Produkty

Laminátové podlahy do interiéru bytu, které jsou oblíbené zejména díky svému vzhledu, vhodné díky vysoké odolnosti. Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem. Vzor laminátových podlah je chráněný vrstvou melaminové pryskyřice, která podlaze dodává vysokou povrchovou odolnost, zajišťuje snadnou údržbu a další dobré vlastnosti. Dodáváme především laminátové podlahy značek MEISTER (nabídka včetně dekorů je součástí této...
Dřevěné podlahy, teré neomrzí. Dřevěné podlahy - parkety, prkna, plovoucí a další. Dřevěná podlaha má řadu variant, každá z nich nám nabídne určité výhody i nevýhody. Při stavbě domu i při zařizování interiéru je dřevěná podlaha prostě nepostradatelná. Stále častěji dřevo používáme i v případě podlah, kterým propůjčuje kvalitní tepelně-izolační vlastnosti, prvotřídní vzhled i dlouhou životnost. Dřevěná podlaha výborně izoluje, je odolná a snadno se renovuje (zbroušení, přelakování).
Plovoucí podlahy, kvalita za rozumnou cenu, lehká údržba plovoucí podlhy za pomocí čistících prostředků do stupných na české trhu a vosku, který zaručí dloudobě lesk plovoucí podlahy.V současné době jsou velmi oblíbené plovoucí podlahy. Na trhu je jich nepřeberné množství, jak si tedy vybrat tu správnou? Materiál na podlahu vybíráme podle provozu a zátěže podlahy v konkrétní místnosti – jiná bude do ložnice, kuchyně či obýváku. Stavíte dům, či rekonstruujete byt a stojíte před těžkým...
Vinylové podlahy známé jako VINYL, moderní podlahová krytina hodící se do jakéko-li místnosti ve vašem bytu. Vinylová podlaha jesnadno udržovatelná za pomocí úklidových prostředků. Vynylové podlahy vydrží skoro vše, nabídka současných dekorů vinylu kopíruje přesně módní trendy dnešní doby, a to včetně dnes tolik žádaného vzhledu opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. V nabídce však nechybí ani "kámen", "dlažba" či "korek". Dnešní PVC neboli vinyl tak představuje materiál odolný vůči...
Korkové podlahy jsou cenově srovnatelné s podlahou dřevenou, podobně je na tom i s životností. Oproti dřevěné podlaze má korková podlaha několik výhod – korek je výborný tepelný a zvukový izolant, měkký na došlap. Každým krokem po korkové podlaze šetříte své kosti a klouby.
Dveře do interiéru bytu jak prosklené nebo s výplní, dveře od českých výrobců na míru včetně zárubní, montáže. Vnitřní dveře dokážou doladit celkový styl interiéru, dveře v bytě mohou opticky splynout se stěnami, nebo naopak vyniknout a stát se designovým prvkem interiéru.
Rekonstrukce bytu na klíč v panelovém bytě nebo v garsonce, podkroví. Provádíme kompletní rekonstruce bytové jednotky od koupelny po interiér, elektrikářské i zednické práce, instalatéřské, topenářské.

adresa:    Táborská 34/411, Praha 4 - Nusle
telefon:    tel: 604 200 378        web:    www.podlahyhozman.cz

Laminátové podlahy Praha

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.5a45609bf8.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.0832511873.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.5f3e265126.js","/re/js/modern/421.bundle.fb16647f6d.js","/re/js/modern/app.bundle.5f4a8e03b0.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.5a8baf9105.js","/re/js/legacy/115.legacy.bundle.530d97a75d.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.f4b98683f6.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.8cca28546e.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>podlahy praha 4 – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},g=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},h=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var i=e.variant;if("FULLTEXT"!==i)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var j=f(e,"resize"),k=f(e,"scroll"),l=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",k),window.addEventListener("resize",j),window.addEventListener("unload",l);var m=e.hit,n=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var j=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",j,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",j),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,o,p=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],o=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),o){var t=o.parentElement?o.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===p.indexOf(u)&&(p.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",o,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,n.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<p.length)for(var u,s=0;s<p.length;s++){if(u=p[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),m.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}h(b),g(e,b)}return m.call(e,a,b,f)};e.hit=n}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}.cec224,.cec224:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}.e13281{display:inline-block;width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e1aa8c .d6e91b{position:static;margin-left:1.6rem}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f03b69{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 2.4rem;max-width:none}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{scrollbar-width:none;margin:0 -2.4rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}.c32d19{opacity:1}.c6317c{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}.af368b{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{color:#000;background-color:#eee}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;text-decoration:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;line-height:3rem;color:#333;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:0;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;padding:0;max-width:none}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem}.ca3494,.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem}.ca3494,.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{display:block;margin:1.6rem -2.4rem 0;height:.6rem;content:"";background-color:#eee}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{text-decoration:none;color:#0645ad}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .f3688e{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e41d74{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .e41d74{scrollbar-width:none;margin:0 -2.4rem}[data-ff~=results_separator] .e41d74::-webkit-scrollbar{display:none}.e41d74>:first-child{padding-left:2.4rem}.e41d74>:last-child{padding-right:2.4rem}.e2f738{margin-right:.8rem} .cb2467{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;text-align:left;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}.cb2467 span:after{display:block;content:attr(data-text);font-weight:700;height:.1rem;color:transparent;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{border-color:#eee;color:#999;background-color:#eee;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700;background-color:#eee}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.8rem;height:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{width:1.2rem;height:1.2rem}.c2d8d0{width:1.4rem;height:1.4rem} .acea14{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .e8168b{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .f9ae45{margin:0 1.6rem}.d3d6f5{min-width:100%}.d3d6f5:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .d3d6f5{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .d3d6f5,.SearchApp--desktop .Modal .d3d6f5{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.f082d4{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.dd8d24{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .dd8d24,.SearchApp--desktop .Modal .dd8d24{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.dd8d24 .fe18db{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.dd8d24 .fe18db:active,.dd8d24 .fe18db:focus,.dd8d24 .fe18db:hover{text-decoration:underline}.dd8d24 .fe18db:link,.dd8d24 .fe18db:visited{text-decoration:none}.dd8d24 .fe18db:focus,.dd8d24 .fe18db:hover{text-decoration:underline}.dd8d24 .fe18db:visited{color:#7b009d}.e2fa53>span:first-child{color:#e57e24}.f9ae45{margin:0 1.6rem}.f9ae45,.e8168b{display:-webkit-flex;display:flex}.e8168b{min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}.e8168b,.SearchApp--desktop .Modal .e8168b{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .e8168b,.SearchApp--desktop .Modal .e8168b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .e8168b{padding:1.6rem 0}.e8168b:focus,.e8168b:hover{text-decoration:none}.e8168b:focus .dd8d24 .fe18db,.e8168b:hover .dd8d24 .fe18db{text-decoration:underline}.ebffc2{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .ebffc2,.SearchApp--desktop .Modal .ebffc2{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.f5869d{position:relative;bottom:.24rem}.e331b9{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .e331b9,.SearchApp--desktop .Modal .e331b9{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .e331b9,.SearchApp--phone .Modal .e331b9{display:inline-block}.a45780{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}.ec5a45{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}.dfd936{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.a8ec83{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.dc2431{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.fd55aa{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .d3d6f5,.SearchApp--phone .Modal .d3d6f5{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .dd8d24,.SearchApp--phone .Modal .dd8d24{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .e8168b,.SearchApp--phone .Modal .e8168b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .ebffc2,.SearchApp--phone .Modal .ebffc2{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left .e331b9,.SearchApp--phone .Modal .e331b9{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .e8168b{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .f9ae45{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper.de2f81,.Tooltip-wrapper .de2f81{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper.abd8bd,.Tooltip-wrapper .abd8bd{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper.abd8bd svg,.Tooltip-wrapper .abd8bd svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.fe4742,.Tooltip-wrapper .fe4742{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.fe4742 h4,.Tooltip-wrapper .fe4742 h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.fe4742 ul,.Tooltip-wrapper .fe4742 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.fe4742 ul li,.Tooltip-wrapper .fe4742 ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.fe4742 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .fe4742 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.fe4742 ul li svg,.Tooltip-wrapper .fe4742 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .c17e88{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .c17e88{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left .d8b910{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}.d8b910{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} .eb0875{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.f2b413{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.f2b413,.a33666{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.a33666{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.cb7674{margin-bottom:.2rem}.a55dc8{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.b398c5{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.f387b6{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.f387b6:active,.f387b6:focus,.f387b6:hover{text-decoration:underline}.f387b6:link,.f387b6:visited{text-decoration:none}.f387b6:focus,.f387b6:hover{text-decoration:underline}.f387b6:visited{color:#7b009d}.a2cfa8{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a2cfa8:active,.a2cfa8:focus,.a2cfa8:hover{text-decoration:underline}.a2cfa8:link,.a2cfa8:visited{text-decoration:none}.a2cfa8:focus,.a2cfa8:hover{text-decoration:underline}.a2cfa8:visited{color:#7b009d}.f553e3{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.f553e3:active,.f553e3:focus,.f553e3:hover{text-decoration:underline}.f553e3:link,.f553e3:visited{text-decoration:none}.f553e3:focus,.f553e3:hover{text-decoration:underline}.f553e3:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .f553e3{text-decoration:underline} .a8755e{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;overflow-wrap:break-word;-webkit-box-orient:vertical} .f4091b{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}.f4091b>span:nth-child(2){display:inline}.f4091b>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone .f4091b{display:block}.c14d52{color:#d66e00}.d0d734{color:green}.b8a066{color:#ca0000} .c88582{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.fd39e1{margin-left:0} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;width:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;background:none;cursor:pointer}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0;height:auto}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{margin-left:.8rem;width:1.2rem;height:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{margin-left:1.2rem;width:1.6rem;height:1.6rem}.e20564{display:none;position:absolute;top:1.6rem;right:0;width:1.4rem;height:1.4rem;color:#ccc}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.f4fc3c{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{margin-left:0;background-color:initial}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.df42a6,.b117c8{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.b117c8{background-color:#fff}.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"•";color:#999}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{display:block;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc;background-color:#fff}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem;color:#999}.b90bb9{text-decoration:none;cursor:pointer}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{color:#0645ad;padding:0;outline:none;border:none;font-weight:400;text-decoration:none;background-color:transparent;cursor:pointer}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{text-decoration:underline;background-color:transparent}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;position:absolute;top:.6rem;left:-2.8rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem} .d12342{font-size:2rem;line-height:2.8rem;margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .d12342{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bd037d{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.de55cc{text-decoration:none;color:inherit;cursor:pointer}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}.d87b5b{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}.d5e75c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;cursor:pointer}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{margin-right:.4rem;content:"∙"}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{display:inline;color:#333}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}.ca1c06{text-decoration:none;color:#0645ad}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{width:4.2rem;height:1.6rem;margin-left:.4rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{width:4.8rem;height:1.5rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{height:1.6rem;cursor:auto} .e69e8d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop .a11657,.SearchApp--phone .a11657{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop .a11657{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{margin-left:.4rem;content:"∙";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{margin-right:.4rem;font-weight:700}.d4aa3c:after{margin-left:.4rem;content:"∙"} .e34266,.ce8cdf{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;color:#666}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266,.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266{display:block}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:7.2rem;-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical} .b9fcad{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.be3bb1{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.a93095{text-decoration:none}.a93095:active,.a93095:focus,.a93095:hover{text-decoration:underline} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}.bc65b8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .ff8541{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{cursor:pointer;color:#0645ad}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{display:inline-block;width:1.6rem;height:2rem;vertical-align:middle;background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:inline-block;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{pointer-events:none;background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{visibility:hidden;position:absolute;top:-9999px;left:-9999px}.d17e4e{bottom:0;right:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;border:.1rem solid #ddd;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{position:fixed;padding:0;border-radius:0}.dd5aac{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;padding:2.4rem}.de887d{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#000;text-align:left;max-width:80%}.e114b3{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#000;text-align:center;width:100%;padding-left:3rem}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{margin-left:auto;box-shadow:none}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{width:2.1rem;height:2rem}.d3560d{position:relative;overflow:hidden;height:9rem;text-align:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;margin-bottom:-1.2rem}div.c97c74{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#222;overflow:hidden;font-weight:700;margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{width:320px;bottom:1.2rem;right:1.2rem}.d17e4e.boxWithShadow{position:fixed;padding:0;border-radius:1rem}} .c42fcb{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.a257e6{color:#000;background-color:#eee}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{color:#fff;background-color:green}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[297]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie3"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie3.bundle.1018dab9df.js"]:["/re/js/legacy/mafie3.legacy.bundle.2b35727784.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="obrazkyabtest_all_forest_5 feature_hit_test"><script>function dotInit(a,b){function _initDot(){initDR(a,b)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"podlahy praha 4","loginState":"red","lsid":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR","abtest":"1568/2981,1559/2962,1569/2983"}'), JSON.parse('{"7e8c95d3bstp":"sklik/skliktoppla","7e8c95d3bsrp":"sklik/sklikrightpla","7e8c95d3bspi":"sklik_PI","7e8c95d3bsto":"sklik/skliktop","7e8c95d3bsbo":"sklik/sklikbottom","7e8c95d3bore":"ftxt-organic/result","7e8c95d3bnre":"ftxt-news/result","7e8c95d3bzpi":"zbozi/product-advert"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-vmo-per="0px" data-e-vmo-pix="0px"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="cfWf"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="hlUit"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="podlahy praha 4" autoComplete="off"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="podlahy praha 4"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.539fface03.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="ljUi"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="nUikYOMcj"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="jUMiOX~v"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="fNiMubt~w"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="uNfuY~x"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="dMgt~y"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="nYTUM~0"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="OcMebt~1"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="VYidt~3"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="jcfneYb~5"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="OMkUWfit~v"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e41d74"><li class="e2f738"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/12984314-mand-cz-s-r-o-dvere-a-podlahy-praha-libus.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Mand CZ s.r.o. (Dveře a Podlahy)</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="tooltip" class="Tooltip-wrapper de2f81" role="presentation"><span class="abd8bd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">4,5</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-46-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="45%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="46%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-46-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(20)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Prodej vinylových podlah</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="d0d734">Otevřeno</span><span class="e331b9">Praha, Libuš</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.mand.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12984314" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Proparket, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(4)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pokládání koberců, linolea a PVC</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="d0d734">Otevřeno</span><span class="e331b9">Praha, Michle</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="tooltip" class="Tooltip-wrapper de2f81" role="presentation"><span class="abd8bd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="f5869d"><span class="c88582">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="a45780"><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pokládání koberců, linolea a PVC</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="d0d734">Otevřeno</span><span class="e331b9">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/589417-podlaharstvi-zdenek-uhlir-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/INTBl4F.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/7z9Bl4B.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Podlahářství Zdeněk Uhlíř</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(3)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Pokládání plovoucích podlah</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="d0d734">Dle telefonické domluvy</span><span class="e331b9">Praha, Chodov</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.podlaharstvi.biz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-589417" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/7z9Bl4B.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">PENZO.cz</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">4,7</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-66-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="65%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="66%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-66-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(4038)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Prodej vinylových podlah</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="d0d734">Otevřeno</span><span class="e331b9">Jičín, Valdické Předměstí</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~w"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;288df88f2467177a&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-l-id="288df88f2467177a"><span><b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>4</b>floor (<b class=sec>Praha</b>, Vinohrady) • Firmy.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html" data-l-id="288df88f2467177a"><span>firmy.cz</span><span class="a57efd">/detail/13256882-<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>4</b>floor-<b class=sec>praha</b>-vinohrady.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a otevírací hodiny <b class=sec>Podlahy</b> <b class=sec>4</b>floor, <b class=sec>Praha</b>, Vinohrady. Telefon: 737 290 …</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~x"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c9a08f9b9af1ceb1&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://podlahy-ermah.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://podlahy-ermah.cz/" data-l-id="c9a08f9b9af1ceb1"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> <b class=sec>4</b> - Podlahářství Ermah s.r.o.</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://podlahy-ermah.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://podlahy-ermah.cz/" data-l-id="c9a08f9b9af1ceb1"><span><b class=sec>podlahy</b>-ermah.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Ermah s.r.o. <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> nabízí odbornou pokládku <b class=sec>podlah</b>, podlahových krytin a kompletní služby v oblasti podlahářství. Kontaktujte náš profesionální podlahářský tým.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~y"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;eef31b19d827742c&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://podlahybim.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://podlahybim.cz/" data-l-id="eef31b19d827742c"><span>Úvod - <b class=sec>Podlahy</b> Bím</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://podlahybim.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://podlahybim.cz/" data-l-id="eef31b19d827742c"><span>podlahybim.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Zabýváme se pokládáním pvc, koberců, vinylových a laminátových <b class=sec>podlah</b>. Provádíme zaměření a cenovou nabídku, dále pak stržení a likvidaci stávající <b class=sec>podlahy</b> přes vyrovnání podkladu a položení nové krytiny až po samotné olištování.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~0"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;8d2cf856c2a58fc0&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.mand.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.mand.cz/" data-l-id="8d2cf856c2a58fc0"><span>Dveře a <b class=sec>podlahy</b> | <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b>, Praha 5, Praha 10 | Mand CZ</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.mand.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.mand.cz/" data-l-id="8d2cf856c2a58fc0"><span>mand.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Dveře a <b class=sec>podlahy</b>. Máme stylový showroom 350m2 na <b class=sec>Praze</b> <b class=sec>4</b>, kde najdete kvalitu a největší prezentaci v ČR úzce specializovanou na dveře a podlahy.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~1"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;6308c4ffa2d0e095&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-l-id="6308c4ffa2d0e095"><span><b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - <b class=sec>Podlahy</b> a Parkety : Parkety Veselý</span></a></h3><div class="f6c118 b8ae81"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html" data-l-id="6308c4ffa2d0e095"><span>parkety-plovouci-<b class=sec>podlahy</b>.cz</span><span class="a57efd">/kontakt.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"><div><a tabindex="0" class="b9fcad df1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/19018/"><span class="a93095">95% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="be3bb1"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Parkety Veselý - Dřevěné <b class=sec>podlahy</b>, Marmoleum a Mozaikové i Exotické parkety Navštivte nás v <b class=sec>Praze</b> <b class=sec>4</b> - Háje a vyberte si z velkého množství nabízených <b class=sec>podlah</b> a parket.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~3"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;b28ffb7af54b384&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/podlaharstvi-podlaharske-prace/praha-4/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/podlaharstvi-podlaharske-prace/praha-4/" data-l-id="b28ffb7af54b384"><span>Podlahářství, podlahářské práce – <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/podlaharstvi-podlaharske-prace/praha-4/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/podlaharstvi-podlaharske-prace/praha-4/" data-l-id="b28ffb7af54b384"><span>idatabaze.cz</span><span class="a57efd">/katalog/stavebnictvi/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>️ Podlahářství, podlahářské práce – v okrese <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 117 firem, živnostníků a institucí.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~5"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;347eda7b7974f82c&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.podlahy-praha.cz/kontakt" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.podlahy-praha.cz/kontakt" data-l-id="347eda7b7974f82c"><span>Kontakt | <b class=sec>Podlahy Praha</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.podlahy-praha.cz/kontakt" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.podlahy-praha.cz/kontakt" data-l-id="347eda7b7974f82c"><span><b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b>.cz</span><span class="a57efd">/kontakt</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Zámečnictví <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a služby s ním spojené Vám nabízí také Zámečnictví Želivec. Pokud hledáte zámečnictví Beroun, tak vám je k dispozici zámečnická pohotovost nonstop.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;b3135a76172838a7&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.bomaparket.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.bomaparket.cz/" data-l-id="b3135a76172838a7"><span>Prodej <b class=sec>podlah</b> <b class=sec>Praha</b>, Boma Parket</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.bomaparket.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.bomaparket.cz/" data-l-id="b3135a76172838a7"><span>bomaparket.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>podlahy</b>-akce</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Prodej <b class=sec>podlah</b> na 3 místech v <b class=sec>Praze</b> - výběr z širokého sortimentu, který zahrnuje dřevěné <b class=sec>podlahy</b>, klasické parkety a prkna, vinylové, laminátové a PVC podlahy, marmoleum, korek a další moderní typy podlah.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~8"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4812d65d0a35c2f4&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/index_shop.php" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.proparket.cz/index_shop.php" data-l-id="4812d65d0a35c2f4"><span>ProParket.cz - <b class=sec>podlahy</b> dveře vinyl - <b class=sec>Praha</b></span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/index_shop.php" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.proparket.cz/index_shop.php" data-l-id="4812d65d0a35c2f4"><span>proparket.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>ProParket.cz - <b class=sec>podlahy</b> dveře vinyl. Nabídka dřevěných, vinylových, laminátových, korkových a PVC <b class=sec>podlah</b>. Dveře a zárubně.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUjlck~wv"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3b944807e7cd5888&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.sbazar.cz/821-podlahy-koberce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.sbazar.cz/821-podlahy-koberce" data-l-id="3b944807e7cd5888"><span>Nabídka podlahových krytin a koberců - Sbazar.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.sbazar.cz/821-podlahy-koberce" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.sbazar.cz/821-podlahy-koberce" data-l-id="3b944807e7cd5888"><span>sbazar.cz</span><span class="a57efd">/821-<b class=sec>podlahy</b>-koberce</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="Qa7pQMTnUikYjUdUek"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Vyberte si co potřebujete z 2 302 aktuálních inzerátů v kategorii <b class=sec>Podlahy</b> a koberce. Nebo zadejte inzerát zdarma a rychle prodejte nepoužívané zboží na největším internetovém bazaru.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-e-b-n="iUcMkUj~ww"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="cYjk"><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~v"><a class="bc65b8" href="?q=m%C4%8D%20praha%205&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=m%C4%8D%20praha%205&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="mč praha 5" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>mč praha 5</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~w"><a class="bc65b8" href="?q=podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="podlahy praha" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>podlahy praha</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~x"><a class="bc65b8" href="?q=%C3%BApmd%20praha%20podol%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=%C3%BApmd%20praha%20podol%C3%AD&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="úpmd praha podolí" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>úpmd praha podolí</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~y"><a class="bc65b8" href="?q=obi%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obi%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="obi praha 4" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obi praha 4</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~0"><a class="bc65b8" href="?q=m%C4%8D%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=m%C4%8D%20praha%209&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="mč praha 9" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>mč praha 9</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~1"><a class="bc65b8" href="?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%202&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%202&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="úmč praha 2" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>úmč praha 2</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~3"><a class="bc65b8" href="?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%208&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="úmč praha 8" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>úmč praha 8</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="YkUd~5"><a class="bc65b8" href="?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=%C3%BAm%C4%8D%20praha%204&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="úmč praha 4" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>úmč praha 4</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="gMWYeW"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="cYebj"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=podlahy%20praha%204" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="VUUTNMOb-Nlkkfe"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1568/2981,1559/2962,1569/2983</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({}) </script><script> (function(){ function convertRemToPixels(rem){ return rem * parseFloat(getComputedStyle(document.documentElement).fontSize) * 2; } function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR","eventTime":"2022-09-27T10:10:23.088568106Z","featureFlags":["obrazkyabtest_all_forest_5","feature_hit_test"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityNewOn":false,"visibilityRootMarginPixel":"-40px -40px -40px -40px","visibilityRootMarginPercentage":"-40px -40px -40px -40px","hashSeed":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR","layoutElementId":"app-root","startIndex":36}; var headerHeight = 56; var marginPixel = convertRemToPixels(4); var marginLR = 8; config.visibilityRootMarginPixel = (-marginPixel - headerHeight)+'px -'+marginLR+'px -'+marginPixel+'px -'+marginLR+'px'; config.visibilityRootMarginPercentage = -headerHeight+'px -'+marginLR+'px 0px -'+marginLR+'px'; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["cfWf"]},"visibilityTreshold":0.5,"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["hlUit"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ljUi"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj"]},"visibilityConfig":{"threshold":0,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","jUMiOX~v"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","fNiMubt~w"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","uNfuY~x"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","dMgt~y"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","nYTUM~0"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","OcMebt~1"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","VYidt~3"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nUikYOMcj","jcfneYb~5"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryfaccf041firm-12984314","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["OMkUWfit~v"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","key":"firm-12984314","callId":"faccf041"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afc288df88f2467177a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"288df88f2467177a","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":1,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afcc9a08f9b9af1ceb1","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c9a08f9b9af1ceb1","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":2,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afceef31b19d827742c","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"eef31b19d827742c","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":3,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afc8d2cf856c2a58fc0","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"8d2cf856c2a58fc0","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":4,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afc6308c4ffa2d0e095","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"6308c4ffa2d0e095","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afcb28ffb7af54b384","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b28ffb7af54b384","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afc347eda7b7974f82c","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"347eda7b7974f82c","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afcb3135a76172838a7","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b3135a76172838a7","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afc4812d65d0a35c2f4","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4812d65d0a35c2f4","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresulte2984afc3b944807e7cd5888","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUjlck~wv"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3b944807e7cd5888","callId":"e2984afc"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelates3ca96b0e","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"3ca96b0e"},"requestId":"Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR"}],"name":"relates","order":11,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~v"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~w"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~x"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~y"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~0"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~1"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~3"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["iUcMkUj~ww","cYjk","YkUd~5"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["gMWYeW"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["cYebj"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["VUUTNMOb-Nlkkfe"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;obrazkyabtest_all_forest_5&quot;,&quot;feature_hit_test&quot;],&quot;requestTime&quot;:1664273423098,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;e5851028a4bcda1&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1568,&quot;groupId&quot;:2981,&quot;groupName&quot;:&quot;noQM&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MAmncEsl&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1559,&quot;groupId&quot;:2962,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q0JQGFBE&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1569,&quot;groupId&quot;:2983,&quot;groupName&quot;:&quot;FH_test&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EfOv1QtG&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;i75WhNM3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BMrrPVdV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12984314&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;faccf041&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1JWudKHj&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:117,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.496240628685445,&quot;maxY&quot;:50.068022567911854,&quot;minX&quot;:14.395871487943792,&quot;minY&quot;:50.013264723050874},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0406436111,&quot;longitude&quot;:14.4360997222,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy 4&quot;,&quot;id&quot;:90,&quot;importance&quot;:0.37823650127624237,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;de&quot;:&quot;Prag 4&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague 4&quot;,&quot;es&quot;:&quot;Praga 4&quot;,&quot;fr&quot;:&quot;Prague 4&quot;,&quot;nl&quot;:&quot;Praag 4&quot;,&quot;pl&quot;:&quot;Praga 4&quot;,&quot;ru&quot;:&quot;Прага 4&quot;,&quot;uk&quot;:&quot;Прага 4&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze 4&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0104&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.7969,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;quarter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rqyuafzK&quot;},{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.5555923425795,&quot;maxY&quot;:50.0680225679119,&quot;minX&quot;:14.3958924030862,&quot;minY&quot;:49.9635830476053},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0047611111,&quot;longitude&quot;:14.4627013889,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;Prahy 4&quot;,&quot;id&quot;:26627,&quot;importance&quot;:0.37823650127624237,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;de&quot;:&quot;Prag 4&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague 4&quot;,&quot;es&quot;:&quot;Praga 4&quot;,&quot;fr&quot;:&quot;Prague 4&quot;,&quot;nl&quot;:&quot;Praag 4&quot;,&quot;pl&quot;:&quot;Praga 4&quot;,&quot;ru&quot;:&quot;Прага 4&quot;,&quot;uk&quot;:&quot;Прага 4&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;Praze 4&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0104&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.409345,&quot;subTypeId&quot;:1,&quot;subTypeName&quot;:&quot;Městský obvod&quot;,&quot;type&quot;:&quot;area&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;is3zYgzP&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.50432394027709,&quot;maxY&quot;:50.07391590118408,&quot;minX&quot;:14.40298671722411,&quot;minY&quot;:49.99475059509277},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:null},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;results&quot;:[{&quot;address&quot;:&quot;Libušská 1049/198, 142 00 Praha, Libuš&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Libušská 1049/198, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Rohová budova Libušská/Dobronická. Parkování z Dobronické.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libuš&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1049/198&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Libuš&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Libušská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libuš&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.mand.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.mand.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12984314&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q0RccX1p&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7IjT0OmZ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3974630&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2664],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_F/BbFBu.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:122205},&quot;groupId&quot;:12767136,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12984314,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/vDcGbB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QwW7Gl19&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.00884246826172,&quot;lon&quot;:14.462424278259277},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VNYoWDN5&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YEUyQSfp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zEWBmpqx&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:89.235,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:20,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1416&quot;:0.15143171806167402,&quot;1706&quot;:0.24779735682819384,&quot;26227&quot;:0.1808920704845815,&quot;30915&quot;:0.26844713656387664,&quot;31223&quot;:0.15143171806167402},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3780303},&quot;title&quot;:&quot;Mand CZ s.r.o. (Dveře a Podlahy)&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12984314-mand-cz-s-r-o-dvere-a-podlahy-praha-libus.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DwC6pNcq&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.proparket.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b3JxUPjd&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DHPTk1LB&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2007441&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2036,1356],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:38096},&quot;groupId&quot;:12939585,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12939585,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dMdMxEuR&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.056365966796875,&quot;lon&quot;:14.450923919677734},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1414&quot;:0.5810377254121031,&quot;1706&quot;:0.16329239960172587,&quot;26227&quot;:0.12224803628719991,&quot;30915&quot;:0.13342183869897112},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3884706},&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w9dLy79o&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Branická 797/89, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Branická 797/89, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;797/89&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Branická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14700&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.filipsro.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jb804Zak&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:926,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1sPuXKHC&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1003,&quot;start&quot;:927,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bJlxdSc0&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[10,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:1004,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dy1KWyaF&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1345070&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:97518},&quot;groupId&quot;:161337,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_e/sSpFHh.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/qqgFBw.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/qqgFBw.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:161337,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VLdCRRzv&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.03446578979492,&quot;lon&quot;:14.416733741760254},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xEHPOZnY&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gxq8bgpK&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1414&quot;:0.651331280565115,&quot;31223&quot;:0.348668719434885},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2011204},&quot;title&quot;:&quot;Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ioX7X5yt&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Hrudičkova 2098/30, 148 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Hrudičkova 2098/30, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2098/30&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Hrudičkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.podlaharstvi.biz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlaharstvi.biz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-589417&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AIs5AlFr&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Dle telefonické domluvy&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mf5cxFHE&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1592135&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3235,2152],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/INTBl4F.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/INTBl4F.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/INTBl4F.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/INTBl4F.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/INTBl4F.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:57572},&quot;groupId&quot;:589417,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:589417,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/7z9Bl4B.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/7z9Bl4B.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/7z9Bl4B.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/7z9Bl4B.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wxk6ZFM5&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.03407669067383,&quot;lon&quot;:14.479474067687988},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:3,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1416&quot;:0.6,&quot;31223&quot;:0.4},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2144213},&quot;title&quot;:&quot;Podlahářství Zdeněk Uhlíř&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/589417-podlaharstvi-zdenek-uhlir-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9tdQ600p&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Dělnická 782, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Dělnická 782, Jičín&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;782&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Jičín&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Dělnická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Valdické Předměstí&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;50601&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.penzo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QgmGKNyk&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Np6vjVAA&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4002872&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2664],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:79426},&quot;groupId&quot;:2597687,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/807?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/807?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/807?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13264339,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4R9UOsUm&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.428501125227996,&quot;lon&quot;:15.363669589897924},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:93.921,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4038,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;30915&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2663121},&quot;title&quot;:&quot;PENZO.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i55ZsKpg&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Budějovická 409/1, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Budějovická 409/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Přejít na BAUHAUS.CZ&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wvfCTaYm&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pankrác&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;409/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Budějovická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.bauhaus.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;25CH7ADR&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[21,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[21,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[21,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[21,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[21,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[21,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lD9NkIHJ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4464163&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2661],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_e/oQKQAJ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:132877},&quot;groupId&quot;:198851,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/VchKID.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:229379,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rDdc18oT&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.05018997192383,&quot;lon&quot;:14.443172454833984},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BRIJ58TB&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KTygkxEd&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PpFADLvQ&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:79.815,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:38,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1706&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2031859},&quot;title&quot;:&quot;BAUHAUS&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QeC21o0F&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2/85&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Květnového vítězství&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.parkety-plovouci-podlahy.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-667649&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6AkyMc5b&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:926,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3a6JxG7h&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1003,&quot;start&quot;:927,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xVy76clI&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1221,&quot;start&quot;:1004,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FWsmhsUh&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:1222,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zK1SrnBi&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4075503&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1350,898],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1175},&quot;groupId&quot;:667649,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:667649,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8WRLu4uw&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.03631591796875,&quot;lon&quot;:14.524572372436523},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:92.518,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:331,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;31223&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2175926},&quot;title&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pokládání vinylových podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/667649-vesely-parkety-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PbkOlLZB&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Údolní 280/15, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Údolní 280/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vstup z ulice Údolní&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;280/15&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14700&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.efektcarpet.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-149822&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lJIokNcS&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[15,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[15,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[15,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[15,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[15,30]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zn50iseZ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1418689&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3264,2174],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:32282},&quot;groupId&quot;:149822,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:149822,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k6e2RQne&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.02748489379883,&quot;lon&quot;:14.411361694335938},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1706&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2004635},&quot;title&quot;:&quot;Efekt Carpet s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/149822-efekt-carpet-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VXnMemRi&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vstup do prodejny i z ulice Na Pankráci naproti České pojištovně&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1599/16&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kotorská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.ipsal.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-306172&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mkPBpORW&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:926,&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ScFMyyy&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1003,&quot;start&quot;:927,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZBma8i12&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;start&quot;:1004,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5GJsLyyg&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3334222&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2256,1502],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:47473},&quot;groupId&quot;:306172,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_q/yX2mF.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_q/CEPPMC.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_q/CEPPMC.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:306172,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NG2bXOom&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.05318832397461,&quot;lon&quot;:14.437440872192383},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F72aEqhZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;peQ5DY5J&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p9Xoi7hn&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;26227&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2227202},&quot;title&quot;:&quot;IPSAL Carpet design&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/306172-ipsal-carpet-design-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DSEoNVNG&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akční nabídka podlah&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/podlahy-akce#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12971179&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;olY7qXUx&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Roh ulice v Horkách a Bartoškova.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1735/21&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Horkách&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.bomaparket.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12971179&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lTIdxAXw&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:926,&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r5diRmXG&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1003,&quot;start&quot;:927,&quot;_reactKey&quot;:&quot;56PinGKp&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[9,30],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Možno domluvit schůzku i mimo pracovní dobu 606 702 193.&quot;,&quot;start&quot;:1004,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ax3i4D2k&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1910880&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:962},&quot;groupId&quot;:162236,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12971179,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gY_c/i4LCew.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NTX34xZ6&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06230163574219,&quot;lon&quot;:14.45026969909668},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vqG1GE7E&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5T6jxIp&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MyyW3dMp&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;30915&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2011679},&quot;title&quot;:&quot;BOMA PARKET, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12971179-boma-parket-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2A9T7F9l&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 744/2, 140 00 Praha, Krč&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Vídeňská 744/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;744/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.koberce-trend.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.koberce-trend.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-157832&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tkvwKF1i&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Z důvodu polední pauzy v době od 12 do 13 hod mohou být prodejny uzavřeny.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YYX4nfwW&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3048966&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2664],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/7COCKa.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/7COCKa.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/7COCKa.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/7COCKa.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/7COCKa.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:9274},&quot;groupId&quot;:347286,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_O/BMsBZB.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/k5vBXQ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/k5vBXQ.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:157832,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/87rr7b.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/87rr7b.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/87rr7b.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/87rr7b.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAo2g9qk&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;event&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.037498474121094,&quot;lon&quot;:14.455930709838867},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FMnY8Oh1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eLsrQELC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ltl5I7kl&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:87.961,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1414&quot;:0.14285714285714285,&quot;1416&quot;:0.14285714285714285,&quot;1706&quot;:0.14285714285714285,&quot;16641&quot;:0.14285714285714285,&quot;26261&quot;:0.14285714285714285,&quot;30915&quot;:0.14285714285714285,&quot;31223&quot;:0.14285714285714285},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2069371},&quot;title&quot;:&quot;KOBERCE TREND&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/157832-koberce-trend-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CeiWDaYo&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Dobronická 1257, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Dobronická 1257, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1257&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.fasadyaterasy.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874636&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YLyZi1nl&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nOsobní návštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RxBOTDSP&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4317278&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2816,1877],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_d/feaBsm.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:194898},&quot;groupId&quot;:12870753,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12874636,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fyayp6sb&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.010311126708984,&quot;lon&quot;:14.469419479370117},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WLRiGGiS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DlRRZXed&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;26227&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3853359},&quot;title&quot;:&quot;FASÁDY &amp; TERASY s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874636-fasady-terasy-s-r-o-praha-kunratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u39dB2tA&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Bukovany 181, 257 41&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Bukovany 181&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://woodplastic.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13368138&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UnsjOahW&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Bukovany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;181&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Bukovany&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Bukovany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;25741&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.woodplastic.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.woodplastic.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13368138&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ayjx9n5O&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Výdejní hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Po domluvě možnost návštěvy mimo otevírací dobu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Hkpwka5&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OxbBUQO.jpeg&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm-panorama&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;panorama&quot;:{&quot;pid&quot;:56076419,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=56076419&amp;yaw=0.809802&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13368138&quot;,&quot;yaw&quot;:0.809802280918},&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OxbBUQO.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OxbBUQO.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OxbBUQO.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OxbBUQO.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OxbBUQO.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:13368137,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_k/I8PSwd.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/qtLIvD.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/qtLIvD.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13368138,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/qwJMpw.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/qwJMpw.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/qwJMpw.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/qwJMpw.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F5KW25Fs&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.82471371938223,&quot;lon&quot;:14.621971605078201},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1706&quot;:0.5,&quot;26227&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4153014},&quot;title&quot;:&quot;WPC - WOODPLASTIC, a.s.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13368138-wpc-woodplastic-bukovany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7QRWgyy8&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha, Krč&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2031/12&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;V Štíhlách&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.nemec.eu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nemec.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-477250&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JwKnFnPX&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;etvRyIVD&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1956294&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1578,1051],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:13315},&quot;groupId&quot;:477250,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/807?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/807?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/807?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:477250,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cXYkpCZy&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.02048110961914,&quot;lon&quot;:14.455802917480469},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1415&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2463405},&quot;title&quot;:&quot;Němec, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pokládání litých, průmyslových a betonových podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/477250-nemec-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sASHKG2E&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;U Rakovky 1254/20, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Rakovky 1254/20, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1254/20&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Rakovky&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.elements-cz.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.elements-cz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13000452&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z3tSV8i8&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;reservation_only&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:926,&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kge4t5cQ&quot;},{&quot;active&quot;:2,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-27&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[15,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[10,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;reservation_only&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1003,&quot;start&quot;:927,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r73n2RrE&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,30],[15,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;reservation_only&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Aktuální informace k provozní době koupelnových studií naleznete na našich webových stránkách.&quot;,&quot;start&quot;:1004,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7u61cRa2&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3223689&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1908,1271],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/DazQZf.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/DazQZf.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/DazQZf.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/DazQZf.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/DazQZf.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:91979},&quot;groupId&quot;:175930,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13000452,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/1N9J6d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/1N9J6d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/1N9J6d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/1N9J6d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p4sFmpIk&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.00730514526367,&quot;lon&quot;:14.473648071289062},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iykV0fXn&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rmlmK1M2&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1416&quot;:0.5,&quot;16641&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2019139},&quot;title&quot;:&quot;ELEMENTS - KOUPELNY&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13000452-elements-koupelny-praha-kunratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rjy022ci&quot;}],&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownResults&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xikB3HqW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;288df88f2467177a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12145637063762843514&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589238000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1641902414},&quot;docId&quot;:&quot;288df88f2467177a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ffirmy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FI49IPF5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a otevírací hodiny &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor, &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Vinohrady. Telefon: 737 290 …&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor (&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Vinohrady) • Firmy.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13256882-podlahy-4floor-praha-vinohrady.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://firmy.cz/detail/13256882-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;floor-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-vinohrady.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bTTOT0V3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c9a08f9b9af1ceb1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14528770296379461297&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1317423600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1595789195},&quot;docId&quot;:&quot;c9a08f9b9af1ceb1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-ermah.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VYwutVcW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Ermah s.r.o. &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; nabízí odbornou pokládku &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;, podlahových krytin a kompletní služby v oblasti podlahářství. Kontaktujte náš profesionální podlahářský tým.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Podlahářství Ermah s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://podlahy-ermah.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-ermah.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OcI5nyvt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;eef31b19d827742c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17218135598182134828&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1302994800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1661311510},&quot;docId&quot;:&quot;eef31b19d827742c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahybim.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6kFZqpdg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Zabýváme se pokládáním pvc, koberců, vinylových a laminátových &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;. Provádíme zaměření a cenovou nabídku, dále pak stržení a likvidaci stávající &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; přes vyrovnání podkladu a položení nové krytiny až po samotné olištování.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Úvod - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; Bím&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://podlahybim.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://podlahybim.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XT8u7Seu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8d2cf856c2a58fc0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10172778709839613888&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1570489200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1656731107},&quot;docId&quot;:&quot;8d2cf856c2a58fc0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmand.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0UjhuJFo&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Dveře a &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;. Máme stylový showroom 350m2 na &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;, kde najdete kvalitu a největší prezentaci v ČR úzce specializovanou na dveře a podlahy.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dveře a &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; | &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;, Praha 5, Praha 10 | Mand CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mand.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mand.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CkIuEpPW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6308c4ffa2d0e095&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16359542248650629269&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1309042800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1580626670},&quot;docId&quot;:&quot;6308c4ffa2d0e095&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fparkety-plovouci-podlahy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2gWb9ChB&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;rating&quot;:4.75,&quot;ratingCount&quot;:318,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/19018/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Parkety Veselý - Dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, Marmoleum a Mozaikové i Exotické parkety Navštivte nás v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Háje a vyberte si z velkého množství nabízených &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; a parket.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a Parkety : Parkety Veselý&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.parkety-plovouci-podlahy.cz/kontakt.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://parkety-plovouci-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz/kontakt.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZayeRrQf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b28ffb7af54b384&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;9268120979105985919&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1488668400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1640251787},&quot;docId&quot;:&quot;b28ffb7af54b384&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KzW3t1YP&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;️ Podlahářství, podlahářské práce – v okrese &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 117 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Podlahářství, podlahářské práce – &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/podlaharstvi-podlaharske-prace/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vod7gKUd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;347eda7b7974f82c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13006072997746112556&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1409871600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1611429866},&quot;docId&quot;:&quot;347eda7b7974f82c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CqiKBYRh&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Zámečnictví &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a služby s ním spojené Vám nabízí také Zámečnictví Želivec. Pokud hledáte zámečnictví Beroun, tak vám je k dispozici zámečnická pohotovost nonstop.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kontakt | &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-praha.cz/kontakt&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.cz/kontakt&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;53OIBmHf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b3135a76172838a7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12903756820587755687&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1248908400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1624854529},&quot;docId&quot;:&quot;b3135a76172838a7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbomaparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e4L71D5D&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Prodej &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; na 3 místech v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; - výběr z širokého sortimentu, který zahrnuje dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;, klasické parkety a prkna, vinylové, laminátové a PVC podlahy, marmoleum, korek a další moderní typy podlah.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Prodej &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;, Boma Parket&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bomaparket.cz/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-akce&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;59FDTEFn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4812d65d0a35c2f4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14416821052257977076&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1589670000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1614348308},&quot;docId&quot;:&quot;4812d65d0a35c2f4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QkmWDI2d&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;ProParket.cz - &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; dveře vinyl. Nabídka dřevěných, vinylových, laminátových, korkových a PVC &lt;b class=sec&gt;podlah&lt;/b&gt;. Dveře a zárubně.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ProParket.cz - &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; dveře vinyl - &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proparket.cz/index_shop.php&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://proparket.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EJsSXEYD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3b944807e7cd5888&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13516507580436666504&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1469401200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1512211320},&quot;docId&quot;:&quot;3b944807e7cd5888&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsbazar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JbLOjlZ2&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si co potřebujete z 2 302 aktuálních inzerátů v kategorii &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt; a koberce. Nebo zadejte inzerát zdarma a rychle prodejte nepoužívané zboží na největším internetovém bazaru.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Nabídka podlahových krytin a koberců - Sbazar.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sbazar.cz/821-podlahy-koberce&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sbazar.cz/821-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-koberce&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8d1CYjkP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3ca96b0e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mč praha 5&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mč praha 5&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1NWjBcTf&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1V44LIjE&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;úpmd praha podolí&quot;,&quot;title&quot;:&quot;úpmd praha podolí&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2E4zk2Kb&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obi praha 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obi praha 4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m17KUi4J&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mč praha 9&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mč praha 9&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H576WstJ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;úmč praha 2&quot;,&quot;title&quot;:&quot;úmč praha 2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9CG1s4zn&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;úmč praha 8&quot;,&quot;title&quot;:&quot;úmč praha 8&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nxiCYXaW&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;úmč praha 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;úmč praha 4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nz94TSPR&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qo6dK6Gd&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3QF6bVNM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:3400000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JRgWJzrp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d4e2ab3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1664273423}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eC7oaGBd&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UaucWIhh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e2984afc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-27T10:10:23.088568106Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jFFRjY2i&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1568,&quot;groupId&quot;:2981,&quot;groupName&quot;:&quot;noQM&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MAmncEsl&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1559,&quot;groupId&quot;:2962,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q0JQGFBE&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1569,&quot;groupId&quot;:2983,&quot;groupName&quot;:&quot;FH_test&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EfOv1QtG&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.022205128610498504,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@7e8c95d3b&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;obrazkyabtest_all_forest_5, feature_hit_test&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;Qa7pQ9BzGJS42oImIrPR&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_179>