&quot;group_id&quot;:2009271,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_C/7a1CVG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_C/7a1CVG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5GHGvObq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BIPnJU5r&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rI0gLHTp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;26dZDTd5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ZpcLBYT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;njNQjkTt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J6Pr6zEv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutné volat předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sFxfjOuH&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3051349,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/NucCXo.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wNI4ZL0N&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2009271,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2251962,&quot;title&quot;:&quot;Truhlářství, podlahářství Šiml&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.simlinterier.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-2009271&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2009271-truhlarstvi-podlaharstvi-siml-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.439737&amp;y=50.062870&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.simlinterier.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oe5qrdn3&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1602/10&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kloboučnická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kloboučnická 1602/10, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kloboučnická 1602/10, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lQdLzVny&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwhUVSod&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bMCYxgK9&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yzZdI1bu&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.061012268066406,&quot;gps_longitude&quot;:14.449995040893555,&quot;group_id&quot;:497748,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_B/sk7FCp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_B/sk7FCp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RKa6Y0l4&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Nljcz3i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4r29onFl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RFx1J8Q7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;cz_independence&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mXIM5DXj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7VaJAsiy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QGqb9jDl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rYBp6buX&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1721875,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2250,1497]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/g7iBxd3.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xvL4wqUt&quot;}],&quot;premise_id&quot;:497748,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DufZqVsd&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WtPhHr8v&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;komzKPpy&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2137051,&quot;title&quot;:&quot;Beňák PARKETY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.benakparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-497748&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/497748-benak-parkety-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.449995&amp;y=50.061012&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.benakparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aMqCDVfl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Písnice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;198/23&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Libuš&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Hoštická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Písnice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Hoštická 198/23, 142 00 Praha, Písnice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Hoštická 198/23, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:93.309,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U4OdU8P3&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.99568557739258,&quot;gps_longitude&quot;:14.464077949523926,&quot;group_id&quot;:326236,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/52woIT.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/52woIT.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vizBgJVO&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-11-01&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0DPADdqX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VaBVfRFg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eEorAolR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;holiday_info&quot;:&quot;Státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sKxr9aiw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-29&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S0xdkOwY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-30&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3uirAPwD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-31&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r98evmks&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1043504,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2000,1332]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/3hOsoC.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZGAVmmEV&quot;}],&quot;premise_id&quot;:326236,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2065087,&quot;title&quot;:&quot;Šťastný Pavel - Happy Servis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hodinovy-manzel-praha-4.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-326236&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/326236-stastny-pavel-happy-servis-praha-pisnice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.464078&amp;y=49.995686&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hodinovy-manzel-praha-4.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1P4p6lXV&quot;}],&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Ij845RU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6308c4ffa2d0e095&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16359542248650629269&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1309042800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1580626670},&quot;docId&quot;:&quot;6308c4ffa2d0e095&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fparkety-plovouci-podlahy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bst6ka6X&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;rating&quot;:4.699999809265137,&quot;ratingCount&quot;:201,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/19018/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.parkety-plovouci-podlahy.cz%2Fkontakt.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=YF9H2cObUUJAhZCMvX4tsJrL-halGpdaHcv46KljHGRLrR5nvKvfCtPwejqPHCHBWZGpuCki48sTvK73HfQTzrSUwfPczqaJjWmDBbCJN0yz9OwrhzXK0aWTmvFSgsiLFcxHzmpHIdCcrsmCmaUeHOC2_LU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Parkety Veselý - Dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, Marmoleum a Mozaikové i Exotické parkety Navštivte nás v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Háje a vyberte si z velkého množství nabízených &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; a parket.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a Parkety : Parkety Veselý&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://parkety-plovouci-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz/kontakt.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwPR12Kf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;288df88f2467177a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12145637063762843514&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589238000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1632833350},&quot;docId&quot;:&quot;288df88f2467177a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cL6YMbSA&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.firmy.cz%2Fdetail%2F13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hyYrIJcNS9IO4QRm8NBCmUG6NkMhh67P6hwncnOaOfJgPNPzBe4z0uaTq3SRSxn_-nhISRsXfG5u0WJP8unbzzyUWvMeZNY52XZQav3j0TECekDyLdq2h9whxRwIyTheE1hU1BGEmOzPC7rcMibkR4qUQp7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a otevírací hodiny &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor, &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Vinohrady. Telefon: 737 290 ...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor (&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Vinohrady) • Firmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://firmy.cz/detail/13256882-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-vinohrady.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sUBFYiy6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7e61ec1e5d5544f8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18330191573533672696&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1487372400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1603361374},&quot;docId&quot;:&quot;7e61ec1e5d5544f8&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzivefirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AyAQVlEj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz%2Fpodlahy-praha_f1066232&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=gbQfDo1pe-I3A0jVrjQ6VFCMChCOFh145cFx1mbE-WzyWbGP58CP2hsOtFnqtAuAYqKnJSyMUg2tmpDERPS62ZFgmyEqVY84tZQR8q3k0wXv6KcvHGdpYEOWHCdKK-CGlwhoSmcUICqH70nVvbizxdl0oN4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; s.r.o., Komunardů 1154/38,Praha,17000 Praha 7&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; s.r.o., Praha, Holešovice - Živéfirmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zivefirmy.cz/podlahy-praha_f1066232&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zivefirmy.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rs6PEdD9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8b15065d7f9efcde&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10021923544425757918&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1559516400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1560097800},&quot;docId&quot;:&quot;8b15065d7f9efcde&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahybim.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F65wDxuL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fpodlahybim.cz%2Fkontakt%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Wp-LLJdZKYAcqk7jaGy2Zpl-kPFv5gTSNIIaJq1w0S7_r8Hva8WlVokoIAoq6MaFTE-LTlgZAIoBE-jtzyHPVmpn98h2Lyw-n2t1LHwgmICZY_CySfZoidhLShYt-HSc_Kt66l9m4oQ4Txw9ezc1JeRpnN-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; Bím - Čimelická 958/3, &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;, 142 00, tel: 724 773 587&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kontakt - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; Bím&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://podlahybim.cz/kontakt/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://podlahybim.cz/kontakt&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ufyITeTy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e5e4cc226691769b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16565589777497290395&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1488063600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625143769},&quot;docId&quot;:&quot;e5e4cc226691769b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u5AkKBOm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Fkatalog%2Fprodejci-prodej%2Flinolea-pvc-podlahy%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=pLdnmW5DlLKaoQkTASTLTtKaYbCqas1cI7d_0cuhYZFPi1O2C20-pPlA3OSYpFXTowShZhysl5Wl6NfwN3_YXaCQU0awYOpMJUzc6sFikviihEGSaI556ofkYW_ayX4EDnCwfqnCzZNDxjQQ2LGx04-teJL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;️ Linolea, PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – v okrese &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 33 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Linolea, PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/linolea-pvc-podlahy/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/prodejci-prodej/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dfgKcphl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;item&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;nsowLXsJXXbi78B3FXi8ROCx7OeGhOBQeZ6K5pLO41x8psk-pR6Z_gYfEUaGhY8hR89v5TpCqI3_7wcy7ALv1AyUSlUOslm3VN7hy8X75ucACzTpFuLTV5yXEbfQaDkqPOwdPUoYKQdf236Jj1hv1nUOCMbYgX_WTqdqSVgfi1DI4nVG1bqZkQSTcBKBkloKgtocrk0CYU7MXVpFrlWGFGSa_s1X08H4NTlSUkt3PzL6fiyRmCTFxY5TMgznGfkZkcailn8iLFC3Ved4mVDsUIq18PtWQpGE598G7zAmZZZn7PNOt4enr0cQxBTeL-PCIpHoDITfnQA45x_S2_gQrt5ocMYY&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:26,&quot;trackerId&quot;:&quot;6fc0def9-06ba-4da9-9717-8723294d268a&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=podlahy%20praha%204&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4cfe0100e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;FW5ooHuRwd__3os681q4-KRNtbzeu-2NTF8G28PX69jSJRPLLRvwwsZnwTQ3bnsHoHE-REFpgZe3mrk8v2NRFAmpjeseIOtem33V2_i4oxCuEwUk-jFHGiVEw8pwbnmkqDtD4j52pJ6zjntdbU4uDKpPu0koXTAf7xLjAxr74LlBs5rvRHt9H9e1SvFhivAw_opxX9Tv0vNmKeyxZZMFQ8xaBqLJuj9dsNt2-_l1sdwoG_WTIofEEEB0JvZO4ItAT9FsQyhYGBlchJH0cwmbXzLauPuNjAu3MwaGKJLMq0iom8PaYcv7WGFRItV6oHnEebs1-k-mH0L3pMHNWP5H38k-MUmU6LD9RjqeMQqj2UVE49iZ6jcbptuyoMAZLUdsQCREooIEfHISBsR-vLAIW4nAT9F93TITZdzIbUJPs4myB6ZUw71Yt8c-YPsuwyAQuUy1RA6PUOy5qtfHCzq09RvgG12a4iNP7162sDyI-3VbFjR5c59CBZ1iM4mcPOzMFzgMik3uNreFLGWolXsm9LOJC9F6kWa_edQYXrMR8lyVRc2T1e-SSmAa6i-lNR32K1zk7SDXkC1M4g6URG3vzDCRDSSlUnBQAkK84MXqrIIaGv0v4vqIljtUyI38TFRBxqJejaSwOnWRU6ki3ANYnBdBwTG1drS5yCupPHAYVn7nDrkd6y8B2m9Ukyi7ZAkLl4aN_NvMQUZ-XvJHwpTn6ZrpA887PaIk2ipqjhsaE0fAuv20y2j-jeAxTf8PJOhorIs8oaJ7RPGif06HlAQSI1qSOvN6iabmhFO0NrkoM8hSkTFeesqhgFQy2QBEN2WuwZXVNMj5IU5zNEIIClIbXHjiC_Bt2pSywHkCJMkbGAVCN5smWpSVL3wP0-2Sv0lmdaD4UICAkaxE9O9HOxtgRL_z81TH96GHYUHynkblnS3-ukP6OLhiqDyRodGgSrYjE8YMc8yWC5nA3Vcx4FAcgeU_imhLwYPVmNfOPsLZtMfuWof_uqRXwMVqu5GGBJjsFppD768mcMlvjilppipnC5bGRAX1dAjf3YZMVCmXM3vQeMNsNlh7VjzZrMbdndG0qxco5hhqplU-pI8UBSFNdLsfo35ZphO5K_ONbEEO8FXMeqce7I-HQT5u1PZei3MohvxdejR4UbStnI8HDlJwQOMsm-Ay4drzBYZNj0X4A6W2Qfz6LGC2e112N6Yg78X3UTzMGVKqMeqpHfnIVrJwiKVnyWgCn4OprxYPU4DcRAYECTRdIfemExs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;PVC Fatra DOMO - 4700-11 / šíře 1,5 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;4cfe0100e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;sP-sYwGjD1wJecaYdBaniRqhs33o4YCCy-GCE3pSK7c8Jz8wH0y53dUu8yY6Eh9Zdql46AFahpqBCV28R0Wg-U8iUP71NNY2J4JaeZKh6buhoMtmRdLj4gFaV7_SDx5ZnxLXkDZt00uFQZ8YKwFTk8IyHv5ykmMbjQyewpurUXmFAPhEFd6GJuQ7oOfKNnEt2HrjVGe82QW83zkt8K50N55V-ST8Hu-8hdseglKKY7IuAb0RPgeCYPXWC58u4yTglVMMN1Jx34tA55EXYRWfmP3v95SpTnMPOLudZj-45QJ9_lyVfno4eYx_IOH3U4hurco0-MY0UPLbJjyet2XHs8Lgi-bqrIW1eR5gpSWNhOJ1OgXORsQzxI-uPVy5xf8fgdzrEH1fCeEVCC7STXYCaIpIWcaCzjzkuidN5tAVNOsofn0CUxJrhGIe-6xXV0SIJ_aUKpDlO9Ir0Tdu4q7AmlYVfx89gXc8QoVVukaiC7lfMPJBTnbRsbTJnUgOvZMDBIRa2C4Ku58ZLgthGJurdGFNquW4jUbYVSW7fw05-hRHvmsser0XYYU7AbwXRTcaVOwanzCUcjXpeRjbkX2t027zBFGYjZ_kj_ZIDRoZYbTEMjvyqDSVIHpA66xJg8hBF7Egt0blLD5Gohe3XmIeZhfcA_w8SVb3fbssIHMKTtUJU2-cJi463oRS5cl2UQ_pvdAxqCZeeHKf6IvGFJrMewd--sCOfDmdreogZydxjTzQVVjn9vc8XEVVmywsumbRjdQ5etGT5NkF4GM_0ClcveEpim_adB6kGUFXpQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:23900,&quot;offerCP&quot;:&quot;CVmYQo4MSL0m91rix8XY3Q==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9192728393916262607&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:128079,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;1e938d2e-254c-4642-b3e5-8b6110e4648e&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ZSjO8dCbUTbU5vAvVb-KltNysxn6-1i49Sjb8ZtAGKML7OINYAfi5mi0nDNUIGHF3WlEPN6duskAFva8LKfIoFy4Yu10-id1gXp2xF8tqFsNke5L3BpTksa8CsHwaMeuaPloh6tQExWdVsOJU1m9erscSq_k5fg9cPak9rq3ZGRGAwF7sr0Qb_uDNpvOkNFCGiocLtb3qGGBSSrmwXUUzvuVMKIgyFIxtFMWFF0ErrLnBACfqfReAxKaz6lp4UvsDa-szsYtlgzIwN5w-7zaqEmnvXTI07zNan-PwS7tst9c5i_99IjtMTV06kRhQ30dVFi8aqLWSoct6otdMsNCODidZ2pm6Ro3zaS4I9O4P6TKAcbcO7fnfM7SXQcX4U7zJ1j5ImZ5BAuheh9BYTGTaeWMuxbwImytaGA0MRgcwpzzAPyfODyjJT2kt7mvEGwGtcNM9UOjSZ4kaEyTexnXUpvYvx4SJeuVXsFA3vyOJwBx696eO2EbdiXehwv4WOx-gwzzwfrerRJDHIfakXGU1zgbjwEN-9xKybKVE7YGUvlWlwO-_dVbewwQIH02_BA9LQ8oC1UqV0CCgFMgyy8j9iEQlYmb6sIUwx_SZ0YXIi-Y07iHa4I8ZzalIoyKIqR3FitcZKRb1KH4XGwoTXqxnKawrjBUX4lSoDCLYgjKzRVn9d0ritMhLB5KZMOuBWUB6rLtVQAV9McrMuKor9staS3c-upD3Yw4ljC5XpoywpKNMvC44pv5vW7hIpKXSJp3ohnPAMqlBacV0XBX5wuEvVpCofG_OlPmH5iuV201vmQ_VAvzKbUU2_F_En3Pge6_CPCbK2ozuFzmTjcUJuFZVrzEVXmhG6APqy-fC3aO2cxxKiaxZYvrrlz0SsncHspq9TmKcblQQ4lliKmDbcPGXWN791K_mtd5PuLZoLoVJ0RHINsgzaRwHpWj23s2W2RVODsN-vHlPoY1I47NYf7v8KEJNzI0vIgtcI9VsDaHFULx0sauIb18xPMvrEX_sI2x3sXzTq16QptgpUNIPduozKEJ9Vf1jbT1d1bd8aGg9GKiVIDQhCN_AW18W5Om7asVMvgasDMAhRe0rZkiVp6jikBal5xk-oUM-z__jeOAJz-tTCsunGnu7DZlAwlMsr-4VhoTp63XDPb9GMi20HgeP759Otk4J15hO7ucO2jmqhs2RXub7Uxk944uwWyIJyiv8gpkQ33eRPKN47mJExECVqY94_dcLuJfVVA=&amp;a=1e938d2e-254c-4642-b3e5-8b6110e4648e&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_E7/J7rroW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iF1f8HSc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;k5uZhR-XpBc5mJFBw01D66I6XImi58iJkZ12gKS4kPXru5OsDMpJ9EJQ2KgsHBKDk_QrhxWyjDDPzJBmVvWhzGABEpk7in7i6wqFXGJrKSiASYZ4Ubo1Br1OparBh0l5AzXQSgz0JKQ-zhM1_ezecrDuKDyspZ7x1B9GeUY9hF3m5uifvZbHS_aEVtnvFXkBiseJyzDhXa7qT1Uq6X5OGw1S3jEEyrYR38oaZ5SEmTK4kUb9CHoTkuFR6XxVB2f3k1H4H7P_1oR3dhLJR2TaFu5KabzvMZdJr9xMWpbcWrdOrRzbrCxRvVfM_VWKfv7n2_U4jYdyJ-hP5ve9Vq8uyMZDnoqFsJuDPmbdJdwZJ7asRFJuEje9pDsNQgn1AbMZPPxUQrMkBNrEQdmhirkbfYbejLet29PEl4kmiu3pinTlBwEJUo8KWHuaLcD0VvmnynM6a1HDVQZLMXD_u1GL5QP_qOaBdJUZgoAPdRjzrzuSGcn9PuudVcvKDEgNVn7k&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Podlahy-havel.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/4cfe0100e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uVO5oW9V&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;RJI-orEn9LhtG0csNjzH5cJdt64Yv6GP0SSlyY1CiKS7V76MMYF8mHtGZATquk-HKQqLVnH_hqY1X8yIpRn6zbH7J9n8HOj8vkW83DnY_VjN6Sn646yLWisIBUwcBHrYBXf_YyvyE0PRVUdh9fPMj2LNTdUxIrfOXukeOSLI3XBktF9xObSMWMnovkzRMHdQQVZPT3soRow7jyjUWEIERQkH6LxlvWetxi2JnWNj-TpLIvmqeBsHHS6eRx0kj3akj7griZvmJ6NNzgfwkFv5xpe5EW7pdPaudxx60bOiYpbA7jSYFhWECSq4W8Qz5v-UHbTJgIEI4ErkeKotXNV1PUhEMOnVqZ9hFGZLy_n-dUogL0uAJPziR9mxi-pryLt_a8Ca5LpwRd8oAxGV2Y9OBzWThDJS6nxb2w-RZEt7CSPpmolNyzZGJl3_xqsQd9ctUMafQRhJHodsfQFFz4sxB8ok4F8xU5QtrAjp4NEjBjINV-c0G42Tf9uERyauSx_m6DxC6AG63w3zlGHk-oEBgzq1VN-Nv58DyQVAl75-4gVALkw-I5H3db4j4-BTqjWUhZjtY4uEJo8zrhTGfHcT5ydaHXJa3FYiiqdgW6hg_1Bi2qDtBp1KhJ13a3YLItaGYpGAXwidaNGC_s50iZDczZ0AVAb6CTg5xomvJDDZaz_SQ0VKTwbHVh3ykb-16yIxN6--s48-YAX2DMWIkyis3g7SD-c-W8muwlBme--34WuWW2CgnSWvnvzJyE7pquFgc2pw1L_yvG8e_D8echHqYpv8ldRGBTx7Nyj61Awqs5eXHN9exPyaXb2YfVJBCqLxGHREtjn4Za9AUKf124VVCObN2MTbfSQWGnUk-erEbz5QMj_-tYkLPVNGO-aiDi1t4RLjpDllrdsaqC0wA1Udl_5-fJVzDwuBT1C4SryH_ycfb7_CMfPcwoExYySSbzgfrtf9QE_W49JgRhZ2X3B6SkLwusn9-Cf_VCW4a_gMKTNsuN2yKtOy721xLrChrlplFs6muvA5CrphIUjN67z1y1vBdRsOl3f3fm3ZN_nwpDqRA3dazc2FUSEeue2v90dr9KZeFG6d6PpphaOJR5nqQfIAH7OuK1H_opL3yC1lyzrGtnxrN_QvDINwbgZCJfaBDxvbp-nFMGv9iKKTDZlxE9aC6PCW2-VJRwix6oagMiOZzhAejqfDND3TGzEXS9OccqDKSBoS&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Pd4OKDzZY00Z7ehYm5_T02TV0AhQ8ywvtDoM9a1zWubphohEcTt2yJCJ7MtAJHOVj6PmbYs-uD1ZbbHcht72nEKVOYCEzcUUYMTYqQzQ9-S63n58cGK4i78fDQs5g4JiXLmf94v7oxNFFdKnwsvvJaSq3i7JhCbYglj-xZ2UnskanJ0wpo90a_EBpWzLELMxVNHHdIYRkJxU639yxToi1PxqQKHWxOX446sKM2cHhw11puARk7FnKdWt7VkDyGKSLieVGCVqESBt5DKZv_NfiFeL5fPjDdiBQONeO-ZOc24YZgEZ8rtodbI-k06H0HuE9jmgIK9NWnKaf-cczTjleOiTama_ImDHeWx4DnmKmw4fQd1hTky20Q9hDQGZz35zOEui0ihwuMUVWgH0QxltnRWJhHL4sil3Egyc2zLEhMoX-jowIK5p_4kCkVSgTyfsT1o0VjQeNvc-FySCyfmgHf0UxILac_b-VMdnf-eOGie21ION7_VuFEru3BkAs70x33zWFGm_0_pJPKVsG_5ObYTVif7wraETwEAWZXpD4SZ7riF-bGu-LeL-Aw9Csf7rTe0E3vcO6MNOYKnMTE54V5PMtfZLWYSYTBp1nQqm2Uh76fjIKy_0IwCeR3osAnq83696MpOMoYowXG0vl2Qn2ZUayEwH8nx6SK-fPLQZPko3tD-ypAoVTkdzANWa957RU0PR62nCOYGm5YC49vG7bokyu2kbqOyi-SgWI41uDg9uXhKjZkC5d5SOxxTD8mevTDn8e9EbQSkmLiyxAB0jg0Gwhn9KNJDos-0=&quot;,&quot;minPrice&quot;:69821,&quot;offerCP&quot;:&quot;T-rmKcl3Udg3gH4kURRVBg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:105115,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;1ce41d07-fbc5-4f6d-a7d4-f69b9feb41d0&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=gGjK2EjRBa9Am42OoNGsf2GtGXFZl7K8VnM-xXe2hNpDQg0br8uQnhCQtvkNdo6MXpOW_KFGmB2g9WNoUVIsQcq3u0LR9_m9Uvl6DlWfoDk90c3ASHT4CLW3jWgb0ypy3HTczlPdtkKFqbFIaWeZd3gJBafRzdwPaPnQaHomJVy_Y-NwGxSJ5FKEHadSQHggbeNvYMCT2_071V1jBXkSofoFutVBwNv9vLzjJ2RxSzi6EPwrUnTTXFU1pnaXDR2Lihv1fJYtfz_sIIfq9UvCNVwZ2xKGQMfoYAzrnI1y5tmMAIIGGfaCREZSzr_h18LmYs0-VSosymI3LF2GsskG3iB4Lt-QcNX5rOx6y7ppvaQ2qSTn2jR31AU4f3mNWPLZcmJc2n1vkHA5KUIcu-Ei4H5L7utjp5TAvgpB5KCCpOyclS3rtM6drRc5rCHaVShXy34VwUFvCSCR-M43BcFCyZiJmPEJkFkEJLLzObDymFQSQaVDGErFAngDYaMPHIWcOPhjW4-m_rguI008b7ohZUavN5Q-j9JH8cZIfQQeZ593-EJjMv4ZgVXLeBr1cj-gzJkIEflJJ8047-BIWYgMSZdhQy8jBd4u26IT-aSz1Cbccch-ihysYcF7C6Y6-ApSMie_sI3e7XGc5zRSJOTvWaERfnXW3iUD8nZH4vea6HB8BPVkqdorjlES2rsooBmqZjUuOA7TtOAkPRkmyCRO7TKmCT8UdRXb0_2kq2wIECA6dIhUjiOPCGCQAZ_upWlpIh_Pjm1aUpSaIrcqoF_rIgSt7_BDqK0iHSxeutUZsAoDfU17dwlJi7MHEyZ4e7Ucu2oZnLLZITdhALRDi3dthEDQvVfjf6SwOW45NJCeakzwJLrfMAoM2am6LZRWy1qBOK1z9PVf7-qBHpe4ck10qtah8AjnCiCuBWuUdAafXKAe0woAwz0d29rbdm5o0OEjTIKkbT_YG5QwUHH8SLV-VftNy00P7V70onZC_YMT9aFjIzjWAamKp6ctUpM0TRwR7qXaNqO9LO-Qg5P5CRlgxZ5tSBIQNRk7m74bwmq3si3nWXaDEvBgw-tezCgmkIEXZyT_uhOmLYTrTEBF-OyN_x09ETWkIB6cLM0cJR9ysRj8q0HtZEVvugJTnxSK1b4r99_PGVYji-DHFX5EKKDtXJvrjBfAiNQOOPFzWzymnTGgJ2hfxXcK&amp;a=1ce41d07-fbc5-4f6d-a7d4-f69b9feb41d0&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9VuhEFhb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;T_6AQYRCDdMq1aWdWV7JuIJL0ZsMXo903Zvl0rq249TwwioJof1obpQhhWplc7vMxJddb_kaKjXs1-kBs9PZtXgRa9pEq3Bp27BpZI_gfKlpJE-_VA3JlsNWgfBTDyjyFcIo5RVZVkr5SxbHSpZ-FdvamI2agD6Uvjkw9wjl8cXD7ae5chNSRNEB0h1UKRNW2_mdOO_kcf1jbGg7xqQiaCMIQmGC_U2s8f6zy8nCmsQ7F8zEy0gEKWhWV-qg8Tztd7EGcpyDSKDAW0WzbO6q_q9XJcxN_6saIA8yWbHa23pc5O6I_omdiYncThaeXrL3O1M3fXSZ2KXRctGvAABQVlM2M4Xud4amA2_g6Cea8x0IWi5mSOLnTqIo3xr2_9LfHZg203OAWlu9d2NfJt79QA7nOgFiah5soJKjiOuKeKO0vxF4XY6gHbCBR-l-qm8LmkH3smHtOWu8XCjnyjXWhx2cTIGEDlHLuOiQZGrVoScbd6tP-MR3-2V1y7Bw8di5&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;PodlahyAlfa.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7gyYtjkc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46e201003eec36aa4be85b85850e796f149c3981&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;I5RaaIDZxYU3TJAURyshZgZEKwvEQ8C171NGBi8CVHFEHOTYI_m7FwsAaptag3JwzOJ_jmA0CB9cGWBgkCnmcyNnvZuwlSggKphL5pp6_oRyi0hI3DbsdBKr44AJ-dCRs316NPJfNaEdf_P5oaU9NHdH3T1eQjZns2l0_i8QqEO5zzRnYnTAohj07p_nl6ImlKH5sOy3NQc2XlAB8CAKFxTnD1NWrFCqN6Od74hvqV6eyUC8k0CnCqclpwWjKCyID_pMqJTEu221J4X-k-0S2PBWZ1EDjMj5LyZjpcCZGsQ-qRfcqXnnvvswhXwXv6x3GDS_tI4QZwfXLBvw-lh-ElYO7BNaNXv126zFPApyn-QaCIZnmHZ7-9k9xmSSP98YxkMi3ubFZ8-B7Ddg525qVs59WPkrkO0cBzPG64t357p8adMTW2owS3MfsoG625QAO2S697brRMkuTCNMehqkQKDObwWijuyWKcj4SbSmLTe_XcObui6KRzbqxlYaBgP_JTUuz3SRHb5qtc1xhp3it7hS6JhXRwfd2ZBNq6mHhX20VWGbrG3IaxKkv7YfSPW-MgQ9KjBLxSEwBr8zMCc50L6DAtyeSOU_-jcShW2bZVuvzFc4P3GEMv_ucJtkQgppFNXBni95J7r6vE6D-D4h4KcAO_7s0kABUZU6wVg0ThOsZgpz-108eK9afwBIz97YzKt1RJFBKHT1-GM9N0NfMq734G0e9eukxf_NbX-WiOHFVanmXfuXxVjwUJ5fYwOFerQ_FOOieAsb801Wjhgok5CErR-3ZW6cFcLnOWU79xj2YXFXVA3CahyojvOAiMSn5sOrzzK2LikO5D76xMMSRZ5z0cf8SzC0tE68JT-9CI8fprNA4zTtYqfZT51ur9HdVF0f_TywxpeS4-isjHoimQAT2MXh69CHqVb2aKzsCe_U_fyjadfZgFcLeY0mh3gi4rkvaDPjFtpvML8PQPCsAQfshK0BrXB7l36nGqTQJw8WYPiG1yF3c09jlohORGULOybiXeUK9IlIn9sU6-KM42e59fe1gRgZqDPzs1p8-eC6QFxftHrWR9NeK3gzsP-fcnd5axDyn37Cu12YvYcoLVrJuczexffTW5FewHOQ2FKcYxegQ4BIXLAEkp8obX2qJRSejEr-vQ5lTi36blelp15lT48LzDogjeL-toM-2yuzY12oNVKwlAPi9eyUAgfkEzvmcUaGImh9yRWKochVNg8EICCcz0Da5ppDNsP_JccxDctW5rNorwmLlndWxYhJUfxON2Ahi8bbyXfUqmfo8Ti1Tc2-B0hzH42mqdF5c4Bxkcs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;SOFT vchodové plastové dveře Florida, ořech/bílá, 98x200 cm (jednokřídlé plastové dveře 98x200 cm)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;46e201003eec36aa4be85b85850e796f149c3981&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;t2D4gQM3-wRhd4sni_S3X1zMvrqM4B3lUux6w0BqqTHv-btRVM72euCEfpKe30UkNuKXDIcmvUV1G_D2ai0KNlAlkGWNgZf4GKyrgMmvAQYtTnCc3H_ih444bqjXLpEGYL4zMtOlqI3-PfWeiSUiOrjjijHAz0VpMVrdzAbbf9cJ6VDyeuymcGF2ttZ1qnKuBdtxV8_c3BvWvc7Rao3DY9Bz_WydJmTEj4L9ChA6MwCuPIsEehS-QYH8sWyDpH_HKDbXF0Yz7CS0a9HLeZ29mRSOrcAcvpg5p27GB3cGVDduNGtXCqqmvW0KokzbNMEMgD61wW3x_w19aSmp6RgZyfji8RIraxDFzXRgzgp3rmOGxslD-8VuKhixCaBcDdePplAUdjc28o-QgGdKz8RdlEQcTbNwBkkJYXT2tmMonWxdfM0Zt1uMEJ7vtumkVn_Xxdv3yBDT4u_F2_lymCnuLBSjR7JxWWV4Yw--2-wC8ppiSm76eDPnikFz-PC9-DgDpqIBcp6EFIhIVeqgNJdvPLCsWvAIsUmAv5qiKMfSJ9weWdTtngZ0FE3IczzF7jHLuD7P6pjDwLj3Zrzg4e234N6qGMCP54DnG_dROND4kj4zL2MYxwUapuZMuCo4NxvQrwgVXknyr8vkcCSFb2OeeemLd66q62Kcpr1PYx1F2MEN3L3Y-ItP4EdXSKN2ZK4mn_J5ZUq5NlbFfDYfD09NtA9T6GDz0PeCJ2ZVQOAxgeQ-j0CfVBJq61WcMWQ5nKVyySzFp1vskRsynSUYXJVqFO00BYgjJkrhvA==&quot;,&quot;minPrice&quot;:1399000,&quot;offerCP&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8687880215895969748&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:121310,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;a94f760c-d48a-49c7-a05b-6f459345cb9c&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=9kiSiv_ih8TAk9TWHArlRDohEzZQ2oO4EKaJQ2wqpPT5nuOUIR17mlz33f5QJKmOHHSj9dj6Pq4WgCgjfHq3571gy4oCz6kdWUvhCTYSMUbiw8gQ37Dv93tJ9I91ZZshf5CXJV3-WFzCWe_nOBeydaRf5EEITlNY3DquzHGq-s1S56rJqjxMA63NhA2UA6A6TFwg2hUUxhCS-X2_YygiaVlvscXCHHIvtm-XBI0uPgCyoiBcUBLZjGoWv-9Opi_LNw--FyEee3WTtd1Yj708LkHI4vGILbOlPa-PajZuyQuRvmEGWoJ37iLIjBv18JYOrDTJFGavge03zyX1xgU-SJridCdcL_xzczXVZdYAn5MBvCUCS0GXkPnAhh_6jCIFJKs0E6H-cseJC5QkTrjTjs81I_P1BTGBIWA34iv7ZM-KDpd1jYHxW49ypFd8gHPcdzpei8eNAmyOndlQaAE22-2NCjvU9Of71n-cpnCbHf9QtKQPa6LtBUf1dzMG5hcie5xj-mXvPVf19uzlerxTMY2AjK2bYc_SMfiBSgDbQGBPUd2iATRtwKM2YvMOML8BzhEfCQnbpuVsB7dsnSS4zgJIvcR8-h5x3dhpWE0FVTYTfLccHXCq-XNh7rWIFmm4dwBh3CQByEALeT__FfKtGtTelimwt9JXXVudZ8jloz31ZNI4RNmXopbiqWom2RxbuO3Fwr4jhA32NxUFqwbrxTm_ibl1SFuH-DwJEDXCD2NSzWINuDoNPtylR7z0B1wnTvb0KGQ3IzXfocrQtmU3nigRzpbXZxSvIMl3VdlhMrhGWQZ8TstEFEm8SCO6-5_h9rOxDx8u1jr7Xayy9aaAyax_SXvfoqK5ZtcSv9CFhdhFc9RdWv9kS-McFxzYz8iIOFYyGSbFXxTkJ3inRVQW4sWbBgdY_jmdhzCGNJ3uwFSKwzGqqHDk-I21Ef7qfNTFfGrt0aK_Z1RPP1I3m05CwRWeMR8i9sUBwFbrW2L3Zq-0w3UKe0w88nCwvOlCXZhWzj9z0wi8w8Z5Xc0Y7izVG2idz66xLTfUsb-BJVupYw6yvZxKvMc_MpsPAVts8qwJtII7HuGUGsqQYkCOtzWsSGNVRglhYSH6H77BKbfvX2o1BhC8B32ujtteFG641SVS3YHkKHgPZG51NnqUCvQgE_ZZe-Qymope8mdiFK4cEyZPgG4coeCnqEhvld5cY7JiD6Vf6PaYoWFM_OgdpnoSYVqk4aiZqVwlMW4baOPSuhBCLYJ7Mb3Voz9lYgaNyhhqt-GVbMAc-2tpq3_CoHADNNQ0YLc=&amp;a=a94f760c-d48a-49c7-a05b-6f459345cb9c&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Hn/9mnix0.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0US3FGth&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SGv5tmZIH1nBUdMjV7C4WfqvQ_EKxUWANMNh62EPq1KnITYxyDig8__wDVIhB_V3QgVaBvE5oUy0tvDC06VXhOBjtUjX9_nU5MDgLy00P6aeH3NEYDqAAhnCSVmIap4Ysfp9sqywQL5y-X2OMPRbO0bbHihDUhEGF44Zd314sQvVlk-cSmnIeaS-2xjUPnnPEk5P2zduMzKW067M_ykA-_YRjwmSNrMuBhvoyHoNQnBdrwKoJ_kDcuUh2LVpa7x5whbH3lqp_LqFwtng04RK2t1cd-Tdrg13KDd4V78qIZLPVjEZfU01tszLyYSikJCGvrIzlNSgEGxVyCgvmc7m0bIbiTL7r8eEZDzqHXGq9A9O41LSarO3WPYNoDNCp4pVUnXmxxWayCYCMNPtaYJWsJbrPPBzafBj36Ch0tOJYOLz_mYdkI0EHsZ-GidjC3MEPXPC2ZSl5YUIGAzVudsf4Yt0a3aXPYq1SxIwhmYeJdr2Mr5iUOwT8gw5_wPZAGKP&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Stavímelevně.com&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/46e201003eec36aa4be85b85850e796f149c3981/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mOfQxmY3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;46e20100f13df9def17186861e11f7c23d221d2c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;qn1IIstWX6Hmb9RF1LIzQ_uAUjRRqni6qHHqi6hiTN9Of6zIKhK7r1mEIaAT6Tf7njvVERB7o_aGxMSzmQvAEBtchvB7-4Hzqrs5hkO-U4XAsk4hV4Veqg2pvXfDrHLI59fLm-4UP_-sQqcDX-JUzcERGmJPaLZzfp3vgGjGXluCaZwYX8NRyLqJGcNSPq_D8g3nBCzUxpb-QvuvFJwNnywttzCkuxktzuJOzX4p6sqFJhuX7RY6B9jpyHBrQqhib56EcLpyw0qjZzVy1tUt-a2OGLXib81vnSGa6PdRaoBM1CQgxiHxZ7rDRbEOY42-5JcoEe_edGNbaobRc8sORRBALJlnD28NkE0-2Bwv6MgKJNRIh_1hJtiLWUoGLZenQaa3T9xc37SE793_nB9FWLqe7ga0Ir7tgCZkgnAuzQv4Em5kOTWAWqJhVGEHmL7vjg7iGCuk2wC96aYYBk_fMxDR7iIfW03Ezfbw7n0Q4I8_enLvToKnjbgv_whikCXzosKrlAFEGfmeKXyBS0rHqZYtx66DCtSluOm8NpbiVrIwJVS_RfSK2CVIw0ta90bRrcI73t7q_AkLsKfohUboYHNWvkoTNPvpN18ox7vTo-DS8T8iykI66DC9jarW41Kx9dYNZJNAv_d4EmjJZWwBXEvrgQD9alb7YDgS2Sq3peej5Z8eR3IZTgZeS32HCZlxP9MBzA9f6EsZyAmj__6-LYDKRvJRU931FqdVwGdi4LSB9r0B7JgPh623IM-w3RmjoThnuF0kC3mpBdrcsmlEuji0eciRFVf5vFTctH2eXp9K92MCLbKmbUqrdxPktMpcnGINkJZRgb9NRbSPIrF2vVvkUhPYITw6QCDfK6VV276Su00BDjoe2eNmBDoL8vHFX7bb8bUmuf5KlBnltBfqI4ct18Yfn9CUr7iyz3yQXWRXAKFtxxg2uEONc-q9HRKFPVsIxFITmdv38HIwXM1sFxdh149GUhztnHvGXvXoXz7zUnB-uV8U7qca4BhkaFB2IM7ALcjKaCjGyj61Q7R4JAY0bC39lVi8-isWUj9jErB_ghVZ7TZxq3E4JHAeqZwskCIelWb3vfCgbCce3g8PLDLhrnqLqYndRCchWLYPDMQTvSa4_VOLhZQNaUstyzoMuAcac1uZGMMMRK1kb6ch4D2GHY05gC-y4bLdlSkdQnuZyTeopdfkTtfIk2UlTzJcC0y1iYIPt6NddIn3slXODX7mZAXuWx0ZPwrqQyYUC8pQiftNv_5nvjoXAnjh7i_Llf-nR-_XMvIzo2FxGEmW35W5dG5gMrYqL_9Fn5egPq3U5t-A8jpW0QF-0AOM4lGabc_-XiO5J7D5us5u0GL6GWaC6Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;SOFT vchodové plastové dveře BARCELONA, ořech/bílá, 130x200 cm, pravé (dvoukřídlé plastové dveře 130x200 cm, vč. rámu)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;46e20100f13df9def17186861e11f7c23d221d2c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bwJbViPlEV3BPlebt1UV4rB1SPsYw0URsq32SAgqNbgD-ZA3MWKPCowFa1IMt_GhvQ3NRKZSNb8nTdRScX74SqdVoreOOuNzVF-hWfGE0VCXxVjM3lass4sFMdxRBGHh5cfp2huf_IMQWKJ2xRmvOyXnDa558WgCOWbrwu5Kwtd9aKPBfzNP5U3lYqRKZwNmhFX9wIUwj98EUenaCpOuYOk5DegvSKYepqV6a-O2lA4a6e7JPALitnPrgjuTIbcPA_kvPAzeRWcEu6nDgIU4hjGDJDHp-4KG4w40ptOEHZo68rHsiTGOpNk3YfhwF2UDP0bfGmzsmtcfeATXGxC2BIPj8A-Jg28ihX-d4VWSWxrkiv4FwFqeJ0nBBF-8BaQ9kxkXt8FzuC9hixLNTUQYg8Myv_wH6tKXzGeJSHT0qvjIaZifcx5DikEu6VUOOhorICoUG7CJtE8ZHsq5EwuuiMc5ufUWgoTHSzATH0v4yl_PE7xpAWV8h7jHmZOTdemGOu7DCoL3yFvL1zWThRMkEcL5Baf_inA7HXXZJ5YQ8hdN-x3jCkZegl6zYpU3yD263EGJM6ROB6AykS_8eKqYuyQ8cy46ejuo5e-FNzQXfiWQc3MWWssFq5HbGhLMIQYRYG0xknbe3FwGg-94dSYPd_QYJ4TrynpAxg35w94EntUlhhk0JCV2iuHDv-aIZ9ANsThxgDtrTWEAIPpqW9gtXgqAGsFcbxyom0Bo8z-HTE5Ev_wj1tfDbCDcHV5LMwsz8fxqHLtTqDcPrYSy6DTYrN5gQAOQeEozDw==&quot;,&quot;minPrice&quot;:2099000,&quot;offerCP&quot;:&quot;LEMrMjTzHGwnPWVzp_Ty2w==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8687926185554887209&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:121310,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;78e92568-9ad5-4637-ba7d-224be3e15efc&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=wL1AbA9GI0B33oDp2ORalX3W7JUPjznAlCM93r8pU6AddUFHWEytqBJuIiIf_GORbc8PqXQ6zQMwM8D2k6qdoI7WAY39QAhx4B7gYKNhKNkw4xJvpb_n7fVkwx7SuWf5Ipx__TUdy5t8lR0BuiI0UumUZyHdKow8wIMLY7c4pIliSXrr5c9f0w5lXtiQRRPxpYNdWLkvBB4lylIwbUjC_bQNkcVT75f0FSd5moVqOVolZTaGJUp2B7E02432CESpHVlUEqowvy4xXvvhXUI5iU6l1puUS6Xck87_d9EClmEsV7AiqIoFHQqkiYyelzddshY3_4dbM11ZTCVUsq2OljljYYDX3etb3o754vQuu8LyywFUcOQkD9ksYTlEpzjvbu_JkA3FvqxEZxBZI63WACM9l8VWNmB-aDQZKrO2qmyifoxqdNgC26qryXa3GGTFq4rVoN0-g6gVjhJlHluglXgJX5Qz6u984b8DPvToSG7fLnRVaz5HAmlXP9ePX4aQuZp9PfPXV3lun-VNFI1Mc5tDkh5Lwkw3mDzrK9RSFEJW5hvktTTKbAEvGCq112Znoq73Ap8XgLRSPG-NfYk1HwEz8WsLXEBGpfUtRyL5d6gOK6I6um-RGZIK2GvUp-PZTxpVVfuE8L0MKftfU64XzwTh6Ui-q3y-5KqNF_pnvAzqcX-GoVd7ynSw0OV4RHPK5laa0tjhSIue9I9hZcGHxAbaqYmuI7EXtZEdmF88CNr3WLeC5tUNsvds6Xfqw6dKO0UWbB8T4CoFPcsCVjMQUf9AfGHCOC9xxa6wjeIJlXMEmGyNTza_BkHLrrffLqS67zUvYyH1HmWDB5CfLd4btMK0oE_4mGGB5fFlrMOyKitABOQ5jXzqHMzG02a6Mc7cRYsMlcc5PFQIGntlFKIyYTqfPgoJLSiYjd_9z98ag2Pzivbv5ZxsHmX7gz5xo3Wf1NYhnn1e_b6SBkk7iAa6ai0EsPA4C9zZP7Jh0V8xBTxzBocd6igYfiw3ZSPkeuQov3Jg4i5E2QVXUfMJHOlfs0TxAJGlt0QrvVRrgiszPj9cw2kd51kTt3p7uiZt0bcIpqKJ3QbndoQE9z-nXftFJ2oVbFQfCma5JCD8rOFNXCDzSaTSnFFg0EexNpBSP6WdkZp9S5qCTJUqohAuAM9EbuH_BMJZZJagGy7S_ajyF1IdOJImJ7PBUGqSDRwxvToe1wYC2jhXPh6BAoNxo2LmEyEXeUhbQB7NgazRMuj2UgUUKLoQ-m6SzOi0ELDCSD1Fyg8Mq3t4Rc4VrfcMoGZ5Jsw_gnov4g0f8VHVlEfDCNOP7-poddDkHxIuS5F7KmSUqr7fjA==&amp;a=78e92568-9ad5-4637-ba7d-224be3e15efc&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BC/YUPBaEx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;znasP0YF&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;4IfRXlvhOL3YUjjG28ol0DIYqYm8sU98EV54wwK-FVU5HAGr79M_kSWFrm5bYTnXK44NPOufnecEqKPaP0pYDnDa4mMf3PrkVO7uiAtSLinCs8m9szCe6HjNjmzqvu57Wa7BMxVaROyq5pq3INWvnNyUhcKnEwO09zO4km1pM09shYKhbY98NS_b1lCHXYaDYO-uWOFGu_fp5WNbP8Quk8WVQ0ewtdYiNURZvJfUA9n7rBfS5uvMGmrbUKx6LUyXSXxv1ieRhJG5e_pJXC5gA0kc92hqnHKWiY10GUGmFJ-P29CmAPcER6QnbC5mD7DnNmQaj6B1bRoq_9ncoNu_jnlFuKwkiARUA3Wxgqkv4LRnkCcksOsnx1Fc3jnNZhHkwJRzJG8Seyw7rhKTt2n4pUjkKtOz8ZmYYbqp-2cx_nt6nZyjdqiN4uCJwhoS3nQ67tYwYQn-kk1hCEgrD-9Vu6oXUNkX0XL3NwEXgbiaqYZVANwDJ2pLuu_SC2qkc2oc&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Stavímelevně.com&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/46e20100f13df9def17186861e11f7c23d221d2c/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cC83Nvzx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f03002009ecff0ea25b5fa41e26afe0fe6f3ddcb&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Ar5wO2w2oX1NoFhadm6JaIZTyCj9BAYUhLyLSdN573pC7h3hh6YPHM7uGUWJmDJpRirqbSe8qlraRzuNSRvPU_Nq_3QoSiqoKdSan2I6UzK7QH7x_KbLrLr5DnnTia6v_mubiFpZPndJv-PkNriu3bAr1PoLphij59QJylnGA9SjqAp2Rn_fUR5h9d-l5L4pmzgUe16-9m7lNdbmfr02JPR986zLtL7TU60CEt_a4smXaG_Wh26QzlWXjGv-096ndWhMgCtXOQQTLD5XKsZNrUAj0W_0IlLpkjnyVOeUbalvxw1ks-KY0jApRd741gF4QvX8-S2J6f12U58N5HLU0XMO73_VWebjRRu_nBOPIBDlodb4vGum5xVy6SXFq-DoE5vYIKGBf-88a_67Q3Qi4qKSybOuvNOgh6ILlFeDkxWaeSlw8D-RihUeKjeFzcjPfcL7X16shqQrKUZdwdVp0lif5drPSymZTXN145TN4W8FMcxSsFwqy4zvRhg_5BM0XhBLwDQKh3ROeC1-87PVo3wfuimYOAqe5TaCveiLLPOtpYl0Iq3Bl7X2X8R252-q5Lnh-3AzGXgrdNMoiJQ9OAnRAL2NNHYwiGZKoywJalYZPS4rcGylaX42Wyof1KVBQq7IU0xJv-3l02Uy5gYtRT-0wEDKSbyN77oZStq6TzZAZFPIiHqJA7WUTFAAGjU9XivV88jfSHMu31NsZzst7Knmec6h7fcvoUieakeB1fBjlzs19AixF8y45SpturnYvVtRlyD7o4RnkZqkST6yDqHbAVHqQSn6Mi93fkg8i_ClVZLQcLolgVM6T0RfVL7ucckmRGIZSutE-mgivQyY0UcVyi9YO7djXrDcHdeW20BQYX-FjIVZfkBVRU2GZPDSCzoveSPSXBgXWPjor1uO4z055Lj9LY4jdPmvw-sWlGs20iINDwW3HZcRt7TyhzlvPihTW4W9ICrjXVMpsBGKE7pChPzq8eEmOvD6bcGcrgLb8NjHCk9YlpcJm56WYIKWrBQXWSyk-PDC3PtSROIFQG9R8hJyIbmleGCzsy93Afutqg_yZi3lIfqkdK6kFCC_mdlRRB1o34DnZ9eqwwhfBw0CiSeNuhqROtnSJn0cgnhOUenNgvwqyR-ky8yw5jzsTCuZO-p_PihUN1_i0zFkTuH9Wv5jQETAUbbluILlo65eEtQbm33Grj4oseTNasCl4fbcCk8I4ci8DvOCJQtHDiHxIcxHGhHH9QBZnPfcB7RlQLUyVXeA6STZ52gPFqkyPqUABNgH1mZxCme-dS78TDAoparUd4U=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Breno Studený svár - TUBA C 44g 123090&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1855,&quot;id&quot;:&quot;f03002009ecff0ea25b5fa41e26afe0fe6f3ddcb&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fuoEekL1lEVhZZyvXIUpN-RsdCWPB7SHCHsn4P9tyiuv3ajX90M1qpO9wnx3lcU8Lm6C81w5HiJInmQj5ReO1DzRnpEPiICgUJo4anvBXFabEP2yYK4BB-gzgD_d66J9ncr5DojIHQOsJoYZOKNu9K3NsIM98oy9akJHw0h_m6QHmhbiqjzaETSxVkrodABF936toXyosTeWa_Ei6jySE47Pp5dP6ylaQpl04a9PPbMSHXbjQDVivH4I5MigmHQ5u2KvoUOcNTG0O7jKmF4PWpsa1YwZny5WRAo_rRj9ggfeRHaBQ5xKIoa9VDyR95LXKn-GZYjIzQEGcPMZXaJjaspoIJUD0-lr28ySYjbZa2q3PUgY33d8cxsXMFgxCjVvs_jJW_kJGcPhAVgOYz33OiVmxEPsTjZBO91SeIVvyMQ6t_RirfzQgYEOBQLPauFhRIQ4fVXaMPA5lqR2xt-K1dAGslewfjLT9rhhHtFZrtDwjrfq17VQSuwPwQbD3hdrI_DPAeRE5JI2cp2tHXiqqB4fZF9lSdvhU_BFYHre7mi5rBiXcMEcveU1s3XzuSnZLOzk0Boycdg41K65-EnCf5entsu5PG6_yH50Hhv4RCoKqyj1gCg11vfbwrpiFHQtuc2lw-rhFIdVUr-tnztiIhXU1ukXMdgCg8Y8yDfI5lxPlUrulUqeRBtvoApi_ctGaqquNB8LTNGsMBzk-OpVwMRTNM7FUvdR2YHbHopsVTEf1BpAJrC78TrQh4_DnlGbRa1LZgzWik6AuTXih5jRctTe1Nlc4Z-yDsmuPJMct6ztmbmjV142weje-muBPQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:27900,&quot;offerCP&quot;:&quot;7oeME0woS0sHDrUKCS8Hng==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10104991837261221249&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:143164,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;a9838507-e9a4-4b2a-8c37-32204eff7c52&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=8xmYaF36nIdPo-80eN_6-p334BJCPeoEWqOlAO-ZVhS5Y_I8Fj0r5WpRNXfYXTNSzb75WYiDQqK75uuJmiwTE2kYWx4_Y6eJLDZ-qLwZRoidldzWPv2MxF7OKzbdJiMurvXZtF4MkGSXlZKH_i0-_KgcoitlAUxxMrg0A7jMo6ZQ-NIQu806KbDGDOuhQvDDiSq_efKawHGhPkotb-1r9gaD8tU6AFIGgCS4FQByTM7p8BYsF0Qo9FgDRVGYRvBoHUX4mFzolMRYeNRSdUaqRo9EU-D0vIF0K9h6zHY6I6O1zcTYCS-BXMezow2WYLFqT0sw_kVWJKzNdT3Mx5DQ9811pRGRkLO141gjNz3pl7MBrOriwGnu4Wtpuy071NkJ4-iHcbT78YWOsUciwdvnV_11YX8lHyyTvZgCU4eZggGrd8lp7lW9AmmvlhCq52w8Ihd3A2wAqw12HgJiuwcWkhrwc9p2bjQZ5LOEFiaV-67Jyrle3WEtdSamvceVtCAiuuw9-b2bS1npGIV-90__Mz2RT4U5Tv5nsIUuGJ5Sfma5euBCLq5cMaR51UP2gmeIAYm9y08wN2h_s4_YHifxiGloLzMm_FQWNvvtP5mZtkIIP9bwdM6hDHOx2HzVMfFutI-D7d8O3XJS3g2aQQWkNzj7z-vf13emb_zWg9DHede3j2Y6XS8apRSc77hxuCjkd4cRd1c02G0YEX8C71WYscL1l6dB6wPMKZFXEpfjLnIMWUpzgbGwMyxYKqcpZDOqQbyNFZl4Bx1MvB0GtBFzemsIc8kKs4wht6yneLjXFcQuQozFaXn_xim82b0woUBJYIjKjaWcYDplebvxyOkTHiodiy7C8zBOVIcyktYM4J2u-bv1fPgPF-kwcGJ0KtulG7kYX6LvpkB5qEW5Ebv_c1G8dHoj75e49RbPZfUya2iQUp1_A2Sym0gTeTtYQ0Q7i8SlpTWEESgrDnM1mm6QPBoAna7IU_mQW_Q3eEaqQfeH3SwL3elLH_fe2fQ7P7jao8BEWhD77WQn0QupIT6RtKatcsKMSDjtuHNDXTm53STaaSH5Hwx2_msj2VmMRnucaEYRAEHfUpoIOX_L9jyY8BThKEWGw1akNQrur0fymtdqisOEIx4gQsxxLnddmATMOh7X1xg0n92Bh9QitGiUXe5lBtwEFzYwtkK3NWcgSi_Yk0edEHUIB2iMT7KIbRSZbc7YCxovZDcn5V2sSLOeRAtNIptF7GaxSYce94Ft2NHlK1SUxcfq6pbXIfwm7KiZD3Kv8ltuAPY=&amp;a=a9838507-e9a4-4b2a-8c37-32204eff7c52&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_t/60VWLu.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4n0vSOcJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;tdqCUsysljDxeIff2XEmFzygizyHHTsaUipee-BQUCAaegxDsSLfG_33dgJSJTZiUKjwLGQn6wTar7GkPuxB_fI6lymWY9w9uPX8HpaiFeBnQz2T5yXDqwpXVfgBPaB2OAJ0DR21Dyn0YD0y0qTK5sE3FqD6IzTlbu6wTxez6wAjaq03dmVoCVg9griiCpNGNnDfUdMdFgUw1C873KV1qBwZ8lTHUA2wHml9yUGtA_KrtTDbXpmBbLZ_MKWYbyE-KO1Bu4tRUngz5oV7wmBJVEPkQRxJD0l4B_qeR9z0gCiK9yqILJXj7QgEfJUSyFMu2_9VgwDczKd4BcpL3UhG_W442GRKA18Edwhaic32uZlWHOwkkqcFKO7tH5ks5aM6xirnLwruvlfYow39EJoRco1ww1xZGoP23ec4r1-5yMF-MSm2E_OF-3yf68xrR-rHSzerOWXu1wi5V7nDgp35lg29BwCYZkeJUHF3ZCtKymww9HI6iw_0EKk9UHocJfIk&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;shopName&quot;:&quot;breno.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/f03002009ecff0ea25b5fa41e26afe0fe6f3ddcb/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QS69msbs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;45600100c8651789d418118b810c58696ae5ac18&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_week&quot;,&quot;click&quot;:&quot;c6P0n2Z70NlCcEdMF1PKshzMdosvrpCRR-tUvnHEyIE2nAr066K3M63GuhPxHB026z6ssoB2TkFrAgimdUR_YagQ4Szo1tgpspqQuJdOS2-PLJXZxF6vbzqHyvlTnvtDSzDyBnCbVzXcWoAFvfMNP_yN4gbx3ptAW99WMg8wAPZnA2DMyEoet-rkCpu36U6kKSwR-W5vmzn-y9GmS7mVAEHCGDYOjPhor1AdGf_bIF4rn8ZaOmdFDtnH8ubKBCwP7JrtMF8wglhmrfqQ8b4nBza0lMPNnenhja_9uhqtQGViAB4s11PF_ZAvExhLDyFkpIwtyb0PS71h70oWDVoNpTX6UIZQGnTJkAanFwlk8pJ2Vn4_pa3j4TeVy4kW-mQrz_YNmkKxXlCA1vbtifWtU-HNmkpS-jbOryHpaC0DGT_dcvNq67cu6SWYjORk1ODdg2tCH3RwGWHx5mxnOH0jsBTwuz4jjaq4XHK0kasp6rFVUFg4mF-4PTlVd5iTQDLdfOeD2Ix3-QWSVaUpeb0peQLH7KEZDm3NePtO9sngdmfNUtyivqQG-koqvkwI10hY3Vx6Wdjd7nAblncFq40eQo7x7T2Qz9N3Yf-hNFYFxdSmbfGCG2JVojLVXzokbsC7XX5cVYfGk3-Ukb2YM4b3s8KMdKwrjX1KWeJuV2vZzTTHojggSUibfPINu3pa5HBXRWtW7BpgxETR33m7ehF5qIPc1TcBbk_pHVKQpUSeyhmyXO_t8nsYvJszQzhgRivHm9Qb65Q0M6BL4Y55rTp5EJqy1FaCy6A_JVpn9MlXbnpjy36rN6T8RIR4MSpX_vU-iltDlqgEfNbsWhTAHWPMscACeLgizK6UOiHPZF5zTg_WXKNhbNg5XGXhYN_iXR3QAXZiQMtYz9pvMS9dV_ksLEZjlUyuAeMcakQoTMDJscof5oPI2RpRrD3e3_AtnnUWJ-ntM3RClCP3u8GcTq4oE64MfozElF2Y8lZ35cepWVrGnYWlbtNooPt7HQ1wFNMK93iCI0fvIiFE7mdeBt91bM3sSFUNnfr3uY75tFc35ztNOC6Fu-AlJuaxjvtXJ6FIVjHx88IARAdaVGRE5LA17uw-LlccDjih9SSygGXCrbQAmXpLgYKQp4S3U9TnuFCzKZPir21puD10y6L3cHETAVgBBsJ029B08kOQivsl7w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kolo KROSS MINI 4.0&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;45600100c8651789d418118b810c58696ae5ac18&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;zo5srO0hDSCHivTE5l4z1V7vA9l1aP22GKyeVklks3GF7sBxPslKUboV0Z-PmZlI6cK-vHD8pqFmPzYyoNUhyKIT9J-bmcVdZWMpGb730pwfz8AX_nZHxvjEJLOmjYqVjLl_Z6VoR0PaZrUiuC66cl2AtbZWYEHzywBAXhAuHwCq28tWrp3ad01hEAqvkSyt1-0vtOIEaauyBR_-j1aCx-G_h53Gdf7Qs8JJokDiCFt8wEHXSEjNjIKhzMhp8jBC0tqJkxQ7H-9wW0erOhH_9RLuIZOjFnGBEPUJNq5d1Tp2dOeLKNQm0uxH5rt3Gj1wYZjaxsxRNafzNk8oSEHL5lzKHUwciz2KIHh614MNUsb4HSLTr3IjTBu0HrC5bOueJitg2Gu_p08oUMqSv-ct3-k_o31D9J4q5COpjhEGHFraGFCPtgU--fGs--Ui07ZQf3MuUgd1ZF9NCCh1GnHnFkAaLkiMqkz-ilLCFVpFHIDUpwJTEP3d9f05-G4z6K_TRlnbzfuz8FYmEbGkhyEIeupVP1X-Hkehzlw8zdx4XbbA0P-pEJOkuVqDwLkoSvf1naVSImz4ocnuYJiq3lXgpeg8Vr_SPaTivJwZjstpo4EhhyTrYKOMKKzqItGfz_gfDOazLvaQQM-CwOMc9Ppv0r-v1vKy2bXMOtYYMzDR_napLV6-XSBrMQg1WoeZJqaFYaonwIcP12WiICTX33k5ZkrxiT1MkyjX9ZyCV3kYKZBV3LiNEmn3t1iUrTD5Rh7lnxPVDsLQwK944Smkfd3Ft2SZxv_kM8jRhcjGu7pCqLLR4ur7fjJFdt_9rnGxZXgmANguTO49nmmUYyqmXg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:449000,&quot;offerCP&quot;:&quot;3ivTMZEKfA41Oxmp2GcZ7g==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;6345944433843888305&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:89385,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;5dc40b67-73eb-49f1-9fa3-99e99403cd80&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=rpLFJBgXZtute35OKUtliOjZ1O5Ys_KSEBLIdnRhG_4mxyHX237XtKJrFRkU_Ba3IePD9LIrfG8_yLEhFT3DtX4LFWcYqjPQX6xNYyWpimWg4cqJU0ykq-zmpxUcIyPQ_I3-Z4Eb6wWrpYQcKYealAGenDVdHjyRStbaUqVs2uz5W9fjJ3-xkVBLXuP0a743wsVLpunbmtydavL9mQNraFjnRYnQOnnkJ04bMQdsZ9bOVDSUXZHnw19N5zRP_cpWyYEwyix63uOkLmN-WIawLxfK9UiLAF_Cr0s15XRhS-TlTH7tXbEqL4bZHWmfJiF5i8n_Bn5P_IFeN6deSNURe7Pw6ACNFwYU1RwztcWEFLXw5iszQAP404XmGHhJgIBnqgcdGoo7dbRKZL2XjuSZ2KAhEjIb0zJ12AaRbT_JZpy_HSwQN0XHr28ap5gLjJwWN64PsQyViTTHxi1xaok8kB1XkzqYdGyDpu2hNzfFh5xH3PxqQkDE9l946wj2WbAKXXEFTOo2MXJYeJrsbj4SoTlgu497p21YlZhTX4VFYbJlyJ3vY2fmn1g_V_5h8gqxE-sc5JSwC-jMZdmr8zANjlcluzXch5v-gBwV8ijhZyI_jfusz01NfZJ3uIFY6LviTMAd3q47D1atQ5Cgkw4LeOWi-dla0C1h1eIv5rUHk7heDV7hmwB184SU7PxauTTchHiASpi1a6okslPPj5JXFqY7dievNGZmxkSFtpPgxiUBEM1dfpE3GcadTIptXFqkgJ9_Bse7wVNMq8WyR8YfaooOJZMvUQVMdhays7dvjZ9CEeTfNNW49f6FwV5MIrLPU_b-mT5UP35Ivjw2nAW1cLeFWBK0nA6YT-oo3sNPdOIx92FxhcpjsJyEuBdPyOdA3TUbT0mHSP-CMRKWvm1mxds2W9S1zLdXgbpyS_lCaJBOLvZURfZYx8fYjKJPS_ifOMimkgcSXcQOx6J9R_iovaFv5ujcVeLl224umjdCu-XRrmZGNz7zeX80G-92M9w4jWZdlEYlJRGzm_URrY16he-_9p6vUtILqyWXAGsbkZmqG-ifbucks8e9zGVrw9wVPWSoHI18v0d1NRIZqtlb10cmcHoXYhezm3oPFinm24iYssCMoRE3q-tRCAwszvW-wn-s4gTx-t4RHJF-f9GpFg==&amp;a=5dc40b67-73eb-49f1-9fa3-99e99403cd80&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G9/FLn6Zu.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rHr097VE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_cq_x0r6LmU0M6a3rP3-5LyGPJS0hCukodw3avfl3CD0BltzYtI1tGWQANRF2ioSNEJ9paC7oOicmzFFBfC9Zc0U982lm3FQaBflW8U0-XbTM7RunefJdOFAMA8tqyNcLUZIpx3c6GSBQ8Ep2iNKw3WUJcWOUYZ5xoCmtjRCa-YSpLOnIuqW4l5RcJsCi7yFL0y8R1SWcg--uQ76n-6Dp47wQiUov0Ekv2TSxwNP5ry4uXsaNs8SFBAqnLy9boJHqgzrMkL85PAEqHVy93nIVmiLW5N5AWuU_XYEmiqG5Y3XTMp2Ob0ObDl6PUjhFm2V8lqUeZKNHFjr07H9D51tIL6U2Ne3UHgUadbr8n3gIIMAGEOK3pT2WzNN9zz-7v-34mYmbzpWGeqALc87VH8SnJTj2iLREM-sfb9ATaGIQLOM6toFP15oo_3JIxg7BbyQS4vruKef5ZndOAZ2aEauMZ_pJ4rpEriOGo2FFP-yJGSv&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;shopName&quot;:&quot;Cyklonemcik.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/45600100c8651789d418118b810c58696ae5ac18/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;7003158144506320739&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mPW9KyBl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;09be0100fd2679579a58fdc452a56120c6f44851&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;4a6nYJqB4Lh3xf2uFJgt6KkCqnUxYxQ0zldK3MZehfA9ZiMVIPtTYCtqKgakiOLZk_iwFOBO3tMCnIAhE6CZ7VKUVXLBhDZ1dqDancrPnMtPGMcHwWaZRzn7WUn3HceZwcfYcV0K4PlurITYcuHLFz7S2Gt9jAF2yKNKKfoFa-MW-wnZJNOn9bHQvICq5PAmeegIbUAV_BJSODhMdRSEYTqlPYX8AIPssmEHr39tevA2bAeGqxgzJ7dJm76vH7N4pNZ42gpGnE-lU0Lf3oohsIRGFu53QLC9w-b_UATjUGC2b1Pt3g2TqRHf9FC-endRokBrft1PuQzmcAejBdLRmicp_JGKha-PpmjrzeZHP7KpKBHg_9Js87Z51eH4rXbkUDlYZYYHxNDLfVbfWmpIMhQAm7MKww3o75krNQdbOomZkr7-_tPBEsEq5QFq-k-ehEMTm4SbDvLyiP-kyNss5O5tXRnRW01V0R-vXfrBQIFlyw8vR-bttQKLQnOfoWscoFdEm7Gjk73ED4nu2K9Ut2uyNqJ5_ljMv5KeKsmg4IJz3pNSrIMJJpeYeqirbON7N5MahXzYX13wgtxU9sGqZsG7sQ2dJk67Jy_PWp7S8UV6Zeq1B2ouUA1Z88qZrKtGsPOTuRP0Ao3n8P9pHJo-dpwNhIXJ6gvnyQaRM9ppoPcJRCrhFcdyoFItNc-od2wEu2Py3V44XCEEJxN6IbBmOVXwjPcreDC5AnJZpqUeVjvGoG8Nr41fT5d0XHhHeg5NEnUhTdtE-y0o8BQQZOSkS_D0e08IZzlzAwppUyBfHViIVy2_lWXzW5ZgTeX80u1kYNVWruIwGaz2juHfV9ncKPuN6M01j_LKnDGaq9aL-ZhFOm3WZcs6umYRit2Yvl-DxyYPmWFEwQyFKfOqQOJk6D4OaHsQFkLtUHb_u2t2gvdhsagK_D9al03aCdyzQPN0bNqXym4QdjQ91WXyIv8LdaqTCslq__8JwAo50VWWZPQGvUVnRvl_8Udl-12WlR6J5zu4zpIVSYd-bp7wM49tK-gv3ASOZw1WNZckOquTtl6ak1Ld70aQzGJKibDFTv2GYkyreIJvKaEhfOjeYhWpfWaJFcodnvrICpQTp1T17l3VYoFXmJa0pwt23-8ECe9pW-VSO41SDhmE-dKURz0bgwYuXrnXVzLK9cTtX-J6yiCdD3X_k7uuSiuP5CkUb3_pwd9gwsqU1uaS61rYcxHA6HArdtoiUheS8TEe5CYYc7gb8xSHuxSapgVK7hioBxdAoN5TO1JfpzFYg3I=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka Dřevoštěpková deska OSB 3, 4 pero+drážka&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;09be0100fd2679579a58fdc452a56120c6f44851&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;acoi-Jyr0pLoFSzS9cS47xs_tLmKfpXaypn6c7EkPRIQmjBEtea0Odm0i9MVYUCh41ozbfPHETMcDP-Ch_g9KuOZXUIzvr3QGJTVFuFfSKSt9vf3yZUATtZAX8m5_JV-D_9Jfm3peArHnsayzd-mzdhoJv-X9wwkN66YzWdvrtni3LVV3e-qR0OmnMeUfIWTHG7x_1IYBt7UyCrdlKsplu6aafFbkork7xHmCdAnAMwo4d3sBAwCWAayQEyYcOlGi-eXj1bu9uRb93N1tduTkCHNWsDAq-jcCodhTtRO-NlCtqyxaukRZfNX1odSYREmvxokfCFM_HY7SGEWMbjdVtXvEV67zmW0CDjivo0jmtFEyYxKh-i-kMi19yLriuRDyGBO-HllZ7b8T41sCKAnjNnFiTYvP2kTUTeLkQ2vL_hiBytwXcp92cg0dZ-QzXKQk6BPL-sgJIMgbpnaQqcBkpqg-Mt3iU6v_AHt5bJb37xNuF5E_o3Sv_b6MH7DyG2_mln_woKm1-EUA1MYelnRMXnUns_v2F6A9zFT9gaRge9OjFQStWpgv8Htmfz-yfCXEcnkTdmp77o_suk4ecyjFgOBM927EXlzBUjY1IXUq5-9RSIHdsBMB5RuG4qrtqxdZV4qv7X4EhxkkK1tXivcM4-A7XAGpE45Ap960584mGszjXKGJvsL1F6q0SDCWrtaNBLuL1oldcg00EstUZr9ke2E3NtHFfLCbwgH3lEd3EY-YYpKFQgqb8wbQFlhcmpH-UyRU6qJmfCDRRcuwNHXXB1yaiR8Bq6d&quot;,&quot;minPrice&quot;:38000,&quot;offerCP&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8035113271726250802&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:112914,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;0dc1c2d4-5ff9-48a6-8f82-3b0917f871c5&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=nmvXdV31XwQsSWfYsd08VrmuF6rlr4CVAfbKFgHUpX_Zkr-Qi1Pv_tsqYmr-0QpFyl30pgPxJ_jKF8xtRUlzdQD82BLZ9Z7HiDIrR3CLngAqVPvcBfcwaIyRgEE2Am_jwEXwYloccFr5MopwSKlBF0BfNkhijmh9m9G6GqPdfY-pCMwXQrv78aKv9oi4YHfGSYgyMUt5pGCUIO3XlHCwl_t8OaQ4a6s97yKofY5W2gSk5HpGkwFe3tBMzWyLFaWmOOdRtnfJWxPH-rihMZL5U3MCuuk6ECryzJlf3gIXAb8uxgCUrJa0m1NWy7lqNt7UZqktcNyvxE7P2n3v2yNwI2qKlJlsaf81z5L3pAqWANEzzmdQ6KvLWvY7gKGUGBjlS2mVxMZSOpzW6AoMhv0zidaHh2m8u0I51kUcl93dA1QAv8bPJEaePbZPWQjomBmqzEaZvRNaOv1V4lxJ7eNFZ8Jh5jiuj6xWqKu5b-yIiEGG4oxGcepQnhXcZ9I4zYoMxgs-rtH5jDR8bEaQ3FWVqIvcv4Ij9eVHEGnk-8vg0F31RBaILhwVomr_he-nN7eagDQwTB8ADFmJ61NAqjO7yh99unD1B0iI6eUSO0CE0pSb73eQEM8szfaN5s0oG1_6YT4pXkXfqdsLLjAQOgwrAk77DNLJ_ceVRNjpgPk2vJX9STyr-g5nkwsH-8u2-UHStyQQW6FFjWG5oP0KuD2ZKyjMeAfGr9p5wCxZ94gy7RnzfjG4nAi47fxqbuYo1yNNpCGgE1CiEkYLq126EslgKT1sZ68356-RCwLhAudevfC49jgetfQ5gp9XEBcT_Qn6E7EhMCd4Ny62ugsX_tTpcSiG5tjosXcH-n0HvBFDCSUr4vgY3geCj0knWyqH_wJ4loZt4LM_knhzNAUEWTQyh7atAyPSp1DCEFf5rcv6nGke_DekLIKcKTSM0ZCTSubfmblu9o_YWX3QzduQjxYTXt7m2YytN0i2b25pkORoM3txjuE0A6UjOeJV6cwBAh3dzUlKR-W2WcvoRmaC8_ManN_4i45UP8bvrU09Rj11Q_-dKwM25ioFCaG7SGXbaJ8VLCcOEJ5Rl7yMfRmS1rJUCbyt9Mk6x1iVVgXBMSmrVzTBNcFTYWMfQlkQe0FJyCfa7lJJCvbOK68A6aBmoKZTvBSpy4Oyh-hx7DZeQfXXPB0z24peDD0PAacogoFHePeY_r5xdZ9MVFKbn4tJH-J3K_exmkIkm_1XV7EQjRKVSfrPfgmKDEqcG6ek34k=&amp;a=0dc1c2d4-5ff9-48a6-8f82-3b0917f871c5&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_GJ/soYCCfE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BKm2RVUJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;xKEt42UyfnQEON8gkRkk-opOVt-fMAQGvl5eHtuQm8Y4PwcVUsoJJDmVnyf9HZ1Ie3fgoXYJFKOIuqnXcmpxUE_UWwFFDKYl06_2sTDJb6um3dkGPuslwePTFdVDwsmbSts-6s4VaqEfaKqpox-WEWpDaJvEOBiZyv88-NgZYJUGQ-ox6fBzmaq_AcffdBHZoDOHuRYtRWPnCng6wrweKXKQ9hwfrYEnChxNoz4qWnN_vlr5El3rWOmb29te88sDY8hpcibsuAGulyEjBgzzcWLo-Xwg9YYDxcIQXf_aOazVa7ZMNT8EOGNqsDZJB1HowmAtGV6NYNeRx8Y0Jq3V-EwDTzYKniHTX5xtjPF2Q4n_5Rxj6qBwQb2s56NxQQMrAAJegCuyxbuEHhDR4mZKpE_vrpMHrmREwx11s5vlaw2OvnnTPlIcmZLIkSUOSRJlxbjOc9vfuCGrDK047TPrs8BQ21yzy6DChHv6sV_M8uqe11iZaqLWdozlKE9_TaZ3&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;sortim.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/09be0100fd2679579a58fdc452a56120c6f44851/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;g75oxTMl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;265b0200c99c4afd91c13158453220508a0846f5&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;fkYjeKUT-JhsjcWGtCDy__AECkKG2h_-aVoMza__nomfUuIz2g2webHiwwikJT7UlCzdNof7y1oKdt371ibuIaw4yDkXDtV9aAHdGMyY01h52V7X4lot55LVWKnpjGroF-0b5MSZv9gWuyEpKpQr-A289clBVv2HQzb6gfYpOyaeOAN6KXyx4yNiIAnn-zvgakPMZ7FdkEV9ADXdaMeBfctgW7-i-Yg9vJW8Eh80dLA6RvkV2YZKik6jTunkiAi_BAZQCjQ6YwiR9v6eEB-fuhnbUk0P-sd2cLNYwdwVMI7MluGzpWNlDWgEthazLNlVBmD87GZaufA3XVM_5VwEqU0XrrdjNrnd57tbJUjk70M9ZWP04OyYCgmgbl9MEL4meurXzmaSEMik5MhR_0vX4q0NiXnGfj5Fw6pmFswhhYFWRFUjoeIt1m3G_wzkRofEU_FIJ4f5RiLpb8EBKG32Wiu0QAnAJj2tcP66rKsWts9wTQuJ62RAvHs4Mm1b96LazwkAbErHxo0KZ-HQTzWujBR5KVMaXk0fU-92nAG-sieueCZbrb0jJhYVKDxH_dq1wemRAhyAM3XT2JKJquOKmBlhO55gFiBwlejHpL1F7-5Qm6VTdVHrGbaZ1lPy6XWIHxHFkBxMUg-IYmFQol8wh7vW3wUWbEHlEEyKbBGP-0JNgy96l6HMeKvYQZXqrQUP3K2eTzyAcvd6EOXWpvBSTRljPnX2YLHXY_xXRSAg5EWYoK4fJ-2G4WCk_y6C55hG5H3D0Oe7lSGtbu94ZJtYNaSCaYrs1J17UlZlG0gW9LLLdC7K3VXdkBAWPhMGOYNxd7f_yNveAJ-n4i-84QZnVh1EYODLAfersLX6pryUumxCJ7tTvK8Hnp2vt3duQyf47vEvRZCkb9HN0aTFv8xgNc4WRMnWoadL62a5-YtvXMylXIgjQ4-o9Acoy8bwWRt0wVeBMgOjjs01IjdKYRzJfHz_MIMj4-W84FhFZpgF31LbOTz9V9HDvYHrMVniLPLKOIuhwMJVieLBplRA9b-7SEwLUmG56MxuQVmXGgOjd8Pvk1KpnUY9OqBIKNe2q9FJJTP_Lm6gDVHb7LJ9iNVB3lsEdkpezDXZA8DZA_hmHBzy8BDsVMy8PeWebWije83UuFV110wL4jIBNsoT5c3RFDlStsO6uz2-hxt2niwmHXL-swOPvxcQpNn-lEWg3sDS&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Barcelona antracit/bílá Strana: 98x200 Levé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;265b0200c99c4afd91c13158453220508a0846f5&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;q5XaBgbKFgTAokxwUTl8G2grrf7iM1yI41ozfOFB_xypBwys9pB_OVPRJvYX5s6iynfLJ1TgrCKNpm1lbDTJbpwfAFqFB-yvDPcDFNhZmBJTQeF61iXVfpzj_-yymMCup25UscFM8E0NulqyZuWxsYon8Nfc1BmBugvs1sej5n8GnTXBIQEiuUtjAQwM2Xg9swV28Lk2UPMTbWnX_b2tUMWKfB1oDkLwdo4sRelMXF4yKWNh0dz3eHFE6gdpMF640jBkOe_O03DxGtO8Fprs8wzFwvGIyd_NQNqAA1kBUfV1Z31IXk_xszUuTFkW0fiwL0r1wf7OEZdLfoWqfbv2GdqggkFqnhNuAekeMaunL71rrGqiipOAzZ7isBmHF_R9WN6RgTO5UNNg3qLBBYho-GTEzo79MY7WV2-CVBJ_hMTd_75Zifves4VYzEC1DGG_eA5U54kbXX_lWn5zMPGwenbenJ7mChFFanlnS5QeifkTSpHMhADrvmE3grXLq2en9qdlTS0lAV7t4T1jRvXu4aldi96Vn6VnfDQ1j9whFEmvLvQR0Af-2Lrw2w3e11BhGYGsKPPxPQ61nD_jfZY2UQsQiTPwWVJiP5y6Zm244cs33aOCZXQSw6e5rJHFrcszjglftd8i3Gy4qFQcOYNEQ50En0QjHozDamJkt6ww4C0K3muOVw2Yf4UiZ1RKLhzfn0c_1MmvztuGH47hicsUI59_v8wCW_wKsgalJdSGYrhYQ7gVfYARskUpgAEXuX2vS1XnJCKF8yQtPU40ff3nQnsvX2byKZsWRY_y&quot;,&quot;minPrice&quot;:1200000,&quot;offerCP&quot;:&quot;DwrTireqqF1wprfOPdumRQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10865386959099727443&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:154290,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;04a4715a-a4b9-46b3-a875-b57ec921be70&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=-KeFsCyVUutsMTS0yIAxmto9Xurj3bSOB7nrUniPM9gqBsTFzNlS-EX40Li5lkT4EwmoleN2JxGRVXemjZ3cJY5EaABIqThCJcLb5_JCak3lcmkeOH9kGvADyo63swu71xmGClWsSojuiefTcK5tL3W2JT0TK3zxg8ON-jNx8bA8V0l6QUirySUTMOo_4skeyxN3j1kU0lNFAUvSBAE5dXE1rFeh1kQtSWjpuTTf9Hvf1H_zBEQcJG7uSnGEqEYqrFoIgjxbZZUwdoWduOiUpTqvYf3yhbsdUj43_0v-UeWuP1dQTwCzR-Mcw3-2mJkpdbwwjge6HOLFzrS37E2tNm7t30HZsG4JiNhnjTyZkbkYALZN9b7oy6ZEZn4X2T3uQ4UJRC8UMsZ6JQZykg9OMbuO0Vbmv8-xyS0SGtgZq0g1n5dDKUVUbtr-m0SmQhJRkPde48_A1qT_j-7N01ktZSC6ZOnJRAMID3GbqDsw_hZ2Vxru6jc-TCwFys2bF9vZBW77AWA5ASAUtE_WC4-GEIFOD9mqSKma8VkUFdY3zlDlopnvpN1W5aTzLSXZyN2O3iaoDTjdH8sZ41PXtGd_8P7tNsMu7imTM9_J5N2WGt5h7nmFIwUPsC5bzU2KdQ3I6oibzHgu8AJcfQAsOCoSW6gXOO_YrGbYFeEkRChKZkYsA-SOsq1UL_tMtwYaGAJrlnQNQhkW7rwzqEZfIKVJiCc9tNJbPkISxzdrqtbjRSyzk2LhizjEuEkeg9hRa6jZzFjaZK_s3KcWQHSgqHEUBSdfyjp6UFaMiqdqvGskwzKF7Rd4WtGLtaMUPnGJL2QVfhP7G0c7t_G8TEt9s6XyZtOyz2iEfZwHg8kKDydjVC9HDa1hHBP5r2gVfrq98SpPnyAHL_07FNwE1zsOrMBbz_xu4u1PlnV7IDZfjXr23Jhn6bhnhpCeQUPjvKi15vPbTsbprNVY5xRY113prREn_TfO2E8sBTkKhHrforHA87sog3Mt78waTBuINhhoe-68UQgqU6lQv33FFGSnRUbDToUUV7GQDaEHaE9Dmh4OJzvgqQdFzs3iVQI0yfVHlt_w2bYKL2UVpACd_K6p8A94sgxqEltOeKNq2-kbHeeDJQ_-byRCW2aYrQlrNJStDahCrgn9mI6oR78EiVpyz4d2Hl7svAPMmUBM6bFkiLaQO8az&amp;a=04a4715a-a4b9-46b3-a875-b57ec921be70&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/EsFDuW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZRAcXq8F&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;0U43zhG9ZVs0DCTXkGSXYbziwACGzE9KiptkPSWKOXHfuWcmPV9vqxBjdH4WJ17EMc5Wrg3DZq_GlNu6vcd0zv4lVSqU7m2nsBPGxwJPT724dgs2iyHW0l1Veel2XrmSYc9bsUT4u8kEO6fZrdVk43KJsADPq9FDUEn6_cxDFv1SJ3zG5H1rDm_VT2lEXqYQcHgtsirfTmaWxJNH9BGRo3Rly7XzedQ_QgFscelZZAPvqLvCJKI76e16QM4AOAZY6BDrX2cGz-u4zZiffPCTSzey4gXeG_H5MKQIFhMIwZDURWklAakvi4BYB-UIAJp3l_h0b62niYFa081BL0AsSeoYzBTCX8W_joMFYtgFjaRRTe9ut0lWmHZzDkUPCdT5s4g-etGiuNTk0J3TQJ2nVxh6IDLkW8pfe0t_33NDy5wKBDPZpuLyDOTZcibz5rrfr32GI78JyegOKqPwhXMal-WPPf8YClMAs7CkQMrJmy56mlfCLzcKzsNOwAamnUeP&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;eshop.stavebnibazarjurca.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/265b0200c99c4afd91c13158453220508a0846f5/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fAnLt25V&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a8dd010099c83c904d0d64fbef50d919a5c66a80&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Q9aRc8NEwg9rIk57gv8X7N5rYWv5G1uwqItCRSRTVfjRLk9pLumMKmPOZcewBiDASh1iG8Wz8Kfikd4MiYygqKywTROzWBqt7lntfFsBx3necgXBYaxHlwNnQ_9RkGGiq1PpQYwHDwKvxPFFaoJ9CInwCkMH1e0Ss7LdUf3BO6_OnwQbcEGqv2060xnTWBFKSIKZNfjVrVTgeNn3cDyQjbFgZr1Rzmh5Dx_-i7NTzANeKiNR2D1kpWcUdX2cgYulgFtlN9BGNyNTGPUljdM8tjwXVw29TGqxsrgvyiQrryPiVg4Fi6XJCXUEcM-DPi-fKsc_eGmqp-Ov10ZpncraX9UqFK23LyWKILcfehB3boQVPoJH0vKjowup2jxbryNoaTNUzZqGYCsYYqvQ0T7tIZuhBU0KnVE2r02yOCS8gfN-XTWR2tu8YHGcIDlXG84wRR7uCkuYBfA0uYjzufMXVHJLf-_udiM11BInVknRVCArOMVQ9HY0KFWpi8DSdEGdc-fi2-IEVW5gUfaBjmR4uO6eKo3eMrHgAneNgESyBjWZZF0TBrCpS0FtYG6yuUbX_H88iA0CfdhjgoXfoqAhR3fnUM7hO4gTWxRttnEReq2y8u2MldaofeG7GJXLvWbUVaUb3PuTSc4xD4Ah2DEqczCHplxiGHtdBM7mvQkf0JSsoO4am5EdDyKkjjtyY458HiQyq25Uw1m1TthMRGoP3k-tYC8IjhF5KEFyVjVpeGT2spaJEk59lqGfCXiNEfnZ-5Nn0SIlVW7ScT_gkhWb3WeyAwRdsJZlovGXGkwNfaDcdj1NKMGlF-LcdECoTKeQjHisFmjAQvE7NQpzt5EjyQG_UrcpIVzlujNIwmbVodqttp9SBjHxELaynFFHeUP7u6EKedDGXgX6ULdbOzGD1Mc5UamJoploE6uHWXyZdy95Nz1pBC_8fiR6wA-aCGURsDbLoaZ1d1IOYoTfADkw7Rmj5aFCzWYc9f8xHTb5JnfdIKX03xgtp_qzJGLaNmzWdOEJN6LWUK2JEw0RKtk6IpsSe2MndcmwFO67hOWBH2qckmpPIdzPS7BpIpQ965ycpydKu-PXtI6_M3RDC2d6Q48RClr6ezW2HlKrvouSsufvhnCQjR0yJa-Kqqt8wuAvZJxQjP3YcA0kMzidKyj8hOpfvlomCrZiob-9VQ5gy2mgOGsC1Mlf83fySKpss9y5cBl5JuQWAoJDnkVh2xADUvxVXEaNfI4RzmZaPX94TvWxpwpqOvul7ikhyYIhq3kFUuseHdeCGaXyYWOYUTVR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vlákna polypropylenová do betonu FORTA ECONO-NET, 0,9 kg/bal&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;a8dd010099c83c904d0d64fbef50d919a5c66a80&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;imvlTvEUNbYXmEUCurJ6rfwdv8IlGVpex5awGyZiLv9pVaPR3X3aUlMHqdR7FiP6jM7ZdYt6dEOT7mwjxUFjHmqNSX317nkYh3IWEpl9lAezWTUcPNkeRPYBgleWdW4mqpxwyykFQBDL4XEARXLvC36QhcEh5L7yKwLYeJpmUnmrXyRG2Zpilsr6Io3XMN2IROdovgK7XHbiucVDop-T6Th6F77RzIW5L3YmzCfWNyndqtGRejNzmhoL8IYjuRRANCuXXbHSD7iy7MA1M4aU4AWw2r5dhqKOeUUCVZUCJmxxWfvu7FqZIGJ_Ni0auAKANYcVlva_Kfb_tIQl79liZGrgVJ357zGXG7C5mt-lQSTDTtUmULuO1mAAeCTwPcqnLZF7EQk1GibZjKwO8ZkmzJiZ_zFqWAOuuQnKC6HKs2M9HMOupj5IY3da90LASPhE_IowGU2-Xag0WjVfUyfjLDkrnlop0k328VqQtqqZ17gMUpB_vChXSfSnTLFvT5pyhu5SYSggoRG16iXVicBsJipkR1HnTrZ_R_sA3GqNa3nH-RrNiLmZpIRnY6ghyh5Z3qnBydGh2Z8arE0WeV1L-WtO9927bhfbxFOWKqngK7Ub3eHm1n8JXZ0GTSU0TBL7Nv7p6h4T92by5JpTqeEfKYwQZJze8YmcbRasGYALNgc2dLguU725ydG1Xf_PyadH8poT5_G8op6-v86eVwCH5tSHa5udPcKczy_9o_SYXM73H7U_czPIV4eDhrfRXEtkUO_--XLql7N5nG5ufy8vlkXbVgLmbjER3Lw-MFUqxyYZqFNqxZvaH2dRabyT&quot;,&quot;minPrice&quot;:37500,&quot;offerCP&quot;:&quot;9Vm3CWT86VbqiaQaKn2YHQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8604757001153603729&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:120139,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;b097bb21-8df5-4124-ba88-9dc615a0b1af&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=OY18j-vRav1Xiqx3qV6_PEPvH1vYAuQkAFjPNLgnbqdkpciJP0G85ZBjI_ztPAo_BvFsw8NAY5bwTCdlUPWDddknef3gOPKvk3mIIi1HM91UU25sfJisJMkdCnf3c0JVCteGO0YvSqFJjGCOr9ZSyS_6kdZuyWCW_ANPKVqwZoVDU83Uj5AaUEGwN4KVPGJh-o0ybmeR-QSTJ29kbUwL6-DVmtnNuOyNoA6xG0pHug4krf7tfUUkp0lmnu9X4XvbvQf1k9UeXR3rVQ4ZerDOQftA4vLQEE5-2DPxzTphMIM54Ubuls2GMcY0pUbYldzO70Z_PLOSPW6yHcwwMnJ9t8quoMvI56KysfTPyPeF4oHF26SxMLgcYdsUFYSLraT5IIsR3N6o_GYbz0-sDc_KWFuQwcOz10kFjuAdrvgK86QhMbPXMkmAbegraqSgspxU2C0tN6_WjukLPKS21mSkbKtYYuxHXX0O56z3T3FEOY6vLTlcL3Sn-u3qmXyXEonGFOIT-KZIEioBD1fRKcZtKNzJYJGQ7464vnS7Rit7F_ctgdkrW-vMLwV0dTmyY1J5m9fRPzbKfkwSb3n96UJOn2fHmoPGvBNoxbPRicLgkpYRDd2HlXU6qNmDBsu_BdvLgjV7relWApbijqHjdBLyNhwamAVTg9_YA_shvQDdh4U8Vpz4VU4xnGQV0Fs_KqtBALMs0RUUYK0aik6Pgt6Q3g3qrpxLWXApZTeBOm--tKYRNWxGWb2bodohlaFUAjsmr04w-4859BKaODpE9Yh67yON_qw9zibD4RnPc5_MCSGffAcmjy720wXT1Un3ZeYQaWOQoX2xy5Wiqul-YjmHjjTijh26jWeFaoxgdrjwTG7IRD1xcqj7Uznt5lBGIpwL_luMXWJvDtYziuwQNFsJAO1_TMm9fNGH6C4onBsrI25QnxY0sWlScSPDcGeHHmPH_lODpKCoeWMHWRSrj79aUnFz74swz5wmunxt1jWin6dhvr_x4eCFpFTifDtgotXCgd7RIcpk4hC6Km_c3hnCb60CbnMirfYV6uIZZL-0r782ag3HfIpiTPg7stHAtJBVURQVxVLN6BGOU_5gg170aQVfQHZVaWo0daHvZ0TSCiuGu4WvO7kH38zHJrXNNI_YSxyNKGdjkZO_KLgEZDjXf8tGXlhnvik4--LiIzq5ID7CeQ95XH-Q3gFCGHKeWKMVvBi5ImBFWYqEyto7r7PUyQxyz5UEW1j5idBMxcc41Dh3OQPdrksdDijFRVIMOtMV&amp;a=b097bb21-8df5-4124-ba88-9dc615a0b1af&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hi/JlJBf38.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fOWfHlTy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_RaKz6TeU6lotp0YgrPLDIyOltKhlktwZlxPcwH6jvVhrhhAqjGoad3pVYNzXdlajVyg1T-BhdaBUBgR5wJUuYGDxvvpmSGXk844j7B_B_J620DfvPJrZ8ESUR-2ftFFDbrfnVhjTebNHfbNApb9hNrUcpt5A7lQFC6CSWq1dktalV6ptBGeRsNuvKCO1OXZUUXIittxgPUD7G3jX5zDnVD29hEeKC64ssfi-OCLuucqaIc4hU8Djr7sbvLm6I8gCgShlGGi6Pw0d3bwmMHhBvSQ4PqUcoVfSQO5m4gXw6mSa4D5Dywx3vZdcQHRxhaNv_jXdli2bi7SoqigtformsyjPVpgPEqmuNAiO94SINGy5ay4YdgX7WuntEiN-ifk5mwSYgPKaUny6_BeST-vZJHIyto8z7F44dtPMxdu22iu-MRrwmfR67zNCbQgl-UwYxmpiPEJwl6bqdK2FLJgikBqecn6J3AtjY6UZiHIyz5r&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;shopName&quot;:&quot;TONSTAV-SERVICE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a8dd010099c83c904d0d64fbef50d919a5c66a80/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aoX3TG0e&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;32860000b8043b9b976639acb17b035ab8963f18&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;KZvKFDl97njiGAEmFljvhA4VLscHmxmz64cedU2uzxqFS76fUnVRpLzu47Jd0Y2FTQFYZ_WMxPcKvoOjp_lusJxyimEm2D-RV2mw7ra4NNv9booEgsRnZ59aLhlvTJpKMHxlSWjhh4tMFSK5PpL15Zup0OhKpTkQntRFarAk-g8qMzUJcXokrrk6COu-1ixm2GbADKF8bGb3tumotCqmM5qVVFAxLjybHcJrETZg1aYebVVIHTHF7sniEGh9Do_0dAZtdy_g7uf1FsxuOEawCeoRNlfPWJBocti9GCKcfn73P5HQPFBOhOUS9CJtZjIy--WW5P25l1Ylex_PkWg-zrWrFrmG43ktx6GTcFx7vwlhEytevypO9znOTyUddIQt4nthx06eVjXxP_I7KgUl0zcW2VrFrMWUsx-H9gEQDcj6ew3LEh9dY-HDNsAsVWPwp2h9iQqST0LXFwc9MK698b3qNNGkMuh3hSQc9ZZvs7pR61s0BtzXJgQRambSR7e54Yb1MWdSwQzXhaCHXUTGczKprZxGfcWdyFaCpN38-iKs_NCsxs6YygtifMKTQtNTS5zS79iBB8pOy9UcFsk87ASFf31_uNj7tIKOrMkD_-pes26R9-1WvUn2Maud_wwEL8Ti2v2WI6givQz1jkLfnx1CEVm5Y1aM6CNf5oRUeMui8t8F-6p1byuvCOd-c6ZDnKuNfnfhJvPaI8WHZBiPqSKtq7M-VKT7wvEgDdYx0zamVfn_febyctDSMqtJnfwk3pmSsj9Wl2KE0-2_RfWmaTpsiU089vehaEi_go8M3CyzbhvunNAuZoIRx2a7gV6Ev7aClvO_9pYtE-Hz81S-YXhW9W9hOmDnh9iiscPu-ZRFGkjmavyLYC5n78Rs26MXnm1ydCnli07ItPxfBSgTGjmGRG6fAQOvmh6DFNmw93A1QccRSXJJNQge9pzIquJ8WemSuOVZ1-Pkjss48NeK3qe4fBtcJaHJH4PkK7fJ1B0kVZHHHqc28tnAU4SIEXTMyEoBsFE-jQpNf4REu7s1RRE-p4MFelWYRSZgJI1_LRhUkvldaG7wUfe4AIgoA-iXRpKLGxF4t7YLx0BGRu-lhsemLt04cxYfgEt7oQ6_qxn4vuptJ1JhWRBeXv6fsBjXK45u3IJ0FYH3dZ_LnNIuYtk2xFfxIHoY4Pg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;třívrstvá dřevěná podlaha 1m2&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;32860000b8043b9b976639acb17b035ab8963f18&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;dgUXdELktqJa9jKYpr_3hTaqjrxni3peTrK_EDzsEm-gh5ZkbWUCfCOxBONhbg_mO9oUM7B-79kzKtiNgvohK3V6H6AHqKTAUOFadpFRVQH5Z6giYeawNWlluak18Niq4mjPQEJWu0K7lIz35AR-y2ZUFVxzn4fSAYWMx9X3NmmmKOV5Usz4dswAFKp1yVY5fL9kDxeB6074A08OUIEuvsL37d1cBo_jUygMIiCGgvFKJ-_Wxq90vTDkHaRwMF4tun-lRkfAX5VOT54jMbWTxx3LQtvK0NWPx6_2aQnRdCsewnZ3DnecBrBeF1a2TE3Q1zkct6bbb8AW8VkLEynRhYrmibmWAxgWSqgVllXS3k9MuqE8nPSPeDaK80XD-RMMIhKXIsqhixfUHttZncEgijTJPTHlpjclOmzuStcDV5SkoHyU0RbtDesjyT8pwRyah5M8MH8lVLV-uNDS6vhL0VLsGX1CIWbsEPMePgapyFuWnOtkBAmQ5SG86bxuHHld2GeMPFa2vkQ8dlFxnvdNrqaGMYsRdZoSfMp8kWM-2vW8_n69fKynKPgBLRU4Zyt0N_7Ac6x4_tfY7j9wv5G8uw412OiYJAITqxCupSI46nTjS58wF5RoH6t80vXT331GUF1-GGfWXgsVemQ4RL3wgpSGm5iT7IU-RZQSMnB9R_2pKwAJTYVrFWJsBHb4NSPLw4K2AKDqKJP5h2yJli18rUAJUiGNZYQdunEkycArzefXIMs=&quot;,&quot;minPrice&quot;:192862,&quot;offerCP&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;2417482973735357511&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:34098,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;8c22de75-7746-4847-96ae-316177537967&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=4zG3Cro8hfeobFS_S5Oj1cYE1Aa5ZPyMIohAx6PqWeZ2K_pYvvu6YLAfAyuAm-oi618Ax14d7Mb7WMsA3qtDtXwsGRhm3_TGfEKwPx65MBCE59fKAxx4DWkV8ovAPScAmwxYWxMtBgeGiaXLb5HI6SC5k9bGw4x812GlmEh3Y8ysz4XKEivXrDar2iaYIG5eBtzq4Hvs40710pUmCMOT7qcAEV237z5R9KzdzPRy-gKIIepJFCeC6KiyBKaCmC6TXZr94cMAnZQmuWnOGe4bYbMPM_ES1bAsk5dtZ2taxt95uZhSPiDdHL4vFZxSOaC-HSvXPptQjrT1kbp6yUSiHt94vS3AAnIA38xUAY6cON_ucPwIrxQ8JuR1ITqZG4TslQq9YyupNUeNS60sRzC7W26-FubP5b-KGhE5c8pnGAiobgJlRo5F-BIV8AwbgolADEKYkiuhFp1Hhu2R84yIr60NnGBblsUJ7nkVFe_TkMaEFDWJQ59ofUqucZNdCwXbnPkJ4wGMeAb-aUolIZ6T2FivD8VKzjCuzFewFdkio2TMtkt6R4Ytp6FS7f_dzIkZzxULQRTg3ojAgmsYI340uY7gnyKN2eKm_8F-uWkKlNQrS_-zqsGjidxJ5hrdVx8gW5kuFX6WIuDTdJJyFo3egfDlIVP2CsVi4nIa_GAc5cD3QsBVaolP7C0TGMM9MX-DX5dEMV7LSpzcCWNq_ckMW2Yy-TpJ1VenXdWDwB5Tn5NkBhCjBFfYuZQbxmTT6pjwrFAvdrm2Bga8e7xCLnpxIHf-ecKESBFKfha9RGzOcujH85TmLGxpivYU5h3Lc0CcgOTMjgVWhyIQ2RSMf4tOJ-BdnZWQKpWAi4hi5ny8Jd1fAAvttiy8sZjK7K18cabAzRU8WjzXTwI9sFUlnrtHyGPsR2PJuZTXqYMSnJ2xOHq4Q_VaPSdjq1iF2wmBu98gnLLNdj_U0S3YscaxOqFwS5B3tJfCCpNfZNia8MZ9smZRjUTixkU1EfY55SpMyO7rohvIgjEeE-XMGJMoR0BHjipDwSzpNuXXxaAN2j0B-7qhk6McPJZjOOPr8J17GABI51G0jDAichTUUch4z7sjO6SwKIfwG-vKnCyhdk5j_QJ1feujIqH7AHASixjRAquvGgiOjZH8thaQ_XQ=&amp;a=8c22de75-7746-4847-96ae-316177537967&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GX/y6YBwRy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n4fuYTpP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;c7AuFXfMQiBZTG6dAESBMdThH8zRCrunYTCySQjVWTDdJJSyFt1S10Swd7IDRoGTdGLbaF8DHUFlUM_pl1cvUCzMt8n4kHm_UbhntFPDoozV81Z0vMu2gkeqj0M65n7E1H4wZu_3e3EEqXGsLraR1QC4j1dR8qKk0Bfa-7iHkh5B4Ht8rz-WjaXw_LQvW2QblGizfqz9qUHrhcfgbn12ulrXfwUnw-xOtsFd34L-Ju4NEie9ZUIHMmA5CBw6zoU3uMJLCbUdC7CZe3VCry8CnS7KNlR3_VN_KWDqhp7GX6H_SOA0x6uv0GmYsrDzSwiAUKnZa25SgrJuN-nPng44XXCc-DHgKNcB2M26Rvpn97HFErS4g7mawbxoz-0mli88b6NXm5hAz9ZD1XH1G5DI3ZobWrFDTACh7B_mxT8yIpEO7cyoNPQRAyCWy6K8vwig1MXIlIOZL2vyJKwQzjbS3epI4-o-saqlXLAQ0YbplGl76D0M2tAQ7pcHUxLbpEDH&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Proparket&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/32860000b8043b9b976639acb17b035ab8963f18/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8hT5eMBE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;265b0200eba0287ff9827aa817afec8d4282eb58&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;B9TjefC5uM9RijzGr_mcLArqwJWZJ-NoTl0FBMXovs9QENBpSyyCQqwmH_JSXbiF_IVZAOPxo06e9UH3d-Y3LE6SyzvfT_r4KbuzURZZ-BBXOiAtUMKy2tSjp1Mtri5DIwGhC8hLA5XmCdxTfiBQtpw0HGqaNq6e5ya8uGDIxZrd6cKBL4Vw1t_arqg9PL7LDsy4PGzPBhha1CD67f1IKgE-yRw_DoDh8WuczoUp7q9Qcz-4MlByOWu_LXYiMbvrSX0kRDo6mPrgcA6tJ786SKUDaLfoIjU6JQxojz_2HB_dznmrkRUvyQIt3pBTnYyslG5oaOl3Kx6PE22vZbXecTAMF71ppuEuodtcCqfRmRyKc5Jll4t3rOnPOGhHmyWKBTaHcblFyUzOAKOmd3Tp62jw9gMCO_3k8XdVtnDVV-Qkdqb5Fleexc0Q7Rx3AHan-4reI1shkg8FQ_3AXvz6jt1Oq0Kqek0yLA6nwMLPbJSm2iU0A8izaoySGIv821qfanDR9Gd_kz1HEi_zRbUVmMVQNP05zyIYbSE5e6qhR25zhAguaHWg56oIuBmKFFSYXM_CZBgboLj6ULPBdn9mFtPfH3sDbkuOw3nHNEsrPKE2MpEyn4eBDdAgW03fgZRdwc-UF4CK16cNxKMw1swa2_PZPjG0fOJe2dKnjk0g0T5yGP4gVr7y5Hk_eUARN7A5wjI5y_5TSY8QD5yvNYlUNKwYapcslCKTwseCiMu0X3_cmoa3vGAM-aHRMrvh4_BwJgbdd-v5uhg1sVf6SaFFcOPD9BrV_BpiFnrraha0_6x5wF2r_Xp0N91UEtBhXF2EeTbft6jF6F4WqFq7hFf3YZ4aqJP_yPwfG42uXhrhqG5DerlhltqNG2-XvBaqBDpEq1idgj5PUCzr4wlOCNFg2OgmD9EBNF10ZCYtJJ3koHzBPBZ_YcjJj0A65tNtVZYX4nfXwr_DXcRz57SUY8x7E8VN70fZT0xbpd4_6wtyK7DNzyvuFOw91H44U0QzgkEcr7Lup6qnoCoLg9bzR8VZPOGhxPLVZXhh3MpTW_4mUHBlvuQe7uUO7B-inEA1_-mUvuejqlqyeFWxvGtdWK1xYZmYddDTvbi3wk5Az_BGsC56yXaaUxA68TNv0keYsr1NH0FmadiTMvBglZeOxsxk56y-ukn_95p8HKL2&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Barcelona - bílá Strana: 98x200 Pravé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;265b0200eba0287ff9827aa817afec8d4282eb58&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;os9hq2zGVKPRKcb4HM1C_5FfqdA7JqPzaPFqxNpWMCILGY7NZ30hxMk_Fgb7O5vuKSPwYRDXuMCkmuth_aYzIpYgYHEDx8dxSFUBEbu1t8uhqZSioor4dqHnxsfAsd46Cg4ownGPTfzokY1r3Zo5NsKF5piSbVIRFF6N_HaoN2i3heWS9RtijIzVMrrpIKycbLkjxn6kAZkBHXB5JHI6RQlyuX6unCHYNRGaF7KL9T7R0Dr7E8wo8-J0EjKLAhIPXP6uEUWGUH0-lG4IBIAWjwMRbNWKjiV7BdAcqSvDc9jB5fJDg5KnkHFlO2pUhbpkNy3bcwapcpr7WhocmBIRY8kt_Cvpfr2-8EAL-BhQTsDhFkGIYBgT_Jez5uuACW1_oz_RTgWNv7ne1whdtZbAV0Y3X--kGOb0LXJf6XT6KLQqOsC_zR6XdgH0Zr5CoG9bEbqkdeg_wDgsid9poVdE-sSl8ojV-KQ1tKWK1OoaTM3u9aqBjXOU6NPQjWgoVPMX10sIEht9j6INKIYOti-63MvJ8MwTNfL34oDD6GV3LQu3ovTBQDq6d6KDwMETPMvwq1nXM2cMAQ5yRRMmP_N0GUUSkj59jgmQ1zBnOkUPZtvc_zQZHqTI8YVKO_AEp1rOzWhTf6GzBItPYLFlkutgwYTWQQ-cnVptiBuy5FdEntLy-RSQhY4lHaznQRkz6zHKsighh1UQJdV4DDOaGD4LvfOmYBo04xnkoHnmD8t-G3T_7Jy47Dt5fUz59gW3UwtdBJQtEmM20Ejx_iuB1BZC3U-a2sw0KsFENEeC&quot;,&quot;minPrice&quot;:990000,&quot;offerCP&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10865369916762382181&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:154290,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;5cdff129-2be4-4412-ba6e-89c8a54dea77&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=_XDwQcVQPaqz8ApKwlKkCrBu7prRNZ8nJAOc0AE8D3MFA78AbEiPprpAuZZQJIwoVqk8L9WMLFpA0PQXh29ckRFD7f365ZrAWYDkHBi7iiUz0j8Ca4Hi5WBJ_uTjV1N4bAXzSRJQYbK6OssJ7V6B1heJ79VGejxo23LyvAItNyJIJQcm_iZkltqiGuVJJihikZwo7-34DG0XtTRIEHgYYIpSBgINRXx9TbeCFN093gwELqHAU6jAMiy81LnnWLptzGUQuIiI97Lrv7lLS5G6aTD-3bppg8n16jJLyNV-Euf3ZoAGPwbnxq5xHzLs5nlIjVwCq2Obmofkuvq4BySf6aydg40RAJVCzVeYBb2vNy_1fuisPSJ4qh9Q9BwHuUW17Ld1cd1iCrjiUVLFbHlJg78yw7TgxX5SpCQKlGH4aFpe5gTdpHT5DnZhZSnXduZc8qS6UEn6b3Swq-PNupP961we5usq3BokLbHi4FJfhPASuHtPn7yVOt7cX3FZ4MuLTJ2QNNFyHJzdvJKxs11yymToFW7EkiU2zWr1sJXlDYWOp_Abooqdj7N5eyI9ghPLC-PzlO4_4_zpV6rG0rqOH6zLhOCcrI4Mu-5Jt1D-UD8SnD1-RAssIQu0d4Np1ahxQmRb9zVvPKdT9trjIuvBsrJP5jOrmPd45XVnkYjnhGswyFOg8dX3Z6bTQtZJet0LeiafuNhpRAWDPTD2vyD8OTVN2X5pj_nLGcee94nPzuyk_3WjOVgUU4HiYJy7Qg3m65Kh72IvuKfK5X3LTpAWTLnZDB-FgShpCwNixXVgbucac0k2QDhOH27ezV743DQmKOtpKQD4RkRewtQGUmrk1uutU9NeuJjQUy3zg4YOoLMTsD-ZH72SALu2qBx0-0goJn5Jmgyj4JExSdIJfqaMFRR4CnRfhdTgOLo3NwPT8gGbqL2ypNcXC4qiOk-exYVwJsBWUpr2DAbYTfHLJKKkYEbGc6q4cP3NdsTkdinW0NddmQlXnlk08Py7wH80qEkdyeSQWrLRBZFrYSz532-hHUvHIRHeTYD36OV8e6fkxTvZD4SdgXFS6D4GF2_hguOaXaLELBHvJO1uWD6_q65oTeSTkMV5OZl23iVMbPIKwrzmMts07SAgA9F531gbIH4Ng6z8r84Bqyac2PXg&amp;a=5cdff129-2be4-4412-ba6e-89c8a54dea77&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BI/JqcEyN.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k8wO9JJT&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SGv5tmZIH1nBUdMjV7C4WZuaWcFllwgSpG08K7Hc07BnOHrV8r4GYjCCPI3LMfaOkW03r_S_ltWGWyhcNGMBdn_LnZDNFmzkyRkHXDhl_ZfUVh7j8r8esOzCBxWXt4iNKv4rOYRB9YuH49FPqozCzQzx0l7i_zQvOTG7rt8aW2Jp-tpaq_0a8yL-oG6BekP79RdHHZI5b1GuqzP0Y-hGm-vhwfZGMMLFUii_AxgPxUOUKvE1Iwg4SvDPAbE7icL_YkBdNjNME-nd9d3e3La80pzlwPqXQ5f9K7GJJmiAuvrJJtpHq_oNXNf0hwf3nMLDKeox6wQzTCR6B1jwhuzh0g7BRC6hNxfd3Hb-2JOdhlnpkiqU90Q_qaeLJq6JJu2yMDlvZpmtF555NhHTwnIHWfY9645WWVVVxWC2-U1pS8ZIJFkqQgMxFIm1gAphyHrknw883RNV9B2qWI-C4DWtGDKStiKYtdU4zEV3x4i3Xksib2nQG9kSeJeNTqVaAFZ5&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;eshop.stavebnibazarjurca.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/265b0200eba0287ff9827aa817afec8d4282eb58/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YeYPvVCg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;693b02000fc170ecbb8ff1afb2c6de48ea5343e7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;Mg2c6Gxmbr1zzylFbVWcvHFhNYu2Hu36prjAXzsAMOAYea3oKe6XiT58_V6QzqOkItmpPSbxtA01O9WOBO14xmzNA9DZafgADLakUE_nsp_Wrmgy-nBoCPYsb6OXZ1O29b-_1zywwTu9biNOdPxuSTU190sR0kuh_sV5x3IU-eXBkcBPvT_HVrF0oliNHRRlWOC1U_czjuZBlwNzlLkVZQLKAhjbP57yZLLzQIz9dYn6PfNO3gCBTHgb9YQmbYlnm2qw5sZfQCfx0lHsKGQrwjJEcAaoMjMdcRhcEyqG1Xvd6Kdu5xAy_rOuI_l-Yq3W2J5WFCeYvUHoiAFfjDg9lomkoVh9dUoRL_pE-RNtXXPK3LlA3854Gsc1aSo-OvYXDYoghPAjc0jJqywXiyCBY4Pzmhucc50GOGgfRC1ibvSqgBBb1k7mHU3bmOtjbkoslOaam2JiWyroq6Gf0--aGUokpTlMfwcmozkEfmHIGMSB-c10QWjC3VLfxGp7e5OxjImIJ7oYtuK5v7AXpiJweoX4OL6UEEzas67IBtGgfuKOirQiILou9QGzXUZ54WyYBsl47W0aoD6cGDWQ7vBnwSNHjxVRR8YYwGQW3WWac2kU2BdRTdl1QDQsSGvFVJLxNXknSfrVp_sKvqV_aIujoke_HuoqDPKkJ1dn5dw_AlHagL_WnHg5aNeFZBGkcIcK98WkDkRbSYwD8DUfR45R92k2tDmsmL8cZ5hidnqWNwcoqDM7B4IAiiV0EUaLMwHuT_UybkuPeot6FP3DDOUu-lk7ZThgVs1TF-yuz0OyVxtnlSMgAItqauiJZ_anNyPbpVv1FqvOM-77t51M6Qpqw1pBjWNpPp-YagNw-AyQxXrDy-wBXSqzoe64NEN2XtOi_fOU-hyNelVx_w6FPNKx_zS82LDYMpBupNt8mKnsQIb0T6LMoD-2bw6EhH_UtL5V2mBqdlYNC7QIbQTEtfP9CC4RL-5uFgwtg52ioxJhEYR7pWCjXTgsWkdPJbq6HPpspa0dHe6J8wFl4K-WKVwd_fsqG2-yausC1KlSBzn055zKgaxoiwHkEJBk3F1iI5ud59m2aoQuNKoEEXKXcrmwQQ9BStPnG0h5IoUp2m7n0l69VpPK8GaN6T3aQKNdlgfaDVZ7c8dmlfs7VK0NUsuS-MR1basQGD5ICVLFfhES2YqAxL_oih39t7MuArJR1AFlZ0O1VtUXEn8podkYgCzmuyFb-q6KyqZg-PJDR3zqHJoXE-zs6o5v0I_qHxDd-k-Vf-QHigbYyspYHh4affOIt037oQxOw_tV2m4mxTGuzuAbJQwekP6fE56b_01mSTLwuqlGfPw86fQNj36gCQVmZgQp-_0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TIEMME plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem, počet okruhů 4&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;693b02000fc170ecbb8ff1afb2c6de48ea5343e7&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;a1LURGlzTbn4FyNSm-Cg8HV9Gf_nZC5J-eopNAZSY4R8YvTqJYz9ezeOITvK9FzpTgYyc7ch_WbGpyhn5aekkiQCgSbANaixCYF6iKsx37ESInGq1QPJQ4FfyBw7Zh7MZnTwOWCUlYgjGoa8OQbEDVc852W4-Xa-wfgo1WbrvdASCBvwHFjKfq8ZYBSExcL0G9qaWSs7FtEaI8dvVRVSa7ypRLnt1Zz2mAeihRTk5zkb3z1LqkxDlCKgN9g9aNngKhzHUyX9PdVXi4v2_M3bWhdLo6qZ8qS_ABFRFTd7ODPmKkWv8hv3n9z-oZ_iwADBW06A1-QVkkdIq_GCsQLVdFepXFGTXrxj-YYdyv472C3kDzsD4bu5-nAj9BMI76_N2UCVP9plT_A0KAWSVJU_6tNzRidUWv3jRdXv44MjFNjl8wd84Bd1pqlViOyqBhRjcGPpc7zFOdZZiIo9_bgrgPCkTcIvkZmwtdhelaM9Uo-gQkm-lrkbBuqvoe-5tGpltOCyydqNwbu-3fROkrdMdMoInYf7tG3hMCY12OmTRcjZ9mN-mdn_Pifa7cMQliBUPEmDuS-_YZhn9UMvpd0eAz00RSAfyrmMr0yNjzos-9DkAMybym4TMJK1yqtBAtXuJAW3Kc7vZRthGYX_8OsGsbJpzukbe4-eG8kACGffyy7cynuufy2xacQPp2RibV7kmtaFC2FnvDXFbCMpx_eunRR6ovRTIm1MUqaJNutjfy6U0f7QwWabUJAH_ob4e356J-fe6ZZ9h5acTi1WIDggZ7CiGUWuieNHF_m3ATOXuxaarvHBkIFOcXxhSJxP7wbTGi--AxT0YzZKjsBEw0xA0Q==&quot;,&quot;minPrice&quot;:746515,&quot;offerCP&quot;:&quot;joHQa7H3EWEN2EBGKYV6mw==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10293633198317761062&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:145945,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;c557ab2d-0c59-475e-9198-cf3b4b6b36c9&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=-IyaQwCDTCR5dQjuVhyBzcGk0umrvzJFguD-W1zyji_EIyENwRrFAA24K8Fcu94uSvVd_AOa7ziy6fLpXBE2UQsN-KHZReye_sjciKufmoNuToUYYusa7EgCo27W0x18QiXwORpgKTzNH_gaTnmeRiAhcncidk5I2mxdtlE5il9yaK2GIETLJrVcg5Wy3VsiyPl9_BS23pzxvY2kL-66WsCaPG5SKtyJ0BC03rEYgyYX_LvgPcgjYHzQScY6qB5yBOedUk7zD0l1UhEXc_P86459Qzr_AbVhtjNzbIbOHkyH3h_C5ozkT1tjpWnxfE1j-caHy2XQZCWL4nVrGG0VSfrAoWwHipRm0fR-cV79bcln-zbIsdanPjDRWV2dxX4hh1C6N-AD6t83FO01cyKuf_UQ_zJQhzBuTPendgkHdFZVDbTgmNmih122JtuYCyF9JRDG2q3q-K35bb_C_LpaivM2cu6lHJ-hleoKX7xsR4C6vyUIquJp6sDEXCE01MzMaPtKV46s_ii-aEgj6HUc_Z3UW_G9vDfX1V2nQkO13k-17IEiWkxRY6P6RKHYZN66B8b1qXlrdnW-y4BrvfqjeiO3xwLBrn01adfeO_22L4Pn27m2q5gBjXTd46xOtyp_2p7i5R6__f4kwJi31JAnrbmuQFiUzwskgfibJz_THBTsMrKnD6UED6tz_edbkVln7D6joFzVlYSrsdgDRvsE9O49l_T2oEfNUW6JcHPdOxiJ7Dwe_gIqYNWqVFNtDsbI1yR5ejyGY1bAhPh7NU0OcfUl9Mvz1s7OigS-K2rXXyEAGtEKdLHFSPKqMl06dxWjDQgPKiqDz_JWdPFx65i2YzK6zR1dcmN8x5-Yld2qyTTAtvaHxTGSe_Y4on3qniQ2Z1vzHJkObvLHvtQFEUehCkA_1c7W1wXEsq6JcjVW-umfUjCgKDDmLFnpsatCZJo3rqWIvuagm2dY0oN5VypJ_Jf27-NZiiSQ2UdHCA2LrPwJXBcvtavOXcGazhIK25V5lA8ido_dIwuEv07iHrzw8uiNazz1RanjHVB2con2S3VkJJ12RaaafQ8WW74lbI4wb95JJb_qQDnQSRrUUGFUJ2tttTEDse5rPcgxz9KtmJMIxT7SYmarNzp_a_sSmksp955NzNpNjncu66hZTgLvpmwwGZNDT9AHdbOF2X5ijPNwRspGSfQMmEP6XaHHSkkj-QEFnAm9Q6un3ZqXsJVLhLskz4F2teym8YBEVfFtYyILGrDIk_NJKtvt_xIM7X44ju_ZLeTxScCZ8i8EVEO7Ib5NJ9VpE041-7U66V-nBrji2rbzdxgGv3D2EajFUP38CVXmlh8=&amp;a=c557ab2d-0c59-475e-9198-cf3b4b6b36c9&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_t/pzFBMm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FvJ9fAJq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;tdqCUsysljDxeIff2XEmF92V8wbCFB2R8q6t-oIHqoFP9_mVrUcqH6b0eQx7sU01OAKJf4SPfsCDtfWS2w_S56DTZDiuRFTC-cpoRHasml55vvQXoBayqLJ7-_AoTUKpKp100kjWEjqx2URo07F887stkJQKfEumXdleTtYGSCpWVCwXJSz2qSRsEgMEWZo-3i6aSF0Pz7LGDQe3bLpQ_IqecV3I2W3qKAntykgQBxGBNW0zRG_i5dT_F6jgj-fzErzFcheSJyrH-jm2re0u7YxyNQalp9lq9lfaaZ-SWG4h_4JfkhUEXloOtFsZq6NTd5oflwV7WoHCBCTOT3ZZsqNTs007v2KWkJtVa6nlhYVf9W882OsKqNlYz9UaaeQvDRJ647ZAHy54WjmX8yuJlK1zzYYMfqlYyLL6tYC-cl3rltHreSD3jPywV426WIRtAagonQ_Q5Ram7QBe-GNF3ZoaEKUbl8s0b7k_Fm-tVjrYI4WMnGxiQRV59-F_bkCs&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;E-vodotopo.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/693b02000fc170ecbb8ff1afb2c6de48ea5343e7/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;4953423194825316458&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fNvepkFg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a8dd01000187821e7a7283b91d40289f2021297b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jX_Dzws_w8UDEZs9yhg18L5KYj_vQ2Z75Udfr5qvQC8-5BZMj8gqCjTSHKUBqQTDO-R9ieSZRgfa9BRMejhpewFBAP9lMSap-kMzz-qNiZnp6YMRGBym1wQxeLAUxB7PKNMKBPAqe33JmaSw8vts0Sij7mSxAzGWeMiBVwQsCVCX8rj8b4UR4LhSx5BnBukMhKM1Fuz-tqFZU0aJU0WsSlaeygvMJxEUv8aHih55uWGUbkU-AB8-8nzkBPs21u4Lcf1WaKS_MJ2NQ47FMlC6X-SkAPAe6eUHCMB6h1VsrUMtnfYfpr6gMp_61NUkEz_2n-jB0mehZid68ireI5AdD6MdzfmYAB1ejEOKjVMlxCNvSm06CSGWbmKDRBmpYtfskO3SpACvt3aP2yFKPJtWvi4maCciyXNZXEXvWFUAsx7t4lTNfGSMYnepFJKCbrFgU02HZJhGc3LpLzIg7mpVEkfPyH7Y6uYqNu_CgsOpHn8nyIHUIQhrrYIBtAkMgxtp0jIyiW8hr6iyJ1gcYaEwdD1MvY_WVWOmoZiNRoDO8OmbvZosWORBwYA8iJ-7YfDUT4_wjiQYA55jZIRD2kk425pbYtSPoJxub2Qce5lQtnHrd7Ntet-qYxbBzQWkJU6_Xye1auCnqaDk0SrRfezS3YlB5YvpWdwWiCP8ulN89bSKnKpEstUuC1IVbwZgUWcsRdVi9LFA7m9FINbkabC5UNu7_CBLZ16rUimHTnyzmN_fKa121jm2nhlhBpm5fGSmkwX4uf9_GebguRy9MdXqZ3K5DNGeHyGnHl0d8b94B0o8QAYQPOHg6hcpEGwf6c1fwL9ANjumMQVQeroL1tOHLJq-4VXDdM0gxuqPWVOJ1XKEhKmvhDFHJIQ0fV6hxNJ6ESlBw--_n6909aBttq2s9sFzDSYVQR2Nj4VQdj-xKuirL2rU12Qk0jZKGJ3-f8Ut7IUixpTyp2GZgeTX0ltBvtquRtoLMiNLeyZat1QNdum9gKr_adTBh9Alac0Pywz6HpKZbK-h7d190HsYrlDSUEkEMW-4sXsyhas4Xr2tTopSixZtdLjdLQFBXGbXhmhV6-niRFsO0tc3HGJ6FVrYrSVLJZARqXtLHKpth_7xmRrCVL88phP84P6bcQEKeAVdGRpJ-3LCcRgBmUqCtBr0OBQIOYZR3ZmsdeXDDmTCOY-7hGlfVX341Z1FRCSUCPXLTeQDqLYfspgK-rBMBNSaflRzeYB2Ie6Q-GfW1-1-ETS5333ExdHDn49_WIuf2S5vIryDF5gIFtvIGGwbrG_Z6Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vlákna polypropylenová do betonu FORTA FERRO, 1,0 Kg balení&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;a8dd01000187821e7a7283b91d40289f2021297b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;rTuc-h9qm2vFf49fz_Q2oJhhoX6mQIuYGSdUNs_wozfQfOJLRJoyMqgiIp8e7zefDSI77WT7H6u2qmhW8NmYiOZKmhmE-cjpfvZT8pJdlgVNjn5W5DumoXDkXV7MbNYbLhbRbRWg2CzoFS28afyLqEQKTenjEGLDw-imNzxmnLkYndiVugP1etvzrxemoqASWM9zuwKUFOlrywvjOAQ2YDVz8dRb62aRTXZwFcbxn6wlHnie64o4ZY-o0Oyabhg4spRXTp5_KxdMJYCRmA1Y00jXwKS975N84rooXamCVC7frTw9rSZNo2qcBiLP_YuLlS9SrYrf2jp_n1velu3oXm_-XTvrAb3rGcqqOvpIn_YzgH3wx3iu7ZZ_9QansewgIYzQUh6nJgpkT39R4x2Mf-fq8EBP_JbrGjcEKdTO_ETVWbjt-zCUJbcTbOINbcR8ERfY7XJXUl4VVfea7YFJMaK6ACWwnGmpWUlGFXSXfer2jftpJXHB3HF2OiB3YBLqtSlCgbVqVJMA8qctlDEaq3HCkZv_zQkgRqqOc13jcUG6LoHTBuKjmUyWG65Z3HZs4n5QPlfg6EtNGjSpIW45kOhv69MpHAO3Fi4XV50NapmZgilfnUodQNxgkriB7adKyXCIviXy1LSvWUqgi_oJ4oI3Zzs06WMq637jk0sdvSakeIOXcLlyCe7wt2u9mOxEITOQC0OOw7jBf22OZwiM2ogB1fJa_sAPOPDXqgMxuaDokr55eYFv1pzN4K7wgR9PCrzePEtxC-CViotv9m6AgaWJX2STx_xUTVXJLNOHhQu1LmSrUBE4eMv-ExfyZg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:38600,&quot;offerCP&quot;:&quot;BmqpayOb0nULCRpdepOt4A==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8604760099109167892&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:120139,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;81593c57-72b8-4990-a815-6c9cf4604526&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=CkSmbOaaP6oVciSSC1OHwvoiIX-DuWM8LOZqtyMTU0CndpC1aFqvlOtwKBtANganna0MtcArmVNdnikmc5vbY1YZeYoS7HkjTNuinmTDwzcEh2NV8Mn_Bn35Fa6m6oVqGnSBU8_goEZEqFqU3JbgQupuftP3aUhvjKdAYzxVar7PWF9hFqLEeCmK4iWpBseL_6S5_l_WXpHzE5pTf8TAK5UObpJiuA8bYZ5D50KStIk3BF1z8rx5Uscl5DfVhFOxMa48EtMV6y0JwgVhFXwJCYkMSrp-93ke2DDajqQdzPLfL8ZW_YDpgRCwLyC1RZuJnJeFaNW8SkyY8BSwOqQa959XF07A5djSGCJRNGpEKMjgG1zXu6N_Lzi7dH_GNwRXCxTjTAAN0HsO31xmqFoF-05Cr8uYwL3mSo3W-lBhKhHvxLbXp0m7CpJqLC2WXtKDIBBV36nkT3PNvAmuvnS7UAB-eX1xvkG4oNs0vhlVLmw2tZrASptBM5Igw9KjXzIeJSE6Uqxw5GoOKChpGPuO2HYusfHFJ0lSbVAIb0tqCdxrAOOMH_0A1hlkfMQ_mDP4fBCn0aBLLAxOHgqjfntkgEcw8lMXkjXC0cwRj5lF-5cTDbvzUekwcdMykjjzQlvv-FuCZW67_Emdk-7hBZMGv5Qdws-wFzCQEdaTYU6tWl1gKL7aVl-MGJ_HJYSyt6a4w6Dl6k_nn1Y5a4fpvAWpU6BmTaevkJRPb12M2DWhQQYdKSpW4kp9U6VJV2WgSJPkmdVzPrp_aTVAfCKalLppaRFLwmuZD-AParzk6mR3VBnBg_Q0arlmWhvAvg8fQUBxEs2t_J7cXutfhvvfFT6bFMJGIXi8Aj6rYfrJSvtxnJyUM27pXzF29IuiZL3i2tPSuucYHiJ81CCsVJw4WKBoktmvQ6PZyMKD6ELltjhL8uexIRgYKrgQvWcUP5HeJKXgEjH0BxqcYNSi9_3JC7_v-VynM47AAe6eyRSBrMwPomStto70KGe65-bre0E0692lP5vIAkw4YA7rg7vPwZk1lqpQ_ApFzyDgb-nq5Nwx3Q0vqKdU4QsYCZXdPKfqwcJrNuBWqvk2EcF2QRPlYuqYbKNOsXVLnJp-OCj26nHG5ZgfVoh8QLjiqrUnjHSeo9lftw56OHytfFyYv3vyY9WiAeBFcg28RRH8ZHDyJEJ224wNSMS84s_cdNEmfLpbWGpvYo1d7HNhuSsnlnfYWs-1Wwb3b21ja1-jW5V78f4CfZ_aFkL71TPu-1XHoqt6LyyUKg==&amp;a=81593c57-72b8-4990-a815-6c9cf4604526&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hj/EERBZwM.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OR6oRCA2&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;07hYzSkBuypeNYAi4zfXWH65odoMqctzRPUqhLiDj4QaxVs4ZrJxAQ3sg2QLPM06CQSAgmq-d_xQiRCsDsJAqGEc-ejxbk4Mm0MROYnSEB8ct-1qeb3gTeSDBLOFOxyPl32S3JKWCRj0Q2NHEkdtqhnJiitt9rqmPHzQh6TgWjH804ErQ-bvdrFk0-ejGkChtbb-QcUEDTuBJP8E-1-IVXr8OFg5uFJRCXPztgeJMJGM7o8BskjTKA1mN4sraKrxoy0M09rDsXyeId-nxqCiGhULVd_12GCWFgBLcumRMOxjG03PUNoaMKyiuGOKZbjwEq98Mfn97G8GWWuoLwq6xpSEll4peCNyosqueYsNBsoc-n6k8LMPKgKetEDEuewwQHu1taF3nOSTn1I2lNQKSq6YCWGt1LI4Y7x90q2X4OsScPkE1jpGyjK2-ADeyhgL-qe-larDEmR14ducib7QKGdxzqhCcFB8p-_iep6SM5AMHrdHvirSQlgJhSYUACiW&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;shopName&quot;:&quot;TONSTAV-SERVICE&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a8dd01000187821e7a7283b91d40289f2021297b/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DFvvTRSE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;693b02001271a7029c9df08643b631b02cf9e116&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;qK6A6UhYW-56h0wM7jADRnQt-iV5600bS_Ih1u2vibd3jrc3ISga6R9o4gQmMAuELkjC_LVxrv9E8V1W-pNF7PXunWZmcSb_C3EwyoJbzCSWxHDfbvDGm2ndq51kk6roOuPZjpfbAi3rq-h6ibGEv8Gx4NRnXC0Hy9f1PoT1fTxt2WadjcfWD4i4ZVZH-EXy2s3oHy58swaNTuYQIPXSQ54jSSFsF-a1JZKiDxE8wJbVDxKsHANKCc6MdagrnE3--oANldnCuonNKW4-EOj33GPysyZSn-eQCUX-VPgSWtETo8DNysStXSoprY2l97QOZG6Zi1AlJkiv7IHQ5b8LrgvCMF7gQ8efvNWgyuwUUBPh4dUNR2uaIXoeWQTcBFi8QTI9x6Cgh7SxRbceTWegMD9Qti1Sw40eSbBSiT6RKNQhB3HOZx8ngf11Gp8zwvey89RHt4lvAsl-r3VOaFj-CntidWi9_cl3FJzZt_diBd96hxb-oY8ZxMEwzSuuZEjwCPGZk0bPHu9DlyoF3E592HZEKulLl1ZzPfDLNDVTwLkQAYu4h1W2uCGYlFQSmYbHQZne6yQ-e6EmlUOKKhG05rHyTqCq5NNdphDVKHmelGKrmy61lpArU4WTshFBCerpG7ayBrenkLuTso4OYW-8eYp9_KPRrJrnU5dyKAcjoV8gklqV_JkHS3qnGe-u_Gkt0Xlwywa7VajEZylcQ75bVs1FW1S3IT-tlcL_fetNVBLBDIjUszI0LDtpzaHH8hpksFSeXVdz06TYaPCVLuA98lzXqr2zFRGSPpUAd72wsRGY2sVyz8pW61H8W7lwbBei-KADxKSg5lmY0in214azpbZKz4iLnLfZ6SjvkdZXUXZkRuiHuXxZAKMMr2ExGM-UxST3krjqrqkg18BcEoQ_k7ZHeudXtneKI6SYUiIZPtCdikXywoLCZVfgvfHxPb5EWq8eBvkqa21HnYae2fNgby1GxniodIV1VpfSe5UBHgSNMv27iFPezP5_bAp1NWWyqYHkwzVB17mVePnOYqIHFzf8BVF_WO0wkP76zhSxEldFJox6FOdQmPNNlpVD2Sd-28HOu3FJFZbf9GOqshXb3IDP4XsfO0qC3a3UV_b6_0Xn6unfmQcrQOvW0us07EniwJunmtV3JsAkKsk6PCe2w2184SjovUT6ME_c4c1vWXZBIwxj511BpFR2lb63XQATiRV_DLUUDVKRMITVvS7FYuH6jGuydr0M4sXygmtVcPWSTMK3kVU7BD_qgK-oaa1kEvptj1zMZKJ8wmZNgrs8vjMVlVNc1Zwo5lX4lSgxIMHtHg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Valmon hadice PVC 3/4&amp;quot; zahradní zelená 1122, průhledná, (bal. 10 m)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;693b02001271a7029c9df08643b631b02cf9e116&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;goUKmt8-76aidoWUOtCwMNOr0Kw0L2MQIMIu-AokJ8CVE_lLLRSsu36HQC93Q2ZRU5_8We-5XLcOMn8p_1bGeQIwSt1cDodHIaHGHBu0iDOstWLurLyqpvqu-BLViAp5AcMW1qT_Ii1s0QMJzIE9aBnBkkE9pO5fh0JQKuHMdBSCfcjppCM-BkUW7VDfJ8O8WPPdjtrerIquhV9FwN5gUq3Yetwnbm7dY3omBLc3A99jGxYkFmL6uFVCE6et0R_UzMLSEXhBbcP9o0uPap9AM8d5sV-RwYZ0ZcBDTW6s7uVokI-3R6lPZj8HIwg2-JGpbu33RhHiH8HZBpEM8IuXGOp23U5cNfwQ6PorN6C0zICJ1rvVvkbSM0P-jBfTPiaBTLrrM3QwlF-bCNmtG4rkxemYSweK7TPqzUrsr9goy0aovwYx6tpEHoo58v3hVK_ieA0oT72ZRcxnkwtwbmVvb-7RkAzZWdUMweiICblhc5v1HAVa1hX7zQX2sJkmI7Hrr-fvM0-b9gZUoMUiAe6Ku6cEauVLmLAlVQhS0caKHD2wK0wBlRNP9qLqCkeSKlsOozfeEJ8KdYcA9KsQDho0Yh1I62t6yjQaub1_gQyvSXqi79w0H-LKxIjYH_5vyqP22WLxSm5myk-N3tZpOLIhBYZqN2ZmVA6HVKPSo2LrFWSt5XogL3AJRpAgsJ2O6Db65tBo0bBqOSbyzV55swc0T8NbUzj_c9E662JuQy6z8PnGxkaerBPSs_WOR2WBEP9UuTLAWRqswDCyTfGVpe0mVhJPlfXtMj7PWFGldLzcxKFDHDabYSs71VkhfvQ99vA9TaU4ebBKSA4a5WyMne6s&quot;,&quot;minPrice&quot;:35805,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10293663364868797618&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:145945,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;2c10073c-0e21-45d5-87d6-3a79d47dba70&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=jyNzeifNq1KneJIZL88XjD9FoOI0sNAFBQMopSm7w2w3MyX0fX4OAKPQvZyRZ-vFXrRdhE7LInc2EUaVg9uLiHEpOVvaW140-bBLyQfg0gq5WpkhyGyIspscWLTEUFtr4K9J2U8AyuWyZi_vqQ67JsDwsZvpSzyRX5R_iKObo4EJmaaaqvONeUedzPuMEzj4XxBMrl6K4qStzeM7JDrAZKUNGPZyIqVlfFY5RjqrQam5tUU5euGVYf0xagudE-nOQhgswyUeRd7TEx9pKeJBhgWkpl2ujBiEV-jFSjK98tgwpJAu8KTp0EYjc_eo-dDOg-latSVcJX4yQmCZGBQ9KdfGTldbL0KqcrQ6IIUWVHTIVYeII6bxfNGoZx0-ydkEDf0GBLuTQJIqPUGSZT89M4Xf4igBvWr1CkQil_ifWQWWR3ICBa6iGMVYOi1-u4C-ncAi76Am4cEIW_tjJA2tYy5h-jCnjyYchrVcwciUc4rOMjdMuL9Fd0_uAwr6S2oQoBiBN3l7AvjIn-UG8MwI-S6AyKfkWwLkfGo8KNjHHMLSuR2RjIwOzgsj_M3CvsV5sqVRyK8zyRwCQo1frI1N8KoAKY1BPdsZn8a7_D89E_VwNi2z-qfv7CBcBDi-iZLL5y0IGuMKpk4IjlF7cWvWrQ0FSL5nTyK_NHYFjmkDhA1onxuQQwIA6Hlrz7WGaNa2aooXADVYL9XgekVwg6B7wGkldhkERrm1i0WkBno6MO0lCn2JAnnBUAbFyfV7yzEib61JYxhjUkag0kLp8EiEFSDn-A7EC6KDyoROYQloHRgirWJ3BQwyBhkr65mRA7bU7K2JhtWQLMB6pFJRVGDZO2MZPCHl8s3NIjD0bH6vWSBm0xOW9i87MDNafy1xyyM9ipvINHOcB831lNYl0fSmvtYlzoPOTnM0mSJnbXRRPRobkmTa0Ua20kQNY0OqPdpx1RkmGvNZpuEDhlyo3x16e3cbt6Ipm_XJ_ZiTbaZzxrPXSrpSThFh024Q8HJVzt66m52b8_PAfop846oZNSEMdB6LrxswS-IST6XQGBxM5gg_nry20jKjKWew-KwxZJw5qfXU9xFT1LyptLh9UnXtiE434e2X6m7CrYdZnqemLRinikJp_zLMcFjHFgZUDc_szxi_vV97-e-9u1tFi1c46pbN9UqUKTMwMJptwZlbUpYvCRA41pPW5MFOeFEINrGCg4CepykK21c6t8wV-2eX41pouExlpKJmAOgQnXXFhlHEFCJBzj_kxakCnUWWmmkwIR8Vj7sLqEnBJsS7NgdLPurArQ==&amp;a=2c10073c-0e21-45d5-87d6-3a79d47dba70&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_t/nnrLaS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zFK5JHYY&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;drNVb0uKejZ-BVicKKQDZUNLv1FtKmH3mdIPFNLeWejRn-lfMw_zuDSwPh9Yed6wRtO_BKjZ48boXB1tAdUY86mDWQBQFrv3eLYfxVx_b_Bs_TfiMF0gAsIksf_jwvYNSsKen4OxJvJz9K0xRtiD97DnQHr9U3ByRcUvAOVMxh24jxKXDH7QRpolQGotwh1kkibwPEtQjggxuOMLOpXSShgvvGMfWDqqnRPmiE762GqaZdHtn_9lkyFNq4-hLR_-pMlIEC-pSHadzxwsMH-5Y4-pCCvEu7aGmKHxWhyso6HGqON2zNH7x9U1QDHpd_79z5jxXgcj_2IuEgIsjFpZX-u3VJV8zCEp-iVoQwDr-9DAl42p7uRiIKBQavaUnHd4SEH5b516OkBB6avvnFJZkfY7knV0gifjzVFuvaXJR_WdXWNriO78u8bClz3V3AAvG9vKntIcWgoirdmGhByGJCpm4LMdVvNHwZh47Lu-B11kDm4RQpr2yyLAsdqIRlEA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;E-vodotopo.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/693b02001271a7029c9df08643b631b02cf9e116/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;7326985848948699198&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oHSSFWmY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;J8WOkzqn9rrflCC42jG8ehvoYihZZ0BrZV_KDPaf9wJ4FkSwStgFWhVX9IZGvqi3RpuHibTRaOIL9zqe4z8lyhkPyxGAtDfl5709gM3Y9tpvVSYG7t9ybAA_54nlCsD-10_alm131nBuPwym2DZzq6ZXIIgp-E80cNHjDpGLvn5-A2YMecf8tZ1NFA7Rv4RFJMpxOrACHxR81ndVM7JOgG7zJP7IgrU-ohiHZ33u8oi1ezj95Kj_AEI6u5Id8GJxRBu6TaeSfpzaAbHNv8hXNXbeMpTwpzNyO-7EV2S1tvwpolNyyRS01_QatQojWdnYuh9Pw7pp5m1CU5OvBIceSMmEEBte4cjJXJvUTYI6CbDzOvgux8o0pUVtNHtfdEjNsbWY1jr71YKD7iGMiaivMV1Zb_BWYG2QtwBfiIfgTQoXBIZ6JoydbwlPk0DT9Dvpxhq-JRNzmeqdyMIHbrgCYUPbODfA1HCllxX25UeHxgl9llbWhEmGghI7HwPEKKuWQS7-TtfEfMG5yjdvsI7hgtWcCAde152BQnDu3Wrac9AA50wh8tYEoc0WDzrNAwko8ofCf8sRz2_a2TQYsqSqMF5GBWnDCWxExpXym776tC98VBlLCCS3qdBry7Ii5ZYGwt2GdEk_7TKH5UdBY6LL3fpYzb1019ZHfumT77RIXYf_99dHR9lcpN9dWFd1ehGBbQEUp6l2bWtkQJnQL-uee1XJQ44FDrtp9H0jHm63kTb_iLtP2XQDabUyIyfdv2UN9FA-e-xOZpI3bBMZswYeiWKWq95CfvAqCXxVRGdqp3tOzI43fTsrZvm00fJKuwplDHcUW-lTGEOeOkb9vsZQMFdco6D2f0YUgkUci164tpQNERVdMvU_pBaqO4XOZ96u3suXKZc6i119WxPUGlBqrFCgIJa4Ssg3zZB2izOkOPy2CWIrVjnRfF4oNAyHok4KI1vYcRGUaK9glV2qz2MRgkj9kBGZ-s4eZ6o8yKFpudF8esGDg4zlA3KapZXW2oH00LYqEWqe0Hwlf0KiRvwgVQHSzM0fRF1ZauodzPRPBXrDzG5SVbP02js2_flufQK4eObpnozmQpoENJ33btmPDUgLmsVa3s40KJ16BObAOzjTXjsMVrYZHuptrx7zPDlq3AaEi1ttEgnnn50-kF3xTIxE1RfHUOP8STisQBApJrpbBHzR7HYIVctzhdjZvBX6JA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;DETECHA IZOBAN šedý 2kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nG4EZ5jylH1H1n8f_XDX390YgQcZ-9ZYUM2aQkSDOPtQg53lRwl0YSNOYWXkFj55dCgMvvo_AdGZbYDsc4AoNzkBBr1TRIYszL0IPIV3FD80FpmHrlMIFWFtb4AevE6C-W4xCUlPD_pWd9sHo9u3rY2KkZ9xyeEL_WqXd9lWTSmNmkPl5zoILTJOHZwkoEK3aK7Yxo7oRLezc06N8hC6GAbxu1zyt_jmsv9U6i8N4oWBWz4O3qc1ZJfupS9piZWagI56ryvtsBkHwKMa6iO5VGimAjlrdwOp948n-Hz-wBhC9Icu81yosSXFuwc4-cBIVYMds0iq20as4ZpRG9SxmWlgxoD45ePaZSC7rYRrxLyzimlv6tvYcMIibDj8n-TqOL7qJmB_g19WINuRg-VkK_RKd1ZjP-JSNZDHOb7Yw4smuDO8B2Vad8-vN_bTrSS6fRTg2QGY6_oeX1L5rO6i4rFR1IcudhnZk8fkcJ3xJRJZC2HC6xJLfxI6_KfQrIx8JEKCOEOGJ5k8ltN8goB1yCdF8D8vrowFMsUaCOrqyfRdT7tLf_XUFjyucnFqPkiBKmYNYmhK_TpDSC5pXICkyMKRTsL8VoUrS3uwiqsLDTXxkebOV5h7S6_t2R04HXTi2De6CJurNRyd534v3qiBTJlDjKc_17Xg2ix0ufhXnHhDGZv9lBoEnsT6jrL2RRywSIzBJh5-3odFxlEUuIQUCSvgCv91FMtNwlL5csOHCUdWCDG15b-qOPZ1aBilc3VuIYBLmM7RaS6w6w-PEF9XMYaCW-rhiU4pZQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:34500,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:46187,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;27169f5e-caff-4b59-8f94-19c57439a338&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=9i_WFoUqh4VFeP-XwSvPxO_eMXsy683RMELqgzHf4r2rFkcBG9cMpXg-tkMlktqGBJdcvEwXcMCWei9d63oH2Bui0CJMYPXc7cb1-ExJYyZr1JWwknqxoxl9971caLjtarIPif6E2w-2jWEAJZU0cOmguya0A6H8JODIzccBDh1jWUriSqWs4-WgDxk8Vc5gpLE1J_DnSouGRYXbaQS5sF-qAgCElV7cGksyhZZA9CWX648MYm54HvjVQAff9xIGONKzziTLNtMnIZYA3URXhfeJcUkXuMkpFNFqVS0XTp1_PlB2cyxEh3CAGjPyik9mpSCnrBeVArDyUgojmbOBf7OYQt2AxLne5mRvfRzPRuC6Mp8EmFPrcVUItj2NrGomcw24xvS1LovrjrOesEvtmsjx_P09qAq45hzl9vloc0DYh0mDhotyGKdMb-pKCTk_HK8Gb_JZkgwIW98wr2MfaK1WVmqROVf0GsUDbXAsgpJnJf5gGjHZdZAY_htOMiln6bfRYiaGl1Un4poKaCBX4QKfZmfo0Kb5gtsCaFxXUI7fsTcd2yNPYAzcbGrK6KJ8dGkcIg_8jYZ2HBRb2xjIfVZXfT4zo1Jow-KdLoGFKMR8PZJqQe2ZF1kzkAmnqjFCGZWQ6_jcOMcDMOHHsV9Gs2WjbLEKRQccU-DpWejKGWcKE3OPXuXFpKjBYv-BE6aMooXAwxHWRDhUSGNlKUzbD1Ib2Yh0tKsa9SHhyF-r0dMjJLFDAUHCu46NRwLQ9KhJM19IUmQCF1sKYWtgClBG8vdoH_hnS6CjZpraB0XuUdmFQzFUChJGS5jX5mc7-B2rhQ7jgtjCukOdWwEJ8Z_LSRJZixYRY1ai8Y9BuOYoBUjzRuPP5aEzARJ7503AfRGbTO3CX1cdMJhrxVYDna45EtFXLNfyWAB3q_mmdG90KnurMV18xdPgWIPsRUOn6Iu8lPDgjKi0MdzdXTl3F4CLqANUZFnUNWODAaKcBAYbm2LnMZ9hB5CBHWXZ9fZzg3akIGiIDgaVh9D8t0VJRFUp5F5kfpvKUZNLncqEdPnc7QFIYFMPCdQM0sG16dqDwKcDFTOO9okF5U63rwnXsBqA15gWYogbt7UVg9zNQQf50Gaj1nCnAQdYtIu6xqUNtkK7Nhxs7Qd1xuIszdA48VhCv8qvL6KLY8kMmQe5sst7Um3s7A==&amp;a=27169f5e-caff-4b59-8f94-19c57439a338&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c04a8Dsp&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fTLX-VydcJ_MbmFYRVxYH8W19cUiEpDncf0nbmSOTbaJ3b7rsHmkklvLOCBmwZG1vfrWuyWQU3qu96TXRkJ5mW2BelBkwE98kzWnwfjIj6CRJPy9cb46-n8YOWc5ryVurbomoz2xNYgvNADnfJsSQRTa_SHXAT1Txp7-uGBu7pE9qAA1CoakXflAeaQ9rNaXdkjudBJFKUBwCc_Xn82rQc7TN4ZqoZGy7ESJcgy6htnHF1SFnyn0-cmR7QuBWMGD_OXCn-NGyyJpqYJP4Yo3fbcX1P1IZsFeBaERs-c-5TC5xaB8hfmabGmcdnLoKr5fIcAdPhcDoxzBS4AyDE-DNpYM8OSR2v0spmKJSG8VohQTfAtZe5hO9DApyoF7XNncqX06K49NC5JIfnAjeNnfDhqBuEO-x2Tt-f8TQr7dgUVh_yABuYhrVgKaXC0dqgeAizLLn9QYWRUjyTzqPr0oPmM_2oHe-Fb5roMMyFCZFDMnhJid7ZW5cu5pi0f1XkbV&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Barvyprofesional.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;prvi0yTg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9d1c020091239a94aa43e363d8665e631fdfbd5f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;f6RmMdJ3QGvN1WOdkJQHzXAibLgrzVJhRLn1oz_mT_UQ41142sB9QeXQX5L6Mmmd8FYQmBK5poqPx9yFvE4CrvSTaqliYvIF6UixcYSMDXziIODaCQUuSLbC0rsr2JFVo0Cgurk33geiFiLs1uONhdoiR-yRF-OZmNRz8E_jc2OS3c5mqi1hhEJz15YQJhi4wWdrbGdmmCp5Kgh3suU4G4ZlC_C8-0skzDPFhgZH-TlMGcLjm3R-7TSwkVJ7YNuCl6asEUlZYkD72Jkmzq420Nw-5gT0YM07n9EK4M0TxOHFOTia6IOBbeHQk4dkYn3zxz0CZZcAOd48rFPTBt6qsWbSY_Ht2UtcObP-8Wui9vRmL7X8jeEfln3Qxn8HoO5jUd8BB-2tK7hyl1I0wmx2cYL4a0HxAw98IkR4HJRrA6RsOodksWQ9slP0FsKHeYNPqrkCCxbeX91jBQw2BW9bvKyP_ki19T6z-GA5EXklbG0d1eYwSLzmCG9LWY4ZNi01d17tOLuXEHsaEqw8quzpsrT6VjFL_BG1IkGjpRSsKcSihU_V6u_aOtn9ot00_mh-usTQrXSU9VhwJqT-h87F5LuzV39wEWpBNyTIPBtV31IysiF-VdBbBe5Z1NpONvxf_klqenaYaQ6xmHXKKwpbbGDsy1tWswuGTXbtNKcPQRy8z_zWFLoykGs5GxFQ1JFZ3VebZ0oMEkWFT00rRQ-g8osAgn-NeRzz_hKHour7JTCWjdu5R4Ojhh0aw3BaZ9MAG-xyTo92GBWPkrr5An9NrwVOAxndyybTIVoEPIMO67-xECBX5rZYKRfCh93jhvpO0jSBGJeG04c1UnRar6wNjc1YcDX9v00rszVSiz43YdpJaIs8MX08YpIsrZ8ZH5ZYLq6qeJCLwk_-oVYVf4mSjs4efKbK1jGf6BZpXzt6hiNHEOtVwIhGNvkeFm3-EHI0935NYLZVrG4jWKLeMdpyx2ieHUR_KeMhacvbZ43vdBOGNAvn0WA-JExR8W3YDdwEs37h6VqgXI8U8w3iO2iY5QO1y7PjuC3AVd6sXqm501y0iu4lrfVHy-k8-GV3EAwI1l9QzHM5HkBd9XiSHNYfdE83Fsd58lhrGBcx1N53TLAsVSsXktKumBuOCXzJv83BjKOHPuclVZBtYLO4h3SC_AgN97ZYJuRSKnhCSzK643r9-ny7o4zFaUi81ao=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;WEBER for profiflex 25 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;9d1c020091239a94aa43e363d8665e631fdfbd5f&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PLkgfRLp1uxwnsoI_Nkc-Ge2TSql8ChxBS8wwxLAw4gdStsgybL0dyAamXi9sI8EZgGpjifE-cThQdivgox1213ahFkcc0KLP5-ICA0-0eTgYCKZ2Rh3yyENJ1lHKMUlaID-zELy62ru-Ns-airrAic9EOYYo50rd-Ye7t2TVIQ-F5HHZD_ogfmDdJvU9qmE7tK4ZPvcIkR5AjrzD0VLZxuHpGA5c5S_TeOgFrVothKlTCipb6YL60n_o-bK97AUmhvVcWAvMxNXfRspiyUu_6eEWwL_a1JoLm-dy4MjWj2BK7sfHXp5EioSZuomflvVkc6Q6TqqTew-hI9zgMLcIZZKRLpuiOW5tO916ShRH9QigsXgxNGU7Ih2FpNrLULKwArF4i5RJjuCjfEV9K_BxLFTVP7RSYMEIU_xyp4LGSNKAq1L7C2pCYdewgVKOuDbvfiWF9tptRFMWLvWukPC5Pxt-4zHpMGiFkYP1YtwezN41FdrMGU8HOPO1o-fEk9EPs-yHoJPLgb8mTK_-EMdagdOkz7o-gjjeQ9eElZUTmNk-TkEcCf1q_XnxCHY6tw2jmCKwtebG8XEvY1EMR_g4a_yZHi4IPPKGwN6QTMnpBCKFoLtzR_oBfJEyEy-JGPG_bdHwh9CFGQv73l9ukWp-d7zVZXygrvkShMZQQv2rdBwIl2750rB_FI_PoTKB8GZtIjTDL1OFAFBE3UKYC6_9oeWFX_U6-YWLZgvlqlyKMz_wdyYdWNDkcBAfk1sGE1sw0SYnO-a_TSJTV1cOfNJ3h-nTDDt8ZDovsQjuK65bl7vxCSVWbnI03iXYhcgcH_emOvIfJpt_bYInHCgB9Y=&quot;,&quot;minPrice&quot;:35719,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9738868951634703050&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:137891,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;de918d42-791d-400a-8f98-86589831e3de&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=eOzgDeoBp-4DJP4InKGJs7Yxzs4Ux2pqiL_o5in1vPG1HWbL2qnQUOULaGRZ2jqvgL4bQ6-rDTQXdveMbrdng7R_eeJqsC2iQX1WlYNGxAfDE04-za5ItTLQTsiJeeBOqLP0phNT07rlWbkm565O9fsUi1wi2Nvagac0z2sEwplVIoXc5FQdIcheiD9YokO886pz6diT05VX7JeCyZ6qrqiaX9jChRpr-2-Q-t6-Kcbtt5ZsTqhzctH4Z5zNCy17B3l40U1zwUOO5ZPhyKl8UqUr2EcwnakrYv7krfHmtz7YXJfmoEY-Xbmb3TjhICrWaZWkeRqRz8DrgBZW5rCL1OS2cinMFw7vZ_iYsuuMDLOHBELqsGYGQiWjLrnDc6ipkymr9hqAil6qqB-Z4TsJGnadmwiWlf-Q3zYZEKDlubpYEQW8njwxagyHINb-fTA-zjVtco-WJG4V139K-lNs9mEZLLOzNX8l-obFVuT-8LjYZE587PieyWOH1E-7CYsPJajIr9QlozP80OqmKDjmSoJWTL5VlzSfyqlIPQS4Dp5IYre4tKWwW_l4KmqvTdBgBf4tHuGxLgZj9GAZtnxBBX1DWLioiZJ0k0ocwyJ9ffIO-Hd2nQGKkbA7srJ_1oNJ95EBurL9D40l0_6CHPusF3LH_PFiHyE7CoPifFCLiKlSlcVXMiwGj0_xrQK4jlUG1LRRl_1sLq7rIjQOlJGcmhYmFECpTLrsHbr8tZANlANTBBB5RW1gfi1h6I88sDQsO-MHpfvrFA1Ey__eqZ-S5Y3spxcgqPM_D6fbfxTD4W8vtBmN_Tabyp1_3EuBQXMywnj5nhKyM0JUzFlI-MbWOgVOUXTkkO1_-d6eKHayWBDdMKJ2rpRY5U3nsoQhsBTiax2z23Ypu1TPhAcN5Utmgd3jy4-uIzCCUF9bteZ4SpwDg6NmiPIJtOopum6Q3R2uy2xaGsM8gNR1WeN4gX6YGC8hTw1JspvvYHqvkcIvrezxldKG5EBQlAmixWTSTREKrNH4LbRZVeH_ulKF2muNPAgfCgS5RKsi2S0YoibM4SQoq4H9CzHxbfr5yTY_TzfKZ7-nXiQfetq3aGfp_8g6r_gPPyel2MNgNvgjGJQiktymyP3uGOIO3rHmgwr2d2VjXwgnNce0txQz3qR8d6lDqjL_6z_yMffwsi_hK3g=&amp;a=de918d42-791d-400a-8f98-86589831e3de&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gt/4JyBJwd.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;USmpqvej&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MkANsRHBDkPEAPfAlVyk_dX-PZGw5fC8uqe9-8l6FW7TtZ06qGlIe4-Zi1hncPZG1lG1pBzo_EjDnCi2pRnltOpLTTX4NQEPLl5D4iXQ8xzauJo8mE-JdNYXRisMgvCeVWOI3ircLoBXteKMgeU4V8b0iwLM6BN72Z2G3lKjH0WLi2MSIOHJRoJH555RSZ7-OW-L-MZqcoO1_pY5CHrvOpvr2Xejvv7Avuuo8hHizHtPIlEp9Xzzn_IHJP-4SVaJsJ3xNj25eRBs0CO-Put9pAmMKwQHzwziloOU13ESbEVnkHpZRa-l9VZyRXyGBodH1LCcfjX3i8Ae4Ci73sLcnj3jCRm3d2xuP7wJvp7-PlkZNuz4DvRmiABCdiULyVLClKi31eoko7wgE2YBxEcLmpDonzndWO4YgEjXbnbIm5Id6OT8pl0siPZnmx1wGBqv7oLOvTrtl1Bh5b8fLeol6QVsoYYtNq4ucEY6Zj5krxczicpSL_CBHXWHVDVXlSwR&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Stavimeprosebe.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/9d1c020091239a94aa43e363d8665e631fdfbd5f/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;7312318770910553802&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;h0hSAuHj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b653000019f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;yqm69_Zx2AbctJEmfUxeSp9TheAeMuBWJPl0CouG72tByyDFOWIruFd3I_XbrHKHQYBtC3CbNUFWi4oiNCPvIYuc6MDwQoTkpZZ8DqA0xJZc518twzr13638qaETINQFN8GdVXBEh6Zl9cMfOEFmjL3uhsdUddbBoIvfrjagHzwastWs6n2WWZBhijvclnm1R3jsT50vdk9_QVa3IWNI8f4i_fcV-_sf0aCQfimXtOgloUN68jo7td0RbXvG7vrE7lBbydDIw1dNFFpu5hIufJ9VS7B5cNTC6mj9YXa4KcclrnkByKKW96ipNSGZ54TdGmdK4iSrfmT4tRuk7zgjhhCOxrkAV3arqSy8vuTWJ4870o4NIElz-_YgvnD0FRo6s9qi8HTSKv5TICfVV1Msv3Wiwlb8v4uSkffFBFz3M3dZgIg55NMozgMoxQJpIjtdjR745G97zYwTGYAIZSr2-di2noqSn9bHhYblGJmGnh2gjsj4TM90glUbsvWcSyLS_VgYNhoOeDkE0NwOjkWBfVLx0p81NqXQgzw6DxWMS3cwnAvOm7rrtxe0Owm3SROvtKAowsZw4qWsTkPlRZ2-UEd2_Yot2sY_oDgZUSGpLBaz99dhaO0LuB7rEab4irhp0EJL_k-Ty3kgefo-N56igZBDmMdSlpt_kOXvEn3mgCp4_dgkA0YHIm64W3Nk6luCDJd-WmZEd3DaewRWEje2i8Zf6Fpdg_rUxD_fis3jSJ7Po-wQD-Eg68FLOSQmrYXjpd_hJl2NLWFPdOLXWVBqQwSDI5KH5Mk3GEtdBBcUsF3pzRQNaKi-cBqKyE6OJiZJsL6WtguCPA-xpjpc777uGjoyMxE9dPpL513yLxcFFrXv7m0_wHkEmAOJfoBtHKhtASsoDQmvXiG7vQ_f5qb62WrNAYYeUOaGFpy5XueJZjUD5PrGXn4ndGSp1aV3tluzZ6YeO6y-zSpPLwFMuyievtVfbf8QbQWZglPZcxZgntm1yfqctjXG0RmEp1jXcR7Of3lTtpC1E8Zd_2SPLD64ey1PR2fruspT-aZFP5d6FaDm_FRATVL095QeUQR8cGYLnIc2uzqx56mKUAk9uQSNOP5C3pTCRAN2FrZsLQRNEIe335HeAdOHtLnEOu4jCBjPXg_zliC6wvMuDX37GFkcvaeqo6UUjPK6lQoDG3TtUOtJLql9LnA5b6CmB0zzvbOBK30bRg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Samolepka vlajky kraje Hlavního města Prahy Alerion&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;b653000019f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vjiLLgnJV8BX2I7tl-EhKAkrZ9_H5mXJURibJC_kvTYvwf_Lb4fKpS2EvhbzCuLrQscm2-wxLNRkN0Q-wdJtDy4fpWVWvtazO89UZEfbUQGMIlu21TGkWatIjaaZWiGtZYu46ShidzNk9sis4bU1okWnheoArmxqJ-iv7yLKBbppI7-Jbrc1Z9wJbWQaUh9tQgxtCKxy_9Nx7MRbnEIBgHenjbzHvXE2JGhmho4yT2YWVxa0RDVjtByKKoZ96exuM1vjAZafm6PJK_DLoY_uuIEYXs0ZowJeR59fttD7XomuW6i0w0xYuHUEKslyolPEgQwiurIbvXJb3EnWWRO--ylRPXf1NvHkKidbTX7wcomQBVEaPBUUu2B78eg2QEJ6VgCSVAGYFEe8sHECicExIlsNh671ZG3iOfin1M67SPib_zl4C6nbA6eVl6DB6VCGVw01F6403ONcD2dFJAxTT_FYvQItLFoKMBd1KtNJM2tt3FthHF7RXd3ssO_s94R5krIjVASXlZPpHZYAWOTOsibcQLk6KpDfOZyQ4tmDnvjryNnbwfj_RnAgthN5vnfw-s89uiUldPG4aqXduw3GHaSdRkD3DkQwlv035hlt5Mg8xTkbASPltNVMP-Npww1OiAUzaWZeA5hnJSrxse2SX5HR57i17Wr9-QjufazOX-ThGrki4sXVLW5VDnRaGbvC1LghPJ6zOdLM9Nz_DFjYTy0Ty2IVE1aBVYGNZZZSLfAF_vdnu9mgOLJClKTqYn8xoXV1BohHUqrgtuDRGI9nmMMF9BNMpF4TyI7LF8I4-xeVT02VSi8sjw==&quot;,&quot;minPrice&quot;:3000,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1508008910994764579&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:21430,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;f110a146-e315-479b-a1c5-856b2817bcff&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=3ZDABamxkQrWBYIZNDPYQmsMz7TVc3lKdOsHAcCXlTU4FZZxLISR6aGKqYnrUBF-EfNHGea_i30xl5ybe8ieMQ5CXSdhKZZlHYHOvgCGIr07QdeAIhEIMSKSS2cMb1RTJXNTpt-U0Itd3Fx37INQ4DCmkym-u63W6Da85plsGrjDawikVRFHqysiChKLD_j8xGy7PjkOV75ivLZMj2k-AmfmTCdvv28fmu_nxmsIYc30njzkiNrmMPLfCyraEEiTM0TelmgMVQMr5zVuZreCbhUsHQtLlmgjpIh0AmaWhPbaaMaCBKORWWz3uQzrvZzNhiZUlXQi7_gM0ExRSxmy2n0Vz38NBQoIeRzMhgsgccyxRpHJkyxwLEQgcKrrn6LKcbubKA8uyp7FJJBu3TASB79DuqFLF3JmsWrCjqpGFcPyRPWMFSLYkQAlJTOO2v42oVWxPJy0rUvN8yZ7kPht8HystHrR6jBK3qstzLXq5biV-_79BT7or3QjvVciiZ5mARK1Qqj1CA5NYfp5q5JoZp3w9NfjFL6e0HwM1gFYBTWyMJ9V__-wErjR6KuVRDCUIHn0zopVo1F_ATEV66kyXa8QLZlYgybDwMb3TaJAHhIgporutrCPTsM3yAQmIdh3ZLrRxBUAgd7MrO2ktUf7q8bq5RdIV9nXQEpOAYul0qTauBhpkR4cg0wNw_RgO2KKs1_1iruyM1Qe94C57evi-dya0Q4ZhzakbrkBsEZknXAHZORL6p6fx66w5TP85KLJANGM7DuySsjiWyR8fnO_z86OND_fFhW_Yu6USNzbm1gTpxlry1-tZS6L7vTLyJmC_Zl1E0Qp0BLipA8aMZFUIM3SWAC23khSP0y9Nz0zeTlz6WffbBkUCE-i4wwhJGelEwXYDbFA7PG4OId_X8UzHn6VsYUG2kwuYyJYvXYEeR9ot7fVO7iFkIWYOrIb4w6P33L-zKZXjFie6TQww_LlHZ3JHo-Jh7Vt8jf3FFgcxx_qQIBNy4v1LoGW5x3WMfxwmHn2VvGMamskXmqo4EfHbjy9KXx66O8Fyyh7tEnzhyTrzvVEXLYNXd6CmSnE9bTXqFbZrnk3hjdh5mDiyctSCFc4LIYZ-dNLEOuktCN_Ir5ewxpbtfBEnmw4mFi7VJjXb0Q7xgcQGBRdv2IoWwLp3GdWsKAqErg4plggkpokIfkx99SZ4w==&amp;a=f110a146-e315-479b-a1c5-856b2817bcff&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Ha/esex7L.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yy9FEnrI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;QVDw1tJsf3OaZEuSz8H4HNhgFy1_952fiP-lfIEHMOvoURrOSudRXhmvBJf1nsZKjNfCmltOUHuO-dAu8ugsRIa0FDUJKCmO9MhsuVARtNQk-QMoPG6h5IfOw9OBCi5r0djGRFdidjQGM3w3d-qnGkjFwEOMymGK8cvJ6GSwX2Zxbf8ZGVD4jnZFE4AKsu-qowTgEXZhIwTQ8bHrM-UE_uvpWQkLyLNLE6MMDG2RFEAat_z5lPYvDQknbeFIMSl8cBBz46Bjp7Il9DYk9F5SRrHrpLWRloQQeV0ZjulCHm_Gv8X9Ehq-dp9Wgvr2Py4l-ylZ-mlkMR3MeKzpYS52h6p_wmWDBP1Rrh1yiwcYpCwtCJ_RlQDJGCTmTEkLEc4Yr6Cjr6EtzbAhDQbfw7e6s29KBsmGGFY0X3qXoA44xH7CLbVYLwNlNcaJ9iv2s_kwqCIGqDRH7Bx77UAR0z5blpUq47k-LAZcACeo17MObDl0H_sxniiRgk6WLw__ZLGm&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;ALERION&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/b653000019f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;S0HClqfy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;38750000f85cc98b73c675ce0accf765d738e02c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;click&quot;:&quot;f9e-ZreNDbbVAEFiQCDt6VqUPvHXk6jhpHgjSvuu5Su-AUl2Jh7K0Y0GhmiXtIRxTTFFv2oJOhHvqA4yfjDKYqtmosNZjuWnTUU6gHLm-8TzDAe6BI4N9I7ihix3P1TC0b4j3ho8O50mNUBn8l_C3yyQlEHgdi3JgQ9N3_oHXJIqXB8vdB01FmkzscKebnrW0AxgMQMst2kNvl9lb8FF8SdvBsCEJlzsihAW4sn-XnW8xRuiRrV1nX9cJyO9YFZa7kuhTebc5oqy2OasTpaGY0ZmyBTfh-c6OvEOlt2YIo0mjH0JWeyYiHtUrE5Nz2jiSGYu8yjZt_obszbjq2B6jtTnG-KiutisRgUhlJdXYLKxdMAyOdCeoaOVwp-SWxbEc31NSA0V0QEs7QckzTZbvnIITlwxuTHLel0z2MaHDR2bCv2W1UCpb12-lFBb7cNusb2SfTClmc76AePZEd2U0T3Glf5b-nt0bpImv1HJYi4JMYXYKnyIATEi0TV7L26iSKX8c5esy8FB2_quiS_nDmxNnZD6bxC1v2Ss2ihToYmBxUYaAcEgUGv1_GfKnNABLq0t9sJdhXcQA996xeXYJUVEgf-zz5Md7or9PqLhFE0655xB6-D5w8PMFHmCBX53xcj7dEujzKWuMWsXZrSHAOJDcIll3W1S_j8xthKYxLBnsdQrJPVbFxn2A1XnHHWNfaPPtXIWXQqPKnrVitIOSQ69PHlPVXdZbOODbme_bAb-OiiFus7It5hh9mivXFPshAAam_3TLMdGs9lLxO9UJhtvS9WXJkWUnpDEN35Fe_tZ38R0w9kZH48W4sSLes34QVG0Epkp8h02nodquNJoYwRdlK2q-akqVqsd_Hvpo4PyHpdLjwfOO9V3piCR-hX04CG-M0FvyKyIkVj_hMeVZ5ELzAfzlb5EgYaNDz_PXI1l8BnKT8qC3lqPXib2aO2eJYTfaoRfocZcVOI7cdXVKpmPwnCZt7dKvVbMhnRhGmgtrD9BjwkaWslqf_oSp9nkEl2_vW3NtDRXQzgk1824wCRdhW4IJFPc2-ErX7dj9mbNC6k8aAzYZclxqzY4hhrYi_4uZCcMJ3nIlnPUtXWKIhb5ogdcBNp7x7tvWfJRpKWF43yGcf-PuUsINjXOJFL14luL0ojOiIDRWSw_EC9LlkmOZOAvx8sQVRF_VtsLphx1pZFE7cnByixNSltPsPKm8IifDj5UCoSc1GPJZ590qfMxhkqUfneay-r-unv1bS1pETC1bMt0KmlAcmBoBuOS&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GENERAL-Univerzální čistič Aloe Vera 750ml-Německo&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;38750000f85cc98b73c675ce0accf765d738e02c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9fPgcwWLklYydPo_w-gs4y3tF74ThWRI6OfifxUscllW5OR0gu78jBziJD9PLSE3RcwtO1x07YXPT0mawXd7ZS4L2kWkU5DmYJgDIw7iAXCHfOSgyeYLbHKBPweSKN_V_eMvzE9MyUcp3l2_T4wjdPE_EGnfz-W9w3FuOX17t-Awuh_eeU7IXNR61rbpswv7T-vV-H2eeMFwF3GLegWe-p_VCDkWkd1wFobRujg_lUv4jpXG_a11MfDES1Wkmafc4qWo4qIynTZ-EgIJkERKfpcJiOA7vyN5SVtczgQGTX1zpyXw6p4jeoy_QLjg3m4pCJ768FJTb22rNT107D8SLX77rJJzNhqy2JVbaJlYD2j82byWKbgGOBrh9DEfWC0H7Nffhc3gz6OrxaBwRCjTO94IpeX9YIMey6l-FvRaEUaa7_rz1G8BecTqNwsiOm9K10xvpLWrI6vaSegVE7efGTxRYUGlX3P-h8zEXmLbyj_Zx1XoNB-F9zgUlxXH5LBlo6YZ0b667EXD6dmvrVYBUOofURFIS7CPl89QOVpPdPHIVfIMyB9rIxyVlXjjsDBPofe771t6EVXAdD_00rziRGGzH4vWaArFgHJy0v51zrxD4wFi1o_NqFhZKc1-1x_0oooApbgvlio-33nGT-vt96G0kHnpS057MZKQiJlWIqNRurHeGXwKnRYP-05_zG_ehsThLm-ZJ2vm1BVwBM1zvvCAu-pbLYc06HAAzuIILXD6IpxJtFDevFJH98Htmg5H9c1bqJAYvmElMe29KQlaCTWLGEc3-4L362VygfTnGGzlOFyJ72Ce7ZkXVbZDoQsh55sRcX4Kjwi7I_0=&quot;,&quot;minPrice&quot;:6500,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;2111661078743368501&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:129256,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;bbcebe74-00be-4ce9-9b24-d2a5ea8cb728&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=ZEi3t4ZjMlsztn8U1EnKnOeEwguaqzea-VRZDgZPrWauL4GAvy3zg6lq_g9gev04t6phWgvWDQ-QEpcXUn5EMIsGMXDEbB7HBS600LddC87XUOegMi2AsqA1qX0-b4V2V16dBLb1V7jNi3PyY0GUHkThZTDw4AOkhNzQ7TPjBTz_mKXMWgzI9QXTE5bbgP6M5auEpYJihf0vRQ2wI1UpkxmB02R01LO2JyzDABHUg7rP9qQw5nxnS6w06SFkEHiAin05zj5WtCPhHu9z7EqJw_Z6y7wtIqIrYNZFMwpCdW7fzWzt86X63s29oElSxuvSDFSrIa1b4BjJ56RyC_p1EY43GrMgdIcz6h_y2NTY0F7Ha0jn7CYGt7mGff1msB_KSdEnMp5fC7Svi_7Sy41C0aZATrWXat8cqRsxtW3d5oS8du6yxZwN_Ea1-MV1UGPFMLJ-oTff9hgO2XJu1ERuwuvZlOdV9Lk7D3b-AUqzZr5d0-jD9xaE3OgYGfBBdgoZpqeMLm1OSBdJ3gpe26ELzc1vtN7HpulJ8RUAlonrB-ugSF9ZKM1R3AyS4fqVE3Aw57YsVHREmmGnAl4JvVBiWsDYwy1R5SI1W-3v-bNPmtji1SFS3MZjN0_BXDQGdevyIVYdClVvSdH_HUX6CworisUtQS5NpURTApDDLKy7IOWtpagUyJGTTZcXLWA7682orX5oDhx7jFnj85wCpOD6sE8rsAJoReuvQsSJsCsJFOkUMbd9nID2Kmd-kwDt-qryPl4RJpCUpawY6vnJq7H-sJWTi_CBjHRaHmQh6XmxxC3oR57p40vCawMk6vk3vg8on2Tsh7pFliM2IJhrUw1YNQy72AhucyEWAKE0gq37jpBFFeTjEBmT5a9pXx1RnVVIPQ6dXURraZTQBx94QuDha9Joc-2HsnK1Xacd0qX3ajG6VfgFj9jmjGLowMMLN05miZq-um_YNW6w28UV9BpdfUkkmeuilaLiWTE6qutYsc10DkRUGHqRUNSWkf80nC1MdsY4z3RyMMDfCsDV7E_etEkADDITDMcWSTgq9bLEXvsr-eMi0d1TZPMkqFzUkl8IX-cYLXYeMAE_zOZISB5_P8jRQ4NZWNN574w185kdrRL-aH1Goey9ncsz5Ln6vYKDDwM6SxVrfhGEkQ4YQIh5t7_zQo0OONL5DpnTw7RfZm2XJIg3zoERb0D0TV33ks2MM40BmI9hCAbG8Z8_IPh01LiepUC-L7PFJvJbE8932XST&amp;a=bbcebe74-00be-4ce9-9b24-d2a5ea8cb728&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HL/tXYBtQ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;leUp7zWY&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Jyn6DkI9Kc5wWdVksTlYRcZFqOT6Zgzngiu6tc3ll_zTQJFXk0qBO5-RVIjbVpTXQoe0uVUqKAlgoxoxEgVBv5viVFIaV38pNG4Uw95g35pTb-wsE7AEopszRt3OhzZbeDwSDIaI_6pKM9rqd2m6ixk8VJDwh0s9zfd-fZXYV_fap8mrc8PCKDsa16_M5JgzAHdH8DIY1a_JPcuxvnLqdd5ogRAQFeexgy5erANSOI1DZqjJK2KtQkVT8ydWZ8ImhqabJacC60QXseuY4IrQPu2kp2kGSBXYyLHi095tnvr7lXEz7klocnynhBPSYUbr6roivoOrtk_Zi6U8marCC5wVBvu5sNUycxDDzcqevql-TWCDnB_NbIpnKV3H6a4-BDENP9uPgUy64Qa-juf2yW_r2meEMzyfJoKexLWQozCf00ZtpDW3PH8LubgD663VGxTPxZFANJlwO5qr-LJPHp-f6KegEb-pcIbIsKO7WzsD6YhibYOqJ3dhzu3F7o4t&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;Dederona.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/38750000f85cc98b73c675ce0accf765d738e02c/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;8815853148235833832&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JJHPbR3G&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b22e0200001c431396ccec8be49577400b216cf1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be08d890&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3126&quot;},&quot;click&quot;:&quot;2tjiAumPUbG8rzgi4Bsxfh_ePVLu4KN_UE9hnL1QbWc4WXzThh4j6lU2iRdZn1W6hmoeGwctwzXmD1nlwpk57kP3YBQitzxJ0ku-Te4632AKCfoUiwVUmcYNi2F1-0mxzUQIgFDtD1ZtmwpJp65EmldmBW-ESbu9wBHt4xYAPuqgc-4h06Vh4LHW-HR4F-E6UBIAFeI7RtOXA5Q1PcNvHIq52ZWYv0o-7m3YIb7xeUyetLwKMJESaMH5rJKK7DiWJKanO_k04-T5gpnNpk9kTsJTRJMjBhdjec2dYFjr6hDzgd_q_XkHf0l4hIHHsNXvAADQgEacropEMeGE1QCQflnCf68q7szZXaQI5kdNiV_U23xo83RWjSpkX9jrk7J90yVhkpx6gSn9RHNvA-2aIic05ucKzrQm6XE3oBWYj4-ucsRERVUIHFRfc84EksnbAZEiBxVm30x4sYET64y96Lk7HAlsq87lO-jOLG8S0VwMtvs6SU4fm0EG1hJb2b1FZTcRlwTHYGYcDy7jkd_6MIKhLsJF3JQBTXUCl7l_yZOOg8vrCKLQPa_xSuJDU7UD8cI3ilotTQ8NWFHf48462kvGC5SC16EdYLF3Jb6d3c0OC5dAqvH7vQYBC8IfExqEoYH0MhT9iNE9uv-nZ6RCkNqArcsNMTT3WGlkTHmSFKX_IyMn3RNqGx5u14idJxHGvIpIpy3tcIHRP3CT44QuRXH3zGreEuPuzi38SlVUagYChEaul-kxs1jTjGW0-Hv5nPWhc7Z9IpRh_OuW3TcSxYW_x3nnvSqxYyGK_9o_muk-xSgyc82kdiexrsvQPjkqtRwEU4o6UuqugZVPCHTFlDW4FUmbVBWOOxNGCm2Ll3qf5w_aVKGyPZCC1jiof8IUivtELWvktf6FDEREFpQ7maqOcC9htoJpD50AE4VceMctymaigShCUmxqEC49Lj1qTNyYdUnG-qpk6oja1YyiM34Ylwqz1Ov39vt7HxCQcvN40D3Pn1OF4pV8zJIywGjGCrVil2Znc2mZ_daWWAkSXYb0aYytfSnUf4f8_nB3zK5VK4QZFVY63Q1V1Sk9C6ucYfQ2Hig_4M96pFUnp4aE5SohSJAKSCZcCB6YLPaqCcz9J1tcG2vF-foP8E-xV3cv0g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6&quot;,&quot;experienceCount&quot;:23,&quot;id&quot;:&quot;b22e0200001c431396ccec8be49577400b216cf1&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jKiJxdiV77jocxX2kn9YFOxaPQVmeZL7OmEogZSCJBNaMDdk5QuTN2Enw7PDS9rCSGWnNn7HlgRvYFoOdo7KZGEGy922vS-f9Qvme2n-757cmnykROPldNUmLDP78flWlXwTHxoe2UxK_f150EHrgrCFm7KooUpURxIWmjmu38fg-eHMP5ITlFJe2sWA52BFotr8LKMLvzHrwJ9htVEK17mCHsdrcrrQM0znW0yEn4JteIF3Zia1zoEF6w0dTiUu5DvNmm1JF0bgCybYx6CZc-XFygS444aDpBjYHxp_g1EbSOBYElwRY5WeOM6mbBggwWf1MpuFunca_sV0ydhQFvJ6j96n0M-SUWAtHfGIc9C1CITVO4Qk09Dic6c5zw26vhTLNe7Lgs8Tr-Dafwlh1FPXfF4KaboY7spBzUDSX9uEhr3P9xqREfbWHkHGDOkkqevQj32jeeb_Y5GY0NUc6KX0zn543kTjNIJ-fVJCk9-ljCRwFks6LEXYz2f0MS0di30CF37sCwXNMeKjb73XVcvXOJFQqOYBSsnHRyqWIO963BLcxv_3SF0-QDlJC2bb7WAqT_TCPJgz3P6V54ubJa8z-YN_Sa_9hlF3u7Oy5946S-wALgHLqD0e4WYQBD0Xi0n1j4sE7Tj-oJ0pbvwahmOyn5TAqWzKA7o6rXkR4H0WapO0RIsfDgW5eHChAvShLtERNCo3xVz__0dxKeWgU6lhsS-31tB_O7pKStWHY0t9SgZqph1zhdf8fPYvQxL3_7-9qhLhLhmAgrA-NMC3-ImCaJJNpD83AA==&quot;,&quot;minPrice&quot;:2800,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10064612699065930817&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142575,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;8d728fa5-401d-455a-b77d-f2534cf89208&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=rJwyzVS-HB7R2KhJBLErquk3-cZrimiMO-fD5ypGXhW-WUWqr5ngTWSeuaXXpd_wa5L1X-Xmtrt5i7lpSRUBCcCRP_r4xdjrSvcEC0zo7JGswCQ_nWpwLn_e8xjIJKgd-k5SFp5z8cyMUpJv-GqxEhAWf0wvhGR82fAJHPzpQZ8_LdHp28BoOgTVlFzvhddm_s8VYxY5fSCJfpncyDxomhQJGm-kCDqhnSUBtFEJzl8yHOVq9w1EC_vwxxbUYpSnKw8vFrSqfmkxmo2OqOlkYu7zoA3rGELCzWOE1K8H0JbJVpMX5JwrCdYwYo80Zlpk0mz4aCs3nijhjWxAvg-RiALpm648vesVmMvM5HcD-oayK1t_MyRq_eW1enu1c3QouvHWzIaL1V53n61d0XznA09ysEc8-mSA4uI3qHjtIVQmT2jvg4NeupoXmVhMh1Lq0Xh8CuzOVH_eLJYrETojPdQkkiIuWwNc9s-TX1qt246UR6drt19Q-jcPT9kRaN7-mU10jhA5cQQdt42zKqpuHVC5l4QEWvFBxPUN0UyA7togcYpQZv-JN_gDm_zbyIHkiKXhOhbk2-5TG8f2wDV3T11_c7r0wo_44auFCzwj3HT_ck5FDP2PXTuJGz5Klx8TPn3zPuIN8xL5MvmzC3QQTCm2cYtC2tZJZV8ojYtG027U95LEV895jUdJttHZtOQlhIhscaJHc_DM3cjoXZ1VX2y56wBnSDXScABE4XCDokR7NYU57ZxO3D7ESg2Aa-vVKE5kFDZH3LP-Ifv0mjAnX3lUPWexWkkJUoxB0M1y-bt5S1V3IR6C6R2X3syvgFLTtESvpLvOeJDr7wnHN_E0trSTAcI3wzEG2EdoDqt9BdTdouBVBGx70fxAvG65WmyTFNc9reFlWu4Os5-f3jTcAxl56nFr_qrdelTV_slzKg1ZM37RVZ5hL3vB5s2yUkFIt7PAh5dbnNkvS_dAcX42M5I07fDj21eGel5vwvuOnSxiuPUGajtWGqgv5ANetze4dg0rR0RadaBY7KFflJ3bKJHI2QpV_jVtSPJ25WX57w0tpfMEN1ssIoNA6oa7bDOFbW7I9Tkow0rF_Zt-BEEe7u6-yWq1aH9p8dB8wBEJQ3r3Lg==&amp;a=8d728fa5-401d-455a-b77d-f2534cf89208&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_F0/SoCBPrI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2iHe8tBn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SuywQgyO1WLBv2YCp1M35g2QVHTHiCKpCBfx_d-skJAq8EsUReVlxTZqqsqjqesD_ktMW1r9mhf5t0TkLhQePkqoAzCHWFQaFN58xchA1WdOHmv5CgKevmAayZU90L1Qps4NYcLyZPC4wOs2Rr3kuKbE52LNW2o6a3Lz3hSAaVI9cgmxZ7l2m1SmEx6wZ5HaKWp84FHCB9L_pkHpJoEJKNSf2cuHjaDIInYjwLGTIri8OmzVZJgdOT7vrTV_6VE7WRmFGgPXzkfkdBktaXTv-i1BVVOOcpOpWKz7Hc4BZ3--NcaNAnWOnp7JzIYD8jgMCQN93deXO12KvFDVPhNtQ6H2uZXlqEUCK7Htfm2-OCB4p9P7unyIUgiQSqCri2Zqp-n4SlVAg0bHdsKGBsBLL9B3uW1_WH0G1946Pr57ddnYMdkr1Hp_yQhQ-G0pC_g-stW008rlyEv-7ZDSek16q9O7TydrNl37SX9qfcI6vrHzse41Ivi050qYesi91iAg&quot;},&quot;rating&quot;:96,&quot;shopName&quot;:&quot;Elsip Liberec s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/b22e0200001c431396ccec8be49577400b216cf1/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YZYzyhrM&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pLOv9f3V&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f38bd7a4d887924e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17549357475986641486&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1624316400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1628814146},&quot;docId&quot;:&quot;f38bd7a4d887924e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyHm1ZQi&quot;}],&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseDetails&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=TrDNP-AyBkiYmWQjN6gBiaDdsashMt3NJNPQyIo807iubuRGym16FcwoVDVMwhQ4ygeW6fxgwy7ehFWRzzPSgSzAozv0hCmeOoij8_owySCwatA48YGHubteHv1QOwWck8VhG51-sbzeJw1VzMZLORRBXgj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Detaily&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseDetails&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ey5kS7fR&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseContactPersons&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=DiZDMyNCzcVDYgXLxghDvHpUGHh2_LsfjRf59a4-bSzYnU_Nkj8sqlF-dlgfkVJFZIaolc3UU5Xpmx46UPreDOa9i0HS4zd7l9YSMeIvbcBQfcyo-Q6ZTpDr_K-2y5J3CM075RP6TsmspwAgtSfQTRqqimU&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kontaktní osoby 1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseContactPersons&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;et5jrwCd&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseSpecialization&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hdLsBfRXiXieEiqfuef0YAuylIfgzdJYKyw0ZNUZ3jd8Wu6aBNDF0LG8jerBris3-efAeuBGBRlunQEPs9oDO-dgIM_s6u8AffFpvo6YFFzpnkQEOGeJ4AnIAKTyu7TAK3Oo8zXjJFxH-saGqNI5nlgXcDZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Obory 1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseSpecialization&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QuMznwoi&quot;},{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F%23collapseKeywords&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=9VnIVB7lrTh_OzWmVqEI-G7t4hrTSgaASlTmpDAbZgFmV-Kkp5L_UyTPsF5y-8ijWpSx2DUkxSXI-fg4J_umLaR3-Ca9sJGS3a7TBT8Iz4Ro6EiaePdHMG5skc58OPUnTh8YTPKElKKd2y28aDYL5CDKmnz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Klíčová slova 6&quot;,&quot;type&quot;:&quot;documentSection&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/#collapseKeywords&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c14PfKOL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Ffirma%2F667936-ppp-podlahy-as%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=rgLJc8RwZN8Im6GdFpXbCgZueg2KihjihKXemUOXxgSPpoE9GN1bInkMQYsd0sGQqTPX472COAsCVH3FFBF8JvuX8cTGDOiqvYrWyq9E7umZdMPg5y3bHoPFAXCtiPskv7tt8UAzujhtJO9-_1GMZ8hVRqq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;️ Mezi vodami 2044/23, 143 00 Modřany-&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; – PPP &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a.s., se sídlem Mezi vodami 2044/23, 143 00, Modřany-Praha, v okrese Praha 4 a v kraji Praha -…&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PPP &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a.s. – Modřany-&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/firma/667936-ppp-podlahy-as/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/firma&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zy36FLyl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c9a08f9b9af1ceb1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14528770296379461297&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1317423600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1595789195},&quot;docId&quot;:&quot;c9a08f9b9af1ceb1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-ermah.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dVlWt6qy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fpodlahy-ermah.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=tElcEJfIpzSIo3pbGfsaNf_toviawe9rKC8WXgaeMV0pLF5Z9VJz3lNLO-4LSKZL1pJ8qTP_AJXzyDtXguPCla0u5D5_mkhuA0YjHWDxyV6haqCVHBBStLqPuLWWhhvw6-B6Wh0pmLKyhzUT0iw3WSMQAyl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ermah s.r.o. &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; nabízí odbornou pokládku &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;, podlahových krytin a kompletní služby v oblasti podlahářství. Kontaktujte náš profesionální podlahářský tým.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Podlahářství Ermah s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://podlahy-ermah.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-ermah.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dpkryl1Z&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b59fbbbe8820b217&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13087385469163975191&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1630951418},&quot;docId&quot;:&quot;b59fbbbe8820b217&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fforbo.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TwN6dJ2Y&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.forbo.com%2Fflooring%2Fcs-cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=qkPSMyu8_Hl4Efe59sIHEzMewAIcjdJAFsLd5f-RkIhjPnW3jIJXKRAR02sPQNw1pd-9o9PuCFh-eRbuUR7tJ6w-Kyq3-Jb1Uy7cGiH4tEAQxlqCmPlaqj27_BSY2mGAwJ2RQl4AMu5Fljf8D_IFgGJxqQz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Forbo Flooring Systems je globálním hráčem na trhu vysoce kvalitních komerčních a bytových podlahových krytin. Zaměřujeme se na ekologicky šetrné, funkční a designově orientované &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Forbo Flooring Systems&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.forbo.com/flooring/cs-cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://forbo.com/flooring/cs-cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3qAWd14a&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cda040437a91f80e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14816913432612304910&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1561071600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1631305935},&quot;docId&quot;:&quot;cda040437a91f80e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LC05krFt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejremeslnici.cz%2Fprofil%2F28865-novak-parket&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=gb_VJXFSxJfHJo6rGpErlXS9SxzTfigg2tr09qimt21EEKBZbEfWGZPAKJdHkkA3IuVnCxnB_tZEsFVZAVsBt9euF6yzIrU5K4JXGW_VXUeJ1mJiMzmBMybCuZI8qIqaUs-dVmF3vAbx4kh_qB5mANlExej&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prověřte si dodavatele: Novák-Parket. Na Nejřemeslnících od roku 2012 v kategoriích: &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, parkety, plovoucí podlahy, koberce, pvc podlahy. Popis činnosti firmy &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;: prodej a montáž dřevěných &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;, parkety, vlysy, laminátové&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; • Praha &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Nusle • NejŘemeslníci.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejremeslnici.cz/profil/28865-novak-parket&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1RRmrKFT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5717c96ecb620cef&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15499078120314637551&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1596150000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1597158446},&quot;docId&quot;:&quot;5717c96ecb620cef&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fereality.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PdhtRiVK&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ereality.cz%2Ffirmy%2Fpodlahy%2Fpraha_4&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=etDx2Syh2PAye1Y2jUupdmlhU4Qu_nN-BJWuzq0qsM3NewxSHHOhYVjlhsHUEwWBqnApDE_xN_4IPnIYn_wD5vA8aNl-fRm0J-pg9pY_VJHg-y0qSZmN942T60kJJPRBWBxWmQ5qufk0LRpG_PF5swjKrc-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Doporučujeme Vám v regionu okres &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; tyto firmy &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; které Vám poskytnou své služby.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Doporučujeme v regionu okres &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; firmy &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ereality.cz/firmy/podlahy/praha_4&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://ereality.cz/firmy/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;_&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wv99TIIP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d1372437&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q0WnAC1a&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obi praha 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obi praha 4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;76aN3Vmg&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mč praha 9&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mč praha 9&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m3BChMh2&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;úmč praha 8&quot;,&quot;title&quot;:&quot;úmč praha 8&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0gqmbhgC&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obi praha ruzyně&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obi praha ruzyně&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hEn6hSPO&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obi praha 6 ruzyně&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obi praha 6 ruzyně&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5V1kR77Q&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k0BNx5Q3&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlaháři praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlaháři praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EmuVM6Rj&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yMC0I8Bp&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ZYbsixM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:6900000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ef2hx26M&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7708ef54&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bpgk23m0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2077c406&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BRJjT904&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ivjqmiTc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c4532eb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-26T13:57:34.248317704Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C4pPSdu9&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:824,&quot;groupId&quot;:1593,&quot;groupName&quot;:&quot;Tetsovaci-B&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ivGuETHw&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.6816428275418414,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@144c104b3&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;render_async_nodestream&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;zWUZQDIZfxJSe6c47i62&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179>