Produkty

Laminátové podlahy do interiéru bytu, které jsou oblíbené zejména díky svému vzhledu, vhodné díky vysoké odolnosti. Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem. Vzor laminátových podlah je chráněný vrstvou melaminové pryskyřice, která podlaze dodává vysokou povrchovou odolnost, zajišťuje snadnou údržbu a další dobré vlastnosti. Dodáváme především laminátové podlahy značek MEISTER (nabídka včetně dekorů je součástí této...
Dřevěné podlahy, teré neomrzí. Dřevěné podlahy - parkety, prkna, plovoucí a další. Dřevěná podlaha má řadu variant, každá z nich nám nabídne určité výhody i nevýhody. Při stavbě domu i při zařizování interiéru je dřevěná podlaha prostě nepostradatelná. Stále častěji dřevo používáme i v případě podlah, kterým propůjčuje kvalitní tepelně-izolační vlastnosti, prvotřídní vzhled i dlouhou životnost. Dřevěná podlaha výborně izoluje, je odolná a snadno se renovuje (zbroušení, přelakování).
Plovoucí podlahy, kvalita za rozumnou cenu, lehká údržba plovoucí podlhy za pomocí čistících prostředků do stupných na české trhu a vosku, který zaručí dloudobě lesk plovoucí podlahy.V současné době jsou velmi oblíbené plovoucí podlahy. Na trhu je jich nepřeberné množství, jak si tedy vybrat tu správnou? Materiál na podlahu vybíráme podle provozu a zátěže podlahy v konkrétní místnosti – jiná bude do ložnice, kuchyně či obýváku. Stavíte dům, či rekonstruujete byt a stojíte před těžkým...
Vinylové podlahy známé jako VINYL, moderní podlahová krytina hodící se do jakéko-li místnosti ve vašem bytu. Vinylová podlaha jesnadno udržovatelná za pomocí úklidových prostředků. Vynylové podlahy vydrží skoro vše, nabídka současných dekorů vinylu kopíruje přesně módní trendy dnešní doby, a to včetně dnes tolik žádaného vzhledu opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. V nabídce však nechybí ani "kámen", "dlažba" či "korek". Dnešní PVC neboli vinyl tak představuje materiál odolný vůči...
Korkové podlahy jsou cenově srovnatelné s podlahou dřevenou, podobně je na tom i s životností. Oproti dřevěné podlaze má korková podlaha několik výhod – korek je výborný tepelný a zvukový izolant, měkký na došlap. Každým krokem po korkové podlaze šetříte své kosti a klouby.
Dveře do interiéru bytu jak prosklené nebo s výplní, dveře od českých výrobců na míru včetně zárubní, montáže. Vnitřní dveře dokážou doladit celkový styl interiéru, dveře v bytě mohou opticky splynout se stěnami, nebo naopak vyniknout a stát se designovým prvkem interiéru.
Rekonstrukce bytu na klíč v panelovém bytě nebo v garsonce, podkroví. Provádíme kompletní rekonstruce bytové jednotky od koupelny po interiér, elektrikářské i zednické práce, instalatéřské, topenářské.

adresa:    Táborská 34/411, Praha 4 - Nusle
telefon:    tel: 604 200 378        web:    www.podlahyhozman.cz

Laminátové podlahy Praha

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.bc6ce6a4de.js","/re/js/app.bundle.3e808e6269.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.95101a6d0b.js","/re/js/app.legacy.bundle.b74747618c.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.386b82738c.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>podlahy praha 4 – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.e9f9d0,.d09c93{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left}@media screen and (min-width:48.000em){._781cd6{text-align:left}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:108rem}.Page--isSnippetA .b5ed48{padding:0 1.2rem}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.SearchApp--desktop .b5ed48{max-width:128rem}} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;max-width:50.4rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .S88b516f965{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.S482411fe4f,.S88b516f965 .S2107600215{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.S88b516f965 .S2107600215{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S88b516f965 .S2107600215:link,.S88b516f965 .S2107600215:visited{text-decoration:none}.S88b516f965 .S2107600215:focus,.S88b516f965 .S2107600215:hover{text-decoration:underline}.S88b516f965 .S2107600215:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.S88b516f965 .S2107600215:first-child{padding-right:1.6rem}.S88b516f965 .S6b086b8426{display:block}.S88b516f965 .S6870a79639{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.S88b516f965 .S2107600215{padding-right:1.2rem}.S88b516f965 .S2107600215:first-child{padding-right:2.4rem}.S88b516f965{width:11.6rem}.S88b516f965 .S2107600215{width:4rem}.S88b516f965 .S6870a79639{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .Sd177242474 h3{font-weight:400;margin:0}.Sd177242474 a{max-width:100%}.Sd177242474 a,.Sd177242474 a:focus,.Sd177242474 a:hover,.Sd177242474 a:link,.Sd177242474 a:visited{text-decoration:none}.Sd177242474 a:visited *{color:#7b009d}.Sd177242474 a:visited .S3a81a5f69c *{color:unset}.Sd177242474 a:hover~a .Sf3aa3454cd{text-decoration:underline}.S6e9486e37b{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.S6e9486e37b:after,.Sed95e34646:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.Sd177242474>a,.Sd177242474>a:focus,.Sd177242474>a:hover,.Sd177242474>a:link,.Sd177242474>a:visited{text-decoration:none}.Sd177242474>a:hover .Sf3aa3454cd{text-decoration:underline}.S72aff5f502 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.S5abc420460,.S72aff5f502 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.S5abc420460{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.S2f622fe680{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.S2f622fe680 span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.Sf3aa3454cd{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sf3aa3454cd:link,.Sf3aa3454cd:visited{text-decoration:none}.Sf3aa3454cd:focus,.Sf3aa3454cd:hover{text-decoration:underline}.S6e9486e37b .Sf3aa3454cd{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.Sed95e34646 .Sf3aa3454cd{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.Sa6b9c03872{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sfb6273ba64{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S3a81a5f69c{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.S9e8d5e1282{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;background-image:url(/re/media/ico-favicon.1a63ddbf1b.svg);background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.S3a81a5f69c cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.S6e9486e37b .S3a81a5f69c cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.S6e9486e37b .S3a81a5f69c cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sed95e34646 .S3a81a5f69c cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.Sed95e34646 .S3a81a5f69c cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.Sb4fc6f6922{margin-left:.4rem;color:#666;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.Sd87ea478a8{text-decoration:none;color:#0645ad}.Sd87ea478a8:active,.Sd87ea478a8:focus,.Sd87ea478a8:hover{text-decoration:underline}.S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small{color:#666}.S068c5833de{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.S6e9486e37b .S068c5833de{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Sed95e34646 .S068c5833de{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Sc250e12808{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.Sca2190c95c{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.Sca2190c95c:link,.Sca2190c95c:visited{text-decoration:none}.Sca2190c95c:focus,.Sca2190c95c:hover{text-decoration:underline}.S4f9b83fc43{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.Sbf48f904a0{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9288925cc1,.Sb73d819b9d{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.S9288925cc1 li,.Sb73d819b9d li{list-style:none}.S9288925cc1 a,.Sb73d819b9d a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.S9288925cc1 a:link,.S9288925cc1 a:visited,.Sb73d819b9d a:link,.Sb73d819b9d a:visited{text-decoration:none}.S9288925cc1 a:focus,.S9288925cc1 a:hover,.Sb73d819b9d a:focus,.Sb73d819b9d a:hover{text-decoration:underline}.S6e9486e37b .S9288925cc1 a,.S6e9486e37b .Sb73d819b9d a,.Sed95e34646 .S9288925cc1 a,.Sed95e34646 .Sb73d819b9d a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.S9288925cc1 a b,.Sb73d819b9d a b{font-weight:400}.S9288925cc1{margin:0;max-height:2rem}.Sb73d819b9d{margin:.4rem 0 0}.Sed95e34646 .Sb73d819b9d{margin-left:.8rem}.Sed95e34646 .Sb73d819b9d li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.Sb73d819b9d li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.S6e9486e37b.S0d6b656362 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S0d6b656362 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S8a22c9aec9 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S8a22c9aec9 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S50bd07e8ef .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S50bd07e8ef .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite small{color:green}.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem}.S6e9486e37b.S298a93c646{margin-left:-2.8rem}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{font-weight:700}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c cite b{font-weight:400}.S6e9486e37b.S0d6b656362 .Sf3aa3454cd{padding:0}.S6e9486e37b.S0d6b656362 .S3a81a5f69c{padding:.8rem 0}.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S0357757b48,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S5d6db82bb0,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S298a93c646,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.Saaf40924a2,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.S6f772813c6,.BoxWithShadow .S6e9486e37b.Sfa57caebac{box-shadow:none;margin:0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sf3aa3454cd,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{padding:0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c{max-width:calc(100% - 5.6rem)}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S9e8d5e1282,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S9e8d5e1282{margin-top:.2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c cite{font-size:1.4rem;line-height:2rem;max-height:2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c cite small,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c cite small{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S0357757b48 .S068c5833de,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S068c5833de,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S068c5833de,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S068c5833de,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S068c5833de,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c.Sffa2bfa2b8 cite small,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S068c5833de{color:#666}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sfb6273ba64,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sa6b9c03872,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sfb6273ba64{color:#666;line-height:2rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S4f9b83fc43,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S4f9b83fc43{background-image:url(/re/media/icons/phone-blue-light.993b356a59.svg);-webkit-transform:none;transform:none}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sbf48f904a0,.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sbf48f904a0{margin-left:1rem}.S6e9486e37b.S0357757b48 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .S3a81a5f69c{padding:.6rem 0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sb73d819b9d,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sb73d819b9d{margin:0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sb73d819b9d a,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sb73d819b9d a{border:none;padding:1rem 0 0}.S6e9486e37b.S0357757b48 .Sc250e12808,.S6e9486e37b.S6f772813c6 .Sc250e12808{border:none;padding:0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0,.S6e9486e37b.S298a93c646,.S6e9486e37b.Saaf40924a2{box-shadow:none;padding:0;margin-bottom:3.2rem}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sf3aa3454cd b,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sf3aa3454cd b,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sf3aa3454cd b{font-weight:400}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c{padding:.2rem 0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S3a81a5f69c cite:before,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S3a81a5f69c cite:before,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S3a81a5f69c cite:before{content:"www."}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sb73d819b9d,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sb73d819b9d,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sb73d819b9d{margin:0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sb73d819b9d a,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sb73d819b9d a,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sb73d819b9d a{border-color:#f4f4f4;padding:.8rem 0}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .Sc250e12808,.S6e9486e37b.S298a93c646 .Sc250e12808,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .Sc250e12808{margin:0;border-color:#f4f4f4}.S6e9486e37b.S5d6db82bb0 .S2808413953,.S6e9486e37b.S298a93c646 .S2808413953,.S6e9486e37b.Saaf40924a2 .S2808413953{border-color:transparent}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .Sf3aa3454cd{padding:.8rem 0}.S6e9486e37b.Sfa57caebac .S3a81a5f69c{padding:.2rem 0}.S6e9486e37b.Sd177242474 .Sfa0d50f458>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.S72aff5f502 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.Sed95e34646 .S72aff5f502 img{width:9.6rem;height:6rem}.S5abc420460{height:6.4rem;width:8.8rem}.Sed95e34646 .S5abc420460{width:9.6rem;height:6rem}.Sf3aa3454cd{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.S6e9486e37b .Sf3aa3454cd{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.S6e9486e37b .S068c5833de{line-height:2.2rem}.S9288925cc1,.Sb73d819b9d{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.S9288925cc1 li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.S9288925cc1 li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.Sd177242474 a:active,.Sd177242474 a:focus{outline:none}.Sd177242474 a:active *,.Sd177242474 a:focus *{text-decoration:underline}.Sd177242474>a:active,.Sd177242474>a:focus{outline:none}.Sd177242474>a:active *,.Sd177242474>a:focus *{text-decoration:underline}.S4fa45c2114,.S4fa45c2114 img,.S4504648673,.S4504648673 img{height:7.4rem;width:13rem}.S9288925cc1 a:active,.S9288925cc1 a:focus,.Sb73d819b9d a:active,.Sb73d819b9d a:focus{outline:none}.S9288925cc1 a:active *,.S9288925cc1 a:focus *,.Sb73d819b9d a:active *,.Sb73d819b9d a:focus *{text-decoration:underline}.S6e9486e37b .S9288925cc1 a,.S6e9486e37b .Sb73d819b9d a{color:#005ad5}.S6e9486e37b .S9288925cc1{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.S6e9486e37b .S9288925cc1 li:last-of-type a{margin-right:0}.Sb73d819b9d{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.Sb73d819b9d li{max-width:100%}.Sb73d819b9d li a{display:block;padding:1rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.Sb73d819b9d li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.S9b9e30bd85{margin-bottom:3.2rem}.Sbc044cf388{font-weight:400}.S9b9e30bd85 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.S9b9e30bd85 .Result-url{max-width:calc(100% - 60px)}.Sa485958dbd{float:right;width:8rem}.Sde3c2a70b2,.Seb2698ef5f,.S04f87626c6{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S04f87626c6 span,.Seb2698ef5f span{display:inline-block;white-space:nowrap}.S04f87626c6 span:after,.Seb2698ef5f span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.S04f87626c6 span:last-child:after,.Seb2698ef5f span:last-child:after{display:none}.S04f87626c6{}.Sfb85a0f663{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.S3d569a3460{width:.8rem;height:1rem;margin-right:.8rem;color:#888}.S24641a2edf .Sde3c2a70b2 b{color:#222}.Sac0f436bec .Sde3c2a70b2 b{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.S76d806697a .Sde3c2a70b2 b{font-family:Arial Black;font-weight:900}.S90349e5afd .Sde3c2a70b2 b{color:#222;padding:.2rem;background-color:#eee;border-radius:.4rem}@media screen and (min-width:48.000em){.S9b9e30bd85.Result.Result--organic .Result-title,.S9b9e30bd85.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .S062213b92a{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.S062213b92a.S90e08f3212{width:6.4rem;height:1.6rem} ._14c8de{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}._14c8de>:first-child{padding-left:1.6rem}._14c8de>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._14c8de{margin:0 -1.6rem}.f2782d{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e6effb}._0a920b:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#eee;color:#000}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;-webkit-animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;animation:c10dd2 .5s ease-out .5s forwards;border-radius:.8rem;pointer-events:none}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .5s forwards;border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.ad66b152c0.js","/re/js/zbozi.bundle.65faae7dc6.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.e9043ab7a3.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.69d2905e18.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="obrazky_novyles2020 sklik_pla_extra_messages_carousel sklik_impression ss_secondary_weight_1_2 top_pla_carousel sklik_test"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"podlahy praha 4","loginState":"red","lsid":"AVvmHByoHYyHFJiZDfxr","abtest":"302/664,412/827,381/761"}, {"0146a9de2stp":"sklik/skliktoppla","0146a9de2srp":"sklik/sklikrightpla","0146a9de2spi":"sklik_PI","0146a9de2sto":"sklik/skliktop","0146a9de2sbo":"sklik/sklikbottom","0146a9de2stn":"sklik/skliktopnav","0146a9de2ore":"ftxt-organic/result","0146a9de2nre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0"><div class="b5ed48"><div class="Header Header--top"><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="podlahy praha 4" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="podlahy praha 4"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="web"/><input type="hidden" name="sId" value="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div></div></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-content="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbomaparket.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle" data-dot="title" data-l-id="epJ6xrNh">Podlahové studio <b>Praha</b> <b>4</b> Nusle | BOMA PARKET s.r.o.</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle" data-dot="url" data-l-id="epJ6xrNh">bomaparket.cz/<b>podlaho</b>ve/studio</a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Zažijte ničím nerušený výběr <b>podlahy</b> v moderním podlahovém studiu!</span></p><p class="Sfb85a0f663"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S3d569a3460"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Nad Vršovskou horou 88/4, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fyesinterier.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://yesinterier.cz/podlahy/" data-dot="title" data-l-id="afBmXmfM">Vinylové a dřevěné <b>podlahy</b> | Řešení na klíč vč. montáže</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://yesinterier.cz/podlahy/" data-dot="url" data-l-id="afBmXmfM">yesinterier.cz/<b>podlahy</b></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Vyberte si vinylovou nebo dřevěnou <b>podlahu</b>. Kompletní nabídka vyvzorována na Showroomu.</span></p><p class="Sfb85a0f663"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S3d569a3460"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Lumírova 526/3, Praha</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="_14c8de"><li class="f2782d"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13218260-podlaharstvi-patrik-zakora-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Podlahářství Patrik Zákora<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (10)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Pokládání koberců, linolea a PVC</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Krč</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.podlahyzakora.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13218260" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Proparket, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (4)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej plovoucích podlah</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Michle</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Pokládání koberců, linolea a PVC</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Braník</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span> do 14:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">PENZO.cz<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 92.703%</title><linearGradient id="star-gradient-64-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="63%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="64%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-64-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (1207)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej vinylových podlah</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Jičín, Valdické Předměstí</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">BAUHAUS</span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 68.891%</title><linearGradient id="star-gradient-45-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="44%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="45%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="url(#star-gradient-45-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (8)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej podlahových krytin</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Michle</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha" data-dot="title" data-l-id="uRMOGmAX"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> • Praha <b class=sec>4</b> • NejŘemeslníci.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha" data-dot="url" data-l-id="uRMOGmAX"><span>https://nejremeslnici.cz/profil/24363-<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Prověřte si dodavatele: <b class=sec>Podlahy Praha</b>. Na Nejřemeslnících realizováno 100 zakázek a získáno 76 recenzí od roku 2013 v kategoriích: podlahy, parkety, broušení parket, vinylová <b class=sec>podlaha</b>, plovoucí podlahy, betonové podlahy, hodinový manžel.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-praha.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy" title="Přejít na: https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy" data-dot="title" data-l-id="7xqgu1hB"><span>PVC <b class=sec>podlahy</b> | <b class=sec>Podlahy Praha</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy" data-dot="url" data-l-id="7xqgu1hB"><span>https://<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b>.cz/pvc-<b class=sec>podlahy</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>PVC <b class=sec>podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> od naší společnosti <b class=sec>Podlahy Praha</b>. PVC podlahy jsou tradiční podlahovou krytinou s vysokou odolností. PVC je v <b class=sec>Praze</b> nejvyužívanější krytinou.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmand.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/" title="Přejít na: https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/" data-dot="title" data-l-id="E8SNhIGO"><span>Vinylové <b class=sec>podlahy</b> a vinylové plovoucí podlahy | <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/" data-dot="url" data-l-id="E8SNhIGO"><span>https://mand.cz/vinylove-<b class=sec>podlahy</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Vinylové <b class=sec>podlahy</b> a Vinylové plovoucí podlahy od špičkových světových výrobců Quick Step, Balterio a Floor Forever na ploše 330m2 v <b class=sec>Praze</b> <b class=sec>4</b>. A máme i dveře.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/ncobrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Podlahy praha 4</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=0c91012d6160aa20&amp;docId=bfa969ed71d1c23" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:12.272727272727272rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-0" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=0c91012d6160aa20&amp;size=2" width="122.72727272727272" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=45b81a8510b5d86f&amp;docId=13242f887c4d1e76" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-1" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=45b81a8510b5d86f&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b721c114cb25307d&amp;docId=7101308e7696f793" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-2" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b721c114cb25307d&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f7ef90ff6bcb9980&amp;docId=e63d04eb9e369a8" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-3" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=f7ef90ff6bcb9980&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c249b17e29520951&amp;docId=54d1557ab6af854e" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-4" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=c249b17e29520951&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e94d2972a1984557&amp;docId=b40a8970de2e8b4a" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-5" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=e94d2972a1984557&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e08ed6e5fac2d8fa&amp;docId=cba6a0dbb9ec72d8" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-6" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=e08ed6e5fac2d8fa&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=141a2d7c911a183f&amp;docId=abf4596d046dcc36" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-7" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=141a2d7c911a183f&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=a02db804e7e1a943&amp;docId=f1091e6bc6a66794" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:12rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-8" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=a02db804e7e1a943&amp;size=2" width="120" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=4863ebc0e1cc4e5e&amp;docId=372e1d4262fa7398" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="podlahy praha 4-9" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=4863ebc0e1cc4e5e&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahari-podlaharstvi.eu%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/" title="Přejít na: https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/" data-dot="title" data-l-id="2b8Wnz5k"><span><b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - <b class=sec>Podlahy</b></span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/" data-dot="url" data-l-id="2b8Wnz5k"><span>https://podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/<b class=sec>praha</b>/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Poptávka na <b class=sec>podlahy</b> a koberce, podlahářské práce pro obvod <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b>.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fremesla-profese.sluzby.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4" title="Přejít na: https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4" data-dot="title" data-l-id="nYwnUmVP"><span>Podlahář <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - hodnocení podlaháři v <b class=sec>Praze</b> 4</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4" data-dot="url" data-l-id="nYwnUmVP"><span>https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Podlahář <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - vyberte si ve spolehlivém seznamu firem a služeb, hodnocených zákazníky - průvodce podlahářem v <b class=sec>Praze</b> 4</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.proparket.cz/599-/" title="Přejít na: https://www.proparket.cz/599-/" data-dot="title" data-l-id="ViGaF3O4"><span>: ProParket.cz - <b class=sec>podlahy</b> dveře vinyl</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.proparket.cz/599-/" data-dot="url" data-l-id="ViGaF3O4"><span>https://proparket.cz</span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><div class="Ellipsis Result-description Result-description--niceResult" data-dot="description">ProParket.cz - podlahy dveře vinyl -</div></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/item&quot;}" style="position:relative"><div class="Result PurchasesShopProducts" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-item&quot;}" data-dot="zbozi-item"><h3 class="ResultContainer-header"><a href="https:////www.zbozi.cz/hledani?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=302%2F664%2C412%2F827%2C381%2F761&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Zboží.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Podlahy praha 4</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Zboží.cz</span></h3><div class="SuperCarousel SuperCarousel--arrows-out ShopProductList"><div class="SuperCarousel-body SuperCarousel-body--isFirstPage"><button type="button" class="ArrowButton ArrowButton--left" style="visibility:hidden" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;arrow-left&quot;}"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></button><div class="Carousel"><div class="Carousel-inner"><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:65910,&quot;cp&quot;:&quot;MPmhAqZ2k0TrPWtQa8zhwA==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:105115,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;22471cea-99da-421b-858f-d560facf726f&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=9lEeUWjzbdJC8g0p9pRkqRcPLbFbuI50DtqqQqZRd_USkI_MPsS17q53RNgEO06ZAUnNM1NnQ1P5qX31lfsfPh0BuZXZ7qvj7O7UC8U98Txk3MAlLTa2v9mXk7hPBBSXoM7ZgniRvmukzvLpiqmSg5lPtFpUa-LuU_uO6s_alQCYlY9019fc09CJ4pVEs-TLYEjojsfztnlwO0czkDCTbebPRgb7O5RdB8rlPmj_bvyd3a0lapp1l77wFbuabUKxz5M-Ok10MLemTInv0X-Ac6WAH7LQ22NCJAvXZ9AuD2fHk21UjCnpMq_vp6DytRl4eh-7MD32z095MNdaLlm5H-RUCHbl_KkRuPZJI-QfCCi46BaL1M1BfjIX1gWoQrv_sL1YblqQ-4ykuu6Oxl1-qObGV5lIffVrHXUzXI1E0iunB4op4-87b0Ry-NbT0wO4Q6oL9NNly2_03cPRj6-3P6p3GRraAGfAjKD_05cQr4RRB2UtV-6w_tqaDZxGv7dM8-u_quJ3zhS6f-T-puwH50jeWQ4YgYGDY4k35VTG-jwgM_byRxP1MQqkE4dLlED21LPMcxoTuOhPqTQnZ2h_TJAefRBYoueDUEas51K7rpAe1BP3rAcMF4OI_opNbu_O8blgS_yRcsvYFz8HwDUaypEX_fi_CIK7qAwogpFImAW7CufCrNFQlIY1hLasJIr0q-wv2HlunjyXVxTtQ0xy8zXn2_REEFXVX8SmfF3mCLWbCXQ0e81rjXGqxJ9DvWKq_AyHw2pbcIfXM9mDy2-O4oQlpuDPspbEqZlZ-EBq5SZOjOBGvk4pX9yi1Pry9QuH_YgZkeJCd65HeFuMucCxvhyWK6j6x2kyEA2ENKov8l1IfxixOeQ2rjtbkZ4uI3wRQv6HYWd6cTldZgSp7veomm8SiBhEtYmgSJQx3D7mebLwriVWx2I-ekyB1yaqWohMfLldKPVuq0rB2zVdA5t5DXOoDm1G6THT-2fmEj94JwKBoXCknS1udRtgkqenVShYAv-eCt2SfrbqFcEzErXjOEaPu2DyJxlbUT8ImHVxjqH-ibVHZV8qqoQVhebHdyEsGGnQys7arPA5nuZep4QF2XcusBE9IdZPl-_2wdA23MWNNGAHKcNZqO-Lh7hk5FXp5RwbEC44mwnDSgA46Fupd3O96r-sqXBa9-LU-E1-u2KS0lDcMYIT8tsImnP36v9_unRqwy9nC4nJ4THpdKI2JF568oZO41KbT1Q6L5ZeQE9CfW2yZ5vj89I=&amp;a=22471cea-99da-421b-858f-d560facf726f" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4</div><div class="ShopCarouselCommon-price">659 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">PodlahyAlfa.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084037807179038045&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:383200,&quot;cp&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f37c3747-2eaf-4fd3-bdda-ce013e28935d&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="zbozi-shop-offer/1"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Sr95iJsLTzIvf9KdwkAekEQnlOwVDt0QYsdm_v8Blx9-9qs_r-7Eca9aTWg22_ehSdRPIiNy1mYVyet0Ocwg711724ZcNST8bKUdcxCso45tmuiXGx-QVTNUnYX-3eN_Nn6T_YndAgACo-WCtC00w5UzgRwh2wcgrpfPxY60PSx-1Tn1zGETxo9Mgw1wKUDnXOEwVOE8SfMOPnntJZVs8YHP3ArT2lwRYMQ7vGqOwN6ACAp0Y9-YeJl03YKpIK4OLJu4rFpuQPptdiQ2ODAJ7LmN1UwY8jSIfahbjFJIiJkBiWCH3BBtjLPyLbj-NhWiPs41h8Pw4JVMbiZ_0KZorhpLnjhDX9cfRI_-_VbTHb7HFqvcmWD-ashmlK993qJQt7tjxQdcqYgSs0CPMZCYb2W-hqMYlV0MlMZluILpfESXkvliHPGjEvXK3qAjYqSn2xPcboMkTCdex6tsL0xX1EZm-hp68ngyCpcH6al9MJYtQE3zQ4p6Tj-YIbT2M3nbEkrnvU-Vz5HQFJewN0rzsIKPrBLBoExsEOu83SAazsPaFnQrqkJT1EaFR__B3VEkbaMCO4NZyNagCaCo-SbIdWHjiVPnhyr-KRk8DjWBPf0VBgp_F2gUZQXcuLEKPKRW_r0BL4DPo5HnUAi-Q6NIRtDZO2MUpum13Hx9OtDze8QsQUURHy81ZqOGsW2uTnHPaE-sSh6qgjDFF4hUCvpbsvQhe3kl2tqId3Cj9-_AD27tXU61P5xPLjYPxO-lrgcrh2rl_GNMTy_JH_HTAaUURxPOOatHjrXmumrcj1wbHuR4JpXjUguExXKb8HFpiwMGi700E9qkUdKLidkcll0qVuDf-L_SdseFzobLiIdMrwqVCEJEr0NUYsxGFjiN77y-Qd3-hbVZjzJ8cV7jgxV8AV4P3tB3eZg1z24R5RYZ-7t9bJ-XUjfoZr6UVED6QizmHfcinrV3sfvin5YATylLeRe51eIULOIefA7L6V9XaDZzkhc0O6OzOQT39Kr5I4EGmjwpvuRvLpBD6n_P0iZevV8owjpqzMNgpfLVio1V7wf4U9QLtu51XPviiKDkRNz4peD-if_AxbbHxT4IPM6_8VEcsSYs-bG3Yxu-0pv4vxd9nppxOQwtNziNewUIKqNqX8c4he-wi5gWVMhzsBjZ-3heoEsxAuS6Ia5GVmrjEQ8475eSHAMno2H66pXk3cWywg==&amp;a=f37c3747-2eaf-4fd3-bdda-ce013e28935d" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Podlaha hliníková 4,00 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">3 832 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084039112783740118&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:86700,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4fc0010e-1871-4f4d-a63c-477ffac1e3d0&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="zbozi-shop-offer/2"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=XyElkJ0uyqQgvN-44W5sQGyAuLENDgBoLaWwQKo_Q21iV9XBk8hIV78GbDjot7ILeSD8wyQnBaEMGutZqaai22Jsdxef_DiVzku6Scea6Si_whwfUhP2U9AevLarR7wdJp8FephcJCmF1H4UnbKkHmIzz8QlU0vGVZfKEAIQ--3oNg28SGVyTksw8H1J90KECMM08pi4C86IOkB4_6XCSipJCEyZ6o_6oob6OOuZge1VKtwTN_fki8K_bO_gHCF1o6Zn8mzN7WjJbY5oGlWrN-sv1pNtaf7g9-BGA2x6YTTezyvgFOQaiCiuD8aCRjisycdVBZIlRNrmTALUD3u89KtOIEJxm0EnSljdvTEQAORU_IarPyhucbh_jRJL3w_MDXuwtxqZHnncHBZUlXgX3gtycDKcaVJ9MQT1yQhgmB2sOcuZLt5vinHBS4o56696LmcbkWTs77pWvAtGtBMQ5t8GJAgkrJ-zhYqvABe0W1XuPn-HdOl1H4kLolDwHB0ZVK0eedTgsJfhudhi00q4P_k7zwCcYH2N_iVzwXORA2uRpRn0zpkfrhI0Ocrl9nUIuWk8WexPBObdSHpsaT9w5tuZiPnF_-l3af10xISt95N5wwwjwHBeHDQFrFtlzOEEyh2JNEgaEbJqAQVHiyqCYE2gTI4HmLrBS9ExEHpPxz-Xc-MBzXcGfRzdrIFeEq8Wve9MPNwISDl42CfafI55033w5H4wewDeCtI4vSHDF_WX24XYaTUDwMIBKoiUSO4pwRj6I2riCqosXHd08T_JW8J-ujSckk3-bDDidFTiGXb1gAwXKyKucU-8jo7_Nh6Qv4rBuQ47jtQT9NI6zWaX-HhVoSV6nJWTC-UIeu75n_qPK1frpVCWCn1Pb2KEfukl_FI9U0J5T4UMUq-sHu6n97oiO58Fyu5khx0euXzNbjyK81tKK3Ny9ahCRHqwdMP30dMY1eNk1Eb0LJEWHm81jUMt7WEOlSRbrgfhoc4eEQPVwqmd8Nc-gXCOTikTDj_BK6zg7v70zyp4yfWnTfQsxNcEx3SfXrDJhT5eHyM1cD_xkuMiG8vs8ssTR8qhQ86EFOCmHgXSyKCIz7z-CuWcHIBMtWZR_Qg0ZPk7uhLRtKjyJR0ZOYZq35tFAJNFlOwGEEFZ0s5deISAGedzLlF2z-IVJRj352jqBYJXtKtaZANQPpDb0Mw-ktWjcsuf5aIOolkHNuYmwA3TA9sq-CbZb6Mv13QSJ1ZfXlUm8YiE7Sjd&amp;a=4fc0010e-1871-4f4d-a63c-477ffac1e3d0" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Závěsný příčník 0,65 m pro dvě podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">867 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1366179097767048625&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:43600,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:19471,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9acf871e-3473-4bc3-9ad9-c7b837fe87e4&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="zbozi-shop-offer/3"><div style="height:100%"><a tabindex="0" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=zBSYlBiI6m1fcpkyGO7k3JuM-U0YDUPZNRttpd3xWzywgzqeSO7V1f4Y1kJfMQ1Umv9bkVnKLAhw1x2cNfzIakTRd7rHqyR4dhtvG6uhPJnanoC67EZShxPjiXve3EsVRm9PkpZwgGhypx1ssUprR6468xFeQ-b1C2L9PLBq_xXayRFRMfEWsB3SkcFuE1pgLi9FaVOYHeroWwDKtf6xWZuZt3lC3OFV17Z_dsz-yOtaBg93ezygzbx-PuvcJFy5w1ydtPxdCkNcG6CFqg_vG3g_ykWr-ybiLI-7UEWDRUC3y_mRcos14ApqzKl4lyWhYw8saEakuPEXlMQStHBD_M5lQUSEHL9hpfOsc0FM1btSQYBWU95oS8pMh-gP3U8J7cAsjUsRmBT3T8HunMa_KcxzAWZBLfkSRbqJd3fGjTmzlQRqtfxUnBksvuGjEKYNm3kbjXdppo0TDtMxjGfbOogNhuuwQEuSPncL4W05s17t5-UdZLG_OEVreGVFsZNCzce-BXI94GJ5jnzg6TeC6m35-4PWnw5DbhxX5BJesltJ6GBoGmAP-fz4GGm27U5XBg0z23wvLGBmfp2AQmWe4i4btjlO_BOEDyTpGfPnvOl-XqQPsXIXcvVAXG-ZbNgtln7Cw-T7NectapGyApY7NUul9Xs3auzGSGwtYouRGNNCA_WJuNprNHayxv-C8U3owwd_vlVKZhprVkE9APPSEouarwQOtMGnxaGsblITDK3VryxQ9m0fPMJNWVC3iij0f8mqJOiz5n76E7ddrmKlK-VkRGYGGP5V8MwZhsHyyxfH2QBmICf7CMk7BNR4ZQPiAVfeA1y9sDm2Qe40vl4yR6KW-AuU4X3itgrBdomjF4mqUeoVm4wE_9_TgY6J04t2fb7aRd9bzpC4izv-lzpIX5De-6lvk3T1ysnPxj0tcG0ScQDTUqeZpkC5uSs4y9emLdYXqAls2KSPgXio0TEGT0_alHM-93FQO24NmRzEgtEwHN4HeGT32W3u3aDsIf7vqpM411J3iHRzsoRUD4YBlXVmpqfwGlst9flMxMAh0s9AI8wFuYAf-oVy5aB0r_ChQwTxOI9E299ldLO3JujqxKj-DB11_lHPwbU-WhzsEDwhKyRUXoe5UoyuWJciPosrM2loDZcCQCPW9IeBXZQGb2lPutNAPz2afyGVb91Pxo9cpItUe98Wk4EYS8r8nVgqyZ0ag1Tx5JEtF0hUnxTrULWqY7fIUq27HCM2JPE4oXhl1lEWiCO3wLRg1yEjSWQNEaboGUqkL5RDzFvjh6UwG8ujMaeu6R7UN41DcQ3Sjfjx_CQNHW2Zx42ZVH9qxTkM36qzalb8Dq1ya4TGGP0hzO3iQs-zP8sOTBZV5IB6XLllKXCymx81_NHpVTyE0E9pxLmI4kkHmDnPCpCm&amp;a=9acf871e-3473-4bc3-9ad9-c7b837fe87e4" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Terasové rýhované prkna přírodní SKANDINÁVSKÁ THERMO BOROVICE (jemné rýhování / hladké) Vrut nerez 200 kusů (4,0 x 45 mm)</div><div class="ShopCarouselCommon-price">436 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">E-zahradninabytek.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8459318416373339211&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:9890,&quot;cp&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:118363,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;eeb5657c-9883-4fbb-9a8d-8a45d7fed2fa&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="zbozi-shop-offer/4"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=C4Q1PwGvmNNg-Y_etQnPBRSTAG6Aodk9lO-46s4IfkiZg3pmdHexOqGeLCL1-nNxNpgC8MQzkDTmfGIHgwDU-5EqtsevYQn0vgQ3sLShEQEUNQpxdMZsgQYvHqqajYRl4TQtFVHjaZvI077aJ-K6Y4kpmo4jRthaUMOIKUXAdU19Bp5Kd5ONS_mEZMCYlgEsGFxG2xy4g6w7Ph_DWok-Sd7M_hU7ddtwP45buEnmNEh21L441ajC2QrhCJlba-v3PNhzxVM1OnL_zKYgc7cEAJlPGHhg0Tq78HE-eBrYGPhntWdzkOTi4P3et74DPPWIhPZ4uJ_ICviJ3k0h8tlLMFXulNjHTY864VTo4lAJidyujTDjvAJhm3CCWh01XH4D5IsMeQXWPgBUQQkKTI-4w3_nnmGLjBTmNYty08BAhvzwgAUyRjDOJQUPO1NRpwjRKTgREIzWNmVBi4orjkCx0Sw6yjYA-Z1ZFRY4ysYhiZY1md8XjTBj6b3pD8CIgrc32J3Lr8X7EGpPIuGyMvRxjqxcGcBfHELzLE3_wuOB_OZnWGpXd2kY0y1a3IqEZy_sulFr4F2aQNIxqFXGBBhgrT52hTojS4xTw3Z2B7Q6ga3n0IfZ0UFFecnPiDqXNBHTf3lRsP0LZVn0K7q2xju820QVHS7PvH2n6nSzdPGY4l6o9pgQY_YsoL9cSMD4DrS0UVZETv24wdUxdWBYgAKqYVJpGo4DaQSGSWrFrWADdhDDO8wXgwETQVqRWnV729PwxmUoRZgAwuUpcoyvhvjkJIVA6XbXpvULN2FLxBQ-8nZPsqxJsa2qclmqeuH0jS3wkYijUgD1gTgoViwdL2brlG3bwS0Pj8dbYIkAZfsSHwfqrmbqsRm6NinpkmOinYPDnlbj5cfMg-OcrrixHueCwi4uBoy-ISm_wXho3Jcai_RjBHHzZXSzNNpIZWdrhkYV8o1jdkoCoeuTmY5aQj6gIysl8X4GiSuAqCKfaWDh6ziPgQrn5BZ654qoGD7iKkTkxCW_KUz6cVClq79xf9vNa1YUVnqNHPQyIZb_ePhY4Se7JhOnJsD5vPxywFYaE5J_ULziArwzC8bcgIgLaWn0rA6KiTffN2zTjgF7a2fNqCFzeS2l4KswNyyfUo-R3j1i1TKM8BOVuN1GnowwmvgiFb0vXEQ57POKVwnB6F9lyHunTtDZpFrCQgQE9_HF2UsBDvL26maA45DF0N9WMx1sH4YBERhJmGvcNC5Tv5SvZM1v4_YILdQ=&amp;a=eeb5657c-9883-4fbb-9a8d-8a45d7fed2fa" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Sanytol dezinfekce a univerzální čistič na podlahy s vůní citrónu 1l</div><div class="ShopCarouselCommon-price">99 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Košík.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;8865659771463275043&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:699000,&quot;cp&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;shopId&quot;:123655,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;de3f6607-50a1-435c-a9b3-6b6b3fe6d363&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="zbozi-shop-offer/5"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=QBFOHU8e8fzD00UBSxc2CtlgA1t7pqfZVWteWMUk3N_hsxYhezvzgMM7y3d3gJpNua5mQ5DiDX4WzeKV1qNoTEDBx-PUhoM3wig1HNWYUCcGAQ2dyXZ2jldJo5GZ_tINqwR19J6fe1WUPNpnRB5D-4BAjnmUGxfuJMEhYqdzWKl9nIobkBr07pu__fiHtrb31NxYy_KHP0-LPF3hbkw7PH9tyF39R27HvJDb_eHhYdyzjI7Ud0CJ-d4phjcYQ9TOfCTKjqt54KsCnlh19jGoZ-CQTruylwI5VXFMvG9SHDQfHOVWP2iYxxmOtdercf3NxGqAc67j4iDNV5UTG_Xk8yZ7IS0e-ZwldjlJGS96Hs8IDQzR8pVl_tIIf9p01RhPC9tH7ZkyXNQfN1yQd_TdaPoXdI7HYDUzrA2_YPketkd4IOxCre-WFFU5xT8LtgzIin4wwDCDiHtu7xBzH7Bj3UYIAetplhN809tsJrsHSQLiBf_aiFP7s8pN43_6NFzGpR1QKnZmSYLSUXv0fDPb5hk4KZgOCdalI357crr9hWGaNgvGhcuBZwNhf4EQZ0Si6kd3zWCGcmktHueDVIXSCgIz1J5q28A5qXOiDIC0Smr10P1ZB4hDsw9gvKZpbniybc_ENCGKMttk8w1_xL-5rG-SY_X6xz-rTaHCkegqekHrYbNUDT25FBws5Rh7Y2gDUZkoiP8h03ry8v27gFMjdtwfAVBNu3ur0ZsiyiBC0xEw2ueYyZ2RXXe9A37-gOq13HHgv3AYIBUYG3Qks0p4rgf2Ov1diDCmNnqlEbruBkXle5bqogDqUGTgME9IIOnNS8WOsmN6bKO6mWOw3o37n3w6oiR9f4HHiLAqCbtHz8ldFNxhCE3wYKHjeFcW0izDSF9pkxvi3vzTvmaRnLgKhURQyfiQeL3ciIbYlD9I5QjUWB9sEtYbpc5lF7ZxbxMhiWLsqLVSNw64WPrQJiy_MFDctjYuAwl-0u0IFIUS6yNU5kgtalNgtctwssTQZ0HK8vSnRbt4D7BnhSUA8N73EBvqj4dEsfyuI-ozQdjlhtZczxppmryLAtEREqpqLNxvJ2I3IBYRL0mvmelSoIc_-q2y9JeZeALhUXj2Jh24ZXgho-YateS0o1gGPtSy2yNcldD0_5PWRvR2CTni9HOHoHVQ6ucWq_bVzkWzCq2n9gKeHyBatnkHUQc6GGfbq9wbSRPHDqXB&amp;a=de3f6607-50a1-435c-a9b3-6b6b3fe6d363" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">BOWFLEX 4.1 S</div><div class="ShopCarouselCommon-price">6 990 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Kettler.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:31900,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:46187,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2194c723-badf-4c30-8b0c-ea4dd3c2cbea&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot="zbozi-shop-offer/6"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=vSTNdNLq0h0tH-Fy-4DPoCXRmpqto0DLF-LrNnGJltjcoaAMK1nOnpk-vaaJpXhrsWEzfcR_veDaZnwsT_AdkLbxyvfGx_56vZghbcY3xSRP-2rB3Z1RyN2FmW5U1UQq2-cS0_Dv8gvExRpfIdYqoCxo8evY4snSoAPYy3DrnzS1WlZ-XRuM5cJOvx5hvSn1oCxR-ORzxobaUD7lpbybDjx6a-ddbvofbYtLYyxt2dDbkFDDI7EyZ2YKbIVv1d5Rl3ieBUg3DkSyFsgzdPwXslLuw03TV5M66PmnLes6iq7debT7VW93QxDt5Pi7dN9iSlT03Sww-vxlggElYfUXkIDmxoQpMEucXoYcQGsQFhILA80jLNU_PO7cUPchbvZ39hvZ4_yTbHq78UJE8MZTgqmr9W1Vpcv3r1zkuKYLYjdkUiWp4c1-K-It1l4qCYcYIMsohwAmbJ5i0-AF3BurpynPUfWCizAoPDeuXCSg1xndOaTl5vEEarLcm9qOYq2p-NT_6mWDg7aEkx8HNHPqtTvBbIH-3eUeAc9X0dIw3_3Rt1Js-4nyeuL6sT2wK_EfYV3btRKZFxFI933b2BZoCuyQhpzSvgWzo1YAEurOgOxKwIoR4mwHgRnpPTmTJASzIuLdY5i1HPJMU_KI-VjU2rvERY4A9Wh56DzrDQQJI62BvnYgSGbaA1xsa2cUatbO6aocGkyanCT_U31HaOJQG-V7Aii5E-l4MPxO2r_3DuNwpIjW7WNYeGZGSD7cBdDoIAR_9B0uyR50H_XT1vpapHK-cqf0w5XTpIdEsyQf7UznT_afsp_wprwXS40N9pDae3VHDXinUeqq2rhh8se6p6VOLVijghIhxJev5_3qDtDxJbAct1dUiXciO7jI3SOvTnFnYca2k5zw5NZFD8fM_g-yqP5baO_l3tZb6NGIsePXU29fFHBzbBYliebOkNMBhUg70Dz_D9c5dxgONEUAn7GiKFvKWozZ07n9kQKwqHmEUBsBLrrbJ9hG0QBGhWPqYvddaqiXpsTcgHo2Jra3U5DqIb2n28nccvxZebtDLOJkENkZyNgQBz5ordkL_Sc749scEybMj16VFL1TJqBhhNJXI_x6l4AgVNDULl3ivP5sN5KLw_NGfbwIkjyaQqPMjRBx0NC0ub_5iOca_EIzwxwDSsbfhSGUniXkvI2wfT37-8eKFBR8r3haL7tpSBT08ChAD5G6zDpKIsmda7lqK8DXd8tbxdDGFADPzgQlcOiN&amp;a=2194c723-badf-4c30-8b0c-ea4dd3c2cbea" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">DETECHA IZOBAN šedý 2kg</div><div class="ShopCarouselCommon-price">319 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Barvyprofesional.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1331152547972568465&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;price&quot;:22900,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;shopId&quot;:19018,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;103b25d4-9ff9-4ed6-be6a-5317216f1a9b&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot="zbozi-shop-offer/7"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=oJ9N0D3eb-uTdIgpmDvtZvWsc2rTpnt-_gnw_ORV286yBpEupP4vjeNbiofWujwLSUymN954qFNX0hcU--A3bO8wMppgFD2NAZ_wgj8bNHp_xQnEKlHaeAPd-r-TTvzpAtTTXO7cZd-y_mDIl5pt6_5uIz_NNOV8buJB6cWp2vZohD_80k6CVy_9zAJGLyR-FUWyMJWtoKsqw63QizXrLE6dZ-9np8Uv1R-5JfcRJn7iXYCYfhrGf7R7-p-zteyn8p6OQPE_uZ6q12_EWNe7-mjxfnZjMcQUtCYfXMyDh8wTwVZQGj2OyMCP5xbFy9T6s73lLQhqWK4WalGMs-4VI-kPIRsQdxmsxtF-Jgcm-OuThvKzE7EsQ_p3Aq6iQUDRzdXoblPL9AasSMDCdViH1OlCpHJYOOBgQD9-ke-JAIZdhxgbBNYvU67brMcAzqZth_V1G7w3fhRgiao4ICC8euOltLKn1w7ZdD2aPgtTLGy5MS1HulmHb2Sr2Z_D9ncehYs3ra0jOgGIUHhiASGX5HpOZgCSANiWh2BqEJ3YPhodMlGAiQi1PRb3-ag2cVA7aQc8tvSA6ruXmFtQJNbC_EzlEOkvbVNefUFUxHqhWt9VFnZMUx2m83O0ZRSenWFzLeCcXmMiz75G_vc0K-BVkzVDa6DZsRDJZ9BIH5rA6oTAiwzEJSNqwfDDeMht5B5HkQTKCvT7flTcG4VUzOhphZEH0WHuo9oAmKN5GadCbsLTl1O9hgGAYn7qoTutF3L27s898GyaE1UxVMJ20cIJk4VNKJLDVTe75z-YK9uhNMyu3q6_9GZjBJych-VNAC10sDBCDsI-mtf7zcD5F1efIi9JbxWfWB5uin-7Q-7OyQUHOt62NsOUHmUm8Zcwz5oGdnYoSN_GNK7nS2FVqXRgICNN681NotFGNK3tfLiZRcmZcNC3eUZTuQjH9Cb9uXdwEPL_lJjs25BFRiATMGY40fvMMsp7J4_JxVjDt9Qj_HZzHaJcCuqhtSj1B7QSNT722_CRONYsoI1h2LHzAummMPEWp9MEHPQu0kBEywjlBzUbBNCrNUaYBW9dYOEBcWaHx-XS1lew_anVoR5OvLVsrnljCwalVpCefbj2TgnVl9XIuuVtkUtS34cTHZSsPP9y56NIGLy4eWQ33bao_tqLy05zVDH4qSrxI6gFvO-13eSkheVNDGpJh0C_wk_LYOG8Nx3CJe9SFLAvpRZbmrvhpQpKQVm55Vwr9Ck0SR9J3JZkfADbSSzppiLrOyZpCtZnkmSmvZOKAa1vZg99pJrqFQc39mrXwGg3hij_Oz-HC6LokuwAaHzfu5AVYO1pdbwgtTGMKwdHQfT00LSX0j0Qww39c74p&amp;a=103b25d4-9ff9-4ed6-be6a-5317216f1a9b" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">FATRA LINO DOMO 3100-41 - Podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">229 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Veselý Parkety</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1331112651703305673&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:0,&quot;vendorId&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;,&quot;price&quot;:44800,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;shopId&quot;:19018,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4fa0d661-2e49-46ee-8f5d-7108c9b8fc19&quot;,&quot;element_index&quot;:8}" data-dot="zbozi-shop-offer/8"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=cUOAvlj6nRRF86clgqWd2GAnouOpYxO-NsdCuzIPBiXoTvuMkyC7h01-4v2rTtTFOb0IH6vX_rEppsQap1O5hvwUQINGXM3MMeJ1IdTwpraGOoxcf9nOPHg1AKOoZ9WtwsK9VJRZpfXONcbHp4QLWP0gMiF5ajaLr4nZzALl5pTxP_74jL28QSMC-ohwwu-DJ_Ub4T-gEIpyoJApz9ifmK85Fx8vruwJTdLROk9sprx7skPyu-MILqVrswAnA023JzDhvWLFTydR1c9C3oi4Q3p5jT9pe4tA2uRxf0CyXLYeu57_4bRNCWm6geYgU023rQkbL1yw_NYljtJ_IaFiyeNnO6uDX3a0OQY9anlf_Y1wkinxf5qETyRm2aRIf2Cv6D7iAEQi2pHr2abZldwdv7PbTJOwceWgzVNdD2uXndwKavYIq3xWq4xgyxQpqCkiVdN82NfmkQBnOHjs0EQicONr8fEvNywbWGT4Lr2WKumLPUv_6_X70G2tGZUjsQjBB7gEY0jBDlaS6t_wawbobE9AksuQ_M7BU6LLNI9WF_yEk9lsLwcFER9ITZpEc7yFI67Xw7JDYNn88fPQrLmSksZGzZedAxMusdaFQY5CE1wC5fENMXQyM8I3ftHsoRE5FlWKuN75Q8TyFLYXlvlEoqWaLgxt_FzhIUIDExB0rMSgCWSmLglI0vV3yVvFzicLtN5MC-IF5CuzNEeduSgoGSt3D3WTT0kNoqtUH4RZITrLW2rCCGRX9m9d5FSP7rg_Sc7o7ZT4mDokdouqQ7J7uBiQvruzdasOUhqsyTVu0UpGhwqPHIxfz_5DhBwL2mDq3dZHbwAhplWmvRyfYE4wRjiv6gyG5FQjFXBj-_OwszMXUr-RunAmfNYbfpTYVgrDLF7pNN-EOD8ZEMJOLsg2fwKqwdQ7eSnIVFrHcQAO-_hdGEiiA0D0YWxezy3h_iMRi87NZimVGp9k1vQR1VuMIoEPU7hVSL7Mf-R1sMHVeWcFe5-j550Pt9sQfU_FKTCSF4n0gEGYE9Cx6WL9JB3YZpsudsNylQ9CEzfz1YmkSZu3eq1jQ-oKm3yE6tEQrjdb5JsfXVw4Rk2CiReYicc6R-V4jub2ki0r5kyM-KhiyjP2ktfVSkMAS8LtwjDe7dhHsk0-1fNxzI5Pnl0eEHt0ruz5X3z0VnfYYnihuXctMuvNsyscF6XdAyEa4UZSSBK1NDHbYXXWhR_X7zXqV4MvPhagIA8fymSbb0HYihozDRIqo76wXrg8tshD7k0QDETugwbT29bwGQr8wSHsTIMU0p6mMSCGyEszDPQbO8zUVCBjk0IacVm_FGWTR3o1V0s4QIiuFUPRrvSaj6-oOd6q&amp;a=4fa0d661-2e49-46ee-8f5d-7108c9b8fc19" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">GERFLOR TEXLINE PARIS BLOND 2086 - Podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">448 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Veselý Parkety</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084007658573313277&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:68200,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fd37d6b1-b4a5-4075-b86c-1a4ae71dc291&quot;,&quot;element_index&quot;:9}" data-dot="zbozi-shop-offer/9"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Q5dAj0pxDglaFiK2CGj6F3-JbSpsedrKpUWH9FtndeY0Z8-C23Jy3PWQt8kPhgmasIKkYDjmkiY1tMp5dGVOT4LCD-6yPsgLc71B6OKd8PH1aXYO8BUThcGVu4cFp-n9ytUADqOJEy0TyoLigJqSf7tKiWO3k6wuWaBTbnsomcTHw33O8nJLWSWE8R1QqC5XgGoUyjSaaq7zKWxDVnv1SQEBZMJaCYRlSdtVYs7ACOV-su19sTmz7IVDmCdQ7Css_UUQYjaGcZ-TZ1WB2rH2rbm-Lj8HUDQDFO0SzhgMPVPGWVfGJaBBCgzPmLSXzTAMpXug1gmTNGtTGvhJkSSv_uqYwswtEvdn6r8yn46-uxejG_sql3n7vknl1TiGl2Pgdj8jtaALqneIDofstN4EY2_nqJRlG6cfCmccgpbdleZHnzP0DXiPUGSHvgBgTb99KmYok3Ch-oxxfB5DntRFo1LnIsaxjrcO2sPgFuHsVydF4Nr0jdrY3bxVc1Zg7Mw6TFgxMtow30eQcbu6MY9GGhk24dsneunzVJZWo9BNVq068L84vzIzrAaslgcaysdIWBxH7m5x_m_uqkiatAl_eMtMNEIXuwmDj4BMjWB7fh1IWI4siEI2Om98bxpCM0tkGMcgzQal2dTgBQwV5PpFG8EO5YikJGqc6AdCgmsiPZgPiadNuhcr7KboqijaymtpXIigx9hVS_lwpocWVppGqFjqcSbk1nSI9G5QjQ1Czxd0lUEh55xOMQgZ9d6Xex4JtE27HRPP5axQ1eo4ZRlvtBPnPZehyZAMNMoQ62vqaCZXBxD6k4NVzbeK-4-Mwnv63d07v3qIEaEuZJ0rZ11OnnT-5mgPcb7ZWbPrTj3yYRq1ZKzWHffxXCxFU8csYrmCA_MOBWjWEO8vKhR9zgbD-TjzXIMzKInqmLp3hzDVkUz21qflYWJhFb6tVgNXVFz72vQxLobvJjbfXDEMcaOElXRj52HM1jJx67G24CwE25o-E5yHPEYs-aTI6ZcYSlOeV8fMSMl0Zmn0pTIGcA1CXgH3dxzyWIqlo9dWnloR0f0irVvxGPCZUZBbV37oUMLeFITk9fGnAnoj5kqY4yZ5_4OJwblAwUb1xs9OSQRYMsZyb3EygBs496tvkeSxi7PrL0qT1wMWexsgpvz2vPbXF3-HLYuOgukxoNQYniOxI3oykpNJ8c7cESM7RJQzSw==&amp;a=fd37d6b1-b4a5-4075-b86c-1a4ae71dc291" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Zarážka okopová 4,00 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">682 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084018778079250824&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:30900,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7f273834-637e-4c71-a644-c17f5fbc0b35&quot;,&quot;element_index&quot;:10}" data-dot="zbozi-shop-offer/10"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=uKyB2OzFvT961pmUriENutgP-JovisDHNtAuWCQTMTmrJtyULyw6M6fEJ95-g_vKUCPDFp7CCyd54P0_O0z_G5C9fLezayUuV6QwOORekAN-1DsM54i0Pmc6E_WJPUHTwkYGJj8aUCU77h0_9L49DGeaRAWP2fQQLyHmWIfQ5WAVkdilTY3bKCjkOCdD6aQ-Y_U7FDyeL7RpJKmuvZRQ3jxxKoMWaX9z5WoxhpN9NNThJwoO8-Ppq0kcGAQwNSxCnFEPku0GUZPoJhOorZE426LZdyOyBb9w2u9Q5oIBd8ZpkjilyvSb8IK0BmLXN3J23iEHdMC1RS0zrNkDeJ4c6-Q2A_qKQcwPMWNLicIHk3GdPDWC4DArIbj7ELPeLeINHL6r42obKyc7Ksk2Lf41kqbG53zBU3t9ov6L5gYi80YbW-9DCgH1A4tpUyH1K_6ioks5PTEFEg9CtXUWhzU3Ru5CzXtlj23qZYIN6vgq-JtNDLnq1r4Sxyea23NsTbyPisXIMZBusWdG5BDfpZycpnqKqb-8rFRDruvUowz9mHM79FrmW8PMkFW17n-NcI01Bk6xsHufEqNiwmfcVCai4Zx0KWgwLcD0GUdNIRj9rygeC9-2cf8Q5za25pRPAPOFosKEy2kv6jxL7SrQqQgXVBDQ-x1qVYQrXNSbtvhO7mIE6pbPQKrOdVuS8rYaPQ-rva5O7C1d701qdZ2jk4ybMztUV9YrlarMicVsFM2-WFs8dHs9OhHtQklWblpmMOKWUd16xDWHQcuLmzfLhy97YTi14GamRFKM15n1agid29dReW6sevNtyLBmbmqjI_8sbC5tIPl_wAkRKYRVfBqigc0aUQuRPAV_Gm6zy90Q3jyZokf-2T3JQ2zKYEPLE6MKkD65AVMvE86qIHIZmSGd1KXplekqH4Gnz8I6Qv_fgHzTqbttBEuRz3OBw28Ptu2QWmSX08Bhska_j_XC-PSRP2qEG7di5G2qAB7oa7THSUdc4m9bn8-oZjuy1GW1w4yOpUNoq9hxX3UJ_uFu2bL1TVCmKgPK9-kbV2iHFDRGGu_ZvTxhkaDWrEgamHA8-yejgQ6-qDdmVJlk3DWNRnESH7aREPT4NTA2wJnJrkg-j_sowCOUgDLUakAWJ33OabZxi1OZI_zbihSFTbH0i3sTSXWr-gHfAAG_poOA5JjxD0lwtTj1T54sioulOeDhFg==&amp;a=7f273834-637e-4c71-a644-c17f5fbc0b35" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Zarážka okopová 1,57 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">309 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;1331142470592364538&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1409&quot;,&quot;vendorId&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;,&quot;price&quot;:22900,&quot;cp&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;shopId&quot;:19018,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4d848901-02b6-486a-bd27-8bb7df2958df&quot;,&quot;element_index&quot;:11}" data-dot="zbozi-shop-offer/11"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=SHY5OVwsGD6uZASs9bXn0Gaf8HL1eFPi9KvDoHu7GqshwuBzkNdQEhX-m376dm2zv10X6gRPbYzQIxZEMB877SzB_dBDzhioZ7SHVt_MeJqaykWZF_89Pfh9NHF_52KmRiQsyY88mnAo7zO5Fzs7Sl_2eW95xSRUoZxZp_BVTRMPlMo4rgfOJuohTj4x_owwEBJXPKVsSNGZKHIYvOziAnicZA1o7M_y831bbaRUdMfHCeJeIUby5UTNsLNZnI7bbwbf5BVuG6fniWSPPwaj-0XBDHZhSggHh-yxvJLeQmVKUG122K0OD-b6bnAEGosW_XQzwnx0kbMb4-y1ElGMHLyKMkkut7K2o0rGEp6pbybLHT__BDVsRbyWl7yBStH3x-sFlabWgkYCCxFe8ajxmHydyC7NBomySOm6Kq0d5HP7xxpj8odHfhAKVyfpjgaE7ebNGeyeMJmGcOvuhE3V8oadyLiJh9LH_0ICHbtznhat5qOfGSC8IrjZBcvdaTst7MiKkWtF6isBidRguLww1Q9bq8ynci8Ns8dT36dhGQ66UJcX85ccDK56kKWZgRX0WL0BlvYvROqGLVN5oBWs45TlUdGTZAa6q32mJ7eTDvFsQVMJlEf31cckA6-COHqC9Ba5JkzZINnNQfDY6IeX7bsn8KI5kDzrtQD14T8ALe77k8MBXjUUhYHUpdU8YYOsz4s1jI5TjDv5NIVVv74QXF2VScH83JQsDAgjLO8uTl_i6o4S0cRGutDdrsIJaXZrkaCT5jXFy3kXO4f_ym6KQJw7avCAOwsay0DGQMFsGpIwsxvuBncnDFc4YsFl2hHFxy6citBwmGlyi5HDixrPCyfL5aceuTpdWI_Oo9Ln0wlviD8pazEM_4UZXQAIkV70N37FJ0Y7hiOF8TfZtRbfo22x-dv1o2RNrDlQer77YNsHkeeM40yQntGRhnETzjM5Bv5TJwCbltNHRMTBDLueJGxlfpx9XTvhjzz7Migmus8wu5o7nabTeK_Uw5K-208yy91q4DSWw6leK5goRGUZB1HgoLrnFxJ-CddNc06NJXDBc81CkTy1Q7xnj2mtXAai7P8VzeTgOonEsSoigExjxvx9-oROxRVfbF6uML-XgrzVke8uKtY4doc3uy7aWK876mJP_1HL-Fjc-lkMLRDKbfvaddXvtbo1YlhN1zYoyEgZuXOQQ7lmFC4dbXaeUU9RLrR_juxQiS_l9Dqt3HPothP7PrmHG4QnbcKycnvSBeukwAOJ4o23GwtPDeIyJEaBwUtdLAK66Z6y9jear_V4muunwzIBIYDYPjFnpLPqvwfBABH91O1sgDKJXPoig3Xrta85iOhAY9TofrQQ9XWae8w0FWUA_096eww=&amp;a=4d848901-02b6-486a-bd27-8bb7df2958df" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">FATRA LINO DOMO 3100-22 1m2 - Podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">229 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Veselý Parkety</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084013809934322066&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:34900,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5d0a657d-3ea5-4335-a8df-19e42beb9160&quot;,&quot;element_index&quot;:12}" data-dot="zbozi-shop-offer/12"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=7Jpxao2Q4VekPQsQQkxIwZ0posNBoqKmvd_NgZ1ubCelxUiY7zlT9KtKyg4Wndmw80XZchgKe6fGgJJaG0-vvn4iiJrkF9sz9_Awf6YrFrmYJLfOm8OFqSANaY7NlhjbAOXlzra0nGs4iQLhSvVyz9VnN7NdNUtHBJla5yxoHXlJmQYNbF36OiJCzTrLX8H6bn2o7Rdz1WFQklqWXAjBd5puuY4gbEw9cLO54ud8Po0ZhNh-RK-Vu30uwHWVutxNLifwfuofFj-mIMDOdZjLq6aHDlt3PxLQ2vpGgpjYovE96VaB1gTNFqruo5K6Zta7U1Lq42H19Ch81twZy2gLnBrI4_McIP5kMCdmcBx0d0Z8DKzuMGdvgQuYZtkShcv8QUlo1PdE65aqG2Vg3iI3zsEYCYRUECMMcE-gcFeB51jVS-r1zy9KU0p5EhH6hnsl4LRHliXZqdyGlvGJzNik0h2DBGHSJxL5pz4uo0z8dTa4avFMXkvfignJOUGT0szK-CAEcdlXHq-iSFRkAmFK1tsKG203t_Mj8T2lDDIi5aH08nF1l5JFDHdMuCF5dOUikKzbHGAUuM88hJ7Xyc1t3A07LSAa2sVV7o8KXX8k5WYnB4kcOvuuFJh0jS1hbzvYqOAZ9x47szErAYmhiN2ITrD71N9lfE--_x2S0-Iv6tGb-Csx3kB2Es6Xh8De2d_qNUBoU6Of0kUUTU8uIZm2c7GO2rMERSMqycgwiNoF0ALMSjAycFsqGWO_d0GIVx7u5GkB9NlXha67NBmkDuLpUiUoTl0jfNoulzNAxKaI3xoY5wnty8WzZcKGe05fFSchxj63LDgG6sqtUlAmh_Smz9xiPXBBOYynvAqzp0k_zksHuHMoDxaI3M9r9OHyV0Z5PuV4PSC0Pp31sJhD_v4QYjrHrcqQ7Njze2XRIw7IuTW8wtvNaH2dXTH3isBIt3wvzx42yrZi0Wwpk-g8SntZYPa709Vkvw3mE-bkzLN2bKtHRdZy_eFZKGbANptUC9x7SaMWtUnJv4p-lEzklWN5_mdU8EXQfII949jCjBUTy5XMk7XEGg9Y-ngqiPzz_OHD4eMKrteZqVM50yPbO2InksInozJnLbf9O_IxDHFjw0RKnHoWW2yoRl0XHAcjZ4RW_m_qie47sEWwX90Xf3MTfgJ3PKhozoYZOO-YCp7Tp1GggD9D9JyEkg_CDuAmFw==&amp;a=5d0a657d-3ea5-4335-a8df-19e42beb9160" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Zarážka okopová 2,07 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">349 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084041694872827060&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:56000,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;62296541-ad54-4ab1-be21-9bb571d0e2b0&quot;,&quot;element_index&quot;:13}" data-dot="zbozi-shop-offer/13"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=IowI0VI6GcOFnxaSHLdfNGddizZDbTgs5kysS-2iwnfPPqtBLgmNnbi9zJ0RM-9koapiiD2FIydOEWN3DhZ8Ni87TSHZM2Cj5fqhgrcq89ynkf2aw_tbi0BAoAqMNN7goCQGLeMsHArUL6--U8h_vEhMyxWEby5HZqwk9yDdqqSScfX4keogbCJdhAYfoLwiOGYxbPT_U5K6_bYxE59beJjn_El7v4ezNPEONRxRekxxti6ADiWul9shRix_M1R8_NuWpkRopZ4ufpIOVbEr1NwwRPsn00zqVL4jxe_PN6VgBDMhgskMHOMhGhG8G67h-x9qZk_HsQxwOb0fxZsvyipo3EJL12BuVSJm3kBElYMnJEpbIsZokmCgU-2YR7uCDsYzfty8uiLc2P3U2E1fV5GxACrg_fFUy-2UHgJfbOJeCSAxYbHcNygj0ovCg5gWnOrFYXoihz14FSDbrQpUHgUPTmaqJ937f2ys1lM7M44rbX4upmAqNxFMdCWWU7K9l8hKy0VbbovvQGbg2nGy7MLzc_lOk03Z1cyiMVLUnyVaF61ZzNWW3k4k0f1mR1VIUl8u_0II80tifjdi0pcy3jEpzhA8eor8l_japLTubowPYY1asum-ootoyP2xnGb2UEENsx8EfiewDVGFb5qZk3uOiyeWLQEk2nAbMDyiCtQIEEslVxOJSAhuZEHYBLtQNv8sC4ycT9G3l-NaYANNnh9fA8AIiP-niRrdOmnLJ8VeVMunKqv8hc08Qvz5vq7P5flrZzsLnZrE8JTzXARIKey0amsF66dkvI8EUdk4k6xMIlGhIV_8-zezTVLQG7GIrQlh5j3xFtc1zt6BY_7ldfZrq9CHY1ObiPEWtIuXGVpnsD6YpyjaIbLC0yeHa9RWUrhTYv85_GH7nHHGufZb5zFU5yUDi8OqkHQKZX0e0HQuAIvBxcssAfyixHCv6dRRgeFTxif4_Ou2UWAEejcDtIJveZpVcUiGuKvqD4t8q97w6KzEC0XwknqjdfaRAJA5HfblqrgfHmeqQrXRM00gVuVk_KZHFbpS9a2O0KTSAhL2XO52m23uX2Rx-kqIiclNAs92n5X9v4wEDOrBWgDYlN3tameVLe7kTjC4R14vKmIIFXASQy-rs4ox-OnWXlJ7ecNLiyPT2BeJ1jZWsZ2oQI6uTIw2cxPblxcOEQ10xMN_3vXx43AnKdI_p6F9iM8TFf0NiGPPUSQ_6-fz74O2jhqrcfksFGQ=&amp;a=62296541-ad54-4ab1-be21-9bb571d0e2b0" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Sloupek zábradlí 1,00 m jednoduchý</div><div class="ShopCarouselCommon-price">560 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084047296453025107&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:279800,&quot;cp&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1f60c166-d3b3-4cfc-a409-59d98d4529c3&quot;,&quot;element_index&quot;:14}" data-dot="zbozi-shop-offer/14"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=LtBDYquihnVlXtFXEc2n1zMuMyVpFP0THOeFPaannb2Mi4JNj5zsGEoJlw7h3mVZLHugypI2FNtiMwPsUl60GMEUYug_2fajvIxUT-8hbpQ6gBdOMF-U-4VKHi6zvpXnuYhIDd6MahRuC5qVGO5XpBy4KtDNTma_9jAt5kncHX75y2nv4iOBW9HzAn4YjMK97fj_fachOuUFV3p65jwK3tPsF5N0_UVUK6S6shaJupqXUjrWz8XCkmjvrVSUUdq7PCQ7OymqxgRDzwES_-6cbg5F980t6hfLcm6zHZw5BeeWpncN_R1DCBgvt8BAZwDQgleH4kDn3nNo-sAkGbex7wAeX3vqwrnJ9zkNNzaMyw7QbAX-7iQBlKULKnCp9rVCBkhBGxJqI8EbsFPg8kCWm2qgwlKybPs1pTRr_DSrnb6E4YSbu6sG2Cl_Bu-eHREfB6tJJyIjLuUcUVsZLaNq68ZVrnr3J0mWGES81y8DPScEYtf1VY7fpORZ6S6bp1sqW-RjLhyJJnLKfRsPAVSmZJhrTAfD7wyzhfv1AAaerzHk9VeAcwukbJoHBv09_u3-jN2LuJ-9eQ48exomeYH3o4m8tJF6iAeDEwy3WuibTkAkevm4N0XBohKI7QQd0r4_Os8qpdNxnhvP9b0GxeVmTKbufJXPkHwbMdHT9wQTayXpvgdt_Ky5M7Q8L1Izr7LnA0UILLQpp3HzT2_B5b3OmVOrj-4dbcZ4_lX4AHJMeKxkSyDQch2BZz0bvqD67kSbDf7QOGo9cnV-KMa8bt_5LbG3MMwqMAmv9UvD3j2o2vT6pksAn_2LuVPqetiPvGTtvVAw9NWYN9OSqOheatn78LciPbZ2JgG7mb2AmpiVOpuNWEdMuKB_fgBZzPn1vBSyM5e60LYuIshxifd79cGbpoAo7_3Uja6G3T1tZWwdpOYW94o_M54HEvMuxhjIwwHGXYQX99WZSgHL_SUInRszdISNIDh3SSDZtS18ua1f1KrssNlTUpz5VVjIu51zEcHVyOMY9JrLLoT1LYB8VeuDu833e6woWC8nSY7-sFVqeaUuwe2i7Cbz34-3ERoDUQHBuGIn1LUjrUx_3ibee4H5v-v3NVIIkrqJKsIvs3Z9YncDiD1vgzX4-3C1kMxhqaGd4HRsPFKQEK8g4fHmDQC4A9uGZlcRKxhruUK3cKz3jweMihIVgrpc44luz06Iv14HiID5Va333HRuGGcsD82gWvn-QnrqqZwrcSthPlA6pEB9J64ecw==&amp;a=1f60c166-d3b3-4cfc-a409-59d98d4529c3" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Podchodový rám - nosník 1,35m pro 4 podlahy</div><div class="ShopCarouselCommon-price">2 798 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084006503717749394&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:58200,&quot;cp&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4671d86e-bf36-4ee8-adcc-ef38f16f8545&quot;,&quot;element_index&quot;:15}" data-dot="zbozi-shop-offer/15"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=JaT04_mNlwjMo6X7W6EhWIwruPxQiC0l-FYYf6t-f_oT2My47FebPBh0I0fzKApto68MtHO6_t9e44ifZwo2hcyxT0630ZXxpSOgGIzqyATYIDvV5S9OBva6Vw_SD1ercsKrVqCuHKqOKbIHbb7cDuR-e5E7mvL5tp0kY3Wedp8GorWwEcWGE3WHUrNgCgw60aHhD1HMGr9Xn1wOPdgxCUDY8jEAJjmqNodsVGYpDjTYMiMqOt_8k0vJDaxPwgl850uud8xApUN5ZvYJRH00UdV8ivT9rEmMRazjXVP7t6sTMoaPyFf2kzq9Vu_TJ4-Wiv3ohDnnV3k7V2wGeguyREYMjhVpb9il-RCXa1GajUG-BqIEXxf_wHQuoDWkldXJu830Icbh_yexb0gP2GZFV5JfJvQtS9OveV3tMXAnjOgtslJioJGARbcNmkjYtDTe14FaoHfdFJWbQfNOAK-Kx5Nu-ASrHPx39zuSpqiQpkXyv8slminaO4WmsI_X9u5KBoynOdW9ehZx7OTZPp7zlhLkOAyTLsUDFF74uao6lZ576xMx78sGRbRRKlch4BdceXcfoKYmDbND4OrBnpT0o2kztQc9zMjjLpVbzEIG5J6hBvweseQJo8fJXsoeU1RQT_Vso2AIazHs53MVL392ml_3rS5KVRjyly2KkKly7KuDthk6Hi9mGM4JEop2z17FSLVck7tZx1clYqUI0shWBXBifEcSfDdkfs4Q36nbYVWvV0QVO48atOWj2gYmdihZyOtoTRzQEGipIa4Q0sQEEdXrM2zcUWsTADRsQR1fZwhzbCz-lPF3lH3xCKi0-5tZYey3icsBBu41BqK1YICgqIi4CvxbMgx0sCjNQVwYPNUMXjUY9L0OZrT3jdFazyVpJXk72j9QD4LGNTYO_vbcijRZlp8WeddrPi7mTsSNZu3gKivoIUQ3uTFhSxilf_6eYZf6LVWc2O7x2bv_ut96E_5pMLqr3vWiVSOB7xuI52pvjDrR0S4WeSFqBdEQWnQ-Q-16w7t506A2MVNAJzLuZfAc5PaxJMhXIiUHrdpfXDdVIeJux7O0yT2X-Wjx02ZmlpXeomnc7q2PWLzlEZROwMP8d21Q8r_9NYwecgdAtqALUgbBHucgZXI82Sc1OOzFYviSmhV7Bzla0SyD6Iwbqj0aesgW685jdXJVma-ngBKnIFeUNfwebtvfVjLR&amp;a=4671d86e-bf36-4ee8-adcc-ef38f16f8545" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Mezisloupek spodní díl</div><div class="ShopCarouselCommon-price">582 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;location&quot;:&quot;item&quot;,&quot;offerType&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;oldId&quot;:&quot;10084043786095940468&quot;,&quot;productId&quot;:0,&quot;categoryId&quot;:&quot;1443&quot;,&quot;vendorId&quot;:0,&quot;price&quot;:155200,&quot;cp&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;shopId&quot;:142857,&quot;shopRating&quot;:0,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;441e37fe-0904-4202-9566-c05486756d3e&quot;,&quot;element_index&quot;:16}" data-dot="zbozi-shop-offer/16"><div style="height:100%"><a tabindex="-1" class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon OfferCarouselItem BoxWithShadow--noPadding" href="https://www.zbozi.cz/clickthru?c=1PkNzo-5CwPndZzK2r43QLyHkvFkm6FFOaa5rAB9cEhY-eBnMwYMt2ZGUA1NKNPSTRiELaawJrEDyFgLc38toUpRSM0Aqi7WuMtWW-F94ht0jQHogsK6hIvq83SdGYjP1wq1AWHNO-lwnuhHEgNGC2v3qLm92JijOzYXW69-MjMWoQ9g2yub0CbGHcrmxQYTQe6H_A5GpjyuHxM1WwgI3EtVMMAZ8sV-q17PUehnQmqsKFSURmB3lHpoX5p7b6glxDsw8pPrtQydYZuTAITinYEOLpHLv0rzpcku6sDDPTOy48XPb_fvbihaf08ErZxBJHAWFy4Lu-0s-7-zQddFjvxeDm42iPstnEZJWD1MMsUQNSQj2zSer2CnnEOogDkTPSYxdumOfkBFTwYB1biB8mIgmGHXEcf_v4zJTDq2_w0aRncCszg4bACDYYXkzNNrGuC83DaaXSdx57K65C6vt7d8z04SNLsNJ5wOF3-UfAAdUjwppqhpt5_Az8RO5uU4qI_OlSzIZUNHs6l3QhF3plpDKyxpvYR98qsOyDCmdW9sH_wZtXhq8DK902V23vuqw5MeRbjsMyH9fk9A3e4DSSqpIilGC_PgNBcDr6TkhvL38JRzQ_AyvQYzonfsENL9YxZi9Etc4DIwMlrn-38T5iApaWkGqFKwyberOGE66SGK2BDn3GRkVMixDw8GNWIKEIJjDn48e2oGD3PxFAofWjnLlqDWQs2SS7UwqC-UJuHNmM1Z2GY2XVuFfgEOnA1Vo7DZqLoZDgaVwsEm95z1N-aFLT0hMYtGF1IgpcCP0oBp4iX0oDlzGwTssNioWlvHD7Y0tRW5NqG_urlvWKJ5rS4fWH0lDqAFdjIX_d8cos081Jhau2-2Y9gS-Id64d8PE0cptWz0GQgqDkBoqDLo9TpIYpBGhtCwNGY6dZ4a_2R6petXK1E1bULgRH892i4zjBEYM0T5xTesCsXGzfSPlG423mJZ0VZsXTpMjrasJljdVEFcJGZrEltwHPdEok-FXHNOi13JdqSG0EF3fvewDwmILK8idp0guOICnEh-F760S9hwu-IKxzxPffasdCstvrMBwA9hHg9fAd-HNuEi9PUYqPLYjR_kK88pOtUVp56ps23RpcF1A8LcvUb-PQF8WT4aIbctCbvW76gFb9GsYIrMYHcMQcsZw20bP0vSzQTuABHoNwSrNEfDz_XESFcdtoQ=&amp;a=441e37fe-0904-4202-9566-c05486756d3e" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-dot-disabled="true" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;_shortHref&quot;:true}"><div class="ShopCarouselCommon-image"><picture class="ShopCarouselCommon-image-img"><source srcSet="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg?fl=res,152,152,1,fff"/></picture></div><div class="OfferCarouselItem-body"><div class="Ellipsis ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis OfferCarouselItem-title">Podlaha hliníková 1,00 m</div><div class="ShopCarouselCommon-price">1 552 Kč</div><div class="Ellipsis OfferCarouselItem-shop ShopCarouselCommon-title ShopCarouselCommon-title--ellipsis">Regals.cz</div></div></a></div></div><div class="ShopProductList-item" data-dot="goto-zbozi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;more&quot;,&quot;element_index&quot;:&quot;17&quot;}"><div class="BoxWithShadow ShopCarouselCommon ShopCarouselCommon--next BoxWithShadow--noPadding"><div class="ShopCarouselCommon-body"><div class="ShopCarouselCommon-icon"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></div><a tabindex="-1" href="https:////www.zbozi.cz/hledani?q=podlahy%20praha%204#utm_content=shop-offers&amp;utm_ab=302%2F664%2C412%2F827%2C381%2F761&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=shopping&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_query=podlahy%20praha%204" class="ShopCarouselCommon-title">Všechny produkty na Zboží.cz</a></div></div></div></div></div><button type="button" class="ArrowButton ArrowButton--right" style="visibility:visible" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;arrow-right&quot;}"><svg class="Icon" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><use xlink:href="#icon-arrow" transform-origin="center"></use></svg></button></div><div class="PageIndicator"><div><span class="PageIndicator-dot is-active"></span><span class="PageIndicator-dot"></span><span class="PageIndicator-dot"></span><span class="PageIndicator-dot"></span><span class="PageIndicator-dot"></span></div></div></div></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/" data-dot="title" data-l-id="HJ7BHu7w"><span>Plovoucí <b class=sec>podlahy</b> – <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/" data-dot="url" data-l-id="HJ7BHu7w"><span>https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Plovoucí <b class=sec>podlahy</b> – v okrese <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 50 firem, živnostníků a institucí.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fextra-uklizeni.com%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html" title="Přejít na: https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html" data-dot="title" data-l-id="Al2zPKsZ"><span>Mytí a vytírání <b class=sec>podlahy</b> <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> - Extra Uklízení a Mytí oken</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html" data-dot="url" data-l-id="Al2zPKsZ"><span>https://extra-uklizeni.com/myti-<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b>.html</span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Potřebujete se postarat o dokonalé mytí <b class=sec>podlahy</b> v městské části <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> (čtyři) a sháníte spolehlivou a odbornou úklidovou společnost, která vám na <b class=sec>Praze</b> 4 (čtyři) poskytne mytí oken, výloh nebo jiných skleněných ploch?</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/" data-dot="title" data-l-id="Q1yZkFh8"><span>Dřevěné <b class=sec>podlahy</b> – <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/" data-dot="url" data-l-id="Q1yZkFh8"><span>https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/<b class=sec>praha</b>-<b class=sec>4</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Dřevěné <b class=sec>podlahy</b> – v okrese <b class=sec>Praha</b> <b class=sec>4</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 36 firem, živnostníků a institucí.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result Sbc044cf388 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsklenarstvi-praha.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha" title="Přejít na: https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha" data-dot="title" data-l-id="9ZrQqeZ5"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> | Sklenářství Praha</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha" data-dot="url" data-l-id="9ZrQqeZ5"><span>https://sklenarstvi-<b class=sec>praha</b>.cz/<b class=sec>podlahy</b>-<b class=sec>praha</b></span></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Podlahy Praha</b> jsou kvalitní firmou v oboru podlahářství. Podlahy Praha patří mez firmy, které Vám můžeme jen a jen doporučit.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fa1podlahy.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-dot="title" data-l-id="vFOVk2es"><b>Podlahy</b> <b>praha</b></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.a1podlahy.cz/" data-dot="url" data-l-id="vFOVk2es">A1<b>podlahy</b>.cz/<b>Podlaho</b>ve-krytiny</a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Široký výběr podlahových krytin. Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.</span></p><p class="Sfb85a0f663"><span><svg viewBox="0 0 8 10" class="S3d569a3460"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#ico-address-grey--sprite-usage"></use></svg>Čechova 2148, Benešov</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fhomeer.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje" data-dot="title" data-l-id="uPtSZKc0"><b>Podlahy</b> od profesionálů | Najděte inspiraci pro váš dům</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje" data-dot="url" data-l-id="uPtSZKc0">homeer.cz/<b>podlahy</b></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Kvalitní materiál, spolehlivý dodavatel, příjemné ceny. U nás si vyberete.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="Result S9b9e30bd85 Result--organic " data-dot-data="{&quot;impress&quot;:false}"><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ftvbydleni.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.tvbydleni.cz/koberce-a-podlahy/" data-dot="title" data-l-id="cJYeHNLY">Jak vybrat správnou <b>podlahu</b>? | Poradíme Vám</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url" data-dot-data="false"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.tvbydleni.cz/koberce-a-podlahy/" data-dot="url" data-l-id="cJYeHNLY">tvbydleni.cz/<b>podlahy</b></a></div><div class="S062213b92a"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/0146a9de2.ccf82a3d4c.svg#0146a9de2.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="Sde3c2a70b2"><span>Jakou <b>podlahu</b> správně zvolit? My Vám dáme Tip a rádi poradíme.</span></p></div></div></div><div class="_7e5e5d" data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=podlahy%20radot%C3%ADn&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">podlahy radotín</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=pvc%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">pvc podlahy praha</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=lit%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">lité podlahy praha</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=plovouc%C3%AD%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">plovoucí podlahy praha</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=vinylov%C3%A9%20podlahy%20praha&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">vinylové podlahy praha</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=podlahov%C3%A9%20centrum%20praha%2010&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">podlahové centrum praha 10</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=prodejny%20praha%20pvc%20linolea%20podlahy&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">prodejny praha pvc linolea podlahy</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=a1%20podlahy%20praha%20kunratice%20v%C3%ADde%C5%88sk%C3%A1&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">a1 podlahy praha kunratice vídeňská</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=podlahy%20praha%204&amp;count=10&amp;pId=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c"></div></div></div></div><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=podlahy%20praha%204">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=podlahy%20praha%204&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=AVvmHByoHYyHFJiZDfxr" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">302/664,412/827,381/761</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2BObecn%25c3%25a1%26utm_content%3DPodlahov%25c3%25a9%2Bstudio%2BPraha%2B4%2BNusle%23PRAHA%25204%2520-%2520Nusle&c=BYRJ7J4PX7JZXD4VZSXZ84WUSQVIBV94WXMHRAKI7ABWYA42B8VYPVZREW43MGGMAV64VBUMIH3P8B3C48ERWHU6KTB47MQR6HIVJSPJMBMNJZ5XC5X4KMRVR3PPEJ8IBY5PW6U2CPUDQH6W3AGP5JMTFEP9ZW59U8DEV7UE8W6AFXXH8IWSWHBJYYWD7QTJGEH9CGBVCEV42X37H3ZFB4XJXJ7XK2EVUIB84KUPSRH3DHI9T4BGVMN8AJ23S3DQ35853F2KU9HYK9QB":"epJ6xrNh","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://yesinterier.cz/podlahy/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SEARCH%29%2BPODLAHY%2B%28OBECNE%2B%252b%2BGEO%29%26utm_content%3DPodlahy%2BPraha%2B%255bPH%255d%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha_podlahy%2Bpraha%2B4&c=CWZHR2P6SXESEKX9XHMVYJ7YQIF2JRKHYIVFZ769QMVIBBCAKIVWTZRNCBD82H57AJZ8DU9P9GCWUI5IKZ9AHR8E883DITJGGDCYPKUUNUTH8VYYPHVCD82XDW9KIVI4TIH53675NRGEQ9VEDWWZ5Z9NHXJBWTI2YBN3X56ADWK75R2ENH9SQJEBC82N2Y5CHH4TE86RG8CDAGIH65UYPJ3Z6JJJNEIT9GBYBDU2E295NXTVM8V56HP3JRDVS949T3JMRM5FKUZ3UTS3":"afBmXmfM","https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DPodlahy%2Bpraha%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha&c=7UAVFGABC36FP2PKXE9KJV9KMDAAVDUBRNCAU7JHVRGGCQCXT8KMCJSHVH47SM7QBIV5XZ2PIP7H5JFANK5QVI7SBIZSZ3UZHB6PBPCYTJTKX52SVTI8HWUCPZV4G8D5Z7JR5ZXDHX8ZNATN7PEZB7EJ595N72XF6A6K8MABIUBVQFCEHM6CCC93DPYRSN7XCJBXBZI9HDK653X5ZZZTXY5FH7VK8TJG6CPG7ZTX6UFQKR9CYRGW8GEFQJWSW2J3TTAPZRIMREBDGSI":"vFOVk2es","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEA_Kategorie%26utm_content%3DPodlahy%2Bod%2Bprofesion%25c3%25a1l%25c5%25af&c=JA27EUE5VXR8NRC27NFR95JQF6BUBPQR52G23B38YAJB3AKVG973X7D4JFZS9GW6WMYD985PRYNEBYCSNNQH53BQBIXZB77MVNDZD5AAD67VUI7J86EX7C3RJFFWPNJUNJ3XETNYRK7CDEHGRHGQA8RHD4TEHNNWDV3AT3JJYKTEMTPK8JFED8RWC8B7IMQNINBWUXMGMX4G5W8YA89JGUZ5HTY6FTNFSYEWKEB5EM3AHZIVCBSFGDSCI4ZQCWNJ85Z2269X6CKGQKM4SI":"uPtSZKc0","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.tvbydleni.cz/koberce-a-podlahy/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS-LT-Ka-Interier%26utm_content%3DJak%2Bvybrat%2Bspravnou%2Bpodlahu%3F%26utm_term%3Dpodlahy&c=73MTART7RX67ADY6DWZ2BRQEE88WZNFZP8V2PMVIGTZF7JKZXF2SGKU8HIGMXN4NJNZ7FADYKU2GICJ237VZ8HNWFH5EGIQBXQP9N66CYN6DQ9PII4HQ2CR3KI8BSYS84MQQNQF4XXINJH5NG6BI2A5AFCEJWUBVQ4IMGBMY253P366A934APRSX8BQD4MJB734AUTW3RMXNV6M95SBJBCTSXTUQYRDDKYPH9WAIWZ95WGRT3BVQTKSXXB6TYW8WBEVTZ7I2V8AS":"cJYeHNLY"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;obrazky_novyles2020&quot;,&quot;sklik_pla_extra_messages_carousel&quot;,&quot;sklik_impression&quot;,&quot;ss_secondary_weight_1_2&quot;,&quot;top_pla_carousel&quot;,&quot;sklik_test&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.8803368223171828,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1611315301287,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;5cb61a75542296a0&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-22T11:35:01.281400867Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:302,&quot;groupId&quot;:664,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HSvBJ70q&quot;},{&quot;abTestId&quot;:412,&quot;groupId&quot;:827,&quot;groupName&quot;:&quot;obrazky_novyles2020&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9doUl65&quot;},{&quot;abTestId&quot;:381,&quot;groupId&quot;:761,&quot;groupName&quot;:&quot;secondary_search&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DdjIPORw&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1MyEuOJ1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EdWlDMev&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4e4f5208-6ae9-4511-8cae-0e9390ba177b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;efb7c672&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4e4f5208-6ae9-4511-8cae-0e9390ba177b&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSklik%2BObecn%25c3%25a1%26utm_content%3DPodlahov%25c3%25a9%2Bstudio%2BPraha%2B4%2BNusle%23PRAHA%25204%2520-%2520Nusle&amp;c=BYRJ7J4PX7JZXD4VZSXZ84WUSQVIBV94WXMHRAKI7ABWYA42B8VYPVZREW43MGGMAV64VBUMIH3P8B3C48ERWHU6KTB47MQR6HIVJSPJMBMNJZ5XC5X4KMRVR3PPEJ8IBY5PW6U2CPUDQH6W3AGP5JMTFEP9ZW59U8DEV7UE8W6AFXXH8IWSWHBJYYWD7QTJGEH9CGBVCEV42X37H3ZFB4XJXJ7XK2EVUIB84KUPSRH3DHI9T4BGVMN8AJ23S3DQ35853F2KU9HYK9QB&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.bomaparket.cz/&lt;b&gt;podlaho&lt;/b&gt;ve/studio&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Sklik+Obecn%c3%a1&amp;utm_content=Podlahov%c3%a9+studio+Praha+4+Nusle#PRAHA%204%20-%20Nusle&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz/prodejny-a-velkoobchod-podlah-boma-parket#PRAHA%204%20-%20Nusle&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zažijte ničím nerušený výběr &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt; v moderním podlahovém studiu!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:16077354,&quot;headline1&quot;:&quot;Podlahové studio &lt;b&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b&gt;4&lt;/b&gt; Nusle&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;BOMA PARKET s.r.o.&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:405952291,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;keywordId&quot;:2197520753},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:405952291,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;88/4&quot;,&quot;id&quot;:162236,&quot;phone&quot;:&quot;420272660732&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nad Vršovskou horou&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2RpywRpH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ad55256d-a461-4320-af46-6100b07875fd&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;efb7c672&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;ad55256d-a461-4320-af46-6100b07875fd&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://yesinterier.cz/podlahy/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://yesinterier.cz/podlahy/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28SEARCH%29%2BPODLAHY%2B%28OBECNE%2B%252b%2BGEO%29%26utm_content%3DPodlahy%2BPraha%2B%255bPH%255d%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha_podlahy%2Bpraha%2B4&amp;c=CWZHR2P6SXESEKX9XHMVYJ7YQIF2JRKHYIVFZ769QMVIBBCAKIVWTZRNCBD82H57AJZ8DU9P9GCWUI5IKZ9AHR8E883DITJGGDCYPKUUNUTH8VYYPHVCD82XDW9KIVI4TIH53675NRGEQ9VEDWWZ5Z9NHXJBWTI2YBN3X56ADWK75R2ENH9SQJEBC82N2Y5CHH4TE86RG8CDAGIH65UYPJ3Z6JJJNEIT9GBYBDU2E295NXTVM8V56HP3JRDVS949T3JMRM5FKUZ3UTS3&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;yesinterier.cz/&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://yesinterier.cz/podlahy/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=(SEARCH)+PODLAHY+(OBECNE+%2b+GEO)&amp;utm_content=Podlahy+Praha+%5bPH%5d&amp;utm_term=podlahy+praha_podlahy+praha+4&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://yesinterier.cz/podlahy/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si vinylovou nebo dřevěnou &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt;. Kompletní nabídka vyvzorována na Showroomu.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Provádíme dodávku na klíč, včetně montážních prací a vinylového obložení schodiště.&quot;,&quot;groupId&quot;:99577101,&quot;headline1&quot;:&quot;Vinylové a dřevěné &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Řešení na klíč vč. montáže&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;yesinterier.cz&quot;,&quot;id&quot;:497348966,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:2345942013},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:497348966,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;526/3&quot;,&quot;id&quot;:12946857,&quot;phone&quot;:&quot;420739673111&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Lumírova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nusle&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2YPBMyJK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;f5a97d8a&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TOzx8VZE&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:86,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1248/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jánošíkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jánošíkova 1248/7, 142 00 Praha, Krč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jánošíkova 1248/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.2534562211981567,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qYGF89Hg&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.23963133640552994,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qhpKlWRq&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.1382488479262673,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GmYuKHb0&quot;},{&quot;categoryId&quot;:16641,&quot;weight&quot;:0.04608294930875576,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w69t1sXD&quot;},{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:0.09216589861751152,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sNGbPJ8F&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.2304147465437788,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OAckTov9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02177429199219,&quot;gps_longitude&quot;:14.458208084106445,&quot;group_id&quot;:13218260,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/vt9GNv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mx0joI0j&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/OOxOWH.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tKUrhf7H&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aLw9HYAq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rrkfkM0t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XLFgPmKL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OyxRToiG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ErQj9tPK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4mIERVKj&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_D/Q5lD5N.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWKVBlpT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13218260,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9tVCHDAI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2WJ4vWgq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9jGTr6j4&quot;}],&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4073172,&quot;title&quot;:&quot;Podlahářství Patrik Zákora&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahyzakora.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13218260&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13218260-podlaharstvi-patrik-zakora-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.458208&amp;y=50.021774&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.podlahyzakora.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P5c0GGfZ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;319/106&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 319/106, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nuselská 319/106, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.12745098039215685,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ijeiCK5n&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tCOTcwIV&quot;},{&quot;categoryId&quot;:16641,&quot;weight&quot;:0.19607843137254902,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aPtpgp77&quot;},{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:0.11764705882352941,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NdCPOE9y&quot;},{&quot;categoryId&quot;:26261,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TmaxP5iz&quot;},{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:0.16666666666666666,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y8NEbq2g&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Ts8lLyf&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31272,&quot;weight&quot;:0.09803921568627451,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cIVSdZO1&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.056365966796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.450923919677734,&quot;group_id&quot;:12939585,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/6AcI0d.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pEdIv41i&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0PAx8DL4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VdlKC2V6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QAkzLx8T&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tMsgEVXJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j616jmue&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YEB9ykTD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iKJPwsS7&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/D9VC1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CqNrMMTe&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12939585,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3884706,&quot;title&quot;:&quot;Proparket, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.proparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12939585&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12939585-proparket-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.450924&amp;y=50.056366&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.proparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ltkWgOa6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;797/89&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Branická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Branická 797/89, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Branická 797/89, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.5409836065573771,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GUvTIHgn&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:0.2459016393442623,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4tGSyNqN&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.21311475409836064,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ZlptQOX&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03446578979492,&quot;gps_longitude&quot;:14.416733741760254,&quot;group_id&quot;:161337,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/juLMy.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oGIsRTJS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kRqmsazi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uWFsceGi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hBHl9Ogz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lAQVxx3u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lBVura0C&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jSTQnntV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5IjUSNE&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/428BOoV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YX7F95Fk&quot;}],&quot;premise_id&quot;:161337,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hl0vcWbz&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mIPUQ2R0&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2011204,&quot;title&quot;:&quot;Filip - pokládka podlahových krytin, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-161337&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/161337-filip-pokladka-podlahovych-krytin-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.416734&amp;y=50.034466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.filipsro.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rg0hetSK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;782&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Jičín&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dělnická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Valdické Předměstí&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;50601&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dělnická 782, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dělnická 782, Jičín&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:92.703,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2yr8bYE&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.428501125227996,&quot;gps_longitude&quot;:15.363669589897924,&quot;group_id&quot;:2597687,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_N/EdTCIq.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7LDlG619&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d6aSk1oV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eD2L3ayq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tjGzv5S2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LYDD8kHF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sHzgiZZD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hpAih0X5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po individuální dohodě je možné zboží vyzvednout i mimo pracovní dobu. V našem okolí i rozvoz zboží.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kKCkV8iR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/YSdCDrl.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sT3HOdZx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13264339,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nOac1s9b&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OCtlUKNS&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pap93xSX&quot;}],&quot;review_count&quot;:1207,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2663121,&quot;title&quot;:&quot;PENZO.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.penzo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13264339&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13264339-penzo-cz-jicin-valdicke-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=15.363670&amp;y=50.428501&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.penzo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z0vmjPSA&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;409/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Budějovická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Budějovická 409/1, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Budějovická 409/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:68.891,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;za7Rbr53&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05018997192383,&quot;gps_longitude&quot;:14.4431734085083,&quot;group_id&quot;:198851,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/LCrFGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OmsHxW6Z&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/540&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/jo8cD7.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/VchKID.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vAGnGBi3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E9lixHze&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Huyz2GyV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QOG3B1Ha&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXr95jOX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mjL7XHQP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3XXQiDn6&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/gKcFDX.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wojUbhBN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:229379,&quot;review_count&quot;:8,&quot;stars&quot;:3.5,&quot;subject_id&quot;:2031859,&quot;title&quot;:&quot;BAUHAUS&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-229379&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/229379-bauhaus-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.443173&amp;y=50.050190&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bauhaus.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Frohpkff&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;681/18&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stříbrského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stříbrského 681/18, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5EtY5SED&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0277099609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.530856132507324,&quot;group_id&quot;:12806156,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ne5WHS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JnTHmCRS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xQcWMUAF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eKmJ58RH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1EsTvRcG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MzV7DyOB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I1pycHHa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BupUiQiR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UFItaJfF&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/arLgg.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ydkGf8V5&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12806156,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3809248,&quot;title&quot;:&quot;Milan Pišl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12806156&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12806156-milan-pisl-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.530856&amp;y=50.027710&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.podlaharstvi-pisl.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EQpUizy6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Háje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2/85&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Květnového vítězství&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Háje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, 149 00 Praha, Háje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Květnového vítězství 2/85, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.106,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXfd7aR7&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03631591796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.52457046508789,&quot;group_id&quot;:667649,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/XnGH1n.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DEOUIwlQ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání vinylových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jlCSVNnd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ua6xZwYh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qImKpp9P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ggGRg7hx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bp2NgnQL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0kn57L2Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3cFehfsD&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:11539066,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_N/C19CmB.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZYLetaHp&quot;}],&quot;premise_id&quot;:667649,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UGRyQWUq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NaLnKemG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WnfAypmY&quot;}],&quot;review_count&quot;:42,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2175926,&quot;title&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-667649&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/667649-vesely-parkety-praha-haje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20vinylov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.524570&amp;y=50.036316&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.parkety-plovouci-podlahy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;12g5MWRi&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1599/16&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kotorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kotorská 1599/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ThYTjI7Q&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05318832397461,&quot;gps_longitude&quot;:14.437439918518066,&quot;group_id&quot;:306172,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/WebFQI.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2JKmOlj0&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ZJ0KxeZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SJzGJTP5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x57V0gX2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TXochKRT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CSioKlj5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iY3PJkOF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V sobotu po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8EgOgE23&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/6AMDji.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kvbtvv6N&quot;}],&quot;premise_id&quot;:306172,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;akJH30sw&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xdFxBSzb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lON7LGrY&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2227202,&quot;title&quot;:&quot;IPSAL Carpet design&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-306172&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/306172-ipsal-carpet-design-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.437440&amp;y=50.053188&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.ipsal.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C5bSl5n0&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1735/21&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Horkách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Horkách 1735/21, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ntEJC96c&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06230163574219,&quot;gps_longitude&quot;:14.450268745422363,&quot;group_id&quot;:162236,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/07sBxiv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/07sBxiv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lzaL8eYa&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej podlahových krytin&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I22uIjOr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kFRJrf8S&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I9U4zNfF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hB8fpMWL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ciHU2uAU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TApCxm1f&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k6dXmnv8&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Ue9CAY7.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5EXlj07G&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12971179,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w6Sgv2N8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fbFyQr4Q&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B63gd29F&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2011679,&quot;title&quot;:&quot;BOMA PARKET, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12971179&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12971179-boma-parket-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20podlahov%c3%bdch%20krytin&amp;x=14.450269&amp;y=50.062302&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.bomaparket.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ucy3VOjM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;406/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Mendíků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Mendíků 406/5, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Mendíků 406/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ybkqtPnK&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05887222290039,&quot;gps_longitude&quot;:14.45046615600586,&quot;group_id&quot;:13161459,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_E/ZQxFG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ssrMQjNi&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_R/tcQIZ.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_Q/o96IW.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;inr7vnyU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JdOVTlZ3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iplYrZsB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q9cO2Jll&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bg4SacNH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rhj74sTV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Otevírací doba kanceláře po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GIj4iQXG&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/b9fSL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6EcirZB2&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13161459,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7pu8uYOn&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8XCi1AsY&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4038503,&quot;title&quot;:&quot;BYTAZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13161459&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13161459-bytaz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.450466&amp;y=50.058872&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.bytaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OnwiA1Fv&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Volary&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;56&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Volary&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Soumarská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Volary&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;38451&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Soumarská 56, 384 51 Volary&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Soumarská 56, Volary&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XbsuuTdZ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:48.909907102110196,&quot;gps_longitude&quot;:13.889627735044598,&quot;group_id&quot;:12888617,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání litých, průmyslových a betonových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/436?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LpIkcR9v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SFjeZMg5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zZh1iJaL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mC9kmFsi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;21AFE6P3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j0e1LhHj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J6NKMoW8&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:78391625,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_I/ManEkk.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;de96lvQi&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13055974,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:3861940,&quot;title&quot;:&quot;MS BETON s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.msbeton.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13055974&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13055974-ms-beton-s-r-o-volary.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20lit%c3%bdch%2c%20pr%c5%afmyslov%c3%bdch%20a%20betonov%c3%bdch%20podlah&amp;x=13.889628&amp;y=48.909907&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.msbeton.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sFDhrlkq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bezová&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bezová 1658/1, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bezová 1658/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1416,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p02s5TnB&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03374099731445,&quot;gps_longitude&quot;:14.41127872467041,&quot;group_id&quot;:13089840,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/SSQBBU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXHpJ6Cs&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání plovoucích podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gu1Ni3.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6rrDOkkU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d4jusG08&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bLCzLrKL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vDRxS99B&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ozPuOXDq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B1nHzGHO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Schůzky NUTNO domlouvat PŘEDEM, pracujeme často mimo kancelář, děkujeme za pochopení.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F3jbnJUA&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_F/bMTBIJ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XgenjTA1&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089840,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RIpVeZvJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KK0SD4IV&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hlzGswJU&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3981139,&quot;title&quot;:&quot;PM-reko s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089840&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089840-pm-reko-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20plovouc%c3%adch%20podlah&amp;x=14.411279&amp;y=50.033741&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pm-reko.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pATeSUFG&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1257&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická 1257, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická 1257, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:26227,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5aWDmZ2a&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.010311126708984,&quot;gps_longitude&quot;:14.4694185256958,&quot;group_id&quot;:12870753,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/6fJZBS.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GccU6j9O&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej dřevěných podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FoB5lVx6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3HHilcbD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mf2XqklB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e5aDnTsy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gWIBOBWk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AWslYmXa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Máme otevřeno i během nouzového stavu.\r\nnávštěvu doporučujeme po předchozí telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RpWYXHtc&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/NJDwD1.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RnNIkTcR&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12874636,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3853359,&quot;title&quot;:&quot;FASÁDY &amp; TERASY s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-12874636&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12874636-fasady-terasy-s-r-o-praha-kunratice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20d%c5%99ev%c4%9bn%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.469419&amp;y=50.010311&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.fasadyaterasy.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1tR8jacm&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;280/15&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 280/15, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 280/15, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1414,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GrZnO7En&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1706,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4jgaPI2F&quot;},{&quot;categoryId&quot;:30915,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A8SSLyxF&quot;},{&quot;categoryId&quot;:31223,&quot;weight&quot;:0.25,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZxvkvQo5&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02748489379883,&quot;gps_longitude&quot;:14.411360740661621,&quot;group_id&quot;:149822,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/rYJPl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WXHy1doA&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání koberců, linolea a PVC&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M2CZTSOv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JT3HULMX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BVUahKVT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VZ5uep5v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;njySyguJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0T8p7fHv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lKlAk3i3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKTBVYQ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AfwvMmuq&quot;}],&quot;premise_id&quot;:149822,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2004635,&quot;title&quot;:&quot;Efekt Carpet s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-149822&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/149822-efekt-carpet-s-r-o-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20koberc%c5%af%2c%20linolea%20a%20PVC&amp;x=14.411361&amp;y=50.027485&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.efektcarpet.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YLSmb6dF&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Krč&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2031/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V Štíhlách&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Krč&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha, Krč&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V Štíhlách 2031/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1415,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w2LDDGib&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.02048110961914,&quot;gps_longitude&quot;:14.455802917480469,&quot;group_id&quot;:477250,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/2RXCD2p.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hiAk20Dd&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Pokládání litých, průmyslových a betonových podlah&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/30?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TvpFhqmW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BoDATpZo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-27&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xPFdBgRj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-28&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3SZQ91U6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3AAoMcfE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MnwwuX5x&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Prosíme, domluvte si schůzku předem.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-01-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sHNKrUvB&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ppnCETN.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;An3yY2eP&quot;}],&quot;premise_id&quot;:477250,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2463405,&quot;title&quot;:&quot;Němec, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nemec.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_campaign=firmy.cz-477250&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/477250-nemec-praha-krc.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=podlahy%20praha%204&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Pokl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad%20lit%c3%bdch%2c%20pr%c5%afmyslov%c3%bdch%20a%20betonov%c3%bdch%20podlah&amp;x=14.455803&amp;y=50.020481&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.nemec.eu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dz0cPnaa&quot;}],&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=podlahy%20praha%204&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2aoIbEiM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;64d2fc3c78263ec1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1500850800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1600839490},&quot;docId&quot;:&quot;64d2fc3c78263ec1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gwLIYO6q&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejremeslnici.cz%2Fprofil%2F24363-podlahy-praha&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=K402vFXCNV86uNF5nVppo15qvCcNwZ5wBiRBf2DtUzpWwB2yK2QpAaZDVfM1smp8xou63QsCkVUx-FP3E9Bu7nnrl8unHtGwWlasxctEGLjDc3JkRThZk1UEqlfGiUxTjM4NUM7TXpUcNYDdyq65yilATw-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Prověřte si dodavatele: &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;. Na Nejřemeslnících realizováno 100 zakázek a získáno 76 recenzí od roku 2013 v kategoriích: podlahy, parkety, broušení parket, vinylová &lt;b class=sec&gt;podlaha&lt;/b&gt;, plovoucí podlahy, betonové podlahy, hodinový manžel.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; • Praha &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; • NejŘemeslníci.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/profil/24363-podlahy-praha&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejremeslnici.cz/profil/24363-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uRMOGmAX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a9b47d6b1093f623&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1410303600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1559175229},&quot;docId&quot;:&quot;a9b47d6b1093f623&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahy-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QMsI3WOn&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.podlahy-praha.cz%2Fpvc-podlahy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=SSG5psPj6ZHqtMB7gVnYbEgmftuQLPuEfiAGn3baLd3EZVbk0ZXdWJ7YZCedJ_GURtrY9-uWpeNMuPEjcVZYyL-oF-C9UsGoMKaP63CMZJGB-FeCDzuLSgNyrV2ja1OxJghcZonKBS9XNv987lEBrGaHTZL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; od naší společnosti &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;. PVC podlahy jsou tradiční podlahovou krytinou s vysokou odolností. PVC je v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; nejvyužívanější krytinou.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PVC &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; | &lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahy-praha.cz/pvc-podlahy&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.cz/pvc-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7xqgu1hB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7de61a8ea970e522&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1579388400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1610048647},&quot;docId&quot;:&quot;7de61a8ea970e522&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmand.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vT4IfqkT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mand.cz%2Fvinylove-podlahy%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=HnoLJL6uu8rywpAOhcwF61-_JmQdllNUEELkHXIo7OLUkdSVWtCcSyL2yKXJnGVe_tGNtY2aZJw4gqt5lGnh5SCdxCQX1PrHnnSdbPfvv9oaJBPQS0443BH0sB61HsBZdUwfya5CTz9zEwDIbKOUr2ZEqPj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vinylové &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; a Vinylové plovoucí podlahy od špičkových světových výrobců Quick Step, Balterio a Floor Forever na ploše 330m2 v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;. A máme i dveře.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Vinylové &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; a vinylové plovoucí podlahy | &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mand.cz/vinylove-podlahy/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mand.cz/vinylove-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;E8SNhIGO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ncobrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db19d29e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;numResults&quot;:1000,&quot;results&quot;:[{&quot;docId&quot;:&quot;bfa969ed71d1c23&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;0c91012d6160aa20&quot;,&quot;imgHeight&quot;:484,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=0c91012d6160aa20&quot;,&quot;imgWidth&quot;:495,&quot;url&quot;:&quot;https://pokladkapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/10/renovace-kazetove-podlahy-praha-6-600x600.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TabOsAv5&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;13242f887c4d1e76&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;45b81a8510b5d86f&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=45b81a8510b5d86f&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JU4xM2oq&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;7101308e7696f793&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b721c114cb25307d&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b721c114cb25307d&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/udrzba-podlahy-praha-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XB3gB2TF&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e63d04eb9e369a8&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f7ef90ff6bcb9980&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f7ef90ff6bcb9980&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahypraha.cz/images/photogallery/4/3398-2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5K5FXStc&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;54d1557ab6af854e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;c249b17e29520951&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=c249b17e29520951&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-3-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GD2wTCll&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;b40a8970de2e8b4a&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e94d2972a1984557&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e94d2972a1984557&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-1-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ffA7A0hn&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;cba6a0dbb9ec72d8&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e08ed6e5fac2d8fa&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e08ed6e5fac2d8fa&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-17-1-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UaNrz283&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;abf4596d046dcc36&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;141a2d7c911a183f&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=141a2d7c911a183f&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dZBk6WvC&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;f1091e6bc6a66794&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a02db804e7e1a943&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a02db804e7e1a943&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-6-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1tfb7MO8&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;372e1d4262fa7398&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;4863ebc0e1cc4e5e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=4863ebc0e1cc4e5e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://www.podlahydvorak.cz/public/files/gallery/11/vinylova-podlaha-praha-4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UiwoJc16&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e8050c36371ce60&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;d011323ccadaa2db&quot;,&quot;imgHeight&quot;:348,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=d011323ccadaa2db&quot;,&quot;imgWidth&quot;:500,&quot;url&quot;:&quot;https://cdn.hornbach.cz/data/shop/D04/001/780/491/027/970/DV_8_5512674_01_4c_CZ_20161115082527.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rgqfkU4h&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;6daa8ab6046b4d8e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;6a244d2201165c54&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=6a244d2201165c54&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahypraha.cz/images/photogallery/1/2370-2.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v1IKWYH1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;2d9473b3db678cbe&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;12c701627144c860&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=12c701627144c860&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-15-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwYy5Vng&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;8f84357935628634&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;690875f0b797573b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=690875f0b797573b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://renovaceparketpraha.cz/wp-content/uploads/2019/06/renovace-kazetove-podlahy-praha-4.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lY72WET9&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;4a33db3466f0c34&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;0436d529c7b66373&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=0436d529c7b66373&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-16-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TelKYpwm&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;53e49eabd0ffb28c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;5e638288ce70c53e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=5e638288ce70c53e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-5-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aSZjq8RQ&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;b758c7475f7b3a38&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;f9f871e3a29f0430&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=f9f871e3a29f0430&quot;,&quot;imgWidth&quot;:599,&quot;url&quot;:&quot;https://masivnidrevenepodlahy.cz/wp-content/uploads/2020/04/Jasanov%C3%A1-masivn%C3%AD-podlaha-vzor-prkna-20-1-1024x684.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2frrIP40&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;e5749487e53e3956&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b71648b309a737ab&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b71648b309a737ab&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/cisteni-a-voskovani-prumyslove-podlahy-14-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sHsG9VvN&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;35e121a6c59d32b1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e5d40d7ca4451c7d&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e5d40d7ca4451c7d&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2018/05/renovace-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-podlahy-Praha-4-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a95hEok9&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;c78236683acdf6bc&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;1009f954dfd9853b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:490,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=1009f954dfd9853b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:490,&quot;url&quot;:&quot;https://udrzbapodlahpraha.cz/wp-content/uploads/2019/02/renovace-bambusove-podlahy-6-767x767.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;71uyQQf8&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz/?q=podlahy%20praha%204&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4eHxtDJb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f5dad743959da16e&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1584226800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1594035317},&quot;docId&quot;:&quot;f5dad743959da16e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpodlahari-podlaharstvi.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9xjWE8eM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.podlahari-podlaharstvi.eu%2Fpoptavka%2Fpraha%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=hyhWNmqTfbEQJrK1ox8ybvlN_scOjwhHIQw9hnPnnsONymp_a8Xp6sM1xOXmT4ZLL-Fu8isrdlJ3ZLGV2M4DZ7KUujJyDvyiThyuaBx_38hd36ULSB5kklleHi_d2AERUeA7fF77AxUqjoTDjMoPpS4epn-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Poptávka na &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; a koberce, podlahářské práce pro obvod &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;Podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/praha/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://podlahari-podlaharstvi.eu/poptavka/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2b8Wnz5k&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;973768d5a5edfc13&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1461711600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1558934356},&quot;docId&quot;:&quot;973768d5a5edfc13&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fremesla-profese.sluzby.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IctwqG1z&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fremesla-profese.sluzby.cz%2Fpodlahar-tesar%2Fpraha-4&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ctlaVE_NvKM3xIIhFUU8lmPMiVASq14tS0fQqtcrBDU-dBkmvXKfiAUnhQ4th_bp8lFHO04EDBOiCgTclJEpMvG4W11SlM71rgTlVq6fPtTKs3XOgWNARvzkHEjI8QTRYF3mQYLvxVahDlvsemXY4FyfB1R&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Podlahář &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - vyberte si ve spolehlivém seznamu firem a služeb, hodnocených zákazníky - průvodce podlahářem v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; 4&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Podlahář &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - hodnocení podlaháři v &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; 4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/praha-4&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://remesla-profese.sluzby.cz/podlahar-tesar/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nYwnUmVP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;80935992a1270be6&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1487113200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1549661419},&quot;docId&quot;:&quot;80935992a1270be6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fproparket.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q30RJRvu&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Proparket&quot;,&quot;ratingCount&quot;:0,&quot;ratingVerified&quot;:false},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.proparket.cz%2F599-%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZUfhQjCtgCT-gWPQg5esIABjI6kM3Kl5fRpimQYfLDBjcKkziHTBUXhuaezMvZcaaZXsj0kkGMSnS6ASOpU7Ojkxfqz1DiD2Ml48MRbbE09iMyPfB_ip-c5y7U5JvX3QBQCegIkGQtuWyxWhwtAaqQN7ig4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;ProParket.cz - &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; dveře vinyl -&quot;,&quot;title&quot;:&quot;: ProParket.cz - &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; dveře vinyl&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.proparket.cz/599-/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://proparket.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ViGaF3O4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;item&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;BLkm4OFj3ciRPHYJZpkTq_9JdGgdCOxKvZJleRerCg97qjUO9JH8EheVpAjDHyWQg3VZ2lnEpd4ir1jB4jscGZV5z-Q7xQDrWbV4qu1G3yokb_3MRpT66Bk_RbTSbGiz_0U-pfoccqsHn8H5jKQGA9ff5vtuZnYFGj6AaljWZF1k9tf0sshyAbdvHfGOPBI414tuhG85ibjlzoef4_vYQL8sjNHEaLb66MpcR-YqsKuFOlaohP54JfJedSWk8OiVL_AtPkpaF9uZhFPQzEtuGSquWRUYExtQYht22zjAzdoMDS0sT1ZrNiFgxqdy5agfQzYzzUUVuzXkUsrLT1McCoMJ_RKxfBEzP4ODg5yYccmH8WNJ29dYxdM=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:17,&quot;trackerId&quot;:&quot;301b231d-d884-4485-80e1-5b2a8d8b6ba6&quot;,&quot;version&quot;:2},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;qgG2q7m3SX15vQwLdo--MsOiH5-4oKr2zx0kojbki6ARC4grJOntDEZn2Lu7sGwx_PqtmkZW_aaM5vmlLxF4oY-zo3f7cSGcBuYX0n9EE7CtXygGGzaOMqDYqOCMbpCkw5p_XEe3_G119L96H5SfrWAIoSKhTAWVIqBiKF0quyreEughKYXrivAMh2rVGrPO4uJxQ5SVbzsUv9dpzWWjDvptHP__bPw2skTzUfzX3err6XAVoZunn5SX7a0sMqkcg_UyHp82yFxLUYM3Cd48Ja3iC1h4bhQnCG6pNwyRBpKPH7bTjVzdiCkiSy8Abi8a3g9-RdUOkBJRgdeXGe_nMfhHYA_UzupTDgrs-8m154A6xodwCVGrQOjfunH0MmPN_PcKPywhgrQAljaw5gZnsg2mWLnNe6Vm4l79RCHbDPWLY-nNeU0qZOQA2wb18D6IyMBs1n6tIGJ_BJXRjNGOUAYGwjXiffR9dRTkFlbVjVi2DWCeg39CWXk9Bs93iC57SHr2CEiPrtmLzlRbeIcwfUtGIugJly5Pym3s3pQ9MaStcUtCgHTCbCf8dM1McqchR6VK4IfjAClxj_iKeyYuMzPMbNlEUFgCNzCqVw-9QEbrm9-Vq7xoytk6JwC2h1yQd_8VRYFheicUe-rTavww7Z8rCc1TCW63KZOGLG1c2JDSCE0awR5G3wMuw4e17ISJpMLGKX6r3q2XH4QQpap8NNYGsrg3be75F0c3_yRcSwd9NXPqq61mX7xUPuxNanwOC31lNk8dasK0mycH2Mu_vs_TTJe6Kos1oTfL4NZ9VNlIBcohuWeQ3fF51692noVU4KYFugummM_T3bsd5E7HdwDLScujFu0WZ2QSBZxJGxRnjI5TbKFwT_bjJj1eDIjzWBRHVVAhiQ5IPSuXSGyTkj-C-Ie7WVKsR7jI_EHT7uqaoTuriy1Er7cibcHIkgME0Zn-H2T8vzn6JXaCAE7xP9o5Mjp7zpdTasW8bJkXHkbZbTuq3H6b7j2fWSrG-rMn6RsAYxWE4_3FrLjk7i1cVVo_xmj8jUjnCBbvDdrruCPdZnOlejFg_R_CLCr3WRiybkoPqyWN5ChaAcESXzalCtPKVQKMCyBJuFsYBWw0Sw8535hGEmcgS8qh7bH-8plsHeqCYnWfjghIK-gQl8b2ipzyoQ2slUEzyDZbB7SlOTx1U0Zin-l43LpSvhDNQhBPLmwlANBM3ZV5ZcjYxettHhwEyd8d2B10wfibFGMQmkXM50zNsad5Gw_de_5ACAyLU2fwWqXwqqs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Vinylová podlaha PROWOOD VINYL RIGID 5mm Dub INFINITY PRAHA 006 V4&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;kcnNB7br0SxaAodcJIGa22gfTk4DJwMI_j5ZPgunBrJK9TYyAo-Owao2oEHvf4LDyVvq47mi9rY5AyDTre3idwCBXHCDKp9-YrIVP8TBu35JGkGKZ5bEiapZhpngnPp4CLWZsjXh4KvkwAzJm0lY7Ic8s1mn9_nIseJplvfseQSVFS8Z1lnYQMk8CjbLDpNLFq8oTlKgtIrRi3BhqGqA4FaEjV4kP41lz0zRoARToR97MtGdK0221za8VpTvAMMkZGgTPtfhMagBiJDqURiRJfL3hCvd0tx976CFIUEQ_BntYUpRl_G-gRUADBL-rQtuq12gMry7UPI5IEOH1Iaty9sdJQRhbxtWdB3fL2oTpUifGqgKuyyllBpGdWlMKnv9NT5xX4wFo4abTJUY9DcOu4kaTbIx_b8Ci2RY5Ij0xhhMyZgqVPH3HBL4i29NaBKFKX1lEFAmKCdBnEdnoese6Kgl6GN1qdNOm69KeoSeEJU4fq24suB6tWdpDXc3A-D7-UkcA-0BIysaUNMXDtRtXNXTF6RoNEgbBrBwlaHfLquaDF35Ye3HLQujsR1ibBAal79CKlwxItCkABQNt_nSjMRNjtx1DT-3aI2hy_mxeIJqEBnCRdB9_rCqxLqOqhphvTW3kQfq-UwNumOfIhFlcANnpdU94mO8_Zk6MjN5-M7BotQYb-ko0Z3-gu2n7Pn1nRGFPdm1jKVGqr3acXacNEPhGY3d1eYvMFiOuAnCHH2OYqT2aoQEm6aOmcFMQR1V3fgCGQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:65910,&quot;offerCP&quot;:&quot;MPmhAqZ2k0TrPWtQa8zhwA==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;7472269847005650477&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:105115,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;22471cea-99da-421b-858f-d560facf726f&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=9lEeUWjzbdJC8g0p9pRkqRcPLbFbuI50DtqqQqZRd_USkI_MPsS17q53RNgEO06ZAUnNM1NnQ1P5qX31lfsfPh0BuZXZ7qvj7O7UC8U98Txk3MAlLTa2v9mXk7hPBBSXoM7ZgniRvmukzvLpiqmSg5lPtFpUa-LuU_uO6s_alQCYlY9019fc09CJ4pVEs-TLYEjojsfztnlwO0czkDCTbebPRgb7O5RdB8rlPmj_bvyd3a0lapp1l77wFbuabUKxz5M-Ok10MLemTInv0X-Ac6WAH7LQ22NCJAvXZ9AuD2fHk21UjCnpMq_vp6DytRl4eh-7MD32z095MNdaLlm5H-RUCHbl_KkRuPZJI-QfCCi46BaL1M1BfjIX1gWoQrv_sL1YblqQ-4ykuu6Oxl1-qObGV5lIffVrHXUzXI1E0iunB4op4-87b0Ry-NbT0wO4Q6oL9NNly2_03cPRj6-3P6p3GRraAGfAjKD_05cQr4RRB2UtV-6w_tqaDZxGv7dM8-u_quJ3zhS6f-T-puwH50jeWQ4YgYGDY4k35VTG-jwgM_byRxP1MQqkE4dLlED21LPMcxoTuOhPqTQnZ2h_TJAefRBYoueDUEas51K7rpAe1BP3rAcMF4OI_opNbu_O8blgS_yRcsvYFz8HwDUaypEX_fi_CIK7qAwogpFImAW7CufCrNFQlIY1hLasJIr0q-wv2HlunjyXVxTtQ0xy8zXn2_REEFXVX8SmfF3mCLWbCXQ0e81rjXGqxJ9DvWKq_AyHw2pbcIfXM9mDy2-O4oQlpuDPspbEqZlZ-EBq5SZOjOBGvk4pX9yi1Pry9QuH_YgZkeJCd65HeFuMucCxvhyWK6j6x2kyEA2ENKov8l1IfxixOeQ2rjtbkZ4uI3wRQv6HYWd6cTldZgSp7veomm8SiBhEtYmgSJQx3D7mebLwriVWx2I-ekyB1yaqWohMfLldKPVuq0rB2zVdA5t5DXOoDm1G6THT-2fmEj94JwKBoXCknS1udRtgkqenVShYAv-eCt2SfrbqFcEzErXjOEaPu2DyJxlbUT8ImHVxjqH-ibVHZV8qqoQVhebHdyEsGGnQys7arPA5nuZep4QF2XcusBE9IdZPl-_2wdA23MWNNGAHKcNZqO-Lh7hk5FXp5RwbEC44mwnDSgA46Fupd3O96r-sqXBa9-LU-E1-u2KS0lDcMYIT8tsImnP36v9_unRqwy9nC4nJ4THpdKI2JF568oZO41KbT1Q6L5ZeQE9CfW2yZ5vj89I=&amp;a=22471cea-99da-421b-858f-d560facf726f&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_N/Qne1eS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8rwj4X0k&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;-U_FyJfIM-JLnH_hkzBsgI-oFMR9oWnveYP2gwrxuohB8yle8oZtDNLp3OIv6H9lwPSmhP8lP5TO5Y6on83kEsWp9pMWNvujzIvxkq8dQBl342-378foZD-jAiPZME0n65G3eSj6ivFVteEicDOf4vvUit9_pPuy0rZDWlj81PiG7TtvPR0W_3xLs8G2fnjfx_ySucK8Mh7I7P7K3r2h6ndqdgG9DCm5m0wMrYK1H8LC47WhDCB1QrwBhCa5Ebz9htOYAM8ObeL7t4dUvGdRrpplkof8nqoqf_xOTYK1O4iJSgBZdxR9tBGuxPUkcinnN_0O9XIJqE-CJaNjTXtV0c1JOq_frf_ARdiTCy_oTMt5vvugF5Ot0fs3wo2snExYBZPTEn57R9iBDHGlTtcfzCinFZY2l4SF40fMvYz9IXfZHKUqg4-yctdAjaHxV-yXbd-k6jPrP-rC24Eh8HtSBBO76Q5t85hKp50jDmi6RZ0ppXrkYbOsObFJJYx0b-ia&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;PodlahyAlfa.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/cb9e01008791dd6302cbe8cd557209ff026d8e08/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y1LceJM3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f020055743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kjnKfKq6_FpC0H0KQtkZM-DVxInwy_f1WM1ZatzE1uPObpMTKGu0BQM93ZDBap_75YQjRDokWNDDEHDb6V9YmTXBmIFQnJA-pCWhQXqhcEYfm5_r14PDTa32Kw-OwFaAJIEaVadeyKLHaHP6EdqR-BhOBIeh8qhDZ_HWfvHeXnqnVdNsdyelm3I6YZhJ2W9kHqMyr0fpitVfDWMXwgAMMAKfsEBGT1pjhEpuSO8EUTXwqdnrAI3JFJARPndf8DvWLxlb2_TSghtXdUcj9c91w8oboJrq8Oy_fcPVYGRlekMJu3g9MRHLV-rCUgnXH4IuANOZoxnPnXRHeD4W3ECitgY16f6kdazCt_Go30klRbXMqjut8GUbLqZVvUFh-N4pF1-TKBX_vfikG2xYFXvWRPF7GSYsLg-3u2fxEpDLA_misHxH7UmTQbpmjQUNwW6mLsaRyQ90m-Kjaz9nFHXwm-2JbEaBGJDWrZQv7fW2vnKyTKT2Q1eVZLgQB_0-ml2N13RGvUX1aWiQQ8zUxIOhSvQ-k6RTfkeUfl-lJZ5_7ReRjX5iwcC0hjOWHLaqgIWkL0g8foCSSOBRzGuaKIH2_zREIhwLYflT1avP_SRqKdqIvckrNKFSHWbAifpmY56gFbsU9F4xXroPArgJjYflZ8y_vOvAw5XendPttsn2NANXDhXo4TpOTL0NTLmx3gxOTj4ka40iZBBke4UJP2dNONuI_8gHnUIpR0iR7HpQZ6_efATuofuTKhXZivqnP8awAx4B3RFaP4-s-cDTZ4KVP7tAYIphYJ5Us7nZylkU6JlVYmJWCdBLUAvrcgoiA1i7vr6sy5ByybxYVyWZdBkb2v-8XFFoZbS2ZBH7FGSozHj7SaZvsrZQA9wB3TbpzUAI5UJghSaiK8SIj81LYaf67tremWOIxmUiyp-q0q_CIpumi8XKSSlPQSVbr-sdTH2BT66Xy9cvSA27ZSvXvb8jcKo13zEvPXcYm0jMecL7tIX_DySTxsQeea39EG5BpbeCsgchsnBUtK5QJGHd6R6byjMi2EbhS0N4vaDsEenxeNE8Jj_wubNyEAPeMcLuVBFhNx8PChd7SXP00KwsKES8j8Bz-6WoyYww_HG1_mbABATlyX4ZX-hqUe5wiOPT5jJJaRnY004p7hW7SYmoamFsUQjQIyqG1fjsvCqJ6A6f61J9KmbNCmEWJsvJgHqMB5lsnmSHe7mTTLfvTjhmoB8_fg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Podlaha hliníková 4,00 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f020055743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;4fZXd7caX4P8z8ytM9oblmfzNbvt0TkMMr-4Yp6VgvtyZOTMr7LCBQanlKIgurRgsPRDAx0gopATbt6JxbXBs28mTpIpYVZirfINitGRu3yOoO17TXxrhpmvIKvcd-g-Jseim10_FupaXLDiBUqEj0XDJwcaZyQoRBDGvb-fygg7TupmQu8gmPkWwaoPTcSKZkrCy00br4eSdWdFHYUnjNlHQZ3dr_RTRnmfmc_GqDD9JjW9nu-Cv60Di_749v68vFKQPCz0ivvCTGPnag4cRjtYy0Hegn_J_PPdevzSoTsdnA_J7VMYtOu7-COx1PRuMDMMlw8fikCLY0KOddHZ8j9T_FOvJ3ZJmaTeSqnVtlD3_6SMkGL8mX9GssnRsezFcm6f2e6MAiEU77x0TvejZXuBotdusHxSKvqUZ-fP8saISjq1yJ-m2BEQkkj-3W7hiSFma2EbGbesu4BUF7Gp-hp1MIVPa9hZyofUNp59Y2cRkQ5pN15eSLrZ6mf1E5oh-o7Wv0ZHh82TsNC5VeE6QRlqWgmPH-K2rgwVk5Z2S3VpZdAidi0o4oVoABAEKR21-8_6RaSAJym7mxKxKnS3Q2Y0k0SNMZyvrnQqmUF2mskJavy_TyHBXzzCub2LIZHp4iQoTd_M3QGvYsXZnORmbbMhpWxFe-BXYIthU7dIhrGOFWkWFD7N7mmFwrwZTMn1XuKOW4oHItZwKwehJYAS5jtzbsCj57dmD3I0Qrv4f_yw579jxFtviKg7YKplk23Btsq3jDEx&quot;,&quot;minPrice&quot;:383200,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084037807179038045&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;f37c3747-2eaf-4fd3-bdda-ce013e28935d&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Sr95iJsLTzIvf9KdwkAekEQnlOwVDt0QYsdm_v8Blx9-9qs_r-7Eca9aTWg22_ehSdRPIiNy1mYVyet0Ocwg711724ZcNST8bKUdcxCso45tmuiXGx-QVTNUnYX-3eN_Nn6T_YndAgACo-WCtC00w5UzgRwh2wcgrpfPxY60PSx-1Tn1zGETxo9Mgw1wKUDnXOEwVOE8SfMOPnntJZVs8YHP3ArT2lwRYMQ7vGqOwN6ACAp0Y9-YeJl03YKpIK4OLJu4rFpuQPptdiQ2ODAJ7LmN1UwY8jSIfahbjFJIiJkBiWCH3BBtjLPyLbj-NhWiPs41h8Pw4JVMbiZ_0KZorhpLnjhDX9cfRI_-_VbTHb7HFqvcmWD-ashmlK993qJQt7tjxQdcqYgSs0CPMZCYb2W-hqMYlV0MlMZluILpfESXkvliHPGjEvXK3qAjYqSn2xPcboMkTCdex6tsL0xX1EZm-hp68ngyCpcH6al9MJYtQE3zQ4p6Tj-YIbT2M3nbEkrnvU-Vz5HQFJewN0rzsIKPrBLBoExsEOu83SAazsPaFnQrqkJT1EaFR__B3VEkbaMCO4NZyNagCaCo-SbIdWHjiVPnhyr-KRk8DjWBPf0VBgp_F2gUZQXcuLEKPKRW_r0BL4DPo5HnUAi-Q6NIRtDZO2MUpum13Hx9OtDze8QsQUURHy81ZqOGsW2uTnHPaE-sSh6qgjDFF4hUCvpbsvQhe3kl2tqId3Cj9-_AD27tXU61P5xPLjYPxO-lrgcrh2rl_GNMTy_JH_HTAaUURxPOOatHjrXmumrcj1wbHuR4JpXjUguExXKb8HFpiwMGi700E9qkUdKLidkcll0qVuDf-L_SdseFzobLiIdMrwqVCEJEr0NUYsxGFjiN77y-Qd3-hbVZjzJ8cV7jgxV8AV4P3tB3eZg1z24R5RYZ-7t9bJ-XUjfoZr6UVED6QizmHfcinrV3sfvin5YATylLeRe51eIULOIefA7L6V9XaDZzkhc0O6OzOQT39Kr5I4EGmjwpvuRvLpBD6n_P0iZevV8owjpqzMNgpfLVio1V7wf4U9QLtu51XPviiKDkRNz4peD-if_AxbbHxT4IPM6_8VEcsSYs-bG3Yxu-0pv4vxd9nppxOQwtNziNewUIKqNqX8c4he-wi5gWVMhzsBjZ-3heoEsxAuS6Ia5GVmrjEQ8475eSHAMno2H66pXk3cWywg==&amp;a=f37c3747-2eaf-4fd3-bdda-ce013e28935d&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IV/xMVCFu4.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yxKJh81T&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7SrmGpxTkuAd0wiMCdg_5cCXHOsWWS5f-mNtUjs9ogiMCtkHWGx-C31vqAiFPmLcZBh21C8D6JSM9kaTaALpuMCbOARVvS2FPTNE7nYdKKD_OrWbcoscp6A1LaPjhAUPrxvUoDj_ntnOhy8xfjFVLWHnmSqObLHSGbf30elgR0m142JGYxz_3_N2Iabh-Zv1dxfr5b8McEKJMlw2f6UFLKvk8-ocA5BoiuUn1Rmxi8yA3jVpLKPhpWt_RnsRH4Kv-9NEgnedi88ev4qb5ySW35f-IDGXu61lOWQeY14V6d8mCLMQIcAKjnAdMtN3mC14ocSmXFd2BZ99UDPStVKq8nT9H1csCSAr7UnIVVsVH9BhfT_k5u8yED-iwSknFAyU7vh_mnTmtYEsc-8IU474TLnycjFzLEBLeZ3U4y5bUE4LlNFmG-vqWja075H1-kNiCR_U4V9BRrK7yspk1SB03JNIRe6YjWvf-jMYqgecnkG5tkgBOgGnyhNC3SRa7OZb&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f020055743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pXLAxbKo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;CIxZmcP2V6KuWTwwFF0HXjyL1VGbnFE1ggVPv3xESBrhzpXhKYBf6VZF9EQN_In8T2mpvHRHRwMxP75376Fr3hIU2vDPxl7iMQ1y_a3Mm6IFY9SVx8ZZ5haWmXAvLc3qBIVvZ9BFCZQyVHtWkDLqU6KGd-Y4i6EReczgm8x6wKSwBsJLHCY6zvdOzV0nA6rZHvLPTo5o30jbUaBLloXdpx32x1JQMcQ2RydfhI2q_niZH5ISNNExM3Ck3t9iI3CGtRNCpoTLe8V3_nDai9rEtS32W7mSXCmXqCSndzu5aRO3uPwOIEoEhz5fg23dVlg2tYcRS7pQXX5H97Jhp2UbsyY_UBjWUa8kIsRLQioCttNAryeU1ceKABw8TYcbl9RoIAAA_qgTjnQKdANAzGa_0Bh81xm2_V2pgnz1GshNyNdeOC17jxHSJFLTn3MMz1XmQjV2QBTzLwSLmMt05jBpFkwFe2IFMKISISQzKSEZfz4qYAxsj0OPmq4EbHmXTDdKO3SMg0N7eDEr6_4E_kj6oDuoob4uTnrej3xg7ImJ5pMkV1y1aodKqoI8epiE-syJP05tbeDo_hg1ETRWGTFf2J-LzgITKURVYwlJaQtuw6-eRBY3NOIJEO9QVWj7ob4h8ff1JXkxFQ2OdnXbLCxV3MKhtiGO70BcRlrGjyDwul59niWH-DfLHa9c0-4u-TAV_wl0FDLlctbJ1JSreky1uLzJ3Q0Ep8g7r8wquaW_RzEZ5whCjsk6zXIP33KknjF6f0PMuiQZ96YWxdhafBelJT9yOnn9IRsoN5Wvy2SX0RGqIJsu4bI_mp3QdLqywzYdf4pBA5V831q-LpMwQI6pzWJQUMfhuyZtG1l98bjMJfoECZk2IqRcCv8o5aLW_WPyLvzefr87SvlABG-oJLdEz6kNhjMuB4R2R2wDcalx5ZrPAmGqLG7l6CdVaUoYcWZwceM9i6gZuDMD5j45vWS3P-AL_Eq0h1ryez78i8wmnQUZ8A4YxT_UMSlTY6G8MkcA-h94eavdA2SZOE_dZDW9MWrxAZnxrhQ3qy623S5tNlv1JxoOhcUnV13KOOZeTtDFTwcLYXjNZ2ofLccjzA4dyYOPQqEC9WvXANCaPys80oQ5X4fBWZku9iyFs_Kmn4coet5fnKJm6qoeDC3_RNlGVpTy9qh6f2uTExPU6KDYJCAcQWTqJmVoQkCSzc3BxjVaA3g2FNRwkY8zGyLrG5mzKRO2AL_1VdZBw8WYIVKZm2LmBxkCYaYUakbTELtyHzg_&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Závěsný příčník 0,65 m pro dvě podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;734KDceLxekxQ3YSr6R_SJ7bYdDqN9C4UlmsnMgEdsDWUIY85OHvKy5LPltbK1X8eA6bimyWGx2pjoNebkO3fiSD9uRoaCWQZIIXyEOdYWCrAti3SfXY_mBXyCkjPG2bFk06l6Q2Ajzr-ysyxWm78r4B4PX4tY7Q1FiTLshSy2PwM-F58h7lc4gYvxyJ_D8_5A6RY-wx-mcs-tidGWV99v94RN_-1eHcwKPBiZofP7ID22t48D-V13Omo7NF1cXO5-cB3qRBv7XZyG_1HyQE8jHE5lYNjHJh4oXnMVenpiu7TD66bn26tTWW1Yr8oIqnvWhvko67DG8WuQzHoLn-PVExel9iQIOtVBnWVYmu4Unl9GbK0OoBGE7qXPLR-xp9Rmn2kpPdO0hhiw-c0CKWcThAdNSVZMp8hWQ9H5rzxTEfg_sfEC--Fmo2W5i9R2SK1nL1rkkmWNpzoUXgKzt-5z7U8_uyiHF7wqfzx3TAE8OVOKtVoQMYiOYYnwX_VTjcT5xXfkSmj4CCndOi0LP3Xq-Z2ZajV26Qpuf4wzwNat4AIyPbUBYmhnWxqvZcISuvnLIwrOJ7O5QRCIXzy0B9O1SCqYr5B-BeBV8gJavMiBNCJXiSC9xhf73pHst74qwEWAjeZrtDH9VGx19F5sV_XkWNkGXqR20umXEt0Vv5Q9V2tXWfQOTWd5FunOejwVx0dHyuRIq_FtajeZYhINkqyTyGngt8jKhQvh7N-txtRtoSWww6tQxfyNB9dqkyTyyGDKsQI04=&quot;,&quot;minPrice&quot;:86700,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084039112783740118&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4fc0010e-1871-4f4d-a63c-477ffac1e3d0&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=XyElkJ0uyqQgvN-44W5sQGyAuLENDgBoLaWwQKo_Q21iV9XBk8hIV78GbDjot7ILeSD8wyQnBaEMGutZqaai22Jsdxef_DiVzku6Scea6Si_whwfUhP2U9AevLarR7wdJp8FephcJCmF1H4UnbKkHmIzz8QlU0vGVZfKEAIQ--3oNg28SGVyTksw8H1J90KECMM08pi4C86IOkB4_6XCSipJCEyZ6o_6oob6OOuZge1VKtwTN_fki8K_bO_gHCF1o6Zn8mzN7WjJbY5oGlWrN-sv1pNtaf7g9-BGA2x6YTTezyvgFOQaiCiuD8aCRjisycdVBZIlRNrmTALUD3u89KtOIEJxm0EnSljdvTEQAORU_IarPyhucbh_jRJL3w_MDXuwtxqZHnncHBZUlXgX3gtycDKcaVJ9MQT1yQhgmB2sOcuZLt5vinHBS4o56696LmcbkWTs77pWvAtGtBMQ5t8GJAgkrJ-zhYqvABe0W1XuPn-HdOl1H4kLolDwHB0ZVK0eedTgsJfhudhi00q4P_k7zwCcYH2N_iVzwXORA2uRpRn0zpkfrhI0Ocrl9nUIuWk8WexPBObdSHpsaT9w5tuZiPnF_-l3af10xISt95N5wwwjwHBeHDQFrFtlzOEEyh2JNEgaEbJqAQVHiyqCYE2gTI4HmLrBS9ExEHpPxz-Xc-MBzXcGfRzdrIFeEq8Wve9MPNwISDl42CfafI55033w5H4wewDeCtI4vSHDF_WX24XYaTUDwMIBKoiUSO4pwRj6I2riCqosXHd08T_JW8J-ujSckk3-bDDidFTiGXb1gAwXKyKucU-8jo7_Nh6Qv4rBuQ47jtQT9NI6zWaX-HhVoSV6nJWTC-UIeu75n_qPK1frpVCWCn1Pb2KEfukl_FI9U0J5T4UMUq-sHu6n97oiO58Fyu5khx0euXzNbjyK81tKK3Ny9ahCRHqwdMP30dMY1eNk1Eb0LJEWHm81jUMt7WEOlSRbrgfhoc4eEQPVwqmd8Nc-gXCOTikTDj_BK6zg7v70zyp4yfWnTfQsxNcEx3SfXrDJhT5eHyM1cD_xkuMiG8vs8ssTR8qhQ86EFOCmHgXSyKCIz7z-CuWcHIBMtWZR_Qg0ZPk7uhLRtKjyJR0ZOYZq35tFAJNFlOwGEEFZ0s5deISAGedzLlF2z-IVJRj352jqBYJXtKtaZANQPpDb0Mw-ktWjcsuf5aIOolkHNuYmwA3TA9sq-CbZb6Mv13QSJ1ZfXlUm8YiE7Sjd&amp;a=4fc0010e-1871-4f4d-a63c-477ffac1e3d0&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Iy/awtkp1.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CEQDE15U&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HKdZPWWlTnhRXb9Mi4LPAHTDTxHlY3M5w0wCGw2g0KZE5mEJ6xEh1XPHZKkXFRaXzXsSXGBTS8JPIQ27gOP5yyDSvlISXBtge6A8ek8pqo4qno8qBMacJAyyIMnmVJXXz5SvkkmLpmIvl3Q8uPhCxY0pjCTF3_nuMTJ6lPsi_6eFxXcM7MvxqH0SvWyPzF9TTu3-7fFXzRTpiOMddhtrKl0HszOtP73JiywVB7kQKPocoT9FBSvI1zukmOR3tXIpwQaY5TJGlG7cN-qt8RZI68S2gGcOUUyeRjnDq5OXAsJoANMibrf6XFEhKfG4xBKuRcPqm6II9jNnIkbbyEVYgM9TdcytLItvhKMk-PTOEQ_sMhnYlonNKNeIJLLzSA7OtPx9EESK687wKgRrLkYoyGPcwpL2sp21pU5Xqd_InSicTIbW-2rCbqsAO6lNTVUJPbJ9PrHaMaeIHzMhPL1ihvrNNqU0wxL0IWR0d-jTeVNzl8CadBtRX2VTp_pK2tix&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nWwjcJAv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d64b0000258e130476290221f597c56d351224b6&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;QBxqjgmRfavkBGAfjlOXmQxDxQmHsJ2ocCI3WnQXfBkvT2IglGCzPXlQ5rRRsiGoS7WbyGuEQ1nu4ZimbGjhNbrooX0Qhd8pKlNDQbB8n_tQ4OV08vVz9Rhze6kO77RCTESmqCwpCMRqrfC5DvrrGxsO5YY7RzYjh3tE24_0Jlr0ucNNNucckuGHBc5ykakVgAKYEx5RSfwzL3Au788kdl2eRogUJ-mGwzwpHW4eW5mkm-oGoQ6QUP0pe517pBWPKxl1MhUXsok4ykz_JBURNzGcXJvLjmMnrelNv3bTvPlkD6rhfV-Fz09BH-jyVdd71rZo-rformUFYr7Q1erEQPOAzWYZaV3w-BsO6aZi8BjMuJbi8_rcFnHBw46B8CxQCkWg98AtLxWIxisvKgNgPFxuvTXcnYQSFMWWF06hzrb2xALZLwnp8vquVbln8GRUoQXPYdfCsjYWD-NQ9SAJqIXbHrewqcMTtJDMTIuLSScKCu5tXYa9Flmv48cX7bzTvT5U2nTg-Dtz2WC553qlcV3df4bdHpOAOYeGFWLwmGv1RfaXMDuHZSMMwZlvdROaIixnxItE_JadJR9Drs1P2IDLmcZ3kHVx61_15TjNiib8QOynMfm2sYN9kPaPQveCQ83L3PRL1eafslFEkjDXiPh3N3cv1fm1PB79jqAqzX42V5IVoVDGCWpyNRpXyOZ25EaefN1MhNJVR28piPLuZFVPApLSPyZ3VOl2ah6mrbDx04Nhc4IlLp4ERAeLdMlbAcglKC7xtkfABpP5U4CEhofHNOSYZOgj4Cavemwgg_gxKqFxAnwHb_GU9dzDJ8OvtJA9AxrPu-NRUB-p7gJZuTQtLnkw4BW9S5hwJwhAs4z_b3J9u-a5CcbwFaPlGrvDwX3KsqquYiIIj5wYD6MvUkjI2AM7y7FvOMJ4qL9CuelcfFEbjKKE0j8WoEOhA5ZR-PSkuQiiPiAID4-M7HFWmBy2VrLZwN-5TNjVhQEnWHnAvEDhFkr_kAgY7j-dhG0dUn5Nb1fCY1sMdRB8b5-A6MOp9xEEFBzDjiGVX_tHdyUH0ZwAAJDz4z6eFSzQeeEQ7UFRHtGSImwnjM0JnVuBhfv6ZPazwKGdp-uYLH6gDeBgcztdty5b5SHPAPWRiMTMFj1nLDrBYiRxIgU0y7yBPNIsSAMURF4vAb1cBwqwaOwCB3XYtBiIaWWimok7cXCKRyDWXJkUgJsFPDY3BYuU8BEeq3IblKoRLIDiOUHkmg37CoA0H-E0u9byO7m-PspFTx4Mo-dQdQS2Hk7BTWGU78JX25Jk2dZd2Wyyev1cXKMP4WnlouzdeSsZcAXdGsUdNVSP6pE4feQai0rQhM4JjWDS_za5RmtQt3u3Vx3J4K6AX7ch9I1GaXSEtihCflb1_1I7_-kwhM15xiYGbY3cbFjUtBw-tO2CLjcY&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Terasové rýhované prkna přírodní SKANDINÁVSKÁ THERMO BOROVICE (jemné rýhování / hladké) Vrut nerez 200 kusů (4,0 x 45 mm)&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;d64b0000258e130476290221f597c56d351224b6&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;eMg7R8KVatOmNgPChk_45s_RAKGjG9xSMfWoLdkCx9fAPevbR8NW89hoSzX3qT2HHUqen-rqcdSrZOBCtTB26VPprwZpTxMOuqJER8-qKuiCEbGplDLvrzZZHz_8-SvUXu7lJIWQdVN5kQBtctJ-6hJj9tZBrL2HivbD1Nq2eTLciNs2_XGuvw75r7p2tXNwjPhT6_3Sl9qpgAZKTzWBsFRbuSjx1j-Z7ZJPNe9EskDNwF3apUnY7xyIfPM5z9kTCdjVC6_IhF_yKlqqyUpyejdHypmfn3deVSll_W2go4Uib4dlaj8JYjjfKH_wbn8B1BIQbtYxqgj9tMmHnm5KOObCCu2s1DS-uRNj8ptjMBtTLR8wiA0VCcT649kkTjnayuIeQSuuqeFJTYe1SM9SZrqyJkGeNloqytoYEDW6-2NS4RiaVjqVLDg7CNpmnpbr5f9ACxL5BWn17WpUWx2Oc0jgcd8qVVEdb2Ciz5t56VWn7gHwVLyUpoficZ0-TPsPxPESP1OrDdmdDOnEFo1SZgcXwFQ2OVkeDqI9pM9M5wjLDTRDBm4x8BN2_rOb4GXgBR4gjdlFywKzOpPftcv4IP-VnEwd31sWXZ4_2AO_ZqvRxaj3M_dH7_EkJ5VVUzSBMc6OgzdziR2dNhyBhhtGH_DbGrC25uZetdA_IXEhLJ3sGBaDwo7Y2-L7ofle5bm2FIcqZ12rdxIKT5E8K02IGtV8ob_PPqYiSFd_EDgH2NEx7kg5TFLCcZn3H23FUflfCaCCkA==&quot;,&quot;minPrice&quot;:43600,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1366179097767048625&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19471,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;9acf871e-3473-4bc3-9ad9-c7b837fe87e4&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=zBSYlBiI6m1fcpkyGO7k3JuM-U0YDUPZNRttpd3xWzywgzqeSO7V1f4Y1kJfMQ1Umv9bkVnKLAhw1x2cNfzIakTRd7rHqyR4dhtvG6uhPJnanoC67EZShxPjiXve3EsVRm9PkpZwgGhypx1ssUprR6468xFeQ-b1C2L9PLBq_xXayRFRMfEWsB3SkcFuE1pgLi9FaVOYHeroWwDKtf6xWZuZt3lC3OFV17Z_dsz-yOtaBg93ezygzbx-PuvcJFy5w1ydtPxdCkNcG6CFqg_vG3g_ykWr-ybiLI-7UEWDRUC3y_mRcos14ApqzKl4lyWhYw8saEakuPEXlMQStHBD_M5lQUSEHL9hpfOsc0FM1btSQYBWU95oS8pMh-gP3U8J7cAsjUsRmBT3T8HunMa_KcxzAWZBLfkSRbqJd3fGjTmzlQRqtfxUnBksvuGjEKYNm3kbjXdppo0TDtMxjGfbOogNhuuwQEuSPncL4W05s17t5-UdZLG_OEVreGVFsZNCzce-BXI94GJ5jnzg6TeC6m35-4PWnw5DbhxX5BJesltJ6GBoGmAP-fz4GGm27U5XBg0z23wvLGBmfp2AQmWe4i4btjlO_BOEDyTpGfPnvOl-XqQPsXIXcvVAXG-ZbNgtln7Cw-T7NectapGyApY7NUul9Xs3auzGSGwtYouRGNNCA_WJuNprNHayxv-C8U3owwd_vlVKZhprVkE9APPSEouarwQOtMGnxaGsblITDK3VryxQ9m0fPMJNWVC3iij0f8mqJOiz5n76E7ddrmKlK-VkRGYGGP5V8MwZhsHyyxfH2QBmICf7CMk7BNR4ZQPiAVfeA1y9sDm2Qe40vl4yR6KW-AuU4X3itgrBdomjF4mqUeoVm4wE_9_TgY6J04t2fb7aRd9bzpC4izv-lzpIX5De-6lvk3T1ysnPxj0tcG0ScQDTUqeZpkC5uSs4y9emLdYXqAls2KSPgXio0TEGT0_alHM-93FQO24NmRzEgtEwHN4HeGT32W3u3aDsIf7vqpM411J3iHRzsoRUD4YBlXVmpqfwGlst9flMxMAh0s9AI8wFuYAf-oVy5aB0r_ChQwTxOI9E299ldLO3JujqxKj-DB11_lHPwbU-WhzsEDwhKyRUXoe5UoyuWJciPosrM2loDZcCQCPW9IeBXZQGb2lPutNAPz2afyGVb91Pxo9cpItUe98Wk4EYS8r8nVgqyZ0ag1Tx5JEtF0hUnxTrULWqY7fIUq27HCM2JPE4oXhl1lEWiCO3wLRg1yEjSWQNEaboGUqkL5RDzFvjh6UwG8ujMaeu6R7UN41DcQ3Sjfjx_CQNHW2Zx42ZVH9qxTkM36qzalb8Dq1ya4TGGP0hzO3iQs-zP8sOTBZV5IB6XLllKXCymx81_NHpVTyE0E9pxLmI4kkHmDnPCpCm&amp;a=9acf871e-3473-4bc3-9ad9-c7b837fe87e4&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Bt/cTkCFwk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mSr3VwSX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;SLJQDvaOYCvqfGhzZ9iS5HgoJvWPzxAG4BEWka7aYFQOOc7KAsP2WAKT50DGCtxum7EJaV0QIgN85jqghgk8EURsSazJTahVkS8fwgETqF0FuzNsNLrbR43KETX50RGBawOJYu-4dDQlHK0uyhp-WJzx423gWUZXw9HbgUSrIh95T1Bgqtp6UGqemcKr-tHp83AfVBrCqb8Kp6yTzPvJLwZm22eS1o-oT59qaEbhFCgZkmyxDGYuKsrgGDKQ4iW_VRZxF3yD7gpzJ8m1e_WmNKKw2giG0hVILxq_0-CRaH5sV3-Wzz6-jMb9moJRr4nlgCLzsmuzcbSq0EPW37r_lUkzZWxEO8dD9ij2VpYIFNljHq7-0TUQKUXUwWgqa2xk0mi1Vc7KrVHaDcch3dRcCRQt61G2kp5gHb5Icv6BkTX5oLU5n8R9ekNvBGr8dP3PZNPnV5h03qSnwj_kVl_ivz5lkgEptQh5Ox84o7DcxYBvtVa9sfLHh1Uh0dGkFRZk&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;E-zahradninabytek.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/d64b0000258e130476290221f597c56d351224b6/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zNCnKuw5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;96d5010028e982c83d5cbb7558616c7d41742176&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;hBA8kGozGNrxiJvKH55bpTDsA02kb5Sxkq_fnWCnp2iDhnFA_SMxhx5jfVQjkKwZgkkd1evsGqs43lOaOw0MlIThfdw6k-3kcg2ZbxA3bJfi7oNcOJEaPSe-77osbsSpBy9tPmDiBLWz7cgUpZsFetEh-AEfJclfoc40Hyybf6M22BB7aoPiQBajpc15V6sHNJNqqJH0uQuNrw61NjiX5_y3TVqYHS_AlRstrRJvuuw9_iZKo6YjOXnIi7XZcBE6lE9rJQnC9K1t4z27b6-yjm61t3zqbkGUepwBOlzepDcY4A4dzaFRaYBufLlwgOtd5tEipNcf5v8DDQ2H0utxjBE3lEjsTAk6uGzq4QfstMJX9j6oYs4SHKGBB53GTXxAVhU0FxvNY6FRnzTQaNojqEtEWeQ8Qp_PsxVE5s6pV-7zP70SuJiKNA9IbrwcsK_90hGHc1YL_rniF8t2qCL38chALusVntSHCcYHFcqgT6zNr9w7rbURI7tZ4OO-a6-93GRkk4xN4jfClbHrCWep4Y4Nup3MYgtV-xrwhXa6DOQKzjjsnwSydYNJA3Q7XT2hZW0HnGAjtBfdSi8tqK9WCgQN3ye45nD2IGPB4aGDAONoNsYL6Sgi9Ndg8tNCtkG8b1ytTA9fAu1-1offqaPUG5CaaLtARtPvdHAafdMf3krB8p7EMSA6mTIa8g48IPSwsu8y0bb8gI-mYTBBrwPFPWEU-qNp662z4vpaXgHA74jftBVMfggkyYRt7FfDbj_Ycf30NFEfh0HNO_C4SjQaB0ii8IPDDRcJ_-y7NUMObmmJe-fQk31hvzJj8whc4B_G87vzIPlVErhzEpgWtH5h66IInBIypACiJ_ZYPIv8toDPPDQv5f5ADnNrkTsR29qbNtd6VFeGQ4iKf9ChU2vxjLWGUDT0I77ZtkIA9ma4co92UL71f_28Ta_sxjAcytK1OJzEiqb4ZO-KPwU80xg45A-85wgIFd9b7egovwAc6Wogp1NIa2QhnuF9wd2c60UdkEp3JbR0QhiWJMo-MhhtCeXeCu0v_PYqPgp_CltEBeBsvd5opbXpZyVEhfEffPFb-ASRG7Eq6zaSwD42clD1m3W8wPxvyMG6IXjgL4iLBCCFXTA75RWA2LAMHn1I9wEsxd1QtVN_YJW9xNnLjpiFnUA4Jo23EhY6AZk9BQzYVAgV0NPiRC9mRDAhWE8nYTs9ocUPnYnPU5sLbnUclKwEhCpFwaEiqlHOos4RUVmZpW3_pCEhFLDI5KiL6uaQQC_X5tRr8Xs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sanytol dezinfekce a univerzální čistič na podlahy s vůní citrónu 1l&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;96d5010028e982c83d5cbb7558616c7d41742176&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;FGWow7wFu41HiGgDQ2CJbRqkl9wxyDfrB4lphtFQc83SywhAqYAXkA2QLe-jEx0hjkn4fEL8twQdD28UY6BtgL_bh0gLXEKh3dCGxVbDOaX5Si4T4SHiJsEsIcvBfp6GaLAFVatqBbAAafcOYjErSi8jCmuHe8mbH8bvDh10BO6uNzadnDVMAdh-TMqnX7P-q5OOopz96w6API1qrziRJ-ZGYTCKy91CPKhHmqZyr-m1Kl64J8J9fyObvCh5C0cwFMSEg8VA3cnVl8-YqbW8hYC9_8Spds1OaI0C8S5iJQm7umJz60U8uT4z8g6JFHKzHYpgumEithEaMeV8ZOiIRf77WlNlkFl0gk43jpbELBfZM_f1u5IpMkSg5IdoWYIpk7lRALrgde8vz15Zu2LQftOmSbu1lytpHt7IYYF8b2JAGKB715rw8L1H-pqWKVMEy86vtxATG_bu0e91pNpJ5QsO0YAcvLr2xWi3njWpK7uy1Zn1loG9TYD6p3UMKy-B5hwiHxa6vKSBdQVILRuLsgo6kIvBW7Jby1wA5EXveRH-NzaQJF3OXqPCvnl34-uftG5epH3RM2C78GHiHwRyyqEUgctnnnhiCZE7M74B8TgrRTEINu4cOC1h6XT_FTxfRhYZ8yzOgv9J2fvYJ1oLUv9rHWgbIEdSmBXagFcFhT3dV86z3tsyF7FL9zfYhQuU-sqXLKK7Q9I=&quot;,&quot;minPrice&quot;:9890,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8459318416373339211&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:118363,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;eeb5657c-9883-4fbb-9a8d-8a45d7fed2fa&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=C4Q1PwGvmNNg-Y_etQnPBRSTAG6Aodk9lO-46s4IfkiZg3pmdHexOqGeLCL1-nNxNpgC8MQzkDTmfGIHgwDU-5EqtsevYQn0vgQ3sLShEQEUNQpxdMZsgQYvHqqajYRl4TQtFVHjaZvI077aJ-K6Y4kpmo4jRthaUMOIKUXAdU19Bp5Kd5ONS_mEZMCYlgEsGFxG2xy4g6w7Ph_DWok-Sd7M_hU7ddtwP45buEnmNEh21L441ajC2QrhCJlba-v3PNhzxVM1OnL_zKYgc7cEAJlPGHhg0Tq78HE-eBrYGPhntWdzkOTi4P3et74DPPWIhPZ4uJ_ICviJ3k0h8tlLMFXulNjHTY864VTo4lAJidyujTDjvAJhm3CCWh01XH4D5IsMeQXWPgBUQQkKTI-4w3_nnmGLjBTmNYty08BAhvzwgAUyRjDOJQUPO1NRpwjRKTgREIzWNmVBi4orjkCx0Sw6yjYA-Z1ZFRY4ysYhiZY1md8XjTBj6b3pD8CIgrc32J3Lr8X7EGpPIuGyMvRxjqxcGcBfHELzLE3_wuOB_OZnWGpXd2kY0y1a3IqEZy_sulFr4F2aQNIxqFXGBBhgrT52hTojS4xTw3Z2B7Q6ga3n0IfZ0UFFecnPiDqXNBHTf3lRsP0LZVn0K7q2xju820QVHS7PvH2n6nSzdPGY4l6o9pgQY_YsoL9cSMD4DrS0UVZETv24wdUxdWBYgAKqYVJpGo4DaQSGSWrFrWADdhDDO8wXgwETQVqRWnV729PwxmUoRZgAwuUpcoyvhvjkJIVA6XbXpvULN2FLxBQ-8nZPsqxJsa2qclmqeuH0jS3wkYijUgD1gTgoViwdL2brlG3bwS0Pj8dbYIkAZfsSHwfqrmbqsRm6NinpkmOinYPDnlbj5cfMg-OcrrixHueCwi4uBoy-ISm_wXho3Jcai_RjBHHzZXSzNNpIZWdrhkYV8o1jdkoCoeuTmY5aQj6gIysl8X4GiSuAqCKfaWDh6ziPgQrn5BZ654qoGD7iKkTkxCW_KUz6cVClq79xf9vNa1YUVnqNHPQyIZb_ePhY4Se7JhOnJsD5vPxywFYaE5J_ULziArwzC8bcgIgLaWn0rA6KiTffN2zTjgF7a2fNqCFzeS2l4KswNyyfUo-R3j1i1TKM8BOVuN1GnowwmvgiFb0vXEQ57POKVwnB6F9lyHunTtDZpFrCQgQE9_HF2UsBDvL26maA45DF0N9WMx1sH4YBERhJmGvcNC5Tv5SvZM1v4_YILdQ=&amp;a=eeb5657c-9883-4fbb-9a8d-8a45d7fed2fa&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/CyMEFW.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0snouf6v&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;m9wpZ4KLGGK1Gs0Y3i84up3Bh8b1F0jtNM_ft6-CLu77aA8d4eKRDWyI0moRAs3iAMRFbFYYlYo1J0Qvk6ZJ_KHyUCb-lD8I1HterLsdylHFwz4El6-OoF7cGtVrRVgqVjpgt0TWD-d43XYdeCQrQ1YRBRLf5pHhjM1JR24ByHXYUJ9y9XVCicHbV3xZtU9oqHC4ONBqQb5ZalDLJGxfVuYXMrhDuGkcXyeb18lzn7yC5GkuxPE8qBU8TDJRhUCaopNotELMC7oByf5ItxWsxjm7mnZrU0SsruomlcMU6tbvROaQct7Dj4Ju1f1VIdJill5CuvvPp1LPz4cglnwhMW5Od4grhzxhaUr-PZ1qW4HXrE-qy4kPM2DWN1rYhySY6-ibsTwYl12qeMJc_EQmVrloKBtV7VflevIGuYcWoPy7ZG5P-dmjsWt2_fxQuHwJX9v3d2k4oKoSUaSDERO6hFXEfC479n5l1iq-w2nppGrkYZCDnvr_juMX6NZ7ZMLt&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Košík.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/96d5010028e982c83d5cbb7558616c7d41742176/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gXDGrzvg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;24ec0100ae5a4f6d19b8b00f33c5a4580e096d3d&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;click&quot;:&quot;yFpi1ZQRKSB1TYwLJhKTeNii_E-f8RZ4U5nidLeYSC_4KXP6efB78tgtn21JLqbaAwp93x9u0IhPBRnwx-17ym742trNIpH8e-xvlIfN1M25ScrUOhZ4O3sKzZUBknhyna9TyuGJ921chxWTnH0adJELD6hU5pqNj2YIilbzCz4ikXPjFJ4eveiJ6ktfPxKHujMqi9WXJzIne7dtZHNzrd8kL9Dp8umJDB8v_t0sNQJJWPQ9suFVberuwobEVyNamhcFOYZmQ2eRzT_cfqbRiv87ARIll5cgc-Y4Chu2lFfsAanGxbrBfxyDgbpExBsANO93PZs05keRroDDPfsHVqtLj0YTRtMPfVWGxam_i8klt8zyJ6gXD5uQIlPC11v69EODYx4ob_lOuyTc91AhR-7U5_BFeW5PQDuTuUj05XrGmH5JHJEqDY4KoPfiiFBAi_0qKaPn8wKoopOESYKGhD7j5Kck9DJeNSnQAtLeBiqrOkxkOnwOmB036PRBeVEfQsJnio6qz5KqFXM-yAdsNjbOkjCTWMYsmzggDyGH4YTHXJaIOnsoFcQPQJg9_0BpFj5pj61t0eOgUGzqkD5BNnPdFVEYPuLi3PaNe_o2quiYoQxdIzUjB2afVAu8PbQzY3INqMyj2JKiwG0xxHizGSDccwILVY5I-39VDZJToEllmsLRjHJyOZvwscDS35Zt6XqT1OJUkcEKWZNalRuUfdJodf-GKjfXDkwn-SNX_8G4qnkID1VBtQNidKrLZ_TcwHNrPAmgKCOaPIQRZ3PcGiHRuY9FWTrx5s6FPENGx66U4fzvOYdJIPQH_BpHPLUEuPQCIf1rZxkp6B4ElRDck7qfDH2H8YDBSqY5OmhBPp7RTkUX_SBjNLCqUP6FHDwiLjLwe3M4qg9n4F8P_yGaVhC_v-zk3O6uvMIXPeo_kSCi6VdiT1VjlyQpm-CfCyLn7XWVHagYhaVyKhbXn-t3JS0Izpi24B-AVtvqE4dm3lvnsyXIUPSIExCr3016EuuCDH96o5DQ5aymN0V1TfR3EXLEJez08NMGCZhfc2IWqj-mOnrl7bXKMpY2oaX8fsHYaQG0bg4cSKlnZ-LJnoqSKMYgJA0o2df5nLs5D8fsZKtPNc1dWEoiKS3xI0D6vm5FDNjxWL_3qtVXkYCgzSJi-L1ZNozO5ya2EK1itjX_DdvszxZUu11j1GkkPpG4Hcq-cj2pELEVRGp1lZq74CvKjBKzNSWT&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;BOWFLEX 4.1 S&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;24ec0100ae5a4f6d19b8b00f33c5a4580e096d3d&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jhjKF8F3_uehG9yCFDj6qJU1Iy3JP_1HY7gLCV-MZC4WoASeqScNnFbIOdvBl8SzwszqmwK1aBBRghuXK_w6sjByxEnaxwOVz9ho_UolqqPt6-DL4-cEcO5rDJmFSuFCE_0C1GrQAW5GX8f7fEEbKajczTiiggm322iwM0UXFrGL4XNt42AeKLiM56GyTIXKSIJbDbuF4tHGIIkFpN0BDH5Y7cDagx2XyHs78Qj04tWnaOFMrtQxAvTTchgQqop7ah-orgiR6JDYLl9GqBMIZFGbO1UAWNzNGzPyYSZEFf6q8TfxYQGOkgUZFLlUeB-wTvlwHi1TgwMvmPBFWSjY9KFFFyMeV4tLHnNOhwscNkFmygRq9pEwbhwt6zVEmNMR0PrKehT8aDFpH8r8gPVUtMdQuxWSSde3QuMnFUKp3NaQM9p3TkM8UyDXHAFlJRyOhO3ohw-CZwtc-qTpQOUqEe8ZR00GhEnJaa9wh8DStE2hUAxcdzFMkrs5EkslDd7I5pgfM1f5qugUW-csuOQ5L5dLRTpbKhseUw81DHfOdFCEU2MeG3R5jgQ-ggEZirI6kDaa83mXV2J-rfsWoQ7MLk5ZcSgnM0wtLWfTG7Jq-is7woQPzeeuFL7YA3ifw5lbpOd4yeqi9OcodGLS-jWF8ZWGPDTld3PSAkL4E4BRQxtUhERaH7vROct5LVLJLWMCJSZn7s76p3AQi7jDt9F9fOwHFiWZ5dCU-kkobkXO0oMIbxDztx_lnsbR_TmsGh-uKTDUkTd3WJco1BSKT_ngr96LwygC&quot;,&quot;minPrice&quot;:699000,&quot;offerCP&quot;:&quot;GdeOEwgiPZ_CqNBW8oTQmA==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;8865659771463275043&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:123655,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;de3f6607-50a1-435c-a9b3-6b6b3fe6d363&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=QBFOHU8e8fzD00UBSxc2CtlgA1t7pqfZVWteWMUk3N_hsxYhezvzgMM7y3d3gJpNua5mQ5DiDX4WzeKV1qNoTEDBx-PUhoM3wig1HNWYUCcGAQ2dyXZ2jldJo5GZ_tINqwR19J6fe1WUPNpnRB5D-4BAjnmUGxfuJMEhYqdzWKl9nIobkBr07pu__fiHtrb31NxYy_KHP0-LPF3hbkw7PH9tyF39R27HvJDb_eHhYdyzjI7Ud0CJ-d4phjcYQ9TOfCTKjqt54KsCnlh19jGoZ-CQTruylwI5VXFMvG9SHDQfHOVWP2iYxxmOtdercf3NxGqAc67j4iDNV5UTG_Xk8yZ7IS0e-ZwldjlJGS96Hs8IDQzR8pVl_tIIf9p01RhPC9tH7ZkyXNQfN1yQd_TdaPoXdI7HYDUzrA2_YPketkd4IOxCre-WFFU5xT8LtgzIin4wwDCDiHtu7xBzH7Bj3UYIAetplhN809tsJrsHSQLiBf_aiFP7s8pN43_6NFzGpR1QKnZmSYLSUXv0fDPb5hk4KZgOCdalI357crr9hWGaNgvGhcuBZwNhf4EQZ0Si6kd3zWCGcmktHueDVIXSCgIz1J5q28A5qXOiDIC0Smr10P1ZB4hDsw9gvKZpbniybc_ENCGKMttk8w1_xL-5rG-SY_X6xz-rTaHCkegqekHrYbNUDT25FBws5Rh7Y2gDUZkoiP8h03ry8v27gFMjdtwfAVBNu3ur0ZsiyiBC0xEw2ueYyZ2RXXe9A37-gOq13HHgv3AYIBUYG3Qks0p4rgf2Ov1diDCmNnqlEbruBkXle5bqogDqUGTgME9IIOnNS8WOsmN6bKO6mWOw3o37n3w6oiR9f4HHiLAqCbtHz8ldFNxhCE3wYKHjeFcW0izDSF9pkxvi3vzTvmaRnLgKhURQyfiQeL3ciIbYlD9I5QjUWB9sEtYbpc5lF7ZxbxMhiWLsqLVSNw64WPrQJiy_MFDctjYuAwl-0u0IFIUS6yNU5kgtalNgtctwssTQZ0HK8vSnRbt4D7BnhSUA8N73EBvqj4dEsfyuI-ozQdjlhtZczxppmryLAtEREqpqLNxvJ2I3IBYRL0mvmelSoIc_-q2y9JeZeALhUXj2Jh24ZXgho-YateS0o1gGPtSy2yNcldD0_5PWRvR2CTni9HOHoHVQ6ucWq_bVzkWzCq2n9gKeHyBatnkHUQc6GGfbq9wbSRPHDqXB&amp;a=de3f6607-50a1-435c-a9b3-6b6b3fe6d363&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_X/ogCBSSL.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xCHEhG3T&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;WpJTmjfFYivlULqiBwSCR1cFkDP6FCTCSk9pWIgyYtjzi_KD_OZ3gMMXQo_XyLYleaXJd1hZChm4KhausMgTMU4H8FLfsjHinDKwLwWn3afyEqPyo4Bmiw_OQss0kR2FH0nONZq4LYmJTZYU4EwROo5d9oxGYmN0ipRGkqSYwSlvv_bU1_qjrczRqFjh2zG26Twm4o9Q-bM-fVsE2WUXDCrwMgG0o3UimCjkI0oYN11EuL9JCpgjteOKHyV-UF4eYSDWHOvMl-KlAYUm1oMcDO488viofrOfSPHtTvUuyZPiC5ncFTERr-uxaAIufy6GZnMnUN5zoI2yxAOQlGaYNqIAA5QY6HXxJBgo_ZeePTHjWhqTFHEH2n3raAtuIZkiA33EoCxpV-FV4wGD-FPAoneOydohhM-Glie4-_t1dmjNQRR25FKDpUVapfrsm2cYPxQY5l72Gsi1Tux-H0GeTQaPuVyCUvGlVTb0oT3clOsfm7qAj_vdIfHSgmqmxaT4&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Kettler.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/24ec0100ae5a4f6d19b8b00f33c5a4580e096d3d/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;U5cTMDKm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;A9HEihJy6JkeWOOUNt0qFWah6ThUC37b_9z8hv_pXGK925tZAqwnpHKcIv2Es6r0GK-mxSkpgYJvAkwA5-zmyLg8UD7GkcPNzImORCzx2PgMYL53wvnYjd0fS_HPIhMZwgsdjGzGh8lC5OYDHbYM1Q914qLKVcAmtUDs-BXnInVZc32EOdHjO2hqt5bOoqw4b6pSslHVCRnwQKPT2JSAGJSjlQibuuryTdGio1DfM98TM1S1Zk5LdGxFUw-8P1BuT0wE_eJVTMy7I2nFMT4MrRJMwG_Qvbzp2piQMlqHOoSXLPTwskhdwrAvGSHo2fZvKSEjRiM0146XOOTE8zi2ZDPIA2waJ5JhmN69S1uFgCt7Z1Cz26ZQrCXvnsuhjo75JTKgtI1qzigzE4rLaQB-iHrnDpR_zFBQQtn9M8XZxZ-VpRGxrCw6AD1j6eAagIqLONte28fvYNQ4clg7KPZoVO9HuhT2k2VHPy5KSKOuZtgas9G4dhM9eia_iO5XLH5pKwCgzM0TORUp5hBVhPsE-KAjRLZEcI2UjXuW_Snt_8z4dmwGT6FlHB_f9nZZn9XSf2K2DCMI-kVMwsCvH0Mqa9xm9vc9P5gCvdkQoXyVWp7dlEEpEwRPd3iaRDPH0pe1xfxv5zjnEcn88ih_GQfNcPnKuBNNzvHwcITH3IWL5Q3rjE50PDWzl6deurCocVIcN_GO2Iqnj5XvD-ElFM_rtwVGvwZrGYewxzHmfjxSDGMUWf51dRfunJ-fhIRGVV74ANtQ4Isblu-6-W-O6LxdQUQ5JijUhQi8oefplZWifamCcCtwOJdmV_2Bc5YfgwgxM4qi9WP3Viamc5XtXSJ2rWEi3TVuI5rpiGFbURBbWgJLZ1kSi1Ig8ai10Y3XHVD60ttSjSVeRq-ZSbOxTBfmu2DbOl41RoMM6Tlfx_KmzhgE-R7dsQ-i5VaEsq11KCdukOLPqMCJ0u7pMj1cnfbiEl4QsYsgcLfhtm3qSynEa8s7sgVRn8vvPDNVFlOTg48DzCp_ylsIor2Fd4OkJvSUTvto1XkMckP2SSlo1pU_PI6jo9o-zXGP6-BSukMphNkuJODj4-ZlrOo0Ck70Z5uQkZLqmGea9hLpMoZ349b4kO-AELvoaQf9BF-f3nvLwOcxvYz2NWVyJLJiwvmFFdeJOhLn8-skR8holNeXBhL1rwK_iAoJhGyAIaWp-Bcyrqtuc2YVWVezZyd8xYdJqgLZ2cluTJc0WE6_ig_SpaRyxBhk5YLh3wcPhYneifvkRJVL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;DETECHA IZOBAN šedý 2kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RQtbTA9qkkaW3-wZLytrHFDeGAWXm193IeT4ar-kYqETbWwApQkIANchBHvWzoodgOxyRT3Rb6xDcPRGdo_5U-QRk5VxPhTWyz7wxxsgbUOqDhCWQGnLuh_0CK2IIISlrn4MuR17VhULKfI8dPDtEZgdtYMDpC3YoSjZ27AQXiLco5blIjSFJeb1bkQoGNKUWb72EpKp7P8tCTO3C1BCRdFPguUv3kLZglSfF_hRmMTZa8X4fYoKhYWjMDiG2gzIXwbuxKH3Zw14_zGKv63tZBsO80MMLR2Vyk6-NxoeHHaGDy70_wqew5HOk1F3a8MzVUP61Q9nC_xYsdYE_NQM6Ne-kzU9LGsmKEDAdONmGxkZ0zmAHqIYCDed6NG4BvVn-EZevSSgo23YrxpqVLiLwBlU_zSwnp1G8HGY45LM3-qoMoHo-dlw4jiyXZdhX9arQPLQqsgjmByrPvZ95LbXMzqhxajLH0OxN2vZ_EmDK7FB2GWgLE465qEd3iHRRUEIgBe0VsCL-kL3HejR0oEzmSMTqNMac1jysmWhhHV4T-HYs85jolk5IISVwiYL7ryXLtGRqo0aJZjVLIqCC53KbZDvqup-NXsf5Mfg8mQwotK9WkGT3MVNi_SG8m3y1IMXSCn737pmkWY0_HAGrESm2aWKTrpn4j5kePplDEOebybwcru18dJPrrkTm715KhFE7vVRdVUlefe6Ie1oP7NJS7V4W2S8r-NE2VoSK8-xOCc3sf0S29pUahrgTSHvQTgB&quot;,&quot;minPrice&quot;:31900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;3275814109228733788&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:46187,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;2194c723-badf-4c30-8b0c-ea4dd3c2cbea&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=vSTNdNLq0h0tH-Fy-4DPoCXRmpqto0DLF-LrNnGJltjcoaAMK1nOnpk-vaaJpXhrsWEzfcR_veDaZnwsT_AdkLbxyvfGx_56vZghbcY3xSRP-2rB3Z1RyN2FmW5U1UQq2-cS0_Dv8gvExRpfIdYqoCxo8evY4snSoAPYy3DrnzS1WlZ-XRuM5cJOvx5hvSn1oCxR-ORzxobaUD7lpbybDjx6a-ddbvofbYtLYyxt2dDbkFDDI7EyZ2YKbIVv1d5Rl3ieBUg3DkSyFsgzdPwXslLuw03TV5M66PmnLes6iq7debT7VW93QxDt5Pi7dN9iSlT03Sww-vxlggElYfUXkIDmxoQpMEucXoYcQGsQFhILA80jLNU_PO7cUPchbvZ39hvZ4_yTbHq78UJE8MZTgqmr9W1Vpcv3r1zkuKYLYjdkUiWp4c1-K-It1l4qCYcYIMsohwAmbJ5i0-AF3BurpynPUfWCizAoPDeuXCSg1xndOaTl5vEEarLcm9qOYq2p-NT_6mWDg7aEkx8HNHPqtTvBbIH-3eUeAc9X0dIw3_3Rt1Js-4nyeuL6sT2wK_EfYV3btRKZFxFI933b2BZoCuyQhpzSvgWzo1YAEurOgOxKwIoR4mwHgRnpPTmTJASzIuLdY5i1HPJMU_KI-VjU2rvERY4A9Wh56DzrDQQJI62BvnYgSGbaA1xsa2cUatbO6aocGkyanCT_U31HaOJQG-V7Aii5E-l4MPxO2r_3DuNwpIjW7WNYeGZGSD7cBdDoIAR_9B0uyR50H_XT1vpapHK-cqf0w5XTpIdEsyQf7UznT_afsp_wprwXS40N9pDae3VHDXinUeqq2rhh8se6p6VOLVijghIhxJev5_3qDtDxJbAct1dUiXciO7jI3SOvTnFnYca2k5zw5NZFD8fM_g-yqP5baO_l3tZb6NGIsePXU29fFHBzbBYliebOkNMBhUg70Dz_D9c5dxgONEUAn7GiKFvKWozZ07n9kQKwqHmEUBsBLrrbJ9hG0QBGhWPqYvddaqiXpsTcgHo2Jra3U5DqIb2n28nccvxZebtDLOJkENkZyNgQBz5ordkL_Sc749scEybMj16VFL1TJqBhhNJXI_x6l4AgVNDULl3ivP5sN5KLw_NGfbwIkjyaQqPMjRBx0NC0ub_5iOca_EIzwxwDSsbfhSGUniXkvI2wfT37-8eKFBR8r3haL7tpSBT08ChAD5G6zDpKIsmda7lqK8DXd8tbxdDGFADPzgQlcOiN&amp;a=2194c723-badf-4c30-8b0c-ea4dd3c2cbea&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dr/V27B9BM.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dCJcTsCq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;hxIsMWLwx3zXARC4etEGGNswP5cFBUc_DXfgDnMeiBcPqVFkFJluY8HOpROTrY3u7e6WrDNgS0wIeQ9gs3Y-QGS5UZIEt-TVSK0JrJPHLDASsDHu0-mTIZVSrsZiVkNFUSENOZywdBg3AikO0qZ7OjKeqjpVIU_CP81jjmaFouq4Hgx6UWh83cZ7jWk3mWkzpG_jnBYF6D7BHbmFm6IZVcex_9lS5MWgH51xB-w0FJdJTh6ZSQfH3zXMcy7fjt_npxsJ_D_ZlRbsvZdpPxLc13WYfi_TBoi8rNfm8JmIRvCJcSC8pQSKEWsj6ELNeijXkFsk22lML0zUPRqk8RVEIFg7QSRH___x0o14lZB28bvyGQxiFQwEIkCebg1tuoKg8q2ngSGzrIbK1Of5ktN3xq2z8whrdpCHMA92TyhJ_5e5ZFo09k3FGMCtv5BKWme8ywoOEkV7Ob-s5XKwycmY6MLixj_LU33st206zZ0dxNLhL2OAwR7e5MftPwTaRFf5&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Barvyprofesional.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/d8b500005881c12d25ee43e95450410ae92bfa0c/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ADRsuoPJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44900008d749ea54f6657b0396c204d3148da60&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;KpvrL-5I9mkfHNf2HI7C_x_QeUwQEfR55YOakIh8r4Zh3KlhOatakWJBpj83Dn24LW3CFgDUxzkRK3fVl2C54tlbkdx_53kBRROt0lzLkMtDfTkXWQFv9qrhp0bClfvYvrDiftoadZ7TT_awjbtd8A3oa1JwVssig_M2_0qp_4kmJHZ9oISG_5sxiqKPu8YNIz5owbra_8P9DlZFJ1RtYxaz_Jxg_d7hJ-pxRtyXughV8q5BuI81uFBantPe89IFCtOyNm-qK6nE-UpUwa8APC8HApqRqxeaADnkan-8MDmMQfHEkLcV_Bs1GZ0lRZ9SknXBpAbLpp5d9AUUq-hFBhs7cGsfE-n3vZbhi1PUdIU1g6GWRKkK9Ci8NczRpQx0yMVeo2phl51BoGB9KgF9rPvMB11oAfhG4b2ICduTcMgNNbmo_LyFDy5s2m8Oc212MrmweUUn0T_Df6ueoaIIbtaTUQse5XGK-ne1jcCQ9pryBNpa8-Y1h3uwRIHczYwA_Db80v43Okddq2xrYaoc4JgJEhVPZspdHjH1Lv9L5Bjp2alXmMycKuAFrBiCGynOKGk166ilWPzvP7vwmnitVAgPH_cQMCFFw4UV2_Q1YRWCuScYqSO7G1IyK-Fk46zTxGe4caVi2ZxM4uZTkW6_ph1gZ6Z6GTdFKB4DU3ZQGndeDeqvMHHZlqEqKXL76Blh-_OA7lVgvDHIz451pz-YUe1gvp7vYJ_Wy_fT_C02HnpGIvmUu7ki92nifj1Whm-Chw5nWYSaY3PYWacyFE2lwtEtbGkXPdhR3-XVcCYSiNdwwN4T4_P941HC6r0t-dtCEri9xGsv3MXPahlJAaUjkoME1cwA9b8W3eXhJ-wNdzN-D4IdUJ2N2gBbUPlqqkRW-zrxoPTHJUsIiCiMd3anyYKq3KyvNaMiBTR8LbbW6iK1ju5TGXIrKlpmiRA62pd7XaNR5WzuyvmUAWaFa1Ah2DVl7gFxbifU2WEu0kb9d0mLR4kY1vDWMsm0j3UN34JHH5hiwNn0Kr3eBHRlKF2m2JILDQK09XI2Oo94Yo9GRTt0GsaPLCBm3xiPshff-OX1owpFL-nSpbBhUnIfv81vD_v7SkYtgp2COyaKZZf7rV7T2xqshdKvzHP4p29V6yFrd9vgMssoByxgsh_nahAxzPlyEHkMy5r-SrNDymZQ3rT1VDM-CLeH5s2Ax7aKTlr7Ve8whoIR8rrD5SXmBFfcAgDvTaJo6SyepckGU_OVBL4L-ehwt977xoqgcvrAaElnZU0Yv4YgS1U7uo-rrR4oTEbKW1IVBtG12CJGir-vuK_usD91vj_apHJ49O3pdL4xkkEDGLVj6sy_hw9vZBzvs-qYHasJRrF81PUyRogt_A3TGpJW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;FATRA LINO DOMO 3100-41 - Podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;e44900008d749ea54f6657b0396c204d3148da60&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;B_W_kpQ6tIKjpm7qVUMWoMBD0Kt9iWBsP0xeobDm_p8IntSp1Qm8fK82yE0tL606iihjeHTmUvXJhMRAcUd3FiZYM8pDjFvGvKf1vXim2zij5PJzrvF4YZ94kgMPvFjwjSnwwfZYJeGUWVthl6furEO-HZhGYbCfooFi-K_2LjhA5fHnCpABDJ-6tf481xbbV3wDLv1C0S3g_iY-pS7tz-2cwKJf7vSkzic7HWt04fFfK6BTxl8_4ic6on1DR2KMlD6sVWQWAlADdHn4CSoa68hoyUHnchxNbh06kb2awNA8YWD0wctYbI8f_qTJisORsZf794ytkotsELQldKLKiBu00ZNe-XB4VrtQ_vW8aeCu6ARq6m70F0vh_D3KhTqAqg2UbZP-JmvOI97HJuX58b1NCD8_h-Nll0iC_FZ-vd9QmoWMNkUn2CUHvY8wpTo8R5hcxlzVzb2jE1AG6dsKXvGVruQR7lIQ_wypg3Azt4u7GujYIKSR7zoR4eMEgsa5hxaV3wDYeZYorLli4vdw_MZ_w2uVgkHzSJ0JqmU2c3DYSYVQLK_P1SO-_df_-XGGcYnsT4RbrNJeHBxWMs1CuaF7uPEpRXg9tLjTHyXhZkapKXQ9nmRHT9CgIiHFV6j4YjmGzps9-aNTLZlM3LmTbvf04eEWbLvE3ufG4pB0cPb6h_CVM6yGm4Mo5q2FdyW8YYz4br2VXCvNHUBg4qolLTIxDbtfGnROLVhCC30YVzHEwYmODJjM4XXZd7AQ8BHfyE7U-plfQK6OZut4oswMMDvUhwb28dboIjHGSh8F35cgksFjGEKtB3E=&quot;,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1331152547972568465&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19018,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;103b25d4-9ff9-4ed6-be6a-5317216f1a9b&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=oJ9N0D3eb-uTdIgpmDvtZvWsc2rTpnt-_gnw_ORV286yBpEupP4vjeNbiofWujwLSUymN954qFNX0hcU--A3bO8wMppgFD2NAZ_wgj8bNHp_xQnEKlHaeAPd-r-TTvzpAtTTXO7cZd-y_mDIl5pt6_5uIz_NNOV8buJB6cWp2vZohD_80k6CVy_9zAJGLyR-FUWyMJWtoKsqw63QizXrLE6dZ-9np8Uv1R-5JfcRJn7iXYCYfhrGf7R7-p-zteyn8p6OQPE_uZ6q12_EWNe7-mjxfnZjMcQUtCYfXMyDh8wTwVZQGj2OyMCP5xbFy9T6s73lLQhqWK4WalGMs-4VI-kPIRsQdxmsxtF-Jgcm-OuThvKzE7EsQ_p3Aq6iQUDRzdXoblPL9AasSMDCdViH1OlCpHJYOOBgQD9-ke-JAIZdhxgbBNYvU67brMcAzqZth_V1G7w3fhRgiao4ICC8euOltLKn1w7ZdD2aPgtTLGy5MS1HulmHb2Sr2Z_D9ncehYs3ra0jOgGIUHhiASGX5HpOZgCSANiWh2BqEJ3YPhodMlGAiQi1PRb3-ag2cVA7aQc8tvSA6ruXmFtQJNbC_EzlEOkvbVNefUFUxHqhWt9VFnZMUx2m83O0ZRSenWFzLeCcXmMiz75G_vc0K-BVkzVDa6DZsRDJZ9BIH5rA6oTAiwzEJSNqwfDDeMht5B5HkQTKCvT7flTcG4VUzOhphZEH0WHuo9oAmKN5GadCbsLTl1O9hgGAYn7qoTutF3L27s898GyaE1UxVMJ20cIJk4VNKJLDVTe75z-YK9uhNMyu3q6_9GZjBJych-VNAC10sDBCDsI-mtf7zcD5F1efIi9JbxWfWB5uin-7Q-7OyQUHOt62NsOUHmUm8Zcwz5oGdnYoSN_GNK7nS2FVqXRgICNN681NotFGNK3tfLiZRcmZcNC3eUZTuQjH9Cb9uXdwEPL_lJjs25BFRiATMGY40fvMMsp7J4_JxVjDt9Qj_HZzHaJcCuqhtSj1B7QSNT722_CRONYsoI1h2LHzAummMPEWp9MEHPQu0kBEywjlBzUbBNCrNUaYBW9dYOEBcWaHx-XS1lew_anVoR5OvLVsrnljCwalVpCefbj2TgnVl9XIuuVtkUtS34cTHZSsPP9y56NIGLy4eWQ33bao_tqLy05zVDH4qSrxI6gFvO-13eSkheVNDGpJh0C_wk_LYOG8Nx3CJe9SFLAvpRZbmrvhpQpKQVm55Vwr9Ck0SR9J3JZkfADbSSzppiLrOyZpCtZnkmSmvZOKAa1vZg99pJrqFQc39mrXwGg3hij_Oz-HC6LokuwAaHzfu5AVYO1pdbwgtTGMKwdHQfT00LSX0j0Qww39c74p&amp;a=103b25d4-9ff9-4ed6-be6a-5317216f1a9b&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_JL/S1vBhwj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6GShdrKM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Tt7uNobXUwHslPW_RtMVJrWUz_sfPhhHfiHhAGpwRJS7iugsp7x33LljA22OAWaUZ96VMlGmOda_a6opvOxyfNiA8yuhzhSyoGqzFoIlcOOIIdXgLGTgbl2WTNiXAgPjL2ChNdv4H_cvYz3PPZIX5hFNN1Np0uBeZ96pxAIMShU1poorHDuhZLDHGKnGE6JyrPLO_2U7rl5dzBW7_76HjXcHtn83Om1L9_O9_fGQYuO3oecWBTg3fmorw6b6LjsaJ-Kbm850psMvdB7mn1J-Ve4GHMMOvTzYrllD3P_8LCO5WHKPG8jUL5bUKh1drj_c7eqUat2UJeTJYu5KiEljw1Nyou17xoUMJlrYvSQ63HJ7sTElBORbWDkMN9Yu6RpZE3WweR6rB0qL4POjKDv_jeY4FgX2OCyGmDW79pfliBX7PHVXAuyzlwMyAvm2Za97WdrdfSKiQbdzJBwEQzmEDKUEI0bNK2i4lP7kv9hj-4aUPm_-ahM5B1Um3BOCNa8k&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/e44900008d749ea54f6657b0396c204d3148da60/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WxitD7n0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e44900001aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;click&quot;:&quot;mIBSvCv-MderX7QqweHGFXMXjnE3KcXO-JepTs9flOXgZg7Y_MlQEWMbCPeIiHJcMf0r769I9PZIYv8O9_Ya9YHsKYEu1wxuglNVSun8MbJE-8HpU9x3KwlVNVQjnPxXXJt7H7XnDGXSWzXQWtMJbF_ElM3R6Zt1JaVaiH43tRmYMI6wuRQ1CTpDYl_PDsvw7eLDt4mvBxCXlEMSqeGD-C5g1TTwxC_6xT56NWwnRxytgPuo-vkGsohWulY6KsNonoc5_oZGL6nfbAbFRatNyvmjKoNsEOfqicb4g2bTREmomWoYi8jvpPEsSt42QZh3zajrLdpFQE-nMGfaeQW_rB8j-u8UbLbuLWjU_MqNdZc77vMDwxWvW1-iHhi2eY-6hNshlY5PHSiELsNda9e_TJsXdSTKygBPMcArEKMoXpZYwLRmCDiTZN08svFV1Lh5R5QHu9jXLp8dcfpun3IMDrX_YBOxsQvbqBLQJZXNICLE0JJWZ4_95u8zg6lGA0F28lJH6CLAY0r2e_zq7hg6AlK6Y1dX4w7qLldDD0_vuDmT5nFaOAyWavPGTdcQZHTaTaIvTQlQIgqx9wYQ209jFU3eyokT9hDXESlgkBB57Y-sxCJX5BqM3URBKeaNr5rkxYHbENMbENF75QQ8a_UF0Ckyr-RuGlYsdmv7tCi2Pvaq2BjBvaWGcUkUm7SxGmdgfGZ8JUssetvtLk0T4Sca0eRF9Br9g4vjPytNyPBIs0KjjcO6Jp25zHsWTy0n_5otIs9QI7qz1irIkSN_oqQfmRTJtIpye1FlgR2WLb9ZhZicCRynygMHmxuPakosw6UdWRRgRB5NgZUgGjs2Npn6xiJUPyqCIQ-VuNNqnhS5HvbK-MquBv2Th_MVmm9uLRoQCap121v5vVNmHFSrWLlWvvq5geBi1RABNQKrgjVJ_8lxdLsCT8hV_zj5dIel6WlSnuJmouHiddfSY2lb65WgRACsXBpgnA0Q31Qqwk70yDed2rwF3DgQM-LtmLc-dQOjAULQd8uhX058v0S9nf3YJMbekSAx-IFJ9oIMpCrrf8KAbMC8NWAKJpSd_WgHv9fMpGZR2aYA1yLHTCRO5sIeqCWunfQnVRmShgLrGb8CkT0Ly6P2qzBW9GSOhzpheNUB1-fKeV8zb7SoPcHn37vYw16r8ODwNWPu2KolQCOq0oHv8leAp538IgFsFbHqz7ihUoRdTvlY4NFTnKROv9gu3sWl6aGTly6XcoucZ65_li8QSw98jXbBtSOeky0BhZpMnWCXeJeAL-pt4UwW8LkExwf-6ny_VmrCdVlzU2a41DkG_Z0WwqnqU2dFnK6Q_86DRGTFyeiqrKBUXoevUdNQdDrWfdfKJ_MfMbgVDLU9&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;GERFLOR TEXLINE PARIS BLOND 2086 - Podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;e44900001aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;IsasR4r9VXTrCfhMFkOsDYyQwjDcs2ultwuQ64M4YKlYzCcTaqgb1avVZfg-NDHxFintpI7nyEWbFJCvC_47RXYW6Zd1DX9NU4Yi4gJ4YxykuBj5kUfYLsEHhXXEjW1yaNW8ALyVfO5SajF-e_ZlV3Bt0190fPd0YKSFq3v5-btutrv2XSiFAk-CnCuz0RlJQ9EyeiJ6IpNTJzocj_zdj-DZnzGYwN-1qvcYX5Vw8TtiXhBovuHGxJKrovIrCzP-Dqxa5AjmM8i_sFYQeqIoib9MECFaDooh60Ttz1wMwoB2TpaDlEi7sAb9gvDVu_sbihXK7YkYhRwPXyECJ9YZPEXP2kPnuzN2b9amkKjtGdn7ZDSV0NsEe_GL0B7S4DeLlEhpCJpTozJCjImZ675d0DItKkSp785YFilVx9qtZFrt1JNshWuqjAXIWBOb9x3u1rDBGA2mHbKTWs9tPlQs4lM2amU0WYD20C_4jl2hGz7adFr9fmm2M4i5MYEdr6RUtQ7RHrqn7tenu7WEMzBloQUIYc_mPxNcIQFVbWjTOJmaUI85ryTYWoAjrXY9f9RTvYt_SfOxPkgfzAMQdjImJ1F0x5tf2qJNtSIsfT8wcCBNQV44sRW2WlRTu0zHfJjJzvF_FEWaCTT6X1Cb2dUomxnjIVqnJDI3mJhzCa2GWlmeAnabSdpJ9HmmudVGlTXG7IvEHkqugaVSm_LyefgU1ki4B81Ra04hbhY5WMmPPvz01YovAhKdDmwQIi9sy0aGGy2sRZFO3-TBFpPZR2lMCXDAeh2V2J3qcQxId8T8zgp9HWFTkV4=&quot;,&quot;minPrice&quot;:44800,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1331112651703305673&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19018,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4fa0d661-2e49-46ee-8f5d-7108c9b8fc19&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=cUOAvlj6nRRF86clgqWd2GAnouOpYxO-NsdCuzIPBiXoTvuMkyC7h01-4v2rTtTFOb0IH6vX_rEppsQap1O5hvwUQINGXM3MMeJ1IdTwpraGOoxcf9nOPHg1AKOoZ9WtwsK9VJRZpfXONcbHp4QLWP0gMiF5ajaLr4nZzALl5pTxP_74jL28QSMC-ohwwu-DJ_Ub4T-gEIpyoJApz9ifmK85Fx8vruwJTdLROk9sprx7skPyu-MILqVrswAnA023JzDhvWLFTydR1c9C3oi4Q3p5jT9pe4tA2uRxf0CyXLYeu57_4bRNCWm6geYgU023rQkbL1yw_NYljtJ_IaFiyeNnO6uDX3a0OQY9anlf_Y1wkinxf5qETyRm2aRIf2Cv6D7iAEQi2pHr2abZldwdv7PbTJOwceWgzVNdD2uXndwKavYIq3xWq4xgyxQpqCkiVdN82NfmkQBnOHjs0EQicONr8fEvNywbWGT4Lr2WKumLPUv_6_X70G2tGZUjsQjBB7gEY0jBDlaS6t_wawbobE9AksuQ_M7BU6LLNI9WF_yEk9lsLwcFER9ITZpEc7yFI67Xw7JDYNn88fPQrLmSksZGzZedAxMusdaFQY5CE1wC5fENMXQyM8I3ftHsoRE5FlWKuN75Q8TyFLYXlvlEoqWaLgxt_FzhIUIDExB0rMSgCWSmLglI0vV3yVvFzicLtN5MC-IF5CuzNEeduSgoGSt3D3WTT0kNoqtUH4RZITrLW2rCCGRX9m9d5FSP7rg_Sc7o7ZT4mDokdouqQ7J7uBiQvruzdasOUhqsyTVu0UpGhwqPHIxfz_5DhBwL2mDq3dZHbwAhplWmvRyfYE4wRjiv6gyG5FQjFXBj-_OwszMXUr-RunAmfNYbfpTYVgrDLF7pNN-EOD8ZEMJOLsg2fwKqwdQ7eSnIVFrHcQAO-_hdGEiiA0D0YWxezy3h_iMRi87NZimVGp9k1vQR1VuMIoEPU7hVSL7Mf-R1sMHVeWcFe5-j550Pt9sQfU_FKTCSF4n0gEGYE9Cx6WL9JB3YZpsudsNylQ9CEzfz1YmkSZu3eq1jQ-oKm3yE6tEQrjdb5JsfXVw4Rk2CiReYicc6R-V4jub2ki0r5kyM-KhiyjP2ktfVSkMAS8LtwjDe7dhHsk0-1fNxzI5Pnl0eEHt0ruz5X3z0VnfYYnihuXctMuvNsyscF6XdAyEa4UZSSBK1NDHbYXXWhR_X7zXqV4MvPhagIA8fymSbb0HYihozDRIqo76wXrg8tshD7k0QDETugwbT29bwGQr8wSHsTIMU0p6mMSCGyEszDPQbO8zUVCBjk0IacVm_FGWTR3o1V0s4QIiuFUPRrvSaj6-oOd6q&amp;a=4fa0d661-2e49-46ee-8f5d-7108c9b8fc19&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fb/EEiBhZM.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JGgOh216&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;kOy5HAECblFoy9QPek4jVpY3WuPqLZorGBkwyOeyUU2_WlB-iV1fcVRJM9GabkM_QjFZLdSUX1mJDldaBoM-CV-txqnlaA-P5U4aS2cPaHmIfGmCRBGRsjCD5vQm31B0Gp9iiQIv6YPJw40YGFf600n2kxKSpvbNRaiyUMkFWloDz2gzun-5NzfJnImfR7Y9Xr6dt_8iOhN6Jbj_fakvHO9f749OP85TBrkVKqNf2_wzGKv_lW9qGmyQGX5MskxVSk2NeARynmW-y41t26wCtnuePof-PSJr8CLAckUv8QT06f1X9s8zlVTe0Mh70KXveVQUBfsvJX-rm1VVe_IKbBuq4PdIuZHNhbmtiOvU3nSO_NwhobNcqFCioGTDYuIFIC3MOPJSlNYQ2IvNMWa2UskSBA811ZnECAZqr2xcS6EN75vYoEqPmZGoj9LSc77SVVFDSySPV6k2Wamv-1VTRBN6etOhQPhNC1HHedIHoAdSgZGa3iQPbAy3fzfD3LUV&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/e44900001aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9046183768627733386&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QDsdlpC7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200a67f096809415ca1c9f112d96d27689b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fSLEl0wnmjvwDaokNbRSzzt0oS4MaTQ0uDGnnEi4XWVkiOPbQizvs5EMLE7JOjx977sI6Us_2aNLV8DRBqtDViThuKrvhCMtE_c7eJYfyi2W0Y07JELmAGD_8V9yKiG80BhvQRI1j0cn9tToeXwZuI_F7TWIvS_tIqN-DNS87F9EwEYYEFJogSlkis1dplJqdLkS1d8PieJLs6UaKlJTBfRmLHVinXeP1v6z_QOeEc2CodMz7CjNph2b8Ejw5AG6Wm5vAAdJPtyllqH4fAFmXmee4C-sbaU_8hJWzzDvWxYvzmiO_EDs979HmwBKxIRewqLoDQo8E23tG0nuKsOulI29g_9464uWXTzbm5twyfYI7X4mr3-kMtggmqdHnA8yY_sjf6zGZSpFHnZrWOTaqThouIlw4FyK1t7Y59v7JqNcFmcrfo0UfM6VFuwFhrE3Ot9uBgpb2lYI95EVDeROQLxtY7ootEOWT4ptgm51WEofh45CIt4fqL1J80Z-MT4vIWiIq-3ZAcCH0P5iYAN32f29EZ4jpAHO79AtzmuMye_kTjPu-cOIu7B3qRvChC9amd1qJ_aP4rHBrdREZfR6j_ooBuBnJIk8-_NmsbW3Ge-bwdGHD1K_NUxw1kuaIAJRJR5RGlHGWzgaEsz3-nAd8ToXG3dUX53NdSu3YdaCpdsey9Ffb3xC3M8skq_m1Wp5G9bTgSpNQ9C3svLi4i3SS06FK4deu78ywsuNqDjdMLX0q2HQZUvslJYgB0mbRh5oduWuArTsje_lsxy_2iRckPsOw3LdoUVS8p6jvUynrVuJi8gZLeT2Jum_UD4wmc8Tff6nC7Av7gEIb2XvtH5TET_BdeBAdqIHUNX9ttEiHoHqizor05GH9Kqs9-i48OQBJNIcpSdTkajzuWT6GS6qJGJXgMWJGvLBuoE2V0fIeJpkGL85Os4ghq6A1L_U0DAZVbZxpMyM1dqC_YjdzM3X8Lk6v7sOBODkIYbfX7BFOO-r9BCf5bZ6F9sScbF5Id7CWO71skGveJiYRkBq6Mz73_7A4vyC0GpsBYCy2f05M8yP4fx9DFLpl5VlIh-wLJqyaEF-N55XRugZIoM7FwNi6QCcqnfHA_7Lz-fLGZesvXbOauwetrPKLfJ2cJDBRP5dqhnQOXDAjs9eI7nNEClMcUSpJpJ__oeIkO577J2n6DziDR2M3saWnG_UIyJgzocgBxtNs-ZWqLPfJrzWtg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zarážka okopová 4,00 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200a67f096809415ca1c9f112d96d27689b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;QGd7ES7m6HNH68r733aIdGQN-iiPW_lplhKuYBAznJetvQbNk-0xjNCOIlbgzTKoJ-9j6SpgNndXeVcGjNLihulEBm9DnmssOLf4V9XpAXUdHRJ6fYZwvhvgD0IvwxDfF5qWBcyXemLx0hzLLa7tFa8LJb7ynE6Xbhu3ledgK-8iq1M9Cp-ZGpLEuEPAtt_bt5U3yY6Bet27iqHohWMMW_o7VKUJyRgV42aWruC3bQwA5VKGd6Bp919IpJLoVipXMvR9Fd3yOOPMTyE_N26N1jk0Z626YkyHtYCqvzNSiIDFZjRhsSVR83bveS93DXiKh-0IrrxzI1OoPcFrQUeIRdUpim-EaWuCiKlr0EFZGiYxOcBEiY09PU6pM2JecOjjnamJOZDv0iDr9g9A4tirSurNJXTyGc17VgJrLudLwjHgf2H0MCAipl89OgnD2eiQtTxTMMK8bGM7h0dNmaYI6toBMEQtZMtRVHHcrQ5KSsJZkpwsrJtwGpILHeHsBhtzzHZotVFeMZzme0UlMVRuLu-Sqh-L3daxQ1MlGKhoBPATLRcnLVvjRN-2CdxumvBUG9L0TcDWv7ZwzKBDVzKPkfJtPxwwiPa875ECUoEUx3SIhlT0N69Dz-Kcu6Tw3X2Bf3hdbVGKVEuV6oVrWVi7nRaXl-W6MExb2KP3U_7PcGI2WIRjKxm3jAMM0H2QoNq6r0n-7oDu08ms3g0r0epqNtPpWXoiiEDmYtNzLEu9X2F1gzr0RBpqhE40RnV7UaMEZmTXN1ei&quot;,&quot;minPrice&quot;:68200,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084007658573313277&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;fd37d6b1-b4a5-4075-b86c-1a4ae71dc291&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=Q5dAj0pxDglaFiK2CGj6F3-JbSpsedrKpUWH9FtndeY0Z8-C23Jy3PWQt8kPhgmasIKkYDjmkiY1tMp5dGVOT4LCD-6yPsgLc71B6OKd8PH1aXYO8BUThcGVu4cFp-n9ytUADqOJEy0TyoLigJqSf7tKiWO3k6wuWaBTbnsomcTHw33O8nJLWSWE8R1QqC5XgGoUyjSaaq7zKWxDVnv1SQEBZMJaCYRlSdtVYs7ACOV-su19sTmz7IVDmCdQ7Css_UUQYjaGcZ-TZ1WB2rH2rbm-Lj8HUDQDFO0SzhgMPVPGWVfGJaBBCgzPmLSXzTAMpXug1gmTNGtTGvhJkSSv_uqYwswtEvdn6r8yn46-uxejG_sql3n7vknl1TiGl2Pgdj8jtaALqneIDofstN4EY2_nqJRlG6cfCmccgpbdleZHnzP0DXiPUGSHvgBgTb99KmYok3Ch-oxxfB5DntRFo1LnIsaxjrcO2sPgFuHsVydF4Nr0jdrY3bxVc1Zg7Mw6TFgxMtow30eQcbu6MY9GGhk24dsneunzVJZWo9BNVq068L84vzIzrAaslgcaysdIWBxH7m5x_m_uqkiatAl_eMtMNEIXuwmDj4BMjWB7fh1IWI4siEI2Om98bxpCM0tkGMcgzQal2dTgBQwV5PpFG8EO5YikJGqc6AdCgmsiPZgPiadNuhcr7KboqijaymtpXIigx9hVS_lwpocWVppGqFjqcSbk1nSI9G5QjQ1Czxd0lUEh55xOMQgZ9d6Xex4JtE27HRPP5axQ1eo4ZRlvtBPnPZehyZAMNMoQ62vqaCZXBxD6k4NVzbeK-4-Mwnv63d07v3qIEaEuZJ0rZ11OnnT-5mgPcb7ZWbPrTj3yYRq1ZKzWHffxXCxFU8csYrmCA_MOBWjWEO8vKhR9zgbD-TjzXIMzKInqmLp3hzDVkUz21qflYWJhFb6tVgNXVFz72vQxLobvJjbfXDEMcaOElXRj52HM1jJx67G24CwE25o-E5yHPEYs-aTI6ZcYSlOeV8fMSMl0Zmn0pTIGcA1CXgH3dxzyWIqlo9dWnloR0f0irVvxGPCZUZBbV37oUMLeFITk9fGnAnoj5kqY4yZ5_4OJwblAwUb1xs9OSQRYMsZyb3EygBs496tvkeSxi7PrL0qT1wMWexsgpvz2vPbXF3-HLYuOgukxoNQYniOxI3oykpNJ8c7cESM7RJQzSw==&amp;a=fd37d6b1-b4a5-4075-b86c-1a4ae71dc291&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Ix/jtAR3n.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SIyKaDia&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;WpJTmjfFYivlULqiBwSCRwjlzyKrB1kxOT5QhjUwWYfSgzyqzV3uiMxcxjGa4tyiDkmXJHKD7gsaRcKiI_qwEbLdAlPKmG_Aq5GMPwyn22pqFCJzdKEhjzKdU3vXtuwENDCNch-QKOnEBYP3lXRkwV1VGBpmnvlH9kSoeT2TUUmwjxv71BMvLFCo5QdKL8083jJHYZvFd1vOcXAQjUA5r8kM263PTvy78_ZfNIbGkr2DoZlTZp8qq1e7pTVPj6ktWEzHnHwL9fZhkwnXb-Cx_0ryMIzoAaL6vGHnFTGD7HP4aF1YwJDkFfomDPLCdAOveQVcAs4tobTyHQmVhyCujaIyZ5-7e4SBLUnFl1LKAYSPPqvw_aGe6Ka8Jy1lpc_eBJYAiSOFKMypgo2mS4gkOY3R3DjLQC16VrgkEXEU9KUNmZvzakbgkSdyZ9tbEULAt9qAjhMvhNrcmdYnSCYAluBynIyuAiYSr53E6R9V3jYto6cGcjTaw8TlcQVOPBwd&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200a67f096809415ca1c9f112d96d27689b/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SQK5bx2Y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f02009978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;1eZtONpu3Sh9CVQP6mZjQM1XOK6ouJ-WaBbSIOahdZxPO88ZyH3qAjY0xo-yfwMqLSs-m3YkgCPXeri_UtMij_5QcD90vi3uvx1RhGRZemwJCsEgN2mwOh_Z7LI7kgTJKlywRpwr2jWtRM6noO9eZCjQQ_CM49_4gW7hoBfupgutEY-lgsD1rBJc8tmEBwL8jc4I2WlLwfjT4_RyKRtTU4WbW6BKeYppbEr2VtLoLf-8vUEQBhcNzINyGcOSwaEg0Jj0eJnRB85LfVlqQnmvfOuQsm-K9bF7SuZfJ_Zvtoj8V9qtZtloKyYYZO92ure5vRM0WA-_hkMmGBev6W6XHWgox2vU7SXZ5gQcVP6_W1tbeqPYpDaCEE-9rwGF78xJuF6dIZsAhIf2BrGPDPAqIQIGpIZ-DIY_L4ShpsPJ2ZIxPn01ZL5nAL-NooV25h4iiP5Dhp1vlW6PXQuXoyKFDHNd43CPeZlD1nD9_rpgbWfLPDNJb0mZErG-uhsC55GLSY2upF7Qk8zKaK3_1YCmwEND6yedbgldIeqJ2MIyMepXc0rtWzcLPzaAMYqyUYHzaWap6xkBIfw8Lj63DmTFJovWdEGP8YD2nYn39zlygpjeTaDLtTGBBKCHeDiav-O1EVXErFjmoKpQS30ZEhsViaNPpithffC3C2rgXGgsPKKH6AHNmf5NSe1FSjubKcEnbFvI4ROn7tp0xlPaYhfb1k0N6q1fogyxuy_4N8U711pbzTg5W_Pqx37lcRx3_VkVYKjygNVsfdN7XAKYzXCE1N7ZF1l3ZcXgPg5ihulXzYIDr2533BdIXW_GEhYgl0quDeN53MKHpSI2Dk_k-vu8IwnWtvHe3icLgqpJReegohBU-VDf8Se2QCGq2CIszx9JrZxZCUDBWfL8qnqWaBiZ8lwsSBQSiDHpIRu5yeMn1xnOZuvImcpJHOIrIp5gYj9be-ZxSrHoYShP7ZO_F8bsPFMYFeUqnjSU0uxI6Q6xihwRl2f3d5wwfCYn8WkPZP2Bp0j6dBEDUAQhq1KXqBEYhmJJ9ziI4q1X64K8vPfjKDiwIBv6XB5nibDgTSrD53e6p7pr7sITqXDDau63JvpltphNXjThNpfl3EI9fuDYfm7DvChYCSueIUEuUctv1AeKcTlczN6Inhuuf_-k13ygiw32zky83hL5-exjRZrIr9TtCl5zoitXF_W7hf3Ing1QumepQOyyftDnnnb7Mw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zarážka okopová 1,57 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f02009978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Fk1mkY-YKXnj5_zl7F_3VOFWZ3FEDA55dm9m_5sQnxfn8c8s9OsKsAOwyev6G0ydAX2uI0Vj7OXiWD2czPdz2qvVWbAp81jvIv3asTLfKXUsK3jbNd1w6U2vnjdVH96Uvh3WivznogUMfEpOA2EjsX2Zdmt6IVWjGPaOi-OeanyG1OY-PgGGRUJ4bsbAHZA-jC-nRDblyrpZH-qCpcamRWwTDsAZyFuIWREzyTrf4LxBqzvnsK9cPxu9xgfaRwJN74tYwE-QvxeGWe_qEaWkLuthERuxfI5Kypq3pQamEHfQKUle60iC7VZAmCqXUJKPSPprPnBXKccmEqZBM4cMEw3erViRkr8Jn6EEqXLEfQ67df8mPfxmi2X5VgLO3oFvKq5g3l2eol2jW4GWd2BZmp7uFLntPCK1MegB-5y8x18o5Y7C61zqpIXCa2MTNQ_GWOYLOmoa4kDeNuBhZF80PzwpZcmvTtwuuhyUUuC1TbbbtFYMd4rdW5o0bLDIgs2SiKtgoJS6pXvyF27QudlIGgaUdIf_PqeAlGg5SXUqwQgskINPfI3QvVInyhAl99NO_1iwV3AHWOu9tC1RLOzLWWG50Rz9J7Id9k57TSPO6tZiGK8faUIps5t4Tki8gesNrUqyOh9nmDMbt74KYPXQaSdwlisbELLpgDmr54LGFmsSujYbLczLiZt1f530RrTdNdRepF_3vhvGROk8hTkZ91X33UKpnWph1EFq235EvM2PecOcekd68mDXaaD6QKB4FdNvmqPJ&quot;,&quot;minPrice&quot;:30900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084018778079250824&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;7f273834-637e-4c71-a644-c17f5fbc0b35&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=uKyB2OzFvT961pmUriENutgP-JovisDHNtAuWCQTMTmrJtyULyw6M6fEJ95-g_vKUCPDFp7CCyd54P0_O0z_G5C9fLezayUuV6QwOORekAN-1DsM54i0Pmc6E_WJPUHTwkYGJj8aUCU77h0_9L49DGeaRAWP2fQQLyHmWIfQ5WAVkdilTY3bKCjkOCdD6aQ-Y_U7FDyeL7RpJKmuvZRQ3jxxKoMWaX9z5WoxhpN9NNThJwoO8-Ppq0kcGAQwNSxCnFEPku0GUZPoJhOorZE426LZdyOyBb9w2u9Q5oIBd8ZpkjilyvSb8IK0BmLXN3J23iEHdMC1RS0zrNkDeJ4c6-Q2A_qKQcwPMWNLicIHk3GdPDWC4DArIbj7ELPeLeINHL6r42obKyc7Ksk2Lf41kqbG53zBU3t9ov6L5gYi80YbW-9DCgH1A4tpUyH1K_6ioks5PTEFEg9CtXUWhzU3Ru5CzXtlj23qZYIN6vgq-JtNDLnq1r4Sxyea23NsTbyPisXIMZBusWdG5BDfpZycpnqKqb-8rFRDruvUowz9mHM79FrmW8PMkFW17n-NcI01Bk6xsHufEqNiwmfcVCai4Zx0KWgwLcD0GUdNIRj9rygeC9-2cf8Q5za25pRPAPOFosKEy2kv6jxL7SrQqQgXVBDQ-x1qVYQrXNSbtvhO7mIE6pbPQKrOdVuS8rYaPQ-rva5O7C1d701qdZ2jk4ybMztUV9YrlarMicVsFM2-WFs8dHs9OhHtQklWblpmMOKWUd16xDWHQcuLmzfLhy97YTi14GamRFKM15n1agid29dReW6sevNtyLBmbmqjI_8sbC5tIPl_wAkRKYRVfBqigc0aUQuRPAV_Gm6zy90Q3jyZokf-2T3JQ2zKYEPLE6MKkD65AVMvE86qIHIZmSGd1KXplekqH4Gnz8I6Qv_fgHzTqbttBEuRz3OBw28Ptu2QWmSX08Bhska_j_XC-PSRP2qEG7di5G2qAB7oa7THSUdc4m9bn8-oZjuy1GW1w4yOpUNoq9hxX3UJ_uFu2bL1TVCmKgPK9-kbV2iHFDRGGu_ZvTxhkaDWrEgamHA8-yejgQ6-qDdmVJlk3DWNRnESH7aREPT4NTA2wJnJrkg-j_sowCOUgDLUakAWJ33OabZxi1OZI_zbihSFTbH0i3sTSXWr-gHfAAG_poOA5JjxD0lwtTj1T54sioulOeDhFg==&amp;a=7f273834-637e-4c71-a644-c17f5fbc0b35&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ia/CxVDDd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6JJot1H7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HKdZPWWlTnhRXb9Mi4LPANickpQLRpqZhzcX4hZ9SVa_acUjuUT1VQIJedOYtgiUVjtW0WzSsLZvOfmHBVIVoQ1_uHcJD-8uO1qx7r_eCwWdNQM9t_KPytcvlv_FYpxdUYoQYpDqjICDTuNZb4dO9SlYabYMyitdDmMhFRidPnfwVWhUzaI1Jme9Se4ZWo8KZ7LmtTDYQRveL-Plmycr5F_ZdTR5VJp-wH1U5e7o7yXVP3gZBxZKYwspTUpszMCqLRxQChPV44vxDZQqMLKiDqbg8eLHvZZ39SpFo6mmWsUfC-0vIAZwXt0V8QegAdnkLPPLP5ULpWZaIQw-ssj2tNMjE19IYRgNUIZwCS2Roaw5regNDNM8oCG8vklIsJJ2cBbXeLWmAM1fF5Wxww5XNeH4aSXuZLCParHibiNwLGUjKbGUGNZgTYbVfF5l7HZTBE_jsaA2Jp4mhWNoSMOjBrYXnmwXUhAPIpJVHVv_vvAbOJ5KRoyHg9ii7EbdzveE&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f02009978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zNHg8372&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e449000070117ee3c0b15a2950f1e82a215e812b&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1409&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Mig5HglOX_qwyWl-vhSPTYmdL-0CyiMKyDtliX6oqX0J0NtnvSksKs1nWgKKyKLSi_M_dJbO1ZuaQCBeIc4LR84gF-xmH7OPTNNUOkf0IvJHWWTL_-6zZQ54nx6HPPI7xB19FY2tCjgfuwGcB6aUummTceXJWRJN30WR1uI8zuEbm3nmAEfQ4qCWg13qLsD_cTsgMfq-ECKAsvKdW06HFUORy42WJkEsdHh-Vvo4D8j0nEu7ugKMpQEXjcPkUA6SZQP9yOX0SU4Vj_o03ePN2UxyTNN5-4c5OvVqZ7cut12XcwQDK2bxuNwH3V6qDW7SigG1FLcpibm99NW8Vlq5LpGjvXcIBuul7jn2hGh7wmzUv0BZEVEeu9UYJSrzqR6luBk65LM8rFCkO9koix9R2vSDXKdmxkgy9IRYm0e-x8lYWZ-THd9ss3LuuBfqpXivrpcgbkMh8sZOqqVvSuewfjVkyzZkwMcC7w1LrVGtvr1dIXWRZCemIkVcWvx9vETEJ0H5DnGKhPHGbElyFQ4x8ZamiU3N4R00DEuu9NtFtfjzY4wjgRjvB9dTXHZTlhjvRMDCffdWDc1TvOou_yN0EENQ0Wqzxz3Hzgha3jGM4OhGTMp_W8EEhs-feEYLT-gxj2KSubP_YEW7hlQBWmUWSdrMdiJvR79p8jtJpyUYfOcDZP64JU2x4h_VM1SbqqW-Y8tnrPDbbujHguJ5gjIQ1rEGxHy9SmChmHkIkeLksc1TyefWNCfVfIPW5ui3xjPZ6v1L3yR2kRDPo_fbm7WqEjmKFNijf1SNuufHWGtGK997KSFZYGuGbV5Aax6zOjxG1iE4N7THa2fTyJjIVwwdnTDpuJVNNWDMM5DsAu1o3T5RuAxmRp6Gi5Rh1zuVVFi14OmIAp1VE9fxIwGX1NNbx6v76QESVydiKmotspnAal3FUU_HImfZEGQsXqBJxUDkAWD0uSc_lPVTboMkK6hjYaQFLXCYFgDnZV3dnsFl_RPsWXORWEJWaNL83zkpOECxhGeKq7NjjU46aRd0SARRgonucd_jpEjRE6wrGPSRhuQESH4olarJOMn9s537aq8yVHCXn2mlBgFyq6eV_oNhR2uWPoyCo2qVFyZLvmfPP1vQR2umDsHqhTuhRX2aULINu4QBwe4niaOCmIZjWLaXf03gvM5kwYWpwwP-yJGY9iqi9iSkBxYMnTWJufPc85DBrNmPsUylEXVnNYXTCMHx5EeRWlvjwP9zP0Cxwa7dKqS3FqgPmsABDsbWSEZvUTP-RXJg0XZq0J9kfPHKFe0g55yAPqeUJ9lUKI1TOZ2OwIX5YTo-iAWQBOXwiv4GqnD7QjYraUSnNxwPZbCQQU420y3xeZauJQIz_txkgRFN7XL6iJ7ytZos_-g=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;FATRA LINO DOMO 3100-22 1m2 - Podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;e449000070117ee3c0b15a2950f1e82a215e812b&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;mxjCNNpE4EwOj7Clex5p5SKdRWQoIFEAzwerZZsavkdTAu6M4r6pJTL3CT_5dyzJXfTqPo5IJX7AILzLim1fUjuond0On1wH2WearC2RQGVS3LZRtVdp6uz9egCoSD-DWkF4rHCv_LEz66whajZJnIhrvYDDzPRvnga1YTFJe1fVSbbY8-VDRYJlclO6VDtzYTqE5Wlu1VmYlt5Cyq1OXx7PjO7L7L-y5Hb-y243H3xkoVGIJtGq-FBFPAI4h0bCM-a8uClbYeRY5RLk_cuuTQiNSKc9dN0Gjd68Nl8CYIoKU_mcS3-AVbDsWtoUJPFbGUKWUnEk-H5kG0QdxQm4AcFGCYNScj_1EeSZC1H6qgJQ7BlfhnZWZEWHqF0zc4waIbLuiPSuZJbGrxjmSW-bj4TDziS05ddaa_DdWOMZ7E0WLjtpLUZljSo40V17YBlj2eNxONg9vv8r31q5XW5Cg266bZnjZVP8qJ-FslSnHXABARhKqCn-VYg8iDVJwt0Vtzv4ULhDwCVR2LcAjI8LeF5KDnLtuYalsZ0rn8E4VifBKvSjyXXgMJICz-tOJckPnDT7r-g52-Yx5aHYJfMLCsgGxxxPACGKaf5uYfC5WIvxH8-0VM21y7gL1r2_9PWi2bZa43UMmu3sWAoEqiy9QoPuTx9MDSkDU-Z3V3k3ALGhTe1kWMbTmZah6bSbYTCXphoyhdkQEJYx6yXbWg15DMC1oXfIV827PBQyx4qM2l1HJWvldJnjuMOV0oBJgfQ3AVLUr92Qw4Fc3EEURZXxfaAEBTUQNI7myfdjaTvD_rLNbnYJlFeLmDkx&quot;,&quot;minPrice&quot;:22900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;1331142470592364538&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:19018,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4d848901-02b6-486a-bd27-8bb7df2958df&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=SHY5OVwsGD6uZASs9bXn0Gaf8HL1eFPi9KvDoHu7GqshwuBzkNdQEhX-m376dm2zv10X6gRPbYzQIxZEMB877SzB_dBDzhioZ7SHVt_MeJqaykWZF_89Pfh9NHF_52KmRiQsyY88mnAo7zO5Fzs7Sl_2eW95xSRUoZxZp_BVTRMPlMo4rgfOJuohTj4x_owwEBJXPKVsSNGZKHIYvOziAnicZA1o7M_y831bbaRUdMfHCeJeIUby5UTNsLNZnI7bbwbf5BVuG6fniWSPPwaj-0XBDHZhSggHh-yxvJLeQmVKUG122K0OD-b6bnAEGosW_XQzwnx0kbMb4-y1ElGMHLyKMkkut7K2o0rGEp6pbybLHT__BDVsRbyWl7yBStH3x-sFlabWgkYCCxFe8ajxmHydyC7NBomySOm6Kq0d5HP7xxpj8odHfhAKVyfpjgaE7ebNGeyeMJmGcOvuhE3V8oadyLiJh9LH_0ICHbtznhat5qOfGSC8IrjZBcvdaTst7MiKkWtF6isBidRguLww1Q9bq8ynci8Ns8dT36dhGQ66UJcX85ccDK56kKWZgRX0WL0BlvYvROqGLVN5oBWs45TlUdGTZAa6q32mJ7eTDvFsQVMJlEf31cckA6-COHqC9Ba5JkzZINnNQfDY6IeX7bsn8KI5kDzrtQD14T8ALe77k8MBXjUUhYHUpdU8YYOsz4s1jI5TjDv5NIVVv74QXF2VScH83JQsDAgjLO8uTl_i6o4S0cRGutDdrsIJaXZrkaCT5jXFy3kXO4f_ym6KQJw7avCAOwsay0DGQMFsGpIwsxvuBncnDFc4YsFl2hHFxy6citBwmGlyi5HDixrPCyfL5aceuTpdWI_Oo9Ln0wlviD8pazEM_4UZXQAIkV70N37FJ0Y7hiOF8TfZtRbfo22x-dv1o2RNrDlQer77YNsHkeeM40yQntGRhnETzjM5Bv5TJwCbltNHRMTBDLueJGxlfpx9XTvhjzz7Migmus8wu5o7nabTeK_Uw5K-208yy91q4DSWw6leK5goRGUZB1HgoLrnFxJ-CddNc06NJXDBc81CkTy1Q7xnj2mtXAai7P8VzeTgOonEsSoigExjxvx9-oROxRVfbF6uML-XgrzVke8uKtY4doc3uy7aWK876mJP_1HL-Fjc-lkMLRDKbfvaddXvtbo1YlhN1zYoyEgZuXOQQ7lmFC4dbXaeUU9RLrR_juxQiS_l9Dqt3HPothP7PrmHG4QnbcKycnvSBeukwAOJ4o23GwtPDeIyJEaBwUtdLAK66Z6y9jear_V4muunwzIBIYDYPjFnpLPqvwfBABH91O1sgDKJXPoig3Xrta85iOhAY9TofrQQ9XWae8w0FWUA_096eww=&amp;a=4d848901-02b6-486a-bd27-8bb7df2958df&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ic/M5oi0i.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5XUXLyLN&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Tt7uNobXUwHslPW_RtMVJgSG597Yky0_WoUYmcZYVZrdiwrLzpAhysV_GpaM3sCmIFf4skIc8bR1d-FgHNlwXzCM9tfAQBmJthrxXo1SpsTI3HRq9hqiiTYwMtcOzS9avmWBAqUSEESLsqv3ghlcqD5ysK2w37UDE1ZSkFPi8N6F0BiSRSmsaoROOYOxjgac_04Z_NNx0JbW3kWwBnoqYn1mQgEbGwodT4WtvCfqrAJRxAwCLgF5zLrw7E8royTJrz0MxyxgvKQ0IjMZx8QZEFUO2bht9iT6LNeSgWUEJq0OBY8_RUcLNvrfzBKTnBVwgNWZl6TDYOnFquBtWdFDNpcbCIVmJai5zjWCabqgacUVUVUp-utlqMBQ10m2A8m9eo6Fq56-MqfunwnVuMcoAukCRI22kyeD08hRlzjTddhT6iNLqEiWeM82J9X25U_KkIa5Ckt5BCpq30kBGMpofIoopqGpMWpZBS4byFMCZvbItyz26kS8Cx0KgSlLryNj&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Veselý Parkety&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/e449000070117ee3c0b15a2950f1e82a215e812b/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;9492403572947066985&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vHEohkD6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f02007bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;v6KI0QNb0ZHFG3dbtzsaTF4EHgpk3MFp5ptIO0k_5VmqcVMOy0pTqR2Eo1sd-28LauduHu-pfQkSNSdHWLRuMtmMQVDXMwk5AfYXmFvFrfvmOnnqfNLZvDm-xC283rX_n_WK9ud1tzS-NUB45UddeBDRCqy_PnV0QEp9pv5g6k_0gwXO2zJXjolxcU8RYpTCLSUnJLDc1rTwd7mk6Dn1CpYB36XwB8un6hVPkolvdVrkeKRZkdzLvGUOOtOahSYxFiurvoBVeFZbxWtoe3cL0BxCO6b5ouu3LswR0UjiffJ_LRPGUVZOJNOTWx112VGV3Gb40kOB5fq7pStRwbC9B8TLOZWcOatEKkV7X212Caa75IxgCOFIFFN5nLlb-lNcmvXmq2O7BHhRagJ1dQawamBQ1_UgLepm2oyZuiQZzVGffnBUKKR2YElILr9ZNkMtvCzwhL_g2Mh8GWMXkTkGmt50DOmsD2PT0USniHBq3WLN7UnePoF0yN_uQyvwFq9FhnPu4sElFpMnQndzH73Sp1gG6jRg_RGmIvFmGek5-nZGjgWLImsAQ9MktexC7JNdP21Mg7vVbmF7axOenSYWFAC5tCid6Eg-ocTM-30_RCGbKAqANaxuHVATX_qLMGNo-8_8PXdmfbWfjGvKq53uiCIBT5chKSj139L4o1Dl9ZPXcgyCFbAime7p_NMaIvzzsAPYEf-bNOSiUBqR_EZppqZhL1QfQtgtEqWsPEY1WlCR37vr7dhFzlZBFuN3X_ydbmaWfeBIQKmT9fSJTaXayCd39baV-iKiP4IsAOAOtcmbhmTMlADIf5vWEEJLKwe21vpUg8KTG_R8jDwHiF3k2JrYpKF6MrCJoycHZTVGERqCWOU0H1a9B-YkXhXzcyF28jsxdpD1odfb7CUq6mgNMzTY8-nkQyM8j5mhaoGTN_ua05_zRtjLtdjYh5votzeKmVKGbsWWHqjw8znf-tXCshqIzhYBxkVKqHY-PA6BQcsC9UN186CeEkj1W450ydXS3BUbgB1g32buiJKo-05a4ZVvmV8-BRsjI-5ZkgbL_KqWp38vQg2kwnkjWxGOdrOykZmxGKGRacTs_JhAECGNOULNKJ94xUmHcNb2UpGacEa-K341SOdBRzPvbFjF6P8PYEv2NR4ETvlwgYx51qvyheJnS5bbB67q7SFHNnbfkcYt6q7WSuOWj0sbUyrNnM3u-TYA6RnTrzGhHEdbKw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Zarážka okopová 2,07 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f02007bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;gFpQ8mF0VBX45x4UmexyjyLzK8Gec3iSF6RBRLanOBSzR-CdkjQf61E9f1EQRWlgpTGubALOyU9b3fF55LVLtNWi7ZRm4yu_OPuH-FqXu8oO4i476BTPLGCHBxKAIcvHEZJeGra1L88SGeD2HDCiZS0ZLW_Wm5bAxfGKXaFPy_p4Raeuy9Fa0kV7gcL3hPugEzK7SgndMt9TYFGD6Y66MnpX-9vFYbHdPCFD5WiCtrjoLpyw0o0AKVE8lQJZKG1v1WFftakfpW0MglLobz1aFPSEdXdv8sPeBkxmrw1gOfPIjb5Y2Q6ZY-SKhk8dsEoS01OIFMlelTZc7ymWOMYD2MnZOhWLYSjQlntEa3wbtijB7l9q_wVoEU3d7mxNi1mJLyk0_kQpgws2SrF73cwyIgeG1CyknZxQU648emdZUFSfn2gs4tuAjyLK0TOpl5POv9j2ds5uYxP_5-CJislRkeK732H_ocE_haNmTU65uZjj1tt2jEOGTTWdqLeSLiV09zZZ7kignR6k3UE5eNx492CiBdZOwTNR6ZVI6MKzFFSeoxwdcBtnO5oszzJrXtVYrIRomMHP2MLA0EvElvJLZowG06ZGDOEaM2YnErCwhJls5BomcVY2vSSypq7FPS6bEf_7pZWgStPml-WJK_TFtcCRUvq44Hx5at0H4oGR_c7iph5gzaUAD5Lllpm-8m0uE-JwSf9HyP1VQp6qgBbhoBFNMxRtE3oSXC92_wKCV-MrFcAzBRaG-JmFn5V96qBjvhuZwR2Q&quot;,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084013809934322066&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;5d0a657d-3ea5-4335-a8df-19e42beb9160&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=7Jpxao2Q4VekPQsQQkxIwZ0posNBoqKmvd_NgZ1ubCelxUiY7zlT9KtKyg4Wndmw80XZchgKe6fGgJJaG0-vvn4iiJrkF9sz9_Awf6YrFrmYJLfOm8OFqSANaY7NlhjbAOXlzra0nGs4iQLhSvVyz9VnN7NdNUtHBJla5yxoHXlJmQYNbF36OiJCzTrLX8H6bn2o7Rdz1WFQklqWXAjBd5puuY4gbEw9cLO54ud8Po0ZhNh-RK-Vu30uwHWVutxNLifwfuofFj-mIMDOdZjLq6aHDlt3PxLQ2vpGgpjYovE96VaB1gTNFqruo5K6Zta7U1Lq42H19Ch81twZy2gLnBrI4_McIP5kMCdmcBx0d0Z8DKzuMGdvgQuYZtkShcv8QUlo1PdE65aqG2Vg3iI3zsEYCYRUECMMcE-gcFeB51jVS-r1zy9KU0p5EhH6hnsl4LRHliXZqdyGlvGJzNik0h2DBGHSJxL5pz4uo0z8dTa4avFMXkvfignJOUGT0szK-CAEcdlXHq-iSFRkAmFK1tsKG203t_Mj8T2lDDIi5aH08nF1l5JFDHdMuCF5dOUikKzbHGAUuM88hJ7Xyc1t3A07LSAa2sVV7o8KXX8k5WYnB4kcOvuuFJh0jS1hbzvYqOAZ9x47szErAYmhiN2ITrD71N9lfE--_x2S0-Iv6tGb-Csx3kB2Es6Xh8De2d_qNUBoU6Of0kUUTU8uIZm2c7GO2rMERSMqycgwiNoF0ALMSjAycFsqGWO_d0GIVx7u5GkB9NlXha67NBmkDuLpUiUoTl0jfNoulzNAxKaI3xoY5wnty8WzZcKGe05fFSchxj63LDgG6sqtUlAmh_Smz9xiPXBBOYynvAqzp0k_zksHuHMoDxaI3M9r9OHyV0Z5PuV4PSC0Pp31sJhD_v4QYjrHrcqQ7Njze2XRIw7IuTW8wtvNaH2dXTH3isBIt3wvzx42yrZi0Wwpk-g8SntZYPa709Vkvw3mE-bkzLN2bKtHRdZy_eFZKGbANptUC9x7SaMWtUnJv4p-lEzklWN5_mdU8EXQfII949jCjBUTy5XMk7XEGg9Y-ngqiPzz_OHD4eMKrteZqVM50yPbO2InksInozJnLbf9O_IxDHFjw0RKnHoWW2yoRl0XHAcjZ4RW_m_qie47sEWwX90Xf3MTfgJ3PKhozoYZOO-YCp7Tp1GggD9D9JyEkg_CDuAmFw==&amp;a=5d0a657d-3ea5-4335-a8df-19e42beb9160&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/kRrB9Ay.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rFmRFdzA&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;m9wpZ4KLGGK1Gs0Y3i84uuzSplWtinRVvjptPg62bLfUNg_EAdWD_BpL82qtxMligbpzgW2oJsIzrv00ASRhuLEel5l7nlHyMdT-tArdk1oh3GWtvldjQd4K2kGjMNaeVx3yP3yrLGrQ5IEHvevAxm8hYUkKFQDJLb4-V1_SJWagO02JDq5URbuR7M3UjOFzUOR4y47BkOMLKfQcVYHT06IACn4TJyyQ-QTGhTRkZV278ioDxCd-7qTgv3CRImnC71PN_e3cK1pQGimGlOlsLfmzVqX8z-UYF3xZNOqMmYGerGY5ca1pB7DfPBa_y7UciGOu41sCnO7XO2Kc4tNE3gEQUdz8EUyCJ-_U6Khn5Y8bfweJ56eycO1dZVF39f_1zCrX_dVNtU6bRWGrkybhIcVxPk7LUOgOX09a8UQmgJ5MEgD_LW-31s5VxETH-Fui4YpZ79PZdXrEIm7tJpu31abIam0oIAJnC43MGgmR9J1HuUL2bltAh7f2J7YYMgDG&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f02007bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sQv0lvJQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;39&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;GqQDDJnC17sYk72t-tDOZGgmFfEe15_tU_-Jy5HItLe-L9YGJ9lIeIG3bDQTKLxSnS03_obL8F76AiYDBoE3txZw_v_xtnNqUHCYxT62dMd-pXKwPKDzmIV-TIXiBZo_St-cJog-5G8UNvFSuxLtSFWAuvdF3dZnjsPKG7BOIoDNim_K1O30qn6hJQw4v57gjbOCx6il0u2KvA3fozNO8fsu3TtLyEJXEU29XFhX8TA7cNUPipXSyb2cVZSraQ_McrlgSNzs0MG_g0k4XNBjUk1m04K0wVAIYYuFQR1TgCjCiFgeCPmPVGKTlZ7BxBX7p5_i0NX1AySB6nZUqvfwWhGMByeZW9-UHWm1-CNfxb_ofsMQQb19zKGS52M8XL6kkJYMLeqU11BXT6D5jrMjZxSe3YFdyNTS7YmhbnejMtUqf7XDwNVu6vSkTGHN9VWrsGOA3cdMxfEZ08mT45tqVPdzat4k0_UugA2K8t7wQ35knik2VKdeC6VyNsMz_ezXYKld73WHzELCZLcasA5w8ErnLHem8ZF8W_Qq1Q7d2Bxc2GU4W7a8cbwdSb4htvqNWgnlc2J9_2fWJportW0avnMGacJ0JZDTz_ZUhudJUsyQgNsYamnDulms0THSBg2xAMLrrrySYNwKS-9wTcB6neRrwKf6qdZWQNIiJ-Xju-j0vaw1cpB3OBP2C-X7GIg5aJrclavCuLwhEFPiQgEsS3jS4dMSg_DzXrZlQHSJlMphc6oejl--ioZ21oIXoiF8uF7GbfOOJIrxZ4tkUpJ8XrnNAkakNqhq8rZZvePpjaX9ShbtMaLFq6oqc9wHZUBvau72MkczQBytuo6elSUF4LR1tFTyhcxU5vyB2d2ylqvlrWWZgSxngQUEOrmoldf-MqjXs7oIx0h0HpUF8mLxaHUN_pcaNn3-hzjwe1c1Q7n_Nz7dZxW7EwQ_84QepzFHFJ8XMR9z4Ii4q1ILHTwj4cIQG0GEwRNkzCB_sUAFQWs_PiTxVyDW29-AQHeVNKYmjdyJIIcYasojYHCvhnpFwce8nCejeV4A0qlyR0GK3tuoLHoXBadc3VUdghXhH5qpfUO6RzA8z8QwhiEE1zqesZ12EEl30_yEdXY4md0fv7GdAFUDsAFcynIx8eiNQILvK6vVZ4Wad649fOFtQuKYwbl_ovrcOQ2tmrxKTf3o4_ei8A3jYonfKokWK7imF45Rg5-72Qsj3ly15VFyeOTXNcWJZJnOaJY-Fo7JL1DvhBEszBfvld8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sloupek zábradlí 1,00 m jednoduchý&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;olnq-9V1Wpz4UJRIVZ8tm6-2-4erRMiayiebHNb4E4DqH5vb4KD_2UEiFMJIP_1r852BeZXNPEuljNYQQJdVL8FGup87hcnJ7RflHdWmvoeaFy--jnFEF9MjPvfaMs_8jgM4dU_yKGv0MXVeMDa-h5gu6MJ48El6obspHAIt4rmVxXP6y1LJ7I3rbkus0bF64qos9qpgp1nXc6X5NfMkJc4jXZYB2YGj9r7b59xu_Tyi3sr4buVhDw0TB-RlAcrDhyV9_MlmV70J7qo0gHHH_3hyurmNnfDfxEIwP4Yd1QlqBj3NDGEpbRTZTH6HUrQ6D6hSuZ8mOZUwMsrft90MWCSattrB7ewtms8f-IJt-6XUXLvlu1EyFq9aBtOPnUzYiH7rLqcDAysGzEm7oIz9Mqsppt6Hbru5oObOA_ArTVzlDALHfUenVZ8qMeXvJlL_PTQEIMGa01UhG-tSaqSe4TN1vQSaww_agH-nlOm2yhrBzTZdmfl86D84jF76ovAiWY6cI0x9AnpcWrktq53ct9CCM64mhV6NS_79QKj2pDraQbDn5aB3cN4ORkJtqgqsy_O3eqzaxGm4fM5wTOjgfj3Xz5ap9cwl7gWkm6utQ1k739aDo2uBfcDiMHVrIUIqTFO1eb5t2lvDCYtO_e-L5aQgGIIYRFDqppSnbLOP2Y3L_dXVV01fUXUJEHRt2j3YMzFELVTy-1Of7GrfZ9EltvnzvfDK0GzQ_uehjhgeXknNT1xtRP5_izwJ-b6bO87KbocFo1Pw&quot;,&quot;minPrice&quot;:56000,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084041694872827060&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;62296541-ad54-4ab1-be21-9bb571d0e2b0&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=IowI0VI6GcOFnxaSHLdfNGddizZDbTgs5kysS-2iwnfPPqtBLgmNnbi9zJ0RM-9koapiiD2FIydOEWN3DhZ8Ni87TSHZM2Cj5fqhgrcq89ynkf2aw_tbi0BAoAqMNN7goCQGLeMsHArUL6--U8h_vEhMyxWEby5HZqwk9yDdqqSScfX4keogbCJdhAYfoLwiOGYxbPT_U5K6_bYxE59beJjn_El7v4ezNPEONRxRekxxti6ADiWul9shRix_M1R8_NuWpkRopZ4ufpIOVbEr1NwwRPsn00zqVL4jxe_PN6VgBDMhgskMHOMhGhG8G67h-x9qZk_HsQxwOb0fxZsvyipo3EJL12BuVSJm3kBElYMnJEpbIsZokmCgU-2YR7uCDsYzfty8uiLc2P3U2E1fV5GxACrg_fFUy-2UHgJfbOJeCSAxYbHcNygj0ovCg5gWnOrFYXoihz14FSDbrQpUHgUPTmaqJ937f2ys1lM7M44rbX4upmAqNxFMdCWWU7K9l8hKy0VbbovvQGbg2nGy7MLzc_lOk03Z1cyiMVLUnyVaF61ZzNWW3k4k0f1mR1VIUl8u_0II80tifjdi0pcy3jEpzhA8eor8l_japLTubowPYY1asum-ootoyP2xnGb2UEENsx8EfiewDVGFb5qZk3uOiyeWLQEk2nAbMDyiCtQIEEslVxOJSAhuZEHYBLtQNv8sC4ycT9G3l-NaYANNnh9fA8AIiP-niRrdOmnLJ8VeVMunKqv8hc08Qvz5vq7P5flrZzsLnZrE8JTzXARIKey0amsF66dkvI8EUdk4k6xMIlGhIV_8-zezTVLQG7GIrQlh5j3xFtc1zt6BY_7ldfZrq9CHY1ObiPEWtIuXGVpnsD6YpyjaIbLC0yeHa9RWUrhTYv85_GH7nHHGufZb5zFU5yUDi8OqkHQKZX0e0HQuAIvBxcssAfyixHCv6dRRgeFTxif4_Ou2UWAEejcDtIJveZpVcUiGuKvqD4t8q97w6KzEC0XwknqjdfaRAJA5HfblqrgfHmeqQrXRM00gVuVk_KZHFbpS9a2O0KTSAhL2XO52m23uX2Rx-kqIiclNAs92n5X9v4wEDOrBWgDYlN3tameVLe7kTjC4R14vKmIIFXASQy-rs4ox-OnWXlJ7ecNLiyPT2BeJ1jZWsZ2oQI6uTIw2cxPblxcOEQ10xMN_3vXx43AnKdI_p6F9iM8TFf0NiGPPUSQ_6-fz74O2jhqrcfksFGQ=&amp;a=62296541-ad54-4ab1-be21-9bb571d0e2b0&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/oY0BpJv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KTXyUU9q&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;dlTeZHzliTtKdllNmCP-R08z0RPEKLjdpsnmxZ6DaUSZIyC1UAxFnxL0zDaXEIQH0sKze-bTxFCtHELQtU216XyKYOZOPMpxhWs52w4LTZU5MIW4xKn9wqBgM1d-lGBJ3bNhBqweecxlDXBCytBisHSG4SElxCQwligjUYg96OaRzUN2Ov6ObkAad7J7_bQ7AkwAf9UeFc2gIrnfEshBo8G6k1QsDz2sem3oycReBsGyT2Ez40W3ZzlRfj9unfz6MgFJFeaEki4qgpfLqAsSbcrC9MKuSQrLLxhiD-MCDUWxsVXWcmRpJiX02q2Fk2giyetFAPPpUiEqudiS67MP2lFUITKa46jwubKLHNNKCw4PtYVicIXRLPik3LObiP9dUuZUHBRiPoi-0WxLHuBW_dBPFMmapaB9sEIUshpAHm2vbBOSZGJWXwET5QRjfzZBDornywmRKF4b-XX-pCDoNPiDHKkMqMrIBbuxsuoPX7xjLjANlGXSqJyQ2QfOru76&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lVoLpf29&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f0200d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;40&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;lu-vf1V8qScznVhyza_o2NJxJsgA--mpWsRtyhXHnhPRHiBLOyrjgkYssfo4XLxXEwPzjs7yJVYunzjOp_THi7Jpmn5faSlarvaKhUYmpkbJT8P-cDFbiuQomtla6-aHlKrhXjsSvmzIGT-2Uuj99FNEGVkepmk7-toAIZndDBQjteFB8PB88gAN3tIp8Pd2Y6HUN-B0YJ-Y2AU9a22iwv6g6CC6dIlciULQlo3f5KIZCX_Uzrg-1_b_CpRRbc2Huqxx2UtJuaSfMLe8HaT9B_63OiSafzpxnIcFWEe54aagmigBXnWkm6WlkIeQRRUDDC_dtvccJ1Z1iReYyotBZj8xIehLjBuX7NyFjRcA5whiddjHs3SpzaN2Bva9MBIvaF0k3nzvKq-zPmVyyOOBbLs3mgAIr-XLUEngE6yncjKf8mYV1Shv4iq-rqVBexgl7PBMpo-TvfkuLqEEBuj0Rcrj6BZ32sLq0ie2O8Z1Vvab-RPZlLHCfIH7tzPcLHGnZCchqcSZC7UwREMqJLXLIpoIEsafsqqsbp4mcqwfQsLaix_x3qbnpxzTtg9COrP2svyri5ybT3u2Vt32x04ihqAXRyC8VysMc05qTpjmFuOrBk970ABWHdys9aTfjcf-STTUcgBjOuuPxBG7zVsAC8wV5gu19gKW6p0o2HvHroXDTsgceCuBQIXPmadtDBb8FfaLkB7l76JlJjhf6YMDaMezRBrPFwuyWhLK_5SuRmgy-KkxjRa879llQuAVfOCHcOKTe2mSx93MfZa_jt2tZ72flb5JC_VteYcdv6Rsv4RyIaDIsQzBUJENyBpcNlzSel0PFy7KXsFioUY6_s5Ws97mMNihgKZwfv7IBXqNHr5dkF--HfhCqhCjBSKkbeadd6FLuzMANzyhTQy-S4SMjj9j7yo9Q78kadcc6EPgz6A0PDHIYEI0z-LB3GfDLbLud7nha1rg6LGf69ntHstgXNUkTxpHpp7gmf7gk6UpkzomWJOmvDJWblDOL5iUvT_cAlhBOklRrUEvLm601QCnydy5nQAfgHsujR4zBxMVpv9ihH4TlTyzo0LMRx91Zplm5lTJUymTtdiWAFe9tEiZqbe_qPy-vEaNb-4PNSsIWBqyQJtakkAwY6ovc1j4Cw5DQhVFzf-5--iXExlWb7AH7DDy6onyhhkEfIuq_seiLv7JULrdnFdEZkqFQKCq8BPCJ60_dNOsOpdm5jip0z3EHG35TTle43AAhDLQHQWAoqkn4g7lMwiTdlTPPgmAI5d1oLn_cA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Podchodový rám - nosník 1,35m pro 4 podlahy&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f0200d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;eoGfiqLkxh3260xq9HYaNgOgSx7lff_0Ffkf3Vn8-Pbm2EZ9ggNxWggDUsdQdyoWOH_SuS-aJq7Cn8elbkgFli-AheFHSOA6aJFX-PnLBsjGq_NwUCDL5SXdgX48pkQu9PrfKjm2cga04BeRAJXUSk7gq52nRZELJRs5FgAyU_3dAWM4wvCEmJvz_Ewk-A6-MS1LkyRFr5JcYWHUkLDCsxv3wMjhUgLVVT0U323nsHQeexWC9WBI7ffRk_-jCx7RDMGH_cq9PmI7Iwjpzk48v8jzkL1dzA6Y8-eHUPBZ8fjE3btV0WEr1NhpRopfvVETY5Z_d8ggkL9oFEKeqWdsbvbnuCMKLK4USENC_UjR0gIUa1v1ZbjiWApR4x_4BmD81zUdkqsX637GKdB738sp48WgzSYXPoPAN3eimDYetCtwG4o0PEHBn1q9NcwF1SSJ4zkx1jp_IXXYkX7GeD-BEiLj8P7FY_eujFo2kTixv9y-OJfcNPeERCsg5FiUmk74mX15Ijzohe4JSRcPjtj9i5YWTlE6s92AJZ8mhybGMitQAlpN8VDPNODEIq2VHY_UJA54AYS1A3d6ys-Z4UPgUly3lsAnpoW4lkQsxiRaMkgNEN0ogTqk4AN2xKEZYmSbAp75jND0BXnONovbzcpLLY_vUjuIsYVVPQEH_zhVu6mg-pzNSalWpvbu2H7gEtYYSwX5xgUTEiWjijiM7S-sy7YH-P-NISBF1pDm8Q1UxdgdtL2v-cXwTkdi4pEL65ofNz2RzOlsrw==&quot;,&quot;minPrice&quot;:279800,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084047296453025107&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;1f60c166-d3b3-4cfc-a409-59d98d4529c3&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=LtBDYquihnVlXtFXEc2n1zMuMyVpFP0THOeFPaannb2Mi4JNj5zsGEoJlw7h3mVZLHugypI2FNtiMwPsUl60GMEUYug_2fajvIxUT-8hbpQ6gBdOMF-U-4VKHi6zvpXnuYhIDd6MahRuC5qVGO5XpBy4KtDNTma_9jAt5kncHX75y2nv4iOBW9HzAn4YjMK97fj_fachOuUFV3p65jwK3tPsF5N0_UVUK6S6shaJupqXUjrWz8XCkmjvrVSUUdq7PCQ7OymqxgRDzwES_-6cbg5F980t6hfLcm6zHZw5BeeWpncN_R1DCBgvt8BAZwDQgleH4kDn3nNo-sAkGbex7wAeX3vqwrnJ9zkNNzaMyw7QbAX-7iQBlKULKnCp9rVCBkhBGxJqI8EbsFPg8kCWm2qgwlKybPs1pTRr_DSrnb6E4YSbu6sG2Cl_Bu-eHREfB6tJJyIjLuUcUVsZLaNq68ZVrnr3J0mWGES81y8DPScEYtf1VY7fpORZ6S6bp1sqW-RjLhyJJnLKfRsPAVSmZJhrTAfD7wyzhfv1AAaerzHk9VeAcwukbJoHBv09_u3-jN2LuJ-9eQ48exomeYH3o4m8tJF6iAeDEwy3WuibTkAkevm4N0XBohKI7QQd0r4_Os8qpdNxnhvP9b0GxeVmTKbufJXPkHwbMdHT9wQTayXpvgdt_Ky5M7Q8L1Izr7LnA0UILLQpp3HzT2_B5b3OmVOrj-4dbcZ4_lX4AHJMeKxkSyDQch2BZz0bvqD67kSbDf7QOGo9cnV-KMa8bt_5LbG3MMwqMAmv9UvD3j2o2vT6pksAn_2LuVPqetiPvGTtvVAw9NWYN9OSqOheatn78LciPbZ2JgG7mb2AmpiVOpuNWEdMuKB_fgBZzPn1vBSyM5e60LYuIshxifd79cGbpoAo7_3Uja6G3T1tZWwdpOYW94o_M54HEvMuxhjIwwHGXYQX99WZSgHL_SUInRszdISNIDh3SSDZtS18ua1f1KrssNlTUpz5VVjIu51zEcHVyOMY9JrLLoT1LYB8VeuDu833e6woWC8nSY7-sFVqeaUuwe2i7Cbz34-3ERoDUQHBuGIn1LUjrUx_3ibee4H5v-v3NVIIkrqJKsIvs3Z9YncDiD1vgzX4-3C1kMxhqaGd4HRsPFKQEK8g4fHmDQC4A9uGZlcRKxhruUK3cKz3jweMihIVgrpc44luz06Iv14HiID5Va333HRuGGcsD82gWvn-QnrqqZwrcSthPlA6pEB9J64ecw==&amp;a=1f60c166-d3b3-4cfc-a409-59d98d4529c3&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ix/Ca5zdK.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UAiS8QvI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7SrmGpxTkuAd0wiMCdg_5YKJxT7009bW5iq75ox2zV4MVQ5eiTVd1QEHy8gR142hYQJNUiMr6tFJgmB8Imz0kxWlXrrHtaUKx-STKNMm1YZ0C_Q9IbzMEUMDX2b1ZgMOiEjFfkYk4rUe4iChLiWShn8F08t9MJjvqyG-laO9p4uyi0SWxrVvKQqsYMd7khuWNwsl85jQk2nPiCJ7GZ_wU4pMND4LP2wDgO3yyEErnBFaYUcnhimbC4iNKDdVuV7S6QbZuBmQhvC06hncBnL-oJD3_uVq6tMkmSKt4v7Y2-L8X8XFdn7YS5B1xvIG8SPuD7WBZwqoYVFuaMs_RxsTyNe4Gf6jeKseUXOZnjjuw0R8QAF9DYlUmthvTXh9gjPhVhXQmByQxwOkMs_BS4-Q9m_ns67iRbxytHDEDUH5kbPDxODsfs_-SJ3Ck6MejpnqA-WRQmKIsc4cIGv_V7zrxsEZ1bL8MKcc9Rw2e0WSi1UITRD1ZM3X2rtp33eef0rr&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f0200d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vb6SbOtc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f02006150ccc6069bea6b5716254057a194ef&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;41&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;_cbHJjgTNABdp5FbHbFJ91nhUXMY3-y1Kzc5Sr-Jd_iBOEoiiCtZKc-AToa1feFr9Caizisy2-DZIJiuJ3wHdX28cYy1p8ZdBXhN47LqA6DP0U6T-cFPQr6L070rScx7RuW989oe0b4CUYsxAzvjytl18uJ2H3VGIVeFqnEMK1m7EEWk6VYgPHQ7b_dB507FnI7y9O2Ej7MG5QSkUqAo_Fdyf-7ovNikDHXQ9O-jX5_96umxV5YwC5AqPXFa6-ZY62nkcnirCda7wI3n3Sp7aKcEa2__wEsowReqI9bUZ3_CXHe6CQUMEYWS6hgDVC7RekIVlfyJjEIZcrOER-sogIFbZ7O8VBi-Wno7Z7YVyfNB1whr_4WJEpzHamLMLo7ZsI9phhh5EZgbEy-5Uaep8pEl9DDUWkfXh4MPW4Od4AKRQxUZBjf7FSy0sXYER9TlrGVQxmpxS0XhG7bQfbYgrJDoXonfEg24lH2WxU8ssoOMqRFRdsfrhVc6DJIY8Vsge6-QAA6qm1yUNnIMCIt85DNXOwTu6-lSvAxlM-TozLMvyESQ13v1oHL2y3Dg2aPf5uGrNCTxcS0fCGZsQQkbyoN_xuqXbreFldexYnNY4iYrE2RtzsBzst5zhz50ssFsNHrXf9Hu3avhINtd0_ur0jmsFd5ab3NhSA7Q2uORnxv8iGRMaXsVxJT6IcbSprCuSDTH-qSoeKXNxi5mF9oEIel9VyZQj2m4Ue2M98DYS9IjV0m69tcQiBo8eLcVfhUR8Cz9soPV7jL3d6MzpJT4wJk6JmdoxOEUvj2K1fvph2DBChXHh90C4eB9kzYab_7-RPi0PdZCsSoZERR0jqubpvkXxDyRQbBNarQ5Tqsk5SpNAkNJAo9utGbC3OkIqSQIycZd6fQMIWEOGv9gziRRknAudX60WZU2NhoIRf3caS1_waSu5O_M9WsdzI96iTKJv_A6ts321YvUmNb58kbBm4RzCsyzH2H6dplpt9KBPwg4cJ-18l6ff2_-qf8rnHCoiwOuV1aQ9zZbdWF3cTmirSRAE0cZzhI5mRbd-gZ3HOPWfpMhZZzyaPkt8aQ8M9JkByvPWm_5ohNBPBDZflxuF4nAwjCJl7cuhpJVXDQztII7vc4Cfeb9gzAtvWCaPDEKsqBvEDVojcOGhsALgxN4p7URpfP8ubdvvYS-XdbBCJtlmEwHo0eS3eUa5CXurIL8g05Po1azkrtwlg_j&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mezisloupek spodní díl&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f02006150ccc6069bea6b5716254057a194ef&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7fTtDGAZYDWYX4bmsU3IFQYfv3YNrPGfP4hwmW3ooWcNI9ih3ZmwmYVP2lNsSbdMojpJkFirMZ_PIkhd5GpN0plzG4hRl61h0gdK5mNur6xJrUejwbqgd7DcLiMdyT1Z1QKBc-kO9nd_axtfn9PAwofUSGznROijbsx3dQy29Wqk4pY4LCVCgO4NTCcWOfGEL4r1Tlki_e5RDowlyM0f3Fc0kQF8g4_2JSp4XN0lgxdwA0ZlbS38nQrAVPE03YAMDN8iiNnLlAJ_Fmz4O4hzEj9MIa4gYLV6wCJdYOtdtifFdda-Ul8l8kcTn2yWPTCYcb_TdeyZ_ds9J-s3An9xxqZiah34ctMk1_WeOSz5beOux7xfcuAtmZcCtcDfNMkaZUzlAAkhmHsCg9GSkelTWxiBg6qfu6XZ1oP3ouixDh0Agkg1PjJV6QGlJCetbXqIlEc3RzifHUg08NqrPOSkhsJVZDtKOw0W3LQQ4WqILYtOufGh1L0RtZySlX1xgHVeh0mbK1hEwPTNh4lRk7EHZj-vyfURHP2F27YTwGxj_8WYkDjBXy7LX7-CRt62ArZIICd3Qd_U5J7ifN_bLGTpo69y3GI5-OzqPl794uWrFp_Mu6vVOhgp4te6jdW2PAHeOeM8dtXRlckURVYoliYG04emCNhpYtCzGmjIY2lujVCX9TfGuDIa7XLcUjpt4iFfURycumBKyYX8p5LUXpf-WqpCApJzMeu9JNx1UGVnA5dyJ3rhTYf6-Ud5ubaaH4C94mefjU0G&quot;,&quot;minPrice&quot;:58200,&quot;offerCP&quot;:&quot;5eeDaZoZB3LNmMt8CWhJjg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084006503717749394&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;4671d86e-bf36-4ee8-adcc-ef38f16f8545&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=JaT04_mNlwjMo6X7W6EhWIwruPxQiC0l-FYYf6t-f_oT2My47FebPBh0I0fzKApto68MtHO6_t9e44ifZwo2hcyxT0630ZXxpSOgGIzqyATYIDvV5S9OBva6Vw_SD1ercsKrVqCuHKqOKbIHbb7cDuR-e5E7mvL5tp0kY3Wedp8GorWwEcWGE3WHUrNgCgw60aHhD1HMGr9Xn1wOPdgxCUDY8jEAJjmqNodsVGYpDjTYMiMqOt_8k0vJDaxPwgl850uud8xApUN5ZvYJRH00UdV8ivT9rEmMRazjXVP7t6sTMoaPyFf2kzq9Vu_TJ4-Wiv3ohDnnV3k7V2wGeguyREYMjhVpb9il-RCXa1GajUG-BqIEXxf_wHQuoDWkldXJu830Icbh_yexb0gP2GZFV5JfJvQtS9OveV3tMXAnjOgtslJioJGARbcNmkjYtDTe14FaoHfdFJWbQfNOAK-Kx5Nu-ASrHPx39zuSpqiQpkXyv8slminaO4WmsI_X9u5KBoynOdW9ehZx7OTZPp7zlhLkOAyTLsUDFF74uao6lZ576xMx78sGRbRRKlch4BdceXcfoKYmDbND4OrBnpT0o2kztQc9zMjjLpVbzEIG5J6hBvweseQJo8fJXsoeU1RQT_Vso2AIazHs53MVL392ml_3rS5KVRjyly2KkKly7KuDthk6Hi9mGM4JEop2z17FSLVck7tZx1clYqUI0shWBXBifEcSfDdkfs4Q36nbYVWvV0QVO48atOWj2gYmdihZyOtoTRzQEGipIa4Q0sQEEdXrM2zcUWsTADRsQR1fZwhzbCz-lPF3lH3xCKi0-5tZYey3icsBBu41BqK1YICgqIi4CvxbMgx0sCjNQVwYPNUMXjUY9L0OZrT3jdFazyVpJXk72j9QD4LGNTYO_vbcijRZlp8WeddrPi7mTsSNZu3gKivoIUQ3uTFhSxilf_6eYZf6LVWc2O7x2bv_ut96E_5pMLqr3vWiVSOB7xuI52pvjDrR0S4WeSFqBdEQWnQ-Q-16w7t506A2MVNAJzLuZfAc5PaxJMhXIiUHrdpfXDdVIeJux7O0yT2X-Wjx02ZmlpXeomnc7q2PWLzlEZROwMP8d21Q8r_9NYwecgdAtqALUgbBHucgZXI82Sc1OOzFYviSmhV7Bzla0SyD6Iwbqj0aesgW685jdXJVma-ngBKnIFeUNfwebtvfVjLR&amp;a=4671d86e-bf36-4ee8-adcc-ef38f16f8545&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_I0/TY9BF8T.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JQca30j3&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;m9wpZ4KLGGK1Gs0Y3i84uvvMOcZKqG6m77NRSpmcq2kzDKx9HP5gx1knLV3a8VAA7CFJA90OVVxwJhU6ytFfs-GFzYDhvDvm5GmxjCxUR0dIQNL-jREoQ_VoAGZ6vqUCsVfubBiKPScV_NrGdNDTKvC7Hwe_OaOnKyxqk3aRNWhIHBtwUBT7bE69UG7dk3C-faDcpLVfECnA4ci1JJ1QkLBxKkkonUpNGkr8AmK9XzXLDdbltCeSAPkW9kg6V7f7PgzBMHpJJkeXDZJsYRcPcQBxaGnQlHajOvdJfyWGf19w7X9F5RTvbZDdZDZWZ2SLV1dYgNmr35rKngsyialmjvaqg6swMk8qSGfTvXdxPlLTXnuHMO1p2Y_oIDYS7I5L_P-h_an4UybrCMtwP_9RNyE_pvjcbySbz697VhzzCcImkVudvXX8zDeAWLHYKp63MdzfoK4wGMpVhHxeTjVXYw5dlH25zj_gLOkRjZt3ZiFw_sUoCX6TYSim6B3A2kaB&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f02006150ccc6069bea6b5716254057a194ef/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rSkkd5Q5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c62f020065fc52ed8f88c81323a418ca94cec2ed&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;db336ac7&quot;},&quot;index&quot;:&quot;42&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1443&quot;},&quot;click&quot;:&quot;qZsR63fUHnqZrTO360O9Ie9O8W8I64AJes_CM2K3VOT3uHSfy5dnOzKajj_ajt540ll6bDnJ0aZ6ut522lNigoY6-eP7kmlJaCFHoLslEM3O86sbSPSJVXMfPn-EBgbz1P4SvFFnk_58f0c-JATfX22_wxPyNfuhTmkLTW6QTrLHIMpxOvo6vatNy0A1mcpvi8kmZmfJhykiJykFNN0KqnCJjsjksa1pcynJ7kyLsLFaNVCvPoMizzylXJ3ho5JbIWBfsNfxvbP2qrtTP-6oi0rjnHAoxQdBnuHCvkuGlKWZ9HgwORdjL8gTV9PIpz4LEGHebXkz_rgKB2gePVRw8uvNRz8WUw3gM_hICkh-Q3Rt3HvLBh7OjH94TMtN8Q1ZBMR64lcThDzw8MhHlAhKk5fYtBPPPOA4lK-QMmvkcVbN3CAQwmENINuanJ_xqucAqHm5t8R-Qgz2KLGpptctmxuo4Ub934oM-ERzMoPOsX1OXVrWQ_tP4Bv9B7DxGBlLQPzjDA83-d0Yy2wI7BCCE1PTjSHjXoQgBl2dzX2J9Pkc0dGdpVebLKLJqglQHuPRZKLiS_J-d-WOzL3ZRer8EtcWEaiIRaPIm1KNnUtN6ZS_YDW9fXy4Rz7vzsIfJAnNigo-VFjCmhSzHIaOoPBt-8IZihG8ee2xtgiMwJf7QOiAmwqHykwfJqx5NscVoJ_JVbHDfJS-8fqlCzRz5wIWpA8TG0PcHMNPEVfDvjX6qSPxbfjARvOK1Ce9PYxfXXtTY3GgjdBHephUC40HTHAXch-1EhRW_FsiPym-4sp5DiMPYd6qqBNRPGlIngA532P2Pb8I2zKiCubKhSlZLI6g7EPdPEFY-HSKMUu5rcK-axn3lg2XQAxV-Mp_l28eFO1SyHb6KaWsbN3v7MPxZGse-whbo5Jq8IcTyBlZfCvqPlwGT10obYALiEwy2H6Csx7Y9oAYDLt4d9fyRGrqPAAlCE29S-qEe9t-gYQjGA0y7LFLON8zLQvKEWFn3B6X5RFZkdswOnTg-hRFlrL81uw1pXm1qQ_MwbuVsAIVcM-wkbTyTuKZkNGzPbUjqeD6eN6i0nd-bOoA7LBS4OHhDAlkPn4F5-eubYlwk12PRfiPUfv8NY1TM67kgUr5Yr5AhxBjFk_oxXLHubifp58eXolbAYkCvyCV4BSyqNvKL5slrwRlbcHCuvPxr6O0Dj8Sn2bnZoQ2slkCnsZKEn1vOdhfons=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Podlaha hliníková 1,00 m&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;c62f020065fc52ed8f88c81323a418ca94cec2ed&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qrr1tF-lz6PJ7fVrIlbfRH4f9LQFRr2oRpQzLrsUNEfS67w_Ky2Rc8-y-wNG9y1vdiM96VgdezpyrLvIHKsD5PYMnmpPuzOEt12w1AI9cOHCBcEQZxixKIixiGMCMkV2u_Y9XonHCd7JfMN3VVIm9zFc8UNH6aeAZlXaYQjzSqX0cORhTTO6VhWJNoFQHJHAFXP1d64FOx2Ymp2aVgBwsN_eXVahfirk8bh5_42xBuZ1s9df8-9SLkc7ne2EbVW-Vv7zXvPDhno1_1XGJzBg8YXT0aayL19tdsXzArrMaxojyRbB56N-CkVxR3gWhUj-Ged_tWGo7kxw5lpELyPkhfVfnMi_ao6xcNF7yXz6oHbEItc-OAMTMntnWhR_argPUX71EtLAWj8ct3VQm26n2yXQZVryWL6S6MyBced854BV3KfD1IyEd01VLZkLU_14yzg7LmfVYAnELQ7x0bE0WJxrtaRGXQorCsFtoC6fVsfC-ivwznlJdR4wdsnIpUIuVqAGT4xCU5qbWwnL-8uL-e0HCx-DvKakCX2O6NGPh5uOiTIKmJ59XicVvcp7qSvyQGE5YvUxsLpijYOhJsAE3_o2FVWI_smgsj4gUgEz6C7nSqKk7k-B9EfEtfdos2Sjwnj6ZCD8DJyJpniPIEn5LSglMta_z-wWfTmY-g0pIF9JZk0oM0ThbMaXo14aDgoRTd4Tj2smU5ObaoXAkVbyxmqMXmWIiA5KtSGt9J_HYT9yGExYVYSXJRHAExi1iaYB35kqkkAxNg==&quot;,&quot;minPrice&quot;:155200,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10084043786095940468&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142857,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;441e37fe-0904-4202-9566-c05486756d3e&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?c=1PkNzo-5CwPndZzK2r43QLyHkvFkm6FFOaa5rAB9cEhY-eBnMwYMt2ZGUA1NKNPSTRiELaawJrEDyFgLc38toUpRSM0Aqi7WuMtWW-F94ht0jQHogsK6hIvq83SdGYjP1wq1AWHNO-lwnuhHEgNGC2v3qLm92JijOzYXW69-MjMWoQ9g2yub0CbGHcrmxQYTQe6H_A5GpjyuHxM1WwgI3EtVMMAZ8sV-q17PUehnQmqsKFSURmB3lHpoX5p7b6glxDsw8pPrtQydYZuTAITinYEOLpHLv0rzpcku6sDDPTOy48XPb_fvbihaf08ErZxBJHAWFy4Lu-0s-7-zQddFjvxeDm42iPstnEZJWD1MMsUQNSQj2zSer2CnnEOogDkTPSYxdumOfkBFTwYB1biB8mIgmGHXEcf_v4zJTDq2_w0aRncCszg4bACDYYXkzNNrGuC83DaaXSdx57K65C6vt7d8z04SNLsNJ5wOF3-UfAAdUjwppqhpt5_Az8RO5uU4qI_OlSzIZUNHs6l3QhF3plpDKyxpvYR98qsOyDCmdW9sH_wZtXhq8DK902V23vuqw5MeRbjsMyH9fk9A3e4DSSqpIilGC_PgNBcDr6TkhvL38JRzQ_AyvQYzonfsENL9YxZi9Etc4DIwMlrn-38T5iApaWkGqFKwyberOGE66SGK2BDn3GRkVMixDw8GNWIKEIJjDn48e2oGD3PxFAofWjnLlqDWQs2SS7UwqC-UJuHNmM1Z2GY2XVuFfgEOnA1Vo7DZqLoZDgaVwsEm95z1N-aFLT0hMYtGF1IgpcCP0oBp4iX0oDlzGwTssNioWlvHD7Y0tRW5NqG_urlvWKJ5rS4fWH0lDqAFdjIX_d8cos081Jhau2-2Y9gS-Id64d8PE0cptWz0GQgqDkBoqDLo9TpIYpBGhtCwNGY6dZ4a_2R6petXK1E1bULgRH892i4zjBEYM0T5xTesCsXGzfSPlG423mJZ0VZsXTpMjrasJljdVEFcJGZrEltwHPdEok-FXHNOi13JdqSG0EF3fvewDwmILK8idp0guOICnEh-F760S9hwu-IKxzxPffasdCstvrMBwA9hHg9fAd-HNuEi9PUYqPLYjR_kK88pOtUVp56ps23RpcF1A8LcvUb-PQF8WT4aIbctCbvW76gFb9GsYIrMYHcMQcsZw20bP0vSzQTuABHoNwSrNEfDz_XESFcdtoQ=&amp;a=441e37fe-0904-4202-9566-c05486756d3e&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_IX/4c2BObB.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ycc2tEqu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;WdaPy-6bJD1Ho6LxnzDqtIkt6bIre41CjMzxy1h-ANrkpu5BK8rKM67hI2eQTirDQ9D5Fn65EwZ5vLr8IA5oQqu3kV4lv1nLcfKTNF370_NtPy2Z68Fk7lD5RJHRhgwl-MhxrovOXkCW0AU8Y69n9LPkLxwz7MLqUvrw1zqLdFG_zuG7AHG2AwuIX372Y4qn7ypEgmsDal0Pcf-H86BkZIhWehERuXcRr60KjbDYWe1DJzvYxXM4CL7PSvSpxdV4X4q3T4uyqX1Fpfs4MLNGE0HProOWbPk9LwLBB8q-wqlUoV1fERSfmJs1TJvw9xhbMkOst0FqpaYq-uVq23aIINSzlwRz43rdH0rhwQuJvg547QOaH_3eh2fFds73Piv1yJtXht-2cWXhmZzpK4DlDKbzdqClXnxMk-9YxEMM6Osg6mNXwMXZRqMtX6Femq1HNFe2b6rkwrRWvv3oOUZUKP2lRQIZNAMy1aG1sABjnA5LCZ7IoGogxFA23bBKaZRT&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;Regals.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/c62f020065fc52ed8f88c81323a418ca94cec2ed/&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WJbfvRBt&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;20tk1DjC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a4a40ef515b469f0&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1488150000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1605413794},&quot;docId&quot;:&quot;a4a40ef515b469f0&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fjm4hJrW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Fkatalog%2Fstavebnictvi%2Fplovouci-podlahy%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ge9O1feOcqkZrt7qBFqJDCNO6gd3I8pp4y-8Q12ZO2FiuLy-npqaYNVA21dWsG4MawfcwOjG07yH76JXAsrBSH_-5iM7FSE_sTcgXzBxKWmOzPNdOP_BoJz3KdkBpM4HIXXxIBt7F8onyrDY4v0kKxpH6Zj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plovoucí &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – v okrese &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 50 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Plovoucí &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/plovouci-podlahy/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HJ7BHu7w&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;82c736706b43bef5&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1545260400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1584261513},&quot;docId&quot;:&quot;82c736706b43bef5&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fextra-uklizeni.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XauwHp5U&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fextra-uklizeni.com%2Fmyti-podlahy-praha-4.html&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=GB7QL0Jv0sGHdddWniKfIMSDAMUQE11Q_4Utqmma1b10ntoiHSy-7b0jKOlZ92I013MDu2dLuaBoZup8AHN_DEkJI9OZFpLIJF06-FkoHNEcCYL96anm2nIKEz6XXCYSx3PIeGmGrqTPxpGIuGmROjdB1CW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Potřebujete se postarat o dokonalé mytí &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; v městské části &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; (čtyři) a sháníte spolehlivou a odbornou úklidovou společnost, která vám na &lt;b class=sec&gt;Praze&lt;/b&gt; 4 (čtyři) poskytne mytí oken, výloh nebo jiných skleněných ploch?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Mytí a vytírání &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; - Extra Uklízení a Mytí oken&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://extra-uklizeni.com/myti-podlahy-praha-4.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://extra-uklizeni.com/myti-&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;.html&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Al2zPKsZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;91d44535a1ac69d2&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1393801200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1608473447},&quot;docId&quot;:&quot;91d44535a1ac69d2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J8fyvtbR&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Fkatalog%2Fstavebnictvi%2Fdrevene-podlahy%2Fpraha-4%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=bcf1NON0Ls_qynmIWnINvUStyypQz9Kgh_idIJogPCNcMyzyDEfy5ew-2K62tZFPLs1TFbDTRnhIJzGKj0gDaVW4SlVRGfvKapxVObHxuoCUmlos2Af3N9bdQGIkrgwllgEDiyx0ZKOw0TzVGJ1U34htjpa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – v okrese &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 36 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dřevěné &lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;Praha&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/drevene-podlahy/praha-4/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/stavebnictvi/&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;4&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q1yZkFh8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8486fcb5ddc1a99&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1507503600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1599548999},&quot;docId&quot;:&quot;8486fcb5ddc1a99&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsklenarstvi-praha.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3x7K8jFa&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=podlahy+praha+4&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.sklenarstvi-praha.cz%2Fpodlahy-praha&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=aCdfG21LHLkN3FIdQPFSGaQg3OZWaAScCslUrxVsuCAy4iaazrcPFQuLFHomT9Z7KTFsqUhBwDrDIoKhKL-zF65gwv-5AIMQdi3-ugkBnfbkdWUXaIjJQKEAMFPBG12JahoZ299u7ZhhOTs1BbqxornftJU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; jsou kvalitní firmou v oboru podlahářství. Podlahy Praha patří mez firmy, které Vám můžeme jen a jen doporučit.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Podlahy Praha&lt;/b&gt; | Sklenářství Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sklenarstvi-praha.cz/podlahy-praha&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sklenarstvi-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;.cz/&lt;b class=sec&gt;podlahy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9ZrQqeZ5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7562f28f-4d2f-4960-b936-643cb6f7ad63&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;efb7c672&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7562f28f-4d2f-4960-b936-643cb6f7ad63&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.a1podlahy.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEARCH%26utm_content%3DPodlahy%2Bpraha%26utm_term%3Dpodlahy%2Bpraha&amp;c=7UAVFGABC36FP2PKXE9KJV9KMDAAVDUBRNCAU7JHVRGGCQCXT8KMCJSHVH47SM7QBIV5XZ2PIP7H5JFANK5QVI7SBIZSZ3UZHB6PBPCYTJTKX52SVTI8HWUCPZV4G8D5Z7JR5ZXDHX8ZNATN7PEZB7EJ595N72XF6A6K8MABIUBVQFCEHM6CCC93DPYRSN7XCJBXBZI9HDK653X5ZZZTXY5FH7VK8TJG6CPG7ZTX6UFQKR9CYRGW8GEFQJWSW2J3TTAPZRIMREBDGSI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:1,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;A1&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;.cz/&lt;b&gt;Podlaho&lt;/b&gt;ve-krytiny&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEARCH&amp;utm_content=Podlahy+praha&amp;utm_term=podlahy+praha&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.a1podlahy.cz/&quot;,&quot;creative1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt; &lt;b&gt;praha&lt;/b&gt;&quot;,&quot;creative2&quot;:&quot;Široký výběr podlahových krytin.&quot;,&quot;creative3&quot;:&quot;Vinyl, PVC, dřevo, lamino, koberec.&quot;,&quot;groupId&quot;:41472910,&quot;id&quot;:150963542,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy praha&quot;,&quot;keywordId&quot;:1244048204},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:150963542,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2148&quot;,&quot;id&quot;:187231,&quot;phone&quot;:&quot;420317729418&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Čechova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Benešov&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yr1yX0uc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6d8c405c-563b-4023-8d81-f12c32e582da&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;efb7c672&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6d8c405c-563b-4023-8d81-f12c32e582da&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSEA_Kategorie%26utm_content%3DPodlahy%2Bod%2Bprofesion%25c3%25a1l%25c5%25af&amp;c=JA27EUE5VXR8NRC27NFR95JQF6BUBPQR52G23B38YAJB3AKVG973X7D4JFZS9GW6WMYD985PRYNEBYCSNNQH53BQBIXZB77MVNDZD5AAD67VUI7J86EX7C3RJFFWPNJUNJ3XETNYRK7CDEHGRHGQA8RHD4TEHNNWDV3AT3JJYKTEMTPK8JFED8RWC8B7IMQNINBWUXMGMX4G5W8YA89JGUZ5HTY6FTNFSYEWKEB5EM3AHZIVCBSFGDSCI4ZQCWNJ85Z2269X6CKGQKM4SI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.homeer.cz/&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=SEA_Kategorie&amp;utm_content=Podlahy+od+profesion%c3%a1l%c5%af&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.homeer.cz/podlahy-do-obyvaciho-pokoje&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní materiál, spolehlivý dodavatel, příjemné ceny. U nás si vyberete.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Vyhledávač HOMEER je web zaměřený na bydlení. Rychle a přehledně vše na jednom místě.&quot;,&quot;groupId&quot;:107040828,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Podlahy&lt;/b&gt; od profesionálů&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Najděte inspiraci pro váš dům&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Široká nabídka za skvělé ceny&quot;,&quot;id&quot;:529285694,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2452460646},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:529285694},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9kPfYEYq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;21c5c585-673f-4c4e-944f-88469d0434c3&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;efb7c672&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;21c5c585-673f-4c4e-944f-88469d0434c3&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.tvbydleni.cz/koberce-a-podlahy/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.tvbydleni.cz/koberce-a-podlahy/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS-LT-Ka-Interier%26utm_content%3DJak%2Bvybrat%2Bspravnou%2Bpodlahu%3F%26utm_term%3Dpodlahy&amp;c=73MTART7RX67ADY6DWZ2BRQEE88WZNFZP8V2PMVIGTZF7JKZXF2SGKU8HIGMXN4NJNZ7FADYKU2GICJ237VZ8HNWFH5EGIQBXQP9N66CYN6DQ9PII4HQ2CR3KI8BSYS84MQQNQF4XXINJH5NG6BI2A5AFCEJWUBVQ4IMGBMY253P366A934APRSX8BQD4MJB734AUTW3RMXNV6M95SBJBCTSXTUQYRDDKYPH9WAIWZ95WGRT3BVQTKSXXB6TYW8WBEVTZ7I2V8AS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.tvbydleni.cz/&lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.tvbydleni.cz/koberce-a-podlahy/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS-LT-Ka-Interier&amp;utm_content=Jak+vybrat+spravnou+podlahu?&amp;utm_term=podlahy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.tvbydleni.cz/koberce-a-podlahy/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jakou &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt; správně zvolit? My Vám dáme Tip a rádi poradíme.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;TVbydlení.cz - Televize plná inspirace a rad pro vaše bydlení.&quot;,&quot;groupId&quot;:90574552,&quot;headline1&quot;:&quot;Jak vybrat správnou &lt;b&gt;podlahu&lt;/b&gt;?&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Poradíme Vám&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Víme, jaké &lt;b&gt;podlahy&lt;/b&gt; zvolit&quot;,&quot;id&quot;:426811142,&quot;keyword&quot;:&quot;podlahy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2232360592},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:426811142},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hns3kXOt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;YP3iyWFmp6wkyiN2loxU2g&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahy radotín&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahy radotín&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JyaZrkce&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;pvc podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;pvc podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;76VCe1yI&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;lité podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AV78whz7&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;plovoucí podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;plovoucí podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xakfurRZ&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;vinylové podlahy praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;vinylové podlahy praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ltjLFvOy&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;podlahové centrum praha 10&quot;,&quot;title&quot;:&quot;podlahové centrum praha 10&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dlQfG966&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;prodejny praha pvc linolea podlahy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;prodejny praha pvc linolea podlahy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pQ0y7SDF&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;a1 podlahy praha kunratice vídeňská&quot;,&quot;title&quot;:&quot;a1 podlahy praha kunratice vídeňská&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DurUd27o&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ur8pgtBT&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;yTxWe8Mp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:4400000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pB5G6QXw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3cf3a331&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:100000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oRwlqty0&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;AHRVzMMS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;5c092f8e&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;c5N5QecG&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-01-22T11:35:01.281400867Z&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;AVvmHByoHYyHFJiZDfxr&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;web&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:302,&quot;groupId&quot;:664,&quot;groupName&quot;:&quot;extra-message&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HSvBJ70q&quot;},{&quot;abTestId&quot;:412,&quot;groupId&quot;:827,&quot;groupName&quot;:&quot;obrazky_novyles2020&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9doUl65&quot;},{&quot;abTestId&quot;:381,&quot;groupId&quot;:761,&quot;groupName&quot;:&quot;secondary_search&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DdjIPORw&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;podlahy praha 4&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;podlahy%20praha%204&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(b.originalException||b.syntheticException)},0),a.exception){var c=window.rendererErrorFilters,d=a.exception.values;if(d.length&&c)for(var e=0;e<d.length;e++)for(var f=0;f<c.length;f++)if(c[f](d[e]))return null;a.exception.values=d.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@0146a9de2","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"podlahy%20praha%204","featureFlags":"obrazky_novyles2020, sklik_pla_extra_messages_carousel, sklik_impression, ss_secondary_weight_1_2, top_pla_carousel, sklik_test"},"rid":"AVvmHByoHYyHFJiZDfxr"}')) </script></body> </html><sklikReklama_179>